Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 39 
Szerzetestôl-79/924
  2018-08-31 14:49:58, péntek
 
  Nagy feladatokra készen

Érzékszerveid is segítenek abban, hogy feladataidat teljesíthesd! De mégis korlátozottak, és gyakran szeszélyesek. Nem szívesen
engedelmeskednek. Futnak minden gyerekség után, ami az útjukba kerül.Válogatás nélkül büvkörébe kerülnek sok mindennek, amit éppen meglátnak, meghallanak, vagy kezük ügyébe kerül. Ha pedig nem vigyázol,sok limlomot összehordanak, amelytôl nem tudsz aztán szabadulni, s így lelki elôrehaladásod útját állja.
Ezért kell ôket jó alaposan ellenôrizni. Különösen tekintetedet.
Olykor tagadj meg tôle némely megengedett kíváncsiságot is, hogy
megmutasd: te vagy az úr a háznál!
Fékezd meg fantáziádat, amely sokszor a legkisebb érzéki benyomásra is könnyen fellángol, és megzavarja lelki életed egyensúlyát! Ne csodálkozz szeszélyein, rendezetlen, furcsa képein, amelyeket eléd varázsol! Ha csapongásait, tévelygéseit fölismered, vezesd vissza a helyes útra úgy, mint azt a gyermeket, akit óvunk a tüz közelségétôl, s ezért gyufa helyett képeskönyvet adunk a kezébe!...
Érzékszerveid segítségével ismered és szereted meg a természetet. Tekints vidám szívvel a zúgó erdôre, a hullámzó búzamezôre! Hallgasd értô lélekkel a hegyi patak csobogását, a madarak énekét! Érezd meg az erdôk, mezôk illatát; érintsd meg a nyíló rózsát, a szélben ringó kalászokat!
Élesítsd érzékeidet megfigyelésekkel, melyeknek eredményei életed késôbbi folyamán nagy hasznodra válnak!
Szeresd a liturgiát! A liturgia minden érzékszervedet leköti.
Istenhez emel, lelked legmélyéhez szól. Engedd, hogy magával ragadjon az orgonaszó, a liturgikus színek, a gyertyák lobogó lángja, a virágok,az egész ...
/P.Fernand Lelotte S.J. Szerzetes imakönyvéből +1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestôl-77/912
  2018-07-19 18:05:59, csütörtök
 
  Az ima nélkülözhetetlen és meghitt érintkezés Istennel. A könyvekbôl vett, rögzített formájú imádságoknál értékesebb, ha személyesen beszélsz Istennel a magad élményeirôl, érzéseirôl és körülményeirôl.Nem lehet lelki életed, nem kerülhetsz igazán közelebb Krisztushoz, ha naponta, ha csak öt percig is nem állsz az Úr elé. Meg kell tanulnod az elmélkedô imádkozást.
Elmélkedni... Ez azt jelenti, hogy elmerülsz Isten titkaiban, hogy
teljes nyugalommal és ôszinteséggel igyekszel a magad életének
feladatait a hit és a kegyelem fényében megismerni.

/P.Fernand Lelotte S.J. Szerzetes imakönyvéből +1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-75/899
  2018-06-03 15:24:04, vasárnap
 
  A szentmise középpontjában az utolsó vacsora felidézése áll. Az Úr
rendelkezése értelmében: ,,EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE'', a pap megjeleníti az újszövetség áldozatát, amikor megismétli Krisztus szavait. Amint Jézus megtörte a kenyeret, és megáldotta a kelyhet:,,hálát adott'' és ,,áldást mondott''. Példájára az utolsó vacsora cselekményeit mi is nagy hálaadó imádságba illesztjük. Az eucharisztia szó jelentése hálaadás.
Az eucharisztikus imádság lényegében cselekmény, mert megvalósítja,amit jelez. Csak pap mondhatja el érvényesen. Cselekményi jellegével az igehirdetés fölé emelkedik, bár egyben a legmagasztosabb igehirdetés is.
Ennek az imádságnak a szövege az elsô századokba visszanyúló
hagyományból rögzítôdött mai formájában. Rómában aránylag gyorsan egyetlen szöveget fogadtak el, amely ,,kánon'' (az eucharisztikus cselekvés szabálya) néven vált közismertté

/P.Fernand Lelotte S.J. Szerzetes imakönyvéből +1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-75/896
  2018-05-25 19:33:32, péntek
 
  Uram, Istenem, te úgy rendelted, hogy családot alapítsak. Engedd
fölismernem az igazán keresztény család értelmét és feladatait.
Kérlek, állj mellettem, hogy családomat isteni tetszésed szerint
helyesen vezethessem, és enyéimnek jó példával szolgálhassak.
Adj szeretteimnek egészséget és boldogságot, hitet és szeretetet,
igaz lelki életet; ajándékozd nekik békédet, amelyet nem kaphatnak meg a világtól.
Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösséggé váljunk; hogy
szeretettel és hűséggel viseljük el, amit ránk küldesz; hogy
osztozhassunk egymás örömében és bánatában.
/P.Fernand Lelotte S.J. Szerzetes imakönyvéből +1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-74/890
  2018-05-04 11:13:48, péntek
 
  Fordulópont

Eddig talán más célok vezéreltek, s az élet nagy kérdéseirôl is más
elképzeléseid voltak.
Ha Krisztus barátja akarsz lenni, felül kell vizsgálnod eddigi
éveidet, rendezned kell a dolgaidat, s meg kell szabadulnod minden olyan tehertôl, amely akadályozna új életed kibontakoztatásában. S amíg lélekben meg nem erôsödsz, néhány korábbi baráttól, társaságtól,esetleg bizonyos olvasmányoktól is átmenetileg távol kell magadat tartanod. Különösen akkor, hogy az említettek csak visszahúznak régi, beidegzett, rossz szokásaidhoz, esetleg súlyos vétségeidhez.
Keress olyan lelkiatyát, akiben bízol, akinek minden titkodat bátran feltárhatod. Keresd azoknak az embereknek az ismeretségét, akikrôl tudod, vagy sejted, hogy hitük szilárd, életük kiegyensúlyozott.
Figyeld meg mindennapjaikat, s kérd ki olykor tanácsaikat.
Amikor Istennel és embertársaiddal nincsenek rendezetlen ügyeid, és a szentgyónásban, szentáldozásban szívbôl kiengesztelôdtél Istennel és emberrel, a megszentelô kegyelem állapotában vagy, amely minden kereszténynek természetszerű -- mondhatnánk így is: boldog -- állapota.
Ma, amikor az emberi kapcsolatokat oly sok konkoly mérgezi, legalább a mi szívünk álljon tisztán, legalább a mi lelkiismeretünk legyen mindig tiszta! Gondold csak meg, mit jelent ez neked és környezeted számára!
Maradj meg mindig ennek a kegyelemnek a birtokában!
Imádd a háromszemélyű egy, igaz Istent!

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes +1994 Belgium/


 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-73/858
  2018-01-12 11:39:53, péntek
 
  Munkálkodás Jézus művének,terjesztésén.
Minden keresztény, aki szenvedését Krisztuséval egyesíti a világ
üdvösségére, a megváltás művének terjedésén munkálkodik.
Most már megérted, miért kellett szenvednie az Istenanyának még szent Fia halála után is, habár neki valóban nem volt bűne? Szenvedett, hogy Fia szenvedéseit hatékonyabbá tegye az egyház életében. Megérted azt is, hogy miért mutatják be sok helyütt a szentmisét olyan oltárkô fölött, amely vértanú ereklyéjét ôrzi? A szentmisével szorosan összekapcsolódik azok szenvedéseinek emléke, akiket hitük miatt öltek meg.
Megérted, miért a Gyermek Jézusról elnevezett Szent Teréz a
hittérítôk védôszentje annak ellenére, hogy sohasem járt Európa
határain túl? Mert szenvedései által, amelyeket türelmesen elfogadott Istentôl a zárdában, hatékonyan segítette a missziók ügyét.
Már megérted, hogy miért vannak fiatalemberek és lányok, akik --
telve a legszebb reményekkel -- elhagyják a világot és kolostorba
vonulnak, hogy szemlélôdô életet éljenek. Imádsággal és bunbánattal akarnak segíteni az embereken.
És hogy mindezeket még jobban megérthesd, Krisztust szívbôl kell szeretned és belátnod, hogy a világot csak szenvedések és áldozatok árán lehet a megváltás gyümölcseiben részesíteni.

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes +1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-72/857
  2018-01-07 13:43:16, vasárnap
 
  Jézus résztvesz keresztelő jános keresztségében és felemel,i egyházát,tagjait megtisztitó,szentek közösségét épitővé taszi.
Uram, Jézus Krisztus, te szerezted vissza kereszt-haláloddal az
emberiségnek az eredeti bűn által elveszített isteni kegyelmet.
A keresztség felvételekor ismét részesülünk ebben az isteni
kegyelemben, és újra a mennyei Atya gyermekeivé leszünk.
Így alkot plébániánk minden hívôje, egyházunk minden tagja egyetlen hatalmas, nagy családot. Te pedig közöttünk élsz, titokzatos módon. Mint egy testnek a tagjai,úgy vagyunk mindannyian összekötve veled. Igaz, amit Szent Pál apostol
mond: ,,Ti Krisztusnak teste vagytok s egyenként tagjai.'' (1 Kor 12,27)
Így értem meg, amit az egyház tanít, hogy mindannyian Krisztus
titokzatos testéhez tartozunk. A te kegyelmed által megszentelt emberek egy nagy életközösséget alkotnak. Segítenek egymáson, s összeköti ôket a közös célra való törekvés. Uram, hiszek a szentek közösségében, a testvéri segítôkészségben,amely egyesít minden lelket az égben, a tisztítóhelyen és a földön.
Uram! Hiszek az embereknek ebben az általad alapított nagy
közösségében. Erôsítsd hitemet, hogy az emberek iránti szeretetben napról napra igazibbnak bizonyuljon!

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes +1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-64/818
  2017-08-27 10:58:58, vasárnap
 
  Ima hitünk elterjedéséért
Urunk, Jézus Krisztus, aki szent véred által megváltottad a világot,
nézz le szeretettel az emberiségre, amelynek nagy része máig sem ismeri evangéliumodat!
Küldd el az igazság fényét az ô életükbe is!
Uram, növeld hitünk terjesztôinek számát. Adj nekik kitartó
lelkesedést a szent ügy iránt. Tedd gyümölcsözôvé fáradozásaikat, és áldd meg buzgalmukat.
Add, hogy munkájuk révén mindenki megismerjen: téged valljon
Alkotójának és Megváltójának!
Az elkülönülteket vezesd vissza a nyájba, az egy közösségbe!
Szeretetre méltó Üdvözítô, siettesd országod megvalósulását, ölelj minden embert isteni szívedre, hogy majd mindannyian részt vehessünk megváltásod művének végtelen áldásában, a mennyei örök boldogságban!

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes +1994 Belgium/

 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-63/817
  2017-08-25 13:34:57, péntek
 
  Isten szeretete.
Olvasd az Isten megtestesülésének csodáját, a Megváltó születésérôl szóló örömhírt, olvasd az evangélium minden lapját! Idôzz el az Üdvözítô szenvedésének és halálának megrázó eseményeinél!
Mindezt az emberiségért, minden egyes emberért, teérted vállalta
magára.
Meg akarta mutatni: Isten szeret téged!
Meg akarta tanítani: szeresd felebarátodat, mint magadat.
Jóvá akarta tenni, amit az emberek elrontottak.
Egyedül ô tudja elhozni számukra az igazi békét.

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes +1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-62/810
  2017-07-30 11:38:43, vasárnap
 
  Tettre kész szívvel
Az isteni kegyelem eláraszt, és képessé tesz arra, hogy Isten művén munkálkodj. Nagy dolgokat alkothatsz akár a tudomány, akár a muvészet területén;legyen tied akár az egész világ: ha nem vagy a kegyelem birtokában, a legdrágább kincsed hiányzik.
Életed legfôbb értelme, hogy megszerezd Krisztus barátságát. Tedd minél bensôségesebbé, s szívesen hozd meg mindenkor azt az áldozatot,amelyet ez a barátság megkíván. Vagy talán lehetséges barátság lemondás nélkül?
Krisztus barátsága az egyetlen kincs, amelyet nem vehet el tôled
senki. Örökké tiéd marad.
Szíved legyen mindig nyitva Krisztus barátságának befogadására!

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes +1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 39 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 21
  • e Hét: 153
  • e Hónap: 597
  • e Év: 597
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.