Regisztráció  Belépés
marcyt.blog.xfree.hu
Napraforgó a legtöbb lány, ahogy a virág, a fényre vár.Megváltozott az új világ. Szív és lélek, háttérben áll.... forognak a nap felé, pedig felhős az ég. Jánoki Imre
1945.12.03
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 27 
Gróf Vay Sarolta: Óh szívem . . .
  2018-01-18 08:18:09, csütörtök
 
  Gróf Vay Sarolta:

Óh szívem . . .

- Julius 20. -


Oh ! szivem te megboszultad magad
A mért oly soká eltemettelek,
Egy gyanútlan órán föllázadál
És leszórtad nehéz bilincsedet.
Hiába minden, újra élni vágysz
A régi láng föléled, érezem,
A varázslat nem szűnt meg most se még
És én csak őt, csak őt szerethetem.

Midőn kéjt lehel a nyíló virág
Csillagsugáros, néma éjelen.
S az álom engem messze elkerül
Bűvös árnya előttem megjelen, -
És rám veti két sötét, nagy szemét
Mint akkor - ama nyári alkonyon . . .
Még érezem a csók izzó hevét
Vágytól égő, reszkető ajkamon.

Rám hajlik és lágyszeliden susog:
>Oh! mért tagadod el szerelmedet,
Én lelátok szivednek mélyibe
Az most is, mindig csak engem szeret . . .<
Én remegek, a bübáj fogva tart
Őrjöngő lángban forr, hévül velőm,
Szerelmem sötét sírjából kitör
És ah ! tagadni nincs többé erőm.

Nincs, nincs, tépem vadul a láncokat
El tőlem gyáva, hazug tettetés,
Szégyenpír ég miattad arcomon,
Elég volt már a hosszas szenvedés.
Oh ! bocsáss meg szegény, szegény szivem
Hogy ily sokáig eltemettelek
Győztél, - megyek s leborulok elé
És bevallom örök szerelmemet.

A Petőfi Társaság Lapja, 1877. szept. 9.
 
 
0 komment , kategória:  Gróf Vay Sándor  
Gróf Vay Sarolta: Olvasgatom . . .
  2018-01-17 07:31:22, szerda
 
  Gróf Vay Sarolta:

Olvasgatom . . .


Olvasgatom a >dalok könyvét< ;
Oly avultak már e lapok,
Sokat forgattam, egy-egy versszak
Aláhúzva imitt-amott :
A lapok közt egy halvány rózsa,
Fölveszem, kezem úgy remeg - -
Egy perc volt csak, egy csóknak üdve . . .
Aztán örökre elveszett.

Emitt myrtus - nászbokrétából,
Mellette az a bus rege
A vén királyról s szőke lányról,
Kinek dalnok volt kedvese.
A nászdal >de profundisként< zúg,
Oh nem myrtus ez, - cypruság - -
Mellem szorul, úgy fojt ez illat
Csak el gyorsan, tovább, tovább. -

Kék nefelejts, ábrándos emlék
- Könnyű mosoly van ajkamon -
Ott szedtük a tó partinál szép
Napsugaras, nyári napon.
Bohóság volt, egy röpke álom -
Lombos tölgy ránk árnyat vetett . . .
Bohóság - álom elenyészett ;
Hisz az álmoknak sorsa ez.

A régi történet betűje
Mind oly halvány, olyan kopott,
Talán ráomló könyeimtől
Mosódtak úgy el a sorok?
Itt egy égő, tűzszin verbena -
Te küldted nékem egykor ezt
Néhány sorral, most is meg van még:
>Ne csüggedj el, légy hű, szeress!<

Olvasom - zajos künt az utca
Ezer légszesz lángtól ragyog,
De hideg fény ez, és e zajban
Én már oly idegen vagyok.
Forró szerelmed, boldogságunk
Emléke száll át lelkemen -
Nézem hosszan a kis virágot,
S sírok nagyon, keservesen.


A Petőfi Társaság Lapja, 1877. július 29.
 
 
0 komment , kategória:  Gróf Vay Sándor  
Gróf Vay Sarolta: Arcképed
  2018-01-16 06:38:25, kedd
 
  Gróf Vay Sarolta:

Arcképed


Minden nyugszik, - csak én virasztok
Bágyadt világu nyári éjjel,
A lomb behajlik ablakomra
S balzsamos illat árad széjjel.
Madár dala hangzik föl lágyan
A szenderbe' ringó vidéken . . .
Elmélázok, - s fejem lehajtva,
Szép kedvesem, arcképed nézem.

Ez édes arcon mennyi báj van
És rejtett láng sötét szemedbe',
Melyet mint csillagfényt a felhő,
Selymes pillák árnyéka fed be ;
Oh e pillák méla varázsa
Suttog bűvös, kéjes regéket, . . .
Álmodni hiv a boldogságról . . .
Rabbá tesz egy csodás igézet.

Korál ajkad mint félig nyílott.
Bíbor rózsa, oly hivó - csábos,
Még izzni látszik csókjaimtól
S gyönyört ígérve von magához;
Fürteid éje lágy hullámként
Borul alá szép homlokodra,
S márvány lapjával incselegve
Enyelgőn játszik röpke fodra.

Elnézem hosszan angyalarcod
És lelkemben a múlt föléled,
A letűnt órák üdvössége
Visszahív újra élni véled.
Csók . . . ölelés . . . mind átalérzem,
Feléd ragad a vágyak szárnya
Ráborulok a képre - s aztán
Kicsordul omló könyem árja.

Koszorú. A Petőfi Társaság Lapja, 1878. aug. 11.
 
 
0 komment , kategória:  Gróf Vay Sándor  
Gróf Vay Sarolta: A D . . . . i kertben
  2018-01-15 06:48:49, hétfő
 
  Gróf Vay Sarolta:

A D . . . . i kertben

(nov.23.)


Bús őszi alkony száll a kertre,
Minden oly csöndes, nesztelen ;
Hervadó lomb remeg az ágon
S a lég szürke és fénytelen.
Hová lön a nyár hő sugára,
Csillám, illat, langy fuvalom ?
Száraz levél hullong előmbe
A mohos, nedves utakon.

Hol a szilfák összehajolnak,
Fölkeresem a kis lugost.
- Annyi ábránd rejtett tanyáját -
Mily elhagyott, mily árva most.
Kopár galyak, fonnyadó loncok
Hányszor láttatok engem itt;
Ti tudnátok csak elregélni
Lelkem buját és álmait.

Elmegyek az ákácberekhez . . . .
Varázsos, holdas éjeken
Ott táncolnak a röpke villik
Selyempuha smaragd-gyepen.
- Csalogánydal zendüle halkan,
Kábító volt az illatár,
S ezüstös felhők közt bujósdit
Játszott a csalfa holdsugár.

Megállok - sápadt reszkető lomb,
Enyészet, elmúlás fogad ;
A pázsiton dérharmat csillog,
Elfödi a zörgő haraszt.
Tovább - tovább a nyárfasorhoz . . .
Pusztulás itt is, zord halál,
Büszke fáim mindegyike egy
Koronáját vesztett király.

Ilyen az élet! Hervadó kert
- Lelkem képmása - ég veled!
Eljövök majd nyájas tavaszkor
Ha ismét dús lomb sátra fed.
De hajh ! egy kínos sejtelem bánt:
Mig mindent meghoz néked az.
Dalt, fényt ; - vajjon lelkemre is jő -
Jöhet-e még egy uj tavasz ?

Koszorú. A Petőfi Társaság Lapja, 1878. dec. 15.
 
 
0 komment , kategória:  Gróf Vay Sándor  
Gróf Vay Sándor: Álmodni . . .
  2017-12-01 07:46:51, péntek
 
  Gróf Vay Sándor:

Álmodni . . .


Álmodni, mily hiú az álom . . .
Ah és minő gyakran hazud! -
Összetépi a szivet, lelket
A mely benne így bízni tud.

Megcsalt engem is már sok álmom
De szivem mégis oly bohó,
Hogy mindig újra visszaesdi
És nem kell neki a való.

Veszprémi Független Hirlap, 1885. április 4.
 
 
0 komment , kategória:  Gróf Vay Sándor  
Gróf Vay Sándor: Emlékezés Esztergomra.
  2017-10-08 08:14:57, vasárnap
 
  Gróf Vay Sándor:

Emlékezés Esztergomra.


Csöndes, borús ősz alkonyán ha olykor
Mélázgatok letűnt órák felett
S emlékeim mind sorba fölkeresnek
Élőmbe fest a csalfa képzelet;
Újra látom erdős, bérezés vidéked
Nap-aranyos, mosolygó völgyeit,
A szigetet. . . ó mennyi édes ábránd,
Remény fakadt szivemben egykor itt.

Rom-váradat. . . Mogorván áll a szirten
És hallgatja hogy zúg lent a folyó ;
Sok századnak viharja szállt fölötte
Bőven omlott rá nyilzápor, golyó.
Török, tatár, vita, rombolta hányszor. . .
A hömpölygő, lágyan zsongó habon
Most csupán az alkonyfénye piroslik. . .
Pogány vére feste meg egykoron.

Harangod ha búsan "Ave" -ra kondul
Majd két ezred regéit mondja el,
A szent király bölcsőjét rengetéd már,
- Falaid közt minden imát lehel -
Mély áhitat ül csöndes boltjaidban,
Szelleme még itt leng minden felett
S hogy mentsvára te vagy hitünknek, büszkén
Hirdeti a sok csillogó kereszt.

Gondolatban utczát, teret bejárok ;
A jegenyék a partról intenek . . .
Egy régi bús történetet susognak,
- Rajtam kivül nem érti senki meg. -
Könyek, mosoly, kétség s reménytelt perczek,
Rajongások . . . az ifjú vér heve . . .
Az ifjúság maga, ó vissza többé
Nem adhat már énnekem semmi se.

Nem, nem. Múlik egyformán napra nap most
Hallgat a sziv, mely annyit várt, remélt.
A csapongó, féket nem ismerő vér
Kihűlt, szépen csöndes mederbe tért.
Mint elfoszló halvány ködképek árnyi
Röpködnek csak emlékeim körül
S köztük te, a legdrágább, hogy föltűnsz
Sóhajtok . . . és pillámra könyű gyül.

Esztergom és Vidéke, 1886.
 
 
0 komment , kategória:  Gróf Vay Sándor  
Gróf Vay Sándor: Oltárképem vagy . . .
  2017-10-01 03:50:51, vasárnap
 
  Gróf Vay Sándor:

Oltárképem vagy . . .


Oltárképem vagy, leborulva kérlek
Oh halgass meg, hallgass - a vágy, remény -
Úgy égeti vérem és halk sóhajban
Esdek hozzád : szeress, oh légy enyém.

A világnak minden fénye sötétség
Ama lánghoz, a mely szivemben ég .
Csak egy csókért esd forró, szomjú ajkam,
Az üdvösségre nékem ez elég!

Esztergom és Vidéke, 1885.
 
 
0 komment , kategória:  Gróf Vay Sándor  
Gróf Vay Sándor: A legszebb asszonyhoz.
  2017-09-29 07:37:55, péntek
 
  Gróf Vay Sándor:

A legszebb asszonyhoz.

I.

Nem gyűlöllek, minek tenném,
- Erre nem vagy érdemes -
Csak hiú vagy és nem rossz is
S minden nőben meg van ez.
Te sem tettél velem másként,
Mint tőn százzal annyi más . . .
S azért forog előre -
S nem dől össze a világ.

II.

Egy tanácsot adok csupán,
- Fogadd el tőlem kérlek -
Vigyázz mindig kivel teszed,
Mert másként az veszélyes
A ki oly ügyes, mint te vagy,
Nevet ez csak felette,
De rossz színész, mint jó magam,
Életével fizet meg!

Esztergom és Vidéke, 1885.
 
 
0 komment , kategória:  Gróf Vay Sándor  
Gróf Vay Sándor: Menyországból pokolba . . .
  2017-09-01 06:41:05, péntek
 
  Gróf Vay Sándor:

Menyországból pokolba . . .


Óh én tudom, jól tudom már;
Egykor engem is szeretett -
Ép úgy ölelt, ép úgy csókolt . . .
Nos. a vége mégis mi lett?

. . . Az ön keble, fehér keble
Szőke asszony, veszélyes ut -
Én is, más is, róla bárki
Menyországból pokolba jut.

Esztergom és Vidéke, 1886.
 
 
0 komment , kategória:  Gróf Vay Sándor  
Gróf Vay Sándor: Mint az őszi . . .
  2017-08-18 07:34:08, péntek
 
  Gróf Vay Sándor:

Mint az őszi . . .


Mint az őszi felhőtlen ég,
Világos kék, szép szemed,
S hogy napsugár se hibázzék,
Bontsd ki szőke fürtidet.

Lugas árnyán andalító
Méla csönd veszen körül,
A bokor esak néha rezzen,
Egy madár ha felröpül.

S ott a fénylő légi űrben
Fölcseng hangja édesen,
Hymnus legyen a dal uéked
Amor édes - szerelem!

Pápai Hirlap 1888.
 
 
0 komment , kategória:  Gróf Vay Sándor  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 27 
2018.01 2018. Február 2018.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 221 db bejegyzés
e év: 532 db bejegyzés
Összes: 30429 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1746
  • e Hét: 39667
  • e Hónap: 142662
  • e Év: 336527
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.