Regisztráció  Belépés
marcyt.blog.xfree.hu
Napraforgó a legtöbb lány, ahogy a virág, a fényre vár.Megváltozott az új világ. Szív és lélek, háttérben áll.... forognak a nap felé, pedig felhős az ég. Jánoki Imre
1945.12.03
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
Beöthy Zsigmond: A 'völgyhöz .
  2017-09-04 06:21:01, hétfő
 
  Beöthy Zsigmond:

A 'völgyhöz .


Légy üdvez ó völgy,
Te tarka szép vidék;
Feléd sóhajtva
Keblem csak értted ég !

Minden, mivel birsz -
Bájszint visel magán;
Kellem terül-el
Kebled tarkázatán.

Itt illatos fű
Ing, 's ott virágsereg
Díszélg, ezer szín
Bájával töltve-meg.

Virulj , virulj völgy !
'S neveld virágidat,
Mig ismét erre
Veendem utamat.

Hogy azt, ki árnyid
Köztt csak nekem virul ,
Kitűnve bárson
Meződ rózsáibul:

Keblemre tűzzem
Legszebb virágodat,
A' völgyi kis lányt,
Ki társival mulat!

Honművész_1838.
 
 
0 komment , kategória:  Beöthy Zsigmond  
Beöthy Zsigmond: Elrablott békém.
  2017-08-05 07:38:18, szombat
 
  Beöthy Zsigmond:

Elrablott békém.


Berekben , hűs berekben andalogva
Jártam 's csudáltam a' természetet,
Örömre inte minden, és dicsérve
Magasztalám itt a' zöld életet.
Keblem szabad volt kínzó szenvedélytől ,
'S nem nyugtalankodék indulatán ;
Érzett gyönyört, de ártatlan hevében
Nem sorvadott elvesztett kéj után.
Mosolyga minden éltem gyöngy szakának ,
Mert érzelem és vágyak nem dulának.

Pacsirta jő , 's fölöttem énekelvén -
Szent tiszteletre buzga-fel szivem
Az ég iránt, és tiszta gerjedés köztt
Egy dalba ömle ártatlan hevem.
Most gerle jött, és bús nyögdécselése
Panaszt nyögött , panaszt, ah ! szivhatót :
" Megsértetél bús gerle társaidtól ,
'S elvonva vársz nyögésben nyugtatót !"
Vígasztalám - de válasz csak siralma ,
'S nem jő-meg a' nyögésben szivnyugalma.


És jött leány, a' testi báj kecsében ,
Jött, és ragadva vonzó kelleme
Mélyen hatott, érzést emelt, 's nyugalmam
Rabolva - győzedelmén eltüne.
Láttam , dicsértem , 's im most távulában
Szivem zajog, 's imádva kérni kell :
Jer vissza szép leányka, 's békemet
Hozd-vissza , hisz' bájod rabolta-el ! -
Serdült szivem , 's a' gerle bús siralmát
Megfejtém, vesztve enszivem nyugalmát.

Honművész.
Pesten csötörtökön augustus 11-kén 1836 .
 
 
0 komment , kategória:  Beöthy Zsigmond  
Beöthy Zsigmond: A' beteg.
  2017-06-12 04:56:57, hétfő
 
  Beöthy Zsigmond:

A' beteg.


Hűs völgy ölélen mulatoz
A' lány rózsáival ;
Szép, mint virága, 's ajkain
Zeng hő szerelmi dal.

A' dal szivének húrain
Fakadva - mondja-el
Érzelmeit viráginak ,
S bennük társakra lel.

S a' mint tovább mulatva lejt
Zöld fűzek árnyiban,
Felhők repülnek össze , és -
Az ég borulva van.

Lezúg a' zápor hirtelen ,
A' lány ijedve fut ;
'S hajának ázott fürtivel
A' völgyi házba jut.

Sóhajt itt - 's álma eltünék ,
'S hullámzó kebelét
Ujabb 's erősb láz fogja-el ,
Búsan tekintve szét.

És látja, mellyben usztanak
Selyemlágy fürtei :
A' zápor, egy szegény anya
Leomló könnyei.

Honművész_1838.
 
 
0 komment , kategória:  Beöthy Zsigmond  
Beöthy Zsigmond: Eszti
  2017-05-16 08:13:42, kedd
 
  Beöthy Zsigmond:

Eszti


Volt rég egy ideálom
Szép 's jóból szerkezett;
'S keblemben vön sokáig
Nyugalmas lakhelyet.

'S ha tán keblembe nézék ,
Örömben résztvevő :
A' kép - szemében angyal
Mosolylyal tünt-elö.

Aztán világba léptem,
'S a' lányka feltünék ,
Kinek-szemén az angyal
Mosolyra ismerék.

Láttam , 's gyönyörben úszva
ügy hittem 's gondolám ,
Hogy isten angyalával
Mennyben találkozám.

Honmuvesz_1838.
 
 
0 komment , kategória:  Beöthy Zsigmond  
Beöthy Zsigmond: Kérdések egy hölgyhöz.
  2017-05-13 08:12:10, szombat
 
  Beöthy Zsigmond:

Kérdések egy hölgyhöz.


Csalódásokkal teljes élted
Borúján, mely gyászfekete :
Mikor vonul föl a szivárvány
Vigasztaló ivezete ?

Könytelt szemednek csillagából,
Honnan keserved árja foly ,
Mikor lobog föl a kedélynek
Nyugalmát hirdető mosoly ?

És arcodat, mely liliomként
Halvány-fehéren tündököl:
Szivednek lángoló szerelme,
Oh hölgy, mikor rózsázza föl ?

Vagy szenvedésed végtelen már,
S szenvedni volna végzeted ?
S mit bitorul bir sok ledér szív,
Azt hát te meg nem nyerheted ?

S mig mások könnyű érzelemmel
Iszszák a kéjnek poharát:
Nem üdvözitne téged, oh hölgy ,
Sem szerető, sem hü barát ?

Nem kérdelek ; mert látom immár
Könyes szemednek mosolyát;
És látom abból: nem csapás e
Könyü, mely arcod folyja át.

Oh látom abból túlvilági
Szerelmed titkos szűz hevét,
Mely fölfelé tör angyalokhoz ,
Hol édes és örök a lét.

Hölgyfutár 1859.
 
 
0 komment , kategória:  Beöthy Zsigmond  
Beöthy Zsigmond: Az özvegy atya.
  2017-05-09 08:42:11, kedd
 
  Beöthy Zsigmond:

Az özvegy atya.


Ne hunyd be kék szemed', ne hunyd be,
Szép, jó kis angyalom;
Van, a ki téged még megóvhat,
A mennyben hatalom.

Ki téged úgy szeret, s ölében
Félt s ápol, gyermekem,
Miért hagynál olyan korán el,
Nincs senkim más nekem.

- Vigasztalódj'! - szólt titkon egy hang,
Mely égből felele;
- Mely őt öledből átfogadja:
Az anya kebele.

1871.
 
 
0 komment , kategória:  Beöthy Zsigmond  
Beöthy Zsigmond: Pacsirta és csalogány.
  2017-02-07 08:17:53, kedd
 
  Beöthy Zsigmond:

Pacsirta és csalogány.


Fellegek közt a pacsirta
A magasba megy fel,
Mig a csalogány kesergve
Egy új síron nyögdel.

S a pacsirta, mig a légbe
Énekét szövé be :
- Mit csinálsz, szól, csalogányom,
Ott a temetőbe ? -

Menyasszonytól vettem által
Ezt a szívkeservet,
Melyet most egy ifjú sírján
Ajkam énekelget.

- Énekelj csak , csalogányom ,
Szól most a pacsirta ;
Én pedig majd, mig szívecskéd
Bánatát kisírta :

Fellegen túl föl az égig
Szállok énekelve,
Sirod lakóját kisérvén
Dallal az egekbe.

Holgyfutar_1858.
 
 
0 komment , kategória:  Beöthy Zsigmond  
Beöthy Zsigmond: Vigasztalás.
  2017-01-29 08:16:11, vasárnap
 
  Beöthy Zsigmond:

Vigasztalás.


Sírsz és zokogsz ; hallom siralmadat,
Szétszaggatott lelkednek hangja ez ;
Bútól hajlottan, mint madonna-fő,
Melyet leomló hajtenger fedez.

Kezedben a kereszt, . . . s mégis zokogsz j
Hát nem sug-é vigaszt e néma jel?
Hogy a ki csak szenved méltatlanul,
Hitében azt isten nem hagyja el.

Kézben kereszt, s arcban kétségbesés ;
Miként ha látnék nyári felleget,
Hol egyik szélen napsugár ragyog,
S a másikon már villám fenyeget.

Oh, ismerem kínod fulánkjait,
Miknek sebzési mind egy-egy halál;
És látom őszi képed, melybe mint
Letépett liliom, áthervadál.

Oh, ismerém szerelmed szűz hevét.
Mely átlángolta érző szívedet;
És láttam, - mely jobb sorsot érdemelt -
E lángoló szív menyit szenvedett.

Szeretni és szenvedni általa,
Volt, hervadó hölgy, árva végzeted ;
Mig a szerelem sok mást üdvözit,
Te annak csak búját ismerheted.

Ne sirj , ne sírj, nemednek gyöngye te;
Ne hullasd a könyűket szertelen:
Reménynyel a csalódás, a miként
Napfény után az árny, együtt megyen.

S űzd el szívedtől a kétségbeesés
Sötét alakzatú vad daemonát;
Nincs, s nem lehet annak diadala
Hittel fölvértezett nőszíven át.

Kezedben a kereszt... ne sirj tovább ;
Emel s vigasztal ez a néma jel :
Hogy a ki csak szenved méltatlanul,
Hitében azt isten nem hagyja el.

Holgyfutar_1858.

 
 
0 komment , kategória:  Beöthy Zsigmond  
Beöthy Zsigmond: Ne gúnyold a nőt . . .
  2017-01-23 09:05:41, hétfő
 
  Beöthy Zsigmond:

Ne gúnyold a nőt . . .


Ne gúnyold a nőt, a ki bújdosik,
S fátyollal elborítja arcait,
Hogy a világ ne lássa rajtok a
Megőrzött szív titkos fájdalmait;

Ne gúnyold őt, hahogy tekintetén
Az észzavarnak szörnyű képe ül,
S mi csillagul tündöklött egykoron ,
Hahogy szemébe kín könnyüje gyűl;

Ne gúnyold öt, ha ollykor fölnevet,
S hervadt virágot tűz keblére fel;
Ha érthetlenül s szeszélyesen
Játszik szerelme szebb emlékivel;

Ne gúnyold öt, ha jár magányosan ,
S a hűvös éjt nappalként tölti át;
Ha jegygyűrű és nászfüzér helyett
Gyilokkal ékesíti fel magát;

Ha kékes ajkán átkok hangja zúg,
Melly meggyalázott szívből szálla fel;
Ha roskadoz , s mégis merészen a
Fájó kebelre gyilkos tört emel.

Oh , öt ítélni őrizkedjetek ,
Míg nem tudjátok keble sérveit.
Minek vádolni, hogyha gyilkoló
Titok borítja szívérzelmeit? . . .

Mik megszakaszták szíve húrait,
Ki mérhetné meg a fájdalmakat ?
Gyorsan csap a villám a fába le ,
De a fa hosszan ég a láng alatt.

Könnyű a szenvedőt mosolygani,
Ha elhagyatva áll fájdalmival;
Ha érző szíve megraboltaték ,
S vigasztalan bolyg romladékival.

Ha meggyalázott keble elszorul,
És mindenütt csak gúnymosolyt talál;
Ha szégyenérzetét hurcolja csak ,
S előtte üdvtelen sors képe áll.

Üdv- s kárhozatnak kettős sorsa vár
A női szívre , melly lángolni tud
Szerelme függő bérci híd lehet,
Vagy gyöngyvirággal hímzett völgyi ut.

Ne gúnyold hát a nőt, ha kárhozat
Függő hídján haladt szerelme el,
S most lenn a mélyben , percnyi kéj után ,
Csak szertezúzott romladékra lel.

Ha szenvedéllyel fogta fel hevét
A csalfa orvnak , oh , hát bűn é ez ? . . .
Vagy gondol é a szív, ha lángban ég ,
S lángjából szédítő kéj gerjedez ? . . .

Oh , öt ítélni őrizkedjetek.
Másé a bűn ; övé csak kínja lett;
Tévedt, igen, hogy emberek között
Remélt találni hűséges szívet.

Hölgyfutár_1849.
 
 
0 komment , kategória:  Beöthy Zsigmond  
Beöthy Zsigmond: Az én szerelmem.
  2017-01-11 06:12:33, szerda
 
  Beöthy Zsigmond:

Az én szerelmem.


Oh ha tudnám kibeszélni,
Hogy minő forrón szeretlek ;
Kibeszélni: milyen drága
Képe vagy te e kebelnek.

Oh ha lángból állna a-szó ,
Mely szerelmem átaladja:
Akkor tudnád csak, minő mély ,
S mily hü szivem dobbanatja.

Örök és kiolthatatlan ,
A mi hozzád von , köt engem ;
S bár ha bírlak, bár enyém vagy,
Örökös szomj a szerelmem.

A hány csillag van az égen,
Bár annyiszor csókolnálak ;
Nem lehetne vágyam oltva:
Mindig jobban szomjaználak.

Hölgyfutár. 1859. ápr. 21.
 
 
0 komment , kategória:  Beöthy Zsigmond  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
2017.08 2017. Szeptember 2017.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 10 db bejegyzés
e hónap: 233 db bejegyzés
e év: 2494 db bejegyzés
Összes: 28923 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 6856
  • e Hét: 13463
  • e Hónap: 128708
  • e Év: 1352913
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.