Regisztráció  Belépés
marcyt.blog.xfree.hu
Napraforgó a legtöbb lány, ahogy a virág, a fényre vár.Megváltozott az új világ. Szív és lélek, háttérben áll.... forognak a nap felé, pedig felhős az ég. Jánoki Imre
1945.12.03
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
Balla Miklós: A kakuk.
  2018-02-10 06:38:42, szombat
 
  Balla Miklós:

A kakuk.


Kakuk madár szállott a fára; -
Mi épp' a ház előtt ülénk,
A vadszőlő sűrű indája
Hűs árnyat terjesztett fölénk.

Átöleltél és játszadozva
Csattogtál vígan, kedvesen.
S én megkérdém a jós madártól:
>Mondd, meddig él a kedvesem ?<

A kakuk kiáltani kezdett,
S tán százat is szólt, ugy lehet;
S én újra kérdém; >Felelj arra,
Hogy meddig szeret engemet ?<

A kakuk ismét megszólalt, de
Csak egy-két hangot hallatott,
Aztán elszállt . . . S te sirva mondtad:
>Ne hidd, a kakuk hazudott !<

Aztán esküdtél mindenekre,
Hogy a szerelmed végtelen;
Hogy én tehetlek csak boldoggá
A jósolt hosszú életen ! . . .

Most, hogy másnak karjába nyugszol,
(A pár év gyorsan elfutott !)
Jut-e eszedbe olykor, olykor,
Hogy nem a kakuk hazudott ? ! . . .

Békésmegyei közlöny, 1908. jul. 19.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Miklós  
Balla Miklós: Az estharang.
  2018-01-20 08:52:21, szombat
 
  Balla Miklós:

Az estharang.


Virágünnep volt künn a zöldben.
Madárdallos, hűs völgy ölén,
Virággal volt a rét behintve,
Virágból volt körül - sövény.

A zene oly csábosan szólt,
Oly táncrahivón édesen !
S mi még is messze elbolyongtunk
A távol bércen völgyeken

Csapongva csörgött utunk mentén
Egy pajzán, hűtlen kis patak; -
Szerelmes esti pirban égtek
Körül a tölgyes bércfalak.

S hogy mentünk, szótlan álmodozva
Titkos sóhaj kél ajkamon,
Tán sohasem jön újra vissza
Ez a magány, ez alkalom!

S meg bámulom tüzét, szemednek, -
Keblemre vonva fejedet, -
Kábult agyamnak vágya támad
Ölelni, birni tégedet!

A gondolat, vágy lángra gyullaszt,
Eremben száguld, forr a vér -
Elkárhozni, pokolra szállni
Egy pillanatnak üdveér !

. . . De im, kigyúl az első csillag
Az ég peremén, ott alant,
A szomszéd falu templomában
Imára szól az estharang.

A zene hallgat lenn a völgyben,
Csak szellő zúg a fák között,
Az egész tájra körülöttünk
Szent ájtatosság költözött . . .

S mire a hold megkezdi útját,
A mérhetetlen tájakon,
Eléd borulva, bűnbánóan
A harangzugást hallgatom . . .

Esztergom és Vidéke, 1906. jan. 21.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Miklós  
Balla Miklós: Szerelem.
  2017-10-25 07:19:44, szerda
 
  Balla Miklós:

Szerelem.


Keresve kerestem, sohase találtam,
A szív golgotháját véges-végig jártam.
Voltak reményeim - eltűnő csillámok,
Voltak szerelmeim - csupa múló álmok.

Ámde az igazit hasztalan kerestem.
Tán ez lesz, tán amaz, - reménykedve lestem.
Egy se volt . . . Lemondtam ; többé mit se vártam . . .
S mikor nem kerestem, - akkor Rád találtam.

a_het_1904.Keresve kerestem, sohase találtam,
A szív golgotháját véges-végig jártam.
Voltak reményeim - eltűnő csillámok,
Voltak szerelmeim - csupa múló álmok.

Ámde az igazit hasztalan kerestem.
Tán ez lesz, tán amaz, - reménykedve lestem.
Egy se volt . . . Lemondtam ; többé mit se vártam . . .
S mikor nem kerestem, - akkor Rád találtam.

a_het_1904.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Miklós  
Balla Miklós: Karácsony.
  2016-12-25 09:48:03, vasárnap
 
  Balla Miklós:

Karácsony.


Alföldi rónaság sík tájait járom,
Csillogó hólepel fekszik a határon,
Egy-két veréb csacsog köröttem a réten,
Varjak károgatnak fölöttem a légben.

A füzes lehajló, földig érő ága
Keskeny barázdát szánt a hó bársonyába ;
Csöndes, kihalt a táj, szélzúgás se hallszik,
Vastag kérge alatt a Tisza is alszik.

Egyszer csak valami tündéri hang rezdül .. .
Harangszó zsong lágyan a légen keresztül.
Közeli falucska ide látszó tornya
Híveit imára hívja, hívogatja.

Megmozdul a szívem . . . lelkem belérezdül
Rég nem érzett gyönyör száll rajta keresztül.
Valami édes-bús, részegítő mámor,
Gazdag emlékezés tűnő ifjúságból ...

Itt álmodtam merész, nagy jövőt a múltban
S ragyogó álmaim mind eltűntek sorban . . .
Bűvös harangszóval, fehér tündérszárnyon
Csak te térsz meg újra gyönyörű karácsony!

1907.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Miklós  
Balla Miklós: A gyárban
  2016-08-02 05:11:00, kedd
 
  Balla Miklós:

A gyárban

Izzik, az ércz, bömböl, dübörög a gép,
Zakatolva száguld, rohan a kerék;
Vaskezü munkások zúzzák a vasat,
Mely egy csapásuktól százfelé hasad.

Egyszerre a zajba vad sikoly vegyül . . .
A szíj vért izzadva, rémesen repül,
Vihogva kering a kerékszörngeteg
S alatta hörg, búg egy testetlen tömeg.

Fut az orvos s szépen elbánik vele :
Mindenféle szerrel lelket önt bele,
Vizsgálgatja hosszan, s bizni kezd, remél:
>Jobb kezét levágjuk, száz évig elél!<

. . . Jobb kezét levágjuk . . . Dübörög a gép :
Itt meg nem maradhat, csak az, aki ép!
- Oh csak élni, élni! .. . És megnyugodott -
Majd baljába fogja a - koldusbotot . . .

a_het_1901.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Miklós  
Balla Miklós: Sírboltok.
  2016-05-28 07:29:44, szombat
 
  Balla Miklós:

Sírboltok.

Ragyogó paloták, büszke sarcofágok...
-Temető ez, -vagy nem halottak közt járom?
Érc-sírok, mik fölött az enyészet foga
Tehetetlen siklik nyomtalanul tova...

A tisztes kegyelet ezörök művében
Van-e hát megnyugvás, megvan-e az Éden?
S annak porát, ki itt nagy álmát alussza,
Vajjon az anyaföld nem kéri-e vissza?

Bámulom a művészt, vésőjét csodálom,
De örök álomba én a földbe vágyom
Elenyészni lassan, elvegyülni véle,
Ez a természetnek célja, erőssége!...

Zöld füves, pipacsos, besüppedt sírhantok,
Hány elfeledett szív porladoz alattok!...
De idők múltával oltárokká lesznek
A rájuk korhadó mohos fakeresztek!
 
 
0 komment , kategória:  Balla Miklós  
Balla Miklós: A sas.
  2016-05-26 20:04:27, csütörtök
 
  Balla Miklós:

A sas.


Nehéz felhő feküdt a bórczoromra,
Nyögött alatta a sötét vadon.
Az őszi szél sirámos harsonája
Általzúgott a tarlott ágakon.

A völgybe hajló szikla csúcsos orma
Megmozdul lassan, méltóságtele,
És mint a felhő : szétterülve hosszan
Emelkedik a végtelen fele.

Most meglebeg, irányát változtatja
S megáll a légben sziklamereven,
Majd birodalmát körülkavarogva
Végig suhan a buja völgyeken.

És hirtelen, miként az égi villám,
Hatalmasan, mint szélvész, gondolat,
Csap lefelé mérhetlen légi útján
Zsákmányra lelve lent a fák alatt.

Messzire hallszik szárnya suhogása -
Ott lent remegve száguld szét az őz,
Varjú, holló csatára kelni gyáva,
Tovarebben, hisz tudja, hogy ki győz . . .

Egyszerre csak hatalmas dörrenéstől
Lesz hangossá az órjás rengeteg
A sziklafal százszor mennydörgi vissza
És hangjától a föld is megremeg.

Sokáig harsog végig a határon,
Soká pereg még nyomán a levél, -
Míg ősi jussát visszafoglalhatja
S tovább süvölt a hűvös őszi szél. . .

. . . A lég királya ott fekszik a porban -
És diadallal nézi a vadász ;
A haldokló, bár végperczeit éli,
Mozdulatára éberen vigyáz.

Kinyújtott karma készen áll a harczra,
S noha sebéből patakzik a vér,
A végső cseppig magát meg nem adja
És jaj annak, ki most hozzája ér! . ..

. . . A távol falu estharangbúgása
Halkan szűrődik át a lombokon,
Madár el-ül és a futó vadaknak
Nyugalmas enyhet kínál a bokor.

A hold megindul mérhetlen útjára
S ezüst fényét a tisztásra veti,
Hol a hulló lomb - lágy harangszó mellett -
A végtelen királyát temeti. . .

Vasárnapi Ujság 1901.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Miklós  
Balla Miklós: A Királyhágón.
  2016-05-25 06:25:54, szerda
 
  Balla Miklós:

A Királyhágón.


A Királyhágó
Felhőkbe vágó
Üstöke még a nyárról beszél ;
Sárgul az erdő,
Zizegve pergő
Leveleket hajt alá a szél.

A merre lépek,
A merre nézek,
Sziklás hegyormok, dús rengeteg,
Csendjét a szellő
S lágyan szökellő
Kis patak árja rezgeti meg.

Derékon tisztás:
Zöld gyepes irtás;
Fürge juhnyáj rajt játszva legel,
Katrinczás lányka,
Gyönge, soványka
Éber szemekkel rája ügyel.

Köszöntöm, kérdem ;
Szól, de nem értem.
Félve húzódik nyája felé,
Mint a bocs ott fenn,
Szűz rengetegben,
Ha idegen nesz gerjed elé.

A hegy tövében,
Ott lenn a mélyben,
Renyhe sorokban kis házikók,
Szalma födéllel
Küzdnek a széllel,
Bennök viharzó lelkű lakók.

Siralom völgye .. .
Magyar a földje,
Kis sötét folt a honi egen.
Más a ruhájuk.
Más a világuk
S nyehük, szokásuk oly idegen.


Fatornyu templom
Harangját hallom
Csendülni át a kunyhók fölött.
Szalma viskóba
Lakik a pópa
Besüppedt hantu sirok között.

Ma van vasárnip,
Szavára várnak
Kis templomában zord hivei
S a hogy tüzelve
Izzík a nyelve
Lángját a nép szomjazva nyeli!

Ha e sötét had
Tüzes szikrát kap :
Lángba borítja agyát, szivét
S vad haragjába
Tul a rónára
Szórja ki ádáz gyűlöletét!

De ah közelből,
Mintha a mennyből
Szállna a hang : lágy gyermeki kar
Víg dala zendül
S messze kicsendül:
>Hazádnak légy oh, hive, magyar< !. . .

Szomszédos házból :
Az iskolából
Arad az ének a soron át,
Falakon áthat
S mint égi jóslat
Némítja el a pópa szavát:

Hogy lesz idő majd,
Hogy levelet hajt
Egykor e téren a hon-szeretet,
Cseg a magyar szó
Bűvösen hangzó,
Elvakult ősök hantja felett.


Lesz idő egyszer,
Hogy gyökeret ver
Sok vész nyomán a testvériség
S hol vihar dúlt, ott
Együtt kivívott
Szabadságunk' szent őrtüze ég !...

. . . Mintha közelgő
Büszke jövendő
Ebből a dalból szállna felém !
Járva merengőn
Avaros erdőn
Erdélyi bérczek bűvös ölén . . .

Vasárnapi Ujság 1907.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Miklós  
Balla Miklós: Rozmaring.
  2016-05-01 06:31:47, vasárnap
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Balla Miklós  
Balla Miklós: Szerelem.
  2016-04-29 08:36:03, péntek
 
  Balla Miklós:

Szerelem.

Míg bánt a kétség, hogy engem követve
Gond-e , vagy mámor lesz az életed :
Ne higyjél, édes, addig a szívednek,
Mert a szerelmet még nem ismered .

Ha azt érzed majd , hogy vak bizalommal
A kárhozatba is jönnél velem :
Akkor hallgass szíved szavára, édes,
Akkor kövess; mert ez a szerelem !

a_het_1904.
 
 
0 komment , kategória:  Balla Miklós  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
2018.04 2018. Május 2018.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 10 db bejegyzés
e hónap: 210 db bejegyzés
e év: 1413 db bejegyzés
Összes: 31310 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 6972
  • e Hét: 11465
  • e Hónap: 180152
  • e Év: 1015073
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.