Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / Honoré de Balzac / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
Füle Lajos: Napi csendességek 365 napon - IV. negyedév
  2022-10-01 21:00:30, szombat
 
 

Füle Lajos: NAPI CSENDESSÉGEK 365 NAPON


365 NAPON

Háromszázhatvanöt napon,
JÉZUS, TE légy az oltalom,
JÉZUS, TE légy a holnapom,
Te égbe váró IRGALOM!

"Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő igéretében."
Zsolt. 130.5IV. NEGYEDÉV - OKTÓBER - NOVEMBER - DECEMBER


OKTÓBER


Október 1.
Füle Lajos: Október elsején!


Az út, a lomb, a fűszál is ragyog...
Ezt a második "ember-hónapot"
ma így köszöntöm, fényben fürdve még:
Légy üdvözölve, te gyönyörűség!

"Hogy zengjen néked és el ne hallgasson felőled a dicséret: Uram, én Istenem, örökké dicsőítlek téged."
(Zsolt. 30.13)Október 2.
Ne vess meg érte!

Ne vess meg érte: már nem érdekel,
hogy amit írok, "irodalom"-e?
Csak arra vágyom - tán elérhetem -,
szenteltessék meg így is a NEVE!

"Mint az arany alma ezüst tányéron: olyan a helyén mondott ige!"
Példabeszédek 25:11,Október 3.
Füle Lajos: Taníts!

"KRISZTUS, KI vagy nap és világ",
taníts, okíts, lelkemben élj!
Hisz Nélküled minden tudás
csak szentjánosbogárnyi fény.

"Mert úgy tanítja vala őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók." (Máté 7:29,)Október 4.
Füle Lajos: Tudom, hogy az én Megváltóm él

Talán a legszebb mondat ez,
mit ember gondolt és kimondott.
Fölsejlik benne a kereszt,
s elülnek benne földi dolgok.

"Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll." (Jób. 19.25)Október 5.
Füle Lajos: Testvérek

ISTEN nagy tetteit látva s csodálva itt
egyet vallhat agyunk:
Ha neked is ATYÁD, és nekem is ATYÁM,
mi t e s t v é r e k vagyunk.

"Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, a mikor együtt lakoznak az atyafiak!"
(Zsolt. 133:1,)Október 5.
Füle Lajos: Testvérek

ISTEN nagy tetteit látva s csodálva itt
egyet vallhat agyunk:
Ha neked is ATYÁD, és nekem is ATYÁM,
mi t e s t v é r e k vagyunk.

"Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!"
(Zsolt. 133:1,)Október 6.
Füle Lajos: Bizalom

Tekintetem a porba fúrom,
így bámulom görnyedve hétrét:
egy hangya morzsát visz az úton
s betölti küldetését.

"Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja; mivelhogy az Isten nem mérték szerint adja a Lelket." (János 3:34,)Október 7.
Füle Lajos: Mondjátok meg!

Nem rekesztik ki zárak,
s nincs már, ki fél.
Mondjátok meg Tamásnak,
hogy JÉZUS él!

"Ezek pedig azért irattak meg, hogy higyjétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az ő nevében." (János 20:31,)Október 8.
Füle Lajos: Szemeivel

Tanácsolhatna vesszejével is,
de szemeivel tanácsol előbb:
Igéjében felismerhetem ŐT,
mikor a "belső szobába" bevisz.

"És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között." (Efézus 1.18)Október 9.
Füle Lajos: Csak szállás

Ez itt a házam, itt honol
ma még e vándor, köszönöm,
de csak szállásom, otthonom
a mennyben vár rám odafönn.

"Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben." (2 Kor. 5.1)Október 10.
Füle Lajos: Keresztyén

A csúfolás nem árt neki,
a rágalomtól meg se retten.
Ki jól tud megbocsátani,
az szinte már sebezhetetlen.

"Mi voltunk gonoszok és pártütők, azért nem bocsátottál meg."
(JSir. 3.42)


Október 11.
Füle Lajos: Mit el nem értünk

Mit el nem értünk, hogy meggazdagított!
Mit el nem érünk, majd mind hogy megáld!
Boldog, ki kincsre lelhet e hiányban,
s nincs benne vád.

"Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban." (Fil. 4.19)Október 12.
Füle Lajos: Örök otthonom

Bűn és világ maradt mögöttem,
s kihűlt, veszendő otthonok...
ATYÁM, FIAD nevében jöttem,
itthon vagyok, itthon vagyok!

"Minden, a mit nékem ád az Atya, én hozzám jő; és azt, aki hozzám jő, semmiképen ki nem vetem."
(Ján. 6.37)Október 13.
Füle Lajos: Ellene

Vétkezünk, ha szívünk
vádakkal tele,
s mikor egymás ellen,
akkor Ellene.

"Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek! Íme, a bíró az ajtó előtt áll." (Jakab 5:9,)Október 14.
Füle Lajos: Ige szerint

Ige szerint van itt a részünk:
"Hogyha élünk, az ÚRNAK élünk,
ha meghalunk, Neki halunk meg",
s Ő áld vele, nem pedig büntet.

"Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangyéliom által."
(2 Timóteus 1.10)Október 15.
Füle Lajos: Vulkánok

Termő, megművelt föld a lelkünk
hátán sátáni, vak erőknek.
Alvó vulkánok vannak bennünk,
s VALAKI féken tartja őket.

"Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok."
(1 Kor. 3.9)Október 16.
Füle Lajos: Csak más szemével

Csak más szemével láthatom
milyen vagyok, ha olykor-olykor
szemembe mondja valaki,
s gondolkodni kezdek a dolgon.

"Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által."
(Zsid. 3.13)Október 17.
Füle Lajos: Vándormadarak

A madarak mind útra kelnek,
magasból zeng az ősi szózat:
"Kru...kru..." Az ég kékjén az ék...
- Nem értjük, hogy tájékozódnak.

"A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, a hová fiait helyezhesse, - a te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura, én Királyom és én Istenem!" (Zsolt. 84.4)Október 18
Füle Lajos: A költözésről

A vándormadár tudja: menni kell,
s búcsúzik, bontva szárnyat.
Híres eszünk ezt hogy nem éri fel?
Mi lennénk ostobábbak?

"Még a gólya is, az égen, tudja költözése idejét, a gerlice, a fecske és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie, csak az én népem nem ismeri az ÚR törvényét."
(Jeremiás 8:7,)Október 19.
Füle Lajos: Sértéseimet

Sértéseimet, sértettségemet
bocsásd meg, URAM, még ma, ha lehet,
az adok-kapok tüskés szavakat,
magamtól, mástól hadd legyek szabad!

"Mert sokat vétkezünk mindnyájan: de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét."
(Jakab 3:2,)Október 20

Füle Lajos: Csodákra várunk

Csodákra várunk mindig, de csodás
egy fénylő szem, egy meleg kézfogás,
egy halk mosoly, egy jó szó, mely a fáradt
lélekre hull, és elűzi az árnyat.

"A jeleket és csudákat, a melyeket cselekedett velem a felséges Isten, illendő dolognak tartom megjelenteni." (Dániel 3:32,)Október 21.
Füle Lajos: Ha dorgálsz is

Ha dorgálsz is, tedd azt vigasszal,
szólíts meleg, szelíd szavakkal!
Én is tudom: mentségem semmi,
segíts, Uram, ezt elviselni!

"Gondold meg azért a te szívedben, hogy a miképen megfenyíti az ember az ő gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened!"
(5 Mózes 8:5,)Október 22.
Füle Lajos: Tetteink

A szél a szót szétszórja, elsodorja,
száll, mint fa lombja...
Viselt dolgokra néz a ma s a holnap:
tetteink igazolnak.

"Látod tehát, hogy hite együttműködött cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite." (Jakab 2:22,)Október 23.
Füle Lajos: Tékozló fiúként

Vágyunk nyomán vezethet bár utunk
akárhova,
csak tékozló fiúként juthatunk
végül haza.

"Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út." (Péld. 14.12)Október 24.
Füle Lajos: Körülkerítve

Körülkerítve kegyelemmel
mindent másképpen lát az ember,
érti, mit nem lát s látva lát,
az életet és a halált.

"Ő pedig monda: A mi atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásd amaz Igazat, és szót hallj az ő szájából." (Ap.Csel. 22.14)Október 25.
Füle Lajos: Amit elértünk

Amit elértünk, dicsekvésre késztet,
hiúságunk a vesztünkbe sodorna,
de tudtul adja bensőnkben a LÉLEK,
hogy mink van, amit nem úgy kaptunk volna.

"Hogy, a mint meg van írva: Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék."
(1 Kor. 1.31)Október 26. Éltem esztendői

Éltem esztendői lassan elvonulnak,
becsukja mögöttük ISTENEM a múltat,
háta mögé veti mindent megbocsátva,
s reménységgel állít jövőm kapujába.

"... az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által, ... Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint." (Titusz 3.5-7)Október 27.
Füle Lajos: Kegyelem szerint

"A nékünk adott kegyelem szerint"
szolgálhatunk itt hálával, sokat,
a külön-külön ajándékokat
egymás javára hasznosítva mind.

""A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak,de a Lélek ugyanaz."
(1 Kor. 12.4)Október 28. Várlak

Várlak, URAM, KI csendben jössz felém,
s mert pálmaágam nincsen már nekem,
s virágaim is elhullattam én,
Eléd terítem fáradt életem.

"És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem."
Zsolt 50:15.Október 29. Az eszköz örömével

Fogy már az út, s ha majd végéhez értem,
pihenjek el az eszköz örömével,
ahogy a lant, amely elhallgat egyszer,
ahogy a toll, melyet letesz a MESTER.

"Annak okáért örvendezett az én szívem, és vígadott az én nyelvem; annakfelette az én testem is reménységben nyugszik."
ApCsel. 2.26Október 30. Előtted állok

Előtted állok itt is, ott is,
ha menni kell, ha üt az óra.
Név szerint ismersz, szólhatsz most is,
kész vagyok a találkozóra.

"És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét.
Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és
az Isten is ő benne."
(1 Ján. 4.16)Október 31. Októberi nyár

Itt ez az októberi nyár,
ez a mindenkinek ajándék
őszinte, mély hálára vár
az ÚR iránt, KI így is áld még.

"Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja,
az irgalmasságnak atyja és minden vigasztalásnak Istene."
(2 Kor. 1.3)NOVEMBER


November 1. Immánuel

IMMÁNUEL: ISTEN VELÜNK!
Értelmet nyert az életünk.
Lelkünkben fény, naptámadat:
ISTEN FIA VELÜNK MARAD.

"Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten."
(Máté 1.23)November 2. A fedezet

A hit kockáztat... Ezzel sohse vét,
a víz színére veti kenyerét,
de a kockázat fedezete hitben
MAGA AZ ISTEN.

"Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap mulva megtalálod azt."
(Prédikátor 11.1)November 3. A távolság

A távolság: 150 millió
kilométer a Nap s a Föld között.
Ki tervezte? Mert éppen így a jó:
nem fagy s nem ég meg így az élet itt.

"És: Te Uram kezdetben alapítottad a földet és a te kezeidnek művei az egek;"
(Zsidók 1.10)November 4. Füle Lajos: Aki maga körül

Aki maga körül forog,
előbb-utóbb csak tántorog.
Önzésének nagy az ára:
beleszédül - önmagába.

"Mert közülünk senki sem él önmagának,
és senki sem hal önmagának: Mert ha élünk,
az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak
halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk,
az Úréi vagyunk."
(Róma 14.7-8)November 5. Kijelölted

Terheinket cipelni könnyebb
fáradtan is, fölnézve Rád.
Köszönjük, hogy rég kijelölted
helyünk, ATYÁNK, itt s odaát.

"Legyen segítségemre a te kezed, mert a te határozataidat választottam!"
(Zsolt. 119,173)


November 6.
Füle Lajos: Mikor fölöttünk

Mikor fölöttünk elszállnak az évek,
mikor utunk már nem felhőzi érdek,
kidobja balga vágyait a lélek,
s nem fontos más már, csak az örök élet.

"Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad."
(Ézsaiás 54:10,)November 7.
Értünk van

Amit URUNK tesz, olykor sírni készt,
de értünk van. Ha lázad is az ész,
miértjeinket nem ítéli el,
s kérdéseinkre egyszer megfelel.

"Jézus pedig hozzájok fordulván, monda: Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon."
(Luk. 23.28)

November 8.

Füle Lajos: Eltévedtem

Csüggedések árnya rajtam,
eltévedtem - önmagamban.
Én ISTENEM, Hozzád esdek:
Tied vagyok, TE keress meg!

"Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak." (Ézsaiás 41.10)November 9. Ki név szerint

Ki név szerint ismer engem,
csalódik bár néha bennem,
mégis szánakozva néz itt,
s romjaimból is megépít.

"És monda Mózes az Úrnak: Lásd, te azt mondod nékem, vidd el ezt a népet, de nem mutattad meg nékem kit küldesz velem; pedig azt mondtad nékem: név szerint ismerlek téged, és kedvet találtál szemeim előtt." (2 Móz. 33.12)November 10.
Testvéri közösség

Ez itt a "bank", ahová beteszem
filléreim: csekély szeretetem,
és élvezem a tőkénél nagyobb
s napról napra növekvő kamatot.

"Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, a miképen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet;"
(2 Thess. 1.3)November 11. Kezedbe

Ha létezem csak olykor s nehezen,
rossz napjaim is Kezedbe teszem
ATYÁM, Te látod, s tudom, megadod
a segítséget, a bocsánatot.

"Te vagy oltalmam, te mentesz meg veszedelemtől; végy körül engem a szabadulás örömével! Szela." (Zsolt. 32.7)November 12. E rövid időre

E rövid időre,
míg itt lehetek,
egy programom van még,
s ez a szeretet.

"És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne." (1 János 4.16)November 13.
Szolgálatok

Tompítani egy ajtó csattanását,
megérteni, kit messze visz a másság,
karon fogni, ki épp a sárba esne,
pár szalmaszálat tenni csak keresztbe...

"Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta;"(Luk. 10.33)November 14.
Az imádság

Az imádság a mélyre hajló,
embert meghajlító alázat.
Az imádság a nyitott ajtó,
amelyet senki be nem zárhat.

"Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, a melyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet." (Jel. 3.8 )


November 15.
Két út

Az életnek két útja van,
és ember is kétféle van:
ez szolgál, az uralkodik...
Utóbbiból van már sok itt.

Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt." (Mát. 7.13-14)

A széles és a keskeny útNovember 16.
Megbékélsz-e?

Milyen békétlen ez az ország,
s békére mily taníthatatlan!
Szenveded-e te is a sorsát,
megbékélsz-e mással s magaddal?

"Ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkait értsétek; egyebeknek példázatokban, hogy látván ne lássanak, és hallván ne értsenek." (Luk. 8.10)November 17.
Minden térd

Hiszem és hittel mondhatom:
egyszer minden térd meghajol
JÉZUS előtt, s az Ő Nevét
dicséri majd a Föld s az Ég.

Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére." (Fil. 2.10)November 18.
Fénylik

Egyedül érkezem
borús estén haza,
de itt van MESTEREM,
s fénylik az éjszaka.

"Viszont új parancsolatot írok néktek, a mi igaz ő benne és ti bennetek; mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik." (1 Ján. 2.8)November 19. Tölthesse be

Új eget és új földet várva
legyen velünk a béke és derűs Ég,
tölthesse be lelkünk a hála
s a "jóban való teljes gyönyörűség"!

"Hogy dicsőíttessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből." (2 Thess. 1.12)November 20. Méltatlan

Van-e, ki méltán dicsérhetne Téged,
méltó munkával, méltó győzelemmel?
Ily méltóságra méltatlan az ember,
a kegyelemre méltatlan az élet.

"Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!" (Luk. 21.36)November 21
Füle Lajos: Nem lehet

Nem lehet, ha önigazság
a keresztet elfedi,
farizeus lelkülettel
bűnösöket menteni.

"Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik."
(Máté 23.12)

Aki magát felmagasztaljaNovember 22.
Jöjjetek énhozzám

Minthogy ilyen én nem vagyok,
Tőled veszek alázatot.
Ha nem, taszít az életem:
alázatból - elégtelen!

"Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem,
hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek."
(Máté 11.29)November 23.
Kéregető

Nézd csak szívem, kinyújtom most Feléd,
mint egy üres kezet.
Néhány garas békességet TE adj
belé, URAM!

"Adsz nékik és ők takarnak; megnyitod kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal."
(Zsolt. 104.28)November 24.
Hol jársz?

Hol jársz? Mely főpap udvarán?
Ma annyi tűz lobogva ég...!
Még mielőtt szól a kakas,
keresd JÉZUS tekintetét!

"És megemlékezék Péter a Jézus beszédéről, ki ezt mondotta vala néki: Mielőtt a kakas szólana, háromszor megtagadsz engem; és kimenvén onnan, keservesen síra." (Máté 26:75,)November 25.
Csend-lépteid

Vágyak el-elhaló zajában,
békességre lelvén a hitben,
figyelgetek csend-lépteidre...
Én MESTEREM, ugye TE jársz itt?

"Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem."

(Zsolt. 23.2)


November 26. A holnap

A holnap félelmes titok,
de hittel bátran rányitok,
s az ajtón túl, ím: JÉZUS áll!
Így többé nem kell félni már.

"Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel."
(1 Timóteus 1.14)

November 27. Milyen?

Milyen a "lelked hőmérséklete"?
Vajon a hálát olykor érzed-e?
És megbocsátott bűneid felett
sírsz-e az Úrnak örömkönnyeket?

"Akit, noha nem láttatok, szerettek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek:" 1Péter 1:8,November 28. Kertemben

Kertemben tél dúl: havak, fagyok...
Tetszhalott fáim, aludjatok,
míglen tavasz lesz, fénylő, csodás,
rügyes-virágos feltámadás.

"Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él;"
(János 11:25)November 29.
Feléd nyújtom

Feléd nyújtom kezem, ÖRÖK JÓSÁG,
TE tudod, hogy mennyi az adósság:
hálám kútja mennyiszer kiszáradt!
Mint szomjú föld, epedek Utánad.

"És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég.
Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen." (Jel. 21.6)November 30.
Jó az Isten

"Senki sem jó, csak egy, az ISTEN",
Kiben én már ifjan is hittem,
s mondhatom fél évszázad tűntén:
Jó és "nagyobb a mi szívünknél".

"De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra,
hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában,
a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet."
(1 János 5.20)DECEMBER


December 1. Nyitom a Bibliát

Nyitom a Bibliát,
figyelmezz szív, szem és fül!
Hallgass bennem, világ,
Az ISTEN szólni készül.

"Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem."
(Zsolt. 119:147,)December 2. Csendben lakik

Csendben lakik az Úr szíve
felém dobban, ha szól. Ige
minden szava, kedves nagyon,
égi "adóját" hallgatom.

"És ilyen módon az ő szívének titkai nyilvánvalók lesznek:
és így arczra borulva imádja az Istent, hirdetvén, hogy bizonnyal az Isten lakik tibennetek." (1Kor.14,25)December 3.
Füle Lajos: Boldog

Boldog, akiben ÁDVENT
szép váradalma van.
Ki nem vár tőle semmit,
szegény, boldogtalan.

"Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól aki irgalmas, kegyelmes és igaz." (Zsolt. 112.4)

December 4.
Azzal áld meg

Vannak nehéz utak, de hitben
megjárhatók, mondj rájuk áment!
S ha néha tán ISTEN nemet mond,
biztos lehetsz, hogy azzal áld meg.

"Jézus pedig monda nékik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom
néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a
hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek."
(Mát. 17.20)

December 5.
Egyedül nem lehet

Egyedül nem lehet, egyedül oly nehéz!
Egyedül engemet elsodor bármi vész.
Egyedül céltalan, egyedül úttalan,
csak Veled, JÉZUSOM, csak Veled boldogan.

"Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül." (Zsid. 4.16)December 6.
Te vagy az a fény


Egy bombazápor kellős közepén
találkoztam egy életre Veled.
Azóta bennem TE vagy az a Fény,
ÚR JÉZUS, ami melegít s vezet.

"Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város."
(Mát. 5.14)December 7.
Jézus itt van

Jézus itt van s veled marad
mindig, ha kéred.
Ne te valósítsd meg magad,
hanem Ő téged.

"Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!"
(Máté 28.20)December 8.
Dicsőségesen

Dicsőségem, mint a madár,
elszáll, ha volt egyáltalán.
Csak EGY lehet méltó, dicső:
JÉZUS KRISZTUS, csak Ő, csak Ő.

"Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull..."
(1 Pét. 1.24)December 9.
Ki akadályozhat meg?

Értem, miattam és helyettem
keresztjén nem hiába vérzett.
Ki akadályozhat meg abban,
hogy én a MEGVÁLTÓMNAK éljek?

"Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg." (1 Pét. 2.24)December 10.
Véred lelkem ára

Véred lelkem ára, ÚR JÉZUS,
még sincs benne hála, ÚR JÉZUS.
Jaj, ne hagyd magára, sorsára,
ÚR JÉZUS!

"Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással;" (Kolossé. 4:2,)December 11.
Titkok

Titkunk van, és titkok vagyunk,
nem fejthet meg senki más, csak
KI teremtett s újjáteremt
KRISZTUS által - Önmagának.

"Mert az Õ alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk."
(Eféz. 2.10)December 12.
Kérdi-e ?

Szilveszter lesz... visszanéz
az ember, de kérdi-e:
mennyi tékozolt idő
repült el a semmibe?

"Aki velem nincsen, ellenem van; és aki velem nem gyűjt, tékozol."
(Mát. 12.30)December 14. A kősziklán

"...és eljött az árvíz,
és fújtak a szelek..."
Bele-belerendült a házam
s nem dőlt össze! A kősziklán van.

"Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott és mélyre hatolt, és kősziklára vetett fundamentomot: mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta: mert kősziklán épült."
(Luk. 6.48)December 15.
Őbenne van

KI fent leggazdagabb volt,
lent Ő lett legszegényebb,
hogy VELE gazdagodjunk:
ŐBENNE van az élet.

"Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok."
(2 Korintus 8.9)December 16.
Bűnbánatom

Bűnbánatom ha késne, egyre késne,
törődj, URAM TE, akkor is velem!
Megértem én már minden büntetésre,
de egy reményem van: a kegyelem.

"Mert bajok vettek engem körül, a melyeknek számuk sincsen; utolértek bűneim, a melyeket végig sem nézhetek; számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem." (Zsolt. 40.13)December 17.
Kinek csillaga van

Kinek csillaga van, ámuljon, mert az Ige
testté lett, s boldogan daloljon Róla szíve!

"És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal." ( János 1:14, )December 18.
Simeon

Simeon egész életében erre a pillanatra várt,
hogy lelke Megváltója-képpen köszönthesse - a Kisbabát.

"Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet..."
(Luk. 2.30)December 19.
Füle Lajos: Ezt ígérték

Örülök... Ám ez nem elég,
én az egész nép örömét
kérem, Uram, tudom: nagyot.
Ezt ígérték az angyalok.

"És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen..." (Lukács 2:10,)December 20. Nem rettentette

Nem rettentette tőlem el a múlt,
a magasságból érettem lenyúlt,
ISTEN utánam nyújtott keze Ő:
JÉZUS A KRISZTUS, AZ IDVEZÍTŐ.

"És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből." (János 10:28,)December 21.
Sok lelki fal

Sok lelki fal immár ledőlj,
VILÁG VILÁGOSSÁGA jöjj,
áraszd ki ránk szent életed,
tisztítsd s eggyé tedd népedet!

"Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága."
(János 8.12)December 22.
A nap be tűz

A nap be tûz, meleg, meleg...
Álmaimból fölserkenek,
s fény tölti be az életem:
KRISZTUS ragyog, ragyog nekem...

"Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod,
és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr
lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed..."
(Ésa. 60:19)December 23.
Hibáink

Sorsfordító hónapok, évek
során hibáink visszatérnek.
Takarni őket nincs mivel,
hát bánni kell, szégyellni kell.

"Sőt bevallom bűneimet, bánkódom vétkem miatt."
(Zsolt. 38.19)December 24.

Az ajándék

Ne lepje be a hó a szívünket,
ne menjen el mellettünk az ünnep,
ne csak múló hangulatra vágyjunk,
JÉZUS legyen az a j á n d é k nálunk!

"Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka."
(Jak. 1.17)December 25. Karácsony fent

A legnagyobb lemondás:
az ISTENÉ,
az ATYÁÉ és a FIÚÉ,
együtt és külön külön.

"Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre,
mintegy pecsétet a te karodra;
mert erős a szeretet, mint a halál,
kemény, mint a sír a buzgó szerelem;
lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai."
(Énekek éneke 8:6,)December 26.
Karácsony lent

Micsoda félreértés:
ajándékokat adni,
ajándékokat kapni
az AJÁNDÉK helyett!

"És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul."
(Eféz. 5.2)December 27.
Amikor egy év

Amikor egy év elrepül,
nem úgy, mint a vándormadár,
hisz sehol-sincs fészekre száll,
emléket költ - időtlenül.

"Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiábavaló. Istennel győzedelmet nyerünk, s ő tapodja el ellenségeinket."
(Zsolt. 60.13-14)December 28.
Új esztendő

Tudom, URAM, gyötrelmes év jön,
gondom, bajom akad majd bőven,
kátyús, rögös lesz majd az út is,
de járható - a TE erőddel!

"Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre.
Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. "
Kolossé 1:11-12,December 29.
Az új évben

Én ISTENEM, az új évben
sohse legyek "haló félben"!
Mosd le rólam, ami piszkos,
ragyogj bennem, JÉZUS KRISZTUS!

"Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik haló félben vannak; mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek."
(Jel. 3.2)December 30.
Mit kívánok?

Mit kívánok az új év küszöbén?
- Ha a kevesen hű lehetek én
dicső Uramhoz, az nekem elég.
Magasztalom hát s áldom a Nevét.

"Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!"
(Mát. 25.21)December 31.
Testvérek

Nincs köztetek, kit ne csodálnék:
Testvérek vagytok! Köszönöm.
Titeket látni is ajándék,
veletek járni is öröm.

"Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által;
és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez..."
Efézus 2.8
Napi csendességek 365 napon - Füle Lajos 5.

Link

LinkKépek - vallási

Jézus Kereszt kategória
Link

Jézus a Kereszttel
Link

Idézetek - Füle Lajos
Link

 
 
0 komment , kategória:  Füle Lajos  
Füle Lajos: Napi csendességek 365 napon - III. negyedév
  2022-09-22 21:00:45, csütörtök
 
 

Füle Lajos: NAPI CSENDESSÉGEK 365 NAPON


365 NAPON

Háromszázhatvanöt napon,
JÉZUS, TE légy az oltalom,
JÉZUS, TE légy a holnapom,
Te égbe váró IRGALOM!

"Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő igéretében."
Zsolt. 130.5III. NEGYEDÉV - JÚLIUS - AUGUSZTUS - SZEPTEMBER


J Ú L I U S


Július 1.
Füle Lajos: Ha kiszól

Az ember hallja, ámul,
és lelke ragyog,
mikor a Bibliából
kiszól a VAGYOK.

"Az Úr szava erős; az Úr szava fenséges."
(Zsolt. 29.4)Július 2.
Füle Lajos: Mit vár?

Övéitől mit vár Jézus?
Nem szép szavak tömkelegét,
nem vallásos életstílust,
de az "élek többé nem ént..."

"Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem."
(Máté 15:8,)Július 3.
Füle Lajos: Várt ránk

Hány Ige szólt, és hány lett őszi köddé!
Várt ránk az Úr... az emlék nem vigasztal,
az alkalmak nem térnek vissza többé,
sok dolgunk immár helyrehozhatatlan.

"Az ő ígéje sincs maradandóan bennetek: mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek."
(János 5:38,)Július 4.
Füle Lajos: Próbák nélkül

Próbák és kétségek között
üres szívem Eléd hozom,
Uram, s bár koldusként jövök,
meggazdagodva távozom.

"Hogy a nyomorúság sok próbái közt is bőséges az ő örömük és igen nagy szegénységük jószívűségük gazdagságává növekedett."
(2 Korintus 8:2,)Július 5.
Füle Lajos: Porba írta

Várt az asszony remegve, sírva...
- Hol már, kik vádolták elébb?
JÉZUS tudta, s a porba írta
az engedetlenek nevét.

"Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül,
monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?
Az pedig monda: Senki, Uram!"
János 8:10-11,Július 06
Füle Lajos: Áldásra vár

Ma is áldásra vár az ÚR,
s így várnak ránk az emberek.
Kiket meg akar áldani,
azokat velünk áldja meg.

"És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt:
és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei."
1 Mózes 12:3,


Július 7.
Füle Lajos: Éjszaka kívül

Éjszaka kívül, fény a szívemben,
Drága Igéddel telve a lelkem.
Csendül szívem, hogy Téged dicsérjen,
Áldott MEGVÁLTÓM, őrizz az éjben!

"Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világol néked, hanem az Úr lesz néked örök világosságod, és Istened lesz ékességed."
(Ézsaiás 60:19,)Július 8.
Füle Lajos: Jobbat készített

Mikor valami nem sikerül,
s bánat szorongat érte belül,
arra gondolj, és oszlik a bú:
jobbat készített neked az Úr.

"Bizony, bizony mondom néktek, hogy sírtok és jajgattok ti, a világ pedig örül: ti szomorkodtok, hanem a ti szomorúságtok örömre fordul."
(János 16:20,)Július 9.
Füle Lajos: Falak

Utunk közben vannak falak,
amelyeken túl kell jutnunk.
Rajtuk ISTEN nem emel át,
ámde segít, mikor ugrunk.

"Mert veled harczi seregen is átfutok,
Az én Istenemmel kőfalon is átugrom."
(2 Sámuel 22:30,)Július 10.
Füle Lajos: Várnak valahol

A hűtlen évek lassan elmaradnak,
halottaink már egyre fontosabbak.
Gyűlt kincseink sem fognak, ócska lomtár,
többet jelent, hogy várnak valahol már.

"Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, oh Isten, hogy hirdessem a te karodat e nemzetségnek, és minden következendőnek a te nagy tetteidet."
(Zsolt. 71.18)Július 11.
Füle Lajos: Az égben

Az égben? Ott nem botránkoznak,
felőlünk ott ősi remény él,
s örömük van az angyaloknak
egy bűnös ember megtérésén.

"Mert a milyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt."
(Zsolt. 103:11,)Július 12.
Füle Lajos: A vének is

Hogy kedvvel járja végig az utat,
a vénnek is kell hasznosságtudat.
Kell munka is és éltető remény,
hogy van kiért, hogy nem hiába él.

"És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá!"
(Zsolt. 90.17)Július 13.
Füle Lajos: Áprily

Most az öreg Áprilyt olvasom,
ki nyolcvan év omló partjához érve
szelíd fohásszal vár "a könnyű végre",
eltűnődve élőkön, holtakon.

"Érett korban térsz a koporsóba, a mint a maga idején takaríttatik be a learatott gabona."
(Jób. 5.26)Július 14.
Füle Lajos: Péter és családja

Csak a hálóját hagyta ott,
családjához ragaszkodott:
mikor anyósa lett beteg,
a MESTER gyógyította meg.

"És bemenvén Jézus a Péter házába, látá, hogy annak napa fekszik és lázas. És illeté annak kezét, és elhagyta őt a láz; és fölkele, és szolgála nékik."
(Máté 8.14-15)Július 15.
Füle Lajos: Bízzál!

Bízzál! Nincs ennél fontosabb,
fedezetet rá ISTEN ad,
s az Ő örök körébe von
JÉZUS által e bizalom.

"Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van."
(2 Kor. 3.4)Július 16.
Füle Lajos: Kereszt

Az országutat átölelte
árnyával egy kereszt.
Minden mi viselt dolgainkra
fátylat borít az est.

"Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot."
1 Korintus 1:23,Július 17.
Füle Lajos: Szeressen!

Kit "előbb szeretett"
s megváltott a MESTER,
mindenkit szeressen,
elsőként szeressen!

"Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt."
(Róma 5:8,)Július 18.
Füle Lajos: Vigyázzatok!

Vigyázzatok, legyetek ébren!
A HÁZ URA úton lehet már.
Feltetszik majd jele az égen,
készen legyen mind, ki jelet vár!

"Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!"
Máté 25:13,Július 19.
Füle Lajos: Félelmetes

Bűn átka sújt, Sátán ijeszt...
Félelmetes az a kereszt:
az ISTENÉRT, az emberért
hull, hull a könny, hull, hull a vér...

"Gondoljátok meg azért, hogy ő ily ellene való támadást
szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek
lelkeitekben elalélván."
(Zsidók. 12:3,)Július 20.
Füle Lajos: Csodálom

Nézlek, elnézlek, csodállak, rigó.
Micsoda mozgás-koordináció
röptet, daloltat, léptet, illeget!
Nézlek s csodálom, AKI tervezett.

"Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid."
(Zsoltárok 145:10,)Július 21.
Füle Lajos: Hát még ha...

Mi mindent megtett már az ember,
és attól milyen büszke lett!
Hát még ha ő teremtett volna
ha csak bolhányi - életet!

"Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet."
(Zsoltárok 121:2,)Július 22.
Füle Lajos: Gazdagabb

Az Ige mindig gazdagabb,
mint ami róla mondható,
mint ahogy fényesebb a Nap,
mint amit tükröz lenn a tó.

"Én a te ígédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok."
(János 17:14,)Július 23.
Füle Lajos: "Rávétetés"

Jeremiás "rávétetett",
a "rávétettek" mind, akik élnek.
A majdnem-rávett emberek
sohasem lesznek keresztyének.

"Agrippa pedig monda Pálnak: Majdnem ráveszel engem, hogy keresztyénné legyek."
(Ap.Csel. 26:28,)Július 24.

Füle Lajos: Lábmosás

Csak add a lábad, kérlek,
tisztulna, hogyha mosnám...
- Ha meg nem moslak téged,
semmi közöd sincs hozzám.

"Monda néki Jézus: Aki megfürödött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta; ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan."
(János 13:10,)Július 25.
Füle Lajos: Jézus

Szennyes vagy, ember, s bűnöd börtönöd.
Ha meg nem moslak, hozzám nincs közöd.
Megváltanálak hulló véremen,
azért jöttem, hogy életed legyen.

"Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa." (1 János 4:9,)Július 26.
Füle Lajos: Sebezhetetlen

A csúfolás nem árt neki,
a rágalomtól meg se retten.
Ki jól tud megbocsátani,
az szinte már sebezhetetlen.

"Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is."
(Kolossé 3:13-14)Július 27.
Füle Lajos: Örök kincsekre

Törékenyek a földi dolgok
s veszendők is, az itt a boldog,
aki örök kincsekre vágyik,
ilyeneket gyűjtvén halálig.

"Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet." (Máté 13:44,)Július 28.
Füle Lajos: Zenék

Harangszó és diszkó zene
vegyül, mintha egyfajta volna,
pedig a mennybe hívogat emez,
amaz meg a pokolba.

"Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, aki hűséggel hívja őt."
(Zsolt. 145:18,)Július 29.
Füle Lajos: Isten

Világokat teremtő JÓSÁG,
láthatatlan, örök VALÓSÁG.
Jelen van itt ezer alakban,
de hit nélkül - felfoghatatlan.

"Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennélfogva nincs mentségük," (Róma 1:20,)Július 30.
Füle Lajos: Mindegyikért

Mindegyikért hálás vagyok,
s hozom, URAM, áldásra mindet.
Adjál derűs vasárnapot
s élő Igét szeretteimnek!

"...és megkeresztelkedék azonnal ő és az övéi mindnyájan. És bevivén őket házába, asztalt teríte nékik, és egész háznépével egyben örvendeze, hogy hitt az Istennek." (ApCsel. 16:33-34,)Július 31.
Füle Lajos: Bölcsességünk

Mit föl nem érhet
emberértelem,
bölcsességünk az
ISTEN-félelem.

"Az embernek pedig mondá: Ímé az Úrnak félelme: az a bölcseség, és az értelem: a gonosztól való eltávozás." (Jób. 28.28)A U G U S Z T U S


Augusztus 1.
Füle Lajos: Én ismerem

Intelligens véletlenek
hozták létre ezt a világot,
mondják. - Ehhez kell ám "a hit"!
- Én ismerem a FELTALÁLÓT.

"Te vagy egyedül az Úr! Te teremtetted az eget, az egeknek egeit és minden seregöket, a földet és mindent, a mi rajta van, a tengereket minden bennök valókkal együtt; és te adsz életet mindnyájoknak, és az égnek serege előtted borul le." (Nehémiás 9:6,)Augusztus 2.
Füle Lajos: Csak egy őrült

Jaj annak, aki megveti
nem fogva fel "az örök rendet"!
Csak egy őrült képzelheti,
hogy az ősrobbanás teremtett.

"Eszméljetek ti bolondok a nép között! És ti balgatagok, mikor tértek eszetekre?"
(Zsolt. 94:8,)Augusztus 3.

Füle Lajos: Ha az Úr mondatja

Kinek nincsen Sémeije,
ki átkot szór, keresztbe tesz?
De akkor is kegyelem ez,
ha az Úr mondatja vele.

"Elméne azután Dávid király Bahurimig, és ímé onnan egy férfi jöve ki a Saul nemzetségéből való, kinek neve Sémei vala, Gérának fia, és kijövén szidalmazza vala őket."

(2 Sámuel 16:5,)Augusztus 4.

Füle Lajos: Amikor szeretek

"Az ISTEN szeretet".
Vallani van okom.
Amikor szeretek,
képmását hordozom.

"Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született;"
(Kol. 1.15)Augusztus 5.
Füle Lajos: A kegyelem koldusai

A kegyelem koldusai
ott vannak a kereszt alatt.
A lelkileg "gazdag" hívek
taszítanak, taszítanak.

"Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje." (1 Korintus 1:18,Augusztus 6.
Füle Lajos: Isten törvénye

Törvényhozó testületek
viaskodnak rendeletek,
ó és új törvények fölött...
ISTEN törvénye kész s örök.

"Hogyan mondhatjátok: Bölcsek vagyunk, és az Úr törvénye nálunk van? Bizony ímé hazugságra munkál az írástudók hazug tolla!" (Jeremiás 8:8,)Augusztus 7.
Füle Lajos: Aki meglát

Van aki néz, van aki lát,
de aki m e g l á t , az az áldott,
mert VALAKIT végre meglátott,
KI által lett s van e világ.

"Áldott, aki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, akik az Úr házából valók vagytok!" (Zsoltárok 118:26,)Augusztus 8.
Füle Lajos: Telefon

Nagy messziről a telefon
kérdést röpít fel: hogy vagyok?
Szeretet száll a vonalon,
s a készülékből kiragyog.

"Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által." (Efézus 2:13,)Augusztus 9.
Füle Lajos: Akkor is

Így tekint akkor is terád,
mikor testedben dúl a rák,
akkor is gyógyít az a Vér,
s örök lakodba bekísér.

"Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!" (Ézsaiás 53.4)Augusztus 10.
Füle Lajos: Ennyi

Lelkem, ocsúdj! Bármily csodás a
szappanbuborék csillogása,
elpattan és vár rá a semmi.
A dicsőség is ennyi... Ennyi.

"Bizony hiábavaló a halmokról, a hegyekről való zajongás;
bizony az Úrban, a mi Istenünkben van Izráel megmaradása!" (Jeremiás 3:23,)Augusztus 11.
Füle Lajos: Egészségesen is

Az egészség nagy kincs, de mégse minden,
jól tudja, aki hisz:
"totálkáros"lehet az ember
egészségesen is!

"Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják." (Máté 6:20,)Augusztus 12
Füle Lajos: Sodoma indulatai

Sodoma indulatai
vesznek körül, ahogyan Lótot...
Velük szemben mit is tehetnénk
egyedül - az angyalok nélkül?

"És mikor a hajnal feljött, sürgetik vala az Angyalok Lótot, mondván: Kelj fel, vedd a te feleségedet és jelenlevő két leányodat, hogy el ne vessz a városnak bűne miatt." (1 Mózes 19:15,)Augusztus 13.
Füle Lajos: Vajúdásunk

Haldoklásunk: vajúdásunk.
Birkózik test, lélek egyre,
míg hirtelen felsírunk majd
végül - az örök életre.

"Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet." (Róma 6:22,)Augusztus 14.
Füle Lajos: Süt rám a Nap

Bár visszavágynám, ami volt,
s könnyem ma is könnyen ered meg,
süt rám a Nap, néz rám a Hold,
s a csillagok is integetnek...

"Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért." (Filippi 3:7,)Augusztus 15.
Füle Lajos: Lehet

Lehet, hogy életem, halálom
mesgyéje ez a mai nap.
Lelkem, URAM, Neked ajánlom
akkor is, fogadd be fiad!

"Ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni énértem, akár életben maradok, akár meghalok."
(Filippi 1:20,)Augusztus 16.
Füle Lajos: Már

Már baj lapul meg mindenütt e testben,
már gyógyszerekkel élek este, reggel,
már bent vagyok a férfikor telében...
Indulnak tán az angyalok is értem.

"Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket." (Zsolt. 34.8)Augusztus 17.
Füle Lajos: Elmenetelünkre

Elmenetelünkre gondoljunk naponta!
Testünkben ketyeg egy időzített bomba.
Robbanhat bármikor, mégis, az a jó:
lelkünk túléli a detonációt.

"Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő." (Márk 13:33,)Augusztus 18.
Füle Lajos: Egy gyertyalángnyi

Egy gyertyalángnyi készség
mindig elég a jóra.
Talán az ég sötét még,
de fénylőbb minden óra.

"Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak." (Máté 5:15,)Augusztus 19.
Füle Lajos: Félelmek

Van félelem, mi megaláz,
s van félelem, mi fölemel.
Ilyen az istenfélelem,
amaz csupa könny, csupa gyász.

"Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét." (2 Timóteus 1:7,)Augusztus 20.
Füle Lajos: Kinyitott seb

Rádöbbentünk-e hamarább,
mielőtt a sírhoz elérünk -:
nyitott seb a bűn, melyen át
elfogy erőnk, elfoly' a vérünk?!

"Mert nincsen az ő szájokban egyenesség, belsejök csupa romlottság; nyitott sír az ő torkuk, nyelvökkel hízelkednek." (Zsolt. 5.10)Augusztus 21.
Füle Lajos: Nem félve

Kit az ÚR JÉZUS megtalált,
nem félve várja a halált,
neki az ígéret elég,
s a meghalás is nyereség.

"Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség."
(Filippi 1:21,)Augusztus 22.
Füle Lajos: Kincse van

A halhatatlan lélek énekel
akkor is, ha a testben dúl a baj,
mert kincse van...
- Cserépedényben van!

"Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való." (2 Korintus 4:7,)Augusztus 23.
Füle Lajos: Átöltözik

Az életünk, mint gyertya fogyva fogy már,
fényünk, hevünk is gyérül hossza fogytán.
Így jó, s ha majd "a gyertyák csonkig égnek",
átöltözik s átköltözik a lélek.

"Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre." (János 5.24)Augusztus 24.
Füle Lajos: Várnak

A túlsó part... Engem ott várnak,
hihetek az ISTEN FIÁNAK,
KI megmondta, hogy van hely Nála,
be is fogad majd bizonyára.

"És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek." (János 14:3,)Augusztus 25.
Füle Lajos: Rabszolgaság

A kapzsiság: rabszolgaság!
Bénul a szív, bomlik az elme,
hogyha bilincsként fogja át
a szörnyű kór: a pénz szerelme.

"Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal." (1 Tim. 6.10)Augusztus 26.
Füle Lajos: Mi lesz?

Fiatalságodat várta,
s vénséged sincs odaszánva.
Mi lesz, ha sátrad elbomol,
s már nem lesz többé alkalom?

"Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva; mert sok jószága vala."
(Máté 19.22)Augusztus 27.
Füle Lajos: Zsolt. 90,12
"Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk."

Taníts minket meggondolnunk
naponta, hogy meg kell halnunk,
hogy ezáltal bölccsé legyünk,
hisz pára csak itt életünk.

"Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza embernek fiai!"
(Zsoltárok 90:3,)Augusztus 28.
Füle Lajos: Anyámat látom

Irdatlan messzeségen át
Anyámat látom: múltba omlott
part mentén, végtelen fasor
végén, magányos árva pontot.

"Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem." (Ézsaiás 49:15,)Augusztus 29.
Füle Lajos: Porba írt nevek

A múltba nézek, látok, szenvedek:
felrémlenek a porba írt nevek,
kiknek megtérni többé nem lehet,
kik már örökre engedetlenek.

"Izráelnek reménysége, oh Uram! Akik elhagynak téged, mind megszégyenülnek! Akik elpártolnak tőlem, a porba iratnak be, mert elhagyták az élő vizeknek kútfejét, az Urat!" (Jeremiás 17:13,)Augusztus 30.
Füle Lajos: Hozd el!

Ha béke és jóakarat
maradásra nem lelhet itt,
hozd el, URAM, földünkre a
gyűlölet szabadnapjait!

"Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket." (Máté 5:44,)

Augusztus 31
Füle Lajos: Nagyokat kérek

Én ISTENEM, nagyokat kérek:
sok hálával áldozzam Néked,
és ne fertőzzön meg soha
a hálátlanság vírusa.

"Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat!" (Zsolt. 50.14)S Z E P T E M B E R


Szeptember 1.
Füle Lajos: Lakáshoz jutni

Lakáshoz jutni fontos itt,
még fontosabb a mennyben.
Örök lakásra vár a hit
élő reménnyel telten.

"Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet:
és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk,
és annál lakozunk." (János 14:23,)Szeptember 2.
Füle Lajos: Érintés

Belőle csak egy érintésre telt,
egy csüggeteg, egy félszeg mozdulatra,
s gyógyító áram járta át, mihelyt
JÉZUSHOZ ért, KI megfordult miatta.

"Hátulról hozzá járulván, illeté az ő ruhájának peremét; és azonnal elálla vérének folyása." (Lukács 8.44)Szeptember 3.
Füle Lajos: Mi lesz?

Minden embernek megjelent
kegyelme s ámulatba ejt
itt is... Mi lesz, ha egykoron
majd színről-színre láthatom?!

"Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek,"
(Titusz 2:11,)Szeptember 4.
Füle Lajos: Nézz szemembe

Még mielőtt porrá lenne,
hajolj felém, nézz szemembe!
Tükrében pár virág nyílik,
neked adom, óvd a sírig!

"Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!"
(Ézsaiás 40:8,)Szeptember 5.
Füle Lajos: Virágokban

Virágokban gyönyörködöm,
mind a másé, mégis enyém mind!
Dús illatuk becézve érint,
szirmukat látni is öröm.

"Mily számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal."
(Zsolt. 104.24)Szeptember 6.
Füle Lajos: Csend-program

Elhallgatni és meghallgatni,
mások szelíd szavára adni,
tanácsot az Igéből kapni,
Isten-csendjében megmaradni.

"Egyetlen szó sem veszett el azokból az ígéretekből, amelyeket az ÚR Izráel házának tett. Mind beteljesedett."(Józsué 21:45,)Szeptember 7.
Füle Lajos: Magok

A jó földbe esett magok
akár százannyit is teremnek,
de még harmincannyival is
tanúskodnak a GAZDA mellett.

"Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit." (Máté 13:23,)Szeptember 8.
Füle Lajos: A siker is

Minden drogban ellenség van,
kerüld, mint a tiszta szeszt!
A siker is kábítószer,
csábít, aztán tönkretesz.

"Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a setétségben ülnék is, az Úr az én világosságom!"
Mikeás 7:8,Szeptember 9.
Füle Lajos: Tövisek közt

Vannak tövisek közé esett igék,
magok, amelyek soha nem teremnek.
Elfojtja őket a pénz csalárdsága,
elkallódnak a világ gondja mellett.
(Füle Lajos)

"Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az ígét, de e világnak
gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az ígét, és gyümölcsöt nem terem."
(Máté 13.22)Szeptember 10.
Füle Lajos: Nem teheti

Lombját a fa most mind elejti,
mert itt az ősz, és meg kell tenni,
de ha eljön tavasza egyszer,
nem teheti, hogy ne rügyezzen.

"Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott." (Zsolt. 33.8-9)Szeptember 11.
Füle Lajos: Ének az éjszakában

Hol csupa kín és csupa árny van,
ének ragyog az éjszakában,
Filippi belső tömlöcében:
Pál és Silás lelke a fény benn.

"Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, énekkel dicsőíték az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket." (ApCsel. 16.25)Szeptember 12.
Füle Lajos: Énekel az Úrnak

Énekel az ÚRNAK, aki
bajok közt is hisz és boldog.
Aki nem tud hálát adni,
eltiporják gonosz gondok.

"És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa." (Kolossé 3:17,)Szeptember 13.
Füle Lajos: Kérdések

Hatalmába vett a LÉLEK?
Bölcsebbé tettek az évek?
Gyökeresebb lett beszédünk?
Valóban az ÚRNAK élünk?

"Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk."
(Galata 5.25)Szeptember 14.
Füle Lajos: Diploma nélkül

Van akiből a bölcsesség kiált,
és együtt lenni kész öröm vele,
nem birtokol bár írott diplomát,
tudást sugárzik mégis élete.

"Bölcsességet beszél az igaznak szája, és a nyelve ítéletet szól."
(Zsolt. 37:30,Szeptember 15.
Füle Lajos: Az almáskertben

Az almáskertben egy rokkant fa
tört ágait a földre hajtja.
Igaz, sanyarú sorsa van ma,
de sok gyümölcs emléke rajta.

"De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság,
hűség, szelídség, mértékletesség."
(Galata 5.22)Szeptember 16.
Ha egy parázs

Kit magánya messzire űz el
övéitől, arra halál les.
Ha egy parázs kihull a tűzből,
hamar lehűl és hamuvá lesz.

"Felforgattam közületek többeket, a mint felforgatta Isten Sodomát és Gomorát, és olyanokká lettetek, mint a tűzből kikapott üszök; és még sem tértetek vissza hozzám, ezt mondja az Úr."
(Ámós. 4.11)Szeptember 17.
Füle Lajos: Értem

Értem függött az a test fenn
két gengszter közt a kereszten,
vérben ázva, kint sóhajtva,
bűneimnek átka rajta.


"Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, a mely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára."
(Máté 26:28,)Szeptember 18.
Füle Lajos: Igyekezünk felé

Bűn vesz körül itt, szenny árja ér,
igyekezünk Felé a partra,
ahol parázs vár, hal és kenyér,
az ÚR MAGA s áldása rajta.

"Oda méne azért Jézus, és vevé a kenyeret és adá nékik, és hasonlóképpen a halat is."
(János 21:13,)Szeptember 19.
Füle Lajos: Istennek háttal

Aki ISTENNEK háttal fordul,
csak a maga árnyékát látja,
aki ISTENTŐL elfelé megy,
annak szünetlen nő az árnya...

"Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék; magam pedig, mint a fű, megszáradtam."
(Zsolt. 102:12,)


Szeptember 20.
Füle Lajos: Az Atya vár

Az ATYA vár ma még... Ki tudja, meddig?
Előnkbe jött, egészen a keresztig!
Karja kitárt, a keze, lába véres...
Elér-e hát szívünk e szenvedéshez?!

"És felkelvén, elméne az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atyja, és megesék rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esék, és megcsókolgatá őt." (Lukács 15:20,)
-

Szeptember 21.
Füle lajos: Csodák kora

Csodák kora? Régen a múlté
- mondják, akik nélkülük élnek.
Nem az ISTEN csodája volt-é,
hogy rám talált egykor a LÉLEK?!

"Megtelik szájam dicséreteddel, minden napon a te dicsőségeddel."
(Zsolt. 71.8)Szeptember 22.
Füle Lajos: Pedig

Van ki hűtlenségben "edzett",
más közönyben, lustaságban,
mikben vétek, sőt halál van,
pedig... de szép volt a kezdet!

"És a kősziklán valók azok, akik, mikor hallják, örömmel veszik az ígét; de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak."
(Luk. 8.13)Szeptember 23.
Füle Lajos: Gyümölcsök

Gyümölcs a könnycsepp is lehet,
a bűnbánat is, ha megérik,
hogyha igaz könnyek kísérik...
Teremjünk hát ily könnyeket!

"Akik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd."
(Zsolt. 126.5)Szeptember 24.
Füle Lajos: Az ige szóljon!

Ki halni készül, vigaszunkra vágyik.
Üres szavakkal ne áltassuk mégse,
az Ige szóljon! Ne terhelje lelkét
a hallgatások összeesküvése.

"Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és akik hallják, élnek."
(János 5:25,)Szeptember 25.
Füle Lajos: Beteg vagyok

Beteg vagyok, így osztozom
százmilliók sorsában itt.
A szenvedésben mind rokon,
de testvérré tesz-é a hit?

"...amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányotok
semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok,"
(1 Korintus 1:6-7)Szeptember 26.
Füle Lajos: Adós vagy

Adós vagy, és én is veled.
Törlesztenünk kell valahogy,
hisz úgy parancs a szeretet,
ahogy a "ne ölj!", a "ne lopj!"

"Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte."
(Róma 13:8,)Szeptember 27.
Füle Lajos: Levelet írok

Nézd: levelet írok neked,
így nyújthatok testvérkezet
országon át, földrészen át,
érted mondva hálát, imát.

"Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban."
(1 Thess. 1.2Szeptember 28.
Füle Lajos: A mester

Megbocsátja, mit
Ellene vétünk,
irgalma nagyobb,
mint a mi vétkünk.

"Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak." (Zsolt. 86.5)Szeptember 29.
Füle Lajos: Még kisebbé

Én hórihorgas lelkem,
lásd: kisebbé kell lennem,
még kisebbé kell lennem...
Hát alázkodj meg bennem!

"De majd nagyobb kegyelmet ád; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellenök áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád." (Jakab 4:6,)Szeptember 30.
Füle Lajos: Megtérés után is

Megtérés után is kell a bűntudat,
bűnismeret, és hát a bűnbánat is.
"Tökéletességünk" sérti az URAT,
s kritikánk nemegyszer túlzó és hamis.

"Ti ellenben elbizakodottságtokban dicsekedtek: Minden ilyen dicsekedés gonosz." (Jakab 4:16,)Napi csendességek 365 napon - Füle Lajos 5.

Link

LinkKépek - vallási

Jézus Kereszt kategória
Link

Jézus a Kereszttel
Link

Idézetek - Füle Lajos
Link 
 
0 komment , kategória:  Füle Lajos  
Füle Lajos: Napi csendességek 365 napon - II. negyedév
  2022-09-21 21:00:19, szerda
 
 
Füle Lajos: NAPI CSENDESSÉGEK 365 NAPON


365 NAPON

Háromszázhatvanöt napon,
JÉZUS, TE légy az oltalom,
JÉZUS, TE légy a holnapom,
Te égbe váró IRGALOM!

"Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő igéretében."
Zsolt. 130.5II. NEGYEDÉV - ÁPRILIS - MÁJUS - JÚNIUS


Á P R I L I S


Április 1. Füle Lajos: Szószék

A világ első szószéke örök,
rá nem figyelni többé nem lehet:
egy HALDOKLÓ függ a világ fölött,
s Igéje hangzik: "Elvégeztetett!"


"Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett,
hogy beteljesedjék az Írás, így szólt: Szomjazom."
János 19:28.


Április 2. Füle Lajos: Ajándékunk

Mindennapi ajándékunk
Az IGE, hisz vele
JÉZUS adja Magát nékünk:
AZ ÉLET KENYERE.

"Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jő, semmiképen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha."
(János 6.35)Április 3. Füle Lajos: Maradj velem!

Meghaltál, hogy örökké éljek,
bűnné lettél, hogy bűntelen
legyek, ha megtisztít a véred.
FELTÁMADOTT! maradj velem!

"Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben." (2 Kor. 4.10)Április 4. Füle Lajos: Add tudnom!

Add tudnom, amit értem tettél,
add értenem, mit elvégeztél,
nyisd meg szemem fénylő csodádra:
a Golgotára!

"És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. "
(Efézus 3.19)


Április 5. Füle Lajos: Kötél fölött

Korunk mélységei fölött
utunk kifeszített kötél.
A kegyelem hálója véd,
így haladunk hazánk felé.

"Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek; hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem!" (Zsolt. 13.6)

Április 6. Füle Lajos: Tehette volna

Jézus nem szállt le a keresztről,
tehette volna, ám soha
nem épült volna fel közöttünk
testének temploma.

"Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok?" (1 Kor. 6.19,) MBT ÚjfordításÁprilis 7. Fényben

Sault fény ragyogta körül,
s nem gondolt többé semmi mással,
követte JÉZUST száz veszély
között nem szűnő ragyogásban.

"De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról"
(ApCsel. 20:24,)Április 8. Mikor az egek

Mikor az egek beborulnak,
és az élet is havat hoz ránk,
és nem leljük Felé az utat,
az ISTEN MAGA jön el hozzánk.

"Reggel pedig: Ma zivatar lesz; mert az ég borús és veres.
Képmutatók, az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni,
az idők jeleit pedig nem tudjátok?"
(Máté 16.3)Április 9. Füle Lajos: A Szentlélekről

Az ATYA küldi el JÉZUS nevében,
övéihez az Ige által ér el,
bennük marad, a lelkükben lakik...
Nem kézrátétel által adatik!

"A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által."
(2 Timóteus 1.14)Április 10. Áldássá lenni

Áldássá lenni... De jó is volna!
Félretenni mindent, mi gátol,
s lenni csak a SZENTLÉLEK tolla,
mely folyton ír, de - nem magától.

"Tudom pedig, hogy mikor hozzátok megyek,
a Krisztus evangyélioma áldásának teljességével megyek."
(Róma 15:29,)Április 11. Füle Lajos: Beteg a lomb

Beteg a lomb, már hullni kész,
nem fölfelé, a földre néz.
Hajába szél kap, ráijeszt,
és hullni kezd, és sírni kezd...

"Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára." (Zsolt. 33.13-14)Április 12. Füle Lajos: Lakáshiány

Tanúsítja a Bibliánk:
a mennyben nincs lakáshiány.
Gyermekei örök helyét
JÉZUS elkészítette rég.

"Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek."
(János 14.2)Április 13. Füle Lajos: Fény, fény

Fény, fény patakzik benn, kinn,
mindent fehérre mos.
Ma reggel nem fáj semmim.
De jó örülni most!

"Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj." (Ézsaiás 35.10)Április 14. Füle Lajos: Egy csillag

Egy csillag, itt a fűben,
s ott fönn is: messzi fény.
Közöttük ezredévek
s egy élet: az enyém.

"A nép, a mely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttök!" (Ézsaiás 9:2,)Április 15. Füle Lajos: Üresjárat

A munka sok... ki vet, arat,
elfárad, hisz ereje véges.
Üresjáratú napokat,
URAM, akkor se engedélyezz!

"Akkor monda az ő tanítványainak: Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába."
(Máté 9.37-38)Április 16.Füle Lajos : Találkoznod kell vele

Itt Jézust elkerülheted,
tagadhatod létét is bátran,
de találkoznod kell Vele
majd az örökkévalóságban.

"Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja hogy a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút." (1 János 2:22,)Április 17. Füle Lajos: Isten kegyelme

Ingyen kegyelme őrködik felettem,
azért ingyen, mert megfizethetetlen,
hisz érte semmit nem tettem s tehetnék,
de hálás lennem mindenkor lehet még.

"Megigazulván ingyen az ő kegyelméből * a Krisztus Jézusban való váltság által..." (Róma 3.24)Április 18. Füle Lajos: A megérkezésről

A "Romlás városából"
"a döntés kapuján át"
érkezhetünk meg Hozzád,
JÉZUS. Fogadd a hálánk!

"Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál."
(János 10:9,)Április 19. Füle Lajos: Nagy kérés

URAM, szívem kérése nagy:
forrástiszta örömöt adj!
Tőled legyen derűs kedvem,
s mindig továbbcsörgedezzen!

"Hogy a ti kipróbált hitetek, a mi sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor..."
1 Péter 1:7,Április 20. Füle Lajos: Figyelnek

Lehet sok lelki fegyverem,
de abból nem lesz győzelem,
ha ímmel-ámmal harcolok,
és - figyelnek az angyalok!

"...szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat
igazságnak fegyvereiül az Istennek." (Róma 6.13)Április 21. Füle Lajos: Mennyit

Ó mennyit, mennyit énekeltem,
s mennyi ének maradt még bennem!
az ÚRÉ a szöveg, a dallam,
ha menni kell, viszem magammal.

"A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak."
(Kolossé 3:16,)Április 22. Füle Lajos: Várlak, URam

Várlak, URAM, már nem mint Gyermeket,
de mint hatalmas Megváltót, AKI
minden hívást képes meghallani,
Ki értünk jön, és még ma itt lehet.

"Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt."
(Zsolt. 130.6)Április 23. Füle Lajos: Barka

Bújik a csöpp kis barka még,
de él, mozog... nézem, csodálom,
minthogy ha pelyhes kiscsibék
csücsülnének a barna ágon.

"A diófás kertekbe mentem vala alá,
hogy a völgynek zöld fűveit lássam;
hogy megnézzem, ha fakad-é a szőlő,
és a pomagránátfák virágzanak-é?"

(Énekek éneke 6:8,)Április 24. Füle Lajos: Vedd számba!

Az, hogy fedél lehet feletted,
kegyelem, az is, hogy szeretnek.
Vedd számba hát mindazt a jót, mi
mindennapi érték, valódi!

"Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre." (Máté 6.32)Április 25. Füle Lajos: Egybegyűjtöd

Megáll minden ígéreted,
bár itt még bűn és halál van,
egybegyűjtöd Te népedet
az örökkévalóságban.

"Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti."
Róma 4:20-21,Április 26. Füle Lajos: Így felelek

Ahogy régente Péterhez is szóltál:
"Szeretsz-e engem?" - kérded minden órán.
Így felelek, míg könnyem záporoz Rád:
Tudod, URAM, hogy ragaszkodom Hozzád.

"Monda Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia: jobban szeretsz-é engem ezeknél? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy szeretlek téged! Monda néki: Legeltesd az én bárányaimat!"
(János 21:15,)Április 27. Füle Lajos: A cél

Krisztust kövesse, aki él!
Számomra is csak ez a lényeg,
s a hosszú távú cél a Cél:
hogy megváltottan hazaérjek.

"Aki nékem szolgál, engem kövessen; és a hol én vagyok, * ott lesz az én szolgám is: és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya."
(János 12:26,)Április 28. Füle Lajos: Örök fény

Meg-meglepik árnyak
olykor életem,
de örök fény vár rám
túl az életen.

"És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké."(Jel. 22.5)Április 29. Füle Lajos: Kik ösvényt hagytak

Akik ösvényt hagytak ránk örökül,
emlékük is megáldó üzenet.
Dicsérjük ŐT, KI rajtuk könyörült,
s hűségesen kövessük hitüket!

"Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket..."
(1 Thess. 5.12)Április 30. Füle Lajos: A napraforgók

Bárcsak az ember mindig így figyelne!
A napraforgók gyönyörű fegyelme
mindig lenyűgöz. Vágyakozva érte
kitartom én is lelkemet a fényre.

"Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól aki irgalmas, kegyelmes és igaz."
(Zsolt. 112:4,)M Á J U S


Május 1. Füle Lajos: Miközben

Miközben szárnyra kel imám,
transzcendens ihlet száll le rám,
benne a LÉLEK magva van,
s ének csírázik, dal fogan.

"Ajkaim dicséretet zengjenek, mert megtanítasz a te rendeléseidre. Nyelvem a te beszédedről énekel, mert minden parancsolatod igaz."
(Zsolt. 119.171-172)Május 2. Füle Lajos: Összeforrhat

Ha nem is mind tart ég felé, sok út
vezet oda a Jézus Krisztus által.
A vallástétel ma sok szólamú,
de összeforrhat szent harmóniában.

"Mind ez egész föld énekeljen az Úrnak,
napról-napra hirdessétek az ő szabadítását."
(1 Krónikák 16:23,)Május 3. Füle Lajos: Eső után

Eső után hogy énekel az erdő,
hogy zeng a rét, hogy tapsolnak a fák!
Nekem is hála fakad a szívemből:
fennhangon áldom velük az Atyát.

"Virágok láttatnak a földön,
az éneklésnek ideje eljött,
és a gerlicének szava hallatik a mi földünkön."
(Énekek éneke 2:12,)Május 4. Füle Lajos: Imádságok

Tudják, kik az URAT imádják:
nincs meg-nem-hallgatott imádság,
csak nem teljesített kérés, ha
az válik a javunkra néha.

"Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat."
(Zsolt. 6.10)Május 5. Füle Lajos: Kiálts!

Ha köznapok filléres gondja
bizalmadat meg-megrabolja,
s kétség, hiány szívedre bút hoz,
ne késlekedj! Kiálts az Úrhoz!

"Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok."
(1 Pét. 5.7)Május 6. Füle Lajos: Szívbéli imádságok

Életerő és biztatás van
minden szívbéli imádságban.
Ki mit sem kér, mit sem köszön meg,
koldusa lesz égnek s a földnek.

"Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által, Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre."
(Júdás 1.20-21)Május 7. Füle Lajos: Ó Jézusom

Ó Jézusom, hadd kérjelek:
szólíts TE meg ma engemet,
hogy hadd legyek én is Tiéd!
Ontál helyettem drága vért.

"Ezek után találkozék vele Jézus a templomban,
és monda néki: Ímé meggyógyultál; többé ne vétkezzél,
hogy rosszabbul ne legyen dolgod!" (János 5:14,)Május 8. Füle Lajos: Simon farizeus

Jézusban az ISTENT
nem ismerte fel:
házába fogadta,
de szívébe nem.

"Amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában volt, odament hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága kenet volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére." (Máté 26.6-7)Május 9. Füle Lajos: Figyelmezz rám!

A SZENTLÉLEK hullámhosszán
jut el Hozzád imádságom.
URAM JÉZUS, figyelmezz rám,
amíg keskeny utad járom.

"Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók."(2Korintus 4:18,)Május 10. Füle Lajos: Lobogj, lobogj!

Lobogj, lobogj, pünkösdi LÉLEK,
lángja minden szent szenvedélynek!
Égesd ki a bűnt életünkből,
s a lelkünk is Veled repül föl.

"És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok." (ApCsel. 2:4,)Május 11. Füle Lajos: Galamb

Cseresznyefámra galamb szállott,
méltósággal, fehéren áll ott.
Eltűnődve bámulok rája:
a SZENTLÉLEK metaforája.

"És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani." (Máté 3.16)Május 12. Füle Lajos: Hited szerint

Te másként szólsz, másként hiszel,
de neked is az ÚR izen,
a LÉLEK szól, vigasztal, int...
Legyen neked hited szerint!

"Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek."
(János 14.26)Május 13. Füle Lajos: Elválasztja

ISTEN LELKE lebeg fölöttünk...
A lelkünk puszta föld, de Fény jön,
s elválasztja bennünk az ISTEN
a világost a sötétségtől.

"Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába;"
(Kolossé 1:13,)Május 14. Füle Lajos: Sebet kötöz

A keresztyén gőg megsebez,
az Agapé óv s bekötöz.
A LÉLEK által lehet ez:
Testvér vagy, várlak... Ugye jössz?

"Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg és ő gyógyít meg minket; megsebesített, de bekötöz minket!"
(Hóseás 6:1,)Május 15. Füle Lajos: Talpig reményben

Ígéretével millió virágnak
az almafák talpig reményben állnak,
hódolva egy hatalmas, ősi rendnek;
helyük betöltve várnak, majd teremnek.

"Mint az almafa az erdőnek fái közt,
olyan az én szerelmesem az ifjak közt.
Az ő árnyékában felette igen kivánok ülni;
és az ő gyümölcse gyönyörűséges az én ínyemnek."
(Énekek éneke 2:3,)Május 16. Füle Lajos: Lobogó fáklya

Lobogó fáklya az önismeret,
behatol lelkünk minden zegzugába,
hogy fényében az ember látva lássa,
kicsoda is, hogy ISTEN kit szeret!

"És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig."
(Efézus 3:19,)Május 17. Füle Lajos: Rabszolgakötény

Mindenkinek jut rabszolgakötény,
ideje van a lábmosásnak.
Boldog, kit ISTEN tetten ebben ér,
felékesíti az alázat.

"Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait."
(János 13:14,)Május 18. Füle Lajos: Ki pénzével

Ki pénzével nem tiszteleg
az ÚR előtt, mi végre tért meg?
Sok fösvény hívőt ismerek,
oly gazdagok, s olyan szegények!

"Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát."
Márk 12:44,Május 19. Füle Lajos: Szegények

Vannak, akik maguknak élnek,
s bár gazdagok, mégis szegények:
koldusbotot visznek, a vágyat...
Rabjai ők már e világnak.

"Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek
a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nékünk mindent a mi
tápláltatásunkra; hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők..."
(1 Timóteus 6.17-18)Május 20. Füle Lajos: Visszaretten

Az önzés olyan primitív,
a szerzés vágya oly kegyetlen!
Akit az Úr megigazít,
az mindkettőtől visszaretten.

"Zákeus pedig előállván, monda az Úrnak: Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe."
(Lukács 19:8,)Május 21. Füle Lajos: Isten országa

Örök valóság itt és odaát,
ország, hol ISTEN mindörökre áld,
KRISZTUS uralma áldással tele,
benne az új ég s föld ígérete.

"A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre."
(Zsolt. 145.13)Május 22. Füle Lajos: Főrendező

Mi mindent megtesz Ő,
a nagy FŐRENDEZŐ,
felül minden elképzelésen!
Hálával és ámulva nézem...

"...azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr." (Jeremiás 9:24,)Május 23. Füle Lajos: Felismerik

Sok vágy jobblétre szenderül,
mélyül a csend kívül, belül,
s megnyílt fülek felismerik
Isten közelgő lépteit.

"Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek..."
(Jelenések könyve 2:7,)Május 24. Füle Lajos: Parancsaid

Köszönöm parancsaidat,
a nekem szólókat,
amelyeket teljesíthettem volna,
s az angyalaidnak szólókat,
amelyeket teljesítettek.

"Akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék minden parancsolatodra!"
(Zsolt. 119.6)Május 25. Füle Lajos: Ára van

Világosíts meg, Istenem:
Fiad követni mit jelent?
- Keresztet, próbát számtalant,
követésének ára van!

"Dicsérem Istent az ő ígéretéért, dicsérem az Urat az ő ígéretéért."
(Zsolt. 56.11)Május 26. Füle Lajos: Ideje már

Ideje már megértened,
hogy életed, közérzeted
attól függ, kihez viszonyulsz,
hogy "leborulsz, vagy kiborulsz"?!

"Jőjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!"
(Zsolt. 95.6)Május 27. Füle Lajos: Ne félj, csak higgy!

"Ne félj, csak higgy!" - szól a LÉLEK,
Ne félj, csak higgy az Igének!
Akik hisznek, élve élnek,
kik nem hisznek, félve félnek.

"Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre."
(János 5:24,)Május 28. Füle Lajos: Öröm

Öröm, hogy nem vagyok magam,
hogy örömöm KRISZTUSBAN van,
s hogy elkísér végül haza
kegyelme, bűnbocsánata.

"És ebben bízva, tudom, hogy megmaradok és együtt maradok mindnyájatokkal a ti hitben való gyarapodástokra és örömötökre;"
(Filippi 1:25,)Május 29. Füle Lajos: Temetés után

Tavasz van, a csirák kibújnak,
s TE engeded URAM, hogy lássam.
Ne hagyj helyet bennem a búnak,
vigasztalj a feltámadással!

"Miért csüggedsz el lelkem és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orczájának szabadításáért."
(Zsolt. 42.6)Május 30. Füle Lajos: "Egyiptom kincsei"

Bár még elérhetők,
nem vesznek már hatalmat,
"Egyiptom kincsei"
lelkemtől messze vannak.

"Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett."
(Zsidók 11:26,)Május 31. Füle Lajos: Fellebbezés

Mindig lesznek, akik ítélnek,
lesz rá ok is: mindenki foltos,
de akik a KRISZTUSNAK élnek,
fellebbeznek az Irgalomhoz.

"Így szólt a Seregeknek Ura, mondván: Igaz ítélettel ítéljetek, és irgalmasságot és könyörületességet gyakoroljon kiki az ő felebarátjával!"
(Zakariás 7:9,)
J Ú N I U S


Június 1. Füle Lajos: Csordultig (Zsoltárok 23,5)

Éltemben annyi csoda van!
Csordultig van a poharam.
IGÉVEL áldott a napom,
az ÉLŐVIZET ihatom.

"aki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki,
soha többé meg nem szomjazik, mert az a víz, amelyet
én adok, örök életre buzgó víz forrása lesz benne."
(János 4:14,Június 2. Füle Lajos: Megtérésre hív

Megtérésre hív az Ige...
Hallása nem elég!
ISTENNEK van rá ideje,
de neked van-e még?!

"Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít?"
(Róma 2:4,)Június 3. Füle Lajos: Az élet könyve

Az Élet Könyve lapjain nevek,
ott tartja számon ISTEN azokét,
akiken nem lett úrrá a sötét,
akik helyett a KRISZTUS vérezett.

"És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, a mely a Bárányé."
(Jelenések 21:27,)Június 4. Füle Lajos: Jaj annak...

Jaj annak, akivel
JÉZUS szóba nem áll.
Heródes Antipás,
ítélet ez: halál!

"Kérdezé pedig őt sok beszéddel; de ő semmit nem felele néki."
(Lukács 23:9,)Június 5. Füle Lajos: Csendesség

Hódolattal és tisztelettel
hajolni az örök Igére,
várva, hogy a szívemig érne,
s fény gyúlna ki újra felettem.

"Mert az Isten, aki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett."
(2 Korintus 4:6,)Június 6. Füle Lajos: Egy gondolat

Egy gondolat
sugárzik át a csenden,
az éjszakán, a múló éveken:
AZ ÚR KÖZEL!

"Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!"
(Fil. 4.4-5)Június 7. Füle Lajos: A gyermekekre szánt idő

A gyermekekre szánt idő,
mint a gyümölcsöt érlelő nyár,
napsugaras és sokdalú,
belőle mennyi szép kinő!

"Mert nem a gyermekek tartoznak kincseket gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek." (2 Kor. 12:14,)Június 8. Füle Lajos: Kevés

Itt külső védelem kevés,
belső környezetszennyezés
tizedeli a lelkeket,
már minden második beteg.

"...s könyörög és keresi az én arczomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket."
(2 Krón. 7.14)Június 9. Füle Lajos: Biztató

Megvénhedtél, szállj magadba
s valld meg: fogytán az erőd!
De tedd szíved ki a napra,
hisz úgy süt, mint azelőtt.

"Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké!"
Zsoltárok könyve 73:26,


Június 10. Füle Lajos: Vesszőszál

Názáretbe ne menjünk hősökért!
Csak egy Vesszőszál sarjadt ott, törékeny,
mégis: nekem egyedüli reményem,
míg nőttön nő körültem a sötét.

"És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik."
(Ézsaiás 11:1,)Június 11. Füle Lajos: Kérdőjelezni

Kérdőjelezni nincs jogom
hited, bocsásd meg hát, ha tettem,
s hogy én ezért imádkozom:
lehessen félreérthetetlen!

"Szünjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága
és erősítsd meg az igazat; mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket."
(Zsolt. 7:10,)Június 12. Füle Lajos: Akik Jézusra néznek

Akik JÉZUSRA néznek,
nem rabjai a pénznek,
adni, szeretni készek,
s nincs ember, kit lenéznek.

"Ne nézze ki ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is."
(Filippi 2:4,)Június 13. Füle Lajos: Gazdagságom

Szerencsejáték? - Nincs hozzá közöm.
Lottó, totó, pénz? Legyen bár özön,
gazdagságommal tengernyi sem ér fel:
Jézus Krisztusban vagyon üdvösségem!

"Sőt annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem."
(Filippi 3:8,)Június 14. Füle Lajos: Erőtlenségben is

Erőtlenségben is maradjunk
bizalommal az ÚR iránt,
hisz MEGVÁLTÓNK dinamikája
minden mélységünkből kiránt.

"És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem."
(2 Korintus 12:9,)Június 15. Füle Lajos: A kígyó

Kísért a bűn, hol vonzó, hol taszító,
de száma sok.
Valahonnan mindig sziszeg a kígyó...
Vigyázzatok!

"Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe."
(Jakab 1:14,)Június 16. Füle Lajos: Ki csak alkalmi

Ki csak alkalmi KRISZTUS-követő,
nem járja át azt mennyei erő,
kísértések és harcok éjjelén
magára marad s elesik szegény.

"Legyetek én követőim, atyámfiai,
és figyeljetek azokra, akik úgy járnak,
amiképen mi néktek példátok vagyunk."
(Filippi 3.17)Június 17. Füle Lajos: Van kinek a templom

Van kinek a templom elmosódó emlék,
hol sohsem volt otthon, legföljebb ha vendég.
És van, aki vigaszt várva talál vissza,
mert ki bajban van, az ritkán ateista.

"Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim:
a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet."
Zsolt. 94:19,Június 18. Füle Lajos: Lottó, totó

Lottó, Totó sohse jelentse
jövődet és boldogulásod!
Nem biztos ám, hogy a szerencse
áldást jelent, lehet, hogy átkot.

"Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen
és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik."
1 Timóteus 6:9,Június 19. Füle Lajos: A mindenségben

A mindenségben van egy bolygó,
hol élni - tán halni is - oly jó,
mert bár a bűn ekéje szántja,
van Betleheme, Golgotája.

"Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta."
(Zsolt. 115:16,)Június 20. Füle Lajos: Levelet írok

Levelet írok, sokat, szívesen,
szükség van rájuk távol és közel.
Ahova várnak, mind, mind odavisz,
KRISZTUS levele vagyok magam is.

"Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amelylyel a ti tiszta gondolkozástokat emlékeztetés által serkentgetem."
(2 Péter 3:1,)Június 21. Füle Lajos: Sikerek után

Pál apostol ősi gondja
visszhangzik ma bennem,
sikerei után mondja:
"Én nyomorult ember..."

"Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből?"
(Róma 7:24,)Június 22. Füle Lajos: Önmagát

A világ valamit kínál,
hogy elfedezze a hiányt
bennünk, s alig van foganatja.
- JÉZUS KRISZTUS ÖNMAGÁT ADJA!

"Ki a mi bűneinkért halálra adatott,
és feltámasztatott a mi megigazulásunkért."
(Róma 4:25,)Június 23. HAZÁNKÉRT

Hazánkért ma ki sír közülünk?
Jézus sírt Jeruzsálemért.
Sok bűn között ez is a bűnünk,
fedezze el ezt is a Vér!

"Seregeknek Ura, Istene: meddig haragszol a te népednek könyörgésére?"
(Zsolt. 80.5)Június 24. Füle Lajos: Élünk mégis

Próbák között, de élünk mégis!
A mai nap s az ezer év is
ajándék, és az a jövendő,
míg a MEGVÁLTÓ újra eljő.

"Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van."

Jakab 5:8,Június 25. Füle Lajos: Tőle tudjuk

Tőle tudjuk: az ISTEN szeretet,
KI a keresztfán tett reá pecsétet.
JÉZUS a legmegrázóbb üzenet,
az Ég szava a Föld kis emberének.

"Mert ez az üzenet, a melyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást."
(1 Ján. 3.11)Június 26. Füle Lajos: Az örök cél felé

Hetven és nyolcvan év között
az örök Cél felé igyekszem,
így várom a mennyei hívást,
mint az őrök a reggelt.

"A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolczvan esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, a mely gyorsan tovatünik, mintha repülnénk."
(Zsolt. 90.10)
Június 27.
Füle Lajos:Tanácsok - magamnak

Jövőre - nincs sürgősebb semmi -
merj és akarj is kisebbé lenni,
s kevés szóval és sokkal több tettel
növekedjél majd a szeretetben!

"Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat."
(Galata 5.14)


Június 28. Füle Lajos: Boldog, ki ...

Boldog, ki hálát adni ráér
egy átvirrasztott éjszakáért,
s hiszi, hogy jó és rossz halálig
formálja és javára válik.

"Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott."
Róma 8:28,Június 29. Füle Lajos: Egyet kérek

Éltem ideje a Kezedben van.
Te küldtél ide, TE hívsz el, URAM.
Levetem testem, hogyha int Kezed,
egyet kérek csak, hogy készen legyek.

"Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény,
és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre.
Azután bezárták az ajtót."
Máté. 25.10Június 30. Füle Lajos: Mit visz?

Ha a csillagvilágban egyszer
az ember élőket fedez fel,
mit visz a Földről majd nekik?
Exportálja - a bűneit?

"Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában."
(Efézus 5:5,)Napi csendességek 365 napon - Füle Lajos 5.

Link

LinkKépek - vallási

Jézus Kereszt kategória
Link

Jézus a Kereszttel
Link

Idézetek - Füle Lajos
Link 
 
0 komment , kategória:  Füle Lajos  
Füle Lajos: Napi csendességek 365 napon
  2019-02-26 21:00:38, kedd
 
 
Füle Lajos: NAPI CSENDESSÉGEK 365 NAPON


365 NAPON

Háromszázhatvanöt napon,
JÉZUS, TE légy az oltalom,
JÉZUS, TE légy a holnapom,
Te égbe váró IRGALOM!

"Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő igéretében."
Zsolt. 130.5I. NEGYEDÉV - Január - Február - Március


Link

Link


Január 1.
365 NAPON

Háromszázhatvanöt napon,
JÉZUS, TE légy az oltalom,
JÉZUS, TE légy a holnapom,
Te égbe váró IRGALOM!

"Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő igéretében."
Zsolt. 130.5Január 2.
ÚJ ÉV JÖN

Új év jön, új század, ezred...
Aki hisz, az el nem veszhet:
ISTEN áldó Keze tartja,
s ott nyugszik a LELKE rajta.

"Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta."
(János 3:36,)Január 3.
MÉG VÁRSZ

Még vársz Urunk, mivel nem engeded,
hogy elvesszen egyetlen gyermeked,
kiért FIAD fizetett drága árat.
Dícsérjen a XXI. század!

"Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön
vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól
örökölt hiábavaló életetekből; hanem drága véren,
mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén..."
1 Péter 1:18-19Január 4.
ÚJJÁTEHET

Gond, pénz, siker volt is, nem is.
Újul az év... Újulsz te is?
Kívánod-e? - ISTEN veled!
Ő téged is újjátehet.
"Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden."
(2 Kor. 5.17)Január 5.
NAPONTA

Naponta cselekszik,
formálgatja lelkünk
ISTEN FIA értünk,
ISTEN LELKE bennünk.
"Most pedig, Uram, Atyánk vagy Te, mi sár vagyunk és Te a mi alkotónk, és kezed munkája vagyunk mi mindnyájan."
(Ésa. 64.7)Január 6.
TÚLLÁTHATUNK

Túlláthatunk a láthatáron,
nem vagyunk az Időbe zárva:
jöttünk az örökkévalóságból,
megyünk az örökkévalóságba.

"Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók."
(2 Kor. 4.18)Január 7. MIT OLVASTÁL?

Hallod? Valaki rád kiált!
Nem ember, csak a Bibliád.
Panaszként jajdul rád szava:
mit olvastál helyette ma?

"És legyen az ő nála, és olvassa azt életének minden idejében, hogy tanulja félni az Urat, a te Istenedet, hogy megtartsa e törvénynek minden igéjét, és e rendeléseket, hogy azokat cselekedje."
(5 Móz. 17.19)Január 8.
KÖNYVTÁRAM

Könyvtáramat egy Könyvben tartom,
tartalma hatvanhat kötet,
olvasgatom hittel, kitartón,
s áldása mindenben követ.

"A teljes írás Istentől ihletett és hasznos
a tanításra, a feddésre, a megjobbításra,
az igazságban való nevelésre, hogy
tökéletes legyen az Isten embere,
minden jó cselekedetre felkészített."
(2 Tim. 3.16)Január 9.

TÁMAD A SÁTÁN

Támad a Sátán szüntelen...
Mindennapos a küzdelem,
de ki az ÚRRAL harcol itt,
eleshetik, de nem vesz el.

"Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen."
(1 Pét. 5.8)Január 10.

Az marad meg

Múlik a múltunk, jelenünk,
sietve múlik a jövőnk is.
Amit Isten hatalma őriz,
csak az marad meg egyedül.

"Mert bizony mondom néktek,
míg az ég és a föld elmúlik,
a törvényből egy jóta vagy
egyetlen pontocska el nem múlik,
a míg minden be nem teljesedik."
(Mát. 5.18)Január 11.

GARANCIA

Mennyei garancia kell
az élethez és a halálhoz:
Boldog, ki élő hitre lel
JÉZUSBAN és hálával áldoz.

Adj hálát Istennek, ez legyen áldozatod, s ha ígértél valamit a Felségesnek, teljesítsd!
(Zsolt. 50.14)Január 12.

SZÍNARANY

Kinek a kincse mennyben van,
hasonló kincsre úgyse lelhet:
mit Isten őriz, színarany,
becsülje, mint királyi gyermek!

" ,,Ne a földön gyűjtsetek magatoknak kincseket,
ahol elpusztítja a moly, a rozsda, vagy ellopják a
tolvajok és a betörők! Inkább a Mennyben
gyűjtsetek kincseket, mert ott sem moly, sem rozsda
nem teszi tönkre, sem a tolvajok nem lopják el!."
(Máté 6.19-20,)Január 13. - ÁMULAT (Füle Lajos)

Néhány titok még mindig megmarad:
"az agy csak részben érti az agyat"!
S engem hatalmas ámulat fog át,
hordván az egyik legnagyobb csodát.

"Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt!"
(Zsolt. 118:23,)Január 14. KI A NAGYOBB?

"Ki a nagyobb? Ki a nagyobb?"
- Ki eljutott a Golgotára,
nem kérdi már, hisz lerakott
rangot, sikert, s csak Őt csodálja.

"Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért."
(Ján. 15.13

Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. János 15:13,Január 15. ZENGŐ DICSÉRET

Legyen dalom az öröm harangja,
amelynek hangja szívekbe száll,
legyen az élet naponta Néked
zengő dicséret, URAM KIRÁLY!

"Ha közületek valaki bajban van, imádkozzon!
Ha örül, énekeljen, s dicsérje az Urat!"
(Jakab 5.13) EFOJanuár 16. AJÁNDÉK

Ajándék érkezett, fogadd,
fény harmatozza arcodat,
csillag derítse lelkedet!
VALAKI eljött, mert szeret.
(Füle Lajos)

"Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt
mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna
vele együtt mindent minékünk?"
(Róma 8.32)Január 17. FORMÁLJ!

Atyám, műved szemléld bennem,
kedved szerint formálj engem,
mélységekből mindig végy fel,
hadd dicsérlek teljes szívvel!

"Dicsérlek Uram teljes szívemmel, hirdetem minden csudatételedet."
(Zsolt. 9.2)Január 18. Dicsérjétek...

Dícsér az Ég, dícsér a Föld,
amelyet LÉNYED úgy betölt.
A szívem belső embere
dícséreteddel van tele.

"Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog!"
(Zsolt. 147.1Január 19. Az Úr az Úr!

Ki magából istent csinál,
megcsúfolja azt a Halál.
Az ÚR az Úr! Rá néz a hit,
ISTEN meg nem csúfoltatik.

"Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül."
(Zsolt. 1.1)Január 20. Legyen meg!

Többféle baj, kór árnya hint rám
baljós jelet, fáj itt meg ott.
Legfontosabb kérésem immár:
"Legyen meg az akaratod!"

"Ismét elméne másodszor is, és könyörge, mondván: Atyám! ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod."
(Máté 26.42)Január 21. Van-e?

Kérdezte egyszer tőlem valaki:
"Van-e második születésnapod?"
- Igenis - mondtam - van: amikor Ő,
Jézus elhívott és befogadott.

"Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek."
(János 1:13,)


21
Január 22. Sugárzó arcok

Vannak sugárzó arcú keresztyének,
akiknek az Úr mondott valamit.
Feléje ujjong lelkükben a hit,
és amit mondott, abból hittel élnek.

"És elváltozék előttök, és az ő orczája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség."
(Máté 17:2,)Január 23. Valóság

Nem hazudik: az örök élet
VALÓSÁG, nem üres ígéret.
Ne kérdezd hát, hogy biztos-é?
VALÓSÁG az, a KRISZTUSÉ.

"Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében."
(1 János 5.13)Január 24. Magad adtad

De sokat adtál nekem, ISTENEM!
Sokpénzű ember ugyan nem vagyok,
de íme, itt vagy mindennap velem!
Magadat adtad nekem, ISTENEM.

"Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka."
(Jakab 1:17,Január 25. Evangélizáció után

Hányan tértek meg? - Nem tudom.
Van aki mondta, van ki nem.
De kiderül a járt úton,
s hogy van-e pecsét a hiten?

"Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson." 2 Péter 3.9 - Károli

*
"Az Úr sohasem késik el ígérete teljesítésével, bár vannak, akik ezt gondolják. Nem várakoztat bennünket, hanem ő vár ránk türelmesen, hiszen nem akarja, hogy akár csak egyetlen ember is elvesszen. Ellenkezőleg, azt kívánja, hogy mindenki megváltoztassa gondolkozását és hozzá forduljon." 2Péter 3:9, ERV-HU (Egyszerű forditás)Január 26. Nem vagyok jobb

Nem vagyok jobb ma sem, mint rég,
de mert a hit drágakincsét
KRISZTUSOMNÁL megtaláltam,
megszentelt a vére által.

"Az igaznak házában nagy kincs van; az istentelennek jövedelmében pedig háborúság."
(Példabeszédek k. 15:6,)Január 27. Mindenre

Minden nappal fogy az erő,
de naponta velem van Ő,
s belőlem bár mi sem telne,
mindenre van erő BENNE!

"Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít."
(Fil. 4.13)Január 28. Legyen kedved

Legyen kedved az áldáshoz,
idődet az ÚRNAK áldozd,
s minden napon legyen veled
"elkészített cselekedet"!

"És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, a melyek néki kedvesek."
(János 8.29)Január 29. Füle Lajos: Volt egyszer

Volt egyszer egy vallomásod,
s örömödnek nem volt híja:
magasztaltad, Ki megváltott!
Ma csupán csak nosztalgia?

"Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt."
(1 Tim. 6.12)Január 30. Füle Lajos: Megváltoztatható

A múlt megváltoztatható!
Fehér lehetek, mint a hó,
ha bűneim a kegyelem:
JÉZUS szent vére fedi el.

"Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál." (Zsolt. 51.9)Január 31. Füle Lajos: Isten ereje

Az erőtlen ereje nő,
ha hinni kezd, félnie nem kell.
A hit a legnagyobb erő:
ISTEN ereje - az emberben.

"Arra kérem, hogy dicsőséges gazdagsága szerint erősítse meg a ,,belső embert" bennetek a Szent Szellem segítségével,"
(Efézus 3:16 ERV-HU)


31
Február 1. Füle Lajos: Szirmok

Pillézve hull a hó,
fehér szirmok fekete fákra...
Épp így hullt tavaszon
ránk is a cseresznye virága.

"Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."
(Máté 5:16,)Február 2. Füle Lajos: Dérben a fű

A dér a fű nehéz keresztje,
hiába áll felékszerezve,
csupán halotti pompa ez.
Tél jön, hó-szárnyú szél neszez.

",,Aki engem akar követni, az tagadja meg önmagát, naponta vegye fel és vigye a keresztjét, úgy kövessen." (Lukács 9:23,) Egysz.ford.Február 3. Füle Lajos: Add meg magad!

Ne úgy tekints URAD, ember,
mintha ellenfeled lenne!
Ne harcolj az Ige ellen,
add meg magad - kegyelemre!

"Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk,
megbékéltetett minket az Isten önmagával
Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk,
még inkább üdvözíteni fog élete által."
(Róma 5:10,)Február 4. Füle Lajos: Úton

Öreg vagyok, de nem vagyok magányos,
úton vagyok sok kor- és eszmetárssal...
Közel vagyunk már az atyai házhoz,
s hiszünk egy boldog, szent találkozásban.

"Ne vess el engem az én vénségemnek idején; mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem!"
(Zsolt. 71.9)Február 5. Füle Lajos: Egy háladal

A szokott időt meghaladtam.
Ha megnyílik a föld alattam,
egy háladal száll ég fele,
s elszáll a lelkem is vele.

"Kezedben van sorsom, ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből!"
(Zsolt. 31.16)Február 6. Füle Lajos: Csak az örök élet

Mikor fölöttünk elszállnak az évek,
mikor utunk már nem felhőzi érdek,
leveti balga vágyait a lélek,
s nem fontos semmi, csak az örök élet.

"És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem."
(2 Korintus 12:9,)Február 7. Füle Lajos: Közvetlen szám

Zsoltárok 50,15,
ISTEN közvetlen száma.
Nála mindig van ügyelet,
s ha hívjuk, nem hiába.

"És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem." Zsoltárok 50.15Február 8. Füle Lajos: Készülök már

Készülök már én is veletek,
barátaim, hulló levelek.
Kezdem már a végső földi dalt,
testem földbe, lelkem égbe tart.

Az első ember földből, porból való,
a második ember mennyből való.
Amilyen a földből való,
olyanok a földiek is,
és amilyen a mennyből való,
olyanok a mennyeiek is.
És amint viseltük a földinek a képét,
úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is.
1 Korintus 15: 47-49.Február 9. Füle Lajos: Nem azé

"Mert nem azé, aki akarja,
nem azé, aki fut..."
Boldog, kinek csendes a szíve,
Boldog, ki várni tud.

"Boldog ember az, akinek te vagy erőssége,
s a te ösvényeid vannak szívében."
(Zsolt. 84.6)Február 10. Füle Lajos: A véka alatt

A véka alatt kialszik a láng,
a tétlenségben elernyed a test,
a hallgatásban elfárad a szíved...
- Szólj, tégy, világíts, mert elvész a rest!

"Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak."
(Máté 5:15,)Február 11. (Füle Lajos: 365 napon)
AZ ÉLET KÖNYVE (JEL 3,5)

Az Élet Könyve lapjain nevek.
Ott tartja számon Isten azokét,
akiken nem lett úrrá a sötét,
akik helyett a Krisztus vérezett.

"Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt."
(Jel. 3.5)


11
Február 12. Füle Lajos: Így lehetek

Leszállott az égből a földre,
hogy bűneink itt eltörölje
vére árán, szörnyű keresztjén.
Így lehetek én is keresztyén.

"Mert azt adtam előtökbe főképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint;"
(1 Korintus 15.3)Február 13. Füle Lajos: Emlékezés

Vezetőkre emlékezem,
kik hirdették nekem az Igét,
megmutatva az ATYA szívét,
majd elengedték a kezem.

"Engedelmeskedjetek előljáróitoknak és fogadjatok szót,
mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt
örömmel míveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem
használ."
(Zsidó. 13:17,)Február 14. Füle Lajos: Indulj!

Ne maradj ily elárvult,
indulj URAD elébe,
istentelen magányból
istenes közösségbe!

"Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, hogy titeket is bevonjunk abba a szeretet-közösségbe amelyben az Atyával és a Fiával, Jézus Krisztussal élünk.."
(1 János 1:3,)Február 15. Ismeri

Testvér a testvért néha félreérti,
sőt egyet-egyet olykor meg se lát,
de ismeri az ISTEN az övéit,
és felmutatja bennük Önmagát.

"Ti pedig ne hivassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok."
(Mát. 23.8)Február 16. Füle Lajos: Közös többszörös

Az én JÉZUSOM, a te JÉZUSOD,
az ő JÉZUSA EGY ÉS UGYANAZ.
Ő a Megváltó, a Megbocsátó,
EGYBESZERKESZTŐ KÖZÖS TÖBBSZÖRÖS.

"Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja: "Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus."
(Efézus 5:14,)Február 18. Füle Lajos: A örök manna

A manna nem tárolható,
csupán naponta szedve jó
a soha meg-nem-unható
örök manna: az égi SZÓ.

"És hullatott reájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nékik. Angyalok kenyerét
ette az ember, bőséggel vetett nékik eleséget..."
(Zsolt. 78.24-25)Február 19. Füle Lajos: Türelem

Lélek gyümölcse, türelem,
teremj, teremj meg újra bennem,
taníts meg csendben elviselnem
azt is, mi tőlem idegen.

"Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret."
(Zsid. 10.36)Február 20. Füle Lajos: Ködben a fa

Minthogyha lélek volna a
kúszó ködökben lenn a fa.
Fejére búcsú csöndje ül,
s szálló ködökkel elröpül.

"Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem: már-már ott lakoznék lelkem a csendességben."
(Zsolt. 94.17)Február 21. Füle Lajos: Közös feladat

Rontsátok le a lelki falakat,
bontsátok el a kerítéseket!
Kicsinyes viták, eltörpüljetek!
JÉZUSNAK élni közös feladat.

"Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat..."
(Efézus 2:14,)Február 22. Füle Lajos: Megtérnek-e?

Szeretteink megtérnek-e,
kikkel összeláncolt az élet?
Lesz-é vajon új élete
csak egynek is? - Biztass, ígéret!

"Mert a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám." (Máté 12:30,)Február 23. Füle Lajos: Temetünk

Temetünk, megint temetünk,
valaki mindörökre elment.
Menni kell, ha hívják az embert.
Készen vagyunk? - Készen legyünk!

"Ezután egy hangot hallottam a Mennyből. Ezt mondta nekem: ,,Írd le ezt: mostantól fogva boldogok és áldottak, akik az Úrban halnak meg."
,,Igen — mondja a Szent Szellem —, most már megpihenhetnek a munkájuk után, mert amit elvégeztek, az követi őket."
(Jelenések 14:13,)Február 24. Füle Lajos: Mi lesz, ha...?

Hány kezdés nem jut el a célig,
hány ösvény nem fut fel az égig,
hány küzdés nem jut el a vérig!
Mi lesz, ha egyszer számon kérik?

"Mert nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne; és nincs oly elrejtett dolog, mely ki ne tudódnék, és világosságra ne jőne."
(Lukács 8:17,)Február 25. Füle Lajos: Ahova hívnak

Ahova hívnak, én megyek
az örömhírt hordozva váltig,
követségében mindhalálig
az ÚRNAK, AKI áld, szeret.

"Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel."
(2 Kor. 5.20)Február 26. Füle Lajos: Valaki jár

Valaki jár az emberek között,
hív, simogat, gyógyít sok szenvedőt,
és Rá figyel, Őt várja, aki él:
"megrepedt nád, pislogó gyertyabél".

"Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg." (Ézsaiás. 42:3, Károli)
*
Aki megtört, mint a nád, ő nem töri össze.
Akiben már alig pislákol az élet, mint az olajmécs lángja, ő nem oltja ki. Igazságot szolgáltat hűségesen.
(Ézsaiás 42:3 ERV-HU )Február 27. Füle Lajos: Az örülőkkel

Gond, félelem már messze tőlem,
örülhetek az örülőkkel,
hisz én is oly kegyelmet nyertem:
JÉZUS KRISZTUS bennük és bennem!

"Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal!"
(Róma 12.15)Február 28. Füle Lajos: Menedék

Miközben a TV- adók
szennyet, pornót, erőszakot
számlálatlanul ontanak,
menedéket az Ige ad.

"Menedéke ő a gyengéknek és szegényeknek, a nyomorultat megsegíti!"
(Zsolt. 72.13) ERV-HUFebruár 29. Füle Lajos: A szél

"Megtértem" - mondod halkan, én
hittel bólintom rá az Áment.
Itt járt, lelkedhez ért a Szél,
ki tudja, honnan jött, hová ment?

"A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod,
de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki,
aki Lélektől született."
(János 3:8,)Március 1. Füle Lajos: Addig

Addig menj, amíg menni tudsz,
addig szólj, amíg szólni tudsz!
Egykor kihagy agyad, szavad!
- "Ma még lehet, ma még szabad."

Ezért Isten újra ad egy lehetőséget, és ezt így nevezi: ,,ma". Erről a napról sok idő múltán maga Isten mondta Dávid által azt, amit már az előbb is idéztünk:

,,Ma, ha meghalljátok Isten hangját,
ne makacskodjatok!"
(Zsidók 4:7,)Március 2. Füle Lajos: Csak Jézusnál

Lemaradunk sokszor, sokat,
valaki megelőz megint,
csak Jézusnál azonosak
esélyeink.

"Mert nincsen Isten előtt személyválogatás."
(Róma 2:11,)Március 3. Füle Lajos: Értem

Voltam Tamás, kételkedő,
Simon Péter, hűtlenkedő,
Barabbás is, halál fia...
Értem kellett meghalnia!

"Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem."
(Galata 2:20,)Március 4. Füle Lajos: Ha nem vagyok

Ha nem vagyok a KRISZTUSÉ,
hogyha nem Ő, hanem az én
uralkodik, nincsen remény:
tönkre megy, ki mellettem él.

"Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben;"
(Efézus 3.17)Március 5. Füle Lajos: Siessetek!

Siessetek, hamar lejár
kegyelme, már régóta vár.
Ma még lehet, ma még szabad,
borulj le a kereszt alatt!

"Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek."
(János 8:36,)Március 6. Füle Lajos: Vasárnapi kereszténység

A vasárnapi keresztyénség
nem part és nem erő,
a szívben meglapul a kétség,
ha nincsen közel Ő.

"Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van."
(Ézsaiás 55:6,)Március 7. Füle Lajos: Fegyverkezni

"A hit szép harcát" harcolom,
hát fegyverkezni van okom,
felvéve - roppant nagy a tét -
az ISTEN minden fegyverét.

"Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait."
(Zsidók 4.12)Március 8. Füle Lajos: Hadakozunk

Hadakozunk az igazságért,
de mit sokszor igaznak tartunk,
az ÚR előtt utálatosság,
megfertőzött ruha csak rajtunk.

"És monda nékik: Ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok; de az Isten ismeri a ti szíveteket: mert ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt útálatos."
(Lukács 16:15,)Március 9. Füle Lajos: Sokat sírunk

Sokat sírunk a körülményeink
miatt, okunk rá gyakran meglehet,
főképpen, ha a bűneink miatt
sohsem sírunk, vagy sohsem eleget.

"Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a szökdelésnek."
(Prédikátor 3:4,)Március 10. Füle Lajos: Félhomály

Mennyi vétkünk magába zárja
önismeretük félhomálya!
Hisz az ember magát se látja,
csak Ő, Ki a szívet vizsgálja.

"Mert amit cselekszem, nem ismerem: mert nem azt mívelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem."
(Róma 7:15,)


Március 11. Füle Lajos: Igazságok

Saját igazságom? Nincs, és jaj, ha van:
fertőzött ruhával ámítom magam.
Krisztus igazsága vált csak tőle meg,
ajándékul adja, s kincsemmé lehet.

"És találtassam Ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján..."
(Filippi 3.9)


Március 12. Füle Lajos: Tanú lesz rá

Én hited nem mérlegelem,
amit mondasz, elég nekem.
Tanú lesz rá az életed,
hogy kicsoda az ÚR neked.

"Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét."
(Róma 12:3,)Március 13. Hit és vallás

A hit nem magyaráz,
cselekszik, harcol, éltet...
A vallás csigaház,
mélyében nincsen élet.

"Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában."
(Jakab 2:17,)Március 14. Füle Lajos: Szükségem van

Szükségem van élő hitedre,
- a tiedre is - hát segíts,
tekints két feltartott kezemre,
s ha lankadok, emeld te is!

"Mikor azért Mózes kezei elnehezedének, követ hozának és alája tevék, hogy arra űljön; Áron pedig és Húr tartják vala az ő kezeit, egy felől az egyik, más felől a másik, és felemelve maradának kezei a nap lementéig."
(2 Mózes 17:12,)Március 15. Füle Lajos: Ne tékozold el!

Ne tékozold el magadra idődet!
Hányan vannak, kik irgalomra várnak!
Az életed majd számon kérik tőled,
jó lesz, ha hála integet utánad.

"Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy a mikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba; és mire én oda érek, más lép be előttem."
(János 5:7,)Március 16. Füle Lajos: Meg tudnád tenni?

Mondd, te meg tudnád Érte tenni,
amit az a kicsit lenézett
gazdag ifjú nem tett: szegénynek,
KRISZTUSODÉRT szegénynek lenni?

"Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki: "Egy valami hiányzik még belőled: menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem."
(Márk. 10.21)Március 17. Füle Lajos: Csak egy vers

Végül csak egy vers lesz a fontos,
melyet az angyalkar citál:
János 3,16 - sorsod -,
boldog lehetsz, ha rád is áll.

"Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
(Ján. 3.16)Március 18. Füle Lajos: Ne köntösödet

Ne köntösödet terítsd le Elé,
a szíveden át hadd vigyen az útja!
Virágvasárnap ajánld Neki újra,
önként, örömmel, hisz úgyis Övé.

"Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem."
(Zsolt. 51:12,)Március 19. Füle Lajos: A valóságról

Minden valóság TŐLE van,
minden valóság BENNE van.
Ő a valóság énnekem:
JÉZUS KRISZTUS az életem.

"Mert tetszett az Atyának, hogy Ő benne lakozzék az egész teljesség..."
Kolossé 1:19,Március 20. Füle Lajos: Jézus Krisztus

Máté MESSIÁSNAK látja, ábrázolja,
Márk evangélista írásában SZOLGA,
Lukács személyében EMBER-KRISZTUST láttat,
s hittel hódol János az ISTEN FIÁNAK.

"Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat néki, a miket ő maga cselekszik; és ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd néki, hogy ti csudálkozzatok."
(János 5:20,)Március 21. Füle Lajos: Mindig többel

Ahogy évekkel nő korom,
én mindig többel tartozom
az ÚRNAK, KI itt van velem,
hisz jól meg nem köszönhetem.

"Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért."
(2 Korintus 9:15,)Március 22. Füle Lajos: Ami többet ér

Van ami többet ér,
mint tenger pénz, arany:
kinek ISTENE van,
annak legtöbbje van.

"Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem..." (Filippi. 3:8,)Március 23. Füle Lajos: Nagypéntek

Micsoda csend! Hat óra... végigcsorog
a vér a fán, a fára...
A Golgota csendjében érik
ISTEN örök vigasztalása...

"És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve."
(Zsid. 9.12)Március 24. Füle Lajos: Minél közelebb

Minél közelebb a halál,
annál inkább közel az Élet:
az út végén VALAKI vár,
KI életét áldozta érted.

"S azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek, mert az ítélet Istene az Úr; boldogok mindazok, akik Őt szolgálják."
(Ézsaiás 30:18,)

...vár az úr...Március 25. Füle Lajos: Ki áldásra vár

Ki áldásra vár ott,
Nála meg is kapja:
kit Jézus megváltott,
meg is változtatja.

"Aki önmagát adta mi érettünk, hogy
megváltson minket minden hamisságtól,
és tisztítson önmagának kiváltképen való
népet, jó cselekedetekre igyekezőt."
(Titus 2.14)Március 26. Füle Lajos: Értünk áll

Értünk áll a kereszt,
hol Jézus áldozott.
Micsoda oltár és
micsoda áldozat!

"És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben."
Kolossé 1:20,Március 27. Füle Lajos: Örüljetek velem!

Húsvét közelg megint,
csodák szent fénye kel:
a sírból angyal int:
Örüljetek velem!

"És ezt mondván, megmutatá nékik a kezeit és az oldalát.
Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják vala az Urat."
(János 20:20,)Március 28. TALÁLKOZTUNK

Feltámadott! Itt megy előttem,
örvendezem az örülőkkel,
nem követve sohase mást már...
Találkoztunk - a Golgotánál.

"Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él..."
(János 11:25,)Március 29. Füle Lajos: Megosztja

JÉZUS KRISZTUS, AKI értünk vérezett,
kitörli szívünkből mind a vétkeket.
Aztán LELKE által hazáig vezet,
s megosztja velünk az örök életet.

"Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga
a világosságban van: közösségünk van egymással,
és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít
minket minden bűntől."
(1János 1:7,)Március 30. Füle Lajos: Ki akadályozhat meg?

Értem, miattam és helyettem
keresztjén nem hiába vérzett.
Ki akadályozhat meg abban,
hogy ezután Jézusnak éljek?

" Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. " (Róma 14:8,)Március 31. Füle Lajos: Visszajön!

Az ember tervezni szeret:
a harmadik évezredet
vázolja, túl a sarkkörön...
De - JÉZUS KRISZTUS visszajön!

"Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen." (Jelenések könyve 1:7,)Napi csendességek 365 napon - Füle Lajos 5.

Link

LinkKépek - vallási


Link

Link
Link 
 
0 komment , kategória:  Füle Lajos  
Füle Lajos: De jó is újrakezdeni
  2019-02-26 19:45:37, kedd
 
 
Füle Lajos: DE JÓ IS ÚJRAKEZDENI


De jó is újrakezdeni az életet, naponta hittel!
Mosolygó szívvel veszteni a tegnapot, mely rosszra vitt el,
S ahonnan meghozott a reggel.

A fáradság bilincseit a hajnalok vígan ledobják,
Pehelyként dobja föl a hit a holnapok kőszikla-gondját,
S zászlóit az imák kibontják.

Hol szüntelen terített asztal: Az ige vár, táplál, marasztal.
De jó is hálát mondani, Érezni a kimondhatatlant, Éhet és szomjat oltani,
Hol szüntelen terített asztal: Az ige vár, táplál, marasztal.

De jó is frissen menni bölcs, jó utakon, jó cél felé,
Míg szívünkben, mint a jó gyümölcs, új emberünk lassan megérik...
De jó így haladni - az égig!

,,Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged!"
Zsoltárok 130:4

Jézus: ,, - Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, a mely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára." Máté 26:28

De jó is újrakezdeni...


De jó is újrakezdeni - Slideplayer

Link 
 
0 komment , kategória:  Füle Lajos  
Füle Lajos versei
  2019-02-24 20:30:47, vasárnap
 
 FÜLE LAJOS VERSEI


Füle Lajos ( Cegléd, 1925 - 2015. április 19.) Ybl-díjas építészmérnök, református költő. Noha iskolás kora óta írt verseket, a lelki ébredését követően kezdte megtalálni azt a medret, amelyben később is folyt költészete. Ekkoriban még szó sem lehetett arról, hogy verseit kiadják, ám keresztyén körökben egyre többen olvasták Isten csodáiról, szeretetéről és saját megtapasztalásairól szóló sorait. Gyakran szolgált verses bizonyságtételeivel, versei gépelt formában terjedtek, valamint az akkor még külföldön kiadott Vetés és Aratás folyóiratban jelentek meg.

Első kötete 1989-ben jelenhetett meg A hamu tanítása címmel. A költő további kötetei: Ne félj!; Akkor jön el; Építsd velünk!; Ne nyugodj bele!; A templom áll; Utak és kapuk; Hoztál-e napsugárt?; Ének a cseresznyefáról; 365 napon; Szent ámulással; Ünnepeink versekben; Futás.

Füle Lajos nagy csodálója Isten világának. Az Ige által lángra gyújtott költészet az övé. Verseiből gyakran köszönt ránk a szépség, az áhítat és a belső csend, amelyben mindez megszólítja az embert. A családi élet örömei és gondjai is visszhangra találtak soraiban, de írjon bármiről is, végső soron mindenütt a megfeszített és feltámadott, Lelkével új életet adó Jézus Krisztus előtt hajt térdet a költő.Köszönöm, hogy hinni, remélni
én is ide jöhettem: é l n i !
S földi időm, ha itt letelne,
kaput nyitsz az időtelenbe,

/Füle Lajos/Link
ADD ÚJRA!


Ahová mindig visszatérünk,
ahová mindig visszahullunk,
akármilyen magasba értünk...

Ahol szétnyílik kapzsi markunk,
és minden érték semmivé lesz,
mit lázasan űztünk, akartunk...

Ahol lehull rólunk az álarc,
ijesztő pőre lesz a lelkünk,
s a látszatért sincs már tovább harc...

Ahol nincs vég, csak drága kezdet:
Ó add, URUNK, add újra nékünk
ajándékul örök Kereszted!AKKOR JÖN EL


Ha fájni kezd majd, ami vagy,
és ami nem vagy, bár lehetnél,
majd ha bevallod végre, hogy
sosem voltál igaz keresztyén,
ha fájni fog, hogy annyian
vannak, kiket megejt a tévhit,
s ajkadról értük száll ima,
akkor jön el az ébredés itt.

Majd hogyha bűnné lesz a bűn,
s a Golgotához sírva érsz el
letenni ott mind keserűn
nem alkudva testtel és vérrel,


majd ha hálát adsz JÉZUSÉRT,
s a döntésed is végleg megérik,
mert megtisztított az a Vér
akkor jön el az ébredés itt.

Majd hogyha jobban érdekel
kik ők, akik vetnek, aratnak
s közéjük állsz és nem leszel
többé olyan fontos magadnak,
mert látod már a tájat itt,
amely aratásra fehérlik,
s munkára lelkesít a hit
akkor jön el az ébredés itt.ANYÁMAT LÁTOM


Irdatlan messzeségen át
Anyámat látom: múltba omlott
part mentén, végtelen fasor
végén, magányos árva pontot.

"Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián?
És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem." (Ézsaiás 49:15,)BIBLIÁM


Ha fáradt vagyok - üdítő nyughelyem.
Ha sötét vesz körül - szava égő mécsem.
Ha éhes vagyok - éltető kenyerem.
Ha ellen szorongat - fegyvertársam nekem.
Ha beteg vagyok - mennyei patikám.
Ha egyedül állok - barát vár benne rám!CSAK Ő SEGÍTHET


Csak ő segíthet, ha jön a vihar,
s mindenki fél, és minden megremeg.
A tanítványok szavára sehol
nem csendesednek le a tengerek.CSEND


Nagy tervek, eszmék melegágya,
Gondolkodó számára bánya.

Sok színes élet szürke vége.
Buták és bölcsek menedéke.

Kiégett szívek balzsamírja,
Hangos szavak mély tömegsírja.

Megbántott, sértett énre pólya.
Temetőkertek takarója.

Fáradt, kihűlő szív verése...
Csend, csend: az Isten érkezése.DE JÓ IS ÚJRAKEZDENI


De jó is újrakezdeni az életet, naponta hittel!
Mosolygó szívvel veszteni a tegnapot, mely rosszra vitt el,
S ahonnan meghozott a reggel.

A fáradság bilincseit a hajnalok vígan ledobják,
Pehelyként dobja föl a hit a holnapok kőszikla-gondját,
S zászlóit az imák kibontják.

Hol szüntelen terített asztal: Az ige vár, táplál, marasztal.
De jó is hálát mondani, Érezni a kimondhatatlant, Éhet és szomjat oltani,
Hol szüntelen terített asztal: Az ige vár, táplál, marasztal.

De jó is frissen menni bölcs, jó utakon, jó cél felé,
Míg szívünkben, mint a jó gyümölcs, új emberünk lassan megérik...
De jó így haladni - az égig!

,,Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged!"
Zsoltárok 130:4

Jézus: ,, - Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, a mely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára." Máté 26:28

De jó is újrakezdeni...


De jó is újrakezdeni - Slideplayer

Link
AZ EGÉSZ NÉP ÖRÖMÉÉRT


Annyi itt a szomorú ember,
a szegény, a vigasztalan!
Én az egész nép öröméért
állok Elődbe, JÓ URAM.

Az angyalokkal ezt ígérted
a betlehemi ég alatt,
vess hát véget a szenvedésnek,
melegítsen át, mint a Nap,

az az öröm, mit JÉZUS által
adtál, mi el nem veszthető
az életben, sem a halálban.
Ádvent van... Ismét eljön Ő!EGYETLENEGY


Szétzüllik a vágyak csapatja,
ez erre, az amarra megy,
szívem mind, mind magára hagyja,
csak egy marad, egyetlenegy:

Egy lábnyomot követni végig,
célomhoz egyre közelébb,
egy ölelést szívemre zárni
s megőrizni a melegét,

Egy látomást kísérni végig,
sötét, sivatag helyeken,
egy álomért küszködni végig,
míg valóság lesz odafenn.EGY ÉLETEN ÁT FOLYTON TÁVOLODNAK


Egy életen át folyton távolodnak,
huncut, parányi léptekkel elébb,
sokszor léptük, útjuk, vágyuk egyre hosszabb.

Érzékeikbe gyűjtve messze visznek
sok-sok meleg színt, mint hamubasűlt
emlékpogácsát, hazai derűt...
Más illatokkal, színekkel telik meg

mégis a szívük, és lassanként lekoptat
róluk idő, kor sok-sok otthonit,
szeretetük is részvétté kopik,
s egy életen át folyton távolodnak...ELINDULT A FIÚ


Hogy betelt az idő, kaput nyitott a távol,
s elindult a FIÚ az örökkévalóságból.
Múló év ezreken úgy lépett át a lába,
mint kinek az idő cselédje, hű szolgája.

Váratlan érkezett egykor, karácsony este,
gyermek képében egy parányi, gyönge testbe',


s volt, ki sejtette már: e mustármagnyi Élet
megnő majd, s átszövi végül a Mindenséget.

"Bízd rá magad, csak úgy, mint ezelőtt!
Újra kínál kegyelmet meg erőt.
Életed a kezébe veszi Ő:
Krisztusra nézz! Krisztusban a jövő!"ELJÖN AZ IDŐ


Eljön az idő,
amikor a magunk tettei
eltörpülnek, semmivé válnak,
és nem marad semmi más kincsünk,
csupán ISTEN nagy tettei
múltunkra nézve is,
jövőnkre nézve is.EMBEREK JÉZUS NÉLKÜL


Vak utakon bolyongva járnak,
céltalanság kíséri őket.
Búfelejtő, nagy akarással
néha-néha összeverődnek
s szétrebbennek riadtan újra,
mennek tovább, jobbat keresvén...
Törj hát az élet kenyeréből
egy darabot számukra, testvér!

Vonja őket hiú reménység,
ott születik, s ott hal ki bennük.
Hajtja őket kegyetlen éhség:
szeretetre éhes a lelkük.
Vágyat esznek, és álmot isznak,
és meghalnak egy őszi estén.
Törj hát az élet kenyeréből
egy darabot számukra, testvér!

Az életed megáldott élet,
nem vagy pedig különb te náluk.
Mért hogy nekik rongyos a szívük,
és szennyes a lelki ruhájuk?
Nincs JÉZUSUK! Halld csak, a LÉLEK
zokogva sír mind, mind elestén...!
Törj hát az élet kenyeréből
egy darabot számukra, testvér!ÉJSZAKA A GECSEMÁNÉBAN


Éjszaka van... a Gecsemáné
csupa illat csupa madárdal.
Valaki meghajolva áll
a fák alatt a hold sugárban.

Alatta vígan zsong a fű,
ezer tücsök cirpel a réten,
csak az ő lelke keserű,
kétségek dúlnak belsejében.

Le kell-e tenni életét?
Hullatni a váltság hozó vért
ezért a hitvány emberért?
Júdásokért, írástudókért?

Istentelen Izráelért,
ki szüntelen vétkezvén lázad?
Ólálkodik, árulkodik,
és - megöli a prófétákat?

Heródesért, Pilátusért,
kik fölötte fognak komázni,
tanítványokért, akik egy
óráig sem tudnak vigyázni?

Le kell-e tenni?... Messze néz,
s elődereng ködből a távol;


Népek, veszendő századok
jönnek elő az éjszakából.

Úgy szenved ember és barom!
S mind-mind a jobb után sóvárog...
Hiába! Tenger lesz a könny,
Üvöltő orkán lesz az átok.

Előtte vérpatak folyik,
és szív formája lesz a rögnek,
mögötte harctér lesz a föld,
s a porban milliók hörögnek.

Közéjük roskad... vége már,
eldőlt a harc a szíve készen.
Ott áll a keserű pohár
ég, föld között, Isten kezében.

,,Atyám, legyen, ha akarod!
Tied a terv s szívemnek vére."
- Júdás most indul el talán.
Jézus megy a kereszt elébe.

Elcsöndesül az éjszaka,
lenn bűnben álmodik a város...
alszik Jakab, Péter és János.AZ ELTEMETHETETLEN


Temették ólom-csüggedésbe,
hitetlenség rongyába rakva
a félelem sivatagába
Harmadnapon feltámadott!

Temették tornyos templomokba,
szertartások gyolcsai közé,
imákból készült szemfedője.
Harmadnapon feltámadott!

Temették ideológiákba,
tagadás útszéli árkába,
tudomány sziklái alá.
Harmadnapon feltámadott!

Temették gyilkos hitvitákba,
szent háborúk szennyes vizébe,
sötét élet-cáfolatokba.
Harmadnapon feltámadott!

Temetgetik ma is... Hiába.
Nem rejti el se föld, se ég már,
szív bûne, vagy ész érve, semmi,
mert Õ MAGA AZ ÉLET !ÉLŐ TÜKÖR


Lelkünket, mint a fényt az este,
az ég magához visszavonja.
Hanyatló árnyék hull a rögre:
a testünk porrá lesz a porba'.

Utánunk másik nemzedék jön.
Mi lesz szerelme, álma, útja?
Eltéved-e a rengetegben,
nyomunkat hogyha szél befújja?

Én nem tudom, de lelkemet, mint
élő tükröt, a fénybe tartom,
hogy ISTENÜNK örök derűjét
sugározza fiúnkra arcom.

Kegyelme százezernyi színét
szeretném így tükrözni vissza.
Hadd láthasson ő is az égig,
Míg lelke ezt a fényt felissza!ÉS AZ ÁRA?


Építkezni! Nagy a láz,
fényes otthon, cifra ház,
minden ponton új elem,
nőttön nő a kényelem...
És az ára?

Nagy telek vár, jó víkend,
fóliázott konyhakert.
Díszkerítés is telik
minden hétvég ott telik...
És az ára?

Ékesít az iskola,
a második diploma,
doktorátus... Ennyi kell!
Testhez áll a sok siker.
És az ára?

Gürcölsz, egyre többre mégysz,
mindíg jobban kell a pénz,
váltig űz a "nem elég",
hajt az ifjabb nemzedék...
És az ára?

Mindezeknek élve, mondd,
bölcs voltál-e vagy bolond?
Ballagván a vég felé
nem a lelked ára-é,
mit elértél?

Közben hányszor szólt az ÚR!
Mennyi Ige porba hullt!
Mit viszel s mi lesz veled,
ha elkérik lelkedet
még az éjjel?FÁJT MÁR NEKED A BŰN?


Fájt már neked a bűn?
Jobban mint a fogad,
gyomrod vagy derekad?
S akadt már orvosod?
Vagy átmenetileg
segített rajta csak
pár ismert háziszer:
önigazság-tapasz,
felejtés-pirula,
hazugság cseppjei?

De meddig? S mit csinálsz,
ha egyszer újra fáj
s jobban mint valaha?
Mert krónikus a baj,
és fájni fog a bűn,
jobban, mint a fogad,
gyomrod vagy derekad.FELTÁMADOTT!


Húsvéti reggel
tavaszi kedvvel
zeng a berekben:
Feltámadott!

Egei kéklik,
szelei végig -
zúgják az erdőn:
Feltámadott!

Dongói dongják,
méhei zsongják,
kórusban mondják:
Feltámadott!Lepkéi írják,
bimbói nyílják,
fűből virítják:
Feltámadott!

Égi madárkák
dalolva szántják
az új barázdát:
Feltámadott!

Tavasz van íme,
hatalmas ige
zuhog a szívre;
Feltámadott!


FUTÁS


Fut a gyermek a labda után
leszegett fejjel, tűzpirosan,
se lát, se hall, csak egyre rohan.
Guruló labda lett a világ,
szüntelen űzi, hajtja a vágy,
száz utcán, téren,
ezer veszélyen,
millió anyai kétségen át,
gyönyörűszépen
s balga-bután
fut a gyermek a labda után...

Fut az ember az élet után...
Leszegett fejjel gyötri magát
kincseit egyszer csakhogy elérje,
kergeti álma, hajtja a vére.
Kenyér gurul a lába előtt,
vagyon gurul a vágya előtt,
hírnév, dicsőség álma előtt.
Rohan utánuk éveken át,
a fogyó úton, életen át,
száz utcán, téren,
ezer veszélyen,
millió isteni bánaton át, gyönyörű szépen
s balga-bután
fut az ember az élet után...

Fut az ISTEN az ember után,
mert mindent lát és szánja nagyon,
guruló szívét csakhogy elérje,
hogy fut utána, hull bele vére!
Ott fut az utcán,
ott fut a téren,
egész világon,
sok ezer éven,
sok mérhetetlen,
megérthetetlen,
keresztre írott szenvedésen át,
hulló Igével,
kiontott vérrel,
viszonozatlan,
mély szerelmével
fut az ISTEN az ember után...A GYERMEK


Farkas üvöltött kinn az éjben,
s nagyon, nagyon rég, sok-sok éve
eljött a Gyermek Betlehemben
mezítelen, mint bármely ember.
Fektették szalmás jászolágyba,
de csillag volt a koronája,
csillag a hűvös, messzi égen.
Ő meg testének börtönében
oly egyszerű volt, oly parányi!
Nem isteni és nem királyi.
És mégis... eljöttek királyok,


s a pásztorok is rátaláltak,
mert hittek égi, szent jelekben
/oly egyszerű s oly érthetetlen/.

Feküdt a Gyermek csendben, mintha
nem érdekelte volna mirrha,
tömjén, arany, a bámuló nép,
s nem értve semmi földi szót még,
de sejtve már a gúnyt, keresztet,
megremegett és sírni kezdett.GYŰRŰ


Gyűrű: családi kör.
életkeret, tükör,
a szívnek foglalat,
tolvaj előtt - lakat.
Egyszerű és csodás
titok és vallomás,
tavasz és szerelem,
múlt és történelem,
meg-nem-szűnő varázs,
nagy, nagy megáldatás.HA CSENDBEN LENNÉL


Ha csendben lennél... Lenne rá okod,
tán felfigyelnél, mint a pásztorok.
Ők hallottak és láttak, mert lehet
az éjszakában angyaléneket
hallani, csak a lélek csendje kell
hozzá, mikor nem ember énekel,
mikor felülről jön az üzenet,
mikor VALAKI nyitja füledet,
s az Ég, a Föld, a LÉLEK, az anyag
beszélni kezd mind, vagy visszhangot ad.

Ha csendben lennél, szinte hallanád
a molekulák termikus zaját,
sőt hallanál- a földi zaj helyett -
égi Igét és angyaléneket,
szívig elérőt és csodálatost,
s véget nem érő ünnep jönne most!HA EZT MEGÉRTED


Ha ezt megérted, szebb lesz a világ,
és gazdagabb lesz számodra az élet:
titok se fáraszt, és kétség se bánt,
mindent megértesz, hogyha ezt megérted.
Akkor leroskad benned a miért,
elcsöndesülnek lázas keresések:
amennyit hiszel, annyi a tiéd!
Mindent megértesz, hogyha ezt megérted.A HAMU TANÍTÁSA


A hamut néztem reggel odalent
a nagy kosárban, míg pihent puhán,
s szürke elomló halmai felett
megéreztem egy nagy kérdőjelet.

A nagy kosárban benne hallgatott
a fű, a fa, az erdő élete,
és kijelentést hordozott a csend,
hogy hivatásának mind megfelelt.

S míg a kapuban a kosár hamu
útjára készült némán, boldogan,
hogy valahol egy csendes nyughelyen
a földbe térjen s humusszá legyen,

úgy éreztem, hogy láthatatlanul
körülállják a boldog kis szobák,
körülállják a dermedt emberek,
s megköszönik, hogy otthonuk meleg.

Ott álltam én is a kapu alatt,
és megáldottam én is a hamut,
és megköszöntem a kérdőjelet,
melyet szívembe ISTEN így vetett:"El tudsz-e égni lassan másokért,
mint egy darab fa, hogyha tűzbe vet
dermesztő télben egyszer a kezem?
Szolgálsz-e zokszó nélkül s nesztelen?

Akarsz-e égni szent oltáromon
névtelenül, mint egy a sok közül,
ha életedből csak hamu marad?
Feláldozod-e így is magadat?"

A hamut néztem, s néztem a szívem.
- Árnyékok jártak a kapu alatt -
Én erre képes nem leszek soha,
de JÉZUS él, és áll a Golgota!

És éreztem, hogy Ő a felelet,
és éreztem, hogy benne az i g e n.
Az ISTEN LELKE távlatot nyitott,
ott állt kibontva, ott várt a titok,

hogy végtelen nagy szoba a világ,
s hideg van benne sokszor, vad hideg,
de lángra gyújtott életek dalolnak
az áldozatról, és övék a holnap.Füle Lajos: HANYATLIK MÁR A NAP


'Hanyatlik már a Nap,
hosszabbodnak az esti árnyak...'

Húnyó fénye alatt
állok, URAM, és egyre várlak.
Hagyj néhány éneket
még végigénekelnem,
s ha nem jössz, én megyek,
mihelyt szólitasz engem.HA HAZAHÍVNAK


Ha hazahívnak, mit viszek?
Csipetnyi hálát, kis hitet?
Egy vallomást: mit tettem itt,
vesztett csatáim híreit?
Számot miről is adhatok,
hisz mindent tudnak rólam ott
de látják rajtam azt a Vért
s befogadnak majd - JÉZUSÉRT.IGAZ, HOGY JÉZUS ÉRTEM HALT?


1
Igaz, hogy Jézus értem halt,
S eltörlé bűnömet?
Isten Fia a fán meghalt
S megmenté lelkemet?

A kereszt az a hely,
Hol feltünt regelem,
Vak valék,ott megnyilott a szemem,
Mert a szivembe Jézust bevevém,
Hozsánna a béke ím enyém!

2
A Bárány hordta vétkemet,
A kínos keresztfán,
Abból valóban láthatom
Szerelmét én hozzám.

A kereszt az a hely,
Hol feltünt reggelem,
Vak valék, ott megnyilott a szemem,
Mert a szivembe Jézust bevevém,
Hozsánna a béke ím enyém!

3.
Könnyemmel meg nem adhatom,
Nagy tartozásomat.
De íme, Jézus átadom
Tenéked magamat!

A kereszt az a hely,
Hol feltünt reggelem,
Vak valék, ott megnyilott a szemem,
Mert a szivembe Jézust bevevém,
Hozsánna a béke ím enyém!IMÁDSÁGOK


Tudják, kik az Urat imádják:
nincs meg-nem-hallgatott imádság,
csak nem teljesített kérés, ha
az válhat a javunkra néha.
Színe előtt jó, ha így állunk,
mindent jobban tud Ő minálunk,
s ha úgy áld, hogy nem teljesíti
imánk - nem kell miatta sírni.ISMÉT KERES


Ismét keres,
mikor ajkunk körül
eltévednek a nevetések,
szánkban a szó,
bensőnkben az öröm.
Mikor magunknak is
idegenül lengünk az űrben,
mint fán levél
hullás előtti pillanatban...
Ott ránk talál
ismét és végérvényesen.JÚDÁS


Harminc ezüst... Az üdvösség ára,
s egy csók a nyugta érte,
mikor felér az Olajfák hegyére,
halálos csók a Mester homlokára.

Harminc ezüst! Ez fogható s temérdek!
Bolond, ki más csodát vár.
Igaz, hogy látta feltámadni Lázárt
s tenger csodát még, ám vak most az érdek.

Harminc ezüst! Ez észbontó varázslat!
Felujjong régi énje,
vad indulókat zeng a pénz zenéje:
megveheti a világot magának!

Meg is veszi, megy már... De lesben áll,
prédát kutat az éjben,
csontos kezében hurkoló kötéllel
- harminc ezüstért - a konok Halál.KARÁCSONY


Mindig szép volt, mindig szép marad,
amíg gyermek lesz az ég alatt.
S mindig lesznek, míg a föld forog,
ünnepváró, pöttöm vándorok.
Én is, ámbár felnőtt a nevem,
ma is várom, ma is szeretem,
s amíg az ember gyermek egy kicsit,
mindig is vár tőle valamit.
Karácsony vagy fenyőünnep?


Nem bánja azt a Mindenható.
Jézus, aki akkor született,
átlépi az évezredeket.
S ajándékát boldogan veszi,
aki hisz és aki nem hiszi.
Hisz őérte és őáltala
csendül fel az ember dallama.
Mindegy: vallja vagy tagadja-e?
Mindaz, aki él, Őbenne él.
Karácsonykor szíve, ha derül,
öntudatlan Őneki örül.
S Ővele, ki Megváltó, csodás,
jászolbölcsős, töviskoronás.KARÁCSONYI KÖNYÖRGÉS


Mint Betlehemben, zsúfolt a város,
megszállta tenger idegen.
Uram, szállásra hol találsz most?
Nem maradsz-e a hidegen?

Szívem istállójába, amely
szálást csak barmoknak adott
térjél be hát! Számodra van hely,
találsz egy csendes jászlat ott.

Csillogó arannyal, drágakővel
nincs ékesítve ez a ház.
Mégis, ne rettenj vissza tőle,
ha szénát, pozdorját találsz,

Ha nem lehet méltó tehozzád,
Kinek egek örvendenek...
Lásd, ez vagyok... térjél be hozzám,
s hozd el számomra fényedet!KARÁCSONY KÖZELEDTÉN


Karácsony közeledtén
valami jóleső feszültség
izgalma árad szerte bennem:
A tenni, a teremni-vágyás
meggazdagító kényszere.

Nincs aranyam, tömjénem, mirhám,
csak íme, e gyümölcsöző vágy,
e mindenkinek jót kívánó,
öröm-sarjasztó akarás.

Karácsony örök Gyermeke,
eljött és jövendő Messiásunk!
Ó add, hogy adni tudjak,
Hogy életemnek értelme legyen!KINEK CSILLAGA VAN


Kinek Csillaga van,
legyen maga a béke,
hogy minden dolga itt
békében menjen végbe!

Kinek Csillaga van,
legyen felette bátor:
szeressen vakmerőn,
de érte mit se várjon!

Kinek Csillaga van,


öltözzék friss reménybe,
hogy ISTEN LELKE is
cselekszik benne, érte!

Kinek Csillaga van,
ámuljon, mert az IGE
testté lett, s boldogan
daloljon Róla szíve!KÖNYÖRÜLJ KÖRNYEZETEMEN


URAM, könyörülj környezetemen
azáltal, hogy rajtam könyörülsz!
Hogy az ördögtől gonoszul gyötört,
kötözött lelkek szabaduljanak
bilincseikből, s oldjak magam is,
URAM, először rajtam könyörülj!
A nyelvemen, hogy mérge ne legyen,
a szememen, hogy tisztátalanul
senkit ne rontson, balgán ne kisértsen,
a szívemen, hogy szeretetlenül
veszni ne hagyjon senkit soha vészben!
A kezemen, hogy adjon, lábamon,
hogy jóra vigyen napról-napra, míg
e földön szolgálatom letelik,
és hitemen, hogy legyen benne tûz!

URAM, könyörülj környezetemen
azáltal, hogy rajtam könyörülsz!KÖNYÖRGÉS


Ha néha eltakar is
előlem ördög-árnyék,
segíts sietve menni
Eléd egy fénysugárért!

Hogyha szemembe esnék
porszemnek a hiúság,
láttasd, hogy talmi kincsnél
többet ér a fiúság!

Mikor konok magamban
hang nélkül sír a LÉLEK,
vedd el gonosz varázsát
a kárnak és szemétnek!

Pislogó gyertyabél kér,
megtöredezett nádszál:
Ne olts, ne törj el, JÉZUS,
a magadénak lássál!KÖSZÖNÖM A MELEG SZOBÁT


Köszönöm a meleg szobát,
Köszönöm ezt az estebédet,
A feleségem mosolyát,
S amit meleg szívvel elém tett.

Az óra tik-takos szavát,
Köszönöm a nyugtató csendet,
S azt is, hogy egy-egy jóbarát
Otthonunkba néha becsenget.

Köszönöm a munkámat is,
Fáradásom és pihenésem,
S hogy a kegyelem árja visz
Örömön át és szenvedésen.

Köszönöm az énekeket,
Jövő-menő áldott Igéket,
S azt is, hogy egy-egy vers felett
Melengetőn nyugszik a Lélek.

Köszönöm, hogy zengő tavasz
Siet felénk ezer virággal,
Köszönöm, hogy Te itt maradsz
Velünk, Uram, tavaszban, nyárban.LÁTNI


Látni... Van ennél nagyszerűbb?
Látni: hogy zsendül kinn a fű,
látni: hogy árad fönn a fény
bimbók, faágak erdején!

Csodálni nyíló, kék eget,
Rügyet, virágot, életet.
Látni a mindig új csodát:
anyát gyerekkar hogy fon át,
fénylő szemet, mely elbűvöl
s tükröz... Van ennél szebb tükör?

Látni iramló, gyors utat,
hol testet ölt a mozdulat,
az élet örök ritmusát:
rigót hogy himbál gyönge nád,
vetést hogy fésül könnyű szél,
árnyat hogy nyújt az erdőszél.

Látni, ha nő az esthomály,
Lámpát hogy gyújt a fénybogár.
S mikor a csend már érni kezd,
látni ,,az égi gálaest"
tündöklő csillag szépeit,
amíg szemünk úgy megtelik,
hogy több nem is fér már bele,
lezárul fáradt fedele.

S hunyt szemmel látni meg olyat,
amit nyitott szem nem mutat,
amit öt érzék elszalaszt,
mit nem mutathat meg csak AZ,
AKI teremtett és teremt
közel valót és végtelent,
harmóniát és színeket,
látó szemet és szíveket:
meglátni ŐT, megsejteni,
s NEVÉT csodálva ejteni!LELKÜNK ÉJSZAKÁIBAN


A lelkünk éjszakáiban
sebhelyek a kihunyó fények:
kiégő vágy, hamvadt öröm -
lehulló csillagok.

Egy Csillagtól gyógyul az éj,
ujjong a fény, derül a lélek,
ott izzik Betlehem felett:
'Naptámadat a magasságból'.A MAGVETŐ ISTEN


Szállnak évezredek
s az Isten egyre vet,
hibátlan életet
Ige-magból, mert szeret vetni,
megáldani, szeret szeretni.

Vet az útfélre is,
köves talajba is,
még tövis-fölverte földbe,
s termő szívekbe is.
Bőven vet, s többször is.A mag, a mag mind csíraképes.
Ki hát a vétkes,
ha sokszor semmi lesz
az áldott Igemag?

Jaj annak, akiben
csírát nevel, s kihal,
aki adós marad
a harminc-annyival!A MEGBOCSÁTÁS


A megbocsátás mindig boldogít.
A megbocsátás drágakő a hitben,
az ajándékok ajándéka, mit
értünk adott és ránk bízott
az I S T E N.A MEGBOCSÁTÓ KEGYELEM


A megbocsátó kegyelem
ádvent-időn ismét elénk jön.
Kinek a Csillag megjelent,
irtózik az ítélkezéstől.
Tudja - miközben szenvedi -:
megbűnhődik végül a gazság,
de ISTEN ítéletei
az értelmünket meghaladják.


MENEDÉKEM: AZ ÖRÖK ÉLET!


Múló időm, Uram Teremtőm,
csak forgács az időtelenből,
a véges út, a földi pálya
a teremtés hasadt szilánkja.

Hogy is lehet, hogy e szilánkot
jelenléteddel így megáldod?
S a halandó emberi lelket
hatalmaddal újjáteremted?

Köszönöm, hogy hinni, remélni


én is ide jöhettem: é l n i !
S földi időm, ha itt letelne,
kaput nyitsz az időtelenbe,

mert a múlás csalóka látszat,
mert hatalma nincs a halálnak
azon, akit Krisztusa éltet!
Menedékem: az örök élet!MÉLTÓ SZENVEDÉLY


Legszebb, emberhez
legméltóbb szenvedély:
örömöt szerezni.
Gyógyító kúra ez
betegségben, szomorúságban.
Biztos védelem
az érdektelenség köde,
az önzés fagya ellen.
Boldog, ki ebben égeti magát!
Élete füstje,
mint jóillatú áldozat,
száll fel az égre...MINDEGY


Mindegy életünk
hány évből áll itt,
nem a tartama,
tartalma számít.MIT ÜZEN AZ ÉLETEM?


Mind gyakrabban kérdezem:
Mit üzen az életem másnak?
Minek voltam itt?
Életem elfolyt éveit mire tékozoltam el?
Mit bízott rám MESTEREM?
Bűnbánattal kérdezem:
Mit üzen az életem?
Hirdette mit Tőle vett,
hogy az ISTEN SZERETET?
Üzente,hogy az a Vér megtisztít a KRISZTUSÉRT,
minden embert aki hozzá viszi bűneit ?
Mutatta a Golgotát?
Hirdette,hogy van tovább,hogy van Út a Menybe fel?
Mit üzen az életem?


NE FÉLJ!


Háromszázhatvanhat 'Ne félj!'
táplálja bennünk a reményt
a Biblián át... Aki tud
olvasni, minden napra jut
annak ígéret s védelem,
hogy megszűnjék a félelem.
Híd ez, mely mindent átível,
csak hinni kell.
Csak hinni kell!NE NYUGODJ BELE!


Ha azt látod, hogy lelki életed
örömhiányos, kiüresedett,
fogytán hited és hálád is vele,
ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy gyülekezeted
tagjaiban is hűl a szeretet,
nagy része fásult, közönnyel tele,
ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy egyházadban is
akad kór, s némely tanitás hamis,
hogy alig látszik KRISZTUS élete,
ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld,
hogy magad sem vagy senkinél különb,
s nincs újulás itt, bárhogy kellene,
ne nyugodj bele!

Mert könyörögni, sirni lehet itt!
Maga a LÉLEK is esedezik,
s minden megbánt bűn semmivé lehet,
ha az ÚR veled.NINCS MÉG EGY


Király bár s hadvezér
sok jó és rossz is volt már,
nincs még egy ilyen ÚR,
KI szolgáinak szolgál.ÓH, KARÁCSONY


Óh, karácsony, kövér lakomák,
önámítások, szemfényvesztések
és hamis látszatok fényes ünnepe!
Mi egymásnak visszük az aranyat,
tömjént és mirhát, mert fáradtságosnak
tartjuk már az utat Betlehemig,
s a mennyei Gyermek lélekből lélekbe
sugárzó fénye helyett, csak aranyunk
tompa világa derengeti szomorú arcunk.
A minden földi jóval megrakott fák
alatt szegény, didergő lelkű emberek
ülnek. S a csillagszórós szobákban
nevetés közben is fáj a szív.
Óh, karácsony, csak egy picike
örömmagot vess a szívünkbe:
Megtartó született nekünk!Ó REGGELEK


Ó reggelek, színig rakott
kosarai a kegyelemnek!
De jó, hogy jöttök, egyre jöttök
az éjszakák őserdejéből!
Tibennetek újul az ember,
hisz újrakezd harcolni, élni
naponta, míg elébe jöttök
világossággal, friss erővel,
meleg kenyérrel, új Igével.
Már az se fáj úgy, hogy a tegnap
eltékozolva néz utánam.
Hiszek a mában, újulásban,
s új életet kezdek-e hitben,
hisz -öltözködve napsugárba-
mosolygó arccal néz az ISTEN.PEDAGÓGUS


Én nem tudom, milyen erő kell
hozzá, de több kell az enyémnél.
Olykor el-eltűnődöm én is,
mit is jelent húsz-harminc szempár
fénylő tükörtermében élni,
hol éle van minden igének,
árnyéka van minden hibának,
hol húsz-harminc sötétkamrában
hívják elő folyton a percek
éles, kemény, hiteles képét.
Könnyű nekünk beszélni ezt-azt,
nagy szavakkal egymást dobálni,
de ő, kinek minden szavával
megannyi kis magnetofon zeng
tele otthont, utcát, jövőt, ő
felelősség nehéz vasával
vértezve jár, s - bár tán nem érzi -
hétköznapok nagy hőse köztünk,
szebb holnapok jobb emberéért
titkon vívott nehéz csatáknak
ismeretlen, hős katonája!
Mikor fogunk szobrot emelni,
s fogunk-e hát neked, magunkban,
"LÉLEK SZOBRÁSZA":
PEDAGÓGUS?!PÜNKÖSD FÉNYÉBEN


Pünkösd... Fényedben élek,
teremtő égi Lélek,
erőd gerjeszti lelkem,
Felfogni szent csodádat
nem tudhatom, de áldlak
megújult életemmel.

Az Ige, mint zsarátnok,
hűlő szívemben lángot
lobbantott, hála érte!


Követségében járok,
ahogy a tanítványok,
rajtam a Krisztus vére!

Dicsőítsd Őt ma bennem,
Ki nem vetett el engem,
illesse hála, hála,
Ki, érte mit se várván
megváltott vére árán
Istennek és Atyának.SIKER, VAGY GYÜMÖLCS


Siker, sok-sok siker!
Ez itt a cél.
Az ember oly hiú!
Ám e fogalmat nem is ismeri
az evangélium
Az ISTEN gyermeke
nem ûz sikert,
gyümölcsöket terem,
ahogy a kert.SÍRNI


Naponta a világon
milliókat költenek arra,
hogy az emberek nevessenek,
pedig a legtöbbnek
arra lenne szüksége,
hogy sírjon.

Sírjon elfeledett,
szívet megszaggató,
megindító szomorúsággal,
mint elveszett gyerek
az élet úttalan,
rémekkel teli dzsungelében.

De ezt csak úgy lehet,
ha rádöbben az ember,
hogy végtelen az éj,
hogy fojtogat a bűn,
hogy semmi az erő
és nincsen más kiút,
csak sírni feltörő,
Lélek szerinti zokogással,
mint eltévedt gyerek;
hogy Aki keres,
megtaláljon.SZERETNÉK ÉNEKELNI NÉKED


Szeretnék énekelni Néked,
Uram, nyisd meg ajkamat,
hogy szent legyen mindig az ének,
amely szívemből felfakad.

Hadd zengjem, el, hogy százszor áldott
keresztednél ki megpihen,
hadd zengjem el, hogy megtalált ott
s békére lelt az én szívem.

Szeretném énekelni másnak
hogy Néked énekelni jó,
hogy életünk bús lázadás csak,
míg el nem ér az égi Szó.

Azt zengeni, a Szót a Szódat,
mely életet adott nekem!
Szeretnék énekelni Rólad
halálig engedelmesen.

Szeretnék énekelni Néked
folyton, ameddig itt leszek,
szeretnék hangot adni, szépet,
mikor lelkemhez ér Kezed.SZÉP ÍGY, UGYE


Szép így, ugye: fogyatkozó erőnk,
fogyó szépségünk ráaggatni lassan
gyermekeinkre, csak a jó remény
glóriájával ékesítve élni,
hogy semmi sem volt hiábavaló,
hogy semmi sem lesz hiábavaló,
mert életünkből épül valami
bennünk s azokban, kikkel összeér
arasznyi létünk szûkülő köre.

Jó így, ugye, hogy átalakulunk
mindent megértőn, mindent megbocsátón
fehér hajúvá, halkuló szavúvá
míg elporlasztja bennünk teljesen
önzésünk sziklatömbjét az idő.A SZÉPSÉG


A szépség volt az álmom,
szépség a mágnesem.
Tán ott is megtaláltam,
ahol más senki sem.

Volt úgy, hogy életemben
tombolt a bú, a gond,
mégis nyomára leltem:
tüskék közt rózsa volt.

Rejtőzve is közel jött,
bármerre vitt az út,
hol egy mosolyba fészkelt,
hol egy kis dalba bújt.

Hol illanó madárka volt,
hol hímes lepkeszárny,
hol múló, ritka mámor,
hol hamvas, tiszta lány.

Hol halkuló harangszó,
hol zsoltár ritmusa,
gyerekhang, messze hangzó,
vagy hangtalan ima.

de mindenütt elértem,
de szüntelen elért.
A szépség volt az élet,
az élet volt a szép.SZILVESZTER


Múlik ez az év is, tűnik az álom...
Percig se marasztalom, vissza se kivánom,
Pedig lapozgatván feljegyzéseimben,
Azt mondja a naptár: javamra volt minden.

Nem hiába éltem, volt feladat bőven.
Voltam ugyan fáradt, nyavajás, erőtlen,
De lehettem friss is, egészséges, boldog,
Hálára, örömre sokkal többször volt ok.

Ki szegény lett értem, kísért jóban, rosszban,
Szegénysége által de meggazdagodtam!
Bűnön, akadályon győzelmesen vitt át,
Fölfedve az élet és az elég titkát.

Leborulva mondom: URAM, hála, hála!
Ámulattal nézek vissza csodákra,
de szebb távlatot lát örvendező lelkem:
tudom, hazavárnak ott a végtelenben.TEREMTÉL-E?


Azért vagy itt, hogy hivatásod töltsd be.
Isten sokáig vár a jó gyümölcsre.
Míg napjaid a semmibe peregnek,
hány gondja, kínja vár az embereknek,
hány könny, kiáltás, fájdalom a testben!
Maradt-e szív, kéz miattad üresen?
Van-e magány, mi ellenedre szólhat?
Teremtél-e az Örökkévalónak?

Kell-e az Ige akkor is, ha vádol?
Tanultál-e a meddő fügefától,
vagy ürességed látszatokkal födted?
A ,,Még egy év'' is lassan már mögötted,
maholnap véget ér a földi élet...
Felmérted-e, hogy mennyi év mivé lett,
s mi lesz, ha ez már az utolsó hónap?
Teremtél-e az Örökkévalónak?TE VAGY A CÉL


Békességed, mint a folyóvíz,
körülvesz és ölelve ringat.
TE vagy a Cél, TE vagy a partja
az álmaimnak.

TE jössz felém a holnapokban,
TE integetsz tűnt napjaimból,
Hozzád fogok elérni egyszer
a földi lét határain túl,

szegényen is gazdag reménnyel,
fáradtan is örömre frissen.
Lelkem kitör únt börtönéből,
hogy szüntelen ujjongja: ISTEN!UNOKA-VALLATÓ


Értelme sincs talán még, meglehet,
hogy csendben veled beszélgetek.
Pedig, amíg formálnak ős csodák,
őrt áll nekik s neked a nagyapád,
s kérdezgeti a nagy Titoktudót:
milyen leszel, nagyon vár, csöpp utód?
Miből szövi lényednek szövetét
szellem, anyag, test-föld és lélek-ég?
Áldás leszel? Szelíd dal, halk derű?


Katáng szemű vagy gesztenye szemű?
S milyen nemű? Fiú, lány? Mondd, ki hát?
Sudár fa, vagy lehajló kis virág?

Akármilyen s akárki is leszel,
de küldetést hozol... Hiszem... hiszem!UTAK ÉS KAPUK Máté 7,13-14.


Van széles út, van keskeny út, s magában
dönti el az ember, hogy merre indul:
tágas kapun vagy szoros kapun által,
nem tudva még, mi várja álmain túl.

a tágas kapun akár kocsit hajtva
roboghat át sok diadalmi jellel,
a szoros kapun a fejét lehajtva,
alázatosan fér csak be az ember.

a széles úton sokan menetelnek,
a keskeny úton csak kevesen járnak,
a széles úton vetélytársak mennek,
a keskeny úton inkább szolgatársak.

Gondold meg, ember, a kétféle véget:
a széles út a kárhozatba ér el,
a keskeny útnak vége örök élet,
mit az Úr Jézus szerzett drága vérrel.ÚJ ESZTENDŐ HAJNALA VAN


Új esztendő hajnala van,
Hozzád jövök fényért, URAM.
Nem egyedül: hozom megint
színed elé szeretteim.

Megállok a kereszt alatt,
ott hallgatom áldó Szavad.
Rád bízom az életemet.
Szenteltessék meg a Neved!AZ ÚR JÉZUS FÁI


Ott a kedves őszi
napsugárba kint,
Gyümölcstől hajol meg
a fák ága mind.
Gazdagon, bőséggel
termett mindenik.
Hű kertészünk szíve
úgy örül nekik.

Az Úr Jézus fái
emberéletek.
Én is az ő kedves
fája lehetek.
Kertjébe fogadta
kicsiny életem,
S csupán egy a vágyam
azóta nekem:
Hogyha majd megérintVAN BOCSÁNAT


Van bocsánat, ám az ára:
Felvitték a Golgotára,
Felszögezték a keresztre,
Vérben ázott drága teste...
Ott függött az éjszakában,
Fején töviskoronával,
Mint valami gyilkos-fajta...
Minden ember bűne rajta,
Az enyém is, a tiéd is.

Hogy lehet, hogy szeret mégis,
Hogy nem maradt sírjában ott?
- MEGVÁLTÓNK lett, feltámadott!VERSEK


Születnek fényből, árnyból, néha kínból,
egyek velem.
Míg verselek, az életrajzom írom...
- Kit érdekel

honnan jön s innen merre tart a vándor?
Mit mond, ha mond?
Ímé egy ember az ötmilliárdból,
ki él, dalol!

Miről? Kinek? És meddig szól az ének?
Van még idő?
Imádság éltem élő ISTENÉNEK!
Hallgatja Õ,

és válaszol rá áldó ihletéssel
sok szent Szava.
Vers lesz az is, hisz mind szívembe vésem
míg tart a ma,

hogy megköszönjem azt a nagy Kegyelmet,
amely elért,
és rám is áll... s mely vétkeimre tellett:
A DRÁGA VÉRT.VILÁGíTÓ BOGÁR


Világító bogár,
picike fény az éjszakában,
te szürke semmiség!
Tudod-e, mennyit
mondott az életed nekem?

Nem baj, ha szürke,
kicsike, gyönge is az ember,
csak l á m p á s a legyen.
Csak mondjon valamit az élete
azoknak, kik az éjszakában
lehorgasztott fejjel vonulnak
a halál völgyei felé,
s nem olvassák fejük fölött rég
a csillagok üzenetét.
Nem néznek föl már,
csak lefelé a porba, sárba,
de ott valami fényt,
parányi csoda-fényt ha lelnek,
talán felnéznek újra majd
a magasság lelket betöltő
fényei felé.VISSZAJÖN


Hóból az erdő, ködből a felhő,
hó esik, tél szele fújja...
Valaki eljött, Valaki elment,
Valaki visszajön újra!

Száll csuda híre szívből a szívbe,
kétezer év a tanúja:
Valaki eljött, Valaki elment,
Valaki visszajön újra!

Angyalok ajkán,


emberek hangján
csendül a csillagos ének,
Kétezer éve mennek Elébe
boldogan, kik Neki élnek.

Ott a helyed e drága menetben,
életed KRISZTUSA vár rád.
Hagyd el a gondot, légy vele boldog,
zengje a szíved a hálát!VISSZHANG


Különös alkalom:
mikor nincs már szavam,
a csendet hallgatom,
a csendnek hangja van,
Úgy támad messziről,
úgy árad messzire,
a lélek csendfalán
visszhangzik - az Ige.

 
 
0 komment , kategória:  Füle Lajos  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 6 
2023.05 2023. Június 2023.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 128 db bejegyzés
Összes: 4638 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 108
  • e Hét: 9453
  • e Hónap: 15847
  • e Év: 425678
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.