Belépés
lilagondolatok.blog.xfree.hu
Keresd meg azt az embert, aki mosolyt csal az arcodra, mert csak egyetlen mosoly kell ahhoz, hogy fantasztikussá tegyen egy rossz napot.Találd meg azt, akitől s... Papp Györgyné
1944.11.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 16 
Dombi Ferenc (Feri bácsi)
  2015-04-02 11:40:21, csütörtök
 
 


Tanítóm:


Dombi Ferenc

Dombi Ferenc találkozása Jézussal

Dombi Ferenc a Hang kötetek szerzője. Jézus szerint nem volt még olyan katolikus pap a világon, akin keresztül úgy tudta volna közvetíteni a gondolatait, mint Feri bácsi által. Most életéről tesszünk közzé egy cikket, ami egyre többeket érdekel.Egy katolikus pap párbeszéde égi lényekkel

A 43 Hang kötet szerzője Dombi Feri bácsi, aki 1927 november 25-én született (Hont.m.) Szob községben, egy tizenkétgyermekes család ötödik gyermekeként, mint első fiú.

Tanulmányait Székesfehérvárott és Szegeden végezte. 1954-ben szentelték pappá. Egy évig káplán, majd hitoktató. 1960-tól az állam nem engedélyezi hivatalos működését Székesfehérvárott és Nagy-Budapest területén.

1976. október 4-én LÉLEKKERESZTSÉGBEN részesül Alsószentivánon.

1977-től nem kap engedélyt önálló működésre. 1979-től Pátkán működhet, mint plébános, egészen nyugdíjaztatásáig, 1987-ig.

Ezután két hónapot tölt Medjugorjében, ahol törött lába csodálatos módon egy pillanat alatt meggyógyul. Az előző politikai rendszer bukása után, 1991-ben engedélyt kap a Váci Megyés Főpásztortól arra, hogy INÁRCS községben kisegítő lelkipásztori munkát végezhessen. Itt a hívek áldozatos szeretete, és a helyi önkormányzat jóindulatú hozzáállása folytán két év alatt plébániát építenek számára, s a Váci Megyés Főpásztortól folytatólagosan évenként engedélyt kap a további működéshez. Itt, INÁRCSON erősödik meg benne a HANG, melyben égi lények gondolatait ismeri fel. E könyv ezeket a gondolatokat tartalmazza.

"Míg idea valami, addig csak hordozóját boldogítja. A megvalósult idea kell, hogy hordozza Alkotóját. Erre és ezért teremtettelek!" (HANG)

Működési engedélyét 1997 őszén, a Váci Megyés-főpásztor, a Váci Egyházmegye területére vonatkozóan visszavonta, majd azt 1999 őszén ismét visszakapta.

Betegsége miatt 2002-től a székesfehérvári papi otthonban élt. 2004. május 1-én elhagyta a földi világot, és égi otthonába költözött.


Jézus mondja: "Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek."
 
 
1 komment , kategória:  Dombi Ferenc  
Első Stáció
  2015-04-02 11:35:16, csütörtök
 
 Dombi Ferenc: Keresztúti ájtatosság

KERESZTÚT MEDJUGORJÉBEN. - ELSŐ STÁCIÓ

Uram! Évekkel ezelőtt Medjugorjében szinte naponta tartottam KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁGOT az ottani zarándokokkal. Akkor Te sok olyan gondolatot adtál, melyek ma is szívemben élnek. Mivel jelenleg 1994. nagyböjti időszak van, kérlek segítsd visszaidézni azokat az akkor Tőled jövő gondolatokat, hogy mások is épüljenek lelkileg általuk.

Szívesen teszek eleget kérésednek. Valóban akkor is veled voltam, és Én sugalltam annak a keresztúti ájtatosságnak legtöbb gondolatát. Most tehát hallgass Rám!

Az első állomásnak ezt a nevet adtátok: Jézust Pilátus halálra ítéli. - Akkor és ott Pilátus mondott egy olyan kijelentést, mely nem tőle eredt, illetve ő nem is tudta, hogy mennyire igazat mondott. E kijelentés így hangzott: ,,Íme az ember!" - Ezt ő Rám mutatva mondta. Bizony senkire sem mondhatta volna ezt ott Rajtam kívül. Akkor csupa embertelen emberekkel voltam körülvéve.

Fontos tudnotok: Embernek mindenki azért születik a földre, hogy EMBERRÉ váljék. Ez azt jelenti, hogy nem elég emberi apától - anyától születni. Szentlélekből kell megszületnie annak, aki Isten szemében embernek akarja tudni magát. Ennek az útja pedig: VÁGYAKOZÁS. Csak az képes vágyakozni arra, hogy Lélekből megszülessék, aki hiszi, hogy ez lehetséges, és aki szenvedi, hogy ez még nem történt meg életében.

Én ott Pilátus előtt nagyon tudtam, hogy ott csak egy ember van jelen, az Emberfia.

Pilátus ott és akkor szinte mindannyitokat megszemélyesített, mikor ítéletet mondott Fölöttem. Igen, mert Fölöttem ítélkezni annyit jelent, mint zúgolódni mindazon körülmények ellen, melyeknek sem okozói, sem megoldói ti nem lehettek. Aki olyan világ ellen zúgolódik, ahol vesztesre állhat az, aki Hozzám tartozik, az Engem ítél el. Ez akkor is igaz, ha valaki tudatlanságból teszi ezt. A boldogtalan emberek mind embertelen emberek. És istentelenek is. Még akkor is, ha minden nap sok-sok imát mondanak el.

A tudatlanság sajnos nem mindig jár együtt azzal, hogy föl tudna menteni a boldogtalanság alól. Boldoggá csak az tud válni, aki azonosul azzal az IGAZSÁGGAL, akit Pilátus elítélt, tehát Velem.

.Van hát boldogító szenvedés. Ennek egyik és legfontosabb összetevője az a hit, mely jelenlétemben nem kételkedik soha. Sőt! Akkor virul ki igazán, mikor a hitetlenek kétségbeesnek. Rólam azok tesznek tanúságot, akikről leolvasható, hogy nem körülményeik jobbak másénál, hanem hozzáállásuk körülményeikhez más, mint azoknak, akik boldogtalanok.

Azok tesznek tanúságot Rólam, akik nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé akarják szebbé tenni a világot. Akik nem gazdasági csodáktól, hanem az újjászületés csodájától várják a megoldást.

Ha semmi mást, csak ezt az egy stációt komolyan átelmélkeded, már megoldottad életedet. Igen, mert felismered, hogy más az IGAZSÁG, és más az, mikor az igazad keresed. Az igazadat ne Nálam keresd. Azt az ördögnél találod meg. Ott mindenki azt hangoztatja: mégis nekem lett igazam.

Az igazság rendje helyett vállald inkább az irgalom rendjét.
 
 
0 komment , kategória:  Dombi Ferenc  
2. Stáció
  2015-04-02 11:32:05, csütörtök
 
  MÁSODIK STÁCIÓ

Második Stáció: Jézus vállára veszi a keresztet.Többféle kereszt van. De mind azonos abban, hogy azok, akik Hozzám tartoznak, azok nem csupán elszenvedik, hanem vállalják is keresztjeiket Irántam való szeretetből. Van azonban olyan kereszt, melyet ha valaki elvisel, már vállalja is. Ez az a kereszt, mely természeted és körülményeid folytán keletkezik. Természetedet mindenhová magaddal viszed, s körülményeid is mindig lesznek. Az ebből adódó kereszt elviselésének megoldása az önszeretet körébe tartozik.

Az önszeretet: csúcsérték. ,,Szeresd felebarátodat, mint önmagadat." Az szereti helyesen önmagát, aki azokat a körülményeket, melyeket nem ő választott, önismeretének elmélyítésére használja fel. Ilyen volt az a lator, aki a kereszten ismerte fel igazi Én-jét. Ha valaki így áll ehhez a keresztjéhez, akkor az már hallhatja: ,,Még ma Velem leszel a Paradicsomban." Körülményeidet tehát ne zúgolódásra, hanem önismeret-szerzésre használd fel!

Most nem térek ki a többi kereszt taglalására. Majd a tizenkettedik stációnál. Itt csupán arra hívom fel figyelmeteket, hogy nem elég elviselni keresztjeiteket. Vállalni kell azokat! Hozzám nem lehet csupán passzív magatartással kapcsolódni.

Csupán beletörődni a szenvedésekbe, ez a magatartás méltatlan ahhoz az emberhez, aki Hozzám akar tartozni.

Aki vállalja keresztjét, az ezzel Engem is vállal. 
 
0 komment , kategória:  Dombi Ferenc  
3. Stáció
  2015-04-02 11:31:21, csütörtök
 
 


HARMADIK STÁCIÓ

Harmadik Stáció: Jézus először esik el a kereszttel.A Biblia csak annyit tudósít ezzel kapcsolatban, hogy roskadozva vittem keresztemet. A hagyományotok három elesésemről tudósít benneteket. Teszi ezt azért, mert Lelkem nagyon alkalmasnak ítéli meg ezt a szemléletet arra, hogy lelkileg közelebb kerüljetek Hozzám.

Elmélkedjünk hát együtt. Most nem a történelmi hűség a lényeg, hanem a megőrzött hagyomány léleképítő tartalma.Uram, belül hallom, akarod, hogy átvegyem a szót. Te itt a keresztutad elején eleséseddel nem fizikai gyengeségedre akartad figyelmünket felhívni, hanem arra a szándékodra, amiért eljöttél közénk.

Porba hullottál, mert bennünket keresni és megtalálni jöttél, és bizony ott kellett keresned bűnökkel bemocskolt lelkünket, ahol megtalálhatók vagyunk: a föld porában.

A szennyben, a piszokban találhatsz csak ránk, ember és istengyilkosokra, akik a NE ÖLJ parancsot nem, hogy megtartottuk volna, hanem annyira intézményesítettük a gyilkosságra felkészülést, hogy még Téged is, akiről mindenki tudhatta, hogy főfoglalkozásod a másokon segítés volt, gátlástalanul halálba korbácsoltunk.

Uram! Te jöttél megkeresni elcsatangolt bárányaidat. Tudom Uram, hogy az a bárány, amelyik elcsatangolt, az béget, mert nem találja helyét. Te csak azokat a bárányokat tudod megtalálni, akik eltévedtek. De akik elbújnak előled, azok lapítanak, azok nem bégetnek, azok nem akarják Nálad magukra irányítani a figyelmedet.

Mi Uram a föld porában sóhajtunk, ha tetszik, bégetünk, csak találj meg bennünket Te porba hulló jó Pásztor.
 
 
0 komment , kategória:  Dombi Ferenc  
4. Stáció
  2015-04-02 11:29:26, csütörtök
 
 
NEGYEDIK STÁCIÓ

Negyedik Stáció: Jézus találkozik Máriával a keresztúton.
Ha két lobogó láng találkozik, annak nem az a következménye, hogy kioltsák egymást, hanem ennek ellenkezője. Erősítik egymást! Ez történt akkor is, mikor Máriával, Édesanyámmal találkoztam a keresztúton. Ő ott nem a kezét tördelő, Engem megmenteni akaró, odaadottságomról lebeszélni akaró lélekkel nézett Rám, hanem bátorító, buzdító, erősítő tekintettel. Ő ott akkor már a NAGYASSZONY volt. Vele a napsugár, a fény jelent meg keresztutamon. Ennek megtestesítői voltak azok, akikkel utána találkoztam: cirenei Simon, Veronika, az Engem sirató asszonyok.

Fontos ezt tudnotok, mert a ti életetek keresztútján is Anyám meg akar jelenni, hogy vele cirenei Simonok, Veronikák, részvétet sugárzó személyek vegyenek körül benneteket.

Anyám akkor is, most is Isten erejét közvetíti. Köszönjétek ezt meg Néki.
 
 
0 komment , kategória:  Dombi Ferenc  
5. Stáció
  2015-04-02 11:26:51, csütörtök
 
  ÖTÖDIK STÁCIÓ

Ötödik Stáció: Cirenei Simon segít Jézusnak a kereszthordozásban.
Ma ezt a Simont szent Simonnak mondjátok. És joggal. Nem a szeretet hiánya volt az, ami benne a húzódozást kiváltotta, amikor kényszerítették, hogy Nekem segítsem, mint ahogy nem a szeretet jelenléte volt az, ami kínzóimat arra bírta, hogy Simont kényszerítsék. Simont tudatlansága tette olyanná, hogy kényszeríteni kellett. Kínzóimat pedig az attól való félelem, hogy talán meghalok, mielőtt fölfeszíthetnének, ha nem segítenek.

Simonnak nem kellett sok idő ahhoz, hogy valami szívbemarkolót fölismerjen. Azt t.i., hogy Én ártatlan vagyok, és hogy ő jobban rászorul az Én segítségemre, mint Én az övére.

E stáció számotokra súlyos üzenetet hordoz. Halljátok!:

Mindenki rászorul az Én segítségemre, de ez kapcsolatunknak csupán egyik fele. Nem elég, ha valaki csak idáig jut. A másik, és ez tud igazán rajtatok is segíteni, ha felismeritek, hogy az Én ügyem csak általatok, a ti nekifeszülésetekkel valósítható meg. Nem tudok rajtatok igazán segíteni, ha ti nem álltok szívvel-lélekkel az Én ügyem mellé, melynek lényege a bölcsességgel átitatott erő-nem-alkalmazás.
 
 
0 komment , kategória:  Dombi Ferenc  
6. Stáció
  2015-04-02 11:21:12, csütörtök
 
  HATODIK STÁCIÓ
Hatodik Stáció: Jézus találkozik Veronikával a keresztúton, s Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak.Íme két ágrólszakadt szegény ember találkozása. De, mert mindegyiknek szeretet van szívében, azért most is tudnak adni egymásnak. Veronikának nincs más, amit adhatna, mint kendője. Leveszi hát, s odanyújtja a véres arcú szenvedőnek. Nekem nincs más, amit adhatnék, mint ütésektől, töviskoronától vérben ázott tekintetem. Ezt hagyom a kendőn, és úgy nyújtom vissza Veronikának.

Aki szeret, annak mindig van adnivalója. Igen, mert nem azt nézi, hogy a másiknak mije van, hanem azt, hogy mire szorul rá a másik. S mivel a szeretet leleményes, ha rászorulóval találkozik, mindig meg tudja látni önön gazdagságát, mellyel segíteni képes ott, ahol kell.

Aki szeret, annak lehet, hogy üres a zsebe, de szíve mindig tele van olyan értékekkel, melyek segíteni képesek. Egy jó szó, ha szívből jön, eljut annak szívéig, akihez címezve van. S a dolgok mindig a szívben oldódnak meg. Vagy a szívben, vagy sehol.

E Stációnál a világ két leggazdagabb szívű embere találkozott. Mindegyik tudott ajándékozni, s mindegyik megajándékozottnak tudhatta magát.
 
 
0 komment , kategória:  Dombi Ferenc  
7. Stáció
  2015-04-02 11:18:56, csütörtök
 
 

HETEDIK STÁCIÓ


Hetedik Stáció: Jézus másodszor esik el a kereszttel.
Uram! Ennél a Stációnál eszembe jut gyakori elesésem.


Igen. Bukdácsolás az egész földi életetek. Sokszor ez el is veszi kedveteket attól, hogy újra és újra próbálkozzatok. Pedig próbálkoznotok kell.

Ha a keréken a porszem öntudatra ébredne, bizonyára fájlalná, hogy állandóan ingajáratban van. Hol fönn, hol lenn. Így vagytok ti is. De hát ezáltal megy a kocsi előre. Sokan ostobának tartották azt a papot, aki egyszer valakinek, - aki már nagyon unta, hogy minek kell mindig meggyónnia ugyanazokat a botlásait -, azt a penitenciát adta, hogy legalább tízszer menjen kosárral a kútra vízért. - De hát a kosárból kifolyik a víz! - mondta a gyónó. Ez igaz, - mondta a pap -, de a kosár mégis így lesz tisztább. Erről van szó. A disznó azért disznó, mert nem csak belekerül a pocsolyába, de ott jól is érzi magát. Te is gyakran belekerülsz különböző erkölcsi pocsolyákba. Addig vagy ember, míg ott nem érzed jól magad, míg fölébredhet benned a vágy, hogy kikerülj onnan. E Stációtól ezt tanuld meg!
 
 
0 komment , kategória:  Dombi Ferenc  
8. Stáció
  2015-04-02 11:17:00, csütörtök
 
 

NYOLCADIK STÁCIÓ


Nyolcadik Stáció. Jézus találkozik az Őt sirató asszonyokkal.


Vajon mikor értitek meg, hogy Engem nem siratni kell, hanem követni?! Higgyétek el, hogy még keresztutamon sem voltam sajnálatra méltó. Akkor is, és most is, a Velem együtt érző szívek legritkább esetben vállalnak Velem sorsazonosságot. Sajnálkozásotok legtöbbször csupán pótcselekvés, hogy ne kelljen Értem és Velem együtt szenvednetek.

A ,,belül zöldellő ág" még akkor is irigylésre méltó, ha külső viharok tépik, cibálják ágait.

Nagyon fontos a sorrend: Előbb kövessetek, s utána, ha még úgy érzitek, sírjatok, de ne Értem, hanem Velem, értetek, gyermekeitekért, Jeruzsálemért.
 
 
0 komment , kategória:  Dombi Ferenc  
9. Stáció
  2015-04-02 11:14:16, csütörtök
 
 
KILENCEDIK STÁCIÓ


Kilencedik Stáció: Jézus harmadszor esik el a kereszttel.


Ez a REMÉNY Stációja. Nem lehet annyiszor elesnetek, hogy föl ne lehetne újra kelnetek. Ne engedjétek, hogy reménytelen eset legyetek önmagatok számára. A lélek AIDS-betegsége a reménytelenség. Annyira tönkre tudja tenni a lélek immunrendszerét, hogy a legkisebb kudarc is halálos bajba képes azt sodorni. Aki még nem tört le minden olyan antennát lelkéről, mely fogni képes az Én jelenlétem valóságát, annak reménykedni még akkor sem nehéz, ha teljes sötétség veszi is körül. Igen, mert aki hisz Bennem, az a NAP-nak gyermeke.
 
 
0 komment , kategória:  Dombi Ferenc  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 16 
2022.05 2022. Június 2022.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 19 db bejegyzés
e év: 262 db bejegyzés
Összes: 11220 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 290
  • e Hét: 2375
  • e Hónap: 31507
  • e Év: 244251
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.