Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
Aquinói Szent Tamás az Oltáriszentségről
  2016-05-29 10:23:26, vasárnap
 
 
Link
Aquinói Szent Tamás az Oltáriszentségről

Aquinói Szent Tamás műveiből

(Opusculum 57, in festo Corporis Christi, lect. 1-4)

Ó, drága, csodálatos vendégség!

Isten egyszülött Fia az ő saját istenségének részeseivé akart tenni minket. Ezért fölvette természetünket, emberré lett, hogy az emberek az isteni természet részeseivé legyenek.

Ezenfelül pedig amit természetünkből fölvett, azt egészen odaadta áldozatul a mi üdvösségünkért. A kereszt oltárán ugyanis feláldozta testét az Atyának kiengesztelésünkért; vérét ontotta megváltásunk áraként és lelki újjászületésünk fürdőjének megalapítására, hogy kiszabadítson a gyászos szolgaságból, és lemossa minden bűnünket.

Hogy pedig ennek a nagy, ajándékozó, örök szeretetének emléke velünk maradjon, testét eledelül és vérét italul hagyta ránk, hogy azt a hívek magukhoz vegyék a kenyér és a bor színe alatt.

Ó, drága, csodálatos, üdvösségszerző és minden gyönyörűséggel teljes vendégség! Lehet-e valami is ennél drágább vendégség? Itt nem borjak és bakok húsát eszik, mint az Ószövetségben, hanem magát Krisztust, a valóságos Istent kapjuk eledelül. Van-e ennél a szentségnél csodálatosabb dolog?

Ez a legüdvösségesebb szentség is, hiszen eltörli bűneinket, növeli erényeinket, és szívünket teljesen eltölti mennyei adományaival.

Az Egyház áldozatként ajánlja fel élőkért és holtakért, hogy mindenki javára legyen, hiszen Krisztus mindnyájunk üdvösségére alapította.

Kimondhatatlanul édességes szentség: hiszen ebben vesszük magunkhoz minden lelki öröm igazi forrását. Annak a kitüntető jóságos szeretetnek az emlékét ünnepeljük e szentségben, amelyről Krisztus a kínszenvedésével tett bizonyságot.

Hogy e mérhetetlen szeretetével hívei szívét minél jobban betöltse, az utolsó vacsorán - amikor tanítványaival együtt ünnepelte a Húsvétot, és már az Atyához készült távozni a világból - megalapította az Oltáriszentséget. Így lett az Oltáriszentség Krisztus szenvedésének örök emlékezete, az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus legnagyobb csodája, amely erőt adó vigasztalás mindazoknak, akik eltávozásán szomorkodtak.
 
 
0 komment , kategória:  Sz - Aquinói Szent Tamás  
Aquinói Szent Tamás erénytana
  2016-01-20 00:19:57, szerda
 
  Az isteni erények.

Az isteni kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy az ember természetfeletti céllal rendelkezik. Ezért van szükségünk olyan Istentől eredő készségekre, amelyek arányosak e céllal.

A hit (fides) főként az értelemre vonatkozik, míg a reménység (spes) és a szeretet (caritas) az akaratot formálja át. Mindegyik isteni erény oka és tárgya Isten. Csak a Szentírásból ismerjük ezeket. A keresztény hit Istenét hozzák közel hozzánk és egész cselekvésünket természetfeletti dimenzióba helyezik.

Az értelmi erények.

Az erényes életben, az értelem szerepe döntő, hiszen, a cselekvés folyamán, a jót ki kell tudni választani és el kell tudni különíteni a rossztól. Az erkölcsi cselekvés megfontolást és ítéletet is von maga után, amelyekhez ugyancsak szükséges az értelem.

Az értelmi erények a következők.

- A megértés (intelligentia) a könnyen és nyilvánvalóan elérhető igazságok elsajátítása.
- A tudomány (scientia) elmélyedés az emberi tudás egy-egy ágában.
- A bölcsesség (sapientia) elmélyedés az emberi élet legmagasabb elveiben, okaiban, céljaiban.
- Az okosság (prudentia) sarkalatos erény: a jó felismerése a gyakorlati életben, a helyes döntések meghozása (egyszerre értelmi és erkölcsi erény).
- A művészet (ars) a különféle emberi művek minél jobb megvalósítását segíti elő.

Link


Link

Szabó Sándor Bertalan OP: Bevezetés Aquinói Szent Tamás erénytanábaLink

 
 
0 komment , kategória:  Sz - Aquinói Szent Tamás  
A kereszténység fő irányvonalának természetfelettisége
  2016-01-17 01:07:27, vasárnap
 
  Aquinói Szent Tamás azt bizonyította, hogy a kereszténység fő irányvonalának természetfelettinek kell lenni, de nem természetellenesnek és soha sem szabad eljutnia a hamis spiritualizálódásnak abba a sötétségébe, ahol elfeledkeznek a Teremtőről és arról, hogy Krisztus emberi testet öltött.

Amikor azonban a szenttamási hagyomány kevésbé szabad és kevésbé alkotó gondolati formákba
süllyedt és a középkori társadalom más okokból széthullott és leromlott, visszalopóztak a
kereszténységbe azok az elvek, amelyek ellen háborút viselt. Amikor a skolasztika
megmerevedett, sőt porrá omlott, a keresztény vallás bizonyos szigorúbb lelki elemei, amelyek
szükségesek és néha roppant nemesek is, de mindig ki kell egyensúlyozni őket a hit szelídebb és
nagylelkűbb elemeinek, egyszerre megint megerősödtek.

Az Úr félelme minden bölcsesség kezdete és ezért a kezdet kezdeteihez tartozik; ez uralkodik az emberi kultúrák hajnalhasadása előtti első hideg órákban; ez az a hatalom, amely kiemelkedik a vadonból, a forgószél szárnyán repül és összetöri a kőbálványokat; ez az a hatalom, amely előtt a keleti népek porban hevernek, mint az utcakövek; ez az a hatalom, amely elől az első próféták meztelenül és üvöltve elfutottak, egyszerre hirdetve istenüket és menekülve előle, ez az a félelem, amely jogosan gyökere minden igazi vagy hamis vallásnak: ez az Úr félelme minden bölcsesség kezdete, de nem vége.

Gilbert K. Chesterton
Aquinói Szent Tamás Link
 
 
0 komment , kategória:  Sz - Aquinói Szent Tamás  
Aquinói Szent Tamás éneke Krisztus Testéről
  2014-08-21 20:29:27, csütörtök
 
 


Link


AQUINÓI SZENT TAMÁS ÉNEKE KRISZTUS TESTÉRŐL

Imádlak áhítattal, Isten: rejtelem,
aki e jelekben titkon vagy jelen.
Néked egész szívem átadja magát,
mert Téged szemlélve elveszti magát.

Szem, ízlés, tapintás megcsalódhatik:
de a hallás Rólad hittel biztosít.
Hiszem, amit hinni Isten fia szab:
igédnél, Igazság, mi van igazabb?

Isten-volta rejtve volt a keresztfán;
itt ember-arcát is rejti e talány.
De én mind a kettőt hiszem, s vallhatom,
kérve amit kért a bűnbánó lator.

Sebeid Tamásként látnom nem lehet,
mégis Istenemnek vallak Tégedet.
Hadd hogy egyre jobban hinni tudjalak,
Tebenned reméljek, Téged vágyjalak.

Isten halálára emlékeztető
eleven kenyér és embert éltető,
add hogy éljen lelkem Belőled csupán
s jóízét Tebenned ne veszítse szám.

Kegyes pelikánom, uram Jézusom,
szennyes vagyok, szennyem véreddel mosom,
melyből elég volna egy csepp hullni rá,
világ minden bűnét meggyógyítaná.

Jézus, kit titokban fedve látlak itt,
mikor lesz, hogy szomjas vágyam jóllakik,
hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat
leljem szent fényedben boldogságomat?

 
 
0 komment , kategória:  Sz - Aquinói Szent Tamás  
Vajon követni kell a lelkiismeret akkor is, amikor téved?
  2014-07-26 23:53:53, szombat
 
 
Az embernek mindig engedelmeskednie kell lelkiismerete biztos ítéletének. Ha tudva és akarva ellene cselekednék, önmagát ítélné el. Ám megtörténik, hogy az erkölcsi lelkiismeret a tudatlanság állapotában van, és téves ítéleteket hoz teendő vagy már végrehajtott cselekedetekről.
Egyes teológusok úgy vélték, csak a természettörvényben felragyogó isteni törvény kötelez bennünket. Vagyis ha a lelkiismeret, mint a törvényt nekünk közvetítő értelem téved, akkor nem szabad követni.

Tamás erre ezt mondja:
más egy dolog önmagában, és más az, amit az értelem megragad, megért belőlük.
Egy rossz dolog, amit az értelem jónak ítél, jóvá lesz: nem ténylegesen, nem önmagában, hanem a megismerő személy számára.
Az értelem úgy mutatja be azt nekünk, mint egy helyes ítéletet.
És ha valaki értelmében úgy ismer fel valamit, mint jót, akkor köteles azt követni.

Világos tehát, hogy az ember nem mindentudó, főleg nem a gyakorlati dolgokban, és egészen jóhiszeműen is tudunk hibát elkövetni. Éppen ezért vagyunk kötelesek tökéletesíteni az értelmünket.
Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem nyugodhatunk, amíg szuper-intelligensek nem leszünk. Egészen másról van szó, mégpedig az okosság erényének megszerzéséről. Ez nem az elme csillogása, hanem helyes, igaz élet alapjainak a kiformálódása bennünk, úgy hogy könnyen, örömmel és biztosan tudunk Isten akarata, kedve szerint élni és cselekedni.

Aquinói Szent Tamás
 
 
0 komment , kategória:  Sz - Aquinói Szent Tamás  
Adj Uram éber szívet...
  2014-06-11 22:29:46, szerda
 
  Adj, Uram, éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat Tőled el ne terelje.
Adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne teperje.
Adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék el ne görbítse, maga felé ne hajlítsa.
Adj erős szívet, hogy azt semmi viszontagság meg ne törje.
Adj szabad szívet, hogy azt semmiféle erőszakos érzelem magához ne fűzhesse.
Adj, Uram, Istenem, Téged megismerő értelmet.
Adj, Uram, Téged kereső buzgalmat, Téged megtaláló bölcsességet,
Add, hogy életem Előtted kedves legyen, állhatatosságom téged bízvást várjon.
És adj bizodalmat, mely Téged végtére átkarolhasson.

ÁmenLink
 
 
0 komment , kategória:  Sz - Aquinói Szent Tamás  
Maradj velem
  2014-04-26 01:51:12, szombat
 
  Link

Ajándékozd nekem, jóságos Uram, kegyelmedet; az legyen velem, és Te
tevékenykedj bennem!
Maradj velem a végső beteljesedésig! Akaratod legyen a saját törekvésem:
azt szeretném követni, mindenben egyetértve vele.
Engedd, hogy Benned találjam meg megnyugvásomat, mert egyedül Te vagy a
béke. Rajtad kívül csak viharok és zavarok találhatók itt a földön, Te azonban a legfőbb jó vagy, a szív öröme örökkön-örökké.


Aquinói Szent Tamás
 
 
0 komment , kategória:  Sz - Aquinói Szent Tamás  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 26 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 483
  • e Hét: 2379
  • e Hónap: 9653
  • e Év: 275674
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.