Belépés
dandej.blog.xfree.hu
Isten szeret! Jézus él! Jézus Krisztus, Isten Fia! Grád Károlyné
1952.12.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/9 oldal   Bejegyzések száma: 84 
A bűnösök menedéke Jézus
  2023-06-02 17:20:23, péntek
 
  "Azért jött az Emberfia, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett." (Luk 19,10)

"A rabbiknak nem tetszett, hogy a vámszedők és bűnösök Jézus köré gyűltek. Ez bűnösöket fogad magához mondták... ő, aki olyan emelkedettséget mutat, miért nem velük barátkozik, miért nem követi az ő tanítási módszerüket Ha igazi próféta volna mondták a rabbik , egyetértene velünk, és úgy kezelné a vámszedőket és a bűnösöket, ahogy megérdemlik. A társadalom lelki őreit bosszantotta, hogy Jézus, akivel állandóan vitatkoztak ugyan, de akinek tiszta élete ámulatba ejtette és megítélte őket, szemmel láthatóan inkább a társadalom kivetettjeivel rokonszenvez... Dühítette őket, hogy ezek az emberek nem járnak a zsinagógába. Az írástudók és a farizeusok elmarasztalva érezték magukat Jézus jelenlétének tisztaságában.

Hogyan lehetséges, hogy a vámszedők és a bűnösök viszont vonzódnak Jézushoz?

Az írástudók és farizeusok nem tudták, hogy a magyarázat éppen vádaskodó, gúnyos szavaikban rejlett: Ez bűnösöket fogad magához. Azok az emberek, akik Jézushoz jöttek, a közelében úgy érezték, hogy még számukra is van menekvés a bűn csapdájából. A farizeusok csak megvetették és elítélték őket. Krisztus pedig Isten atyai házától elidegenedett, de általa el nem felejtett gyermekeit üdvözölte bennük. Nyomorult, bűnös voltuk miatt csak még inkább szánta őket. Minél távolabb tévedtek tőle, annál mélységesebben vágyakozott a megmentésükre, és annál nagyobb áldozatot volt hajlandó hozni a szabadulásukért." (Krisztus példázatai, A bűnösök menedéke c. fejezetből)
 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
De a nemes nemes dolgokat tervel
  2023-05-29 09:46:19, hétfő
 
  "De a nemes nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban meg is marad." (Ésa 32,8)

"Ellenségeinek azért nem sikerült a hatalmukba keríteniük Nehémiást, mert egészen Isten munkájára szentelődött, és teljesen reá támaszkodott. A tétlen, tunya ember könnyen enged a kísértésnek.

Azonban kevéssé tudja megvetni lábát a gonosz annak életében, akinek nemes céljai, teljes elmélyülést igénylő szándékai vannak. Aki állandóan előre megy, annak hite nem csökken, mert tudja, hogy odafent, idelent és mindenütt megvalósítja a végtelen Szeretet minden áldott szándékát.

Isten hűséges szolgái olyan eltökéltséggel munkálkodnak, ami nem vallhat kudarcot, mert töretlenül kapaszkodnak a kegyelem trónjába. Isten mennyei segítséget nyújt minden olyan válságban, amellyel nem lehet megbírkózni emberi erővel.

Szentlelke által segít minden szorultságunkban, fokozza reménységünket és bizalmunkat, megvilágosítja értelmünket és megtisztítja szívünket. Alkalmat és utat kínál a szolgálatra. Népe nagyszerű dolgokat fog látni, ha figyel gondviselése jeleire, és kész együttműködni vele."

(Próféták és királyok, 409. l.)


Link


 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
Az igazság győzni fog a hamisság felett
  2023-05-23 07:48:44, kedd
 
  "...Imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal." (Eféz 6,18)

"Állandóan fennáll a veszély, hogy önelégültté válunk, a saját bölcsességünkre támaszkodunk és nem Istent tesszük erősségünkké.
Semmi sem zavarja Sátánt annyira, mint amikor nem vagyunk tudatlanok a csalásait illetően.

Ha érezzük, hogy veszélyben vagyunk, ha szükségét érezzük az imának, akkor elnyerjük azt a védelmet, amely biztonságot nyújt bármilyen komoly veszedelemben.

Ellenben, ha gondtalanok és közömbösek vagyunk, akkor bizonyosan legyőznek minket a sátáni csalások. Ébereknek kell lennünk! Miközben imádságban segítségért folyamodunk, összes bajunkat és terhünket az Úrra helyezve, ne gondoljuk azt, hogy nincs semmi más tennivalónk.

Éppannyira kell vigyáznunk, mint ahogy imádkoznunk szükséges.

Figyelnünk kell ellenségeink munkáját, nehogy előnyt nyerjenek a lelkek megcsalása által! Krisztus bölcsességével felvértezetten erőfeszítéseket kell tennünk, hogy meghiúsítsuk szándékaikat, de közben arra is vigyázva, nehogy elszólítsanak mindezek a munkánktól.

Az igazság végül erősebb a tévedésnél. Az igazság győzni fog a hamisság felett.

Találkozunk majd az ellenkezés minden elképzelhető formájával, de ha vigyázunk, imádkozunk és dolgozunk, Isten hadakozik értünk, és csodálatos győzelmeket ajándékoz."

(Review and Herald, 1896. júl. 6.)
 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
Kövessük a kötelességteljesítés nyílegyenes ösvényét
  2023-05-22 11:48:05, hétfő
 
  "Üldöztetünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk." (2Kor 4,9)

"Azok, akik az igazság ügyéért dolgoznak, tapasztalni fogják, hogy nem tehetik ezt az Ellenség haragjának felkeltése nélkül. Bár Isten hívta el őket arra a munkára, amelyben foglalatoskodnak, és munkájuk az ő jóváhagyásával történik, nem kerülhetik ki a gúnyolódást és szemrehányást.

Elutasítják őket, mint irreális, megbízhatatlan, áskálódó, képmutató személyeket röviden szólva, minden lehetséges dolgot mondani fognak ellenük, ami csak ellenségeik szándékának megfelel. A legszentebb dolgokat nevetséges megvilágításba fogják helyezni az istentelenek szórakoztatására...

A megvetés és a gúny fájdalmas az emberi természetnek, de ennek ellenére állhatatosaknak kell maradniuk mindazoknak, akik hűek az Úrhoz. Sátán taktikája arra irányul, hogy elfordítsa, eltávolítsa őket attól a munkától, amit Isten rájuk bízott.

A büszke gúnyolódók nem méltóak ugyan a bizalomra, de amiképpen Sátán a mennyei udvarokban is talált követőket, akikben együttérzést tudott kelteni maga iránt, úgy fog találni Krisztus hitvalló követői között is olyanokat, akiket befolyásolni tud, akik szócsöveivé lesznek, és akiket áthat a maga szellemével.

Azok, akik egyébként csaknem mindenben ellenségesek egymással, egyesülnek, hogy üldözzék azokat a keveseket, akik követik a kötelességteljesítés nyílegyenes ösvényét.

A támadás, amely így megnyilatkozik, a kínálkozó alkalommal, erőszakosabb és kegyetlenebb eszközöket is bevet, különösen akkor, ha Isten munkásai tevékenyek, munkájuk pedig eredményes."

(Sabbath School Worker, 1904. ápr. 12.)
 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem
  2023-05-11 19:30:51, csütörtök
 
  "Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, míg nappal van.
Eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat már." (Ján 9,4)

"Az Úr végzi az ő munkáját. Az egész menny serény tevékenységben van. A föld bírája hamarosan felkel... Isten felfedte azt, ami majd az utolsó időben történik, hogy népe előkészülhessen az ellenkezés és a harag viharában való helytállásra.

Akiket elér az előttünk álló eseményekre való figyelmeztetés, azok ne üljenek nyugodtan, várva a közelgő viharra, azzal nyugtatva magukat, hogy az Úr majd betakarja az ő hűségeseit a veszedelem napján. Ne semmittevő várakozással várjuk Urunkat, hanem buzgó munkában és tántoríthatatlan hittel! Nem annak az ideje van most, hogy jelentéktelen ügyekkel kössük le gondolatainkat.

Az, aki a csillagokat rendre felsorakoztatja az égen, akinek szava parancsol a mélység hullámainak, ugyanaz a végtelen Teremtő mozdul meg népe érdekében, ha hittel kérik őt. Megzabolázza a sötétség erőit, míg a figyelmeztetés el nem jut a világhoz, és akik hallgatnak szavára,
felkészülnek a küzdelemre...

Nagy munka vár elvégzésre, és ez azoknak a feladata, akik ismerik az igazságot...

Ne aludjunk tovább a Sátán uralta földön, hanem vessünk be minden rendelkezésünkre álló erőt, használjunk fel minden eszközt, amelyet a Gondviselés adott. Hirdessük az utolsó üzenetet népeknek, nemzeteknek, nyelveknek és királyoknak (Jel 10,11).

Jézus megígérte: Íme én veletek vagyok minden napon a világ végeztéig (Mát 28,20)."

(Válogatott bizonyságtételek II. kötet, 168, 171. l.)
 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
Életem ideje kezedben van
  2023-05-10 15:35:25, szerda
 
  "Életem ideje kezedben van..." (Zsolt 31,16) Link

"Isten kezdettől fogva tudja a véget, és ismeri minden ember szívét. Olvassa minden ember titkát. ő tudja, hogy akikért imádkoztok, képesek lesznek-e elviselni a rájuk következő próbákat, ha életben maradnának, vagy nem. Tudja, hogy életük áldás, vagy átok lenne-e önmaguk és a világ számára.

Ez az egyik oka annak, hogy amikor imáinkat komolyan Isten elé tárjuk, tegyük hozzá: Mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd.... Vannak esetek, amikor Isten határozottan munkálkodik az egészség helyreállításán, de nem minden beteg gyógyul meg. Sokan elalszanak, hogy pihenjenek Jézusban...

Ha valakinek az egészsége nem áll helyre, emiatt nem szabad megítélni őt, mint hitben ingadozót."

"Isten csodái nem mindig hasonlítanak az ismert csodákra. Sokszor olyan módon nyilatkoznak meg, ami az események természetes menetének tűnik. Miközben imádkozunk a betegségből való gyógyulásért, tennivalónk is van. Imádságunkkal összhangban alkalmaznunk kell a rendelkezésünkre álló orvosságokat...

A természetes eszközök, ha Isten akaratával összhangban alkalmazzuk őket, természetfeletti eredményt hozhatnak. Miközben Isten csodálatos közbelépéséért imádkozunk, ő ráirányíthatja a figyelmünket a legegyszerűbb gyógyszerekre... Nem várhatjuk azt, hogy az Úr meggyógyítson bennünket, ha nem vesszük igénybe azokat a gyógyszereket, amelyekről ő gondoskodott a mi javunkra... Ezért imádkozz, higgy és dolgozz."

(Boldog élet, "Legyen meg a Te akaratod" c. fejezetből; 1901. 66. sz. levél)


Link


 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
Amíg a magból termés lesz
  2023-05-03 06:24:24, szerda
 
  "Mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményeit, akként sarjasztja ki az Úr Isten az igazságot s a dicsőséget minden nép előtt." (Ésa 61,11)

"A lelki magvetés is olyan, mint a földi. A szív talajának előkészítése és a magvetés az igazság tanítóinak feladata. De az a képesség, amely életet teremt, egyedül Istentől származik. Ezen a határon az ember nem léphet túl. Emberi erőnél nagyobb az az erő, amely a lelket megeleveníti, igazzá teszi és hálaadásra indítja. Csak Isten Lelke által lesz az Ige megújító hatalommá. Ezt akarta Krisztus megértetni tanítványaival.

A mag csírázásának és növekedésének titkát a magvető nem értheti meg. De bízik azokban az erőkben, amelyek által Isten élteti a növényeket... Lehet, hogy a jó mag egy ideig észrevétlenül hever a hideg, önző, világot szerető szívben, de amint Isten Lelke érinti a szívet, a rejtőző mag kipattan, és gyümölcsöt hoz az ő dicsőségére. Ebben az életben semmilyen munkáról nem tudhatjuk előre, hogy eredményes lesz-e vagy sem...

Az Istennel kötött magasztos szövetség kimondja, hogy míg a föld lészen, vetés és aratás... meg nem szűnnek (1Móz 8,22). Ebben az ígéretben bízva szánt és vet a gazda. A mi bizalmunk se legyen kisebb a lelki magvetéskor! Higgyünk ígéretében: Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.

Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévéit emelve. (Ésa 55,11; Zsolt 126,6)" (Krisztus példázatai, Amíg a magból termés lesz c. fejezetből)
Link 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
A hit, a szelídség és a szeretet tökéletes gyümölcse
  2023-05-02 18:21:11, kedd
 
  "Amelyik... a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel." (Luk 8,15)

"A példázatban említett tiszta és jó szív nem bűntelen szív, mert az evangélium az elveszetteknek szól... A jó szív: hívő szív, amely hisz Isten szavában... A jó talajhoz hasonlított hallgató nem úgy fogadja az igét, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (amint valósággal az is) (1Thess 2,13).

Az őszinte tanítvány a Szentírást Isten hozzá intézett beszédének tekinti... Ilyen hallgatók voltak Kornélius és barátai, akik ezt mondták Péter apostolnak: Most azért mi mindnyájan az Isten előtt állunk, hogy meghallgassuk mindazokat, amiket Isten néked parancsolt... (Csel 10,33).

A jó talajhoz hasonlított emberek, miután hallották az Igét, megtartják azt, és gyümölcsöt teremnek.... A szívükbe fogadott Ige megmutatkozik jó cselekedeteikben. Hatása látható lesz krisztusi jellemükben és életükben... Isten Igéje gyakran összeütközik az ember öröklött és melengetett jellemvonásaival, szokásaival. A jó talajjal jelképezett ember azonban tetteit és életét Isten Igéjéhez igazítja...

Veszteségek, üldözés vagy akár a halál árán is követi az igazságot. A nehézségtől és próbáktól senki sem mentes, aki elfogadja Isten hívását. Az igaz keresztény azonban nem veszíti el bizalmát, amikor megpróbáltatás éri... Lelki életünk erősödik a küzdelemben. Az elviselt próbák szilárd jellemet és lelki értékeket alakítanak ki bennünk.

A hit, a szelídség és a szeretet tökéletes gyümölcse viharfelhők és sötétség közepette érik a legjobban." (Krisztus példázatai, A magvető kiment vetni c. fejezetéből)
 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
De hű az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól
  2023-04-03 13:13:22, hétfő
 
  Hogy mi a különbség a tetszik és a szeretem közt?
Ha tetszik egy virág, letéped.
Ha szeretsz egy virágot, naponta öntözöd.

"De hű az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól." (2Thess 3,3)

"Fogalmunk sincs arról, hogy milyen erősek lehetnénk, ha összeköttetésben lennénk az erő Forrásával. Újból és újból vétkezünk, és azt hisszük, hogy ennek mindig így kell lennie.
Annyira ragaszkodunk a gyengeségeinkhez, mintha büszkélkednénk velük.

A Krisztustól nyert erővel ellenállhatunk a világ, a test és az ördög kísértéseinek. Ne beszéljünk hát gyengeségeinkről és alkalmatlanságunkról, hanem Krisztusról és az ő erejéről!

Ha Sátán erejéről beszélünk, annál nagyobb erővel tör ránk. Ha az egyedül hatalmasról és az ő erejéről beszélünk, az ellenség hátraszorul. Ha közeledünk Istenhez, ő is közeledik hozzánk.

Sokan nem használják fel kiváltságaikat. Néhány gyenge erőfeszítéssel igyekeznek jót cselekedni, de azután visszaesnek régi, bűnös életükbe. Ha valaha Isten országába akarunk jutni, akkor tökéletes jellemre kell szert tennünk, amelyen nincs sem szeplő, sem ránc vagy valami ehhez hasonló.

Minél inkább közeledünk a vég felé, Sátán annál inkább fokozza tevékenységét. Észrevétlenül veti ki a hálóját, hogy elrabolja lelkünket. Rajtunk áll, a döntésünktől függ, hogy uralhatja-e szívünket és elménket. Rajtunk áll, hogy lesz-e helyünk az új földön, hogy igényt tarthatunk-e Ábrahám örökségére...

Ha a szükségnek megfelelően akarunk felfegyverkezni, mint akik várják az ő Urukat, ha azon igyekszünk, hogy jellemünk minden fogyatékosságát legyőzzük, akkor Isten mind több világosságot, erőt és segítséget fog nyújtani nekünk." (Üzenet az Ifjúságnak, 64, 66. l.)


 
 
1 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
Állandóan Jézusra tekintsünk
  2023-03-31 13:37:13, péntek
 
  "ő pedig mondta nékik: Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre és pihenjetek meg egy kevéssé..." (Márk 6,31)

"Munkájuk eredményét látva, a tanítványok abba a veszélybe kerültek, hogy sikereiket saját érdemeiknek tulajdonítják, és ezáltal a lelki gőg bűnébe esnek... Meg kellett tanulniuk, hogy az eredményt hozó erő nem őbennük, hanem Istenben rejlik.

Mint Mózesnek a Sínai pusztájában, Dávidnak Júdea hegyein, vagy Illésnek a Kérith patakjánál, úgy a tanítványoknak is el kellett vonulniuk tevékenységük színhelyéről. Szükségük volt a Jézussal való együttlétre, a természet csendjére, ahol elmélyedhettek...

A rabbik életszemlélete szerint a vallásosság lényege: a szorgos tevékenység... Ugyanez a tévedés ma is jellemző. Ha a keresztény ember buzgón tevékenykedik és Istenért végzett munkája eredményes, ott leselkedik a veszély, hogy mindjobban az emberi tervekben és módszerekben bízik. Kevesebbet imádkozik, és kevésbé gyakorolja a hitet...

Megszűnik benne az Istentől való függés érzése, és tevékenysége lesz üdvözülésének hajtóereje. Pedig arra van szükségünk, hogy állandóan Jézusra tekintsünk, és felismerjük, hogy egyedül az ő ereje biztosítja az eredményt...

Csakis az a keresztény szolgálat hoz maradandó áldást,
amelyet sok-sok ima és Krisztus érdeme szentel meg."
(Jézus élete, Jertek, pihenjetek meg egy kevéssé! c. fejezetből)
 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
     1/9 oldal   Bejegyzések száma: 84 
2023.05 2023. Június 2023.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 10 db bejegyzés
e év: 180 db bejegyzés
Összes: 9882 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 119
  • e Hét: 1693
  • e Hónap: 2626
  • e Év: 171478
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.