Regisztráció  Belépés
keresztenyhivek.blog.xfree.hu
Milyen csodálatos igazság : Isten a mi Kősziklánk! Római Katolikusok - Beatrix Rózsa
1978.02.12
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
A legfőbb parancsolat
  2015-03-13 19:15:42, péntek
 
  Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül?' 'Jézus így válaszolt: 'A legfőbb ez: Halljad, Izráel, Az Úr, a mi Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből.'
'A második ez; Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat.' Márk evangéliuma 12;28b-31

Forrás : Facebook - Kérj egy imát 
 
0 komment , kategória:  Jézus I.  
Akathiszt az Úr Jézus szent nevéhez -Görög katolikus imádság
  2014-08-31 13:31:44, vasárnap
 
  /Fordította: Lakatos László atya/

Szent Lukács evangéliuma szerint, Jézus, születése után a 8. napon kapta meg hivatalosan is azt a szent nevet, amelyet az angyal, még születése előtt hirdetett anyjának, és nevelőatyjának.

Jézus nevének ünnepe: január 1.
Tropár, 1 hang

Ki a magasságban tündöklő királyi széken ülsz * a kezdetnélküli Atyával, és a te isteni Lelkeddel, * kegyeskedtél e földön születni a szeplőtelen Szűztől, * a te anyádtól ó Jézus, * és körül is metéltettél, mint nyolcnapos csecsemő. * Dicsőség ezért a te jóakaratú szándékodnak, * dicsőség a te gondviselésednek, * dicsőség a te alázatosságodnak, egyetlen Emberszerető.
1. konták

Adj nekem értelmet, * Jézus, Istennek Fia, és nyisd meg ajkaimat, hogy hirdethessem nevednek dicsőségét, amint hallást és szót adtál a süketnémának, mondván: Effeta, azaz nyílj meg, és azonnal megnyíltak fülei, és megoldódott nyelvének köteléke, és értelmesen mondta: Alleluja.
1. ikosz

Világosítsd meg szívünk szemeit, Jézus, isteni ragyogásod fényességével, amint megvilágosítottad a vak Timeust, Bartimeus fiát, aki hozzád kiáltott: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Ezért mi is kiáltjuk hozzád:

Jézus, örök Isten, * Jézus, erősséges Király, * Jézus, hosszútürelmű Uralkodó, * Jézus, nagyirgalmú Üdvözítő, * Jézus, világosítsd meg szemeimet, hogy ne aludjak el halálra, * Jézus, nyisd meg ajkamat, hogy dicsőíthesselek téged, * Jézus, tisztítsd le minden törvénytelenségemet, * Jézus, bocsásd meg minden bűnömet, * Jézus, reménységem, ne hagyj el engem, * Jézus, teremtőm, ne veszíts el engem, * Jézus, segíts meg engem a szegényt, * Jézus, fogadj el engem a bánkódót, * Jézus, nagy emberszerető, nyisd meg ajkaimat.
2. konták

Hozzád menekülünk, ó Jézus, üdvözíts minket, gyógyíts meg betegségeinket, amint megtetted a genezáretiek földjén, ahol hozzád hoztak minden beteget, és kértek téged, hogy csak ruhád szegélyét érinthessék. És akik csak megérintették, meggyógyultak, és neked, az Istennek kiáltották: Alleluja.
2. ikosz

A forrólázban fekvő Péter anyósát, Jézus, Istennek Fia, kezed reá helyezésével egészségessé tetted. Kérünk téged: tégy bennünket egészségesekké a testi forró szenvedélytől, és gyújts fel bennünket kegyelmeddel, hogy megszeressünk téged, énekelve:

Jézus, szívbeli édesség, * Jézus, lelki világosság, * Jézus, bizonyító világosság, * Jézus, örök emlékezet, * Jézus, dicsőségem, emeld fel fejemet, * Jézus, dicséretem, aki erőssé teszed erőmet, * Jézus, világosítsd meg lelkemet örök világosságoddal, * Jézus, tisztítsd meg szívemet kedvességeddel, * Jézus, igaz Isten az igaz Istentől, * Jézus, aki megvilágosítasz minden e világra jövő embert, * Jézus, ne vess el engem színedtől, * Jézus, ne vedd el tőlem Szentlelkedet, * Jézus, nagy emberszerető, hallgasd meg imádságomat.
3. konták

Tisztítsd meg ó Jézus, lelkem lepráját, és bocsásd meg bűneimet, amint lejövén a hegyről, megtisztítottad a leprást, aki leborult előtted és mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem! Te pedig, ó Üdvözítő, kiterjesztetted kezedet, és érintetted őt, mondva: Akarom, tisztulj meg! És azonnal megtisztult, és énekelte: Alleluja.
3. ikosz

Az elszáradt kezűt, ó Jézus, egészségessé tetted, szombaton, mondván: Többet ér az ember a juhnál, ezért szabad szombaton jót tenni! Mi pedig, Urunk, Királyunk, eléd borulunk, Üdvözítőnk, mondván: tedd kezünket egészségessé a gonosz tulajdontól, hogy énekeljünk, nevedet dicsőítve:

Jézus, legyőzhetetlen erő, * Jézus, * Jézus, végtelen irgalom, * Jézus, felüdítő szépség, * Jézus, kimondhatatlan szeretet, * Jézus, az élő Istennek Fia, * Jézus, aki a legtisztább Élettől születtél, * Jézus, könyörülj rajtam, bűnösön, * Jézus, taníts engem és tanult leszek, * Jézus, szentelj meg engem és megszentelt leszek, * Jézus, áldj meg engem, és áldott leszek, * Jézus, üdvözíts engem és üdvözült leszek, * Jézus, nagy emberszerető, tisztítsd meg bűnös lelkemet.
4. konták

A farizeusok, kimenvén, tanácsot tartottak ellened, elveszíteni akarván téged. Te pedig, Üdvözítő, felismervén gondolataikat, elmentél onnan, és utánad ment sok ember, meggyógyítottál mindenkit. Mi pedig, hozzád kiáltunk, Jézus: gyógyítsd meg minden lelki és testi betegségünket, hogy meggyógyulván, énekeljük neked, Istenünknek: Alleluja.
4. ikosz

Egy fejedelem, eljöve, leborult előtted, Jézus, mondva, hogy lányom most hal meg, de jöjj, tedd rá kezedet, és élni fog, és mi, Jézus Király, leborulunk előtted: hozz életre bennünket irgalmasságoddal, hogy magasztaljunk téged, énekelve:

Jézus, a mennyeiek teremtője, * Jézus, a földiek megváltója, * Jézus, az alvilágiak legyőzője, * Jézus, az egész teremtés felékesítője, édességes * Jézus, lelkem vigasztalása, drágaságos * Jézus, értelmem megvilágosítása, jóságos * Jézus, szívem öröme, erősséges * Jézus, testem egészsége, * Jézus, ments meg és könyörülj rajtam, * Jézus, az örök világossággal világosíts meg engem, * Jézus, minden kíntól ments meg engem, * Jézus, a mennyek országába vigyél be engem, * Jézus, nagy emberszerető, bocsáss meg törvényszegő lelkemnek.
5. konták

Ó irgalmas Jézus, aki megelégedésig tápláltál öt kenyérrel ötezer embert, és a Maradékból, tizenkét tele kosarat szedtél, imádkozunk hozzád ó Üdvözítő, elégíts meg minket mennyei kenyérrel, legszentebb igéddel, hogy énekeljük neked, az Istennek: Alleluja.
5. ikosz

Örvendezve énekelte legszentebb nevedet, ó Jézus, tanítványaid sokasága, minden erődért, amelyeket láttak, mondván: Áldott az Úr nevében eljött Király, békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. Mi pedig látván nagyszerű, és kimondhatatlan tetteidet, Üdvözítőnk, énekeljük, dicsérvén téged:

Jézus, dicsőséges király, * Jézus, szeplőtelen bárány, * Jézus, csodálatos pásztor, * Jézus, gazdag tápláló, * Jézus, gyermekkoromban őrzőm, * Jézus, ifjúságomban tápláló, * Jézus, öregségemben dicséret, * Jézus, halálomban reménység, * Jézus, minden teremtmény teremtője, * Jézus, a keresztény nemzedék megváltója, * Jézus, ne emlékezz vétkezésünkre, * Jézus, bocsásd meg bűneinket, * Jézus, nagy emberszerető, üdvözítsd kétségbe esett lelkemet.
6. konták

Történt, amikor ó Jézus bementél Naim városába, és amint közeledtél a kapuhoz, íme, az anyának egyetlen fiát vitték ki, és az özvegy volt, te pedig, Üdvözítő, látván őt, irgalmasságra indultál iránta, és mondtad: Ne sírj, és odalépve érintetted a koporsót. A vivők pedig megálltak, és mondtad a fiúnak: mondom neked, kelj fel! És felült a halott, és szólni kezdett, és anyjának adtad őt. Mi pedig, Jézus, Isten, a bűnös haláltól holtak lévén, imádkozunk: mentsd meg lelkünket az örök haláltól, hogy énekeljük: Alleluja.
6. ikosz

Egy századosnak szolgája nagyon beteg volt, és ő hallott felőled, ó Jézus, Kafarnaumban, és elküldvén a zsidók véneit, kérvén téged, hogy eljövén gyógyítsd meg szolgáját, és újra hozzád küldött másokat, mondván: Uram, ne fáradj, nem vagyok méltó, hogy bejöjj hajlékomba, de mondj egy szót, és meggyógyul gyermekem. Mi pedig méltatlanok hozzád imádkozunk: mondj egy szót, és meggyógyul lelkünk, és méltóan tudja énekelni szent nevedet, mondván:

Jézus, minden fényességet felülhaladó mennyei fényesség, * Jézus, minden szomjúságot felülmúló igazságnak Üdvözítője, * Jézus, minden erősséget legyőző dicsőséges Király, * Jézus, irgalmasságban létező örök Isten, * Jézus, élő kenyér, táplálj engem éhezőt, * Jézus, bővizű forrás, itass meg engem szomjazót, * Jézus, ruhátlanok ruhája, öltöztess fel engem mulandót, * Jézus, utasok menedéke, fogadj be engem méltatlant, * Jézus, a kérők számára adományozó, add, hogy sírjak vétkeimen, * Jézus, a keresők megtalálása, találd meg szívemet, a zörgetőknek megnyitó * Jézus, nyisd meg ajkaimat, * Jézus, bűnösök megváltója, tisztítsd le törvénytelenségeimet, * Jézus, nagy emberszerető, gondoskodj életemről.
7. konták

Ami a világ kezdetétől hallhatatlan volt, Jézus, Isten, a földön megjelent, és az emberekkel együtt élt, fáradságainkat és betegségünket hordozta, és sebei által gyógyultunk meg, mint a juh, nyírói előtt megnémult, és mint a bárány vitetett leöletésre, és mint Isten a halottak közül feltámadt, és nekünk örök életet ajándékozva, felment a mennyekbe. Ezért énekeljük is neki hívek: Alleluja.
7. ikosz

Az emberi nem csodálkozik, ó Jézus, magnélküli megtestesüléseden, mert, mint a Nap felkelt, úgy jöttél ki születésedben a szűzi méhből, és mint a látomás átmegy a levegőn, úgy, a pecséteket meg nem sértve, harmadnapra felkeltél a sírból, és zárt ajtókon keresztül apostolaidnak testben megjelentél. Ezért, mindnyájan, csodálkozva énekeljük neked:

Jézus, Isten Igéje, és minden teremtmény teremtője, * Jézus, megközelíthetetlen fény, és Ádám bukásának helyre hozója, * Jézus, Máriának fia, és az emberi nemzedék Megváltója, * Jézus, örök bölcsesség, és az alvilág hatalmának megsemmisítője, * Jézus, méltass engem üdvözült tagjaidra, * Jézus, ne emlékezz, bűneim sokaságára, * Jézus, ne vedd el tőlem nagy irgalmasságodat, * Jézus, írj be engem szentjeid könyvébe, * Jézus, Üdvözítőm, üdvözíts engem, * Jézus, * Jézus,Királyom, oltalmazz meg engem, * Jézus, Uralkodóm, bocsáss meg nekem, * Jézus, orvosom, gyógyíts meg engem, * Jézus, nagy emberszeretet, ne vess el engem.
8. konták

Fülöp apostolod, ó Jézus, megkérdezett téged, mondván: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és elég nekünk! Te pedig, ó Üdvözítő, felelted, mondván: Annyi idő óta veletek vagyok, és nem ismertetek meg engem, Fülöp, aki engem lát, látja az Atyát, és hogyan mondod te: mutasd meg nekünk az Atyát, nem hiszed-e, hogy én az Atyában, és az Atya bennem van? Ezért mi is, csodálkozva énekeljük mindnyájan az Életteremtő Háromságnak: Alleluja.
8. ikosz

Szent jobbodat kiterjesztetted Jézus, az elmerülő Péternek, és mondtad neki: Kishitű, miért kételkedsz? És, miután bejött a hajóba, megszűnt a szél. A hajóban lévők, odamenvén, leborultak előtted, mondván: Valóban Isten Fia vagy! Mi pedig Uram, hozzád kiáltunk: add nekünk legszentebb kezedet, húzz ki bennünket a bűnös mocsarakból, és csendesítsd le háborgó gondolatainkat, hogy dicsőítsünk téged, énekelve:

Szentséges * Jézus, angyalok csodálata, erősséges * Jézus, ősszüleink megmenekülése, édességes * Jézus, pátriárkák dicsérete, nagyirgalmú * Jézus, királyok erősödése, szeretetreméltó * Jézus, próféták kívánsága, dicsőséges * Jézus, apostolok öröme, jóságos * Jézus, vértanúk erőssége, csöndes * Jézus, szerzetesek édessége, örökkévaló * Jézus, böjtölők megtartóztatása, tisztaságos * Jézus, szüzek megerősödése, csodálatos * Jézus, minden hívő vidámsága, irgalmas * Jézus, minden bűnös üdvözülése, * Jézus, nagy emberszeretet, könyörülj rajtam.
9. konták

Az angyalok, főangyalok, kezdetek, erők, hatalmasságok, uralmak, hatszárnyú és sokszemű kerubok és szeráfok szüntelenül dicsőítik a mennyekben nevedet, ó Jézus, énekelve: Szent, szent, szent a seregek Ura, Krisztus, az Atyaisten dicsőségében. Mi pedig, bűnösök, a földön, beszennyezett ajkakkal énekeljük: Alleluja.
9. ikosz

Ó Jézus, méltatlan imádságokat hozunk, fogadj el bennünket, bánkódókat, amint elfogadtad a vámost és farizeust, és a parázna nőt, aki könnyeivel mosta meg lábadat, és hajával törülgette, hogy a bűnöktől megszabadulva, hangoztassuk neked:

Jézus, királyok királya, * Jézus, uralkodók uralkodója, * Jézus, urak ura, * Jézus, élők és holtak bírája, * Jézus, vidd el tőlünk a lelki sötétséget, * Jézus, világosítsd meg szívünk gondolatait, * Jézus, tisztítsd meg érzéki vágyainkat, * Jézus, emeld fel testi szemeinket, * Jézus, minden bűnöst szerető, * Jézus, minden igaz megerősítője, * Jézus, minden nemzet üdvözítője, * Jézus, minden keresztény vigasztalója, * Jézus, nagy emberszeretet, tekints rám.
10. konták

Jézus, mennyei Király, a lélek igazi vigasztalója, tisztíts meg minket minden szennytől, amint megtisztítottad a tíz leprás férfit, ők távol álltak, és felemelték hangjukat, mondván: Jézus, mester, könyörülj rajtunk! És látván őket, mondtad nekik, ó Üdvözítő: Menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak! És miközben mentek megtisztultak, és énekelték: Alleluja.
10. ikosz

Jézus, Üdvözítő, látván Zakeust a vad fügefán, mondtad neki: Zakeus siess, szállj le, mert ma a te házadban kell lennem! És, pénz-szerető vámos lelkét meggyógyítva, ó Uralkodó, mindenkinek hirdetted, hogy ma üdvössége van a háznak. Ezért mi is szüntelenül hangoztatjuk: jöjj be szívünk házába, és üdvözíts, vedd el a pénz-szeretet vágyát, hogy énekeljük nevednek:

Jézus, halhatatlan kincs, * Jézus, kimondhatatlan gazdagság, * Jézus, aki minden teremtményt táplálsz, * Jézus, aki mennyországot adsz, * Jézus, özvegyek védelmezője, * Jézus, árvák oltalmazója, * Jézus, a tengeren hajózók kormányosa, * Jézus, minden nélkülöző táplálója, * Jézus, mennyország királya, add nekem, hogy bűneimért sírjak, * Jézus, a föld királya, adj nekem szívbeli bűnbánatot, * Jézus, a mélység király,a adj nekem a jóban kitartást, * Jézus, dicsőség királya, mutasd meg nekem leleplezésedet, * Jézus, nagy emberszeretet, segíts meg most engem.
11. konták

Isten Igéje, * Jézus, Üdvözítőnk, Igéddel a mennyet és földet megteremtetted, Igéddel lelkünket megelevenítetted, Igéddel a negyednapos Lázárt feltámasztottad, ó Krisztus, mondván: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudom, hogy mindig meghallgatsz engem, de a körül álló népért mondtam, hogy higgyenek, hogy te küldtél engem! Ezeket mondván nagy hangon felkiáltottál: Lázár, jöjj ki! Ezért mi is imádkozunk hozzád: végy ki bennünket az örök halálból, hogy mindörökre énekeljük neked: Alleluja.
11. ikosz

Hozzád menekülünk Jézus, Krisztus, aki értünk a kereszten szenvedtél, és haláloddal a mi halálunkat megölted, és feltámadásoddal nekünk halhatatlan életet ajándékoztál, és fölmeneteleddel a mennyekbe vezető utat megmutattad. Ezért énekeljük is, hűségesen dicsőítve nevedet:

Jézus, erős és halhatatlan király, * Jézus, te jóságos, irgalmas, * Jézus, szent és irgalmas Úr, * Jézus, te magad vagy a dicsőséges és erősséges, * Jézus, én kezeid alkotmánya vagyok, * Jézus, hallgasd meg méltatlan imádságomat, * Jézus, add nekem szent jobbodat, * Jézus, vond magadhoz bűnös lelkemet, * Jézus, fogadj el engem, amint a kereszten elfogadtad a gonosztevőt, * Jézus, irgalmazz nekem, amint irgalmaztál a nyilvános bűnösnek, * Jézus, a lélek és test orvosa, gyógyíts meg engem a gonosz lelkű embert, * Jézus, Üdvözítőm, segíts meg engem, aki e világból távozom, * Jézus, nagy emberszeretet, bocsáss meg nekem.
12. konták

Hallgasd meg ó Jézus, sírásom hangját, jusson el kiáltásom hozzád. Emlékezzél meg, Üdvözítő, kezeid művéről, és ne veszíts el engem bűneim miatt, Királyom és Istenem, siess, hogy könyörülj rajtam, amint könyörültél Péteren, aki sokszor elfordult tőled, én tisztátalan tetteimmel fordultam el tőled, és amint elfogadtad a téged üldöző Pált, úgy fogadj el engem méltatlant, ó Világosság, és amint elhívtad Mátét a vámosságból, és evangélistává tetted őt, úgy, engedd meg nekem, hogy dicsőítsem legszentebb nevedet, ó * Jézus, és énekeljem neked életemben, és velük mindörökre a halál után: Alleluja.
12. ikosz

Jézusom, teremtőm, Tamással hiszem, hogy te vagy Uram és Istenem, hiszem, hogy a mennyekben az Atya jobbján ülsz, hiszem, hogy onnan el fogsz jönni ítélni élőket és holtakat, kérlek téged ó Üdvözítő, méltass engem, hogy választottaiddal együtt álljak, és hallgassam szavadat, amely mondja: Jöjjetek, áldottak, Atyám házába!. Hogy énekeljem nevednek:

Jézus, örök király, * Jézus, édes balzsam, * Jézus, jó illatú virág, * Jézus, kedves drágagyöngy, * Jézus, aki kinyilvánítottad nekünk arcod fényességét, * Jézus, aki megmutattad nekünk az üdvösség útját, * Jézus, * Jézus, aki megmentesz minket minden gonosztól, * Jézus, aki kiveszel bennünket az örök tűzből, * Jézus, szívem öröme, * Jézus, testem egészsége, * Jézus, lelkem üdvössége, * Jézus, vigyél fel engem országodba, * Jézus, nagy emberszeretet, hadd dicsőítsem nevedet örökön-örökké.
13. konták

Jézus, Üdvözítőnk, csodálatos nevedről méltatlan ajkainkkal megemlékezve, dicsőítünk téged, amely minden névnél nagyobb. Mert Jézus nevére meghajlik a mennyeiek és földiek és föld-alattiak minden térde, és minden nyelv vallja, hogy az Úr Jézus Krisztus az Atyaisten dicsőségében van. Ezért, mi hívek énekeljük neked: Alleluja.
Újra az 1. ikosz és az 1. konták 
 
0 komment , kategória:  Jézus I.  
Imádság Jézus szentséges szívéhez
  2014-08-31 13:28:38, vasárnap
 
  Szentséges szívedhez futok ó Jézusom szívem fájdalmával, hogy vigasztalást nyerjek lelkem keserűségében, mert egyedül Te vagy az elhagyottak biztos menedéke, fájó szívek mennyei orvosa, Te el nem taszítasz magadtól, mint a szeretetlen világ, sőt kegyességgel hívsz, hogy meggyógyíts s üdvözíts. Nem aggódom a rám nehezült csapások és szenvedések miatt, mert jól tudom, hogy Te ki hajszálamat megszámláltad, s szenvedésemet is látod; elismerem ezekben szentséges isteni szíved szeretetet, mely csapások által megtérésre hív, miután a kegyesség szelíd szózatára nem figyeltem. Ha vétkeim szerint büntetnél ó Jézusom milyen régen elkárhoztam volna; de ha oly tiszta ártatlan volnék is, mint az angyal, látván szíved és egész tested számtalan sebet, elgondolván kínjaidat és halálodat, szívesen viselnem keresztedet csak hogy hozzad hasonló lehessek; most pedig a legnagyobb hálaadással viselem, mivel alkalmat is latom szerető irgalmadnak. Adj malasztot, ó Jézusom, hogy ideig való szenvedéseim arán lelkemnek az örökké tartó örömet megszerezzem. Szent véred hullása legyen szívem balzsama; támogasd erőtlen gyarlóságomat, ments meg a kételkedéstől mely Tőled elcsábítana s örök veszélybe ejtene. Hagyjon el bár az egész világ, csak Te légy velem és nem fogok elcsüggedni, ha mindent elveszítek is amivel birok csak szeretetedet el ne veszítsem akkor mindent megnyerek. Szent szíved sebébe teszem szenvedéseimet; Te legjobban tudod mi válik javamra. Tégy velem szent akaratod szerint s ha tőlem itt mindent megvonsz is csak vigasztalásodat meg ne vond, és részesíts egykor a mennyei örömben! Amen 
 
0 komment , kategória:  Jézus I.  
Jézus szava: Ne esküdjetek se égre, se földre!
  2014-08-24 18:56:08, vasárnap
 
  Én pedig azt mondom néktek: Teljességgel ne esküdjetek (Mt 5:34).

E tilalom alapját Jézus vetette meg: Ne esküdjetek se az égre, mert az az Istennek királyi széke; se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy királynak városa; se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé.

Minden dolog Istentől származik. Nincs semmink sem, amit nem Istentől nyertünk volna, sőt mi több: semmink sincs, amit nem Krisztus vére szerzett volna számunkra. Saját magunk és mindenünk, amink van, magán hordja a kereszt jegyét; az a vér szerezte nekünk, amely mindennél becsesebb, mert Isten élete. Ennek folytán szavaink megerősítésére semmiféle zálogunk sincs, mert hiszen semmi sem a miénk valójában.

A zsidó nép jól tudta, hogy a harmadik parancsolat 69. oldal tiltja Isten nevének a hiábavaló kiejtését, viszont megengedhetőnek tartottak egyéb esküformákat, úgyhogy az esküvés szokásos volt náluk. Mózes eltiltotta a hamis esküt, ők azonban számos kibúvót találtak, hogy megszabaduljanak az eskü által vállalt kötelezettségek alól. Nem féltek az istentelenségtől, és nem riadtak vissza a hamis eskütől, ha a törvény ügyes kijátszása által mindez titokban maradhatott.

Jézus elítélte eljárásukat. Megmagyarázta, hogy az esküdözés Isten törvényének áthágása. Az Üdvözítő azonban nem tiltotta el a törvény előtti ünnepélyes esküt, amikor Istent tanúnak hívjuk arra, hogy az elmondottak az igazságot, mégpedig a tiszta igazságot tartalmazzák. Hiszen Jézus maga sem vonakodott a Nagytanács előtt esküvel bizonyságot tenni. Amikor a főpap így szólt hozzá: -Az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nékünk, ha te vagy-é a Krisztus, az Istennek fia? -, Jézus ezt felelte: Te mondád" (Mt 26:63-64). Ha Jézus a Hegyi Beszédben elítélte volna a törvény előtti eskütételt, a főpap felszólítását visszautasította volna, megerősítve ezzel korábbi tanítását.

Sokan vannak, akik nem riadnak vissza, hogy embertársaikat megcsalják, bár megtanulták, és tudatában vannak annak, milyen rettenetes dolog Istennek hazudni. Így mikor esküt kell tenniük, az esküdtetők igyekeznek éreztetni velük, hogy nem csupán emberek, hanem Isten előtt is bizonyságot kell tenniük, aki a szívekbe lát, és ismeri a tiszta igazságot. A félelmetes ítélet tudata, amely az ilyen bűnt követi, visszatartó erőként hat rájuk.

Ha valaki egyáltalán esküt tehet, az elsősorban a keresztény ember, hiszen állandóan Isten jelenlétének tudatában él; tudja, hogy minden egyes gondolata nyilvánvaló a Teremtő szemei előtt. Ha a törvény szerint esküt 70. oldal kérnek tőle, bátran hívhatja Istent tanúnak, mivel, amit mond, tiszta igazság.

Jézus olyan alapelveket igyekszik lefektetni, amelyek az esküdözést szükségtelenné teszik. Azt tanítja, hogy a tiszta igazság legyen szavaink zsinórmértéke. Legyen a ti beszédetek: Úgy, úgy; nem, nem; ami pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon."

Ezek a szavak elítélik azokat a haszontalan kifejezéseket, henye töltelékszavakat, amelyek a szentségtörés határait súrolják. Elvetik a színlelő udvariaskodást, az igazságtól való eltérést, a hízelgő beszédmódot, a túlzásokat, az üzleti életben előforduló megtévesztéseket, amint ez ma a társadalmi és üzleti életben szokásos. Jézus szavai azt tanítják, hogy senkit sem nevezhetünk őszintének, becsületesnek, aki másnak igyekszik feltűnni, mint ami a valóságban, vagy akinek szavai nem fejezik ki szívének igazi érzelmeit.

Ha az emberek Krisztusnak e tanításait tiszteletben tartanák, a sok rossz véleményt és barátságtalan ítéletet elhallgatnák, mert kicsoda képes őszintén az igazságot vázolni, amikor mások eljárását és indokait bírálja?! Hányszor befolyásolja károsan az ítéletet a büszkeség, a szenvedély és a személyes érzékenység?! Minden egyes szó, pillantás, sőt még a hanglejtésünk is kifejezhet valótlanságot; vagy olyan módon is adhatunk elő tényeket, hogy azok a hallgatókban rossz benyomást keltsenek. Tehát minden, ami “ezen felül van - az igazságon -, a gonosztól van.

Minden, amit a keresztény tesz, legyen olyan tiszta, mint a napsugár! Az igazság Istentől van, a csalás azonban minden formájában az ördögtől származik, s aki bármely irányban eltér az igazságtól, az a gonosz uralma alá veti magát. Nem mindig könnyű dolog az igazságot megmondani, főképpen pedig akkor nem, ha nem ismerjük teljesen. 71. oldal Hányszor akadályozza előítélet, lelki hajlam, hiányos ismeret és helytelen megítélés olyan ügyek világos megértését, amelyekkel foglalkozunk. Csak akkor vagyunk képesek őszintén megmondani az igazságot, ha gondolatainkat állandóan Ő vezeti, aki az igazság.

Krisztus parancsolja Pál apostol által: A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen (Kol 4:6)! Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak (Ef 4:29). E bibliaszövegek fényében láthatjuk, hogy Jézus a Hegyi Beszédben elítélt minden gúnyt, léhaságot és szemérmetlen társalgást. Ezek a szövegek azt kívánják, hogy szavaink ne csak igazak, hanem tiszták is legyenek.

Akik Krisztustól tanulnak, azoknak nem lesz közösségük a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel (Ef 5:11). Mind beszédükben, mind életükben egyszerűek, nyíltak és igazak, mert törekszenek a szentekkel való közösségre, akiknek szájában nem találtatik álnokság. 
 
0 komment , kategória:  Jézus I.  
Jézus, Te égi, szép / ének
  2014-08-22 21:41:20, péntek
 
  Jézus, Te égi, szép, tündöklő fényű név,
Legszentebb itt alant e föld ölén.
Benned van irgalom, Terólad zeng dalom,
Erőd magasztalom, ragyogj felém!

Az élet száz veszély - én lelkem mégse félj,
Míg Ő hord karjain, hű Mestered,
Elhagynak emberek, mit árt, ha Ő veled.
Töröld le könnyedet, Jézus szeret.

Akaratod nekem mutasd meg szüntelen,
Ne rejtsd el Mesterem tetszésedet,
Alázattal tele, hadd merüljek bele,
Hisz idegenbe' jár itt gyermeked.

Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen
Fényedből fénysugár az életem,
Míg a homályon át a lelkem otthonát,
Világosságodat elérhetem. 
 
0 komment , kategória:  Jézus I.  
Jézus Szíve, legtisztább szív / ének
  2014-08-22 21:39:46, péntek
 
  Jézus Szíve, legtisztább szív,
Kegyelem oltára,
Boldog, aki tehozzád hív,
S szívét hozzád tárja.
Vércseppjeid a világnak
Bűneit lemosták,
Rólam is a gyarlóságnak
Tisztítsad le foltját.

Jézus Szíve, szelídségnek
Titkos iskolája,
A mennyei dicsőségnek
Legszebb koronája.
Szívemet tedd szent Szívedhez
Hasonlóvá, kérlek,
Szívemet fűzd a tiédhez,
Jóvá, szelíddé tedd.

Jézus Szíve, add hogy mindig
Szeresselek jobban;
Ha ér bőség, ha ér ínség,
Jó és rossz napokban.
Légy te, szent Szív, én istápom,
Légy te menedékem,
A sötétben napvilágom,
Kincsem, dicsőségem.

Jézus Szíve, szűz Anyának
Drága szép virága;
Az ő szíve alatt támadt
Lelkünk boldogsága.
Jézus Szíve s Máriáé
Hajoljatok össze,
Szíveinket, ha szétválnak,
Ti fűzzétek össze.

Legyen hála az Atyának,
Ki minket teremtett!
Legyen hála szent Fiának,
Ki pokoltól mentett!
Hála néked, ó, Szent Lélek,
Minden ajk ezt zengje,
Hála Jézus szent Szívének
Mind földön, mind mennybe'! 
 
0 komment , kategória:  Jézus I.  
Szent Patrik imája
  2014-08-12 20:29:23, kedd
 
  Urunk Jézus,
te légy velünk, te légy előttünk!
Urunk Jézus,
te légy mögöttünk, te légy bennünk!
Urunk Jézus,
te légy alattunk, te légy fölöttünk!
Urunk Jézus,
te légy megengesztelődésünk,
te légy békességünk!
Urunk Jézus,
Állj jobbunkon és állj balunkon!
Urunk Jézus,
légy mellettünk, ha lefekszünk és ha fölkelünk!
Urunk Jézus,
te légy azok szívében, akik ránk gondolnak!
Urunk Jézus,
te légy azok ajkán, akik ránk gondolnak!
Urunk Jézus,
te légy azok ajkán, akik rólunk beszélnek!
Urunk Jézus,
te légy minden szemben, mely minket lát!
Urunk Jézus,
te légy minden fülben, mely minket hall! 
 
0 komment , kategória:  Jézus I.  
Tüzes Uram, Jézus / ének
  2014-08-05 12:47:10, kedd
 
  Tüzed, uram, Jézus szítsd a szívemben,
Lángja lobogjon elevenebben.
Ami vagyok és mind, ami az enyém,
tartsd a kezedben, igazi helyén. refrén

Életem útja örök örömem.
Fény a sötétben csak te vagy nekem.
Hallod imám, és bármi fenyeget,
Nem hagy el engem tart a te kezed!

Szorongat a sátán, de te velem vagy
Hű szabadítom, aki el nem hagy.
Ennek a világnak fekete egén,
Lényed a csillag, sugarad a fény. refrén

Jön az örök nap, már közeledik ő,
Mennyei honban hazavinni jő.
Röpke pillanat, míg tart a keserű,
Jézus elém jön, örök a derű. refrén 
 
0 komment , kategória:  Jézus I.  
Előtted Jézusom leborulok
  2014-08-05 06:52:23, kedd
 
  Előtted, Jézusom, leborulok,
Féktelen bűnös, én, hozzád bújok.
Ó, kérlek, hogy nékem malasztot adj,
Hisz Te a bűnöshöz irgalmas vagy.

Szép piros véreddel öntözgettél,
Amikor elestem, fölemeltél.
Légy azért irgalmas, és meghallgass,
Mennyei erőddel, ó, támogass!

Tehozzád, Jézusom, felkiáltok,
Földről az ég felé felsóhajtok:
Szívemnek kapuját zárd be, kérlek,
Hogy helyet ne adjon a véteknek.

Vádolom magamat, mert vétettem,
Fölséges színedet megsértettem.
Hozzád, ó, Jézusom, fohászkodom,
Hogy többé nem vétek, megfogadom.

Esengő szavamat meghallgassad,
Ó, szelíd Jézusom, s ez egyet add:
Hogy végső órámban kiálthassam,
Szent Neved, Jézusom, kimondhassam. 
 
0 komment , kategória:  Jézus I.  
Mindennapi imádság Jézus Szentséges Szívéhez
  2014-08-04 15:49:38, hétfő
 
  Jézus Szentséges Szíve, a mai napon Tebenned, a Te kegyelmedben akarok élni,
benne megmaradni, akármi történik is.
Tarts távol a bűntől, és erősítsd akaratomat, hogy ügyelni tudjak érzékeimre, képzeletemre és szívemre.
Segíts, hogy megszabaduljak bűnre vezető hibáimtól. Kérlek, add meg ezt nekem a Szeplőtelen Szűzanya által.

 
 
0 komment , kategória:  Jézus I.  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
2018.03 2018. április 2018.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2245 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 267
  • e Hét: 1829
  • e Hónap: 7496
  • e Év: 38755
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.