Regisztráció  Belépés
dorotea55.blog.xfree.hu
"Széttéphetetlen kötelék a szeretet, mi köztünk él. Életünk szépség és küzdés, összeköt bennünket a hűség." Gy Marcsi
1954.01.30
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
Natália nővér
  2013-10-06 08:35:13, vasárnap
 
  Link
Natália nővér: A 20. század legkiemelkedőbb magyar misztikusa


Kovacsics Mária Natália nővér (1901-92) Pozsonybesztercén született egy német anyanyelvű iparos család tagjaként. A hat elemit végzett lány apácának állt, belépett az orsolyiták rendjébe. Belső indításra 1936-ban Magyarországra jött, hogy elindítsa Szűz Máriának, a Világ Győzedelmes Királynőjének tiszteletét. A zsámbéki Keresztes Nővérektől kapta a tanácsot, hogy a Jó Pásztor Nővéreknél Magdolna nővérként kérjen fölvételt. A kecskeméti zárdába került. 1939-ben Gologi (Máriás) Lajos SJ lett a lelki vezetője. 1943-48 között a budai zárdában élt. 1950-ben a szétszóratás után egy ideig Pestszentlőrincen élt, majd Pestszentimrén a Kun utcai kórház lelkészével együtt laktak egy házban. 1989-től Natália nővér ismét Budapesten lakott és újra megpróbálta elindítani a Szűz Mária, a Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Leányai rendet. Dankó László kalocsai érsek Madarason adott letelepedési engedélyt. Utolsó éveit Hegyfaluban (Vas megye), majd Törökbálinton töltötte.
Forrás: Magyar Katolikus Lexikon


Natália nővér egész életét az engesztelésnek és a Világ Királynője tisztelet terjesztésének, s ennek érdekében egy klauzúrás női rend alapításának szentelte. Még zárdába lépésekor felajánlotta életét a papokért. Az Úr Jézus ezt el is fogadta: egész életében hihetetlen testi és lelki szenvedéseken ment keresztül. Ugyanakkor Jézus megosztotta vele a papokért érzett fájdalmát és a bennük lelt örömét is. Natália nővér, aki természetéből kifolyólag visszahúzódó volt, a szerzetesrendek feloszlatását követően teljes visszavonultságban élt, látomásait csak közvetlen környezetével osztotta meg. Élete folyamán soha nem volt kellőképpen megbecsülve, egyházi körökben is sokszor kellett megpróbáltatásokkal és megaláztatásokkal szembenéznie, amelyeket türelemmel és szeretettel viselt.

Magánkinyilatkoztatásait, amelyekben más látnokokhoz hasonlóan párbeszédet folytatott a Szűzanyával és Jézussal, Lelki Naplójában kellett lejegyeznie. A Naplóból egy összeállítás letölthető a következő linkről: http://www.vilagkiralynoje.hu/ma_files/natalia_nover.pdf, a napló teljes szövege pedig elérhető a következő oldalon: http://engesztelok.hu/profeciak-uezenetek/maria-nover-naplojaLátomásai között voltak magántermészetű misztikus élmények Natália nővér belső lelki életével és küldetésével kapcsolatosan, valamint Pio atyához hasonlóan kapott üzeneteket a világ eljövendő sorsáról is. Misztikájának legfőbb üzenete azonban a Szűzanyának, a Magyarok Nagyasszonyának, mint a Világ Győzedelmes Királynőjének tiszteletében, és a világ bűneiért a Szűzanyához csatlakozó, vele együtt történő engesztelésben rejlik. A Natália nővér által kapott Magyarországra vonatkozó közlések többek között arról szóltak, hogy az egyháziaknak szét kell osztaniuk vagyonukat a rászorulók között, mert ha nem teszik, akkor istentelenek jönnek, és erővel elveszik azt, őket pedig marhavagonokban szállítják el. Natália nővér tehát előre látta a pusztítást, amit a kommunista rendszer később az egyházban végzett. Látomásaiban Jézus arra kérte Natália nővért, hogy indítsanak minél szélesebb körben engesztelő mozgalmat, illetve, hogy a bűnök engeszteléseképpen Szűz Mária, a Világ Királynője tiszteletére építsenek engesztelő kápolnát a Normafa közelében, a Szent Anna-kápolnánál. Ha ez bekövetkezik, akkor Natália nővér ígéretet kapott arra Jézustól, hogy Magyarország mentesül a II. világháború dúlásától és borzalmaitól, illetve az engesztelő mozgalom révén az egész világban béke fog következni.

Mindez pedig azért, mert Isten terve szerint Magyarország ,,Mária engesztelő országa", és az ő Szeplőtelen Szíve eljövendő Győzelmének egyik legjelentősebb eszköze. (A Szentháromság tanácskozása a világ sorsa fölött)Link

Natália nővér - aki, ha élne 100 évesen ünnepelné őt a magyar katolikus világ - az utolsó századok nagy magyar misztikusa. Az ő vigasztaló prognózisához csatlakozik szerényen az, amit a Thália és Thteológiában nyilvánosan meggyónok: Boldog örömmel mondjuk, hogy vezérhajósai lehetünk az előttünk álló világméretű megtisztulásnak.

A médián keresztül dől ránk a mocsok. Ugyanakkor a kimenetel is látszik, amiről oly gyönyörűen ír Mária-Natália Lelki Naplójában.

Ha megfigyeljük és végiggondoljuk az Egyház történelmét, akkor azt mondhatjuk róla, hogy egyre nehezebb sorsot kell elviselnie. Egyre inkább hasonlít az Istenember földi ténykedésének utolsó periódusához. Minél nehezebb volt az utolsó lépéseket megtenni - elesve, fölkelve, gyalázva, magára hagyva -, annál közelebb volt a dicsőség.

A modern pápák történetének kezdetét, az általam nagyon kedvelt XIII. Leó jelzi és jelenti. Apostoli lendülete kitartott XXIII. Jánosig. Aztán jött két csoda, akik még inkább fel akarták gyorsítani ezt a változást: VI. Pál és I. János Pál pápa. Őutána érkezett a ,,csodák csodája" II. János Pál pápa személyében. Ő valóban kikötötte két pillérhez az Egyház hánykódó hajóját: az Oltáriszentséghez és a Szűzanyához. (Don Bosco látomására utal. A szerk.)


A világosság, a természetfeletti fény öt titkát nyilvánosságra hozó Rózsafüzér enciklika, valamint a 2003. Nagycsütörtök este, az Eucharisztia krisztusi alapításának ünnepén kiadott Oltáriszentségről szóló körlevél világos és egyértelmű jövőképet rajzol. A Szentatya legutolsó két enciklikájára odafigyelve kiderül, hogy előbb-utóbb bekövetkezik a katarzis, a montforti Grignon Szent Lajos által írásban dokumentálódó ,,Mária dicsőséges uralmának korszaka". Hajrá ébredő magyarok!

2003. Pünkösd vasárnap

Eperjes Károly

Forrás:
Link


Budapest XII. kerületében, a Normafa közelében fekszik a Szent Anna rét, ahol jó időben kirándulók ezrei fordulnak meg, köszönhetően a közeli játszótérnek, tűzrakó helyeknek, valamint annak, hogy útba esik a János-hegyi Erzsébet kilátó felé menet. Az erre sétálók azonban nemigen tudják, hogy a rét szélén egy kápolnának kellene állnia isteni kinyilatkoztatás alapján. A látomásokat, amelyekben Krisztus és Mária jelent meg, XII. Piusz pápa is ismerte és hitelesnek minősítette, valamint Mindszenty bíboros is hozzájárult a látomásokban szereplő kápolna megvalósításához.


A látomások egy Felvidéken született apácához, Natália nővérhez kapcsolódnak, és tartalmukat tekintve kísérteties hasonlóságot mutatnak a portugáliai Fátimában, 1917-ben történt jelenésekkel. Akkor Szűz Mária jelent meg három pásztorgyereknek, és rajtuk keresztül hangsúlyozta, hogy az emberiségnek engesztelnie kell, vagyis az embereknek jobbá kell tenniük életüket, különben még nagyobb világégés következik.

Ezt a látomást a Katolikus Egyház hivatalosan is elismerte, de az engesztelő mozgalom nem valósult meg, és sokan úgy gondolták, hogy ezért következett be a második világháború. Natália nővér 1939 előtt hasonló tartalmú látomásokat kapott, amelyekben Jézus Krisztus és Szűz Mária egy Magyarországról kiinduló engesztelő mozgalom megindítását kérte, amely kiterjedve az egész világra, békét hoz az emberiségnek. Ennek az engesztelő mozgalomnak lett volna a fizikai megvalósulása a Szent Anna réten álló kápolna, amelynek helyét is pontosan megjelölte Jézus a látomásokban.Link

A látomások

Natália nővér Kovacsics Mária Natália néven született a mai Felvidékhez tartozó Pozsonybesztercén 1901. január 31-én. Mindössze hat elemit végzett, már fiatalkorában mélyen hívő volt. Tizenhét évesen csatlakozott az orsolyita rendhez, ahol a Keresztrefeszített Jézusról nevezett Mária Dorothea nevet kapta. A rendbe való belépésétől kezdve voltak látomásai, amelyekről tudtak elöljárói is. A trianoni országvesztést követően Belgiumba irányították, ahonnan 12 év után tért vissza Pozsonyba.

1936-ban belső indíttatásból kérte Magyarországra helyezését. Ebben nagy szerepe volt annak is, hogy látomásainak hatására el akarta indítani a Világ Győzedelmes Királynőjének, azaz Szűz Máriának a tiszteletét. Hamarosan a Jó Pásztor Nővérek kecskeméti zárdájába került, ahol Gologi Lajos jezsuita atya lett a lelki vezetője. Ő volt, aki először komolyan foglalkozott Natália nővér látomásaival.

A jelenésekben eleinte Szűz Mária, majd Jézus Krisztus szólt a nővérhez. Két nagyobb csoportra lehet osztani ezeket a látomásokat: az egyik az egyház belső rendjére, a szerzetesek életére, illetve Natália nővér saját vallásos életére vonatkozott. A másik csoportot azok a látomások alkotják, amelyek a világiak számára is kézzelfoghatóak: Magyarországra, vagy az egész emberiségre vonatkoztak.

Ez utóbbiakban többször is szó esett arról, hogy engesztelő mozgalmat kell indítani, illetve engesztelő kápolnát kell építeni a ,,Szenthegyen" (Sváb-hegy, Budapest), a Szent Anna kápolnához közel. A helyszínt egészen pontosan megnevezi Jézus a látomásokban, és Natália nővér ezek alapján egyértelműen be tudta azonosítani a XII. kerületben lévő Svábhegyet, rajta a Szent Anna kápolnával. Jézus szerint innen, az Anna-rétről kell kiindulnia annak az engesztelő mozgalomnak, amely aztán az egész világra kiterjed, és békét hoz az emberiségnek.

A két kápolna tehát nem azonos: a Szent Anna kápolna közel 200 éve létezik már, míg a látomásokban szereplő kápolna sosem valósult meg. A Szent Anna kápolna a XIX. században épült, és a Buda városába tartó kereskedők, földművesek álltak meg itt a város határától nem messze, hogy imádkozzanak. A második világháborút követően 1946-ig tartottak itt minden vasárnap misét. A Rákosi korban azonban bezárták, és egy 1952-es munkás nagygyűlés alkalmával földig rombolták. A mai szentély civil összefogással épült meg 1992-ben. Ehhez közeli helyet jelölt ki Jézus Natália nővérnek, ahonnan ki kell indulnia az engesztelő mozgalomnak.

Balázs Attila teljes cikkét keresse a Múlt-kor magazin őszi számábanÉrdekes... köszönöm, hogy láthattam.
Link
Natália nővérLinkAz engesztelő kápolna rajza - Forrás: Natália nővér honlapjaFotó: Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény archívuma

Itt olvashatod a cikket.
Link
 
 
0 komment , kategória:  Natália nővér  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 1 
2018.06 2018. Július 2018.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 25 db bejegyzés
e év: 493 db bejegyzés
Összes: 9613 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1065
  • e Hét: 3600
  • e Hónap: 18553
  • e Év: 406544
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.