Belépés
dandej.blog.xfree.hu
Isten szeret! Jézus él! Jézus Krisztus, Isten Fia! Grád Károlyné
1952.12.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 22 
Szentek legyünk, mert ami Úrunk, Istenünk Szent!
  2022-05-24 10:08:52, kedd
 
  "Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok!... Ne orozzatok, se ne hazudjatok, és senki meg ne csalja az ő felebarátját!" (3Móz 19,2. 11)

"Nem őszinte az a bűnbánat, amely nem eredményez teljes megújulást. Krisztus igazságossága nem köpeny, amely alatt el lehet rejteni a meg nem vallott és el nem hagyott bűnöket.

A kereszténynek üzleti életében azt az eljárást kell képviselnie, amelyet a mi Urunk is követne e vállalkozásokban. Szentség az Úrnak! (2Móz 28,36) ez legyen odaírva a naplókra, főkönyvekre, okmányokra, nyugtákra, váltókra.

Akik Krisztus követőinek vallják magukat, de nem járnak el becsületesen, azok hamis bizonyságot tesznek a szent, igaz és kegyelmes Isten jelleméről. Minden megtért lélek Zákeushoz hasonlóan (Luk 19,1 10) a korábbi életére jellemző igazságtalan eljárások elhagyásával tesz bizonyságot arról, hogy Krisztus van a szívében. Az Úr így szól: Zálogot visszaad... rablottat megtérít, az életnek parancsolataiban jár, többé nem cselekedvén gonoszságot... (Ezék 33,15).

Ha igazságtalan üzleti eljárásainkkal megkárosítottunk másokat, ha kijátszottunk valakit a kereskedelemben, vagy bárkit is becsaptunk még ha a törvényesség látszatának megőrzésével történt is , meg kell vallanunk a bűneinket, és amennyire csak erőnkből telik, kárpótolnunk kell a megkárosítottakat. Kötelességünk nemcsak azt visszatéríteni, amit elvettünk, hanem azt is, amit kamatozott volna, ha helyesen használják fel, miközben az a mi tulajdonunkban volt."
(Jézus élete, Zákeus c. fejezetből)
 
 
1 komment , kategória:  KERAK  
Krisztusban biztos az örök élet
  2022-05-13 17:51:54, péntek
 
  "De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek." (1Pét 3,14)

"Jézus a békesség kedvéért sohasem alkudott meg. Szíve túláradt az emberek iránti szeretettől, de a bűnt sohasem nézte el. Sokkal igazabb barátja volt az emberiségnek annál, semhogy hallgatott volna, ha olyan úton jártak, amely a kárhozatba vezetett... Az evangélium szolgáira is hasonló munka vár.

Óvakodniuk kell attól, hogy az igazságot háttérbe szorítsák a békesség kedvéért. Törekedjenek ugyan a békességre, de tudniuk kell, hogy megalkuvással, elvek feladásával igazi béke sohasem biztosítható. Másrészt viszont senki sem maradhat hű az elveihez és meggyőződéséhez anélkül, hogy ellenkezést ne keltsen... Aki Istenhez hű, annak nem kell félnie az emberektől és Sátán hatalmától. Krisztusban biztos az örök élet.

Egyedül csak attól kell félnie, hogy el ne távolodjon az igazságtól, hogy el ne árulja azt a bizalmat, amellyel Isten megtisztelte, és vissza ne éljen vele."

"Az őszinte szeretet tisztább annál, semhogy egyetlen rejtegetett bűnt is elfedezne.

Egyrészt szeretnünk kell azokat a lelkeket, akikért Krisztus az életét adta, másrészt azonban nem szabad megalkudnunk a gonosszal. Bár keresztény udvariasságot kell tanúsítanunk, mindemellett kötelesek vagyunk határozottan fellépni a bűnnel és a bűnössel szemben. Ez nagyon is összeegyeztethető az igazi szeretettel."

(Jézus élete, Az első evangélisták c. fejezet; Apostolok története, Hű tanúbizonyság c. fejezetből)
 
 
0 komment , kategória:  KERAK  
Boldogok akkor lehetünk, ha szövetségben maradunk Istennel!
  2022-05-12 11:59:09, csütörtök
 
  "Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni." (Zsolt 118,8-9)

"Igazán boldogok csak akkor lehetünk, ha szövetségben maradunk Istennel.

Nem köthetünk egyezséget - elveinkkel megalkudva - azokkal, akik nem félik őt.

A magukat keresztényeknek vallók számára állandó veszélyt jelent az az elképzelés, hogy bizonyos mértékig alkalmazkodniuk kell a világhoz, ha befolyást akarnak gyakorolni rá. Az ilyen magatartás hasznosnak tűnhet, de minden esetben lelki veszteséggel jár.

Isten népének szigorúan őrizkednie kell minden ravaszul rejtett rossz hatástól, amelyet az igazság ellensége hízelgéssel akar a lelkükbe lopni. Isten gyermekei idegenek és vándorok ezen a világon, akik veszélyekkel körülvett ösvényen járnak. Nem szabad elfogadniuk azokat az ötletes kibúvókat és csábító ajánlatokat, amelyeket Sátán kínál, hogy engedetlenségre bírja őket.

Nem azoktól kell a legjobban félni, akik nyílt és közismert ellenségei Isten ügyének.

Azok, akik hízelgő, kecsegtető dolgokat mondanak, és úgy tesznek, mintha baráti szövetségre akarnának lépni Isten népével, könnyebben meg tudnak téveszteni. Jóllehet a harc szüntelenül folyik, Urunk egyetlen benne bízót sem hagy magára a küzdelemben.

Angyalok segítik és védik azokat, akik alázatosan járnak Isten előtt. Amikor gyermekei hozzá húzódnak, hogy védelmet nyerjenek a Gonosz munkája ellenében, ő szánalommal és szeretettel oltalmába veszi őket.

Ne érintsétek őket - mondja -,mert ők az enyéim! Markaimba metszettem fel őket .

(Próféták és királyok, 354. l.) BIBLIA
Link 
 
0 komment , kategória:  KERAK  
Életem ideje kezedben van
  2022-05-10 08:39:10, kedd
 
  "Életem ideje kezedben van..." (Zsolt 31,16) Link

"Isten kezdettől fogva tudja a véget, és ismeri minden ember szívét. Olvassa minden ember titkát. ő tudja, hogy akikért imádkoztok, képesek lesznek-e elviselni a rájuk következő próbákat, ha életben maradnának, vagy nem.

Tudja, hogy életük áldás, vagy átok lenne-e önmaguk és a világ számára. Ez az egyik oka annak, hogy amikor imáinkat komolyan Isten elé tárjuk, tegyük hozzá: Mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd....

Vannak esetek, amikor Isten határozottan munkálkodik az egészség helyreállításán, de nem minden beteg gyógyul meg. Sokan elalszanak, hogy pihenjenek Jézusban... Ha valakinek az egészsége nem áll helyre, emiatt nem szabad megítélni őt, mint hitben ingadozót."

"Isten csodái nem mindig hasonlítanak az ismert csodákra. Sokszor olyan módon nyilatkoznak meg, ami az események természetes menetének tűnik. Miközben imádkozunk a betegségből való gyógyulásért, tennivalónk is van. Imádságunkkal összhangban alkalmaznunk kell a rendelkezésünkre álló orvosságokat...

A természetes eszközök, ha Isten akaratával összhangban alkalmazzuk őket, természetfeletti eredményt hozhatnak. Miközben Isten csodálatos közbelépéséért imádkozunk, ő ráirányíthatja a figyelmünket a legegyszerűbb gyógyszerekre...

Nem várhatjuk azt, hogy az Úr meggyógyítson bennünket, ha nem vesszük igénybe azokat a gyógyszereket, amelyekről ő gondoskodott a mi javunkra... Ezért imádkozz, higgy és dolgozz."

(Boldog élet, "Legyen meg a Te akaratod" c. fejezetből; 1901. 66. sz. levél)
 
 
0 komment , kategória:  KERAK  
Isten átformáló ereje
  2022-05-05 15:54:43, csütörtök
 
  "Más példázatot is mondott nékik: Hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, amelyet vett az asszony, három mérce lisztbe elegyített, mígnem az egész kovász megkelt." (Mát 13,33)

"Az az ember, aki puszta kötelességérzetből próbálja megtartani Isten parancsolatait, soha nem fogja érezni az engedelmesség örömét. Voltaképpen nem is engedelmeskedik. Az igazi engedelmesség egy belső elv megvalósítása. Ez a belső elv az igazság és az Isten törvénye iránti szeretet.

A lisztbe rejtett kovász láthatatlanul megkeleszti a tésztát. Az igazság kovásza is titokban, csendben és állandóan alakítja a lelket. Az ember lelkiismerete felébred, gondolkodása megváltozik. Természetes hajlamai megszelídülnek. A jellem új mércéje tárul elé Krisztus élete.
Nem kap új képességeket, hanem a meglevők megszentelődnek.

Olyan jellemvonások alakulnak ki benne, amelyekkel szolgálhatja Istent.
Sokszor kérdezik: miért vallja sok ember, hogy hisz Isten Igéjében, amikor beszédük, lelkületük, jellemük nem árulkodik reformációról? Szentségtelen indulataiknak nem tudnak parancsolni; durván, fölényesen és ingerülten beszélnek. Életükben a világ fiainak önzése mutatkozik meg.

Ugyanolyan meggondolatlanul beszélnek, mint azok. Éppoly sértődékenyek és büszkék, éppúgy engednek velük született hajlamaiknak; jellemük éppoly torz, mintha nem ismernék az igazságot.

Ez azért van, mert nem tértek meg, nem rejtették az igazság kovászát a szívükbe, és így az nem végezhette el munkáját bennük. Velük született és melengetett bűnös hajlamaikat nem vetették alá Isten átformáló erejének."

(Krisztus példázatai, A kovász c. fejezetéből)
Link
 
 
0 komment , kategória:  KERAK  
Csak Isten Lelke által lesz az Ige megújító hatalommá
  2022-05-03 10:30:10, kedd
 
  "Mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményeit, akként sarjasztja ki az Úr Isten az igazságot s a dicsőséget minden nép előtt." (Ésa 61,11)

"A lelki magvetés is olyan, mint a földi. A szív talajának előkészítése és a magvetés az igazság tanítóinak feladata. De az a képesség, amely életet teremt, egyedül Istentől származik. Ezen a határon az ember nem léphet túl. Emberi erőnél nagyobb az az erő, amely a lelket megeleveníti, igazzá teszi és hálaadásra indítja. Csak Isten Lelke által lesz az Ige megújító hatalommá. Ezt akarta Krisztus megértetni tanítványaival.

A mag csírázásának és növekedésének titkát a magvető nem értheti meg. De bízik azokban az erőkben, amelyek által Isten élteti a növényeket... Lehet, hogy a jó mag egy ideig észrevétlenül hever a hideg, önző, világot szerető szívben, de amint Isten Lelke érinti a szívet, a rejtőző mag kipattan, és gyümölcsöt hoz az ő dicsőségére. Ebben az életben semmilyen munkáról nem tudhatjuk előre, hogy eredményes lesz-e vagy sem...

Az Istennel kötött magasztos szövetség kimondja, hogy míg a föld lészen, vetés és aratás... meg nem szűnnek (1Móz 8,22). Ebben az ígéretben bízva szánt és vet a gazda. A mi bizalmunk se legyen kisebb a lelki magvetéskor! Higgyünk ígéretében: Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.

Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévéit emelve. (Ésa 55,11; Zsolt 126,6)"

(Krisztus példázatai, Amíg a magból termés lesz c. fejezetből) Ézsaiás 61:11.
Link
 
 
0 komment , kategória:  KERAK  
Jézus megígérte: Íme én veletek vagyok minden napon
  2022-04-28 20:50:36, csütörtök
 
  "Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, míg nappal van.
Eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat már." (Ján 9,4)

"Az Úr végzi az ő munkáját. Az egész menny serény tevékenységben van. A föld bírája hamarosan felkel... Isten felfedte azt, ami majd az utolsó időben történik, hogy népe előkészülhessen az ellenkezés és a harag viharában való helytállásra.

Akiket elér az előttünk álló eseményekre való figyelmeztetés, azok ne üljenek nyugodtan, várva a közelgő viharra, azzal nyugtatva magukat, hogy az Úr majd betakarja az ő hűségeseit a veszedelem napján. Ne semmittevő várakozással várjuk Urunkat, hanem buzgó munkában és tántoríthatatlan hittel! Nem annak az ideje van most, hogy jelentéktelen ügyekkel kössük le gondolatainkat.

Az, aki a csillagokat rendre felsorakoztatja az égen, akinek szava parancsol a mélység hullámainak, ugyanaz a végtelen Teremtő mozdul meg népe érdekében, ha hittel kérik őt. Megzabolázza a sötétség erőit, míg a figyelmeztetés el nem jut a világhoz, és akik hallgatnak szavára, felkészülnek a küzdelemre... Nagy munka vár elvégzésre, és ez azoknak a feladata, akik ismerik az igazságot...

Ne aludjunk tovább a Sátán uralta földön, hanem vessünk be minden rendelkezésünkre álló erőt, használjunk fel minden eszközt, amelyet a Gondviselés adott. Hirdessük az utolsó üzenetet népeknek, nemzeteknek, nyelveknek és királyoknak. (Jel. 10,11)

Jézus megígérte: Íme én veletek vagyok minden napon a világ végeztéig! (Mát 28,20)."

(Válogatott bizonyságtételek II. kötet, 168, 171. l.)
 
 
0 komment , kategória:  KERAK  
Jézus megígérte: Íme én veletek vagyok minden napon
  2022-04-23 13:15:04, szombat
 
  "Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, míg nappal van.
Eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat már." (Ján 9,4)

"Az Úr végzi az ő munkáját. Az egész menny serény tevékenységben van. A föld bírája hamarosan felkel... Isten felfedte azt, ami majd az utolsó időben történik, hogy népe előkészülhessen az ellenkezés és a harag viharában való helytállásra.

Akiket elér az előttünk álló eseményekre való figyelmeztetés, azok ne üljenek nyugodtan, várva a közelgő viharra, azzal nyugtatva magukat, hogy az Úr majd betakarja az ő hűségeseit a veszedelem napján. Ne semmittevő várakozással várjuk Urunkat, hanem buzgó munkában és tántoríthatatlan hittel! Nem annak az ideje van most, hogy jelentéktelen ügyekkel kössük le gondolatainkat.


Az, aki a csillagokat rendre felsorakoztatja az égen, akinek szava parancsol a mélység hullámainak, ugyanaz a végtelen Teremtő mozdul meg népe érdekében, ha hittel kérik őt. Megzabolázza a sötétség erőit, míg a figyelmeztetés el nem jut a világhoz, és akik hallgatnak szavára, felkészülnek a küzdelemre... Nagy munka vár elvégzésre, és ez azoknak a feladata, akik ismerik az igazságot...

Ne aludjunk tovább a Sátán uralta földön, hanem vessünk be minden rendelkezésünkre álló erőt, használjunk fel minden eszközt, amelyet a Gondviselés adott. Hirdessük az utolsó üzenetet népeknek, nemzeteknek, nyelveknek és királyoknak. (Jel 10,11).

Jézus megígérte: Íme én veletek vagyok minden napon a világ végeztéig. (Mát 28,20)."

(Válogatott bizonyságtételek II. kötet, 168, 171. l.)
Link
 
 
0 komment , kategória:  KERAK  
A lélekmentés szolgálatában Jézus a példaképünk
  2022-04-21 16:35:39, csütörtök
 
  "Kevés az, hogy nékem szolgám légy,... a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen." (Ésa 49,6)

"A lélekmentés szolgálatában a világ Megváltója a mi nagy példaképünk...
Milyen hideg a szeretetünk, milyen gyenge az érdeklődésünk felebarátaink üdvössége iránt!...
Aki csak megízlelte az eljövendő világ erejét, akár öreg, akár fiatal, akár tanult, akár tanulatlan, ugyanaz a lelkület ragadja magával, amely Krisztust is késztette.

A megújult szív első mozdulata: másokat is elvezetni az Üdvözítőhöz.

Akikben nem él ez a kívánság, azok azt bizonyítják, hogy kihűlt bennük az első szeretet. Alaposan meg kell vizsgálniuk szívüket az Ige fényénél, és Krisztus Lelke által új megtérésre törekedniük. Imádkozzanak, hogy mélyebben megértsék Jézus szeretetét, amely abban nyilvánult meg, hogy otthagyta a menny dicsőségét, és eljött az elbukott világra, hogy megmentse a pusztulásra menetelőket...

Azért nincs ma mélyebb vallásos buzgalom és odaadó egymás iránti szeretet a gyülekezetben,mert kihalóban van az igazi lélekmentő buzgóság.

Testvéreim, meg akarjátok-e törni a varázslatot, ami fogva tart? Fel akartok-e ébredni ebből a renyheségből? Lássatok munkához!... Értéktelen az a vallás, amely nem hat megújítón a világra.

Dolgozzunk együtt isteni vezetőnkkel! Az a kijelölt munkánk, hogy az örömhír magvát vessük. Isten felszólít, hogy egyik kezünkkel a hittel ragadjuk meg az ő hatalmas karját, a másikkal pedig a szeretettel nyúljunk a veszendő emberekért.

Ez az Isten akarata, nekünk pedig a megszentelődésünkre válik."

(Válogatott bizonyságtételek II. kötet, 137, 143. l.)
 
 
0 komment , kategória:  KERAK  
Minden lépésünkhöz Krisztus jelenlétére van szükségünk
  2022-04-12 22:35:11, kedd
 
  "Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által... Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével..." (Zsid 10,19. 22) Link

"Sokan azt a súlyos hibát követik el vallásos életükben, hogy érzelmeikre összpontosítják a figyelmüket. Egyetlen reményünk az, ha feltekintünk a hit szerzőjére és bevégzőjére. (Zsid 12,2).

Benne találunk meg mindent, ami reményt, hitet és bátorítást kelt. ő a mi igazságunk, vigaszunk és örömünk. Aki magában keres megnyugvást, az elfárad és csalódni fog. Gyengeségünk és érdemtelenségünk tudata arra kellene késztessen bennünket, hogy alázatos szívvel hivatkozzunk Krisztus elfedező áldozatára. Ha az ő érdemeire támaszkodunk, akkor nyugalmat, békét és örömöt találunk. ő mindenkit megment, aki általa Istenhez járul.

Szükséges, hogy naponta, sőt óráról órára bízzunk Jézusban. Megígérte, hogy amilyen a bizalmunk, olyan lesz az erőnk is. Kegyelmével elhordozhatjuk a jelen terheit és elvégezhetjük kötelességeit.

Menjünk Jézushoz és mondjuk el apróbb gondjainkat és tanácstalanságunkat csakúgy, mint nagyobb bajainkat. Bármi nyugtalanít, bármi gyötör, vigyük az Úr elé imában. Amíg tudjuk, hogy minden lépésünkhöz Krisztus jelenlétére van szükségünk, addig Sátán kevés alkalmat talál arra, hogy kísértéseivel tolakodjon. Ellenfelünk átgondolt igyekezete arra irányul, hogy távol tartson minket legjobb és legmegértőbb barátunktól.

Nem kellene senki mást teljes bizalmunkba fogadnunk, csak Jézust. ő megad minden szükséges áldást, ha egyszerűen és bízva kérjük." (Válogatott bizonyságtételek II. kötet, 56, 58. l.)

Jézus a hit szerzője és beteljesítője
Link
 
 
0 komment , kategória:  KERAK  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 22 
2022.04 2022. Május 2022.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 28 db bejegyzés
e év: 168 db bejegyzés
Összes: 9452 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 139
  • e Hét: 15708
  • e Hónap: 43286
  • e Év: 137754
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.