Regisztráció  Belépés
gabfe.blog.xfree.hu
Szeretni, bizni, remélni,minden új napnak örülni. Gab-fe edit
1952.12.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/80 oldal   Bejegyzések száma: 797 
Orbán Balázs Torda ​város és környéke
  2017-02-03 17:41:11, péntek
 
 
Orbán Balázs
Torda ​város és környéke

Antikvárium.hu


,,A Torda város és környéke Orbán Balázsnak nemcsak utolsó munkája, hanem - ahogy életművének értői, többek között Kelemen Lajos és Illyés Elemér megállapították - a Székelyföld leírásának kiegészítő része. Maga Orbán Balázs is így vélekedik. A Torda város... előszavában leírja, hogy a Székelyföld... V., Aranyosszéket tárgyaló kötetébe be akarta dolgozni a városról összegyűjtött adatokat, mivel Torda akkori lakóinak nagy része székely volt, de az anyag nagy mennyisége miatt végül is úgy döntött, hogy az külön kötetet érdemel. "E meggyőződés hozta létre e kötetet - írja -, amely e szerint "Székelyföld leírása" című művem kiegészítő, de önálló része, s mintegy függeléke."
moly.hu
 
 
0 komment , kategória:  Könyvek,filmek röviden..  
Törökországról ​s különösen a nőkről
  2017-02-03 17:39:56, péntek
 
 
Orbán Balázs
Törökországról ​s különösen a nőkről


Kevesen tudják, hogy a legnagyobb székelynek tartott írót és tudóst milyen szálak fuzték Törökországhoz. Ősei közt is voltak törökök, maga is éveket élt Konstantinápolyban, beutazta az oszmán birodalmat. Élményeit részben az Utazás Keleten c. művében, részben újságcikkekben örökítette meg, amelyek azóta is nehezen vagy alig hozzáférhetőek. Kötetünk a szerző török tárgyú írásait gyűjti egybe, melyek nemcsak a magyar emigránsok törökországi helyzetérol számolnak be hitelesen és élményszerűen, de a török kultúra emlékeirol, a török tájakról és szokásokról is. Különösen érdekesek a szebbik nem iránt őszintén rajongó Orbán Balázs nőkről szóló írásai.

moly.hu.
 
 
0 komment , kategória:  Könyvek,filmek röviden..  
A Székelyföld leírása
  2017-02-03 17:38:48, péntek
 
 A Székelyföld leírása
Könyv, Orbán Balázs
A Székelyföld leírása Orbán Balázs székelyföldi író, néprajzi gyűjtő ismeretterjesztő könyve, amely Székelyföld történelmét, természetrajzát és néprajzát mutatja be. 1868-ban jelent meg Pesten.

Wikipédia
 
 
0 komment , kategória:  Könyvek,filmek röviden..  
Ami ​személyes, és ami szent
  2017-02-03 17:35:44, péntek
 
 
Simone Weil
Ami ​személyes, és ami szent
Válogatott írások


Simone ​Weil (1909-1943) nevét halála után ismerte meg a világ. Ekkor kerültek napvilágra naplói, cikkei, tanulmányai, melyek kiadását közvetlen ismerősein kívül Albert Camus szorgalmazta. Nem sokkal a második világháború után a Nobel-díjas író mondta ki: ,,Nem tudok elképzelni szellemi újjászületést Európa számára azok nélkül a követelmények nélkül, melyeket Simone Weil meghatározott."
Arról a küzdelemről, mely a megvilágosodásért, a hitért folyik minden emberben, Simone Weilnek éppúgy volt mondanivalója, mint a társadalmi bajok okairól és orvoslásáról. A lelkiismereti szabadság, az erkölcsi tisztaság és a föltétlen istenszeretet vágya mindvégig áthatotta gondolkodását, egyéni és társadalmi vetületeiben egyaránt. Egyetemes hatását ennek köszönheti. Fakó stílusán átizzó szenvedélyével költői erejűvé tette műveit, s olyan szellemeket hódított meg velük, mint François Mauriac, Julien Green, Thomas Stearns Eliot, Czeszlaw Milosz, vagy nálunk Németh László és Pilinszky János.
Az Ami személyes, és ami szent című magyar válogatás Simone Weil eddig megjelent 16 könyvéből vette anyagát. Első részében a francia gondolkodó nagy tanulmányesszéit (Szerencsétlenség és istenszeretet, Ami személyes, és ami szent, Ahol elrejlik az Isten stb.) második részében önéletrajzi vonatkozású írásait (Prológus, Lelki önéletrajz), harmadik részében pedig töredékes gondolatait, műveinek szemelvényeit hozza. A kötet végén 15 kortárs és utód emlékezéseit, értékelő vagy bíráló sorait olvashatjuk Simone Weilről.


moly.hu.

 
 
0 komment , kategória:  Könyvek,filmek röviden..  
Jegyzetfüzet Simone Weil
  2017-02-03 17:34:29, péntek
 
 
Jegyzetfüzet
Simone Weil
A kötet tartalmából: A nehézkedés és a kegyelem (Bárdos László fordítása); Üresség és kompenzáció (Bárdos László fordítása); Vágyakozni - tárgytalanul (Jelenits István fordítása); Visszateremtés (Bárdos László fordítása); A szükségszerűség és az engedelmesség (Jelenits István fordítása); Mérleg és emelő (Jelenits István fordítása); Bálványimádás (Jelenits István fordítása); A szerencsétlenség (Bárdos László fordítása); Az erőszak (Bárdos László fordítása); A kereszt (Jelenits István fordítása); Véletlen (Jelenits István fordítása); A figyelem és az akarat (Jelenits István fordítása); Olvasatok (Jelenits István fordítása); Érzék a mindenség iránt (Jelenits István fordítása).


libri.hu
 
 
0 komment , kategória:  Könyvek,filmek röviden..  
Begyökerezettség - Előhang az emberi lénnyel szembeni......
  2017-02-03 17:33:26, péntek
 
 
Begyökerezettség - Előhang az emberi lénnyel szembeni kötelességek nyilatkozatához
Simone Weil


A 34 éves korában, 1943-ban meghalt Simone Weil gyakorlatilag csak kéziratokat hagyott hátra, de főként Albert Camus-nek köszönhetően a kéziratok gyorsan publikálásra kerültek, és hatalmas olvasótáboruk lett. A múlt század ötvenes éveinek robbanásszerű sikerét átmeneti visszaesés követte, de a hetvenes évektől kezdődően Simone Weilt egyre többen olvasták, Összes műveinek kiadása jelenleg is folyik, csodálatos franciasággal írt szövegei a világ legtöbb nyelvén olvashatók. Simone Weil filozófus volt, és minden, amit írt, filozófiai reflexiókat tartalmaz. Mindezek ellenére hatalmas népszerűsége nemcsak kimondottan filozófiai írásainak tudható be, legalább ennyire népszerűek és olvasottak vallási reflexiói és szociális, politikai jellegű munkái. Minden gondolatát alátámasztják életének kimagasló tanúságtételei. A Begyökerezettség, ez az előhang az emberi lénnyel szembeni kötelességek nyilatkozatához 1943-ban, Londonban íródott, röviddel Weil halála előtt. Joggal tekinthető szellemi végrendeletének. A kötet egyén és közösség viszonyát vizsgálva mutatja be a modern világ buktatóit, a 20. századi társadalom felbomlását, és kísérletet tesz arra, hogy felvázolja, milyen feltételek mellett integrálható az egyén egy kiegyensúlyozott összességbe.


libri.hu.
 
 
0 komment , kategória:  Könyvek,filmek röviden..  
Georg Trakl A ​magányos ősze
  2017-02-03 17:25:01, péntek
 
 Georg Trakl
A ​magányos ősze
Georg Trakl összes versei és szépprózai írásai


Georg ​Trakl (1887-1914)
Az irodalmi expresszionizmus megteremtői közé tartozó, fiatalon elhunyt osztrák költő lírájának meghatározó motívumai: skizoid elmeállapot, kábítószer-függőség, testvérszerelem. Trakl verseit azonban nem ijesztő látomásokkal, rémképekkel teli látásmód, hanem a csöndes, mindent átható, mindenütt jelen lévő enyészet képzete uralja. Csodálatos megjelenítésben tárul elénk a pasztellszíneket opálosan fátyoloztató s felragyogtató költői színvilág a csöndes elmúlástól a Gonosz pusztító rombolásáig, aminek alapján Traklt méltán nevezhetjük ,,a gyönyörű enyészet költőjé"-nek.
Trakl poétikai egyediségét, különlegességét csak jóval halála után fedezték fel, azóta viszont folyvást jelen van az európai irodalmi tudatban, meghatározó tényezőként annak alakulásában.
Versépítő módszere szokatlan, szinte mozaikszerű: a több, olykor sok változatban megírt versek egyik-másikának bizonyos részei fedésbe hozhatók más versek részleteivel, s a teljes költői életművet elolvasva az az érzés támad bennünk, hogy egyetlen hosszú versben bolyongtuk végig ennek a szánandó léleknek tán semmihez nem fogható szépséggel megépített szenvedés-stációit.
A ,,Trakl összes" Erdélyi Z. János kongeniális fordításában és a költő életében s életművében eligazító esszé-előszavával jelenik meg.

moly.hu
 
 
0 komment , kategória:  Könyvek,filmek röviden..  
Gertrude Stein Picasso
  2017-02-03 17:21:11, péntek
 
 


Gertrude Stein
PicassoGertrude Steint (1874-1946) ma az excentrikus, avantgarde amerikai írók kiemelkedő jelentőségű képviselőjeként tartják számon. Élete nagy részét Párizsban töltötte, ahol a korabeli művészvilág jellegzetes, meghatározó figurájának számított. A Rue de Fleurs 27. szám alatti műteremlakása a kísérletező modern művészeknek lett kedvelt találkozóhelye, akik közül többen - így Picasso, Matisse, Braque - szoros barátságba is kerültek vele. Később egyre több író is megjelent ezeken az összejöveteleken, így lassacskán irodalmi szalonná vált az egykori találkozóhely. Egyénisége mély benyomást gyakorolt Hemingway-re, Cocteau-ra, Apollinaire-re, és az általa elnevezett lost generation (elveszett nemzedék) írócsoport számos más írószemélyiségére is. Ezt a Picasso életéről és művészetéről szóló írását kettejük barátsága teszi hitelessé és izgalmassá.

Moly.hu
 
 
0 komment , kategória:  Könyvek,filmek röviden..  
Gertrude Stein Három ​élet
  2017-02-03 17:20:04, péntek
 
 
Gertrude Stein
Három ​élet


Az irodalom a Három élet középső kisregényével, a Melancthával tette meg az első, határozott lépést a tizenkilencedik századból a huszadikba, írta Gertrude Stein (1874-1946). Aligha volt hozzá fogható mestere az önreklámozásnak, akit mégis olyan kevéssé ismertek volna, mint őt. Pedig az amerikai írónőt, Picasso barátját és Hemingway mesterét, műveinek eredetisége és nyelvi radikalizmusa miatt különleges hely illeti meg századunk irodalmában.
Az 1909-ben megjelent Három élet történetei olyan egyszerűek, takarékosak és kiszabottak, mintha Stein a sorsot is kispórolta volna hősnői életéből, miközben látszólag egykedvűen botladozó mondatai mégis borzongatóvá teszik a három nő történetét átjáró szomorúságot.


moly.hu
 
 
0 komment , kategória:  Könyvek,filmek röviden..  
A ​sárkányölő -Béri Géza
  2017-02-03 17:13:39, péntek
 
 
Béri Géza
A ​sárkányölő


Béri prózája bizonyos pontjain úgy ért el a klasszikusok szárnycsapásait követő magas repülésig, hogy igazi kiteljesedésre, szárnyainak megerősítésére nem volt lehetősége.(...) E klasszikus köntösbe öltöztetett világ égetően aktuális: a modern kori emberiség időtlen mélységben gyökerező tragédiáját hordozza, ahol minden érzelem, még a diadal is visszájára fordul - miként kötetünk egyik legcsiszoltabb, méltán címadóvá lett novellájában. (...) Félelmetes korképet rajzol A sárkányölő, az elidegenedés végső fázisának rettenetes víziójával borzaszt; általa a párhuzam is, a kontraszt is felerősödik a történet hőseinek és írójának sorsa között. Béri, a perifériára kényszerített alkotó, aki maga is egész életében viaskodott a sárkánnyal, mégis ember tudott maradni az őt körülvevő embertelenségben."
Rózsássy Barbara utószavából

moly.hu
 
 
0 komment , kategória:  Könyvek,filmek röviden..  
     1/80 oldal   Bejegyzések száma: 797 
2018.07 2018. Augusztus 2018.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 1 db bejegyzés
e év: 260 db bejegyzés
Összes: 35233 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1927
  • e Hét: 6417
  • e Hónap: 47314
  • e Év: 809219
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.