Regisztráció  Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
Kutatótól10/852
  2017-12-22 20:54:29, péntek
 
  Johann Gottlieb Fichte: (Hogy Isten van, s hogy bennünk működik...)


Hogy Isten van, s hogy bennünk működik, ez nem elvont, színtelen,hipotetikus filozoféma, hanem tény, amely minden lelkes, az önkeresés korlátait legyôzô megismerésben és akarati cselekvésben megmutatkozik,amely a végesség és az emberi gyengeség világában olyat állít szemünk elé, ami több, mint emberi. És ez a filozófiai bizonyítás csúcsa is,mert e bennünk lévô szellemi megszentelô hatalmat kell filozófiailag Istennek neveznünk. Amilyen bizonyos, hogy mi vagyunk, olyannyira
bizonyos, hogy Isten van és mi ôbenne vagyunk. Amilyen bizonyos a mi szellemi voltunk, olyannyira Isten a legfôbb szellem; mert mi benne fejtjük ki szellemi tevékenységünket, benne gondolkodunk. Isten a szent akarat, mert amennyiben szent-re törekszünk, az az ô akaratának ereje bennünk Isten a legfôbb szeretet, mert benne szeretjük kölcsönösen egymást és ôt. Ezáltal nem csupán tudományosan értelmeztük az embert, mivel éppen itt szűnt meg a tudomány merôben absztrakt,önmagán kívül érthetetlen tanítása, és így az ember önmagával is tisztába jött, értelmezhetôvé vált nyugtalan vágyakozása, megoldatlan kettôssége, amely értetlenül hajtja --, és ezáltal teljesen felépült. Szeretete, lényének alapvetô ösztöne ezzel megkapta igazi, megmaradó tárgyát, akarata az igazi megnyugvást, s nem azért, hogy tétlenül nyugodjék bennük, hanem hogy saját önzetlenségében, de az isteni lelkesedéstôl vitetve, mind a szemlélôdésben, mind a cselekvésben csak
az örökkévalóra törekedjék, csak azt teljesítse be.

/FICHTE, Johann Gottlieb (Rammenau, 1762 -- Berlin, 1814) filozófus, a német idealizmus egyik fôalakja/
 
 
0 komment , kategória:  Kutatóktól  
Kutatótól9/849
  2017-12-15 13:17:04, péntek
 
  Johannes Kepler: Himnusz
Nagy a mi Urunk, erôs és hatalmas; bölcsességének nincsen határa Dicsérjétek ôt, Nap, Hold és bolygók, amilyen nyelven csak zenghetitek Teremtôtök dicséretét! Dicsérjétek ôt, égi harmóniák; és ti is;felfedett igazságainak tanúi és igazolóit És lelkem, te is zengd az Úr dicséretét egész életeden át! Tôle és általa és érte vannak minden dolgok, a láthatóak és a láthatatlanok. Egyedül ôt illesse tisztelet és dicsôség öröktôl örökké!

/Johannes Kepler: német matematikus és csillagász +1630. Regensburg/
 
 
0 komment , kategória:  Kutatóktól  
Kutatótól8/847
  2017-12-08 11:38:53, péntek
 
 
Humphry Davy: A vallás világítótorony

A széliemnek a lelkiismeret az az alakzata, mely képes azt a
halandóságban próbára tenni. S ez a legteljesebb összhangban van
vallásunk alapfogalmaival, amelyek isteni eredetét nem kevésbé mutatja történetük, mint természetünkkel való összhangjuk. A vallás az a világítótorony, amely hazavezeti a hajóst a hullámok tombolásában,amikor, mint a norvég kormányos, kiszökik a viharos Északi-tengerrôl,s eléri a csendes, nyugodt szépségű fjordokat, amelyeket derűs ligetek és idilli rétek öveznek. A vallás zöld, lombos, friss forrástól áztatott oázis, amely a sivatag közepén fogadja a szomjas, kimerült vándort.

/Humphry Davy kémiku,fizikus +1829 Genf/
,
 
 
0 komment , kategória:  Kutatóktól  
Kutatótól7/845
  2017-12-01 15:53:25, péntek
 
  Hans Christian Örsted: A teremtôerô fölemel

Mindazok a tiszta és világos igazságok, amelyek az emberben
támadnak, az örök értelem kinyilatkoztatásai. A tudományban és
vallásban közös, hogy föl akar emelni bennünket az érzéki világ fölé.Az ég és a föld csak jelenség, mögöttük egy mélyebb és tartósabb természeti rend rejtezik. Egyáltalán nem mindegy, hogy az ember megvet-e egy nemes, szellemi örömöt vagy sem; annak élvezete közeledés Istenhez. Egyszer csak úgy érezzük, hogy az isteni bölcsesség és teremtôerô kinyilatkoztatásának egy sugara fölemel és eltölt az alázatosság legmélyebb érzésével; ha nem tudnók elôbb, akkor most kellene megtanulnunk, hogy Istenhez képest semmik vagyunk, csak Isten által vagyunk valamik.

/Hans Christian Örsted: dán fizikus és vegyész +1851 Koppenhága/
 
 
0 komment , kategória:  Kutatóktól  
Kutatótól6/842
  2017-11-19 12:05:02, vasárnap
 
  Sir Alexander Flemming: (Hiszek benned, végtelen világszellem...)

Hiszek benned, végtelen világszellem,
egyedül a Te kegyelmed által lettem az,
amit kezdettôl fogva lelkembe helyeztél, segítô!
Te adtad nekem azt a tüzet és azt a fáradhatatlan buzgalmat,
ami nélkül tevékenységem töredékes maradt volna.
Csak neked köszönhetem, hogy a tiszta akaratot,
amely lelkesített, úgy vethettem be,
hogy az emberek segítségére tudtam lenni.
Amint Te mindig vigaszt, örömöt és áldást adtál nekem,
Úgy tudtam én is hitet, reményt és szeretetet adni a világnak.
A Te neved dicsértessék mindörökké!

/Sir Alexander Fleming: skót bakteriológus +1955.London/
 
 
0 komment , kategória:  Kutatóktól  
Kutatótól5/824
  2017-09-17 12:13:40, vasárnap
 
  Carl Ritter: Az imádság áldása


Minden szerzett bölcsességem, okosságom, lelki vidámságom lehull rólam, és nem tudok mást tenni, mint imádságban ahhoz menekülni,akiben akkora irgalom volt, hogy Isten létére meztelen földi gyermekként jött el hozzánk. Amikor megszabadultam a külvilágtól és minden idegenségtôl, boldogan térdeltem színe elôtt, és az alázat és a bánat édes könnyét onthattam, akkor éreztem, hogy új, kimondhatatlan áldás egész árja áradt rám, s a hosszú sötétség után újra világosság gyúlt bennem: Ô az Úr, aki mindig közel van hozzánk, örömben és balsorsban. Nem értelmetlenül kerültünk a világba, itt kell megérnünk egy másik világ számára. Nagy bűneimnek teljes tudatában vagyok, mégis bizalom tölt el, mivel tudom, hogy Isten az örök szeretet és kegyelem, s hogy Megváltóm él, s híveit az Örökkévaló és az Igazságos
kegyelmében részesíti.

/Carl Ritter: német földrajztudós +1859 Berlin/
 
 
0 komment , kategória:  Kutatóktól  
Kutatótól4/752
  2017-01-08 16:35:53, vasárnap
 
  James Clerk Maxwell: Kérô imádság
Mindenható Isten, aki az embert képedre és hasonlatosságodra
teremtetted és élô lelket adtál neki, hogy keressen téged és
uralkodjék a teremtményeken, taníts meg bennünket, hogy úgy kutassuk kezed alkotását, hogy szolgálatunkba hajtsuk a földet, a Te szolgálatodra erôsítsük értelmünket, s úgy fogadjuk a Te szent igédet,hogy higgyünk abban, akit Te küldtél, hogy megadja nekünk az üdvösség tudományát és bűneink bocsánatát! Ezért kérünk mindent Jézus Krisztus,a mi Urunk nevében.


/James Clerk Maxwell matematikus-fizikus +1879 Cambridge/
 
 
0 komment , kategória:  Kutatóktól  
Kutatótól3/720
  2016-09-18 16:41:47, vasárnap
 
  Carl Gustav Jung: A léleknek vallási funkciója van

Ha a lélekben nem lennének tapasztalatunknak megfelelôen a
legmagasabb értékek, akkor a legkevésbé sem érdekelne a lélektan, hisz a lélek nem volna más, csak nyomorúságos pára. Én azonban százszoros tapasztalat alapján tudom, hogy nem az, ellenkezôleg, mindazon dolgoknak tartalmazza a megfelelôjét, amiket a dogma megfogalmazott,sôt még azon felül is néhány dolgot, s éppen ez teszi a lelket képessé arra, hogy olyan szem legyen, amelynek az a rendeltetése, hogy szemlélje a fényt. Ehhez végtelen nagyságra és elérhetetlen mélységre van szüksége. Szememre vetették, hogy ,,istenivé teszem a lelket''.
Nem én -- Isten maga tette istenivé! Nem én találtam ki a lélek
vallási funkcióit; én csak felsorakoztattam a tényeket, amelyek
bizonyítják, hogy a lélek ,,naturaliter religiosa'', azaz vallási
funkciója van: olyan funkciója, amit nem én helyeztem beléje vagy
értelmeztem, hanem saját maga hozza létre magából úgy, hogy semmiféle vélemény vagy szuggesztió nem ösztönzi rá.

/Carl Gustav Jung: pszichológus +1961.Küsnacht,Svájc/
 
 
0 komment , kategória:  Kutatóktól  
Természetkutatótól2/193
  2011-09-01 17:07:06, csütörtök
 
  Békesség Isten szeretének Jézus általi megnyilvánulásaiból
A régi filozófusok nagyon kevéssé ismerték ezeket a fontos
igazságokat. Egyedül Jézus Krisztus fejezte ki ôket isteni tökéletességgel, oly világosan és egyszerűen, hogy a legfaragatlanabb szellemek is megértették. Evangéliuma megváltoztatta az emberi dolgok egész arculatát is. Jézus Krisztus megajándékozott minket a mennyek országának vagy a szellemek ama tökéletes államának ismeretével, amely méltó arra, hogy Isten országának nevezzék, és felfedte számunkra ennek csodálatos törvényeit; egyedül ô mutatta meg nekünk, hogy mennyire szeret minket Isten, és hogy milyen aprólékosan gondoskodott mindenrôl, ami ránk vonatkozik; hogy Isten, aki gondot visel a verebekre, nem fog megfeledkezni az értelmes teremtményekrôl, akik összehasonlíthatatlanul kedvesebbek neki; hogy Isten többet törôdik a legkisebb értelmes lélekkel, mint a világ egész gépezetével; hogy egyáltalán nem kell félnünk azoktól, akik megölhetik a testet, de a lelkeknek nem árthatnak, mivel egyedül Isten teheti a lelkeket boldogokká vagy boldogtalanokká; hogy az igazak lelkei Isten kezében biztonságban vannak a világ minden változásával szemben, mivel semmi sem gyakorolhat rájuk hatást, csak egyedül Isten; hogy egyetlen cselekedetünk sincs elfelejtve; hogy minden számba van véve, a felesleges szavakig és egy kanál vízig, amelyet jól használtunk fel;végül, hogy mindennek sikerülnie kell, ami a jóknak leginkább javára válik; hogy az igazak olyanok lesznek, mint a Nap, és hogy sem szellemünk, sem érzékeink nem éreztek soha olyasmit, ami akár csak megközelíthetné azt a boldogságot, amelyet Isten készít azoknak, akik ôt szeretik./LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm (Lipcse, 1646 -- Hannover, 1716) német filozófus, természettudós, matematikus./
 
 
0 komment , kategória:  Kutatóktól  
Négy természet-kutatótól/160
  2011-05-08 15:52:46, vasárnap
 
  Békesség Isten jelenlétének megnyilvánulásaiból.
A húsvéti időszakban idézett evangéliumi részletekben találkozunk Jézus tanítványainál olyan helyzetekkel,amikor bezártság,csüggedés,kétségek,gondjaikba temetkezés közben éri őket a Feltámadottról szóló örömhír,melyben megszólítottságukat élik át, felismerik az események mentén a jelenlétét,mely megragadja és hittel tölti el őket. Hasonló helyzetekben mi is gondolhatunk Istentől,Jézustól jövő megszólítottságunkra,amelyben jelenlétének felismerésére, megtapasztalására akar elvezetni.
Az alábbi gondolatok, felismerések olyanoktól származnak,akik természettudományos felfedezéseik mellett megszólítva érezték magukat arra,hogy erről a Jelenlétről elmondják gondolataikat, tapasztalataikat.

Isaac Newton: Isten -- a világ Kormányzója
A Nap, a bolygók és az üstökösök csodálatra méltó rendje csak egy mindentudó és mindenható Lény határozatából és uralmából eredhet. Ha minden állócsillag egy, a miénkhez hasonló rendszer központja, akkor az egész rendszer -- mivel úgy látjuk, hogy egységes terv szerint van megszerkesztve -- egy és ugyanazon Uralkodó birodalmát alkotja. Ebbôl az következik, hogy Isten élô, láthatatlan és mindenható, hogy az egész mindenségen fölül áll és teljesen tökéletes. Világos, hogy Isten szükségképpen létezik, és ezen szükségszerűség erejénél fogva mindenütt és minden idôben létezik. Mindenki vallja, hogy van Isten, de éppen ama szükségszerűség folytán, amelynél fogva van, örök is és
mindenütt jelenlévô. Ezért Ô egészen önmagával azonos, egészen fül, egészen kar, egészen megismerôerô, gondolkodóerô és hatékonyság, persze mindez nem emberi módon. Mi csak az alakokat és a színeket látjuk, csak a hangokat halljuk; magukat a szubsztanciákat nem érzékszervekkel, nem a belôlük kiinduló hatások révén ismerjük meg.
Éppoly kevéssé van fogalmunk Isten szubsztanciájáról vagy lényegérôl.
Ôt egyedül tulajdonságai és attributumai alapján ismerjük meg.
Csodáljuk tökéletességéért, tiszteljük és imádjuk mint a világ
Kormányzóját, mi, akik a nagy Világuralkodó szolgái vagyunk. Egy olyan isten, amelyik nem kormányozza a világot, amelyben nincs gondviselés és nincsenek bölcs célok, nem volna más, csak a fátum vagy a természet. A vak metafizikai szükségszerűségbôl, amely mindenütt ugyanaz, nem származik a dolgok változása. A teremtményeknek összes, az idôknek és a tereknek megfelelô különbözôsége egyedül egy szükségképpen létezô Lény eszméibôl és akaratából származhat.

James Clerk Maxwell: Kérô imádság
Mindenható Isten, aki az embert képedre és hasonlatosságodra
teremtetted és élô lelket adtál neki, hogy keressen téged és
uralkodjék a teremtményeken, taníts meg bennünket, hogy úgy kutassuk kezed alkotását, hogy szolgálatunkba hajtsuk a földet, a Te szolgálatodra erôsítsük értelmünket, s úgy fogadjuk a Te szent igédet, hogy higgyünk abban, akit Te küldtél, hogy megadja nekünk az üdvösség tudományát és bűneink bocsánatát! Ezért kérünk mindent Jézus Krisztus, a mi Urunk nevében.

Albert Einstein: A vallás kozmikus élménye
A vallás kozmikus élménye a természettudományos kutatás legerôsebb és legnemesebb motívuma.
A misztikum élménye a legmélyebb és legmagasztosabb érzés, amire képesek vagyunk. Egyedül csak ebbôl eredhet igazi tudomány. Ha ez az érzés idegen, ha valaki már nem tud csodálkozni, nem képes elveszíteni magát a tiszteletben, az lelkileg máris halott. Annak tudása, hogy a kikutathatatlan valóban létezik; s hogy a legmagasabb igazságként és a legragyogóbb szépségként nyilatkozik meg, amirôl nekünk csak halvány sejtelmünk lehet -- ez a tudás és ez a sejtelem minden igaz vallásosság magja.
... Az én vallásosságom egy magasabb természetű végtelen szellemi lény alázatos imádásában áll, amely lény apró részletekben ad hírt magáról, s e részleteket mi a magunk gyönge és elégtelen érzékeivel föl tudjuk fogni. Ez a mély, érzésszerv a meggyôzôdés egy magasabb gondolkodó erô létezésérôl, amely erô a kikutathatatlan világmindenségben lesz kézzelfoghatóvá, ez adja Istenképzetem tartalmát.

Charles Duke: (Nyolc hónappal a Hold-utazásom után lettem keresztény...)
Nyolc hónappal a Hold-utazásom után lettem keresztény. Egy éjszaka fölébredtem, s éreztem, hogy a mindenható Isten jelen van a szobában. Hirtelen a vállamon éreztem a kezét, majd szabályosan kihúzott az ágyból. Lenyűgözô élmény volt. Fölkeltem, átmentem másik szobába, letérdeltem, magasba emeltem a kezemet és egészen átadtam magamat az Úrnak. Szívembôl fakadt a szó: ,,A tied vagyok!'' Igen, élményem volt vele, az élô Istennel, s ez az élmény olyan lenyűgözô, hogy emellett a Hold-utazás maradéktalanul elhalványodik.
=====================================
NEWTON, Sir Isaac (Woolsthorpe, 1643 -- Kensington, 1727) angol
matematikus, fizikus és csillagász. Munkásságával megalapozta a
klasszikus elméleti fizikát. Megfogalmazta a tömegvonzás törvényét. Fénytani kísérleteiben kimutatta, hogy a fehér színű fény a szivárvány színeire bontható (Newton-gyűrűk). Felállította a fény korpuszkuláris elméletét, kidolgozta a differenciál- és integrálszámítás egyik változatát.
MAXWELL, James Clerk (Edinburgh, 1831 -- Cambridge, 1879) angol fizikus. Munkássága: a Maxwell--féle elektromágneses fényelmélet, a Maxwell--féle sebességelosztás, a Maxwell-féle egyenletek, amelyek az elektrodinamika törvényeit foglalják magukban alapvetô jelentôségü a fizika történetében.
EINSTEIN, Albert (Ulm, 1879 -- Princeton, 1955) a legjelentôsebb
fizikusok egyike. A modern elméleti fizika, az általános és a
speciális relativitáselmélet megalapozója. A fizika számos más területén is sok korszakalkotó tudományos felismerés fűzôdik a
nevéhez. 1921-ben fizikai Nobel-díjat kapott.
DUKE, Charles (1935--) amerikai űrhajós. Ô a tizedik ember, aki a
Holdra lépett. 1972-es űrutazása után mintegy nyolc hónappal megrázó istenélményben volt része. Azóta egy bibliacsoporttal prédikációkat tart, és betegek gyógyulásáért imádkozik.

Az idézetek a "Die schönsten Gebete der Welt" című német gyűjtemény magyar fordításából /Ford.:Lukács László/


LinkCh.Duke holdkutatása
 
 
0 komment , kategória:  Kutatóktól  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
2017.12 2018. Január 2018.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 5 db bejegyzés
e év: 5 db bejegyzés
Összes: 860 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 86
  • e Hét: 886
  • e Hónap: 5753
  • e Év: 5753
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.