Regisztráció  Belépés
marcyt.blog.xfree.hu
Napraforgó a legtöbb lány, ahogy a virág, a fényre vár.Megváltozott az új világ. Szív és lélek, háttérben áll.... forognak a nap felé, pedig felhős az ég. Jánoki Imre
1945.12.03
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 27 
Dalmady Győző: Zengjek-e dalt?
  2017-04-19 08:43:55, szerda
 
  Dalmady Győző:

Zengjek-e dalt?


Zengjek-e dalt szerelemről?
Mi az a szerelem?
Az ifju szól a leányhoz:
Leszesz-e hitvesem?
És a leány hozzámegyen,
Nem kérdi meg szivét;
Van aranyom - szól az ifju -
És a mi van, tiéd?

Zengjek-e dalt barátságról?
Vendégszeretetről?
Hideg szellő éri arczom,
A sziv benne elhül.
Felkerül még egy üveg bor,
De senki nem hevül;
Dohányozik még a gazda,
Hanem csak egyedül.

Zengjek-e dalt őseinkről?
Hires harczaikról?
Hajh, hogy illy nagy tettek felől
Már csupán a hir szól!
Ijesztő a világosság,
Melly az éjben kigyul,
Csak feketébb lenne rája
A sötétség alul.

Zengjek-e dalt a hazáról?
Oh, ne kisérts uram!
Ki értse meg? ki fogja föl,
E nagy szóban mi van?
A borostyán dicső helyén
Tüske, dudva hajtott;
Kedvem volna falhoz vágni
Ezt a hitvány lantot!

Vasárnapi Ujság 1859.
 
 
0 komment , kategória:  Dalmady Győző  
Dalmady Győző: Föltámadunk!
  2017-04-16 09:10:28, vasárnap
 
  Dalmady Győző:

Föltámadunk!


A kik itt szenvedtek, vigasztalódjatok,
Csak próbára tesznek a reánk mért bajok ;
Ne essünk kétségbe, hisz az örvény széle
Maga is egy lépcső a mérhetlen égbe. . .
Föltámadunk !

A bánat, mely ellen mostanáig küzdtünk ,
Csak erőt ad arra, hogy tovább is küzdjünk ;
A halálnak képe kit ijeszthetne meg?
Csak az élet árán lehetünk győztesek ;
Föltámadunk !

Nem oly sötét az éj, mint előttünk látszik,
Megvirrad ! - suttogja egy csodás hang váltig ;
A növekvő órák vállain szétnézve,
Az óhajtott napot megpillantjuk végre ;
Föltámadunk !

Fojtsuk el a panaszt, legyen a szív nyugodt,
A földi bajokból mindnyájunknak jutott;
Küzdelem, kitartás ! s ama szebb világban
Mint koszorús hősök jelenünk meg bátran ;
Föltámadunk !

Bár a bűnt megtörni nem lehet egyszerre ,
A reményről azért lemondanunk kell e ?
Legyen hitünk, s majd a vég-trombitazajra,
Mi leszünk, a kiknek nem sápad el arca;
Föltámadunk !

Hölgyfutár. 1859. ápr. 23.
 
 
0 komment , kategória:  Dalmady Győző  
Dalmady Győző: Otthon, édes otthon!
  2017-03-29 07:43:57, szerda
 
  Dalmady Győző:

Otthon, édes otthon!


Otthon, édes otthon,
Csöndes, fehér kis lak!
Susogó akáczfák,
Mik csak alig ingnak...
Már a hajnal itt van,
Mozdul a zaj, lárma:
Legyetek lelkemnek
Szép hajnali álma!

Az a csillag, melly most
Messze messze fénylik,
Azon a kis völgyön
Hinti szét tán fényit...
Kicsi völgy! Kis falvak!
Kutramenő lányka:
Legyetek lelkemnek
Szép hajnali álma!

Messziről jött szellő
Megsimogat lágyan,
Halk sohajok nyögnek
Suttogó hangjában...
Harangok imái,
Tán ti keltek szárnyra;
Legyetek lelkemnek
Szép hajnali álma!

Kigyulad a felhő,
Ég a tavak tükre;
A legelső sugár
Olly hidegen süt le!
Fényben uszó erdők,
Ragyogó köd, pára:
Legyetek lelkemnek
Szép hajnali álma!

Ott a kis szobában,
- Sohse látom már tán!
A legelső sugár
Melegebben szállt rám...
Anyai mosolynak
Rég kihalt sugára:
Légy az én lelkemnek
Szép hajnali álma!

Vasárnapi Ujság 1858. mártius 7.
 
 
0 komment , kategória:  Dalmady Győző  
Dalmady Győző: Hajnali harangszó.
  2017-03-22 08:19:56, szerda
 
  Dalmady Győző:

Hajnali harangszó.


Cseng a kicsi harang, hajnali imára,
Hangja édes, tiszta;
Esdő sóhajtása messzire elszárnyal,
Ezrek sóhajával térve halkan vissza.

A reggel hűs ködén a fölesdő szózat
Mint meleg ér zajg át,
És a hol elárad, megmozdul az élet,
Viszhangozza minden az imának hangját.

A hajnali csillag fölragyog még egyszer ,
Elhalóan, küzdve:
Oh, ha megvárhatná a nagy ima végét,
Mielőtt elveszne a végetlen űrbe!

Szemeit fölnyitja az aluvó vidék ,
Oszol álma széjjel;
. . . Egy fölébredt gyermek, a ki bölcsőjéből
Kipirult arcokkal, mosolyogva néz fel!

Szelíd ég ráhajlik, kebelére zárja,
Egy fellege nincsen ;
Homloka kigyúlad, melegítő csókján
Közelebb jut hozzá, karjai közt minden.

Szikrázik a patak. . . . ragyog az üdv fénye
Hegytetőre, síkra;
És a sírok hantján, a parányi fű is
A gyönyörnek áldó, tiszta könnyét sírja.

Cseng a kicsi harang! Ájtatos imája
Úgy siet az éghez . . .
Hangjainak szárnyán kifejezve reszket,
Mit az ajk nem mondhat, csak a lélek érez.

Fenn a megnyílt mennyben áhítattal vész el
Némuló fohásza;
Keresi a szellő . . . Vizek, erdők mélye
Még sokáig mondják az imát utána!

Holgyfutar_1858.
 
 
0 komment , kategória:  Dalmady Győző  
Dalmady Győző: Az új sír.
  2016-11-01 06:15:12, kedd
 
  Dalmady Győző:

Az új sír.


Itten alszik. Ez a sírja,
Boruljunk a drága sírra...
Az ő neve van a fejfán.

Egy napja, hogy eltemettük ,
Hogy rajta csak emlékünk függ;
Itt távol is közel lesz tán.

Óh , milyen volt első álma ,
Mely az éjjel lenntalálta ,
Elvegyülve porral, földdel ?

Minden olyan csöndes, néma,
Csak a szellő zokog néha ,
Meg sóhajunk hangja tör fel.. ..

Kihoztuk a sok virágot,
Miket egykor maga ápolt,
De nem bírjuk elültetni.

Oly nehezek ! Kezünk reszket,
Könnyeink úgy megerednek
Nem sikerül semmi, semmi!

Mosolyog az ég vidáman ,
Halljuk a dalt. . . de hiában!
Nem vidul a szív, a lélek.

Minden oly víg, minden oly zöld,
Nyílt a virág, örül a föld;
Csak mi vagyunk éjsötétek.

Hosszú már a fáknak árnya,
Még egy csókot fejfájára ;
Panasz és könny legyen távol!

Minden, a mi vérzé, bántá,
Kibékülten ragyog már rá ....
Leng fölötte aranyfátyol!

Hölgyfutár 1858. jan. 14.
 
 
0 komment , kategória:  Dalmady Győző  
Dalmady Győző: Kimentem én is kora reggel…
  2016-09-24 05:13:39, szombat
 
  Dalmady Győző:

Kimentem én is kora reggel...


Kimentem én is kora reggel,
A nap még jól fel sem sütött;
A lányok már régen daloltak
A harmatos kévék között.

Megálltam a határfa mellett,
Lemosolygott az ég reám;
A hűs szellő pirosra csókolt,
Vagy inkább a dalok talán.

A félálom még egyre tartott,
Ébredni oly nehéz vala!
Mint lánykaarcz égett, piroslott,
A természet nagy távola.

Mit álmodott! Oh, szép az álom,
A mellynek ily mosolya van!
A kék égből, a hajnal hozza
Magával azt bizonyosan!

A kis dombról, mellyen megálltam,
Beláttam az egész határt;
Csend lett megint... a fürj se szólott,
A szellő csak suttogva járt.

Reszkettek a búzakalászok,
Égett a kis pipacs feje...
Egyszerre, mint friss zápor áradt
A dal ismét a földre le.

Fölpillanték. Onnan szakadt az!
De csak az űrt láthattam ott;
Szívem megtelt. Oh tán az égből
Gyöngyöztek e szelíd dalok!

Minő gyönyör! A dalra itt lenn
A föld újabb dallal felelt!
Ünnep volt ez, magasztos ünnep,
Melly meghatott minden kebelt.

Soha sem volt ily szép a reggel!
Az érzés sírt a fűn s a fán;
Majd elnémult egyszerre minden,
A harangot hallám csupán.

Vasárnapi Ujság 1858.
 
 
0 komment , kategória:  Dalmady Győző  
Dalmady Győző: Elhagyott helyek
  2016-07-22 06:49:56, péntek
 
  Dalmady Győző:

Elhagyott helyek


Erdőből ki, erdőbe be,
Elhagyott csapásokon,
Szakadékban, hegytetőkön,
A hol nincs már semmi nyom,
És lakatlan a vidék,
Ott bolyongok szerteszét.

Hegyi patak utam' állja,
És azt mondja: ne tovább !
A völgyekben szebb világ van:
Tarka, vidám társaság.
Aggaszt, rémít a magány,
Nem maradok én se, lám.

Híú patak beszédére
Nem hallgatok, csak megyek;
Most vagyok jó társaságban,
Üdvözöl a rengeteg.
Ismerősöm ő nekem,
Megszólít a nevemen.

Kérdi tőlem: merre jártam?
A nagyvilág mit adott?
Teljesült-e egy-egy vágyam?
És a jövő lesz-e jobb?
Ha a szívem fájna tán,
Éppen jó hely a magány.

Nem felelek a kérdésre,
Lépteim oly nehezek!
Csüggedésem nyilván látja,
Puha pázsithoz vezet.
Megcirógat enyhe szél:
Jer, pihenj le! így beszél

Engedek a biztatásnak,
Illatos fű befogad,
Fák lombjai súgnak, búgnak,
Soká hallom dalukat,
Én is. mint ők, álmodom,
S elfeledem a bajom.

1888.
 
 
0 komment , kategória:  Dalmady Győző  
Dalmady Győző: Éji furulyaszó
  2016-06-23 11:39:03, csütörtök
 
  Dalmady Győző:

Éji furulyaszó

Árny borul a tájra ,
Csillag lép az égre,
A szerelem hangja
Nem pihenhet még le.
Lankad ó tű z mellett
Fent virrasztva, ébren
Pásztor furulyája
Kesereg az éjben

A búzakalászok
Fejőket lehajtják ,
Virág a virághoz
Epedőn sóhajt át.
Az erdőcske bólint.
Beszélget magában .
Álmodik a lányka
S mosolyog álmában

Más vidékre ballag
A zordon haramja ,
Kitér a rossz lélek
Az édes, bús hangra .
Az utas bizton megy
A sötét ösvényen . . .
Csöndesen számlálják
Lépteit az égben.

Budapesti Szemle. 1937.
 
 
0 komment , kategória:  Dalmady Győző  
Dalmady Győző: Az idegen hajlék.
  2016-06-10 07:23:56, péntek
 
  Dalmady Győző:

Az idegen hajlék.


Taval még hat ökör járt ki udvarából,
Már messziről kitünt csinos fehér háza;
Hosszu karjaikkal, a fehér akáczfák
Annyi szeretettel borulának rája!
Vermei, pinczéi nem szenvedtek hiányt,
Meg-meglátogatták vidám, jó emberek;
S mint a kicsi csermely, melly dalolva vész el,
Napjait ugy érzé eltünni az öreg.

Mikor a nap reggel olly gyöngyörűn ébred,
Nem véljük, hogy este fergeteg is lehet;
Boldogsága csucsán megsűrűsődének
A sors csapásai a jó öreg felett.
Mik annyi reménynyel töltötték el szivét,
A szép vetéseket jégzápor veré el;
Szerény hajlékának ijesztő lángjától
Világos lett szerte a mogorva éjjel.

Ki háza kapuját nem csukta be soha,
De inkább mindenkit tárt karral fogadott:
Mellyben családjával meghuzhatná magát,
A jó szivű gazda alig lel most lakot.
Régi barátival gyakran találkozik,
De azok ugy tesznek, mintha nem is látnák...
Ki is ismerjen rá az óriás tölgyre,
Ha kegyetlen fejszék darabokra vágták?

Mit hosszu éveken olly nehezen gyüjténk,
Tudjátok-e, mit tesz, elölről kezdeni!
...Némán igazgatja ekéjét az öreg;
Mély nyomokat hagynak a földben léptei,
A nap leáldozik, haza ballag minden,
Nyájas kedves arczok várnak a kapuban;
A tó mennyet mutat, bár sár van fenekén -
Az ő családjának ilyen mosolya van!

A nyomasztó szükség zugolódni késztet,
De nem teszi ezt a szelid szivű öreg;
Átöleli nejét, nyájasan szól hozzá,
És az üres szivet reménynyel tölti meg.
Él a jó Isten még, nem marad igy soká!
Megjő minden egykor: a jólét és öröm;
Nyughatatlan tenger üzi vad csatáját,
Mik alant feküsznek, a fényes gyöngyökön...

A verem, a pincze tele lesz még ne félj,
Jó barátok között olly szép lesz az élet!
Nagy orvos az idő, begyógyit az mindent"...
És a levert család ujonnan föléled.
A jövő olly szépen mosolyog feléjök,
Biztató sugára annyi vonzót mutat;
...Ollyan sötét, rideg körülöttük az éj,
És mégis az adja legszebbik álmukat!

Vasárnapi Ujság 1858.
 
 
0 komment , kategória:  Dalmady Győző  
Dalmady Győző: Otthon, édes otthon!
  2016-06-05 05:41:29, vasárnap
 
  Dalmady Győző:

Otthon, édes otthon!


Otthon, édes otthon,
Csöndes, fehér kis lak!
Susogó akáczfák,
Mik csak alig ingnak...
Már a hajnal itt van,
Mozdul a zaj, lárma:
Legyetek lelkemnek
Szép hajnali álma!

Az a csillag, melly most
Messze messze fénylik,
Azon a kis völgyön
Hinti szét tán fényit...
Kicsi völgy! Kis falvak!
Kutramenő lányka:
Legyetek lelkemnek
Szép hajnali álma!

Messziről jött szellő
Megsimogat lágyan,
Halk sohajok nyögnek
Suttogó hangjában...
Harangok imái,
Tán ti keltek szárnyra;
Legyetek lelkemnek
Szép hajnali álma!

Kigyulad a felhő,
Ég a tavak tükre;
A legelső sugár
Olly hidegen süt le!
Fényben uszó erdők,
Ragyogó köd, pára:
Legyetek lelkemnek
Szép hajnali álma!

Ott a kis szobában,
- Sohse látom már tán!
A legelső sugár
Melegebben szállt rám...
Anyai mosolynak
Rég kihalt sugára:
Légy az én lelkemnek
Szép hajnali álma!


Vasárnapi Ujság 1856.
 
 
0 komment , kategória:  Dalmady Győző  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 27 
2017.08 2017. Szeptember 2017.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 10 db bejegyzés
e hónap: 223 db bejegyzés
e év: 2484 db bejegyzés
Összes: 28913 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 4916
  • e Hét: 4916
  • e Hónap: 120161
  • e Év: 1344366
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.