Regisztráció  Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 31 
Lelkésztől-71/869
  2018-02-18 14:01:55, vasárnap
 
  Mk 1,12-15.A tudomány és a technika haladása az ember hatalmát soha nem sejtett mértékben megnövelte, de az ember maga sem jobbá, sem boldogabbá nem vált. Az ember életében szorongás uralkodik. Rettegés a végcsapástól, melyrôl nem tudni, mikor és hogyan szakad ránk.
Az Isten üzenetében való hit nem oldja meg a világ problémáit,
amelyektôl szenvedünk. De annál jóval többet tesz: más emberré
változtat minket. Oly emberré, aki többé már nem retteg, mert tudjuk,hogy szeret az Isten és hűséges.

/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/Nb1.vas jegyzeteiből:Jézus az első emberrel ellentétben nem alkudozik a kisértővel.A természettel,Istennel megromlott harmóniát visszaálítja.,ahogyan a bűn elhatalmasodása után vízözön,majd új szövetség jön létre,Jézus ehhez kapcsolódik új és örök szövetségével. Ezzel megújul és uralma alá kerül a világ. Ehhez a művéhez előkészületét és odaadottságát jelzi a magányban töltött 40 nap.Vele Isten hozzánk közeledéséről, küldetéséről is szól./ Észrevenni,hogy eljött az idő,hogy az Istenhez térést szolgálja minden vallásgyakorlatunk,próbatételünk Ahogyan Jézus együtt élt a pusztában a vadállatokkal,úgy nekünk is együtt kell élni a csoportokból,magunkból,másik emberből,helyzetből jövő nehézségekkel,ezeket jóra forditva,Isten országának eljövetelében részt kapunk./

 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztől-70/867
  2018-02-11 13:46:51, vasárnap
 
  Mk 1,40-45
Jézus csodái a hatalmát és a közelgô Isten-országát jelzik. De ne
felejtsük el közben az emberi és személyes vonatkozásait sem. Jézus melegszívű ember, és ahol emberi nyomort lát, elfogja a részvét, és kötelességének érzi, hogy segítsen. A leprások, a kiközösítettek is közelébe kerülvén megérzik emberi jóságát és a gyógyítás isteni erejét. Miért viselkedik hát keményebben Jézus a mai evangélium kiközösítettjeivel szemben? Ez titok. Az is föltűnô, hogy Jézus megtiltja a csoda hirdetését (gyakran elôfordul a Márk evangéliumban)!Mitsem használ az embereknek, ha Jézus csodáiról kíváncsiságukat legeltetve hallanak, sôt ha éppen magukon tapasztalják a csodát --amíg Jézus személyének titkához el nem jutnak.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/ jegyzetekből:Jézusban azoknak is bizalma van,akik emberi segítséget nélkülözik.Jézus nemcsak gyógyulást ad,de megerősitést,közösségbe visszavezetést is.Nekünk is szükséges megerősödni Isten jótéteményeinek megnyilvánulása fölötti hitben,hálában hogy Isten rajtunk tartja szemét és a szabadulás örömével tölt el./Tudnunk kell azt,hogy szükségünk van a tisztulásra,és a gyógyuláshoz nem elegendő az emberi akarat//ahogyan Jézus tette,mi se kerüljük el a beteget ,a kiközösitettet.Jézusban itt megfigyelhető a részvét és szigor,törvényszegés és megtartás,köldetésért tenni és veszélyeztetni,engedelmesség és parancs,közeledés és távolságtartás/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztől--69/865
  2018-02-04 13:13:29, vasárnap
 
  Mk 1,29-39
Jézus tettei beszédesek: megmondják, ki Ô és mit kíván. Péter
anyósa, a Márk evangéliumban szereplô elsô nô, megtapasztalja Jézus gyógyító erejét, és szolgálni kezd neki és tanítványainak. A
szolgálatban fejezi ki hitét, így követi Krisztust. Este Jézus újra
betegeket gyógyít és ördögöket űz. A démonok elismerik Ôt, de Jézus nem akar vallomást tôlük. Az ember érdekli Ôt, az emberhez ,,jött Ô ki'' (Mk 1, 38). És újra meg újra visszatér a csöndbe, az Ô csöndjébe;-- az ember Jézus igényli a magányos imádság óráit, a legmélyebb egységet Atyjával. Aztán újra visszatérhet az emberekhez. A tanítványok ezt látták és megtanulták.

/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/
/jegyzetekből:Jézus a kafarnaumi zsinagógában megfogalmazott
küldetését teljesíti ott is,ahová menni szándékozik.A gyógyításai is annak része,azok számára,akik az evang-nak hatalmat tulajdonítanak.Az emberek kerülésével szemben/Jób,Zs/Jézus nem megy el mellettük segítség nélkül A hozzákapcsolódó szavak felülmulják a csupán emberi szavak hatékonyságát./Jézus elmélkedésre, magányba hív,akkor is,amikor sürgető feladatok vannak,de ez a következő út,gyógyítás előkészülete azok számára, akik átérzik,hogy nem lehet Isten nélkül élni/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztől-68/863
  2018-01-28 14:16:02, vasárnap
 
  Mk 1,21-28
Jézus igéje esemény és tett. Sz Márk semmit sem mond Jézus
kafarnaumi beszédének tartalmáról, csak a hatását írja le: ámulat és megbotránkozás. Hallgatói érzik beszéde erejét, de nem jutnak el a hithez. A démonok elismerik Ôt ,,Isten Szentjének'', még parancsára is hajlanak, de engedelmességük csak menekülés a sötétségbe. A hit szófogadása viszont a világosságra visszatérés, Isten igazságában és szentségében való részesedés.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/jegyzetekből:Isten szól a próféták által is jellemző rájuk a beteljesedés. Jézus szavának harékonyságát tapasztalják a körülötte lévők,a gonosszal szemben is megnyilvánul.Ahogy a Miatyánkban, a gonosszal szemben az előzőek teljesülése ad hatékonyságot.Más alkalommal arról szól,hogy az ember ne maradjon üresen,töltse be a jó, hogy a gonosz ne kapjon helyet./ Jézus,mint a jó vezető a követőit segíti,hogy ők is hatékonyak tudjanak lenni,tudják őt követni.//Jézus teremtő szavához hasonlóan mi is ezt köxvetíthetjük alkaLmas időben pd. Legyél-ál dott,-boldog,-Istennel./
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztől-67/861
  2018-01-21 11:34:18, vasárnap
 
  Mk 1,14-20
Majdnem minden B évi vasárnap Sz Márk evangéliumát olvassuk. Ez az evangélium a Jézus szavairól és tetteirôl szóló ôskeresztény
hagyománynak legôsibb tanúsága. Az evangéliumban úgy szól és tesz Krisztus, mint ,,akinek hatalma van'' (Mk 1,22). Három kimagasló helyen ,,Isten Fia'' a neve (1,1; 9,7; 15,39), de egyik tanítvány sem hívja így; egész haláláig szemünk elôtt rejtve maradt az Ô titka. Márk Jézus egész igehirdetését az ,,evangélium'' szóval foglalja össze.Azonban maga Jézus személye, a Megfeszített és Föltámadott is tartalma az evangéliumnak: Ô maga az ,,Isten evangéliuma'' (örömhíre), a jó üzenet, amelyet Isten küldött nekünk az eleve-megszabott idôben (,,az
idô teljességében''). Jézus föllépésével, szavaival és tetteivel az
Isten országa, Isten uralma, elérkezett. Jézus maga vezeti be.
Megtérésre, bűnbánatra szóló fölhívása úgy hangzik, mintha a régi
prófétákat követné. De az Ô fölhívása ,,jó hír'', a megtérés annyi,
mint hinni az evangéliumban, s e hit a kegyelem erôit, az
istengyermekség új életét hozza, amiket a régi próféták a végsô
napokra ígértek. A hit maga tett, de Isten kegyelme is, ha az ember meghallja a hívást, és fenntartás nélkül követi.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/Jegyzetekből : Jézus világosságot hozott a pogányok lakta vidékre tevékenységével.A bűnbánattal megtisztulást, gyógyításával szabadulást,Isten országának közelségével az életnek távlatot, célt..A tanítványai ezt adják tovább.E tevékenységéhez Jézus fölhasználja a természeti környezetet is.Azokat is segítőnek tekinthetjük. /gondoljunk mi is arra,hogy betelt az idő,közel az Isten országa,adjunk teret neki,a megtéréssel maradjunk az ő utján,higyjünk benne,jobban,mint a gonosz hatalmában/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztől -66/859
  2018-01-14 13:56:25, vasárnap
 
  Evangéliumhoz / Jn 1,35-42
Keresztelô János tanítványai hallják az igét Isten Bárányáról (Jn
1,36), és követik Jézust. Ô feléjük fordul, rájuk tekint, s meghívja
ôket: jöjjetek, lássatok! Nem elég, hogy Jézusról és az Ô útjáról
tudomást szerzünk, vele kell járni, nála kell maradni. Akkor látja meg az ember, hol lakik és ki Ô. Egy napfényes délután szerezte Jézus elsô tanítványait. A Keresztelô rámutatott: Ô az! És aztán a meghívások története tovább folyik: testvérek és jó barátok, egyike mondja a másikának. És így történnek, folynak ma is a meghívások.

/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/jegyzetekből:ahogyan a gyermek Jézust meglátogatók,úgy Jézus első tanítványai is készségesek meghallani a hívást ,követni azt,és átadni azt másoknak.Mi is úgy leszünk tanítványai ,ha megvan ez a készség, nem alkalmi és szokásból eredő a találkozás,hanem állandósúl, megszilárdúl,ahogyan Jézus is jelzi a Simonnak adott Péter névvel./segít ebben,ha úgy szemléljük a dolgokat, hogy az jöhet Istentől,ha tapasztalatokat szerzünk,ha tudjuk, hogy nincs elzárva előlünk,hogy van, aki látja a helyzetünket,és aki többet is meglát bennünk,mint mi magunk/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztől-64/853
  2017-12-24 15:56:23, vasárnap
 
  Mit végeztünk ebben az adventben? Mit várunk ez év karácsonyától?Emlékeket? Valami újat? Isten egy jelet küld, hogy lássuk, mit tett Ô,mit fog adni, mit vár el. Azt akarja, hogy lessük a Jelét, lássuk meg és fogadjuk be! -- A jel: egy Szűz és egy Kisded. Mily közönséges dolog: gyöngeség, szegénység, reménykedés; kegyelme és békéje Istennek, a mi Atyánknak.

Nem azért jöttek a pásztorok Betlehembe, hogy beszéljenek Ôhozzá.Látni, hinni és imádni jöttek! De beszéltek is, mert teli volt a szívük. És Mária ,,csodálkozva hallá'', amit elmondtak. Ô élete végéig ámulni és hálálkodni fog! -- Krisztus, a megmentônk, itt van.Énekelünk, ámuldozunk és hazatérünk a nagy hírrel: Ô megjött, itt van,együtt járja velünk útjainkat.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

Áldott,békés ünnepeket mindenkinek!
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztől-63/844
  2017-11-26 11:36:48, vasárnap
 
  Krisztus királyságának egyetemessége.
A ,,Krisztus királysága'' kifejezés csak részben fedi a valódi
értelmet: ,,abszolút királyság'' ez, Krisztusnak, az örök Fiúnak
korlátlan uralma az egész teremtésen. Minden teremtés Ôáltala létesült és Ôbenne áll fenn. Ô az erô, mely mindenben hat, Ô a szíve és központja a teremtett valóságnak, mely Tôle kapja egységét, értelmét.
És ez a Krisztus emberré lett, meghalt, föltámadott. Benne látható e világ értelme és célja. Ô hozta vissza, fôleg a maga személyében, az emberiséget Isten rendjébe. Mikor e visszatérés, ez Istenbe térés,egyszer majd teljessé lesz, akkor teljes fényében ragyog Krisztus Királysága, üdvözítô ereje, és Ôt magát elismeri a mindenség hatalmas megváltójául.

/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztől-61/832
  2017-10-15 10:35:09, vasárnap
 
  Jézus hivása Egyházának tagjain át örömével táplálkozásra is szól.
,Szürke hétköznap'', mondják. A szürke nem ünnepi szín. A mai
embernek egyre nehezebb igazán ünnepelni. A szükséges kellékek:
képzelôerô, szabad kedv, derű és fôleg: közös öröm. Anyagi szegénység itt épp nem akadály, sôt -- a vagyon az! Ifjak, fiatal keresztények is sóvárognak ünnep után, és ezerszer igazuk van! Oly Egyházról álmodnak,amely lehet talán szegény és erôtlen, de befogad mindenkit, és egy nagy, hívogató közösség minden ember számára. Ez volna az ünnep! Nos,a meghívás elhangzott, miért ne mennénk, miért ne azonnal?

/Szent Isván magyar katolikus Plébánia 1996.USA/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Lelkésztől-52/780
  2017-04-16 13:42:19, vasárnap
 
  Tanúságtételek a Jézusban megújult élet kiteljesedéséről.
Kezdet és vég, múlt és jövô él az örök Má-ban, mely a Föltámadotté (Sz Ágoston: ,,aeternum Nunc'', az isteni Most), azé, aki ,,Halott volt és íme él'' (Jel 2,8). A megölt Bárány az Úr, aki eljövendô, hogy befejezze a világ történelmét. -- A Krisztus föltámadása és fenségben való kinyilvánulása közt fut a ,,mi idônk'', a mi utunk. A hit fényében járunk, avagy -- a hit homályában is, de szilárd hittel.Hitünk azok tanúságára támaszkodik, akik látták a Föltámadottat, de az Ô Lelkére is, akit belénk küldött. A körülöttünk levô világ, de a jövendô nemzedékek is azon hitben élnek, amit mi vallunk és tanúsítunk életünkkel.

/Szent István Magyar Plébániától 1996.USA/

Kegyelmekkel áldott ünnepeket kivánok!
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 31 
2018.01 2018. Február 2018.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 7 db bejegyzés
e év: 15 db bejegyzés
Összes: 870 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 128
  • e Hét: 956
  • e Hónap: 3397
  • e Év: 11186
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.