Belépés
marcyt.blog.xfree.hu
Megváltozott az új világ. Szív és lélek, háttérben áll . . . . ! ! ! Jánoki Imre
1945.12.03
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Zajzoni Rab István: Hadi fogoly voltam.
  2018-03-15 06:31:47, csütörtök
 
  Zajzoni Rab István:

Hadi fogoly voltam.


Hadi fogoly voltam
Vérengző táborban.
Társam főbe lőve
Hevert már a porban.

Én is letérdeltem
Egy ur parancsára;
Nyolcz fegyveres legény
Hátam mögé álla.

Nyolcz fegyveres legény
Czélba vette fejem;
Hej, de a vezérszó
Igy hangzék : kegyelem !

"Kegyelem, kegyelem,
Megérdemli szegény ! -"
S fölemelt a földről
Nyolcz fegyveres legény.

Oh, mily szépen fénylett
Most e világ nekem,
Oh, és milyen édös
Volt a lélekzetem.

De e világ még se
Fénylett ám oly szépen,
Mint az, mely ott rejlik
A rózsám szemében.

És lélekzetem se
Esett oly édesen,
Mint mikor te csókolsz,
Én szép szerelmesem.

Vasárnapi Ujság 1862. január 12.
 
 
0 komment , kategória:  Zajzoni Rab István  
Zajzoni Rab István: Dalok a magányban.
  2017-11-16 07:56:53, csütörtök
 
  Zajzoni Rab István:

Dalok a magányban.

VI.

Az én babám angyalszőke,
Hirt sem hallok már felőle,
Mert engem sötétbe tettek,
Négy fal közé eltemettek ,
Mélyen ; olyan mélyen !

Felejts engem, angyalszőke,
Felejts engem mindörökre,
Nincs számomra többé élet,
Fáj, de fáj a szivem érted,
Mélyen , olyan mélyen !

Arra kérlek , árva lélek ,
Hogy mig élsz és míg én élek,
El ne feledd az imánkat :
Isten, ne verd a hazánkat
Mélyen , olyan mélyen !

VII.

Verőfényes lesz életem,
Búbánatom elfelejtem ;
Végire jár a fogságom ,
Nem sokára rózsám látom.

Ha meglátom, megcsókolom.
Hű vagy-e m ég, szép angyalom ?
Vagy rósz útra tért az eszed
S másnak adtad hamis kezed ?

Ha még hü vagy, mit ígérjek ?
Rabod leszek , a míg élek ;
De ha másnak lettél párja,
El leszek én újból zárva.

Újból a börtönbe zárnak,
Mert én fölcsapok betyárnak ,
S nyíltan fosztok bánatomban ,
Miként mások alattomban.

Hölgyfutár, 1861. január 24.
 
 
0 komment , kategória:  Zajzoni Rab István  
Zajzoni Rab István: Három dal.
  2017-11-12 09:24:38, vasárnap
 
  Zajzoni Rab István:

Három dal.

I.

Hol vagytok ti, oroszlánok ,
Csatahösök, hős huszárok ?
Hol a kard, mely egy vágásra
Sebet vága egy világra ?

Letünétek, elveszétek
Mint a legnyomorubb féreg ,
Saját véretek utódja
Még a nevetek se tudja.

A sírotok bedőlt, verem ,
Hamvatokból gomba terem ,
Szegény legény szedegeti,
Unalomból sütögeti.

II.

Kálnafára szállt az ülü,
Nem kell nékem ez a gyűrű,
Azt üzeni édes anyám,
Szőke legény, ne járj hozzám.

Száldokfára szállt az ülü,
Kedves nékem ez a gyűrű,
Azt üzeni édes anyám ,
Barna legény, simulj hozzám.

A ki varrhat, mért ne varrna ?
Azt szeretem, a ki barna ;
A ki barna: magyar legény ,
A ki szőke : német legény.

III.

Vizek partján van egy virág,
Szereti az egész világ,
Csak egy betyár nem szereti,
Fokosával sértegeti.

Ördögadta rut betyárja,
A szemedet holló vájja,
A nyakadat kötél rágja,
Mért haragszol e virágra ?

E virágnak nincsen párja,
Ez a földnek bokrétája,
És a ki ezt vágja, sérti,
Egész földet megböcsmérli.

S ki e földet megböcsmérli,
Az a poklot megérdemli;
El hát betyár, a pokolba,
Ördögökkel állj egy sorba!

Hölgyfutár, 1861. február 12.
 
 
0 komment , kategória:  Zajzoni Rab István  
Zajzoni Rab István: Mi sugárzik . . .
  2017-08-24 07:34:05, csütörtök
 
  Zajzoni Rab István:

Mi sugárzik . . .


Mi sugárzik gyémánt szemed
Tündér világából?
Mi kiált szerelmes szíved
Szűz dobogásából?

M volna ez egyéb, rózsám?
Az én boldogságom.
Szíved róla szól, szemedben
Ragyogását látom.

Benned él a boldogságom,
Lelked mennyországa,
S mert az enyém, hát ragyogjon
Rám bibor világa.

Szeress engem, szeress híven,
Mennyei gyémántom,
Szeress engem, szíved soha
Csak szóval sem bántom.
 
 
0 komment , kategória:  Zajzoni Rab István  
Zajzoni Rab István: Gyepen hever a juhász
  2017-07-22 07:08:33, szombat
 
  Zajzoni Rab István:

Gyepen hever a juhász


Gyepen hever a juhász,
Szépen legel nyája,
Nem jő, kire régen vár,
Kedves kis rózsája.

Furuglyáját veszi ki
Nagy bubánatában;
Fúvok most egy keservest
Mormolja magában.

S fujni kezd egy keservest,
Mint sugja bánatja,
Elnémulva szél, madár
A juhászt hallgatja.

Hosszan fujja, hosszan, mert
Sok bú van szivében,
S a mint végzi, fényes köny
Ragyog a szemében.

A felhők is hallák, mily
Búsan furulyázott,
S ugy sirának, hogy szegény
Juhász bőrig ázott.
 
 
0 komment , kategória:  Zajzoni Rab István  
Zajzoni Rab István: Maradj, édes fiam . . .
  2017-07-17 07:16:05, hétfő
 
  Zajzoni Rab István:

Maradj, édes fiam . . .


Maradj, édes fiam,
Már megöregedtem,
Ha betegség sújt le,
Ki virraszt mellettem?

Nem maradok, anyám,
Megyek katonának,
Büszke szép huszárok
Ottkünn verbuválnak.

Jaj nekem, jaj nekem!
Fiam, virágszálam,
Ki rontá meg szived?
Mért nem maradsz nálam?

Nem maradt a fiu,
Fölcsapott huszárnak,
Majd megszakadt szive
Az édesanyának.

Édesanyja sírt, sírt,
Ott feküdt az ágyban,
Fia vigan danolt,
Ivott a korcsmában.

Édesanyja feküdt,
Isten volt mellette,
Szívsebét alváskor
Isten kötözgette.

Édesanyja fölkelt,
Isten volt fölötte,
A munkás életre
Áldását öntötte.

Mégis a jó nő ugy
Sivalkodott olykor,
Mint melyet a szél tép,
A vad rózsabokor.

Hosszú évek mulva
Koldus jött a házhoz,
Fél lábbal, két mankón
Fordult az anyához.

Oh szörnyűség, fiam!
Szólt a nő s lerogyott,
Fölötte a koldus
Keserűn zokogott.

Vasárnapi Ujság 1962.
 
 
0 komment , kategória:  Zajzoni Rab István  
Zajzoni Rab István: Két jogász.
  2017-07-14 07:39:32, péntek
 
  Zajzoni Rab István:

Két jogász.


Pesti egyetemből két ifjú tere
Erdélyen keresztül Kuza földére.

Üdvözlégy, román föld, fogadj be, kérünk,
Nehéz ám az ut, mig Nápolyig érünk!

Barna román hadnagy jelentést teve:
Két magyar menekvő, . . . nincs útlevele.

Kuza herczeg felelt: bűnnek a jele . . . .
A ki csak menekvő, börtönbe vele.

Két magyar menekvő, két ifjú jogász
Egymást nem látja, oly sötét a fogház.

Künn csikorg a tél, benn sohse volt kályha,
A román földet Isten sohse áldja.

Meghalhatsz itt éhen holnap avagy ma,
Nincsen egyéb étel, csak piros hagyma.

Nincsen egyéb ital pocsolya lénél,
Ezt se kapnál, hogyha pénzen nem kérnél.

Két pesti jogász tiz napig ült fogva,
Mind a kettő báná éltét zokogva.

Mind a kettőnek sárga lett a bőre;
Az édesanya ha most ide jőne!

Az édesapa ha most ide jőne,
Nem ártatlan őzet, zsarnokot lőne.

Barna hadnagy újra jelentést teve:
Két magyar ifjú lankadt, öreg leve.

Kuza herczeg felelt: küldd a határig,
Huszonnégy vitéz közt bodzai vámig!

Huszonnégy vitéz, övig érő hóban,
Monda: viszszatérünk, iszonyú hó van.

Viszszatérünk, de ti, ifjú barátok,
Menjetek Istennel, a merre láttok

Hol az ut, Béla? Tudod, Károly, merre?
A gonosz Nemere jobbról csap erre.

Arra tartsunk, ott a székelyek földje,
Az Isten a bátrak hű vezetője.

Recseg a fenyves, zihar beletőkedt,
Hófuvatagra veri a felhőket.

Szakad a jégcsap, az ürt föl az égig
Dermesztő télnek hótornyai mérik

Az Isten a bátrak hű vezetője,
Ne lankadj, Béla, ne lankadj, előre!

Csattog a szikla fönn a Csukás ormán:
Jaj, Károly, Károly, elveszünk jóformán.

Ne bánd e zihart, vedleszti a földet,
Annál korábban hajt a tavasz zöldet.

Jaj lábam! tán egy ramaszba ütöttem -
Fekszik a jó Béla öszszetörötten.

Hol maradsz, Béla? Állj, édes Károly,
Törj le széles ágat a fenyőfáról.

Fektess rá engem, lábam törve, fagyva,
Az élettől félig el vagyok hagyva.

Fektess erre a bokros csetenyére,
Ha meghalok, fektess hazám földébe.

Hurczolja Károly csetenyén a Bélát,
Tönktorlaszokon jajjal - bajjal kél át.

Kordonok körül ordítoz a farkas.
Édes Károly, kérlek, jól betakargass.

Lihegve hurczolja Károly a Bélát;
Hol akad már tűzhely? Isten, adj példát!

S ime mellettök suhan el a farkas.
Ne félj, édes Bélám, nem bánt, ne jajgass!

Nem is bánta őket, csak nyomot hagyott,
Csörtetve az éren, törte a fagyot.

Viszi most a nyomra Károly a Bélát;
Légy áldott, Isten, megadád a példát.

Két nap, két éjszaka tűnt el azóta,
Hogy a két ifjú utat vert a hóba.

Két nap, két éjszaka vergődtek éhen,
Szemükben a halál ült már a réven.

Most nagyot pihennek, roskadoz Károly,
A jeges havat szívja bajuszáról.

De im a farkas csörtet- törtet újra,
De im két oláh üldözi: haj hujra!

De im a két ifjú föltárnád újra.
Az a rosz farkas rákapott a juhra.

A két öreg oláh, két öreg pásztor,
Látja a két ifjút, sajnálja százszor.

Látja a két fekvőt, fölveszi ölbe,
Veszi, viszi csöndes pásztori körbe.

Hozz tejet, asszony; lányka, hozz te sajtot;
Két szegény vándort a sors ide hajtott.

Te fiam, szaladj, tégy havat csöbörbe,
Az egyik urnak lába fagyva, törve.

Két szegény vándor eszik sajtot, tejet,
Meleg szobában piheni a telet.

Jó meleg szobádban, jó öreg pásztor,
Áldjon meg Isten mind fejenkint százszor!

Jó öreg pásztor ökröt fog járomba,
A két szegény vándort viszi Zágonba.

Zágonból vergődnek Óbarasóba,
Szállnak az első vendég-fogadóba.

Cseh gazda ingyen senkit nem vendégel;
Tégy jót, Tamási, angyalosi székely.

Szóla Tamási: mindig jót a jóval -
S erszényt nyujta oda tele bankóval.

Károly a Bélát tévé puha ágyba,
Kenetes olajtól fölüdült lába.

Húsvét szombatján, későn késő este,
Rongyokban két jogász érkezett Pestre.

Az édesapa némán átkorolta,
Az édesanya zokogva csókolta.

Vasárnapi Ujság 1961.
 
 
0 komment , kategória:  Zajzoni Rab István  
Zajzoni Rab István: Két gerle .
  2017-07-13 07:48:07, csütörtök
 
  Zajzoni Rab István:

Két gerle .


A Körös partján muhar leng és zászpa,
Sátoros erdőt fölleg borit gyászba,
Tomboló felszél nagy zivatart ver le,
Jaj, de sug, de bug két gyüngynyaku gerle.

Gyöngynyaku gerle gyönge gyöngéd állat,
Rontó zivatarral szembe nem szállhat,
Bár az ág védi, bár a lomb takarja,
Még is odafér a Szélara karja.

Odafér és tépi a hímes tollat,
Mint a gyermek, ki még nem láta olyat;
Az ág ha zörren és a lomb ha zajlik,
Gerle szive dobban, gyöngynyaka hajlik.

Mint kis vitorla gerle szárnya lebben,
Zok idő tartós kedvet talál ebben;
Gerlehím a párját remegni látja,
Vigaszt nyujt, a vigaszt csókban találja.

Dördül az ég, két fölleg összecsattan,
Sajdul az iharfa kettéhasadtan,
Földre hull a fűzről gerlehím párja,
Villám szele sujtá, gerlehím várja.

Várja, de nem jön; hijja, de nem felel,
Le-leszáll a földre és ujra fel-fel,
Fejét forgatja, zokog, remeg, figyel;
Drága szép párja, hogy tűnhetett igy el!

Zöld muhar közt fekszik drága szép párja,
Széjjel van teritve drága két szárnya,
Drága két szeme mind örökre zárva,
Édes gyöngymelle bemerült a sárba.

Gerlehímnek fáj ez, hozzá leröppen,
Sir a fűzfa, róla az eső csöppen;
Gerlehím csapkod, gyilkos a fájdalma,
Arra a fűzre ujból fölszárnyalna.

De a sziv nehéz, ha nyomja búbánat,
Nem birja s vissza a bozótba bágyad,
Elvált párjától többé el nem válhat -
Példád legyen, ember, ez a két állat!

Vasárnapi Ujság 1962.
 
 
0 komment , kategória:  Zajzoni Rab István  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2018.09 2018. Október 2018.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 2 db bejegyzés
e év: 2470 db bejegyzés
Összes: 32366 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3509
  • e Hét: 11240
  • e Hónap: 95821
  • e Év: 1774320
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.