Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 42 
A húsvéti hit a világ fölé emel
  2016-04-02 18:03:45, szombat
 
 

LinkAki hisz a feltámadásban, a halálon túli, boldog, örök életben, és abban az Istenben, aki mindennek forrása és ajándékozója, az képes lesz itt a Földön is jobb világot, emberibb, élhetőbb társadalmat teremteni.

A húsvéti hit ugyanis a világ fölé emel, de nem szakít el ettől a világtól.

Ahogyan a feltámadt Jézus is visszatért az Atya Országába, de ugyanakkor velünk is maradt a világ végezetéig.

Ha hiszünk az igazi, szeretetből fakadó boldogságban és abban, hogy a rossz nem uralkodhat fölöttünk örökké, az erőt ad nekünk a földi életben is a szeretet építésére és a rossz elleni küzdelemre.

Adja meg a Húsvét a feltámadt Krisztussal való találkozás örömét, újjáformáló lelkesedését a szívünkbe, hogy újjáéledjen a hitünk, és másokat is segíthessünk kiemelkedni az Isten nélküli lét dermedtségéből.

Az Istentől kapott élet legyőzhetetlen fénye ragyogja át reménytelenségük sötét éjszakáját.

ÁmenKarácson Tibor, műsorigazgató - Mária Rádió Erdély

 
 
0 komment , kategória:  Ü - Húsvét  
A húsvét nem emlékünnep
  2016-03-27 16:13:10, vasárnap
 
  "A húsvét nem emlékünnep, hogy Jézussal mit csináltak kétezer évvel ezelőtt. Hanem arról szól, hogy Krisztus jön velünk és nekünk kell meghalni és feltámadni egy új életre."

Dr. Papp Miklós

Link
 
 
0 komment , kategória:  Ü - Húsvét  
Ima nélkül a nagyböjt olyan
  2016-03-22 21:18:24, kedd
 
 

LinkIma nélkül a nagyböjt olyan, mint a fényt nem adó lámpás, melybe nem töltöttek olajat. Imáink főleg a szenvedő Krisztusra irányuljanak úgy, hogy levetjük a régi embert szokásaival együtt és az újat öltsük magunkra, aki már nem tart haragot, nem forral bosszút, nem átkozódik, kerüli a rosszindulatot és fel tudja fedezni a másik emberben is az istenarcot.

 
 
0 komment , kategória:  Ü - Húsvét  
Virágvasárnap - kiáltsák az olajfaágak
  2016-03-19 20:39:41, szombat
 
  "Hirdessék a zöldellő ágak és a virágok,
hogy megváltó Királyunk, Jézus Krisztus
harcba szállt a halál fejedelmével, a Sátánnal,
és legyőzte őt saját halála által.
Kiáltsák az olajfaágak szó nélkül is,
hogy Jézusban az isteni irgalom és gyógyítás kenete az egész emberiségre kiáradt."

 
 
0 komment , kategória:  Ü - Húsvét  
Húsvét közeleg, készítsd föl szívedet
  2016-02-27 10:14:35, szombat
 
  Térj meg keresztény, hagyd el vétkedet, jöjj, és sirasd meg hűtlenségedet,
Húsvét közeleg, készítsd föl szívedet!

Penitenciát siess tartani, - üdvösségedre gondot viselni, - Krisztus titkait szívedbe fogadni.

Mutasd meg immár szeretetedet, - minden emberhez kedvességedet, - hogy betakarjad sok gonosz tettedet.
 
 
0 komment , kategória:  Ü - Húsvét  
Nagyböjti áldozatvállalásunk
  2016-02-16 09:35:59, kedd
 
  Link
Önmegtagadásunk és nagyböjti áldozatvállalásunk akkor lesz hatásos, ha Isten kegyelme kíséri és elülteti lelkünkben a megbocsátó irgalmat. Ezt a lelkületet kell kérnünk imáinkban, hogy méltó gyermekei lehessünk mennyei Atyánknak és alkalmasak legyünk kegyelme befogadására. 
 
0 komment , kategória:  Ü - Húsvét  
Áldozatokat kell hoznunk a mennyek országáért
  2015-04-18 15:55:00, szombat
 
  Holnap vasárnap! (húsvét 3. vasárnapja B év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki feltámadva a halálból megjelent apostolainak: ,,megmutatta nekik kezét és lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak." (Lk 24, 40-41)

Az Úr nem akarta, hogy övéit kételyek gyötörjék.
Megmutatta nekik testének valódiságát, hogy higgyenek őbenne.
Az emberi lélek nagyon különös.
A nem is álmodott nem várt és hirtelen szerencsét, - egyszerűen nem akarja tudomásul venni.
Annál nagyobb és az emberi vágyakat messze meghaladó tényt, mint amely Jézus szenvedése és feltámadása által ért bennünket, - elképzelni sem lehet.
Így azután az, hogy Isten örömében lesz részünk halálunk után mindörökre, és hogy ráadásul testünk is részt vesz ebben, feltámadva, - ez együtt túl sok, túl nagy nekünk.

LinkEzért oly sokan, nem is veszik teljesen komolyan.
Megelégszenek azzal, hogy Isten itt a földünk irányítsa és főleg segítse életüket, s hogy odaát majd ne kelljen szenvedni.
Ez a gondolkodás, - bizony gyenge hitre vall.
S az ilyen gyenge hit nem elegendő arra, hogy áldozatokat hozzunk a mennyek országáért.
Kevés lesz ez akkor is, amikor csak szenvedések árán maradhatunk hűségesek Urunkhoz.
Kevés lesz ez a nagy és heves kísértések idején is.
Csalódások sokszor érnek bennünket, vágyaink csak szegényesen teljesülnek.
Ezért van az, hogy nem merünk hinni a vágyainkat is meghaladó boldogságban, mely ráadásul örök és teljes lesz.
Ahová eljutni szeretnénk, az valójában nem is az igazi menny, hanem annak szürke utánzata, mondhatnánk, - árnyéka.
Az igazi, - meghaladja minden földi elképzelésünket!
Természetes vágyaink legmagasabb csúcsait is.
Vágyat erre szívünkben, a Szentlélek tud kelteni.
Kérjük Tőle, - ezt a szent vágyat!
Kérjük hitünk megerősítését is, hogy e vágy teljesüléséért tudjunk vállalni minden lemondást, szenvedést és áldozatot.
Mérhetetlen értékű örömre hív a Feltámadott!
Jelenlétének titka az az Út, amelyen vár ránk és vezet bennünket az Atyához.
A húsvét misztériuma ez.
És az is, hogy ezzel a vasárnappal is, közelebb jutunk a Találkozáshoz.
Elhagyva önmagunkat, - haladva Feléje!

Forrás: Csukor Árpád

G. F. Händel: La Resurrezione - Feltámadási oratórium - HWV 47. A Collegium Vocale 1704 - Václav Luks Link

Az oratórium I. részének záró kórusa: Orig.: Il Nume vincitor trionfi... - Magyar szöveg: Dobos László Link


 
 
0 komment , kategória:  Ü - Húsvét  
Keresztfa, áldás kútfeje
  2015-04-13 22:31:03, hétfő
 
  Virágvasárnap Jézust királyként fogadták: Hozsanna Dávid fiának! Politikai megváltót, messiást vártak, aki majd helyreállítja Izrael országát. Csalódtak. Mert bár Pilátus föltette a kérdést, hogy ,,Király vagy-e te?" - Jézus válaszolt: ,,Igen, te mondottad. De az én országom nem ebből a világból való." (Vö. Jn 18,37) S ezt a királyt, akinek nem ebből a világból való az országa, trónra ültetik: keresztre feszítik. Megszégyenítve. A kereszt trónja nem a dicsőség trónja.

,,Keresztfa, áldás kútfeje..." - Ki gondolta volna akkor, hogy kétezer éven keresztül a kereszt olyan jel lesz, amelyben sokan fognak győzni. Győzni - nem más népek fölött, hanem győzni életük problémáin. A kereszt sokak számára botrány. Sokszor eltűnődtem azon, miért van - itt a Balaton-felvidéken évekkel ezelőtt figyeltem föl rá - mennyi megcsonkított útszéli kereszttel lehet találkozni. Kit bánt, és miért bánt a kereszt jele? Nem kell messzire mennünk. Itt, a templom mellett, a kettős szobornál, Anasztázia királyné és András király szobránál a király fején lévő koronáról háromszor ütötték már le a keresztet. Ki fél a kereszttől? Miért fél tőle? Hiszen az az ország, amelynek a kereszt a jele, nem ebből a világból való. A kereszt jelével sokan győztek és fognak győzni életük problémái fölött. Mert a kereszt a győzelem jele, az élet jele, az élet győzelmének jele a halál fölött, bármennyire is úgy látszott, hogy megsemmisült minden, hogy a remények szertefoszlottak, hogy a várakozások teljesen hiábavalók voltak.
És mégis... Az asszonyok - érdekes - mindig erősebbek. Jézus keresztjének tövében is asszonyok álltak: Mária, Mária Magdolna ... (Jn 19,25) Majd elmentek hajnalban, hogy ahogyan illik, megkenjék a holttestet. Ki hengeríti el a követ? (Mk 16,3-4) - És: a kő el volt hengerítve. Megtörtént az,amire senki nem számított. A sír üres volt. Jézus föltámadt.

Hit és hitetlenség harcol bennünk állandóan. A halál: tény. Hogy mi van utána, nem tudjuk. Jézus ígérete szerint élet. Egyáltalán el lehet ezt hinni? Pál apostol mondja, hogy ha Krisztus nem támadt föl, hiábavaló a mi igehirdetésünk és hiábavaló a ti hitetek. (1Kor 15,14) Ha a halállal vége mindennek, teljesen fölösleges templomokat építeni, - éljünk, együnk, igyunk, mulassunk, hiszen úgy sem lesz utána semmi... Jézus arra tanítja azokat, akiket maga köré gyűjtött, hogy igenis van értelme az életnek. Arra tanítja őket, hogy ha a búzaszem nem hull a földbe, egyedül marad, de ha földbe hullván elhal, akkor sok termést hoz. (Jn 12,24) Jézus arra tanítja apostolait ott az utolsó vacsorán, hogy váljatok kenyérré, váljatok borrá, megtöretett és kiontatott testté és vérré, amint Jézus saját maga értünk megtöretett és vére értünk kiontatott. (Vö. Lk 22,19-20) Elképzelhetetlen. Szinte hihetetlen. És mégis számtalan ember volt az elmúlt kétezer évben, akiknek életét ez a hit átalakította. Nagyon sokan voltak, akiknek az életét ez a hit megtartotta. Miután úgy érezték, hogy szertefoszlott minden, hogy nincs értelme semminek - és mégis.
Hit és hitetlenség küzd bennünk állandóan. Jézus megszólít minket is, mint azokat a tanítványokat, ott, akkor a Genezáreti tó partján, és nekünk is fölteszi a kérdést: Szeretsz-e engem? (Vö. Jn 21,17)

Mi közünk van nekünk ehhez az egész históriához? Szép elbeszélés, semmi több? Nem. Lényegesen több. Nem egyszerűen egy elbeszélés, hanem valóság. Mert Jézus: él. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. (Vö. Zsid 13,8) Miként a húsvéti gyertyán is látjuk: ő az Alfa és ő az Ómega, ő a Kezdet és a Vég. (Jel 22,13) Övé az idő és az örökkévalóság. Mi pedig, akik benne élünk az idő szorításában, mi, akik állandóan érezzük a halál feszültségét, a szétesés, a pusztulás lehetőségét, ha Krisztusba temetkezünk, akkor életre támadunk. (Kol 3,1)

A föltámadás ünneplése valójában erről szól. Ki is az Isten? Az Isten az, aki kivezet bennünket a fogságból, átvezet bennünket életünk labirintusán, a sivatagon, a pusztaságon, és bevezet mindannyiunkat az életre. Fölkínálja számunkra az élet lehetőségét. Csak nem szabad elfelejtenünk: nekünk magunknak is tennünk kell valamit. Együtt kell működnünk vele. El kell fogadnunk az ő ajánlatát. Meg kell fogni az ő szegekkel átszúrt kezét.

,,Lesz majd kor, gondolja Tamás, amikor a hit dráma lesz és belső harc, és olyan válasz, amit ki-ki a kérdéseire szerez, vagy kap adományul magának. Amikor majd kinek-kinek személyesen kell eldöntenie: belemélyeszti-e ujját a szögek helyébe, és lenyúl-e a bordák közé a szívig; és lesz majd kor, amikor 'hit' és 'tudás' nem összebékíthetetlen pólusok lesznek, hanem a tapasztalat erejével megélt személyes szintézis egzisztenciánk gyökerében."
(Rónay György: Zakeus a fügefán. Részlet.)

A hit és a tudás feszültségét tapasztaljuk mindannyian. Hadd idézzem Freund Tamást: ,,Nincs abban semmi különleges, ha egy tudós istenhívő. Inkább abban látom a különlegességet, ha egy tudós ateista. Olyan hiedelemrendszerben kell élnie, aminek én nem látom az értelmét. A legnagyobb rejtély a gondolkodó, szabad akarattal rendelkező ember keletkezésének az értelme, a lelkünk eredete, küldetése és sorsa. Ezek olyan kérdések, amelyekre a természettudomány sohasem fog választ adni. Ha pedig a hitünk más kérdésekkel foglalkozik, mint a tudomány, akkor miért ne lehetne a kettő összeegyeztethető, egymást kiegészítő?"

Igen, kedves barátaim, szeretnénk sok mindent tudni, és biztos vagyok abban, hogy sok mindent tényleg tudunk is, egy kérdésre szeretnénk mindannyian választ kapni. A ,,Hogyan?" kérdésére megtaláljuk a választ. De hogy ,,Miért?" - arra egyes egyedül a hit ad választ.

Ott, Betlehemben megszületik Jézus, a Názáreti. A Genezáreti tó partján maga köré gyűjti tanítványait, és hirdeti az Isten országának örömhírét. Ott fönn, a Golgotán elsötétül előtte is a világ, elsötétül embersége előtt, és mindenki előtt, aki tőle várt valamit. De a nyitott, az üres sír tapasztalása révén mindenkiben fölcsillan a remény. S amikor a tanítványok találkoznak vele azon a bizonyos első húsvét vasárnap este, ott az utolsó vacsora termében, ahol félve és remegve vannak együtt, megszólítja őket Jézus, miként már korábban is többször megszólította: Én vagyok! Ne féljetek! (Vö. Jn 20,19-31)

Itt vagyunk most ebben a templomban, az Utolsó Vacsora termében, mi, megkeresztelt emberek. Mi, akik egész életünkben keressük életünk értelmét. ,,Nem keresnél, ha már rám nem találtál volna" - mondja az Istennel kapcsolatban Pascal. Hol a közelséget, hol a távolságot érezzük. De amikor abban a tapasztalásban van részünk, hogy virágoznak a fák, hogy újra éled minden, ami eddig halott volt, - ha abban a tapasztalásban van részünk, hogy vannak emberek, akik képesek odaadni az életüket másokért, - ha abban a tapasztalásban van részünk, hogy Jézussal együtt átalakulhat az életünk, akkor nincs okunk félni. S akkor mennünk kell. Menjetek, vigyétek hírül! (Mt 28,7)

Bejöttünk ide a templomba. De mindannyiunknak mennünk kell, oda, ahová az Úr Isten állított minket. Mennünk kell kételyeinkkel, bizonytalanságainkkal, újra és újra feltámadó bizonyosságainkkal, - mert nem csak bizonytalanságaink vannak. Kell mennünk a kegyelem örömének megtapasztalásával.

LinkAz emberek örömhírre éheznek és szomjaznak. Ezt az örömhírt, az Isten országának örömhírét, az életnek az örömhírét Jézus elhozta nekünk. Ha Jézussal együtt élünk, ha vele együtt eltemetkezünk a halálba, akkor hitünk szerint vele együtt a végtelenre nyílik ez a szűk határúnak tapasztalt élet.

Most, ezen az estén megáldom a vizet, amely keresztségünkre emlékeztet. Megáldom, hogy majd meghintsük vele magunkat és megújítsuk elkötelezettségünket. Hiszünk? Igen. Sok mindent tudunk. És szeretnénk hinni. Ellene mondunk? Igen. Annyi minden van, aminek ellene kell mondanunk. Együtt úszunk az árral? Ne ússzunk együtt. Legyen bennünk bátorság, hogy Krisztussal együtt egy új világ értékeit jelenítsük meg az emberek között. Ez a világ elmúlik.

Mária Magdolna Rónay György versében így énekel:

Mária Magdalából énekelt. Ó, élet, élet,
halál méhéből született, halál gubójából kikelt!
Másodszor lett első napunk, új teremtés legelső napja, lángolj!
hajnali fény, örömünk fénye, világolj!
hajnali harmat, kegyelem harmata, csillogj!
énekeljetek madarak! lombosodjatok lombok! füvelljetek füvek! fuvalljatok fuvalmak!
megjött az én Jegyesem, megjött akire vártam,
jön koszorúsan a réten, hóharmatnál is fehérebb a napsugárban!
nyomában édesség terjeng, körülötte ragyogás!
Rab vagyok, válts ki hamar, mert elemészt a vágyakozás!
(A hét első napján, amikor még sötét volt)

Forrás: Tihanyi Bencés Apátság - Vigyétek hírül! Dr. Korzenszky Richárd atya prédikációja

Videó - csodálatos, ne sajnáljuk rá az időt megnézni!
Link
 
 
0 komment , kategória:  Ü - Húsvét  
Isteni irgalmasság vasárnapja
  2015-04-12 08:43:07, vasárnap
 
 

Az Isteni Irgalmasság üzenete nagyon fontos az egész emberiség számára. Az üzenetben Jézus a bűnbánat és a megtérés fontosságára figyelmeztet, és azt kéri, hogy imádkozzunk és tegyünk minél többet a bűnösök megtéréséért.

LinkAz irgalmas Jézus képe, amelyet Jézus útmutatásai szerint festett meg Fausztina nővér. Naplójában így ír erről:

AZ IRGALMAS JÉZUS KÉPE
,,Este, amikor a cellámban voltam, megpillantottam az úr Jézust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, a másikkal megérintette mellén a ruháját. Melléből a ruha nyílásán két, ha­talmas sugár tört elő, egy piros és egy halvány.... Kis idő múlva azt mondta Jézus: "Fess egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel az aláírással: Jézusom, bízom Benned" .
,,Azt kívánom, hogy a képet húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg. Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe!"

Mint feltámadt Üdvözítőt ábrázolja Jézust a kép, aki szenvedése és kereszthalála árán megváltott minket. Krisztusnak ezen a képén jellemző a két sugár. ,,A halvány sugár a vizet jelenti, ami a lelket tisztítja meg, a piros a vért, amely a lélek élete.
A lelket a keresztség és bűnbánat szentsége tisztítja meg, és legbőségesebben az Oltáriszentség táplálja. A két sugár tehát a szentségeket és a Szentlélek összes kegyelmét jelenti - amelynek bibliai jelképe a víz, valamint az új szövetséget Isten és ember között, amelyet Jézus az Ő vére által kötött.

"Isten általunk akarja szebbé tenni a világot, jobbá tenni a földet, boldogabbá tenni az embereket." (Böjte Csaba)

 
 
0 komment , kategória:  Ü - Húsvét  
A feltámadott Úr oszlassa el a halál félelmét szívünkből
  2015-04-06 18:29:33, hétfő
 
  LinkA feltámadott Úr békessége oszlassa el a halál félelmét szívünkből, keressük a Vele való találkozás örömteli pillanatait.

A feltámadás áldásaiban bővelkedő, gazdag Húsvéti Ünnepeket!

 
 
0 komment , kategória:  Ü - Húsvét  
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 42 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 26 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 17
  • e Hét: 3798
  • e Hónap: 11072
  • e Év: 277093
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.