Belépés
marcyt.blog.xfree.hu
Megváltozott az új világ. Szív és lélek, háttérben áll . . . . ! ! ! Jánoki Imre
1945.12.03
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
Ifj. Szász Károly: Az én imádságom.
  2018-01-04 07:45:40, csütörtök
 
  Ifj. Szász Károly:

Az én imádságom.


Uram, Hozzád esdek meggyötört lélekkel,
A mi még megmaradt: a vágyat ne vedd el!
Megpróbáltad vesém', megrostáltad szivem'
S én a sok csapás közt kitartottam híven.
Égetett, emésztett, mint az eleven szén
Rettentő parancsod s a szivem elvesztvén
Hitén kivül mindent, mit embernek lehet:
Uram, óh add vissza vesztett tűzhelyemet!

Uram, Te akartad s tűz szállt le az égből,
Te szólottál s ime, árnyék lett a fényből,
De a Te felhődből csendülhet még szózat,
Enyhülés lesz Nálad a gyász és irtózat !
A ki gyászruhába öltöztettél engem,
Csak Te parancsolhatsz, hogy szabad levetnem . . .
Hamvából már sokszor behintem fejemet, -
Uram, óh add vissza vesztett tűzhelyemet !

Uram, gazdagabb lett fényes, ékes eged
Három angyalommal . . . Nem tevék eleget ? . . .
Még senki se jött le, ki fölment az égbe,
Csak az imádságom szállt utánok félve,
Mint a tépett lelkű Jóbnak bús siralma,
Kinek már a lelkén sem volt bizodalma.
De én még remélek, hogy kegyelmet lelek . . .
Uram, óh add vissza vesztett tűzhelyemet !

Uram, hallgassad meg én panaszkodásom',
Kiáltó szegénynek légy szabadításom :
Rendelj mellém s hozzám egy hű, tiszta asszonyt,
Ki ébren szeressen, álmomban viraszszon,
A ki vélem együtt építse a házat,
Ékesen ne járjon, ne érje gyalázat
S a ki napsugárként üdítse lelkemet . . .
Uram, óh add vissza vesztett tűzhelyemet !

Uram, ha jóvoltod nem szűnt még meg hozzám,
Éltető napodat borús égre hozván,
- Vessződ suhogását mert nagyon hallottam -
Add vissza emitt azt, a mit veszték ottan :
Hitestársam mellé gőgicsélő népet,
Hadd hirdessem velők a Te dicsőséged . . .
Hozzád csapong majd föl hála és szeretet . . .
Uram, óh add vissza vesztett tűzhelyemet !

Vasárnapi Ujság - 1897. február 28.
 
 
0 komment , kategória:  ifj Szász Károly  
ifj. Szász Károly: Anyám lábai előtt
  2017-12-27 08:40:49, szerda
 
  ifj. Szász Károly:

Anyám lábai előtt


Anyám ül az öreg karszékben,
Én meg előtte térdelek,
Szemébe nézek és ismétlem :
>Tedd meg, a mire kértelek !
Bevallottam szivem szerelmét,
S majd mondok róla még sokat,
Csak kérd reám az ég kegyelmét,
Anyám, - add rám áldásodat

Szivem szeret. Van-é bűn ebben,
Hisz ez a földi lét sora.
A madár is, mihelyt kirebben,
Társat keresni száll tova.
Nem látod-é kora tavaszszal
A fán a friss hajtásokat ? . . .
Oh, tedd teljessé üdvöm azzal,
Hogy rám adod áldásodat!

Ez a szerelmem nem futó szó,
- Eddig olyan volt mindig az, -
Jól érzem én, ez az utolsó,
Hű, változatlan, szent, igaz.
S viszont szeret, kit megszerettem,
Tárt karral, nyill szívvel fogad,
Tárd ki karod te is felettem,
Anyám, - add rám áldásodat!

Ha hű anyai őrszemeddel
Pillantasz jövendőm felé,
Oh ne búsulj, ne keseredj el,
Onnan szép kép mosolyg elé :
Szerény, de boldog házi tűzhely.
A melynek ölén ő fogad . . .
Aggódásod rémképit űzd el,
Anyám, - add ram áldásodat !

Tudom, hogy bajjal jár az élet,
Első felét már megfutám,
De hát erőnk is újra éled
Egy-egy kiállott vész után.
Ki előtt nem forogna örvény ?
De az Isten, mint másokat,
Majd megsegít, hozzá könyörgvén . . . .
Anyám, - add rám áldásodat !

Szeresd te is, kit megszerettem,
S ki téged is szeretni fog,
Dobogó szivem összeretten,
Ha ajkad szóra nem nyitod.
Szived kincséből a mi részem,
Várom, mindkettőnknek hogy add,
E percz szivünk ünnepje lészen,
Anyám, - add ránk áldásodat! <

Vasárnapi Ujság 1890. deczember 21.
 
 
0 komment , kategória:  ifj Szász Károly  
ifj Szász Károly: Veled a lelkem
  2017-10-29 06:58:05, vasárnap
 
  ifj Szász Károly:

Veled a lelkem


Nélküled - s mégis mindig veled . . .
Felőled kérdezem az őszi szelet.

S a távoli szóra (furcsa dolog)
Futó felhőkkel válaszolok.

Nevedet ejtem, szólítalak,
Csókodtól ízes e száraz ajak;

A szemed, a hangod jönnek velem
(Szüreti mámor: őszi szerelem! )

A ködbe' madárdal, orgonaszag . . .
Gúnyol a város, az utca kacag.

Pirulnak az erdőn a falevelek,
Veled a lelkem, csak veled!
 
 
0 komment , kategória:  ifj Szász Károly  
ifj. Szász Károly: Pipacs
  2017-10-20 08:04:06, péntek
 
  ifj. Szász Károly:

Pipacs


Pipacsok égtek lángolva a fűben.
Tüzesek, mint a csókod,
Pirosak, mint a vérem.
Egy pipacsot én a hajadba tűztem,
Azt hittem: vissza sohase kérem.

Ne a pipacsot,
Izzó parazsát a nyárnak,
Ne a virágot add nekem vissza ;
A hitet, a békét, szerelmem,
Mely fehér volt s tiszta.

Nem a szirmokat kérem tőled,
Nem a pipacsot ott a fűben.
A szívem érted elcsorgott vérét,
Mely nem omlott másért soha hűbben . . .

(Pipacs, lobogó kelyhe a rétnek,
Meleg vérét a föld belőle issza ;
Pipacs : annyi meggyilkolt álom
Amit nem adhatsz soha, soha vissza !)

Napkelet - 1930. július 1.
 
 
0 komment , kategória:  ifj Szász Károly  
ifj. Szász Károly: Bölcsőtől a koporsóig.
  2017-10-19 07:46:10, csütörtök
 
  ifj. Szász Károly:

Bölcsőtől a koporsóig.


A hogy megpillantám bölcsőm függönyén át
Azt a napvilágot, mely éltet és fényt ád,
Lehelleted, Uram, simogatá arczom',
S bár sírva kezdem el örök életharczom',
Gügyögő ajkaim, egész öntudatlan,
Dicséreted zengik, látva, láthatatlan .. .
Imádság volt az én érthetlen beszédem,
Hiszen ott lakoztál, ott valál Te vélem.

Köszöntem a napot ifjúi víg kedvvel,
Játszadozva szines lepkeseregekkel,
Néztem, hogy' ruházod mezők liliomát,
Az üde bimbókban láttam kezed nyomát;
Madaraid, melyek az égen repestek,
A hajnal derűje, homálya az estnek:
Imádsággá tevék csendülő beszédem,
Hiszen ott lakoztál, ott valál Te vélem.

S hogy rám nehezedek súlyosan az élet,
Fölsírt, följajjongott a meggyötört lélek...
Sok magot vetettem, keveset takartam,
Ködbe foszlott legtöbb, a mi jót akartam.
Sokszor alkony borúit csillogó sugárra,
Nem szállottam porba, rögös úton járva...
Imádsággá vált az átkozó beszédem,
Hiszen ott lakozál, ott valál Te vélem.

Láttam, Uram, láttam férges kereszteket,
Miken ártatlanok vére úgy reszketett,
Hallék, uram, hallék sok hazug prófétát,
Beszédest, ha kaphat s ha adni kell, némát,
Lélekvesztő népet, mely neved' hazudja,
S melynek jó szándokkal van kövezve útja...
Megbotránkozás helyt ima lett beszédem,
Hiszen ott lakoztál, ott valál Te vélem.

Most, hogy nem bolyongok útaimon árván,
S megpihenek gyöngéd kéz vetette párnán,
Most látom, hogy ki vagy, mily csodás ajándék I
Ki volnék, ha nem a Te utadon járnék?
Kenyerem békesség, csönd az én italom,
Lágyan zsong föl hozzád hálaadó dalom,
Imádság lesz így is csendülő beszédem,
Hiszen itt lakozol, itt vagy Te is vélem.

Uram, ha megveted az én örök ágyam',
Koporsóm párnázd ki élő hittel lágyan,
Ha megőrlik férgek sír mélyén a testem',
Sokszorosan érzem, a mit fönn kerestem, -
Porszemekre osztva, hamuvá foszolva
Milljószor hallom azt, a mit ajkad szóla...
Ott is imádság lesz hangtalan beszédem,
Hiszen ott lakozol, oda lenn is vélem.

Vasárnapi Ujság 1903. augusztus 23.
 
 
0 komment , kategória:  ifj Szász Károly  
Ifj. Szász Károly: Rózsák a patakban.
  2017-10-12 08:16:33, csütörtök
 
  Ifj. Szász Károly:

Rózsák a patakban.


Patak partján ültem némán, elmerengve,
Hol a futó habok játszin megkerengve
Kövek között űzték csókos játékukat,
Mikben emberi szem hiába is kutat.

Körülbé az erdők rejtelmei zúgtak,
Szürke vadgalambok epekedve búgtak,
S egy-egy párjavesztett - mint a hogy magam is -
Fölzokogott olykor síró jajjal: >Soha . . .!<
Majd egy-egy kis bogár, zizzenve a hamis,
Űzőbe vett párja után rebbent tova . . .

Koronként a patak vizét fölkereste
Libbenő szárnyakon a szomjas kis fecske -
S a parti virágok üde, hamvas ajkát
A loccsanó habok permetéi nyalták . .

S im a patakocska kristályos vizében
Lágyan megringatva, himbálózva szépen,
Mint a virágos kert, mely habok közt terem,
Egy kis rózsabokor úszik le hirtelen.

Eltűnődve nézem: üde minden szála,
Mintha tövisétől épen csak most válna,
Szírmai közt kaczag az éltető harmat,
Azok kéjt és üdvöt, illatot takarnak.

Ki veszthette ezt el, vagy ki dobta oda,
Hogy a nem pihenő habok vigyék tova ? . . .
Tán a harmatcsöppek rajta - rezgő könnyek,
Miktől egy megtört szív fájdalma lett könnyebb ?
Vagy talán lehullott, mikor önfeledten
Átölelték egymást . . . valahol . . . ők ketten . . . ?

Tán egy megsiratott, édes, drága emlék ?
Vagy egy pajzán szeszély, mely azért szülemlék,
Hogy nyomban elhaljon s áldozata itt van,
Kicsi patakocska, ringó habjaidban . . . ?

Hova igyekeztek s honnan, nyíló rózsák ?
Adjatok nékem is egy-két boldog órát!
Gondolám magamban . . . s megmentem a csokrot.

Aztán fölkerestem véle a kis bokrot,
Melynek árnyékában az én drágám pihen
S meggyötört szivemnek fájó keserviben,
Melynek az enyhülését csak a zokszó adja:
Rászivárgott forró könnyeim patakja! . . .

Kolozsvárii Egyetemi Lapok 1899.
 
 
0 komment , kategória:  ifj Szász Károly  
Ifj. Szász Károly: Mosoly.
  2017-09-08 07:31:13, péntek
 
  Ifj. Szász Károly:

Mosoly.


Mint madárkák első csicsergése,
Mint a fészek boldog pihegése,
Mint lavaszszal a bimbók: fakadnak
Mosolygási piros ajakadnak.

Közelébb hoz a mosoly az éghez,
Szeretetnek örök Istenéhez,
És reád a gond, keserv ha tódul:
A mosolygás ott van enyhadóul.

Emberajkon, hogy legyen lehellet,
Teremtönknek is mosolygni keltett . . .
A leányka első mosolygása:
Szűzi ajkak élő vallomása,
S mosolyából a szerető nőnek
Hasonlatos mosolygások nőnek.

A mosoly a szeretet bizalma,
A kedélynek egy föllobbanása,
A mosoly a csókok szabadalma,
Sziveinknek ajkra-dobbanása.

Mosolyogj hát édes, drága lánykám,
S ajkaidra csókot én adok, -
Melengető csókok híján, lám hány
Mosolyod már ajkadra fagyott.

kolozsvari_lapok_1899
 
 
0 komment , kategória:  ifj Szász Károly  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
2019.01 2019. Február 2019.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 32366 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1175
  • e Hét: 5730
  • e Hónap: 17919
  • e Év: 42461
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.