Bel廧廥
horvathzsoka.blog.xfree.hu
"Lehet gy 廨zed, hogy elveszt幨 a rengetegben, nem l嫢od a kiutat, de ha az elk廧zel廥eidet k饘eted, nem mondasz le r鏊uk, az mint egy l嫢hatatlan 飉v幯y ... 圢 Zs鏦a
1950.10.22
Offline
Profil k廧em!
Linkt嫫am, Blogom, K廧t嫫am, Vide鏒嫫am, Ismer鰆eim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyz廥ek sz嫥a: 36 
聯rily Lajos
  2018-08-09 10:34:01, cst顤t闥
 
  聯rily Lajos

A sebek f奫tak...


A harcot megkzd飆tem emberl,
sajg sebet kaptam b鰆嶲esen.
Akkor leszek v幯 menthetetlenl,
ha m嫫 a lelkem nem tud f奫ni sem.
 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily lajos  
聯rily Lajos
  2018-07-30 09:48:29, h彋f
 
  聯rily Lajos

Tl 飆ven erd鰒...

Fogy az 飉v幯y, fogy a napf幯y,
hideg 嫫ny幧 hull a hegyre.
翼l m鐷飆tem 飆ven erd,
飆ven 憝em rengetegje.
Torkomig ver csorba sz癉em,
tz a talpam, seb a t廨dem.
Annyi r幦t鯷 megfutottam,
m璲 a ritkul嫳ig 廨tem.

Seb a sz癉em, seb az arcom,
vadt饘ist鯷 v廨 az ingem.
Aki erd-j嫫ni kld飆t,
az ha megismerne engem.
Srs嶲en 嫢futottam,
avar嫕ak v廨t is adtam,
ami bennem fiatal volt,
rohan嫳ban elhullottam.
Sz癉em sz嫫nya, szemem f幯ye,
kurjant嫳os fi-kedvem,
f廨fi-sorsom m幨y zen嶴e
elveszett a rengetegben.

Csudav嫫 esti l嫙ban
fekszem itt a ritkul嫳ban
meglazulva, szerteesve,
s nincsen, aki megkeresne.
J嫫na 廨tem, mint a hangya,
mint a Lemminkejnen anyja;
addig j嫫na, felkutatna,
kicsi m嶭vel 甏t hozatna,
var嫙ssz鏦kal 飉szerakna,
gy siratna, gy szeretne...

Fekszem itt a szrkletben,
tl a r彋nek nagy a csendje.
S zg m鐷飆tem 飆ven erd,
飆ven 憝em rengetegje.
 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily lajos  
聯rily Lajos
  2018-07-30 09:00:07, h彋f
 
  聯rily Lajos

Szeptemberi f嫜

Bkk闥 smaragd sz璯彋 erezve fent
az els p嫫 v顤飉 folt megjelent.

翼lunk. Kezedben k廥 k幧 vir墔.
Azt mondod: 掇z. Az els 鰆zi f嫜.

圢 azt mondom: V廨. V廨foltos vadon.
Elhullt a Ny嫫 a nagy vad嫳zaton.

Amerre vitte buggyan seb彋,
b燢oros v廨e freccsent szertesz彋.

Ahol a nyom-veszt boz鏒hoz 廨t,
hogy t幧ozolta, n憴d, a dr墔a v廨t.

S m璲 v廨nyom嫕 vad sz幨-kop csahol,
h顤鐷ve 飉szeroskad valahol.
 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily lajos  
聯rily Lajos
  2018-07-29 21:29:30, vas嫫nap
 
  聯rily Lajos

Szonett

Ez m嶲 nem 鰆z. A t嫕col sug嫫ban,
Mely e mosolyg hervad嫳on reszket
Bearanyozva s甏hantot, keresztet,
, annyi 幨et, annyi ifjs墔 van.

牚y 廨zi lelkem: lktet itt a ny嫫 m嶲
E f幯ypomp嫢鏊 tnd闥l sz璯ekben,
Csak haldokolva, egyre cs霵desebben -
宄 幯 is mintha m嶲 cs鏦okra v嫫n幧.

宄 holnap, holnap minden k鐰be v廥z el,
A ny嫫var嫙s, mely itt 幨 m嶲 a t奫on,
Mint ijedt nymph嫜, rebben szerte-sz嶴jel.

Sz癉emre sz嫮l a cs霵des 鰆zi 嫮om,
S az 鰆z es鰋e n幦a k霵nyez廥sel
Siratja el szerelmem, ifjs墔om.
 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily lajos  
聯rily Lajos
  2018-06-25 09:06:36, h彋f
 
  聯rily Lajos

Sz嫮lj, 繅el fstje

Sz嫮lj, 繅el fstje, terjedezve sz嫮lj,
mindenfel, ahol sz癉et tal嫮sz.
Sznj幧 harag, gyl闤s嶲 廥 visz嫮y,
a b幧e lelk彋 vidd, amerre sz嫮lsz.

 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily lajos  
聯rily Lajos
  2018-06-14 08:38:19, cst顤t闥
 
  聯rily Lajos

Vallom嫳

Tudom: 幯 itt a sorssal nem csat嫙tam,
幯 d鐽bent szemmel l嫢tam itt a v廨t,
廥 nem lengettem oml barik墂on
feh廨 z嫳zl鏒 a v廨es ember廨t.

Viharokb鏊 kiboml j vil墔廨t
csak 嫮mom volt, nem lobban vit嫥.
Rohamra nem harsogtam riad鏦at
j饘 k鐰闥be zg trombit嫕.

S a seb, mit rajtam vad kor 闥le zzott,
s飆彋 hegg simult minden dalon.
De mint a monda t鏏a flt harangja,
a m幨yben 幨 az ember-f奫dalom.

S 幯 nem tudom, hogy meddig 幨 a versem,
tit嫕ok halnak, tornyok rengenek.
Ahol vil墔traverzek 飉szedlnek,
a vers, a versem, hogyne halna meg?

Ha nem leszek, nem fogja tudni senki,
sorsomnak mennyi furcsa titka volt.
A hlt sorok megannyi 廨ckopors,
s a k霵yv, a k霵yvem, gr嫕it kriptabolt.

De tl romon, ha perce j霵 csod嫜nak,
a m幨y megkondul mintha vallana
s a bolt al鏊 harangtiszt嫕 kicsendl
s magasra sz嫮l az ember dallama.
 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily lajos  
聯rily Lajos
  2018-06-05 08:57:11, kedd
 
  聯rily Lajos

Az igazol k霵ny


Ha j飆t a vers,
j飆t ismeretlen utakon
廥 kereste a kiteljesed廥t,
hogy eljusson lelkemt鯷 lelkekig
mellettem egy halk n鬑 l幨ek 嫮lt
az els hallgat
S ha igaz volt 廥 emberi
廥 m幨yb鯷 j飆t - egy k霵ny csillant szem幯
Igazol k霵ny - 璲y neveztem el.

 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily lajos  
聯rily Lajos
  2018-04-27 08:38:19, p幯tek
 
  聯rily Lajos

A fin嫮e

琀eg leszek, v幯ebb a t幨i napn嫮,
kedvem s飆彋 lesz 廥 hajam feh廨.
S mint a csitult patak a torkolatn嫮,
lankadt sz癉emben meglassul a v廨.

Ha harmat-hssel 廨 az este, f嫙om,
nem meleg癃 az elzgott tusa,
s ha t嫥adok, az ugr嫳t elhib嫙om,
mint Akela, a dzsungel farkasa.

Csak cs霵dre v嫫ok 廥 komor k饘etre
s barlang-hom嫮yba visszaroskadok.
M璲 zeng az erd s forr tk驆etre
rohannak boldog, ifj farkasok.
 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily lajos  
聯rily Lajos
  2018-04-26 11:01:40, cst顤t闥
 
  聯rily Lajos

Kisv嫫os

Szesz幨yes rajzu sz鰒yeg:
鏚on tet-sorok.
Felettk 鰎k鐰 hegy,
az 捯hegy mosolyog.

Az esztend鰈 ivelnek,
a v幯 id forog.
Red鰆 捯-Gullivernek
az arca mosolyog.

Ha rajta langyos 嶴jel
szerelmes imbolyog,
ezer vir墔-szem憝el
az 捯hegy mosolyog.

Ha napsug嫫 cik嫙ik,
ha zivatar morog,
ha s嫫ga f闤dje 嫙ik,
a hegy csak mosolyog.

Ha b燢or homlok嫫鏊
a sz鯷鰉廨 csorog
s elfogja k霵ny m嫥or,
az 捯hegy mosolyog.

Ha 飉szebjva f嫙nak
lent nyzsg kis bolyok,
a v幯 hegy csak pip嫙gat
s feh廨en mosolyog.

Ha kis kem幯y vas墔yban
a kisdi嫜 zokog,
mag墏oz inti l墔yan
s szem嶵e mosolyog.

S ha t顤pe 霵dics廨et
lent himnusz墎a fog,
ajk嫕 szat甏a 嶵red
s az 捯hegy mosolyog.

Id鰗elen t饘嶵en
t顤t幯t kl霵b dolog:
valaki ott mer廥zen
鰆闥r鯷 嫮modott.

S az 舁erenci嫜ra
el innen ment gyalog -
a hegy hi墎a v嫫ja,
de bszk幯 mosolyog.

S ha emberk幧 p顤闤nek,
ha g鬐, harag dohog:
ott fent a n幦a 捯nek
lak鏙 boldogok.

Hol rejt a f嫜 hom嫮ya
sok n幦a oszlopot,
a f闤d-karj嫢 kit嫫ja
廥 v嫫. 宄 mosolyog.

 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily lajos  
聯rily Lajos
  2018-04-17 08:12:55, kedd
 
  聯rily Lajos

Szeret az erd


Engem az erd v嶮 s szeret,
utaimon erd鰈 kis廨tek:
bkk闥, gyerty嫕ok, 嶲erek,
t闤gyek. Feny鰈 is. 仩ig 廨tek.

Most is, hogy visszagondolok
hajdani erdeim sor嫫a,
a hegy fel鯷 gy霵y顤en
zg bkk飉 erd鰒k orgon奫a.

S ha majd m幨yebbre k闤t驆闣,
廨z廥telen romm omoltan,
egy hang k驆elr鯷 sgja m嶲:
圢 is az erd f奫a voltam.
 
 
0 komment , kateg鏎ia:  聯rily lajos  
     1/4 oldal   Bejegyz廥ek sz嫥a: 36 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog keres


Bejegyz廥ek
ma: 0 db bejegyz廥
e h鏮ap: 0 db bejegyz廥
e 憝: 0 db bejegyz廥
珺szes: 9011 db bejegyz廥
Kateg鏎i嫜
 
Keres廥
 

bejegyz廥ek c璥eiben
bejegyz廥ekben

Arch癉um
 
L嫢ogat鏦 sz嫥a
 
  • Ma: 363
  • e H彋: 1265
  • e H鏮ap: 8053
  • e 屴: 8053
Sz鏒嫫
 
Blogok, Vide鏒嫫, Sz鏒嫫, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudj嫢ok?, Receptek, Eg廥zs嶲, Praktik嫜, J鏒幧ony hat嫳ok, H嫙ilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.