Regisztráció  Belépés
ronix.blog.xfree.hu
"Ha élni akarsz, két karod legyen a híd, és szavad olyan, ami épít - de kell, hogy példa is légy hordozva mások terhét. Csapóné Ágoston Veronika
2008.06.27
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 39 
Mai üzenet...
  2017-08-27 20:07:41, vasárnap
 
 

 
 
0 komment , kategória:  ~Bölcs Salamonnak PÉLDABESZÉDE  
"Ne késlekedj jót tenni a rászorulóval...
  2017-08-17 20:28:34, csütörtök
 
 
,,Ne késlekedj jót tenni a rászorulóval, ha módod van rá, hogy adj!" (Példabeszédek 3:27)
 
 
0 komment , kategória:  ~Bölcs Salamonnak PÉLDABESZÉDE  
Fenyítsd meg a te fiadat, és nyugodalmat hoz neked...
  2017-07-29 20:47:56, szombat
 
 Fenyítsd meg a te fiadat, és nyugodalmat hoz neked, és szerez gyönyörűséget a te lelkednek. (Példa 29,17)
 
 
0 komment , kategória:  ~Bölcs Salamonnak PÉLDABESZÉDE  
Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet...
  2017-07-27 18:29:10, csütörtök
 
 Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. (Példa 4,23)
 
 
0 komment , kategória:  ~Bölcs Salamonnak PÉLDABESZÉDE  
» Bölcs Salamonnak példabeszédei » 27. fejezet
  2017-04-06 20:21:34, csütörtök
 
  Bölcs Salamonnak példabeszédei 27. fejezet
1
Ne dicsekedjél a holnapi nappal; mert nem tudod, mit hoz a nap tereád.
2
Dicsérjen meg téged más, és ne a te szájad; az idegen, és ne a te ajkaid.
3
Nehézség van a kőben, és teher a fövényben; de a bolondnak haragja nehezebb mind a kettőnél.
4
A búsulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás; de ki állhatna meg az irígység előtt?
5
Jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél.
6
Jószándékból valók a barátságos embertől vett sebek; és temérdek a gyűlölőnek csókja.
7
A jóllakott ember még a lépesmézet is megtapodja; de az éhes embernek minden keserű édes.
8
Mint a madárka, ki elbujdosott fészkétől, olyan az ember, aki elbujdosott az ő lakóhelyétől.
9
Mint a kenet és jó illat megvídámítja a szívet: úgy az ő barátjának édes szavai is, melyek lelke tanácsából valók.
10
A te barátodat, és a te atyádnak barátját el ne hagyd, és a te atyádfiának házába be ne menj nyomorúságodnak idején. Jobb a közel való szomszéd a messze való atyafinál.
11
Légy bölcs fiam, és vídámítsd meg az én szívemet; hogy megfelelhessek annak, aki engem ócsárol.
12
Az eszes meglátja a bajt, elrejti magát; az esztelenek neki mennek, kárát vallják.
13
Vedd el a ruháját, mert kezes lett másért, és az idegenért zálogold meg.
14
Aki nagy hangon áldja az ő barátját, reggel jó idején felkelvén; átokul tulajdoníttatik néki.
15
A sebes záporeső idején való szüntelen csepegés, és a morgó asszonyember hasonlók.
16
Valaki el akarja azt rejteni, szelet rejt el, és az ő jobbja olajjal találkozik.
17
Miképpen egyik vassal a másikat élesítik, akképpen az ember élesíti az ő barátjának orcáját.
18
Mint aki őrzi a fügét, eszik annak gyümölcséből, úgy aki az ő urára vigyáz, tiszteltetik.
19
Mint a vízben egyik orca a másikat megmutatja, úgy egyik embernek szíve a másikat.
20
Mint a sír és a pokol meg nem elégednek, úgy az embernek szemei meg nem elégednek.
21
Mint az ezüst a tégelyben, és az arany a kemencében próbáltatik meg, úgy az ember az ő híre-neve szerint.
22
Ha megtörnéd is a bolondot mozsárban mozsártörővel a megtört gabona között, nem távoznék el ő tőle az ő bolondsága.
23
Szorgalmasan megismerd a te juhaid külsejét, gondolj a nyájakra.
24
Mert nem örökkévaló a gazdagság, és vajjon a korona nemzetségről nemzetségre lesz-é?
25
Mikor levágatott a szénafű, és megtetszett a sarjú, és begyűjtettek a hegyekről a fűvek:
26
Vannak juhaid a te ruházatodra, és kecskebakok mezőnek árául,
27
És elég kecsketej a te ételedre, a te házadnépének ételére, és szolgálóleányaidnak ételül.
 
 
0 komment , kategória:  ~Bölcs Salamonnak PÉLDABESZÉDE  
» Bölcs Salamonnak példabeszédei » 26. fejezet
  2017-04-05 19:47:26, szerda
 
  Bölcs Salamonnak példabeszédei 26. fejezet
1
Mint a hó a nyárhoz és az eső az aratáshoz, úgy nem illik a bolondhoz a tisztesség.
2
Miképpen a madár elmegy és a fecske elrepül, azonképpen az ok nélkül való átok nem száll az emberre.
3
Ostor a lónak, fék a szamárnak; és vessző a bolondok hátának.
4
Ne felelj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne légy te is ő hozzá hasonlatos;
5
Felelj meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne legyen bölcs a maga szemei előtt.
6
Aki bolond által izen valamit, lábait vagdalja el magának, és bosszúságot szenved.
7
Mint a sántának lábai lógnak, úgy a bölcsmondás a bolondoknak szájában.
8
Mint aki követ köt a parittyába, úgy cselekszik, aki a bolondnak tisztességet tesz.
9
Mint a részeg ember kezébe akad a tövis, úgy akad az eszes mondás a bolondoknak szájába.
10
Mint a lövöldöző, aki mindent megsebez, olyan az, aki bolondot fogad fel, és aki csavargókat fogad fel.
11
Mint az eb megtér a maga okádására, úgy a bolond megkettőzteti az ő bolondságát.
12
Láttál-é oly embert, aki a maga szemei előtt bölcs? A bolond felől jobb reménységed legyen, hogynem mint afelől!
13
Azt mondja a rest: ordító oroszlán van az úton! oroszlán van az utcákon!
14
Mint az ajtó forog az ő sarkán, úgy a rest az ő ágyában.
15
Ha a rest az ő kezét a tálba nyujtotta, resteli azt csak szájához is vinni.
16
Bölcsebb a rest a maga szemei előtt, mint hét olyan, aki okos feleletet ád.
17
Kóbor ebet ragad fülön, aki felháborodik a perpatvaron, amely őt nem illeti.
18
Mint a balga, aki tüzet, nyilakat és halálos szerszámokat lövöldöz,
19
Olyan az, aki megcsalja az ő felebarátját, és azt mondja: csak tréfáltam!
20
Ha a fa elfogy, kialuszik a tűz; ha nincs súsárló, megszűnik a háborgás.
21
Mint az elevenszénre a holtszén, és a fa a tűzre, olyan a háborúságszerző ember a patvarkodásnak felgyujtására.
22
A fondorlónak beszédei hízelkedők, és azok áthatják a szív belsejét.
23
Mint a meg nem tisztított ezüst, melylyel valami agyagedényt beborítottak, olyanok a gyulasztó ajkak a gonosz szív mellett.
24
Az ő beszédeivel másnak tetteti magát a gyűlölő, holott az ő szívében gondol álnokságot.
25
Mikor kedvesen szól, ne bízzál ő hozzá; mert hét iszonyatosság van szívében.
26
Elfedeztethetik a gyűlölség csalással; de nyilvánvalóvá lesz az ő gonoszsága a gyülekezetben.
27
Aki vermet ás másnak, abba belé esik; és aki felhengeríti a követ, arra gurul vissza.
28
A hazug nyelv gyűlöli az általa megrontott embert, és a hízelkedő száj romlást szerez.
 
 
0 komment , kategória:  ~Bölcs Salamonnak PÉLDABESZÉDE  
» Bölcs Salamonnak példabeszédei » 25. fejezet
  2017-04-04 20:53:13, kedd
 
  Bölcs Salamonnak példabeszédei 25. fejezet
1
Még ezek is Salamon példabeszédei, melyeket összeszedegettek Ezékiásnak, a Júda királyának emberei.
2
Az Istennek tisztességére van a dolgot eltitkolni; a királyoknak pedig tisztességére van a dolgot kikutatni.
3
Az ég magasságra, a föld mélységre, és a királyoknak szíve kikutathatatlan.
4
Távolítsd el az ezüstből a salakot, és abból edény lesz az ötvösnek:
5
Távolítsd el a bűnöst a király elől, és megerősíttetik igazsággal az ő széke.
6
Ne dicsekedjél a király előtt, és a nagyok helyére ne állj;
7
Mert jobb, ha azt mondják néked: jer ide fel; hogynem mint levettetned néked a tisztességes előtt, akit láttak a te szemeid.
8
Ne indulj fel a versengésre hirtelen, hogy azt ne kelljen kérdened, mit cselekedjél az után, mikor gyalázattal illet téged a te felebarátod.
9
A te ügyedet végezd el felebarátoddal; de másnak titkát meg ne jelentsd;
10
Hogy ne gyalázzon téged, aki hallja; és a te gyalázatod el ne távozzék.
11
Mint az arany alma ezüst tányéron: olyan a helyén mondott ige!
12
Mint az arany függő és színarany ékesség: olyan a bölcs intő a szófogadó fülnél.
13
Mint a havas hideg az aratásnak idején: olyan a hív követ azoknak, akik őt elbocsátják; mert az ő urainak lelkét megvidámítja.
14
Mint a felhő és szél, melyekben nincs eső: olyan a férfiú, aki kérkedik hamis ajándékkal.
15
Tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd megtöri a csontot.
16
Ha mézet találsz, egyél amennyi elég néked; de sokat ne egyél, hogy ki ne hányd azt.
17
Ritkán tedd lábadat a te felebarátodnak házába; hogy be ne teljesedjék te veled, és meg ne gyűlöljön téged.
18
Pőröly és kard és éles nyíl az olyan ember, aki hamis bizonyságot szól felebarátja ellen.
19
Mint a romlott fog és kimarjult láb: olyan a hitetlennek bizodalma a nyomorúság idején.
20
Mint aki leveti ruháját a hidegnek idején, mint az ecet a sziksón: olyan, aki éneket mond a bánatos szívű ember előtt.
21
Ha éhezik, aki téged gyűlöl: adj enni néki kenyeret; és ha szomjúhozik: adj néki inni vizet;
22
Mert elevenszenet gyűjtesz az ő fejére, és az Úr megfizeti néked.
23
Az északi szél esőt szül; és haragos ábrázatot a suttogó nyelv.
24
Jobb lakni a tetőnek ormán, mint a háborgó asszonynyal, és közös házban.
25
Mint a hideg víz a megfáradt embernek, olyan a messze földről való jó hírhallás.
26
Mint a megháborított forrás és megromlott kútfő, olyan az igaz, aki a gonosz előtt ingadozik.
27
Igen sok mézet enni nem jó; hát a magunk dicsőségét keresni dicsőség?
28
Mint a megromlott és kerítés nélkül való város, olyan a férfi, akinek nincsen birodalma az ő lelkén!
 
 
0 komment , kategória:  ~Bölcs Salamonnak PÉLDABESZÉDE  
» Bölcs Salamonnak példabeszédei » 24. fejezet
  2017-04-03 15:26:02, hétfő
 
  Bölcs Salamonnak példabeszédei 24. fejezet
1
Ne irígykedjél a gonosztevőkre, se ne kivánj azokkal lenni.
2
Mert pusztítást gondol az ő szívök, és bajt szólnak az ő ajkaik.
3
Bölcseség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg.
4
És tudomány által telnek meg a kamarák minden drága és gyönyörűséges marhával.
5
A bölcs férfiú erős, és a tudós ember nagy erejű.
6
Mert az eszes tanácsokkal viselhetsz hadat hasznodra; és a megmaradás a tanácsosok sokasága által van.
7
Magas a bolondnak a bölcseség; a kapuban nem nyitja meg az ő száját.
8
Aki azon gondolkodik, hogy gonoszt cselekedjék, azt cselszövőnek hívják.
9
A balgatag dolognak gondolása bűn; és a rágalmazó az ember előtt útálatos.
10
Ha lágyan viselted magadat a nyomorúságnak idején: szűk a te erőd.
11
Szabadítsd meg azokat, akik a halálra vitetnek, és akik a megöletésre tántorognak, tartóztasd meg!
12
Ha azt mondanád: ímé, nem tudtuk ezt; nemde, aki vizsgálja az elméket, ő érti, és aki őrzi a te lelkedet, ő tudja? és kinek-kinek az ő cselekedetei szerint fizet.
13
Egyél, fiam, mézet, mert jó; és a színméz édes a te ínyednek.
14
Ilyennek ismerd a bölcseséget a te lelkedre nézve: ha azt megtalálod, akkor lesz jó véged, és a te reménységed el nem vész!
15
Ne leselkedjél, oh te istentelen, az igaznak háza ellen, ne pusztítsd el az ő ágyasházát!
16
Mert ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél azért; az istentelenek pedig csak egy nyavalyával is elvesznek.
17
Mikor elesik a te ellenséged: ne örülj; és mikor megütközik: ne vígadjon a te szíved,
18
Hogy az Úr meg ne lássa és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját te reád.
19
Ne gerjedj haragra a gonosztevők ellen, ne irígykedjél az istentelenekre;
20
Mert a gonosznak nem lesz jó vége, az istentelenek szövétneke kialszik.
21
Féld az Urat, fiam, és a királyt; a pártütők közé ne elegyedjél.
22
Mert hirtelenséggel feltámad az ő nyomorúságok, és e két rendbeliek büntetését ki tudja?
23
Ezek is a bölcsek szavai. Személyt válogatni az ítéletben nem jó.
24
Aki azt mondja az istentelennek: igaz vagy, ezt megátkozzák a népek, megútálják a nemzetek.
25
Akik pedig megfeddik a bűnöst, azoknak gyönyörűségökre lesz, és jó áldás száll reájok!
26
Ajkakat csókolgat az, aki igaz beszédeket felel.
27
Szerezd el kivül a te dolgodat, és készíts elő a te meződben; annakutána építsd a házadat.
28
Ne légy bizonyság ok nélkül a te felebarátod ellen; avagy ámítanál-é valakit a te ajkaiddal?
29
Ne mondd ezt: amiképpen cselekedett én velem, úgy cselekszem ő vele; megfizetek az embernek az ő cselekedete szerint.
30
A rest embernek mezejénél elmenék, és az esztelennek szőleje mellett.
31
És ímé, mindenütt felverte a tövis, és színét elfedte a gyom; és kőgyepüje elromlott vala.
32
Melyet én látván gondolkodám, és nézvén, ezt a tanulságot vevém abból:
33
Egy kis álom, egy kis szunynyadás, egy kis kézösszetevés az alvásra,
34
És így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szükséged, mint a paizsos férfiú.
 
 
0 komment , kategória:  ~Bölcs Salamonnak PÉLDABESZÉDE  
» Bölcs Salamonnak példabeszédei » 23. fejezet
  2017-03-31 23:06:55, péntek
 
  Bölcs Salamonnak példabeszédei 23. fejezet
1
Mikor leülsz enni az uralkodóval, szorgalmasan reá vigyázz, ki van előtted.
2
És kést tégy a torkodra, ha mértékletlen vagy.
3
Ne kivánd az ő csemegéit; mert ezek hazug étkek.
4
Ne fáraszd magadat ebben, hogy meggazdagulj; ez ilyen testi eszességedtől szünjél meg.
5
Avagy a te szemeidet veted-é arra? holott az semmi, mert olyan szárnyakat szerez magának nagy hamar, mint a saskeselyű, és az ég felé elrepül!
6
Ne egyél az irígy szeműnek étkéből, és ne kivánd az ő csemegéit;
7
Mert mint aki számítgatja a falatot magában, olyan ő: egyél és igyál, azt mondja te néked; de azért nem jó akarattal van tehozzád.
8
A te falatodat, amelyet megettél, kihányod; és a te ékes beszédidet csak hiába vesztegeted.
9
A bolondnak hallására ne szólj; mert megútálja a te beszédidnek bölcseségét.
10
Ne mozdítsd meg a régi határt, és az árváknak mezeibe ne kapj;
11
Mert az ő megváltójuk erős, az forgatja az ő ügyöket ellened!
12
Add a te elmédet az erkölcsi tanításra, és a te füleidet a bölcs beszédekre.
13
Ne vond el a gyermektől a fenyítéket; ha megvered őt vesszővel, meg nem hal.
14
Te vesszővel vered meg őt: és az ő lelkét a pokolból ragadod ki.
15
Szerelmes fiam, ha bölcs lesz a te elméd, örvendez a lelkem nékem is.
16
És vígadoznak az én veséim, a te ajkaidnak igazmondásán.
17
Ne irígykedjék a te szíved a bűnösökre; hanem az Úr félelmében légy egész napon;
18
Mert ennek bizonyos vége van; a te várakozásod meg nem csalatkozik.
19
Hallgass te, fiam, engem, hogy légy bölcs, és jártasd ez úton szívedet.
20
Ne légy azok közül való, akik borral dőzsölnek; azok közül, akik hússal dobzódnak.
21
Mert a részeges és dobzódó szegény lesz, és rongyokba öltöztet az aluvás.
22
Hallgasd a te atyádat, aki nemzett téged; és meg ne útáld a te anyádat, mikor megvénhedik.
23
Szerezz igazságot, és el ne adj; bölcseséget és erkölcsöt és eszességet.
24
Igen örül az igaznak atyja, és a bölcsnek szülője annak vígadoz.
25
Vígadjon a te atyád és a te anyád, és örvendezzen a te szülőd.
26
Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék.
27
Mert mély verem a tisztátalan asszony, és szoros kút az idegen asszony.
28
És az, mint a tolvaj leselkedik, és az emberek közt a hitetleneket szaporítja.
29
Kinek jaj? kinek oh jaj? kinek versengések? kinek panasz? kinek ok nélkül való sebek? kinek szemeknek veressége?
30
A bornál mulatóknak, akik mennek a jó bor kutatására.
31
Ne nézd a bort, mily veres színt játszik, mint mutatja a pohárban az ő csillogását; könnyen alá csuszamlik,
32
Végre, mint a kígyó, megmar, és mint a mérges kígyó, megcsíp.
33
A te szemeid nézik az idegen asszonyt, és a te elméd gondol gonoszságot.
34
És olyan leszel, mint aki fekszik a tenger közepiben, és aki fekszik az árbócfának tetején.
35
Ütöttek engem, nékem nem fájt; vertek, nem éreztem! Mikor ébredek fel? Akkor folytatom, ismét megkeresem azt.
 
 
0 komment , kategória:  ~Bölcs Salamonnak PÉLDABESZÉDE  
» Bölcs Salamonnak példabeszédei » 22. fejezet
  2017-03-29 20:37:51, szerda
 
  Bölcs Salamonnak példabeszédei 22. fejezet

Kivánatosb a jó hírnév nagy gazdagságnál; ezüstnél és aranynál a kedvesség jobb.
2
A gazdag és szegény összetalálkoznak, mindkettőt pedig az Úr szerzi.
3
Az eszes meglátja a bajt és elrejti magát; a bolondok pedig neki mennek és kárát vallják.
4
Az alázatosságnak bére az Úr félelme, gazdagság és tisztesség és élet.
5
Tövisek és tőrök vannak a gonosznak útában; aki megőrzi a maga lelkét, távol jár azoktól.
6
Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.
7
A gazdag a szegényeken uralkodik, és szolgája a kölcsönvevő a kölcsönadónak.
8
Aki vet álnokságot, arat nyomorúságot; és az ő haragjának vesszeje megtöretik.
9
Az irgalmas szemű ember megáldatik, mert adott az ő kenyeréből a szegénynek.
10
Űzd el a csúfolót, és elmegy a háborgás is, és megszünik a patvarkodás és a szidalmazás.
11
Aki szereti a szívnek tisztaságát, beszéde kedvesség: annak barátja a király.
12
Az Úrnak szemei megőrzik a tudományt; a hitetlennek beszédét pedig felforgatja.
13
A rest azt mondja: oroszlán van ottkin, az utcák közepén megölettetném.
14
Mély verem az idegen asszonyoknak szája; akire haragszik az Úr, oda esik.
15
A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság; de a fenyítés vesszeje messze elűzi ő tőle azt.
16
Aki elnyomja a szegényt, hogy szaporítsa az ő marháját; aki ád a gazdagnak: végre szűkölködésre jut.
17
Hajtsd füledet, és hallgasd a bölcseknek beszédeit; és a te elmédet figyelmeztesd az én tudományomra.
18
Mert gyönyörűséges lesz, ha megtartod azokat szívedben; legyenek együtt állandók a te ajkaidon!
19
Hogy az Úrban legyen a te bizodalmad, arra tanítottalak ma téged, igen, téged.
20
Nem írtam-é néked drága szép tanulságokat, tanácsokban és tudományban?
21
Hogy tudtodra adjam néked az igazság beszédinek bizonyos voltát: hogy igaz beszédet vígy válaszul elküldőidnek.
22
Ne rabold ki a szegényt, mert szegény ő; és meg ne rontsd a nyomorultat a kapuban;
23
Mert az Úr forgatja azoknak ügyét, és az ő kirablóik életét elragadja.
24
Ne tarts barátságot a haragossal, és a dühösködővel ne menj;
25
Hogy el ne tanuld az ő útait, és tőrt ne keress tennen magadnak.
26
Ne légy azok közt, akik kézbe csapnak, akik adósságért kezeskednek.
27
Ha nincs néked miből megadnod; miért vegye el a te ágyadat te alólad?
28
Ne bontsd el a régi határt, melyet csináltak a te eleid.
29
Láttál-é az ő dolgában szorgalmatos embert? A királyok előtt álland, nem marad meg az alsó rendűek között.
 
 
0 komment , kategória:  ~Bölcs Salamonnak PÉLDABESZÉDE  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 39 
2017.09 2017. Október 2017.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 223 db bejegyzés
e év: 4029 db bejegyzés
Összes: 31397 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 762
  • e Hét: 8824
  • e Hónap: 83640
  • e Év: 934629
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.