Regisztráció  Belépés
horvathzsoka.blog.xfree.hu
"Lehet úgy érzed, hogy elvesztél a rengetegben, nem látod a kiutat, de ha az elképzeléseidet követed, nem mondasz le róluk, az mint egy láthatatlan ösvény ... Én Zsóka
1950.10.22
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Tóth Kálmán
  2017-03-09 09:16:36, csütörtök
 
  Tóth Kálmán

Mese a halálról

A halál egy öreghez eljövén,
Megállt előtte s monda: Gyere vén!
"Ki vagy te?" kérd' ez. - A halál vagyok. -
S köpeny alól kaszája kiragyog.

Megszeppen erre s vitát kezd az ősz:
"Nem szép tőled, hogy ily egyszerre jösz:
Nem érkezett se kártya, se levél,
Jöttödre nem is figyelmeztetél"...

- Micsoda? nem figyelmeztettelek?
Ez már hazugság tőled, vén gyerek;
Ha jól emlékezem rá, ugy hiszem,
Tizszer is bejelentém vizitem.

Élted mikor harminczon túl haladt
Arczodra kezdtem rakni ránczokat,
Mindenki észrevette, csak te nem...
Ez volt első látogatójegyem.

Később, hogy ismerkedjünk egy kicsit,
Más alakban jelzém, hogy lesz vizit:
Pomádét küldtem, pedig eleget,
Attól hajad folyvást fehéredett.

Durvábban is jelentém, hogy jövök:
Megtépásztam néhányszor üstököd,
Ugy, hogy egész kopasz lettél bele;
De te nem sokat törődtél vele.

Még jobban is jelentém magamat:
Midőn dobzódtál lakomák alatt,
És ettél fáczánt s ittál tokajit:
Megkoczogtattam lassan fogaid,
Mitől azok elkezdtek hullani...
Ez is jöttöm' jelenté, atyafi!

Sőt ládd, tréfából azt is megtevém:
Látatlanul nyakadba ültem én,
Az utczán is hordoztál hátadon,
Magad is mondád, hogy: valami nyom,
S görbülni kezdett egész alakod...
No, ismerj meg - én voltam lovagod.

Ne mond tehát azt nékem, jó öreg,
Hogy én be nem jelentém jöttömet;
Ha ugy talállak készületlenül,
Te vagy az oka egyesegyedűl -
De a vitának nincs most ideje:
Öltözz' föl szépen, hamar és - gyere.
 
 
0 komment , kategória:  Tóth Kálmán  
Tóth Kálmán
  2017-03-08 07:43:51, szerda
 
  Tóth Kálmán

Magam nevetem ki...

Magam nevetem ki sokszor a könyeket,
Mik ábrándim között két szememből folynak;
Gúnyolója vagyok magam a daloknak,
Miket a lázas szív dobogva énekelt.

De később még jobban ápolom azokat
A lázas dalokat, és szemem könyeit:
Mint érzékeny apa megtérő gyermekit,
Kikre oly boszus volt, a mig távol voltak.
 
 
0 komment , kategória:  Tóth Kálmán  
Tóth Kálmán
  2017-03-07 00:27:40, kedd
 
  Tóth Kálmán

A szerelem

Minek mondjátok egyre, szüntelen,
Hogy: égi láng, mennyszikra, szívtavasz,
Én mondom meg, hogy mi a szerelem:
Csupán a vérnek részegsége az.

Hisz láttatok szerelmest, eleget
Ugyan mi volt? mámoros! - semmi más,
Csakhogy ezt csók okozta bor helyett,
Vagy egy szép arcz, néha csak egy vonás.

Ha részeg, vagy szerelmes valaki,
Épen egyformán által alakul;
Vidámmá lesz a bús ifju, a ki
Elmélázott azelőtt szótlanul.

A másik meg, kin nem fogott a bú,
Ki oly vidám s élénk volt szüntelen:
Egyszerre csak mogorva, szomorú,
Hasznavehetlen ficzkóvá leszen.

S a harmadik, egy csendes jó gyerek,
Ha sokat ivott, mindent összetör,
Körüle nem maradhat semmi meg,
A mi értékes: butor, vagy tükör.

Igy törtem össze én is mindenem,
Mikor szerelmes voltam, az alatt;
Hejh pedig az - érzem egy életen -
Több volt ám, mint pár rongy butordarab!
 
 
0 komment , kategória:  Tóth Kálmán  
Tóth Kálmán
  2017-01-11 09:01:33, szerda
 
  Tóth Kálmán

Hamvas fátyol...

Hamvas fátyol boritja el az eget...
Alig vettem észre, hogy már este lett;
Kinek mindig egyforma a keserve:
Azt se tudja, reggel van-e, vagy este.

Egyik nap a másikkal ugy összefoly,
S nincs egy vigasz, nincs egy sugár valahol,
Tengeri köd... összehuzott vitorla...
No de igy megy az én hajlott koromba'.

Türjünk, türjünk, és szenvedjünk csendesen,
Csendesen, hogy meg ne tudja senki sem,
Majd a sirnál tőlünk a kín elválik...
Oh de mit kell kiállni még - odáig!
 
 
0 komment , kategória:  Tóth Kálmán  
Tóth Kálmán
  2016-12-16 11:12:38, péntek
 
  Tóth Kálmán

Hogy elhallgattak a dalok...

Hogy elhallgattak a dalok,
Mik azelőtt zengének;
Lásd, lásd, tied volt egyedül
A világban járt ének.
Most világuk egy kis szoba
A kiömlő daloknak,
Miket sokszor nem is a lant,
Egy tekintetem mond csak!

Oh de szép a költészet igy,
A te meleg szivednél,
Hol oly nagy értelmet lehel
A legkisebbik csép vér;
Hol minden ugy megértve van,
Mit lázasan kiejtek,
S ölelő karod koszorú
Reád hajló fejemnek.
 
 
0 komment , kategória:  Tóth Kálmán  
Tóth Kálmán
  2016-11-19 10:08:53, szombat
 
  Tóth Kálmán

Elmentem

Elmentem a fenyvesbe, hol
Égig ér a hegytetőzet,
S forrás omlik, mely meggyógyít
Vérző szarvast, vérző őzet,
S kérdezém: hogy meggyógyít-e
Mint az enyém, ily mély sebet?
És a forrás tompán zúgva
Azt felelte, hogy nem lehet.

Elmentem a szép erdőbe,
Hova a vándorok járnak,
Keresni az enyhet, árnyat,
A nagy, sötét, lombos fákat
A kérdém őket: nyugodalmat
Lelek-e én, még egy helyütt?..
És a lombok tagadóan
Csóválták meg sötét fejük.

Fölnéztem a nagy egekre
Szakadt szívvel, izzó fővel,
Oda, honnan vigasztalást
Annyi hivő, szenvedő lel.
S kérdém: hogy meggyógyítja-e
Az én nagy-nagy szenvedésem?..
S némán szólt-a végtelenség:
Nem gyógyítja meg az ég sem!

Megláttalak ekkor téged
Te gyönyörű, áldott angyal!
S meggyógyitál engemet egy
Nézéseddel, egy szavaddal.
Vissza adtad, a mit többé
Mi sem adott volna nekem -
Én gyógyító szűz forrásom!
Enyhe erőm! áldó egem!
 
 
0 komment , kategória:  Tóth Kálmán  
Tóth Kálmán
  2016-11-16 13:37:05, szerda
 
  Tóth Kálmán

Hogy a virágok...

Hogy a virágok elhervadnak,
S lehullnak a fák galyjai...
Ne félj, ne félj, a mi szerelmünk,
Az örökké fog tartani.

Mi a virágot vésztől óvná,
Nem nyerhetett az oly szivet,
Lásd! szépségednek mulásában
Én nem hiszek, én nem hiszek.

Te mindig az lész, a mi most vagy,
Örökre az lesz énnekem:
Az én kis ártatlan mosolygóm,
Az én kicsike gyermekem.

S én az leszek neked örökre,
Örökre az, mi most vagyok,
Kit a hamvadástól ugy féltesz,
A te reszkető csillagod.

Hogy a virágok elhervadnak,
S lehullnak a fák galyjai -
Ne félj, ne félj - a mi szerelmünk,
Az örökké fog tartani.

Oh annyi köt már össze minket,
Öröm, bú, annyi!... nézd csak ott
Mögöttünk immár észrevétlen
Egy egész világ támadott.

Illatos mezők, fris források,
Oh, nézz csak oda édesem,
Az a mi multunk szép világa,
Mely el nem veszhet soha sem.

S fátyolt reá az éj se vonhat,
Emlékünk tüze ott lobog,
E tüz mellett mi vagyunk ketten
A boldog éji pásztorok.

Hogy a virágok elhervadnak,
S lehullnak a fák galyjai -
Ne félj, ne félj - a mi szerelmünk,
Az örökké fog tartani.
 
 
0 komment , kategória:  Tóth Kálmán  
Tóth Kálmán
  2016-11-16 13:36:20, szerda
 
  Tóth Kálmán

Viszontlátáskor

A kétségbeesés meredekén álltam,
Honnét levezetni már semmi sem tudott!
Csak egy-két nap... s lelkem
Az örülés szörnyü szikláira bukott.
De az isten küldött egy őrangyalt hozzám,
Ki levitt a völgybe, a hol foly az élet...
Gyermekkori álmam! beteljesült vágyam!
Csakhogy ujra, ujra találkoztam véled.

Erdőn a csalogány elhallgatott immár,
Hanem nekem mégis, mintha csak most szólna,
Akkor, mikor virult, azt sem tudtam, van-e?
Nekem most, bár hervad, most virul a rózsa.
Visszaadtad nekem ujra a világot,
Mit egykor elvettél, ujra visszaadtad,
Nem hiába, szivem királynője vagy... de
Nagy is a hatalmad.

Nem ismernek most rám az én jó pajtásim,
Szomorú barátjok tánczol, iszik, nevet...
Kérdeznek is sokszor, hogy: ugyan mi bajod?
De én kérdésökre semmit sem felelek.
Nekem ugy titkosan tetszik a szerelem,
Mint elrejtett virág legsürübb bokorban,
Nem tudom, hogy miért, de mindig megbántam,
Hogy ha valakinek nevedet megmondtam.

Késő éj van immár, de én le nem fekszem...
Ujra látott képed ugy előttem lebeg;
De egy vonás mégis hiányzik a képből,
S haragszom, hogy nappal jobban nem néztelek.
De hisz helyrehozom... közeleg a reggel,
Keleten a csillag halványabban ragyog;
Már a bérczek közül a nap is kibukik...
Ah, én boldog vagyok; nagyon boldog vagyok!

És szólnék egy dalban előre is hozzád,
De eszméim olyan összevissza jőnek,
Hogy miattad lányka
Nem is tarthatom már magamat költőnek,
És e gondolatok mind olyan egyformák,
Mint a fán csöndesen susogó levelek,
Mik lengésük közben valami virágnak
Tán mindig azt mondják: szeretlek! szeretlek!
 
 
0 komment , kategória:  Tóth Kálmán  
Tóth Kálmán
  2016-05-17 12:30:02, kedd
 
  Tóth Kálmán

Mért nem tud...
Mért nem tud a patak szólni,
A holott én sokszor járok;
Oh mért nem tudnak beszélni
A hegyek, völgyek, virágok.

S kivált az én ábrándimnak
Szent tanyája, az a berek,
Mért nem mondja meg az neked,
Azt... azt... a mit én nem merek!
 
 
0 komment , kategória:  Tóth Kálmán  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2017.03 2017. Március 2017.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 9 db bejegyzés
e hónap: 272 db bejegyzés
e év: 872 db bejegyzés
Összes: 4007 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1558
  • e Hét: 9287
  • e Hónap: 53390
  • e Év: 117734
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.