Belépés
koszegimarika.blog.xfree.hu
"Az ember értékét nem az esze, a műveltsége, nem a hatalma vagy a tehetsége, hanem a lényéből áradó melegség minősíti."--- "Nem az a fontos, a ... Kőszegi Marika
1955.09.22
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/26 oldal   Bejegyzések száma: 250 
Itt születtem Világgá mehetnék, bár sohase tenném.
  2022-10-17 09:20:51, hétfő
 
  Itt születtem

Világgá mehetnék, bár sohase tenném.
Itt születtem én - e Magyarok földjén.
Jó anyám itt szült, erre a világra.
Itt is lessz majd írva, nevem a fejfámra.
Alföldi rónaság, a világ legszebb tája.
Hol gyermekként éltem, a tanya világba.
Macskaköves úton, jártunk iskolába.
Ritkán hallatszott, a harang kongássa.
Petróleum lámpa, "s kemence padkája.
Emlékeztet még, arra a szép tájra.
Bár mire felfogtam, milyen jó itt élnem.
Észre sem vettem, fel is cseperedtem.
Engem is vonzott, a nagyvilági élet.
Ám kísértésben, soha sem estem.
Sokszor a talaj, megingott alattam.
Keményen dolgoztam, akkor is maradtam.
Meg öregedtem! az évek elszálltak felettem.
Ám büszke Magyarként, becsülettel éltem.
Ezután se megyek! nem is vágyom másra.
Istentől kért, méltó elmúllásra.
Hazámhoz hűen, gyökeret vertem.
Büszkén vállalom, ez a szülőföldem.
Egész életemben itt, Battonyán éltem.
Ha maghalok, ki szeret, itt sírjon felettem.

Kovács Jánosné
Vas Irén Margit
2022. 10. 16.


 
 
0 komment , kategória:  HAZÁM  
Békés megemlékezést!
  2022-06-04 19:15:52, szombat
 
 

 
 
0 komment , kategória:  HAZÁM  
Nemzeti Összetartozás Napja
  2022-06-04 09:11:41, szombat
 
 

 
 
0 komment , kategória:  HAZÁM  
Trianon Emlékére
  2022-06-04 09:10:03, szombat
 
 
Aranyosi Ervin: Trianon emlékére

Ne várj igazságot a hatalmasoktól,
te csak néző lehetsz, távoli sarokból.
Elhitetik veled, van beleszólásod,
de ha megszólalnál, saját sírod ásod!
Senki vagy, semmi vagy a történelemben,
s bár néha a függöny szemedről lelebben,
mégsem láthatod át gazok cselszövését,
akik eltervezték szép nemzetünk végét.
Nem voltunk okai a gaz háborúknak,
amik gazdasági érdekekért dúltak,
csak belecsöppentünk a lángoló világba,
mint egy monarchia eluralt országa.
Vitték fiainkat, golyófogó kellett,
és mi kitartottunk a vesztesek mellett.
Az árulók pedig, akik épp átálltak,
országrészek felett hiénákká váltak.
Széttépték hazánkat gyilkos farkashordák,
a nagyobbik felét kirablóknak szórták,
szanaszét szaggatva egy nagy, s érző népet,
mert a magyaroktól ezer éve féltek.
Aranyunk, ezüstünk, sónk, mind odaveszett,
vitték gyárainkat, a magyar földeket,
tenger-kikötőnket, az összes hajóval,
csodás tájainkért, ma is száll a sóhaj.
Ilyen csúfos rablást nem látott a világ,
azóta is nyögjük a súlyos rabigát.
Németek, Szovjetek, s Európa krémje,
rajtunk élősködik, a nyakunkra lépve.
Kisemmizett földünk, drága magyar honunk,
koldusokká válunk, aztán elpatkolunk.
A megosztott nép már nem tud összefogni,
csak magukban tudnak csendesen nyafogni.
Eltelt száz esztendő, semmi sem változott,
a magyar szív csendes, végleg elkárhozott.
Akik kiraboltak, mind lenéznek minket,
s büszkén mutogatják fel értékeinket.
Nincsen már hatalmunk, az erőnk is fogytán,
és a magyar nemzet holnapra elfogy tán.
Kiürül az ország teljes éléstára,
átcsap fejünk felett tolvaj nép határa.
 
 
0 komment , kategória:  HAZÁM  
Nemzeti Összetartozás Napja
  2022-06-04 09:02:53, szombat
 
 

 
 
0 komment , kategória:  HAZÁM  
JUHÁSZ GYULA: TRIANON Nem kell beszélni róla sohasem
  2022-06-04 09:01:08, szombat
 
  JUHÁSZ GYULA: TRIANON

Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes műveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.
Mert ki feledné, hogy Verecke útján
Jött e hazába a honfoglaló nép,
És ki feledné, hogy erdélyi síkon
Tűnt a dicsőség nem múló egébe
Az ifjú és szabad Petőfi Sándor!
Ő egymaga a diadalmas élet,
Út és igazság csillaga nekünk,
Ha őt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar,
A pokol kapuin is győzni fogsz,
S a földön föltalálod már a mennyet!
S tudnád feledni a szelíd Szalontát,
Hol Arany Jánost ringatá a dajka?
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt,
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcső,
Bírnád feledni Kassa szent halottját?
S lehet feledni az aradi őskert
Tizenhárom magasztos álmodóját,
Kik mind, mind várnak egy föltámadásra?
Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendő hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.
 
 
0 komment , kategória:  HAZÁM  
Trianon árnyékában élve
  2022-06-04 08:59:36, szombat
 
 

 
 
0 komment , kategória:  HAZÁM  
TRIANON 1920
  2022-06-04 08:58:24, szombat
 
 SZÁZKÉT ÉVE ÍRTÁK ALÁ A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUMOT, MEGEMLÉKEZÉST TARTOTTAK

1920. június 4-én Magyarország elveszítette területének kétharmadát, lakosságának pedig több mint a felét
. Ezzel egy időben 3,3 millió magyar anyanyelvű állampolgár került az utódállamokba.
A békediktátum aláírásának 102. évfordulóján
 
 
0 komment , kategória:  HAZÁM  
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA A Nemzeti Összetartozás Napja
  2022-06-04 08:52:18, szombat
 
  A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező nemzeti emléknap. Június 4-ét, az 1920-as trianoni békediktátum napját az Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló 2010. évi XLV. törvényben nyilvánította a Nemzeti Összetartozás Napjává.
Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: ,,a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme". A törvény a békeszerződés aláírásának 90. évfordulóján, 2010. június 4-én lépett hatályba.
A törvény preambuluma így szól:
"Mi, az Országgyűlés tagjai, azok, akik hiszünk abban, hogy Isten a történelem ura, s azok, akik a történelem menetét más forrásokból igyekszünk megérteni, hazánkért és a magyar nemzet egészéért, az Alaptörvényben rögzített felelősségünk jegyében, a magyarság egyik legnagyobb történelmi tragédiájára, a történelmi Magyarországot szétdaraboló, s a magyar nemzetet több állam fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt békediktátumra emlékezve, számot vetve e békediktátum által okozott politikai, gazdasági, jogi és lélektani problémák máig tartó megoldatlanságával, egyaránt tiszteletben tartva a magyar nemzet érdekeit és más nemzetek jogát arra, hogy a magyarság számára fontos kérdésekről másként gondolkodjanak, attól a céltól vezettetve, hogy e cselekedettel hozzájárulunk a Kárpát-medencében együtt élő népek és nemzetek kölcsönös megértésen és együttműködésen alapuló békés jövőjéhez, s egyúttal a XX. század tragédiái által szétdarabolt Európa újraegyesítéséhez, a következő törvényt alkotjuk:"
 
 
0 komment , kategória:  HAZÁM  
"Szeretlek", hazám? Nekem nem adta a sors ilyen egyszerűen
  2022-05-22 08:26:16, vasárnap
 
  "Szeretlek", hazám? Nekem nem adta a sors ilyen egyszerűen ezt az érzést. Mennyire irigylem azokat, akik iparból vagy gondtalan készségből, könnyű szóval tudnak vallani neked! Én már csak így merek gondolkozni felőled, éjfél után, egyedül szobámban, e félelmes műhelyben, ahol a szavakat reszelem és vizsgálom és megmérem igazi értékükre. Milyen jó neki, a könnyű szavúaknak és boldogoknak, akik vezércikkekben és tetszetős, lelkesen kongó versekben tudnak ünnepelni, hazám! De én most írtam le először ezt a szót, ilyen nyersen és végzetesen egyszerű formájában, s zsibbadt kézzel, sápadtan hajolok föléje, hallgatom zengését, vizsgálom betűit, ízlelem értelmét, ezt a félelmes és végzetes értelmet, amely egyszerre élet és halál, s amelyet ,,szeretni" vagy ,,nem szeretni" csak az ostobák és frivolak tudnak. Hazám. Két magánhangzód azonos a halál magánhangzóival. Mert halálos erő vagy, hazám, erő, mely nem bocsát el. Minden te vagy, minden benned van. Megadom magam."
MÁRAI SÁNDOR


 
 
0 komment , kategória:  HAZÁM  
     1/26 oldal   Bejegyzések száma: 250 
2022.11 2022. December 2023.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 5 db bejegyzés
e hónap: 69 db bejegyzés
e év: 3015 db bejegyzés
Összes: 66781 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1311
  • e Hét: 23536
  • e Hónap: 29619
  • e Év: 1060093
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.