Belépés
dandej.blog.xfree.hu
Isten szeret! Jézus él! Jézus Krisztus, Isten Fia! Grád Károlyné
1952.12.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 45 
Az én életem ma - AZ ÖRÖKÖSÖK
  2018-12-13 17:50:25, csütörtök
 
 

A menny csodálatos valósága

,,Jöjjetek, Atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta." (Máté evangéliuma 25,34)

A megváltottak serege a szent város előtt áll. Jézus kitárja a gyöngykapukat, s bevonul a nép, amely megőrizte az igazságot. Az üdvözültek láthatják Isten Paradicsomát, Ádám otthonát, eredeti szépségében. Meghallják a hangot, amely gyönyörűségesebb minden zenénél, melyet halandó fül valaha is hallott: Küzdelmetek véget ért! ,,Jöjjetek, Atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta."

Most teljesedik be Megváltónk imája: ,,Akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek, ahol én vagyok." (János evangéliuma 17,12) Krisztus örömmel mutatja be az Atyának azokat, akiket vérén vásárolt meg: ,,Itt vagyok én és a gyermekek, akiket nekem adtál." (Zsidókhoz írt levél 2,13) A megváltó szeretet csodája! Milyen dicsőséges óra lesz az, amikor a végtelen Atya megváltottaira tekintve meglátja bennük az Ő képmását. A bűn által okozott viszály eltűnt, átka megszűnt, és az emberi újra összhangba került az istenivel.

A megváltottakat üdvözölik abban az otthonban, amelyet Jézus elkészített számukra. (...) Találkoznak azokkal, akik legyőzték Sátánt, és az isteni kegyelem által tökéletes jellemet fejlesztettek. Minden bűnös hajlamot, minden tökéletlenséget, ami itt a földön bántja őket, eltávolított Krisztus vére, és a dicsőség rendkívüli fénye ragyog rájuk. Erkölcsi szépségük, jellemük tökéletessége felülmúlja a külső ragyogást. Hiba nélkül állnak a királyi trón előtt, osztozva az angyalok méltóságában és kiváltságaiban.


Az én életem ma
Link Link Kvint - Igen a menny csodálatos
 
 
1 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
A jellem tökéletesítése
  2018-09-21 20:50:08, péntek
 
  ,,Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjúkorukban; leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok." (144. zsoltár 12)

Ha a fiatalok fontosnak tartják a jellem fejlesztését, megértik, hogy olyan munkát kell végezniük, amely kiállja a próbát Isten előtt. A legszerényebb és legerőtlenebb ember is feljuthat az elérhetetlennek látszó magaslatokra, ha kitartó erőfeszítéssel ellenáll a kísértéseknek, és felülről kér bölcsességet. Mindez azonban nem érhető el a döntő elhatározás nélkül, hogy hűségesen teljesítjük kicsiny kötelességeinket. Állandó éberséget kíván, hogy ne engedjük megerősödni helytelen jellemvonásainkat. A fiatalok is felruháztatnak erkölcsi erővel, mert Jézus azért jött el e világba, hogy példaképünk legyen, és mindnyájunknak isteni segítséget nyújtson.

Ez a világ Isten műhelye, ahol minden követ ki kell faragnia, hogy beépíthető legyen a mennyei templomba. Addig kell csiszolnia, amíg kipróbált, értékes kővé válik, és alkalmas lesz arra, hogy elfoglalja helyét az Úr épületében. Ha azonban visszautasítjuk a nevelést és fegyelmezést, akkor faragatlan kövek maradunk, amelyeket végül hasznavehetetlenként félredobnak.

Lehet, hogy még sok munkára van szükség, mert durva, alaktalan kövek vagyunk, még ki kell faragni és csiszolni bennünket, mielőtt elfoglalhatjuk helyünket Isten templomában. Nem lepődjünk meg, ha Isten kalapáccsal és vésővel alakítja jellemünk éles sarkait, míg előkészít arra, hogy betölthessük a helyet, amelyet Ő szánt nekünk. Ezt a munkát egyetlen emberi lény sem végezheti el, csak Isten, azért légy bizonyos benne, hogy egyetlen fölösleges ütést sem mér rád! Ő ismeri gyengeségeidet, és azon munkálkodik, hogy helyreállítson, nem pedig azon, hogy megsemmisítsen.

ISTEN MŰHELYE
Link 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
AZ ARANYSZABÁLY A boldogság útja
  2018-07-10 16:53:27, kedd
 
 

,,Amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek velük, mert ez a törvény és a próféták." (Máté evangéliuma 7,12)

Megváltónk azért tanította ezt az aranyszabályt, hogy boldoggá tegyen bennünket ennek az alapelvnek a szívünkbe fogadása és gyakorlása által. Isten azt akarja, hogy férfiak és nők magasabb rendű életet éljenek. Teremtőnk megajándékoz bennünket az élettel, de nem azért, hogy képessé tegyen a vagyonszerzésre, hanem hogy magasabb rendű képességeink kifejlődhessenek azáltal, hogy elvégezzük a munkát, amelyet Ő az emberiségre bízott: meglássuk és enyhítsük embertársaink gondjait. Ne a saját önző vágyainkért munkálkodjunk, hanem mindazokért, akik a környezetünkben élnek, hogy befolyásunk és kedves cselekedeteink által mások áldására szolgáljunk. Jézus Krisztus élete bemutatta ezt az Istentől származó célt.

Ragadj meg minden alkalmat, hogy hozzájárulj a körülötted élők boldogságához szereteted kimutatásával! A barátságos, kedves szavak, a részvétteljes tekintet, a megbecsülés kifejezése sok vergődő, egyedülálló embertársad számára olyan, mint egy pohár víz a szomjazónak. Egy reményteljes szó, egy kedves cselekedet sokat könnyít fáradt testvéreid súlyos terhein. Az igazi boldogságot az önzetlen szolgálatban találhatjuk meg. Az ilyen szolgálat minden szavát és tettét feljegyzik a mennyei könyvekben, mintha Krisztusnak tettük volna. Élj Jézus szeretetének fényében, akkor jó befolyásod által áldására leszel a világnak!

Az önzetlen munkálkodás lelkülete jellemünket nemessé, szilárddá és Krisztus jelleméhez hasonlóan szépségessé teszi, békességgel és boldogsággal ajándékoz meg bennünket.

Minden elvégzett feladat, a Jézus nevében hozott minden áldozat rendkívüli jutalommal jár. A kötelesség vállalására hívó szó által Isten szól hozzánk, és az elvégzett munkára áldását adja.

AZ ÉN ÉLETEM MA
Link Link
 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
Ne szólj olyat,ami megsebez
  2018-06-25 10:39:26, hétfő
 
 

A lelki békesség öröme

,,Aki akarja szeretni az életet és jó napokat látni, tartóztassa meg magát a gonosztól, és ajkát, hogy ne szóljon álnokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse a békességet és kövesse azt." (Péter apostol I. levele 3,10-11)

Ha mindig őrizkednénk attól, hogy álnokul szóljunk, mennyi szenvedést, lealacsonyodást és nyomorúságot elkerülhetnénk! Ha nem szólnánk semmi olyat, ami megsebez és megszomorít - kivéve a bűn szükséges megdorgálását, hogy ne hozzunk gyalázatot Istenre -, elkerülhető volna a sok félreértés, keserűség és gyötrelem.

Ha bátorító szavakat mondanánk, az Istenben való hit és reménység szavait, milyen sok világosságot áraszthatnánk mások útjára!

A megváltás terve, ahogyan a Szentírás elénk tárja, olyan utat nyit meg, amelyen az ember elérheti a boldogságot, meghosszabbíthatja életét ezen a földön. Örvendhet a menny kegyelmének, és elnyerheti az örök életet.

Sokan panaszkodnak a Gondviselésre a kényelmetlenségek és kellemetlenségek miatt, amiket elszenvednek, pedig ezek a saját helytelen eljárásaik következményei. Úgy érzik, hogy Isten méltatlanul bánik velük, holott egyedül saját maguk felelősek azért a rosszért, amit el kell szenvedniük. A mi jó és irgalmas mennyei Atyánk olyan törvényeket alkotott, amelyek megtartása elősegíti fizikai, szellemi és erkölcsi egészségünket.

Isten szeretné, ha saját akaratunkat alárendelnénk az Ő akaratának, azonban nem kívánja, hogy bármit feladjunk, ami a javunkat szolgálná. Senki nem lehet boldog, aki életét önző kedvteléseire áldozza. Az Isten iránti engedelmesség a leghelyesebb út, amelyen haladhatunk, mert békességhez, megelégedéshez és boldogsághoz vezet.

Ha valódi kapcsolatban lennénk Istennel azáltal, hogy hallgatnánk Igéje tanácsaira, megszámlálhatatlan veszedelmet elkerülhetnénk, s olyan megelégedést és békességet éreznénk, amely életünket örömteljessé tenné, nem teherré. (Review and Herald, 1883. október 16.)

AZ ÉN ÉLETEM MA
Link

 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
AZ IDŐ TALENTUMA * Talentumaink kamatoztatása
  2018-04-21 09:39:43, szombat
 
  ,,Meglássátok azért, hogy körültekintéssel járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek, jól használva fel az időt, mert a napok gonoszok." (Efézusi levél 5,15-16)

Isten talentumokat, képességeket ad az embereknek, de nem azért, hogy felhasználatlanul heverjenek, vagy önző vágyaik megvalósítására fordítsák tehetségüket, hanem hogy mások áldására használják fel. Isten az idő ajándékát azért adta nekünk, hogy az Ő dicsőségére hasznosítsuk.

Ha az időnket önző élvezetekre pazaroljuk, az így eltöltött idő elvész az örökkévalóság számára.
Az időnk Istené. Minden pillanatunk az övé, ezért a legünnepélyesebb kötelezettségünk az Ő dicsőségére élnünk minden percünkkel. Isten egyetlen nekünk adott talentumról sem kíván meg komolyabb számadást, mint az időnkről.

Az idő értéke felbecsülhetetlen. Jézus Krisztus minden pillanatot értékesnek tekintett, és ezt kell tennünk nekünk is. Az élet túl rövid ahhoz, hogy elfecséreljük az időt. Csak néhány napi próbaidőnk van, s ezalatt fel kell készülnünk az örökkévalóságra.

Alig kezdünk el élni, amikor beköszönt a halál, és az emberek szakadatlan munkálkodása semmivé válik, ha nem nyerik el az örök élet igazi ismeretét. Aki értékeli az időt, amelyben munkálkodhat, alkalmassá válik a mennyei hajlékokba való bemenetelre, és a halhatatlan életre.

Az élet sokkal ünnepélyesebb, komolyabb annál, mint hogy csupán a mulandó, földi dolgok foglalják le. Nem érdemes robotolni az aggodalmak taposómalmában olyasmikért, amik csak egy atomnak számítanak az örök értékekhez képest. Isten azonban arra hív bennünket, hogy szolgáljunk neki a földi életben, s ez a szorgalom éppen olyan része az igazi vallásosságnak, mint az ima és az elmélkedés. A Biblia nem támogatja a tétlenséget, hiszen az a legnagyobb átok, amely világunkat sújtja. Minden igazán megtért férfi és nő szorgalmasan dolgozik családjáért és Isten országáért.

AZ ÉN ÉLETEM MA
Link
 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
Isten kegyelmének rendkívüli gazdagsága
  2018-04-06 19:48:05, péntek
 
  Növekedés a kegyelemben

,,Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, mellyel bennünket szeretett, minket, akik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt Krisztussal - kegyelemből tartattatok meg! -, és vele együtt feltámasztott, s a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért. Isten így akarta megmutatni - még a jövendő korszakoknak is - kegyelme határtalan gazdagságát irántunk, akik Jézus Krisztushoz tartozunk." (Efézusi levél 2,4-7)

A kegyelem szó jelentőségét soha nem értettük volna meg, ha nem bukunk el. Isten szereti a bűntelen angyalokat, akik engedelmeskednek minden parancsolatának, de a mennyei angyalok semmit sem tudnak a kegyelemről tapasztalatból, mert sosem volt rá szükségük, hiszen nem vétkeztek. A kegyelem Isten egyik tulajdonsága, amelyet érdemtelen emberi lények iránt tanúsít. Örömmel adja ezt a kegyelmet mindazoknak, akik éhezik, akik vágyakoznak utána. Nem azért, mert méltók vagyunk rá, hanem azért, mert méltatlanok vagyunk. A legnagyobb szükségünk van arra, hogy elnyerjük ezt az ajándékot.

Isten azonban a kegyelmet nem használja fel arra, hogy törvényét érvénytelenné tegye, vagy hogy a kegyelem elfoglalja az Ő törvényének helyét. ,,Az Úr azt akarta az Ő igazságáért, hogy a törvényt naggyá és tiszteletre méltóvá tegye" - olvashatjuk Ézsaiás könyvében (42,21).

Az Ő törvénye igazság.

Isten kegyelme és országának törvényei tökéletes összhangban vannak egymással, s kéz a kézben haladnak. Isten kegyelme lehetővé teszi számunkra, hogy hit által közeledjünk Teremtőnkhöz. Azáltal, hogy elfogadjuk kegyelmét és engedjük munkálkodni az életünkben, bizonyságot teszünk a törvény érvényességéről. Felmagasztaljuk a törvényt és tiszteletre méltóvá tesszük azáltal, hogy alapelveit érvényesítjük, megvalósítjuk az életünkben.

Hogyan tehetünk bizonyságot Istenről? A törvény iránti teljes és tiszta szívből fakadó engedelmesség által. Ha engedjük, Isten kijelenti magát bennünk, s tanúi leszünk a megváltás erejének az egész világegyetem előtt és a hitehagyó emberek előtt, akik semmibe veszik Isten törvényét.

Csak egyetlen olyan hatalom létezik, amely Krisztus hasonlóságára formál bennünket, amely állhatatossá tehet, és napról napra megtarthat. Ez a hatalom: Isten kegyelme, amelyet a törvény iránti engedelmesség által nyerünk el, a Krisztus érdemeiben való hit által.

AZ ÉN ÉLETEM MA
Link
 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
Hogyan tisztulhat meg a szívünk?
  2018-03-29 10:47:16, csütörtök
 
 

Türelem a próbák idején

,,Kicsoda szenvedheti el az Ő eljövetelének napját? És kicsoda áll meg az Ő megjelenésekor? Hiszen olyan Ő, mint az ötvös tüze és a ruhamosók lúgja! Ül mint ötvös vagy ezüsttisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak." (Malakiás könyve 3,2-3)

Lelkünket finomító, megtisztító folyamat megy végbe Isten népe között, és ezt a munkát a seregek Ura végzi. Ez a legnagyobb próba a keresztény számára, azonban szüksége van rá, hogy eltávolítsa jelleméből mindazt, ami beszennyezte.

Fontosak a próbák, mert közelebb visznek bennünket mennyei Atyánkhoz, hogy alárendeljük magunkat akaratának, és igazságban hozzunk áldozatot az Úrnak. Isten újra és újra hasonló helyzetbe hozza gyermekeit, amíg lelküket tökéletes alázatosság tölti be, és jellemük átalakul.

Ekkor győzelmet aratnak énjük felett, s összhangba kerülnek Krisztussal és a menny lelkületével.

Isten népének megtisztítása nem mehet végbe szenvedések nélkül: az Úr egyik tűzből a másikba enged bennünket, hogy megmutatkozzék valódi értékünk. Az igazi kegyelmi ajándék kész arra, hogy megpróbálják. Ha iszonyodunk attól, hogy Isten megpróbáljon, megvizsgáljon bennünket, akkor állapotunk veszedelmes.

Isten az Ő kegyelmében nyilvánítja ki az emberek rejtett hibáit és titkos bűneit. Azt akarja, hogy tüzetesen megvizsgáljuk bonyolult érzelmeinket és szívünk indítékait, felfedezzük magunkban a rosszat, s megváltoztassuk természetünket és magatartásunkat.

Isten szeretné, ha megismernénk önmagunkat, saját szívünket, valódi állapotunkat. Ezért kerülhetünk a szenvedések tüzébe, hogy megtisztuljunk. Az élet próbái Isten eszközei, hogy eltávolítsák tisztátalanságainkat, erőtlenségeinket, nyerseségünket, és alkalmassá tegyenek bennünket a tiszta és szent angyalok társaságára.

A tűz nem fog megemészteni minket, csak a salakot távolítja el belőlünk, és így hétszer tisztábban kerülünk ki a próbákból, hogy viselhessük az isteni jellem képmását. (Review and Herald, 1894. április 10.)

Az én életem ma

Unknown, 1952.
Link
 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
Őrizd szíved ajtaját!
  2018-03-21 21:53:02, szerda
 
  Őrizzük a lelkünkhöz vezető utat!

,,Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet." (Példabeszédek könyve 4,23)

A bölcs tanács így hangzik: ,,Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet." Amiképpen gondolkodik az ember a szívében, olyan ő. Szívünknek meg kell újulnia az isteni kegyelem által, különben hiába törekszünk arra, hogy tiszta életet éljünk. Aki Krisztus kegyelme nélkül akar nemes, erényes jellemet építeni, futóhomokra építi házát, amely a kísértések heves viharában biztosan összedől. Dávid imája legyen mindnyájunk kérése: ,,Tiszta szívet teremts bennem, óh, Isten, és az erős (igaz) lelket újítsd meg bennem!" (51. zsoltár 12) Miután elnyertük a mennyei ajándékot, egyre tovább haladhatunk előre a tökéletesség felé, mint akiket ,,Isten hatalma őriz hit által" (Péter apostol I. levele 1,5).

Valamit azonban nekünk is kell tennünk: akik nem akarnak Sátán csalásainak áldozataivá válni, azoknak őrizniük kell a lelkükhöz vezető utat. Nem szabad olvasniuk, hallgatniuk vagy nézniük olyasmit, ami tisztátalan gondolatokat ébreszt bennük. Ne engedjék meg, hogy gondolataik elkalandozzanak, és olyan dolgokkal foglalkozzanak, amiket a lelkek ellensége sugall. Ez azonban komoly imát és éberséget kíván. Szükségünk van a Szentlélek segítségére, maradandó befolyására, amely a menny felé irányítja tekintetünket, és hozzászoktat bennünket ahhoz, hogy tiszta és szent gondolatoknál időzzünk. Szorgalmasan kell tanulmányoznunk Isten Igéjét. ,,Mi módon őrizheti meg az ifjú tisztán az útját, ha nem a Te beszéded megtartása által?" (119. zsoltár 9.)

A zsoltáríró így szól: ,,Szívembe rejtettem a Te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened." (119. zsoltár 11) Őrizzük hűségesen szemünket, fülünket, ha uralni akarjuk gondolatainkat, és meg akarjuk akadályozni, hogy a hiábavaló és romlott gondolatok beszennyezzék lelkünket. Ezt a kívánatos munkát egyedül a kegyelem ereje tudja elvégezni.

Őrizzük a lelkünkhöz vezető utat!
Link 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
Úgy szeretni mint Krisztus
  2018-03-18 09:39:01, vasárnap
 
  Gyakoroljunk önuralmat!

,,Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok." (János evangéliuma 13,35)

Ha a világ világossága szeretnénk lenni, akkor Krisztus szeretetteljes és együtt érző lelkületét kell bemutatnunk. Úgy szeretni, ahogyan Krisztus szeretett, azt jelenti, hogy önuralmat gyakorolunk.

Önzetlenséget tanúsítunk minden időben, mindenkor. Kellemes szavakat szólunk, és kedvesek vagyunk. Ezek semmibe sem kerülnek, mégis jó hatást gyakorolnak, s befolyásukat nem lehet felbecsülni.

Nemcsak annak hoznak áldást, aki elfogadja őket, hanem annak is, aki adja, mert visszahatnak rá. Az igazi szeretet mennyei eredetű, értékes tulajdonság, amely olyan mértékben növekszik, amilyen mértékben továbbadjuk másoknak.

Isten azt kívánja, hogy gyermekei gondoljanak arra: ha Őt kívánják dicsőíteni, szeretniük kell azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Senkit sem szabad elhanyagolnunk, akivel kapcsolatba kerültünk.

Ne tanúsítsunk önzést embertársaink iránt tekintetünk, szavaink vagy cselekedeteink által, legyenek akár gazdagok, akár szegények. Ha csak kevesekhez szólunk kedvesen, míg másokkal hidegen és közönyösen bánunk, ez nem szeretet, hanem önzés, ezért semmiképpen nem szolgál mások áldására, sem Isten dicsőségére. Ne korlátozzuk szeretetünket csupán néhány emberre!

Akik összegyűjtik Krisztus igazságának fénysugarait, de nem akarják mások életére árasztani, csakhamar elveszítik a mennyei kegyelem ragyogó fényét, amelyet önző módon visszatartottak, hogy csak néhány kiválasztottra sugározzák.

Ne engedjük meg magunknak, hogy semmit se adjunk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van a segítségre. Ne korlátozzuk szeretetünket csupán néhány kiválasztott emberre! Törjük el az alabástromszelencét, hogy jó illata betöltse az egész házat!

Az én életem ma 1952.
Link 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
Az örök élet ígérete
  2017-12-11 10:05:59, hétfő
 
  GYŐZELEM A HALÁL FELETT -- Az örök élet ígérete

,,Isten eltöröl a szemeikről minden könnyet, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak." (Jelenések könyve 21,4)

Nekünk élő, feltámadt Üdvözítőnk van, aki letörte a sír bilincseit. Lázár feltámasztása előtt diadalmasan jelentette ki: ,,Én vagyok a feltámadás és az élet." Jézus eljön - elkészültünk-e, hogy megállhassunk előtte?

Az Életadó nemsokára eljön, hogy előszólítsa a sírok foglyait. Utolsó gondolatuk a halál volt, de most így kiáltanak fel: ,,Halál, hol a te fullánkod? Sír, hol a te diadalmad?" A halál fájdalma volt az utolsó, amit éreztek. Amikor felébrednek, a fájdalom eltűnt.

Halhatatlanságba öltözve állnak, majd felemelkednek, hogy találkozzanak Urukkal a levegőben. Isten városának kapui kitárulnak, és Isten megváltottai bevonulnak a kérubok és szeráfok mellett. Krisztus köszönti őket, és áldását adja rájuk e szavakkal: ,,Jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te Uradnak örömébe!" (Máté evangéliuma 25,33)

Mit jelent az ,,Úrnak öröme"? Megváltónk örömmel látja szenvedéseinek eredményét. Mi is meglátunk valakit, akiért éjszakákon át könyörögtünk az Úrhoz. Meglátjuk azt, akivel halálos ágyán beszéltünk, és tehetetlenségében Krisztusba kapaszkodott. Egy nyomorult, iszákos ember tekintetét igyekeztünk Jézusra irányítani, akinek van hatalma arra, hogy megmentse. Elmondtuk neki, hogy Krisztus győzelemre segítheti őt. Most ezek az emberek is a halhatatlanság dicső koronáját viselik.

Isten országában nincs csalódás, szomorúság, bűn. Nincs, aki azt mondaná: ,,Beteg vagyok!" Ott nincs halál és gyász. Nincs elválás, megtört szív. Jézus velünk lesz, és szívünket béke tölti be. Megváltónk jelenlétében teljes öröm van, és jobbján örök gyönyörűség. (The Signs of the Times, 1892. február 8.)

Az én életem ma * 1952.
Link Link 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 45 
2022.04 2022. Május 2022.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 26 db bejegyzés
e év: 166 db bejegyzés
Összes: 9450 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 4468
  • e Hét: 10165
  • e Hónap: 37743
  • e Év: 132211
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.