Belépés
marcyt.blog.xfree.hu
Megváltozott az új világ. Szív és lélek, háttérben áll . . . . ! ! ! Jánoki Imre
1945.12.03
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 11 
Havas István: A cenki hársfasoron.
  2018-08-26 08:59:21, vasárnap
 
  Havas István:

A cenki hársfasoron.


Félistenként ahogy ezek a hársak
Előttünk állnak barnán, bodoran:
Vad elszántságuk szinte égre lázad,
S gyermekszívünk megrázza zordonan.

Ércorgonája tűnt korok szavának
Szól ajkukon a szélbe komoran ...
Sorsát dalolja a tegnapi század
A mának, mely vak vesztibe rohan.

Viharvert hársak, nagyramevelök,
Daltok, illattok százados erény,
Melyet Valaki annak idején
Fölszítt lelkébe és az vitte őt,
Önzéseken túl, a látnoki partra,
Midőn faját a porbul kiragadta.


Napkelet - 1925. május
 
 
0 komment , kategória:  Havas István  
Havas István: A hegyi pásztor.
  2018-01-18 08:11:50, csütörtök
 
  Havas István:

A hegyi pásztor.

I.

A hegyi pásztort, őstájak fiát,
Ki a természet életébe lát,
Éjjel becézi a Hold súgara,
Szót vált vele a csillagok kara,
A gyöngy Fiastyúk, a Göncölszekér
S titkokról szól mind, ha vele beszél.

Csodákat lát, midőn reggel a harmat
Elmossa az éjjeli nyugodalmat,
S dal, himnusz várja a fény záporát,
Mely elkergette az éj gyásztorát.
El-elharsantja bölcsődalait
Az ér, patak ; riadoz a csalit,
S a rengeteg ember-nem-járta mélye :
Titkokat susogva, bólogat feléje.

És ősz időn, ha jön a zivatar,
ítélet-idő zúg fel. Mihamar
Hangversenyek vadonatúj zenéje,
Az elemek fényjátékos szava
S a sziklaboltok ágyúszózata
Dörgi haragját emberi fülébe.
A dalt a pásztor itt tanulja, itt
Hallgatja az istenség hangjait,
Amelyek néhanap földrengetőn,
Majd misztérium hangján sejtetőn,
Mint a mesék világszép ajkai,
Önnön maguknak kezdnek szólani -
Ök és a kakukfű, harangvirág,

A vadgalambok búgó öröme,
A fülemülék nóta-ösztöne,
A szélkeltette síró áriák,
Víg staccatói a tücsökdaloknak,
S etűdök, mik cincérlanton fakadnak.

Tölgyek alól bámulja hallgatag
Az égen rajzó felleghadakat,
Amikbe sötét magként feketén
Vonul be egy-egy bátor saslegény.
Követi útját szeme ; elmereng :
Nem álomvágya evez odafent?
S midőn a szóló fűszálak hegyén
Újongva gyúl ki a hajnali fény :
ő t is átjárja , át, a halhatatlan . . .
És szive vajúdása dalba csattan.

II.

Költők, talán mi tudjuk egyedül :
A dalba mily égadta tűz vegyül,
A szín, fény, hang szépség-egyeteme,
Mélységek, titkok megnyílt ístene!

De költő vagy-é, mint a hegyi pásztor,
Aki nótára pendül, valahányszor
Fölajzza kedvét ihlet, indulat,
S kürthangja, mely merészen vág utat,
Szabadszárnyon hordozza szerteszét
Az ébredő érzés üzenetét.
S az úton járó, ha szomjan megáll
Az érparton, az erdő fáinál,
Míg ajka issza a forrás vizét,
Dal édesíti mámorba szivét.
A test üdül, a lélek fönt ível
A hangok énekadta fényivel,

És foszladóban a szemen a hályog,
Magába nézhet és talál világot,
Melynek értelme tiszta emberi
S egy lendülettel őt fölemeli.
Ti szépülő éjek, ti nappalok,
Te föld, ti eszmék és csillagzatok,
Te gond, testvérség, te bú és öröm,
Te úrrá-levés a vad gyönyörön :
Á természet s a hit szül csak erőt,
Önnönbizalmat mindenek előtt,
Az állít talpra s emberré varázsol . . .
Ha költő vagy, mikép a hegyi pásztor!

Budapesti Szemle. 1942.
 
 
0 komment , kategória:  Havas István  
Havas István: Hangulat.
  2017-10-01 03:49:38, vasárnap
 
  Havas István:

Hangulat.

I.
Azok a legszebb dalaink,
A miket meg sem írunk.
A miket hulló, szótalan
Könnyek között elsírunk.

A mik a röpke, névtelen
Sóhajokból fakadnak, -
Örökre tűnt sugarai
Egy-egy szent pillanatnak.

II.

Sugár topolyfa kint a pusztán
Merészen tör az ég felé.
Egy csillag ég az égi síkon.
Sejtem, - szerelmes lett belé . . .
Nyugodtan nézem, bús közönynyel,
- Oh ábrándok hivő kora.
Nagy czélokért hevültem én is,
S nem értem el semmit soha!

III.

Csöndes erdő mélyén járok,
Sóhajtani se merek:
Oda lent a völgybe, mélyen.
Egy vadgalamb kesereg,
Vele érez ez az erdő,
Vele érez a szivem . . .
Tudom én is, mi a bánat,
Tudom, mi a szerelem.

Vasárnapi Ujság 1905. január 1.

 
 
0 komment , kategória:  Havas István  
Havas István: A Császárfürdő kertjében
  2017-06-22 06:16:10, csütörtök
 
  Havas István:

A Császárfürdő kertjében


Tavasz derűje ódon hangulattal
Vegyül el sétaútjai felett;
Egy-egy fantómot szinte diadallal
Támaszt életre az emlékezet.

Itt dédanyáink jártak. Szép leányok
A biedermaier-álmok idején.
Szemök lesütve, szívök messze vágyott.
Kezökben nyitott Jósika-regény.

Egy-két platánfa, mely megnőtt azóta,
Jól látta még az arszlán-lovagot,
Ki nagy-diszkréten emelt kalpagot,

Mert úgy kezdődött, régi ez a nóta,
A lány elejtett könyvet, legyezőt.
Felvette Ő, és üdvözölte Őt.

Napkelet_1934.
 
 
0 komment , kategória:  Havas István  
Havas István: Dalolj, testvérem.
  2017-05-01 08:58:56, hétfő
 
  Havas István:

Dalolj, testvérem.


Dalolj, testvérem, ha eszmefény
Villan föl az álmok tűzhelyén,
Kongasd, kongasd a szóércet
A szívben, mely annyit vérzett,
Csak hit legyen szavad veretje
S vágy, kedv csapódjon ütemedbe!

S ha az ütem, hang, rím keltett
A fázókban lángszerelmet,
Költő vagy, testvér, jöttödre vár
A művészet, élet és morál,
A kor lelke és gyötrelmei,
A kisebbségek keservei.

A gépekkel új ige tört be
A lélekajtón s elsöpörte
A múlt-varázst. Kopár helyén
Ül tivornyát az önző Én,
A sátánhang, a gyűlölet -
S a fékevesztett vad tömeg
Hatalmában most már a gép
Szolgálja hajh, őrületét!

A tőke gőgös, kasztja vak,
Bár a tröszt sorsa ingatag.
Minek itt az a sok pénzváltó,
Ha nincsen köztünk a Megváltó!
Űr tátong a századok között,
Melyekbe annyi szív ütközött,
Vérözön, csel és annyi átok
S nagy ember, aki csak hibázott.

Azért, testvérem, ha eszmefény
Villan föl az álmok tűzhelyén,
Kongasd, kongasd a szóércet,
Az örök dalistenséget,
S összekuszált e világon
Éneked új mesgyét vágjon!


Budapesti Szemle. 1937.
 
 
0 komment , kategória:  Havas István  
Havas István: Életharc . . .
  2017-04-29 08:45:15, szombat
 
  Havas István:

Életharc . . .


Életharc, óriás malom,
Te őrlöd meg az ideget,
S a magamfajta porszemet,
Bármennyire nem akarom.

Csak látszat egy-egy állomás,
Helyén itt semmi se marad.
Elpattant húr az akarat,
Állandó csak a változás.

Folyamként foly az áldozat.
Ürítem habzó serlegét,
Ma nektárt, holnap rongy epét . . .
A véletlen nem válogat.
Annyi ezer pergő napom,

Mely egymáshoz sorakozott,
Tavasszal se sugározott,
Mit hoz majd a téli vadon?

Tán nyugalmat, gondfeledést?
Csakhogy a kor ilyet nem ad,
Rá is annyi csapás szakadt,
Harcok, sebek, nagy temetés.

Életharc, óriás malom,
Molnárod vize gyors özön,
Fut, fut és vissza sohse jön,
Nincs benne percnyi irgalom.

Elvitte ifjúságomat,
Felőrölte a tetterőt
S itt állok egy kapu előtt,
Mit elzár hét titoklakat.

Budapesti Szemle. 1937.
 
 
0 komment , kategória:  Havas István  
Havas István: Szekszárdon
  2016-03-10 19:57:49, csütörtök
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Havas István  
Havas István: Dal egy asszonyi kézről
  2015-07-01 05:23:11, szerda
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Havas István  
Havas István: A négy szobor
  2013-04-05 17:30:00, péntek
 
  Havas István:

A négy szobor


A szabadság-ünnep virradatja
A négy szobrot meg meg szólaltatja,
S muzsikáján a négy anyaszélnek -
A Szabadság-téren, im, beszélnek:

É s z a k s z o b r a, de sokat szenvedek,
Ne nézzétek csak kőnek keblemet,
Néha hullnak záporként könnyeim
Át a Tátra s Dobsina völgyein! ...
Fürdik képem Tisza forrásában,
Elbolyongok Kassa városában...
Nem csend nekem az éjszakák csendje,
Fülem gyászdal sírásával telve:
Sír a hab a Garamon és Vágon,
Száz vadgalamb a harmatos ágon.
A pozsonyi dómban harang kondul,
Késmárk felett a szél délre fordul;
Sötét szárnyán könyörgés üzenet...
É s z a k s z o b r a, de sokat szenvedek!

Mit szóljak én, árva K e l e t s z o b r a,
Kiben Erdély lelke sir zokogva,
A Maros, míg ballag kőröl-kőre,
A Küküllő, Petőfi-sir őre,
Az Aranyos: fényes kebelével,
A méla Olt bucsu-énekével!
A székely nép fájdalma, haragja,
Kőkeblemet magával ragadja,
Bejárom a Barcasági sikot,
Megfujom a tárogató sipot:
Szép éjszaka, fölkel a nagy tábor,
Bocskai, Rákóczi, Bethlen Gábor,
S addig kelnek, mignem fönt maradnak,
Mignem egyszer diadalt aratnak!

D é l s z o b r a, én itt állok hallgatag,
Zsoltár-szóra nyitom meg ajkamat,
Bácska földje, Telecskai halmok,
Buzáitok őrlik-e még malmok?
Ad-e annyit Bánát televénye,
Mint adott a magyar idejébe'?
Jaj, annak a földnek magva gyérül,
Százszorosan vissza már nem térül!
Jaj, az eke szarvát búsan tartja
Szántogató, csüggedt rab-magyarja,
Nem fontos már néki munka, szántás,
Azt várja csak, jön-e a megváltás?

N y u g a t s z o b r a, hát én, mit szóljak én
Hogy szemembe tör a tavaszi fény,
Hogy felujul bennem népem vágya,
Kinek más volt a szabadság-álma!
Testvérünk volt, soha el nem vágyott,
Hűségeért kit az Isten áldott;
Volt itt háza, telke elegendő,
Kecsegtette jóval a jövendő,
Védelmeztük török, tatár ellen -
Elragadták mégis gyülölettel.
Odavarrták, de szakadoz a szál...
Szíve, lelke mindnek csak ide száll.

A Szabadság-téren igy beszélget
Négy szobra négy vesztett országrésznek...
Szavuk zeng, zúg napsugarak árján:
Nem maradunk soká búsan, árván.
 
 
0 komment , kategória:  Havas István  
Havas István: Anyámnak
  2013-03-30 12:05:00, szombat
 
  Havas István:

Anyámnak


Puha bölcsöm, első álmom
Édes ringatója:
Vallomásom, üzenetem
Hozzád ez a nóta.

Valahányszor rád gondolok,
Fölcseng a szívemben,
Mint gyermeki üdvözlésem,
Legforróbb szerelmem.

Fölcseng talán hű szívedért,
Örök jóságodért
Álomtalan álmaidért,
Éber éjszakákért.

Csókodért, mit nekem adott
Tisztaságos ajkad
Midőn búcsút véve csüggött
Könnyes szemem rajtad.

Most érzem csak, anyám, mi volt
A csókodba rejtve:
Hogy hű legyek, nemes, bátor
Egész életembe'.

S én könnyedért, mely remegőn
Ülte meg kék szemed:
Most is tűröm, törülgetem
Sok pergő könnyemet.

És hű vagyok, nemes, bátor,
Ahogy te kívántad,
S ha a sors száz bántalma ér,
Megbocsátom szerelmedér'
Ezt is a világnak.
 
 
0 komment , kategória:  Havas István  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 11 
2018.12 2019. Január 2019.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 32366 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 558
  • e Hét: 2819
  • e Hónap: 10141
  • e Év: 10141
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.