Regisztráció  Belépés
marcyt.blog.xfree.hu
Napraforgó a legtöbb lány, ahogy a virág, a fényre vár.Megváltozott az új világ. Szív és lélek, háttérben áll.... forognak a nap felé, pedig felhős az ég. Jánoki Imre
1945.12.03
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 11 
Gáspár Imre: A távozó.
  2017-03-07 05:42:33, kedd
 
  Gáspár Imre:

A távozó.


Kék fellegekből, messze-messze,
Utánam néznek a hegyek.
Ök napsugárral csókolóznak . . .
Beszéljenek, ha elmegyek.

Lassan-lassan torló habokkal
Sokáig elkísér a Vág,
Halkan regélget . . . majd egyszerre
Fölsír s gyorsan utamba vág.

Csak hadd megyek .. . Charmettes *) ölében
Sem látok én virágokat;
Naphoz szálló kerecsenyekről
Tudnék dalolni én sokat!

Ne kérdjétek: hová visz utam; -
Utánam néznek a hegyek,
Aranyozott kék koronával . . .
Beszéljenek ha elmegyek!

*) "Charmette": Rousseau bájoló magánya.

Vasárnapi Ujság 1871.
 
 
0 komment , kategória:  Gáspár Imre  
Gáspár Imre: Merengés.
  2016-08-11 08:20:44, csütörtök
 
  Gáspár Imre:

Merengés.

- 1874.jan. 1. -

Egy év lepergett, vontatott futása
A vén órából egy kis szem homok,
Jelöli útját sok szép s nagy bukása,
Egy új lobor sincs, csak kopár romok.
Ily esztendőt rég értek már a vének,
Roskadt küszöbjén sírva lépek át
A templomokban panaszos az ének.
Sírokról zengi a költő dalát.

Kárpáti szél süvölt, felettünk tombol,
Sirjokba űzi tán a lelkeket,
Kik egy halálból, százezer halomból
Hozzánk sietnek .. . egy év ölte meg!
S az első reg borús mezben kilépve,
Halvány a nap, s nem volt sugár felül,
Mig rá tekinténk, lágy derűt színébe"
Jós szem se' láthatott, reményjelül.

A bölcs: beteg, dalát költő feledte,
Egy zászlót sem tart óriási kar,
A törpe faj toroz, verseng felette,
S a czifra szó önérdeket takar.
És milliók vezértelén rohannak,
Lidércz nyomába, keskeny ál-uton . . .
Hit és haza rég elfeledve vannak,
S az uj bálvány is ingoványba von.

Én nem örültem, a midőn fölötted
Az uj nap, ím hat éve már, kikelt,
Hazám! sugári nem áldásra jöttek,
Álmelegének nem adtam hitelt;
Olvastam a történet tarka lapján,
És láttam a jelenlét fiait,
Ott az erő nem fért meg szűk alapján,
A gyöngeség önművén döbben itt.

Csüggedten állok, nincsen ír kezemben,
Hazám, hazám, te újra nagy beteg!
Ha volna lángész érző kebelemben,
Legszebb dalom elzengeném neked;
Mint uj Kapisztrán, szőrmezben, s szívemben
Ihlettel, lángigékkel ajkamon,
Lefesteném hajh, vérbíbor színedben
Történetünket, s bús képed' - oh hon!

Kiűzném a kufárt szent csarnokodbúl,
És a hívatlant oltáridtul el,
El, a ki tétlen nagy jutalmat koldul, -
Szövetkezném igazzal és hűvel;
Nagy szívben lelne a dal menedéket,
Nagy név riadna Árpád örökén . . .
- - De hajh! csak törpe gyermeked van néked,
Csak törpe, beteg s törpe vagyok én!

Egy év lepergett - - s mi nyomába támad.
Vásári zaj, csüggedt, szorongva kél,
De sóhajából nem jut a hazának,
Fillért veszítni mind, s áldozni fél.
Oh, mind, ki hű, jőjön, perczet se késve!
Imádkozzék: gyógyuljon a beteg!
Tán enyhül, értök , isten büntetése
S a jobb kort tán ez újév hozza meg!

Vasárnapi Ujság 1874.
 
 
0 komment , kategória:  Gáspár Imre  
Gáspár Imre: Az apa sírjánál.
  2016-05-05 07:33:20, csütörtök
 
  Gáspár Imre:

Az apa sírjánál.


Ki fekszel, e hideg sírban sem idegen,
A végzet vészi közt nem vagy már könnyű báb,
Oh látod-e, atyám, mint küzdök ide lenn,
Sírodra borulok . . . nem küzdhetek tovább!

Fiadnak nem jutott még boldogság sehol,
Édes hit, lágy nyugágy, min a remény pihen;
Szeretni nem tanult, honát nem tudja - hol?
Nincs egy hivó jel az emberek képiben!

Midőn elfödte már ravatalod a rög,
Azt hittem, kis lakunk utánad összedűl, -
Még áll-é, nem tudom - - hisz' idegen örök,
Lakatlan bolygok én azóta, s egyedül!

Oh jaj nekünk, kiket az atya elhagyott.
Minket egy kéz sem áld, csak fenyegetve int,
Minden fa idegen, pihenni nem hagy' ott,
Ráhajlunk indaként, s letévedünk megint.

Sirodhoz eljövök, hogy megsirassalak,
S megenyhülök, miként ha szólanék veled;
Mint nemes érczrül a lemaradó salak,
Megbánom, hogyha volt lelkembe' gyűlölet!

Mondtad: szeress fiam, midőn gyűlölve lészsz;
Higyj a mikor csalódsz, bízzál ha nincs siker, -
Fordul a sors utóbb; és kiderül a vész,
A jobb sors a balon segitő, hű iker!

Mind, mind megtartom én! másért imádkozom,
Ismét építenék, ha lakom összedűl,
A rossz embereket soha sem átkozom . . .
És még se' küzdhetek tovább ily egyedűl!

Apám! fiad beteg; a test .. . az törni kész,
S a lélek, betegét virrasztni, lenn marad, -
Hideg szív . . . s özvegyen nem alkot már az ész,
Mit elvetett sűrűn, belőle nem arat.

Fiad jár czéltalan dús ligetek felett,
Virágot nem szakit, illattalan neki, -
Meghívja társaul a titkos éjfelet,
S ez kisérteteit vad tánczra hívja ki.

A dal .. . az ritka társ, hazug, ha énekel,
S az ideálon a hideg való nevet!
Márvány szoborra majd ugyan ki irja fel,
Ha megjön a halál, e szomorú nevet?

Pedig gyermek valék, és könnyű kárpitot
Himzett szemem fölé minden öröm, s remény!
Lábamnál fekszik az, mit sors szétszakított . . .
Nyugvó fejem fölé lepelnek szántam én.

Ősz fürtid símitom, s a gyermekkor dalát
Elzengem, és karod magadhoz fölemel . . .
S úgy fáj gondolni rád! Emlékim fonalát
E padmal küszöbén reszketve ejtem el!

Sírodra borulok . . . csatáihoz erőt
Hol leljen Antaeus, ha ez a föld nem ád?
Legyőzték lelkemet, az egykor vakmerőt!
Sírodra borulok . . . nem küzdhetek tovább!

Vasárnapi Ujság, 1873.
 
 
0 komment , kategória:  Gáspár Imre  
Gáspár Imre: Lehetnék.. .
  2016-05-04 17:48:15, szerda
 
  Gáspár Imre:

Lehetnék.. .


Lehetnék jós, és volna templomom,
Az oltár lángja mindig égne,
És látományim tükrén , dalomon
Vezérfényünk kigyúlna végre,
Lehetnék jós, nem veszne el honom,
Vezérfényünk, kigyúlna dalomon.

Lehetnek bölcs, Demosthon ajakát
Megnyílni látnák nagy igékkel,
A honfi zengné elfeledt dalát,
Álmodna gyermek hős időkkel.
Lehetnék bölcs, tanítnám a hazát
Bámulni múltját. . . nagy jövőt az ád,

Lehetnék bár csalódott Belizár,
Meghallanám a hős regéket,
- Csaták regéje szájrul szájra jár,
Melyekre én vinném a népet!
Lehetnék aztán megtiport, beteg,
A hős rege, az adna életet.

Lehetnék bármi . . . Hajh! inkább a rab,
Ki börtönében várja holtát;
Ereklye keblén a zászlódarab,
Mely alatt küzdött, s letiporták.
Lehetnék bármi . . . Mert megöl a vád:
Tőled már semmit sem várhat hazád!

Vasárnapi Ujság, 1872.
 
 
0 komment , kategória:  Gáspár Imre  
Gáspár Imre: Régi nóta .
  2016-03-28 08:17:23, hétfő
 
  Gáspár Imre:

Régi nóta .

Régi idők, régi dalok,
Tavasz-látta jobb napok . . .
Gallyat ejtő, levél vesztő
Fiatal fa . . . hervadok.

Hogy csattogtak, hogy zenegtek,
Hány reménynek volt dala!
És most hattyú vég fohásza,
Kinek párja elhala.

El a tollat, el a lantot!
Boldogabbak . . . zengjetek,
Hej az élet, ez az élet,
Tud elég bús éneket.

Hová lettek, mivé lettek,
Az én régi dalaim!
Gyógyithatlan, fájó seb van
Az ifjú fa gallyain.

1872.
 
 
0 komment , kategória:  Gáspár Imre  
Gáspár Imre: Hit, remény, szeretet.
  2016-03-27 08:57:16, vasárnap
 
  Gáspár Imre:

Hit, remény, szeretet.


Hittem . . . mert hitre megtanított
Istenbe' jó atyám, anyám;
Csak ez a nap nem áldozott le
Szomorú létük alkonyán.

Templomba jártunk és a zsoltár
Életre támadt ajkamon,
S a gyermek-emlék vigaszával
Ma is enyhébb a fájdalom.

Hussz zsolozsmája volt a máglyán:
Lemondás itt, remény felül!
Ez ének hangzott bús napokban
Szülőim sírhalma felül.


*

Reméltem .. . oh remélni könnyű
Apánk , anyánknak hű ölén, -
Pajzán, vidor, kis szőke gyermek
És büszkeségük voltam én.

Ültem az ábrándok vizénél,
Megszólítottam a habot,
Lág y énekével könnyű hullám
Oly altató választ adott . . .

Van-é dicsőség a jövőben,
És boldogság, hit, szeretet?
Oh mondta volna kebelemben
Egy érzet, hogy "nincs, nem lehet" ! ?

*

Szerettem .. . és a szerelemnek
Pályája olyan óriás, -
Egyik követi büszke szárnynyal,
Utól soha nem éri más.

Meddő remény, beteg lesz a hit,
Ha ellobog a szerelem;
Hit visszatér, remény kizöldül, -
A szív ha vérzett: soha nem.

Nem érzi, kinek tört virágát
Felkölti minden kikelet, -
A szeretet büszkén od'adja
Egy perczért ezt az életet.

S ki díjul e bűvös leánynak
Egy röpke perczet sem vetett,
Miként az , a kit eltiport már:
Hiában élt egy életet!

1872.
 
 
0 komment , kategória:  Gáspár Imre  
Gáspár Imre: Akitől már elszakadtál.
  2016-03-21 06:39:31, hétfő
 
  Gáspár Imre:

Akitől már elszakadtál.


És szívedben sajog a seb,
Lelked fájdalmában reszket
S ott megy, aki vállaidra
Rakta a súlyos keresztet . . .
Szeretet, vagy gyűlölet már
Ami úgy fáj . . . nem tudod mi!
Akitől már elszakadtál,
Minek azzal találkozni !

Minek is jársz-kelsz az utczán,
Mit akarsz az emberek közt,
Mikor minden utcza szöglén
Ott jöhet elődbe szemközt !
Hidegen néz, köszönését
Hidegen fáj viszonozni . . .
- Akitől már elszakadtál,
Minek azzal találkozni !

Látod őt s ha arcza vidám,
Úgy eltelsz kevély haraggal . . .
Látod őt, s ha arcza búban,
Kűzdesz akkor önmagáddal . . .
Majd átok, majd enyhe érzés
Mindkettő fáj ,, . . hagyd nyugodni !
- Akitől már elszakadtál,
Minek azzal találkozni !

Hogyha rossz szó, újra hallod,
Hogyha rossz tett újra látod . . .
S egy rossz óra rossz szaváért
Gyűlölted meg a világot.
Fölkel a vád s szép eralékid
Hallod a szívben zokogni. . .
- Akitől már elszakadtál,
Minek azzal találkozni !

Lassan már el is felednéd
Arczát, emlékit, beszédét,
Néha hallanád, miként egy
Régi dalnak méla végét.
Csakhogy te vagy az, ki nem tudsz
Futni tőle s elzárkózni .. .
- Akitől már elszakadtál,
Minek azzal találkozni !

1883.
 
 
0 komment , kategória:  Gáspár Imre  
 Gáspár Imre: A távozó
  2015-12-17 08:25:48, csütörtök
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Gáspár Imre  
Gáspár Imre: Hagyj pihenni...
  2015-12-16 03:02:58, szerda
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Gáspár Imre  
Gáspár Imre: Vándordal
  2015-12-12 07:56:54, szombat
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Gáspár Imre  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 11 
2017.04 2017. Május 2017.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 10 db bejegyzés
e hónap: 262 db bejegyzés
e év: 1392 db bejegyzés
Összes: 27828 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2124
  • e Hét: 8506
  • e Hónap: 137112
  • e Év: 616579
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.