Regisztráció  Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 32 
Szerzetestől-64/818
  2017-08-27 10:58:58, vasárnap
 
  Ima hitünk elterjedéséért
Urunk, Jézus Krisztus, aki szent véred által megváltottad a világot,
nézz le szeretettel az emberiségre, amelynek nagy része máig sem ismeri evangéliumodat!
Küldd el az igazság fényét az ô életükbe is!
Uram, növeld hitünk terjesztôinek számát. Adj nekik kitartó
lelkesedést a szent ügy iránt. Tedd gyümölcsözôvé fáradozásaikat, és áldd meg buzgalmukat.
Add, hogy munkájuk révén mindenki megismerjen: téged valljon
Alkotójának és Megváltójának!
Az elkülönülteket vezesd vissza a nyájba, az egy közösségbe!
Szeretetre méltó Üdvözítô, siettesd országod megvalósulását, ölelj minden embert isteni szívedre, hogy majd mindannyian részt vehessünk megváltásod művének végtelen áldásában, a mennyei örök boldogságban!

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes +1994 Belgium/

 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-63/817
  2017-08-25 13:34:57, péntek
 
  Isten szeretete.
Olvasd az Isten megtestesülésének csodáját, a Megváltó születésérôl szóló örömhírt, olvasd az evangélium minden lapját! Idôzz el az Üdvözítô szenvedésének és halálának megrázó eseményeinél!
Mindezt az emberiségért, minden egyes emberért, teérted vállalta
magára.
Meg akarta mutatni: Isten szeret téged!
Meg akarta tanítani: szeresd felebarátodat, mint magadat.
Jóvá akarta tenni, amit az emberek elrontottak.
Egyedül ô tudja elhozni számukra az igazi békét.

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes +1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-62/810
  2017-07-30 11:38:43, vasárnap
 
  Tettre kész szívvel
Az isteni kegyelem eláraszt, és képessé tesz arra, hogy Isten művén munkálkodj. Nagy dolgokat alkothatsz akár a tudomány, akár a muvészet területén;legyen tied akár az egész világ: ha nem vagy a kegyelem birtokában, a legdrágább kincsed hiányzik.
Életed legfôbb értelme, hogy megszerezd Krisztus barátságát. Tedd minél bensôségesebbé, s szívesen hozd meg mindenkor azt az áldozatot,amelyet ez a barátság megkíván. Vagy talán lehetséges barátság lemondás nélkül?
Krisztus barátsága az egyetlen kincs, amelyet nem vehet el tôled
senki. Örökké tiéd marad.
Szíved legyen mindig nyitva Krisztus barátságának befogadására!

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes +1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-60/800
  2017-06-25 11:32:36, vasárnap
 
  Isten műveiben munkálkodás.
A polgári életben mindenkinek be kell töltenie valamilyen hivatást.
Amikor egy pálya elônyeit és hátrányait mérlegeled, elsôsorban azokat a lehetôségeket keresd, miképp tudnád az illetô foglalkozásban Istentôl kapott képességeidet a legeredményesebben hasznosítani.
Maga Krisztus földi életében nagyobbrészt embertársai földi
boldogságát szolgálta. Volt foglalkozása, mégpedig igen szerény: ezzel is megmutatta, hogy minden életpálya értékes. Munkás lett, hogy a munkások tömegei benne ön-magukat lássák, és félelem nélkül közeledjenek hozzá. Visszaadta a munka igazi értelmét; munkánk a teremtés befejezése. Igazi hivatását azonban a lelkek megmentésének szolgálatába állította.
Krisztus téged is hív, hogy művén tovább munkálkodj, a magad által választott módon:

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-58/794
  2017-06-04 13:53:09, vasárnap
 
  Istenem -- mindenem!
Isten beéri önmagával --
Isten kielégít minden teremtményt --
Isten az ember vágyainak teljessége.
Ô a vakok világossága,
a betegek gyógyulása,
a szomorúak vigasza,
a gyengék erôssége,
a bűnösök menedéke,
minden ember békéje,
mindenkinek menedéke.
Uram, Istenem, légy velem,
hisz nélküled semmi sem vagyok!

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-57/792
  2017-05-28 11:30:55, vasárnap
 
  Krisztus hív!
Az isteni trón szolgálatára rendelt, megszentelt ember az elsô próbán elbukott, s az eredeti bűnnel az egész emberiséget magával rántotta a bajba, szenvedésbe.Istenhez akartunk hasonlóvá lenni, s a föld és a bűn foglyává lettünk.
Akkor te, a Végtelen, leszálltál hozzánk, elrontott világunkba, hogy bűnös mivoltunkból megváltsál, és magadhoz emelj minket.
Irántunk való szeretetbôl jöttél hozzánk, megtévedt emberekhez
megbocsátó irgalmaddal, amely a megfeszített Jézus Krisztus arcából sugárzik felénk.
Az elesett embernek az egyetlen lehetôség a végtelen Isten elôtt:
Krisztus által a kegyelemben részesülni, Krisztussal együtt keresztre szegeztetni, Krisztusban föltámadni, és így az istenhasonlóságig fölemelkedni.
Krisztus így hív: aki velem együtt akar haladni, viselje a fájdalmat
is velem, hogy miután együtt voltunk a harcban, szenvedésben és
vezeklésben, legyünk együtt a dicsôségben is.
Meghívsz és fölemelsz a veled való közösségbe. Részesítesz
világmegváltó és világot alakító küldetésedben. Szeretettel hívsz meg a közös munkára és küzdelemre.
Mint föltámadt és gyôzô velünk maradsz.
A te dicsôséged legyen jutalmunk!
Készen állok a hű szolgálatra! Szólj, Uram, hallja a te szolgád!
Boldogság és megtiszteltetés számomra, ha veled élhetek, harcolhatok,halhatok és gyôzhetek!

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-56/590
  2017-05-21 11:22:19, vasárnap
 
  A Szentháromsághoz
Szentháromság egy Isten! Mi, a te teremtményeid, nem vagyunk egyedül a világban. Nem hagytál bennünket magunkra, nem hagysz társtalanul,fáradtan vándorolnunk egy távoli, hideg, közömbös istenség felé. Velünk vagy, mint a család atyja övéivel. ,,Atyánk''-nak szólíthatunk téged, s magunkat gyermekeinknek nevezhetjük.
És te, Urunk, Jézus Krisztus, eljöttél közénk, hogy megmutasd nekünk az emberhez méltó élet szép példáját. Isten létedre testvérünk,barátunk lettél.
És te, Szentlélek, isteni Szeretet, aki az Atyát és a Fiút
összekötöd, ajándékunk lettél, hogy szívünket Krisztus szeretetére és szolgálatára buzdítsd. Elôttünk jársz, világítod az utat, melyen
járunk, hogy Krisztus hű követôi maradhassunk.
Atya, Fiú és Szentlélek! Hadd élhessek én is Szentháromságtok
fényében és melegében! A mindennapi élet hajszájában sohase feledjem, hogy a Szentháromság bennem él, és erôt ád minden küzdelemben!

/ P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-55/784
  2017-04-30 14:06:56, vasárnap
 
  Légy útitársam!
Isteni Üdvözítô, légy útitársam, mint ahogy társa voltál az Emmausz felé tartó tanítványoknak!
Szomorúan és elhagyottan vándoroltak az úton, amely keresztedtôl indult. Ekkor találkoztak veled anélkül, hogy fölismertek volna.
Szavad új életet öntött beléjük, és csak akkor ismertek rád, amikor megszegted nekik a barátság kenyerét.
Uram, emlékeztess majd erre azokban az órákban, amikor letört vagyok,képtelen arra, hogy tovább menjek! Jusson eszembe, te bennem élsz, a közelemben vagy. Ekkor ahelyett, hogy önmagamba és fájdalmamba burkolóznék, téged foglak keresni.
És utána újra a te barátságodban akarom járni bátran és vidáman a kötelesség útját.

/ P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-54/782
  2017-04-23 11:13:47, vasárnap
 
  Mennyei Atyánk dicsôítése

A te gyermekeid vagyunk.
Atyánk, irántunk való szereteted abban nyilvánult meg, hogy
egyszülött Fiadat küldted a világba, hogy általa fölismerhessük életünk valódi értelmét és igazi célját.
Atyánk, micsoda szeretettel ajándékoztál meg bennünket: gyermekeidnek hívnak, és azok is vagyunk!
Atyánk, Fiad lelkét küldted szívünkbe, aki így imádkozik: Abba, Atya!
Atyánk, te mennyei ajándékokkal és lelki áldások bôségével halmoztál el bennünket.
Atyánk, te a sötétségtôl szabadítottál meg, s szeretett Fiad
országába hívtál minket.
Atyánk, te méltóvá tettél, hogy részt kapjunk a szentek örökségébôl.
Atyánk, te szerettél bennünket, s kegyelemeddel soha nem múló
vigasztalást és reményt adtál.
Atyánk, te fölkelted napodat jókra és gonoszokra, esôt adsz igazaknak és bűnösöknek.
Atyánk, te saját Fiadat küldted hozzánk, hogy mindaz, aki látja a
Fiút és hisz benne, örökké éljen.
Atyánk, te belelátsz szívünk legrejtettebb redôibe.
Atyánk, te tudod legjobban, mire van szükségünk.
Atyánk, te táplálod az ég madarait és a mezôk liliomait.
Atyánk, te olyanokat keresel, akik igazán, lélekben és igaz szívvel
imádnak téged.
Atyánk, tôled származik minden közösség mennyben és a földön.
Mindenek Atyja, aki minden fölött, minden által, mindenben vagy!
Atya, akiben a változandóságnak és mulandóságnak árnyéka sincsen.
Irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, a te gyermekeid vagyunk!

/ P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől-49/736
  2016-11-13 14:19:33, vasárnap
 
  Békesség Isten szolgálatban állhatatosságból.
Egymás után gyulladnak ki az utca neonfényei. Újra benépesülnek a szórakozóhelyek, a vendéglôk, színházak és mozik. Le kell szakítani annak a néhány órának az örömét, amit ez a vasárnap este még tartogat számunkra...
Vajon hányan jutottunk ezen a héten, ezen a napon közelebb a
boldogsághoz? Hányan fordultunk vissza csalódottan, mert a boldogságot rossz helyen kerestük?
Jézusom, te azt mondtad, hogy aki tanításodat megtartja, az nem
ízleli meg a halált mindörökké. Minket tettél tanításod
letéteményeseivé, s a világ most ránk figyel, tôlünk várva a választ
pusztában hangzó kérdéseire. Vajon tudtam-e ma akár csak egynek is feleletet adni? Adj, Uram, nekünk erôt, hogy meggyôzô hittel kiálthassuk oda minden vívódónak, minden nyugtalan igazságkeresônek: Ne félj, nem ízleled meg a halált mindörökké! Ennél többet, ennél megnyugtatóbbat nem lehet mondani az embernek... Add, Urunk, hogy ez az örömhír minél több
testvérünkhöz jusson el ezen a földön! Hiszen nemcsak a lemondásnak, a szenvedésnek, a megaláztatásnak, de a sikerekben akár leggazdagabb életnek is csak akkor van egyáltalán értelme, ha magyarázata van a halálnak is. Ha nem megsemmisülésemet jelenti, hanem örök hazatérésemet
a szeretô Atyához, a Végtelen Jósághoz. Mindazok boldog közösségéhez,akik elôttem s utánam munkálkodtak itt a földön Isten nagyobb dicsôségéért.
Segíts, Uram, hogy az elkövetkezô napokban, hetekben, hónapokban,években, egész hátralévô életemben olyan példát mutassak, amely mögött fölsejlik ennek az örök életnek a vonzása!
Adj erôt, hogy a körülöttem élô emberekben újra fölébreszthessem a reményt: van értelme a küzdésnek, van értelme az állhatatos kitartásnak és hűségnek, van értelme egész életünknek! Segíts, Uram! Benned van reményem, ne hagyj soha szégyent érnem!

/ P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/

 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 32 
2017.10 2017. November 2017.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 5 db bejegyzés
e év: 92 db bejegyzés
Összes: 841 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 14
  • e Hét: 1045
  • e Hónap: 2940
  • e Év: 44358
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.