Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 35 
Az ő szenvedése a mi szenvedésünk
  2016-03-24 00:00:43, csütörtök
 
 
Link
Az Úr Jézus élete a mi életünk, az ő szenvedése a mi szenvedésünk, az ő föltámadása a mi föltámadásunknak az oka. A keresztény ember az életével az Úr feltámadását hirdeti. Hiábavaló lenne a mi hitünk, hogyha az Úr nem támadt volna fel. Az ő föltámadásával elkezdődött a holtak föltámadása.

Fr. Anaklét OFM


 
 
0 komment , kategória:  - Fr. Anaklét OFM  
A termékeny életről
  2016-03-17 08:39:36, csütörtök
 
 
Link- Minden ember vágyik arra, hogy sikeres és boldog élete legyen. Az Úr Jézus szavai jutnak eszembe: Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Arra rendeltelek benneteket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, maradandó gyümölcsöt (Jn 15,16). Az Úr Jézus biztosít, illetve tesz alkalmassá minket arra, hogy maradandó gyümölcsöket teremjünk. Aki pedig képes erre, az sikeresnek és boldognak mondhatja magát.

- Jó tudatosítani magunkban, hogy az evangéliumi úton Isten nem hagy magunkra. Ő alakít és készít fel arra, hogy képesek legyünk meghozni azokat a gyümölcsöket, amelyek a Szentlélek titokzatos bennünk való tevékenységéből erednek. Ezek a gyümölcsök pedig: a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a kedvesség, a jóság, a hűség, a szelídség és az önmegtartóztatás (vö. Gal 5,22-23). Ha valaki ilyen gyümölcsöket terem, annak az élete sikeres és boldog.

- Viszont látnunk kell azt, hogy a krisztusi lelkületű, sikeres és boldog élet nem vonakodik a kereszttől. Vagyis az ilyen ember tudja, hogy a megpróbáltatások, a szenvedések, a nehézségek jelen lesznek az életében. Ezek arra szolgálnak, hogy megtisztítsanak, segítsenek olyanokká alakulni, amilyeneknek Krisztus szeretne bennünket. Aki rábízza magát az Úrra, és örömét leli az Úr akaratának teljesítésében, olyan, mint a víz partjára ültetett fa, amely kellő időben gyümölcsöt terem, és a levelei nem hervadnak el. Siker koronázza minden tettét (Zsolt 1,3).

- Csak az Úr akaratának szüntelen keresése és teljesítése tud szabaddá tenni. Csak így válok érett emberré, csak így leszek képes az odaadó apostoli munkára, a termékeny életre.

Fr. Anaklét OFM

 
 
0 komment , kategória:  - Fr. Anaklét OFM  
Virágok és csókok
  2016-03-15 19:21:39, kedd
 
  Virágvasárnap elé (2016. március 20.)

Link- Az egyszerű emberi gesztusoknak óriási szerepük, jelentésük van az életünkben. Az egész csupán egy kis figyelmességen, egy csöppnyi szándékon múlik. A szándék tisztasága pedig nagyon sok esetben utólag derül ki, jut el a felismerésig, a beismerésig. De vannak a napnál is világosabban látható szándékok.

- Egy aprócska virág, netán csokor vagy vázába ültetett zöldellő, díszes növény nagyon sok örömet, mosolyt képes fakasztani. Mikor? Születés- vagy névnapon, a házasságkötés évfordulóján, valamilyen emlékezetes esemény vagy ünnep alkalmából, a betegágy mellett, vagy éppen az elhunyt szeretteink lábánál, sírjánál.

- Virággal díszítjük az asztalt, az oltárt, a keresztet. A különféle ünnepeket, ünnepi rendezvényeket is virágokkal tesszük kedvesebbé, színesebbé, mert a virág a tiszteletünknek, ragaszkodásunknak, szeretetünknek az egyik szép jele. De a virág elszárad, aztán kivetik, szemétre dobják.

- Virágvasárnap van. A mi ékes virágunkkal, Jézus Krisztussal - aki számunkra a mennyei Atya legszebb ajándéka, földi életünknek a legszebbik dísze - vajon mi lesz? Most a mi Urunkat virágba borulva látjuk, de holnap már hová lesz az ő arcának szépsége? Talán éppen a szégyen hegyére fogjuk kidobva látni?

- S a csók? Mennyi őszinteség, tisztaság, vagy a lélek elvakult sötétsége fog az én csókjaimban lakozni? Az Úr Jézus ismer engem. Tudja, hogy mi lakozik az emberben, bennem! Ha most nem is látom, majd akkor, azon a napon mindenre fény derül, az én virágaimra, az én csókjaimra, arra, hogy mennyit is ért nekem az Úrral való közösség.

Fr. Anaklét OFM

 
 
0 komment , kategória:  - Fr. Anaklét OFM  
Ima + élet
  2016-03-15 18:02:03, kedd
 
 
Link- Egy alkalommal megdöbbentő és igen tanulságos vallomásnak voltam a tanúja. Egy harmincas éveiben élő férfi jött el hozzám, és megmutatta mindkét kezét. Kezein igen sok begyógyult sebforradás volt. Az ereit felvágva már többször is megkísérelte, hogy öngyilkos legyen.

- ,,Mondja meg, miért éljek?" - kérdezte. - ,,Nincs értelme az életemnek!" Majd egy pár pillanat múlva kitört belőle: ,,Én nem tudok imádkozni, mert édesanyám nem tanított meg. Mondja, hogyan kell imádkozni?"

- Elgondolkodom... Talán nem éppen ez a bajunk? A legpesszimistább népek közé sorolnak bennünket. Az öngyilkosságok száma is ezt mutatja. Hol van az Isten a mi életünkben, az iránta való bizalom, a szeretetteljes kapcsolat, a mély imaélet?

- Lehet, hogy ugyan imádkozunk, de az imáinkban is csupán a csip-csup dolgainkkal vagyunk elfoglalva, azaz magunkkal, és nem magával az Istennel.

- Engedem-e, hogy Istennek a dicsősége, a szépsége, a jósága, a szeretete meghódítson engem? Mert Isten a jó, az egyedül jó, az egészen jó, a minket egészen betöltő jóság! Ameddig nem jövök erre rá, addig nem tudom imádni az Istent!

- Isten imádásra méltó! Nem ezért vagy azért, hanem önmagáért. Mert ő van, és vannak azok, amiket nekem ajándékozott. És mindent átjár az Isten dicsősége.

- Az egek, a teremtmények mind-mind az Isten dicsőségéről vallanak. Én mint ember még arra sem vagyok méltó, hogy az ő nevét kimondjam. A Lélek által csak sóhajtozom és örvendezek az én megváltó Istenemben.

- Élni! Élni! Vagyis ez annyit jelent, mint imádkozni, imádni az Istent és csak őt dicsérni!

- De vigyázzunk! Az imáinkban ne csak kérjük őt, hanem imádjuk, dicsőítsük is az Istent. Mert ha csak kérünk, félő, hogy hamarosan le fogunk szokni az imáról. S akkor azután...?

Fr. Anaklét OFM

Link

 
 
0 komment , kategória:  - Fr. Anaklét OFM  
Az elkötelezett, önátadó élet
  2016-01-02 02:52:15, szombat
 
  Az elkötelezett, önátadó élet

Árpád-házi Szent Erzsébet élete mélyen összekötődik a ferences lelkülettel. A ferencesek 1224 végén, 1225 elején érkeztek Eisenachba, Thüringia székhelyére, ahol Szent Erzsébet is lakott. A nép között a ferencesek azt prédikálták, amit Assisi Szent Ferenctől tanultak, vagyis a bűnbánó életet, a világias életmóddal való szakítást, az imádság, az önmegtagadás és a irgalmasság cselekedeteit.

Erzsébet életében több ferences vonást is felfedezhetünk. A ferenceseknek Eisenachban ő adott kápolnát. Habitusnak való gyapjút szőtt a Kisebb Testvéreknek (ez a hivatalos neve a ferenceseknek). Amikor a várát el kellett hagynia, a ferenceseket kérte meg, hogy vele Te Deumot énekeljenek. 1228. március 24-én, nagypéntek napján kezét a csupasz oltárra téve nyilvános fogadalmat tett a ferencesek kápolnájában. Ettől kezdve fogadalmának jeleként a bűnbánók szürke ruháját hordta. 1229-ben, Marburgban kórházat alapított, amelyet Szent Ferenc oltalma alá helyezett. Életrajzírója szerint Erzsébet a Kisebb Testvérek szürke habitusát viselte.

Erzsébet engedelmességet és önmegtartóztatást fogadott, amely fogadalmat Konrád nevű lelkiatyja kezébe tett le. Ugyanekkor Erzsébet három szolgálója is fogadalmat tett, így az imádság és aszkézis kis közössége, egy kis nővérközösség jött létre. Erzsébethez hasonlóan ők is szürke habitust vettek fel, és vele együtt az isteni irgalom, jóság és szeretet követői lettek. Együtt imádkoztak és dolgoztak, együtt jártak ki a szegényekhez, és Erzsébet velük küldött ételt a rászorulóknak.

Erzsébet két nagy vágya teljesült életében: az Istennel való bensőséges egyesülés és a szegények tevékeny szolgálata. Miközben magára öltötte Mária szerepét, nem vetette el Márta lelkületét.

Íme, mennyire világít ma is az ő példája!

Fr. Anaklét OFM

Link
 
 
0 komment , kategória:  - Fr. Anaklét OFM  
Egy hivatás margójára
  2016-01-02 02:46:16, szombat
 
  Egy hivatás margójára

• Viperák fajzata! Ki tanított benneteket arra, hogy fussatok a közelgő harag elől? Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét! (Mt 3,7b-8) Micsoda megszólítás ez... Nem lehetne kellemesebben? De akkor meghallotta volna-e valaki Keresztelő János szavait? Elgondolkodom, azóta az emberben, bennem mi változott? Az a Lélek, aki szólásra késztette a prófétát, most általa ugyanazokkal a szavakkal szól hozzám is.

• Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit! (Mt 3,2) Keresztelő Szent János szavai az Úr Jézus szavaitól nem sokban különböznek. Majdnem ugyanazokat mondja, mint Jézus, amikor fellépett: Betelt az idő, elközelgett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban. Érdemes komolyan venni ezeket a szavakat. A hívő lélek a bűnbánatban újul meg, amire állandóan szüksége van.

• János tisztában volt azzal, hogy ki ő, és azt is tudta, hogy kicsoda Jézus. Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztelek, ő majd Szentlélekkel keresztel benneteket (Mk 1,7-8). Így teljesíti prófétai hivatását, mégpedig megalkuvás nélkül.

• Ő a pusztába kiáltó szó. Kiált, s ha kell, ha valahol istentelenséget, ha Isten törvényeinek semmibe vételét látja - nem gondolkodik azon, hogy miként is tegye azt szóvá, nehogy esetleg a másik megsértődjön -, akkor ordít. Valójában a leghelyesebben a megalkuvás nélküli próféták beszéltek. Ma is: aki megalkuvás nélkül teljesíti hivatását, annak nem a másik személye számít, hanem a tiszta lelkiismeret.

• Az ilyen prófétára minden kellemetlent, és gúny tárgyát képező dolgot rámondhatunk. Mindezek mögött azonban az van, hogy inkább mindent megteszünk, nehogy véletlenül is meg kelljen térnünk.

• A mennyek országa Keresztelő János idejétől mindmáig erőszakot szenved, az erőszakosok szerzik meg. A próféták és a törvény Jánosig mind ezt jövendölték. S ha tudni akarjátok, ő Illés, akinek el kell jönnie (Mt 11. 13-15). Ennél szebb és nagyobb dolgokat is mondott Jézus Keresztelő Jánosról, mintegy megvallva őt úgy, akit nem kell szégyellnie.

• Méltó leszek-e én arra, hogy az Úr Jézus megvalljon engem a mennyei Atya előtt? Vagy miattam is szégyenkeznie kell majd?

Fr. Anaklét OFM

Link
 
 
0 komment , kategória:  - Fr. Anaklét OFM  
Őszi szántás
  2016-01-02 02:44:42, szombat
 
  Egy falat a léleknek
Őszi szántás
Fr. Anaklét OFM

- A jó öreg föld, amit az Isten annyira gondosan megteremtett, s amit a gondunkra bízott, hogy műveljük azt, nemcsak az örömnek, a gondnak, a tehernek a helye, hanem példa is. Nem véletlenül használja fel tanítása során az Úr Jézus a példabeszéd tárgyaként.

- Lassan véget ér a szüret. A jó gazda már a jövőre gondol. A föld ilyen-olyan gyümölcsét, termését már meghozta, s a legszívesebben pihenésbe, álomba merülne. A gazda viszont nem hagyja nyugodni, legalábbis úgy, ahogy az a földnek jól­esne. Ekéjével újból belehasít a földbe, és némelyikébe magot is vet. Visszaad valamit abból, amit a föld adott, hogy azt a föld a keblébe rejtve - mint valami értéket - majd kellő időben újból megmutathassa és mások örömére gazdagíthassa.

- Vannak földek, amelyek időközben úttá lettek, földúttá. Vannak földek, amelyen termés helyett a kövek vették át a főszerepet. És vannak földek, amelyeken bogáncsok éktelenkednek. E földek megművelése még nagyobb gonddal járnak. De a jó és szorgalmas gazda mindent megtesz azért, hogy a következő év termése még szebb lehessen.

- S a szántás, amely ha nem mély, akkor szinte fölösleges. Az eke éles vasa szinte a föld szívéig hatol. A szántás fájdalmas, nehéz, de mégis szép feladat. Valójában ezzel kezdődik minden.

- Vannak őszi szántások, amelyek látszólag értelmetlenek. Mert jön a hideg tél, a magára hagyott, kegyetlen, fagyos állapot... És azért is, mert nem vetettek bele magot, vagyis a téli időre a föld nem kapott feladatot.

- Ki kell bírni a telet! A téli idő is Istentől van. Ha majd elmúlik a tél, akkor a gazdának gondja lesz arra, hogy sok kis kerti veteménnyel szórja tele az időközben fölmelegedett, életre kelt, őszi szántás által egészségesebbé vált földet.

- ,,Akinek füle van, hallja meg!"

Link
 
 
0 komment , kategória:  - Fr. Anaklét OFM  
Amen! Amen!- f- f
  2016-01-02 02:42:56, szombat
 
  Amen! Amen!

• Jézus Krisztus maga az Amen (Jel 3,14). Ő az Atya irántunk való szeretetének végleges Amenje. Jézus az, aki magára vállalja és teljessé teszi az Atyának mondott Amenünket. Jézus Krisztusban a mennyei Atya valamennyi ígérete igenné lett. Ezért is hangzik fel Jézus Krisztus által ajkunkon az Amen Isten dicsőségére (vö. 2 Kor 1,20).

• Mélységes hasonlóság van Máriának az angyal szavára kimondott igenje és az amen között, amit minden hívő ember kimond, amikor magához veszi az Úr szent testét a szentáldozásban. Igent mond Isten életére.

• A mennyei Atya szüntelenül igent mond az Úr Jézus életére, teljesen neki ajándékoz mindent. Jézus hasonlóképpen a teljes önátadás lelkületében él, igent mond a mennyei Atyának, s ugyankkor az irántunk való szeretetében az ő szentséges jelenléte által számunkra jelenvalóvá teszi az Atyát. A szentségi Úr Jézuson keresztül közvetlen kapcsolatban vagyunk az Atyával, a szeretet igenje, a Szentlélek által.

• A szentáldozásban teljesen egyesülök Krisztussal és az ő áldozatával. Azért kaptuk az eukarisztiát, a testté lett Igét, Jézus Krisztust, hogy egész életünk amenné, azaz teljes önátadássá, igenné legyen! A Szentháromság belső életének, igenjének részesévé leszek, Krisztus hasonmása, Amen az isteni életre.

• Ugyanazt a lelkületet kell ápolnom magamban, amely Jézus Krisztusban volt. Isten a kegyelem forrása! Elég nekem az Isten kegyelme!

• Adj hálát Istennek a szentáldozás kegyelméért, és áldjad, dicsőítsed az Istent! Isten iránti szeretetből lángoljon a szíved, és vágyakozz utána, hogy újból találkozhass véle a szentáldozásban!

Fr. Anaklét OFM

Link
 
 
0 komment , kategória:  - Fr. Anaklét OFM  
Lelki út
  2016-01-02 02:41:51, szombat
 
  Lelki út

- A keresztény ember szoros kapcsolatban van a Szentlélek működésével. A Szentlélek Isten tesz fogékonnyá arra, hogy elkötelezett keresztény életet éljek. Az ő hatása alatt bizonyos értelemben újra átélem Jeremiás próféta élményét: ,,Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj" (Jer 20,7).

- Igazán vágyakozni Isten után csak a Szentlélek Isten által lehet. A Szentlélek az, aki fölébreszti bennem a vágyat. Ő irányítja e vágy növekedését, érlelve bennem a tökéletes választ. Ő támogatja e válasz hűséges megvalósítását. Ő alakítja lelkemet, amikor Krisztushoz hasonlóvá formál.

- Miközben engedem, hogy a Szentlélek állandóan a tisztulás útján vezessen, egyre inkább krisztusivá alakít. Lelki út ez, az isteni szépség iránti szeretetnek az útja. Az igazi szépség az isteni jóság kisugárzása. Akit a Szentlélek kegyelme fokozatosan elvezet a Krisztushoz való hasonlóságra, az a személy már az elérhetetlen fényesség egy sugarát tükrözi. Az ilyen személy e földi út során eljutott az igazi fény kiapadhatatlan forrásához.

- A Szentlélek Isten, miközben fokozatosan kialakítja bennem a krisztusi embert, elvezet testvéreimhez - akiket Isten ajándékul adott -, és az ő szolgálatukba állít. Itt mutatkozik meg a karizma, az eltörölhetetlen jegy, akár intézményes, akár személyes formában. Itt lesz nyilvánvalóvá a Szentlélek változatos kegyelmi ajándékainak sokasága.

- A keresztény ember élete teljesen a Szentlélek Isten által lefoglalt élet. A szentség Lelkétől vezérelve él, a teljes önátadás lelkületében.

Fr. Anaklét OFM

Link
 
 
0 komment , kategória:  - Fr. Anaklét OFM  
Hajolj le hozzánk!
  2016-01-02 02:40:50, szombat
 
  Hajolj le hozzánk!

- A húsvét csodálatos ajándéka a föltámadt Úr Jézusba vetett hit, az iránta való bizalom és az odaadó szeretet! Hogyne foganna meg bennünk ezen isteni kegyelem, látván az Istennek irántunk való szeretetét, jóságát és mérhetetlen irgalmát!

- Igen nagy szükségünk van a mindenható Istenbe vetett bizalomra!

- Szenvedésekkel, csalódásokkal, bizonytalanságokkal tele szívünk nem tehet mást, mint mindezek közepette segítségül hívja Isten irgalmát, mely az őt keresőknek a biztos remény forrása.

- Isten az ő irgalmát Jézus Krisztusban mutatta meg nekünk. Krisztusban újra felfedezhetjük az Atya jóságos arcát; annak arcát, aki ,,az irgalmasság Atyja és minden vigasztalás Istene" (2Kor 1,3).

- Nézzünk tehát a feltámadt Krisztusra! Lelki szemeinkkel Jézus tekintetének mélységében elsősorban az irgalomnak fényét láthatjuk meg. Ennél nagyobb kegyelmet nem is remélhetnénk tőle!

- A húsvét titkában visszatekintve a nagyhét eseményére láthatjuk, hogy rendkívüli dolgoknak lehettünk a tanúi. Krisztus keresztje a Szentlélek által felismertette velünk a bűnt, de úgy, hogy azt az Isten irgalmas és megbocsátó szeretetének fényében láttatta meg.

- Most már újra magamra ölthetem Isten szeretett gyermekének a méltóságát. A kereszt ugyanis Isten irgalmasságának a jelévé vált, mert általa hajolt le ilyen mélyre hozzám az Isten. A kereszt által az én bűneim okozta fájó sebeimet érintette meg. Így szerzett nékem gyógyulást.

- Most már belátom, hogy békémet és boldogulásomat csak Isten irgalmassága képes megadni.

- Hajolj le, Uram, hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, űzz el tőlünk minden rosszat, s add, hogy minden ember megtapasztalja a te irgalmasságodat, hogy csak benned találják meg mindig a remény forrását!

Fr. Anaklét OFM

Link
 
 
0 komment , kategória:  - Fr. Anaklét OFM  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 35 
2019.01 2019. Február 2019.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 18
  • e Hét: 1499
  • e Hónap: 3794
  • e Év: 8260
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.