Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 4 
Csak azt végső akkordot el ne vétsem! Uram
  2015-11-15 14:06:41, vasárnap
 
  Az én Jézusom a Krisztus, aki az utolsó napon, ítéletre, - ,,összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig" (Mk 13, 27)

LinkLassan véget ér az egyházi év.
Már csak két vasárnap és az új adventtel új esztendő kezdődik.
Meg kell halljuk Urunk figyelmeztetését, hogy földi életünk mulandó.
S ugyanígy a történelem is, - egyszer véget ér.
Akkor következik az utolsó ítélet.

A hívő embernek pedig, mindig készen kell lennie arra, hogy számadást adjon életéről.
Az Úr igazságossága megvilágít majd mindent. Bölcsessége folytán, választ kap minden kérdésünk. Nekünk pedig számot kell adjunk, életünk minden tettéről.

A világ elmúlik, - megszűnik! Rám vonatkoztatva, - halálomkor.
Sokakat ez arra csábít, hogy a világ gátlástalan kiélvezésével, az ,,egyszer élünk!" és a ,,rövid az élet!" jelszavával éljék életüket.
A keresztény ember, éppen a hite révén, biztos abban, hogy ez a mostani, földi világ múlik csak el.
Hisz abban, hogy következik egy másik világ is, s ő abban részt akar venni.
Tehát e világ elmúlása számára nem a gátlástalan élvezetvágyat kelti, hanem értelmes gondolkodásra sarkalja.

Arra, hogy ne élje bele magát pusztán e földi dolgokba. Hogy nagyon fontosnak tartsa ebben a világban folyó életét, hisz ettől függ számára milyen lesz élete, abban a másik, következő világban.
Ez a földi életünk nem más, mint bizonyítása annak, hogy méltók vagyunk, - Isten végtelen irgalmának kegyelméből, - arra, amit ígért nekünk: áldottainak járó örökségre, - életre, az Ő Szent Szívén.

Ha ezt jól magunkba tudjuk imádkozni, végig elmélkedni, ez nagyon meg tudja könnyíteni keresztény életünket. Életünk folyamán jelentkező kísértéseinket is könnyebben tudjuk leküzdeni, - ennek tudatában.
Valójában, - megnyugtató e gondolat! Még a szenvedést is könnyebben elviselem, ha arra gondolok, - Krisztus Keresztje óta, ezzel bizonyítható legjobban a szeretet.

Élettörekvéseim célja: legyek egyre kedvesebb, - Istenemnek.
A keresztény ember életét ez, - csakis ez képes megkönnyíteni.
Amikor önmagában semmit sem vesz túlzottan jelentősnek, viszont mindent komolyan vesz, hisz bizonyítani szeretne, - Istenének.

Szeretettel:
Árpád

VASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:
Tegnap este megvilágosodott előttem, miért szeretem annyira J.S.BACH c-moll PASSACAGLIA
(BWV 582) - művét.
Ezt a gyönyörű, nyolcütemes basszustémára épülő feltűnően bonyolult, fúgájának végében,
mint megdicsőülésbe érkező művet.

Link

Rádöbbentem, - ez életemet példázza!
Az Úristen elindított engem is egy egyszerű, de indulásában sokat ígérő gyönyörű témával...
A nagy kérdés, - mit tudtam vele kezdeni?
Tudtam-e úgy építkezni a kapott témára, mely számomra is a tökéletes befejezést ígéri?
Visszanézve a Gondviselés irányította ,,játékosságok" halmazára... (hála érte!) láthatom, - hányszor ütközött bennem az ellenpontok, kusza szövevénye...
Csak azt végső akkordot, azt a ,,beérkezést" el ne vétsem! Uram, - irgalmazz!

Kyrie eleison!
 
 
0 komment , kategória:  - Árpi bácsi  
A mai ember fogalomzavarban él
  2015-11-01 10:03:02, vasárnap
 
 
LinkAz én Jézusom a Krisztus, aki hegyibeszédében
mondta:
,,Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz
a ti jutalmatok az égben!" (Mt 5. 12)

A mai ember fogalomzavarban él.
Mert a Mindenszentek, - a temetőt juttatja eszébe.
Szerettei sírjához megy, gyertyát gyújt, emlékezik és imádkozik.
Ezt teszik a hitet gyakorló keresztények is.
Pedig számukra sokkal többet jelent ez az ünnep, - a síroknál, az emlékezésnél.
Ezen az ünnepen nem, - de még a halottak napján sem, - azokról emlékezünk, akik ,,voltak!"
Azokra gondolunk a hit bizonyosságával, akik ugyan előttünk már elmentek, a minden élők útján, - de most is élnek!
Mindenszentekkor azokra gondolunk, akik már a mennyben, Istennél vannak.
Értük már nem imádkozunk, de közbenjárásukat, - kérjük.
Hogy mi is közéjük jussunk.
A szentek azok, akik nemcsak vágyódtak abba a jobb hazába, hanem úgy is éltek, hogy elnyerjék az örökélet koronáját.

Halottak napja azokra való emlékezésünk napja, akik még a tisztulás folyamatában vannak, hogy tisztán jussanak az Úr színe elé.
Ők is, - szentek lesznek!
Hogy minél hamarabb megvalósuljon ez, ezért imádkozunk értük.
E meghitt, elmélyedésre hangoló napokban, - amikor meglátogatjuk, a keresztény ember számára
nem elriasztó, virággal díszített, mécsesektől, gyertyáktól megvilágított, keresztekkel tűzdelt, inkább reményt nyújtó temetőket, - azért imádkozunk az élet Urához, kérve a mindenszentek közbenjárását is, hogy családjaink minden tagja, szeretteink, barátaink, s a már megbékélt szívű,
számunkra nem mindig jóakaróink is, arra a vágyott, - Jó Helyre kerüljenek.
Hogy találkozzunk szeretetben egymással!
Leljünk békére, - Jézus irgalmas Szent Szívén.
Senki ne legyen olyan a ránk bízottak, a velünk kapcsolatban levők között, akin már nem használ, sem a virág, sem a gyertyafénye, sem az érte mondott ima.
Tegye széppé napjainkat, hogy mi, - még úton levők, - feltekintünk a már Célba érkezettekre.
Szeretteink sírjainak látogatása pedig, legyen ösztönzés számunkra, hogy imáinkkal segítsünk rajtuk...
Emlékeztessen földi éltünk mulandóságára, irányítsa figyelmünket a mennyei javakra.

Szeretettel:
Árpád
 
 
0 komment , kategória:  - Árpi bácsi  
Az élet egy szép szelete - a házasság
  2015-09-12 19:55:11, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus, aki így szólt:

,,Ha valaki követni akar, tagadja meg magát... aki meg akarja menteni életét elveszíti azt, de aki elveszíti életét értem, ...megmenti azt." (Mk 8, 35)

Nem kevés titokzatosság van az Evangélium e néhány szavában. Miért ne alkalmazzuk egy kis logikai kanyarral e jézusi mondást, az élet egy szép szeletére, - a házasságra?
Aki Isten kegyelméből, már több mint 53 évet élt szentségi házasságban, talán kissé jogot is formálhat erre, - szerény eszmefuttatásában.

Aligha van függetlenebb, szabadabb valaki, mint egy felnőtt fiú, vagy leány.
Szüleiknek védőszárnya alatt szinte teljesen maguknak élnek, esztendőkön át.
Övék szabad idejük, életbeosztásuk, szokásaik és barátaik megválasztásának szabadsága.
Úgy gondolják, övéké az egész világ.
Abban a pillanatban, amikor az oltár előtt kimondják a felelősséggel vállalt igent, és örökre összekötik életüket, le kell mondaniuk erről a csupa szabadság életről, erről az önállóságról.
Figyelembe kell vegyék a házastársukat, majd gyermekeiket, - családjukat.

,,Aki életét meg akarja menteni..."

Azért sikerül rosszul manapság minden három házasságból kettő, mert a fiatalok, - még inkább érvényes ez, az idősebb korban kötött házasságokra, - meg akarják tartani független életüket.

Nem képesek lemondani róla sem egymásért, sem az új életért.
Átalakulni sem hajlandók.
Egymás terheit áldozatosan viselni, egymásra tekintettel lenni, megbocsátani, saját ötleteiket feláldozni, nem hajlandók.
Élnek valójában, ,,mint két csókolózó idegen..."Két élet nem futhat egymás mellett, ha nem akar igazán együtt futni, eggyé válni.

,,...elveszíti azt."

Aki házasságában úgy akar élni, mintha még mindig független lenne, az elkönyvelheti magáról azt, hogy ő, - már elveszett.
Nem lesz övé az új, szép, közös élet, mert ahhoz le kellene mondania a régi, visszavágyott, -független életről.
Minden napnak, szinte minden órájában le kell mondaniuk saját életükről, hogy megtalálhassák a közös élet gyümölcsöző gyönyörű örömét.
Aki valóban és helyesen szereti gyermekeit, erre próbálja nevelni őket.

Tudjanak lemondani, - szeretetből!

Mert csak így találhatják meg azt az igazi életet, mely méltó az emberi élet névre.

Szeretettel:
Árpád

Csukor Árpád

 
 
0 komment , kategória:  - Árpi bácsi  
Uram, kihez menjünk?
  2015-08-22 13:27:19, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus, kinek kérdésére a Tizenkettő nevében Péter válaszol:
,,Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak." (Jn 6, 6 )

LinkEzt a teljes értékű meghódolást kívánja tőlünk is.

Naponta, újra és újra megújított hűségünket.

Az ember természetes vágya, hogy megtalálja azokat az igazságokat, melyek képesek célt és tartalmat, - hitet, - adni életének. Ennek megszerzése, megtalálása és átadása, - nem könnyű feladat.

Mert a hit nem ismeretek felhalmozása. Meggyőződés, látásmód, életszemlélet, - életmód.
Alakoskodás nélküli, természetes, nagyon komoly, belső átélés.

Amennyire igaz, hogy csak élőből lesz élő, ugyanúgy igaz az is,hogy hittel teli élet, csak élő hitből fakad.
Vallásos családok gyermekei, - egészségesen vallásos családi körben, természetszerűen belenőnek a hitbe és rendszerint át is veszik a család hitét.
Ebből azonban egyáltalán nem következik az, hogy felnőtté válva is megmaradnak vallásosnak.
Oly könnyen elveszíthetik hitüket.
Ha elveszítik, az elsősorban magán a gyermeken és szülein múlik,nem pedig külső körülményeken. (Pedig hányan és hányan, erre hivatkoznak.)

A gyermekkorban kapott hit nem elég. Azt felnőttként újra kell érlelni magunkban.

Hitünknek is felnőtté kell válnia!

Hitünk, előbb utóbb szembekerül a valósággal, a közben szerzett ismeretekkel, s a felnőtt ember, - önmagával.
Ez a szembenézés nem egyszerű. Olykor kegyetlenül viharos. Főleg az ember ifjú éveiben.
De viharba kerülhet hitünk évgyűrűink szaporodtával is.Így van ez rendjén, így erősödik, és mélyül.
Így válik egyre bensőségesebbé, tudatosabbá.

Istenbe vetett hitünk, nem is igen más, mint szembenézésünk az Istennel.
Ez válik, a hitünkből kinőve, ékes valóssággá, - halálunk pillanatában.

De addig? ,,Uram, kihez menjünk?"
Kihez? CSAKIS ŐHOZZÁ!
Boldog ember az lehet, kinek életében, - ahogy múlnak az évek, évtizedek, - egyre világosabbá válik mindez.
Hogy valójában nem is Istennel, Jézus Krisztussal való ellenkezésről van szó, hanem az én és Isten, az én és Jézus Krisztus, az én és a körülöttem élők, egymásra találásáról.
Egyre világosabbá kell váljék, hogy hinni és hit szerint élni, annyit jelent, mint rátalálni Istenre,
megtalálni az Ő Fiát, Aki számomra Élet, Út, Igazság!

És ebben a hitben szeretni az embertársat!

Tegyük széppé e találkozásban, - hitünkben megélt vasárnapunkat!


Csukor Árpád
 
 
0 komment , kategória:  - Árpi bácsi  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 4 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2
  • e Hét: 820
  • e Hónap: 3571
  • e Év: 3571
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.