Regisztráció  Belépés
marcyt.blog.xfree.hu
Napraforgó a legtöbb lány, ahogy a virág, a fényre vár.Megváltozott az új világ. Szív és lélek, háttérben áll.... forognak a nap felé, pedig felhős az ég. Jánoki Imre
1945.12.03
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 24 
Pásztor Árpád: Ábel és Kain.
  2018-01-20 08:56:10, szombat
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Pásztor Árpád  
Pásztor Árpád: A rohanó vonat
  2018-01-14 08:34:46, vasárnap
 
  Pásztor Árpád:

A rohanó vonat


Most indul a vonat,
Most rabol el tőlem az alkonyat,
A vaskerék úgy csattog a sinen,
Mintha benne hánykódnék a szivem.

A kivilágos ablaksor rohan,
Dübörg a híd, elsiklik a folyam,
S az alvó falvak nem is érezik,
Hogy messze egy sziv most hogy vérezik.

Hogy mint röpül egy síró gondolat,
A merre fut szikrázva a vonat,
Egy messzi szem mint követ egy helyet,
Hogy gyászol el egy perc nagy éveket.

Át városon, erdőkön, falvakon
Barna fátyol mint leng egy kalapon...
Fekete haj... S mint drága ékszeren
A színtörés, mosolygó, tiszta szem. . .

És a vonat csak csattog és repül
Mindig csak messzebb, könyörtelenül
S szikrazászlója a mozdony felett
Száll, mint égő, fájó emlékezet.

Nyugat 1910.
 
 
0 komment , kategória:  Pásztor Árpád  
Pásztor Árpád: Jégzajlás
  2017-12-22 09:41:55, péntek
 
  Pásztor Árpád:

Jégzajlás


Mílyen súrlódás, zengés, zizegés,
Nagy jéglapok egymás hegyén, fokán,
Egy nyugtalan fehérség az egész,
S mégis oly néma, messzi csöndbe vész
A hidak távolán.

A partokra zord összevisszaság,
Egymásba fagyott torlódás borul,
Sosem látott jegecek, figurák,
Jégsziklákon csipkézett jégvirág
Nyit mozdulatlanul.

Dermedt partok közt a súgó folyam
Egyetlen, fehér ravatalt emel.
Megenyhítő nyugalmas komolyan,
Lendülés nélkül jő, megy és suhan
A messzeségben el.

És holt remények mult vágyak körül, -
Lent, messze lent megáll a jégmező,
Mozdulatlan, mély csenddé tömörül,
Partot és vizet egy síkba törül . . .
Mint emlék és idő.

Nyugat 1912.

 
 
0 komment , kategória:  Pásztor Árpád  
Pásztor Árpád: A vándor .
  2017-10-25 07:12:03, szerda
 
  Pásztor Árpád:

A vándor .


A zaklatott vándor a bölcshöz ért
S eléje rogyva
Sirta zokogva:
- Oh bölcs, akit már semmise kisért,
Ki túl vagy régen gyötrődésen, vágyon,
Nem merengsz el se síron, se virágon,
Aki előtt nincs se nagy, se kicsiny,
Zokogó szívvel, térden kérdlek im :
Hová forduljak, vajjon merre nézzek,
Hogy szűnjenek a fájó szenvedések,
Hogy bús harczában csillapodjék lelkem,
Hogy bizzam újra a jóban, nemesben.
Az igaz útra oh ! vezess el engem,
Tedd, hogy keljen fel, ami semmivé lett . . .

Szólott a bölcs: ,,Tiéd az élet!"

- Az életben nincs hinni már erőm,
Pedig egykor mily lánggal, vakmerőn,
Szivemben minden jónak fegyverét
Hordozva néztem a világba szét,
Hogy segítsek az árván, szolganépen,
Hogy az igazság béklyóit letépjem,
S minden mezőknek gazdag aratása
Egy mértékkel kerüljön asztalára
Dúsnak, koldusnak . . . Oh, de jött az élet!
Az álmodó a tömegben fölébredt . . .
Láttam, hogy gyengén mint győz az erős,
Aki gyilkol, babérövezte hős,
Hogy a szegénynek minden útja örvény,
Hogy gazdagot bókolva véd a törvény.
Az élet erre, csak erre tanit!

Szólott a bölcs: " Tiéd a hit! "

- Atyám, én hittem, ugy, mint senkisem,
Oltárnál szentebb, hívóbb volt szivem.
Hittem az égi, ájtatos igazban,
A könyvben irott, malaszttelt vigaszban.
De amit láttam s élt körültem itt,
Csak azt súgta: Gyermekjáték a hit . . .
Földi nagyok, királyok üzlete,
Szent, számitó hiúsággal tele
S halálos ágyán a legszentebb is
Bizonytalan, kétséggel telve hisz.
S ha egyszer megdőlt bizalmunk a hitben,
Oh mondd, atyám, miért küzködni itten,
Ahol mindenki kóbor jövevény? . . .

És a bölcs szólott: " Tiéd a remény ! "

- Oh, a remény a hit testvére csak,
Együtt támadnak, együtt omlanak.
Mi a remény? . . . Magunk csalása, álom,
Illat a tépett, elhervadt virágon.
De akit megcsalt az élet, a hit,
Hamar felejti bús reményeit.
Oh, szólj, vigaszt az vájjon hol talál ?

Halkan a bölcs mond : " Tiéd a halál ! "

a_het_1904.
 
 
0 komment , kategória:  Pásztor Árpád  
Pásztor Árpád: Október 6.
  2017-10-06 08:02:59, péntek
 
  Pásztor Árpád:

Október 6.


Álljatok meg . . . Csak egy rövidke percre
Az olcsó hír, dicsőség piacán . . .
És aztán rajta! . . . Fényt, nevet keresve
Siessetek a csillogás után . . .
Harangok zugnak, gyászdal hangja csendül,
Mint sóhaj száll a szíveken keresztül.

Azok, kikért a harangok zúgnak,
Nem önzésből szerették a hazát,
A nyiltszivűnek és nem a hazugnak
Védették meg a jussát, igazát . . .
A magasba nem csúszva, mászva jöttek,
De mint a sas, a fellegekbe törtek.

Nem pénzen vették meg a népszerelmet,
Nem vásárolták titkon, kéz alatt,
Nem alkudtak, nem is kértek kegyelmet,
A lelkük tiszta, sértetlen maradt . . .
Ha ármány, csel el is tiporta őket,
Mégis megérték az örök időket.

Tiétek csak a perc tűnő varázsa,
A vásárolt név, olcsó hír, beszéd,
Mely önmagának sírgödrét megássa
S hamvát a szél elszórja szerteszét . . .
Egy haló perc fölöttetek ítélet . . .
Övék örök . . . A halhatatlan élet!

Esztergom és Vidéke, 1897.
 
 
0 komment , kategória:  Pásztor Árpád  
Pásztor Árpád: Sóhaj.
  2017-08-13 08:38:20, vasárnap
 
  Pásztor Árpád:

Sóhaj.


Mi lesz velem ? Sorsom hová dob engem ?
Nem bánom, ha boldog sosem leszek.
Egy percz legyen csupán csak életemben,
Mely a halál ködén is átrezeg.

Maradjon fel egy sor, egy dal mit írtam,
Ugy czéltalan nem volt már életem.
A bánat, melyet egykor dalba sírtam,
Rezdüljön által ezredéveken.

Keljen szárnyra, repüljön messzi tájra.
Ki irta ? Mért ? Ne tudja senkisem.
Mindenki higyje, hogy az ő sajátja
. . . S a teremtővel lettél egy szivem.

a_het_1898.
 
 
0 komment , kategória:  Pásztor Árpád  
Pásztor Árpád: Remény
  2017-07-15 08:50:47, szombat
 
  Pásztor Árpád:

Remény


A szürke felhők óriás csoportja
Egy pillanatra szerteszét szakadt
S a kék egen vidáman mosolyogva
Egy napsugár, mint tűz végig szaladt . . .
A felhőrojtok fényben tündököltek,
Minden piros volt, égő színarany . . .
Biborzománczczal vonta át a földet
- És mint a percz, úgy tünt el nyomtalan.

a_het_1896.
 
 
0 komment , kategória:  Pásztor Árpád  
Pásztor Árpád: Őszi éjszaka.
  2017-07-12 07:46:16, szerda
 
  Pásztor Árpád:

Őszi éjszaka.


Hol járok vajjon ? Mély tengerfenéken ?
Mi vesz körül ? Nem zöldes fényű hab ?
Mi rezdül fönn végetlen messzeségben.
Mint úszó fátyolrongy ? Talán a nap !

Falon, tetőn átszivárogva lágyan
Árnyék talán e sápadt, tompa fény ?
És kóborolva czél nélkül, hazátlan,
Éjféli vándorszellem lettem én ?

a_het_1899.
 
 
0 komment , kategória:  Pásztor Árpád  
Pásztor Árpád: Találkozás.
  2017-06-07 05:52:26, szerda
 
  Pásztor Árpád:

Találkozás.


Fejét lehajtva
Megy a költő az utcai zajba'.

Egyszerre egy kéz kezéhez símul,
Két bánatos szem a szemébe néz,
Egy férfi áll mellette szótlanul.
Igazi férfi, hatalmas, egész !

Száz gond véste barázda homlokán,
Nyílt és nyugodt, de mégis talány,
Keze munkásé, de azért fogása,
Mint alkonyi szellőknek suhogása.
Sáros cipője szirmokkal lepett,
Útja sáron s virágon át vezet.

- Ki vagy ? Miért tartasz fel hirtelen ?
- Vagyok az Élet.
- Mit akarsz velem. ?

- Ó mondd, fejed lehajtva, egymagad,
Mire gondolhatsz e zúgó tömegben,
Amely körűlted árad és halad,
Csatákat vív, míg te mégy önfeledten ?
Küzd a hiúság, az önzés, a vér.
Ezer torokból sír a szó : - Kenyér !
S neked mindenhez nincs semmi közöd,
Mire gondolsz e zúgó zaj között ?

- Egy semmire . . . Nincs is rá felelet . . .
Ki zenghette az első éneket,
Ki írhatta az első verseket,
Ki sírhatta az első könyeket ?

Jövendő_1904.
 
 
0 komment , kategória:  Pásztor Árpád  
Pásztor Árpád: Hol?
  2017-03-26 09:16:21, vasárnap
 
  Pásztor Árpád:

Hol?


Letéptem egy rózsát,
Mérges tüskéjűt, vörös virágút.
Szívemre tűztem, lelkembe szívtam,
Véremet, könnyemet mind bele sírtam.
Hol az a rózsa?

Álmodtam egy álmot.
Merészen szállót, sasmadár szárnyút.
Repültem véle tűzködbe veszve
Vértanúk útján végtelen messze.
Hol az az álom?

Sírt bennem egy ének.
Bátor zengésű, szivárvány rímű.
Meg sohsem írtam, elzártam mélyen.
Végső hitem az volt, szent menedékem.
Hol az az ének?

Nyugat 1909.
 
 
0 komment , kategória:  Pásztor Árpád  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 24 
2018.01 2018. Február 2018.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 10 db bejegyzés
e hónap: 251 db bejegyzés
e év: 562 db bejegyzés
Összes: 30459 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 4340
  • e Hét: 4340
  • e Hónap: 159073
  • e Év: 352938
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.