Belépés
lilagondolatok.blog.xfree.hu
Keresd meg azt az embert, aki mosolyt csal az arcodra, mert csak egyetlen mosoly kell ahhoz, hogy fantasztikussá tegyen egy rossz napot.Találd meg azt, akitől s... Papp Györgyné
1944.11.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 3 
Makk István részlet - PÜNKÖSD MISZTÉRIUMA
  2015-05-23 00:09:51, szombat
 
 

Makk István részlet ,,Az örök fejlődés kozmikus útja I." kötetéből.PÜNKÖSD MISZTÉRIUMA


Pünkösd a Szent Szellem tűzkeresztsége.
Korunk helyzetképe: Húsvétunk van, de nincs Pünkösdünk.
Hiányzik a szellem: az életet teremtő pünkösdi csoda.
Krisztust, Pünkösd által életvalósággá kell tenni. Ez Pünkösd munkája.
Krisztus Evangéliuma nem elmélet, amely az élettől elvonatkozó tudós agyában született.
Az Evangélium az élet teljességéből született és az élethez szól.
Ne engedjük, hogy életünk belezuhanjon az elméletek tömlöcébe!
Pünkösd realizálása:
Az igazi Krisztusi vallás életté teljesedése. A kereszténység jellemző szava az élet. Az Evangélium az életen épül fel és életet ad.
Ha majd kereszténynek lenni egyet jelent a krisztusszerűséggel, akkor Isten mérhetetlen sokra képesít bennünket.
Húsvét az élet felkínálása. Pünkösd az élet megélése.
Húsvét a felajánlott élet. Pünkösd a megvalósított élet.
Pünkösd eggyé ötvözi az embert és küldetését, innen a csodálatos ereje.
Pünkösdig a krisztusi valóság a tanítványokon kívül volt. Ami szemük láttára, fülök hallatára játszódott le, de nem bennük volt.
Pünkösdkor mindez a szívükbe zárult, ez adott nekik ellenállhatatlan apostoli erőt.
Isten szándéka kétségtelenül az, hogy Pünkösd legyen a normális mindennapi kereszténység .
Pünkösd kerete: kettős tüzes nyelvek, hatalmas szellem hangja, nyelveken szólás, idegenül, hangzik korunk gondolkodása számára.
A kereszténység ma sokszor nem látja meg, vagy el is veti Pünkösd lényegét, a külső keret miatt. Nincs sürgősebb feladatunk, mint leásni a pünkösdi események külső körülményei alá és megkeresni Pünkösd lényegét.
Pünkösd a közösség megszületése. A közösségé, melyben lehull a válaszfal ember és ember között. Ezt a közösséget a Szent Szellem teremti meg.
Pünkösdkor a tanítványok megtalálták Istent, mint élő tapasztalati tényt.
Pünkösd tapasztalatában Krisztus közvetlenül, valóságosan jelen van.
Pünkösd benső felszabadulás egész lényünkben.
Pünkösdben megismerjük Istent, megismerjük Krisztust a szellem által szellemben.
Isten olyan, mint amilyennek Krisztust láttuk, Krisztus szerű Isten.
A jellemre alkalmazható legfenségesebb jelző a világ minden nyelvén ez: Krisztus szerű. A legmélyebb hódolat, mellyel embert illethetünk: Krisztus szerű ember.
Tudjuk mi a jóság: Krisztus szerűség. Ha pedig ez így van, akkor a bűn a Krisztus szérűtlenség. Mérővesszőt ad a kezünkbe, mellyel a bűn megítélhető.
A Szent Szellem Krisztus szerű szellem.
A Szent Szellem, ha bennünk lakozik, minket sem tesz egyébbé, mint Krisztus szerűvé.
Mert a Szent Szellem egyet tesz: Krisztus szerűvé formál.
Aki nem megy el egészen Pünkösdig, meghiúsítja magában Isten kegyelmét, éppen a legdöntőbb ponton.
Az Újszövetség lapjain szembetűnő választóvonal fut végig.
Ez a vonal Pünkösdön halad át.

- 2 -

Pünkösdkor a vallás béklyói letöredeztek és annak minden áldása egyetemessé lett.
Pünkösdkor a vallás egyetemes formát vett fel.
Sohasem volt a vallás személyibb és sohasem volt egyetemesebb, mint Pünkösdkor.
Pünkösd benső szabadságot és világtávlatot adott a tanítványoknak.
Megtalálták Istent és az élet értelmét, nem bölcselet, hanem a tapasztalás útján.
A pünkösdi történet leírja, hogy a Szent Szellem nem akkor szállt rájuk, amikor templomban vagy más különleges szent helyen voltak, hanem egy lakásban.
Pünkösdkor a vallás felszabadult bizonyos szent helyektől való kötöttségtől, és középpontja ezen túl az emberi élet legegyetemesebb tartózkodási helye : az otthon lett.
Mikor Isten legfenségesebb ajándékát adta, önmagát adta, nem különleges szent helyen adta, hanem egyszerű otthonban.
Pünkösd az élet felületéről, az élet középpontjába vitte a vallást. A templomból az otthonba.
Ahogy a Szent Szellem felszabadította a vallást a szent helyekhez való kötöttségtől, és az otthon talajába ültetve egyetemessé tette azt, úgy szabadította meg a különleges osztályokhoz való kötöttségtől is, és egyetemessé tette, tekintet nélkül állásra és rangra.
A Szent Szellem lélekre szállt, nem lelkészre. (mondja egy lelkész)
Nincs faji, nincs szociális megkülönböztetés, nincs nemi megkülönböztetés, mert mindnyájan egyek vagyunk Jézus Krisztusban.
Csodálatos bilincstörő rabszolga-szabadítás az, amit a Szent Szellem hoz.
Pál apostol így kiállt.: Ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság!
Pünkösdkor a nők bemenetelt nyertek a szentek szentélyébe, Istenhez. Az ajtók előttük is megnyíltak.
Pünkösdkor megnyílt a szentély a nő előtt, és a vallás megszabadult a szent férfi nemhez való kötöttségétől.
A Szent Szellem egyformán közöltetett mindenkivel, egyenesen és közvetlenül, más közvetítő nélkül.
Akit a Szent Szellem vezet, örök hajnalban jár.
Nyitott a kilátás minden irányban, amit birtokol, sohasem múlja idejét.
Pünkösdkor az Evangélium átlépi az egyes nyelvek korlátait és minden nyelven közölhetővé, válik.
Krisztus az, akiben minden nyelv, minden kultúra és minden élet találkozik és megtalálja a maga lét-értelmét. Krisztusban áll fenn és foglaltatik egybe minden.
Amikor Pünkösd elérkezett és a tanítványok vették a Szent Szellemet, semmiféle szertartásnak nem kellett magukat alávetni.
Pünkösdben van valami, ami kihívóan szembehelyezkedik korunk felfogásával.
A vagyonhalmozással szemben, az anyagi javak szétosztása.
Az Apostolok cselekedeteiben olvashatjuk: Mindnyájan pedig,....közös tulajdonukat szétosztották, amint kinek-kinek szüksége volt rá.
Pünkösdkor az élet és a vallás megszabadult a földi javak szerinti különbségtétel állapotától.
Pünkösd után senki nem tartotta meg azt, ami felette volt szükségletének.
Pünkösd az a légkör, melyben a hit szabadon mozoghat, szabadon dolgozhat, csodák történhetnek és mi meghívást kapunk csodákat cselekedni.

-3 -


A Szent Szellem tűz alakjában szállt a tanítványokra.
A tűz a tisztító és megemésztő erő jelképe.
A régi bűnös életnek meg kell tisztulnia, a régi önös életnek meg kell emésztődnie.
A pünkösdi lélek jellemvonásai a bántalmak megbocsátása és a visszatorlás megtagadása, vagyis a Hegyibeszéd megvalósítása.
Keresztény lélek = pünkösdi lélek.
A pünkösdi lélek harcmodora: a gonoszt jóval, a gyűlöletet szeretettel, a világot kereszttel győzni meg.
A Pünkösdi lélek azzal győz, hogy megbocsát 77-szer,....
Azzal vesz diadalt ellenségein, hogy barátaivá teszi.
A Szent Szellem, ki bennünk lakozik, nem tűr meg mást, csak szeretetet.
Pünkösdkor a vallás megszabadult a széthúzás szellemétől, a leghathatóbb egységesítő erővel telt meg.
Apostolok cselekedeteiben olvashatjuk: A hívők sokaságának szíve, lelke egy volt.
Pünkösddel a történelem Jézusa az élményszerű tapasztalat Krisztusává válik.
Hogyan vehetjük a Szent Szellemet.
Minden megújulás imádságos, csendes kamrában indul útnak.
Jézus egész éjszakán át, imádkozott és reggel az Úr hatalma volt vele, hogy gyógyítson.
Akik korunkat Isten felé vonják, először elvonulnak korunk lármájából, és hatalommal térnek vissza.
Az ima építi meg az utat Isten kifogyhatatlan erő tengerétől, életem kis tavához.
Ima által vehetjük használatba Isten erejét.
Pünkösd - erő.
Pünkösd nem végállomás, hanem kiindulási pont.
Eddig azért imádkoztam, hogy segítsen meg Isten munkámban, most engedem, hogy felhasználjon az Ő munkájában. Óriási különbség!
Pünkösd nélkülözhetetlen szükséglete az emberi életnek.
Az emberi lélek összetörik, ha Szent Szellemmel meg nem telik.
Pünkösddel eljutunk az élő hit teremtő állapotába.
Az élet válaszútra szorít. Vagy Pünkösd, a Hegyibeszéd megvalósulása, vagy az emberiség pusztulása.

Végtelenül fontos, hogy Pünkösd szellemét legbensőbb életünkben, gondolatainkban, érzéseinkben, szándékainkban megvalósítsuk.

A Hegyibeszéd megvalósításával át kell élnünk a Szent Szellem tűzkeresztségét.
Ezzel a bennünket környező fizikai-és szellemvilágot a krisztusi irány felé emeljük.
 
 
0 komment , kategória:  Makk István  
Makk István: „AZ ÖRÖK FEJLŐDÉS KOZMIKUS ÚTJA
  2015-04-04 23:38:07, szombat
 
 

Makk István: ,,AZ ÖRÖK FEJLŐDÉS KOZMIKUS ÚTJA I. kötet"-ből részlet.


HÚSVÉT ÜNNEPKÖRE
A megváltás misztériuma


A bűnbeesett ember, a bűnbeesett emberiség kiűzetett a Paradicsomból. (I. Mózes 3:24 alapján). A Föld bukott szellemseregek helye, akik a szeretet elvétől eltérve paradicsomi világokból buktunk alá a Földre. Ebből az ős szellembukásból való felébredésünk az ősember állapottal kezdődött, és ez az ébredés és fejlődés az emberi kultúrákon át a mai napig folyamatosan tart. A Szentírás szerint a reinkarnáció és örök fejlődés boldogító távlatában.

Az emberiség három legnagyobb ünnepe a Szentháromság hármas ünnepköre: Karácsony- Húsvét- Pünkösd. A hármas ünnepkör az isteni szeretet lehajlása az isteni elvektől elhajolt, messze számkivetésbe szakadt tékozló fiú, az emberiség felé. A hármas ünnepkör a Szentháromság hazahívó szózata az emberiség szellemi ébresztésére.

Karácsony a mennyei Atya végtelen szeretetének ünnepe, aki az isteni szférákból kiszakadt földi szellemlégiónak Fiát, az isteni szeretetet adja, hogy a hazafelé vezető úton világító fáklya legyen.
Húsvét a Fiú, a Megváltó Isteni Szeretet ünnepe. Azé az isteni szereteté, amely a gonosz erejét oldva, önmagát feláldozza az emberiségért.

Pünkösd a Szent Szellem, a vezérlő szellemi hierarchia ünnepe, aki a Fiú, az isteni szeretet erőivel vezérli a földi szellemlégiót, az isteni állapotok felé vezető úton.

Ennek a hármas ünnepkörnek mennyei szózata az ünnepkörökben évenként újra megismétlődik. A dicső múlt tudatunkban annyira homályba borult, hogy évezredeken át újra és újra megismétlődő ünnepkörök szózata szükséges, hogy ennek tudatára ébredjünk és elhatározzuk, hogy elindulunk a hazafelé vezető úton.


Húsvét ünnepe

Húsvét a megváltó Isteni szeretet ünnepe. Kíséreljük meg pár gondolattal megközelíteni a megváltás kozmikus fogalmát. A Föld bukott szellemseregek helye, akik kegyelemként kapják újra fejlődésre a földi életsorozatokat. Az emberiség évmilliók során, bukottsága miatt állandóan önti magából az alacsonyrendű hatásokat, amelyek fokozatosan mind áthatolhatatlanabbá váló karmaszövedéket vontak az egész Föld köré. Az emberiség gonosz elvei kibocsátásával a világot, mint óriási lendítőkereket, mind nagyobb gyorsulással kezdte az ellentét irányába forgatni. A történelem folyamán hatalmas küldöttek, próféták megkísérelték ezt a gigászi lendítőkereket megállítani, de erejük kevésnek bizonyult. Egészen más hatalomnak, a Messiásnak, Krisztusnak kellett testet öltenie, hogy ennek a lendítőerőnek végzetes forgását ellenkező irányba, a fejlődés irányába forgassa.
A Kozmoszt három Isteni principium tartja egyensúlyban: az Isteni Bölcsesség, az Isteni Szeretet és az Isteni Erő.
Az Isteni Bölcsesség előtt öröktől fogva világos volt, hogy a gonoszt az első alaptulajdonság, a tudás, az ismeretek közlésével megjavítani nem lehet. Öröktől fogva világos volt, hogy a gonoszt, a harmadik aspektussal, a végtelen Isteni Erővel leigázni lehet ugyan, de jobbá tenni nem. Isten nem leigázni, hanem jobbá tenni, megváltani akarta az emberiséget. Krisztus, midőn megváltásunkra testbe öltözött, isteni erőit önmagából kiüresítette, hogy a gonosz közel férhessen hozzá.
Az Isteni Szeretet beállt a gonosz elv kellős közepébe, ennek a gigászi lendítőkeréknek a forgásában. Az Isteni Szeretet odahelyezte magát a lendítőkerék küllői közé. Az Úr teste, ebben az irtózatos erőhatásban összeroppant, de a lendítőkerék megállt. A megváltás ténye folytán a kárhozati szféráktól a mennyei szférákig óriási hasadás támadt. A Föld mélyébe, a kárhozatba süllyedt szellemek milliárdjai, az Úr szeretetáldozata folytán oldódnak a kárhozat mélyéből, és a testetöltések kegyelmi sorozatán át emelkednek a dicső szellemállapotok felé. Ez az oldódás a kárhozat mélyéből a mai napig folyamatosan tart. Ezért látszik úgy, mintha a Krisztusi megváltás nem érte volna el a célját, azaz az emberiség erkölcsi színvonala 2000 év óta nem változott. Ez azért van, mert akik a megváltás kegyelmi erőit felhasználják, a mennyei szférákba távoznak és helyükre lépnek a kárhozat geológiai szféráiból állandóan oldódó szellemlégiók, akik a megváltás hatására megkapják a testetöltések kegyelmi sorozatát. Az ezredfordulóra már hat milliárd ember lesz a Földön.

A Krisztusi megváltás a földi szellemlégió részére kozmikus fordulatot hozott. A magas mennyei szférák Krisztus szeretetáldozatának hatására nyíltak meg a mélyre bukott szellemek felé. A megváltásig a felső szférákba emelkedés nem volt lehetséges. A földi szellemlégió által termelt kárhozatos következmények gyűrűrendszerében az egész Föld vergődött. Az Úr szeretetáldozatával ezt az egész világkarma szövedéket felhasította, és a szféráktól a Föld mélyéig hatoló rést ütött rajta. Az életet adó krisztusi erők állandóan ömlenek a mennyei magasságokból, elárasztják a mélybukott emberiséget és visznek mindeneket az egyetemes fejlődés felé. Ez Húsvét, a megváltás kozmikus jelentősége


 
 
0 komment , kategória:  Makk István  
Makk István : Karácsony misztériuma /részlet/
  2014-12-24 11:03:45, szerda
 
 
KARÁCSONY MISZTÉRIUMA


Az emberiség három legnagyobb ünnepe, a Szentháromság hármas ünnepköre: Karácsony - Húsvét - Pünkösd. A hármas ünnepkör: az isteni szeretet lehajlása az isteni elvektől elhajolt, messze számkivetésbe szakadt tékozló fiú - az emberiség felé.
Karácsony: A mennyei Atya végtelen kegyelme az isteni szeretetből kiszakadt földi szellemlégióinak fiát, az Isteni Szeretetet adja, aki értünk alámerült a kozmosz, a bukás legmélyebb pontjára, a homályba borult földi szellemlégióhoz, hogy a hazafelé vezető úton világító fáklya legyen.
Az ige testté lőn, és miköztünk lakozott. (Ján. 1:14)
Úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött fiát adta. (Ján. 3:16)
Hogy mindaz aki őbenne hisz - el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Ján. 3:16)
Amit a végtelen isteni szeretet öröktől fogva elhatározott, az 2000 évvel ezelőtt az időben megvalósult. Isten végtelen szeretete lehajolt az emberiséghez, a Megváltó Isteni Szeretet testet öltött a Földön.
A világosság a sötétben világított, de a sötétség ezt föl nem fogta. (Ján. 1:5)
Az emberiség nem vett tudomást a Megváltó Isteni Szeretet megszületéséről. Az emberiség mélyen aludt öntudatlan alvásban és sejtelme sem volt arról, hogy tulajdonképpen mi is történt az ős Karácsony szent misztériumában.
Az Evangélium szerint az egész emberiségből csak két embertípus vett tudomást a Megváltó Isteni Szeretet megszületéséről. Az egyszerű tisztaszívű pásztorok és a bölcsek. Az Evangélium szimbolikája szerint ez azt jelenti, hogy csak ez a két embertípus képes felismerni a Megváltó Igazságot, a Megváltó Szeretetet: a tiszta szívű hivő ember és a bölcs.
Az Evangélium szerint a tiszta szívű ember még a bölccsel szemben is előnyben van. A Megváltó Szeretet a pásztoroknak egészen a közelükben volt. A mezőről csak be kellett menniük Betlehembe és az angyalok vezérletével azonnal rátaláltak. A napkeleti bölcseknek hosszú, fáradságos utakat, hatalmas távolságokat kellett bejárniuk, míg végre elérkeztek a Megváltó Isteni Igazsághoz. Ez a kép szimbolizálja, hogy a tiszta szívű hivő ember fejlődési útja minden típus között a legrövidebb. Tiszta szívvel hallgat a lelkében megnyilatkozó angyali szózatra és fejlődési útja nyílt és rövid. A Megváltó Szeretet közel fekszik hozzá. A bölcs, a valóban bölcs ember is megtalálja ugyan, de útja már nem ilyen rövid.
A Karácsony misztériumában megszülető Megváltó szimbolizálja azt az örök igazságot, hogy mindnyájunk lelkében meg kell születnie Krisztusnak, a Megváltó Szeretetnek.
Vajon miért kell bennünk, gondolatainkban, érzéseinkben, cselekedeteinkben megszületnie a krisztusi szeretetnek? Azért, mert az önmagát feláldozó szeretet, melyet a Megváltó az Evangéliumban az emberiséggel közölt, az egész világegyetemet éltető, az egész világegyetemet fenntartó örök igazság. Ennek elfogadásával vagy elvetésével áll vagy bukik az egész világegyetemben létező összes szellemlény sorsa. A krisztusi elvek, az evangéliumi igazságok, az áldozatos cselekvő szeretet az egyetlen szellemi érték, melyet életünkben megvalósítani életbevágóan fontos, mert szellemi jövőnk, örök életünk alakulása függ tőle.
Előbb vagy utóbb, de mindnyájunknak át kell élnie a Karácsony misztériumát. Mindnyájunk lelkében meg kell születnie a Megváltó elveinek, a Megváltó Szeretetnek. Nem elég, ha bennünk megszületik Krisztus, mint gyenge csecsemő. Krisztusnak, a krisztusi igazságoknak fel kell növekedniük, meg kell erősödniük bennünk. Ez csak úgy lehetséges, ha soha nem engedjük lelkünkben Krisztust, a krisztusi igazságokat elaludni.


Karácsony ! A szellemi mélységbe zuhant földi szellemlégión megkönyörülő Isteni Szeretet ünnepe. A Föld kozmikus ritmusában újra és újra elérkezünk Karácsony misztériumához. Az emberiség hármas ünnepköre, a Szentháromság hazahívó szózata, a mélyre bukott földi szellemlégió, az emberiség szellemi ébresztésére és visszavezérlésére a mennyei szférákba, az elhagyott atyai hajlékba.
Adja az Úr, hogy át tudjuk élni Karácsony misztériumát, hogy az örök szeretet megszülethessen bennünk, életünk világító fáklyája legyen.
Földi életem célját tévesztette, ha nem tud bennem megszületni Krisztus. Ez Karácsony örök jelentősége.
Istenek vagytok. (Ján. 10:34)
És az írás fel nem bomolhatik. (Ján. 10:35) - mondja Krisztus. Hogy a szellem éjszakájából újra istenivé válhassunk: ez Karácsony örök misztériuma.

Makk István művéből

 
 
0 komment , kategória:  Makk István  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 3 
2023.02 2023. Március 2023.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 77 db bejegyzés
e év: 225 db bejegyzés
Összes: 11676 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 357
  • e Hét: 1334
  • e Hónap: 41678
  • e Év: 127684
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.