Regisztráció  Belépés
keresztenyhivek.blog.xfree.hu
Milyen csodálatos igazság : Isten a mi Kősziklánk! Római Katolikusok - Beatrix Rózsa
1978.02.12
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 44 
Ima Mária hét öröméről
  2014-12-08 13:38:49, hétfő
 
  (Őseink nemcsak a Fájdalmas Anyát tisztelték Máriában, hanem együtt éreztek örömeiben is. Különösen Mária hét öröméről szerettek elmélkedni. Néhány évvel a mohácsi vész után írták le ezt a szöveget, amelyet az "Őseink legszebb imádságai" közöl.
Thewrewk-kódex)

Ó Boldogságos szent Szűz Mária, Szentháromságnak temploma, mikor a malasztnak teljessége benned megnyilvánult és benned fogantatott a dicsőség királya:
-ez első örömöd okáért kérünk, hogy Ő általa megoltalmazva, az örök halhatatlan földre vitessünk. Amen. Ave Maria...

Második örömöd az volt, hogy mikoron te szép tengeri csillag a fényes Napot szülted, szüzen megmaradtál és el nem változtál:
- ó kegyességes Anya, szentséges Szűz Mária: légy minékünk igaz utunk a te szent Fiadnál. Amen. Ave Maria...

Harmadik örömöd volt, hogy a fényes csillag megjelent, és mikor szent Fiad megszületett és láttad, a három szent királyok hogyan imádták őt mint Istent és ajándékokkal tisztelték:
- ó áldott Szűz Mária, e világnak fényes csillaga, legyünk tiszták mi bűneinkből, temiattad, Szűz Mária. Amen. Ave Maria...

Negyedik örömöd volt, mikor a szép Jézus harmadnapon halottaiból feltámadott, ki miatt hitünk erősödött:
- ó kegyelmes Teremtőnek boldog szülője, könyörögj érettünk minden órában, hogy a te szent örömöd miatt mi evilági életünk munkája után eljussunk a mennyei szentek karába. Amen. Ave Maria...

Ötödik örömöd volt, édes Szűzanya, mikoron láttad a te szent Fiadat fölmenni az örök dicsőségbe:
- e szent örömnek miatta ne essünk az ördög hatalma alá, hanem felmenjünk a mennyországnak magasságára, s ott szüntelen vigadjunk veled és a te szent Fiaddal, édes szép szűz Mária. Amen. Ave Maria...

Hatodik örömöd akkor volt, mikor a mennyből nyelv képében a Szentlélek leszállott:
- azért a szent, boldog öröm miatt kérjed Szűz Mária a te szent Fiadat, hogy e számkivetésnek idejére bocsássa meg a mi bűneinket, hogy ne leljék meg bűneinket a nagy ítéletnek napján. Amen. Ave Maria...

Hetedik örömöd, Szűz Mária, az volt, mikoron a te édes Fiad, Jézus, e gyarló világból kihívott a mennynek országába és fölmagasztalt minden angyali karok fölött:
- ó kegyességnek Szűz Szülője, érezzük a te szent jóvoltodnak ajándékát, hogy távoztasd el tőlünk a bűnnek undokságát, add meg elménk tisztaságát, aztán vígy be minden szentekkel a mennyországnak boldog örömébe. Amen. Ave Maria..
 
 
0 komment , kategória:  Szűz Mária  
Mária dicsérete a Szentbeszéd után
  2014-12-08 13:37:05, hétfő
 
  (Mintegy hatszáz évvel ezelőtt a szentbeszéd után a hívő nép Miatyánkot és Avé-t imádkozott, utána pedig a Boldogasszony tiszteletére sok helyütt, mint középkorvégi irodalmunk tanúsítja (Peer-kódex, Gyöngyösi-kódex), ezt az alább közölt szép Mária-dicséretet imádkozta, amelyre minden bizonnyal a nép felelt.)

Irgalomnak anyja, Mária!
Atyaistennek jegyes leánya!
Úr Jézus Krisztusnak szülője!
Szentléleknek lakodalma!
Szentháromságnak székeshelye!
Mennyei szent angyaloknak
szerető szent asszonya!

Prófétáknak élete!
Apostoloknak doktora!
Mártíroknak pálmája!
Hitvallóknak tanúsága!
Szüzeknek virága!
Özvegyeknek dicsősége!
Házasoknak segedelme!
Purgatóriumbeli halottaknak hiedelme!
Földön való bűnösöknek nagy
reménysége!

Paradicsomnak gyönyörűsége!
Mennyországnak kapuja!
Ó nemes asszonyom!
Szüzességes Mária!
Szeplőtelen Szűz!
Felmagasztalt Szűz Mária!

Szentséges és tisztelendő szűz Mária!
Édességes és dicsőséges Szűz Mária!
Könyörögj érettünk!
 
 
0 komment , kategória:  Szűz Mária  
Óh SZűzanyám, korona fejeden
  2014-12-08 13:33:32, hétfő
 
  ÓH SZŰZANYÁM KORONA FEJEDEN
MIT EGYKORON FIAD RÁHELYEZETT
NAGYON FÉNYES A TIZENKÉT CSILLAG
DE A LEGFÉNYESEBB CSILLAG TE VAGY.

OH SZŰZANYÁM,CSILLAGOK CSILLAGA
TE VEZESSÉL MINKET A JÓ ÚTRA
A CSILLAGKORONÁS ÚTON JÁRJUNK
TŐLED ANYÁNK SOHA EL NE VÁLJUNK.

ÓH SZŰZANYÁM RÓZSAFÜZÉR ANYJA
TANÍTOTTÁL GYERMEKEKET RÁJA
IMÁDSÁGGAL MINDENT ELÉRHETÜNK
SZERETETET,BÉKESSÉGET KÉRÜNK.

ÓH SZŰZANYÁM TÁRD KI FELÉNK KEZED
VIGASZTALD MEG MEG AZ ÁRVÁT ÖZVEGYET
ELESETTET,BETEGET VÉDELMEZZ
HOGY A GONOSZ NE ÁRTSON SENKINEK

ÓH SZŰZANYÁM,HA SÖTÉT FELHŐ JÖN
SZENT KEZEDDEL FOGD MEG A KEZÜNKÖT
GYULLASZT KI A CSILLAGOS KORONÁD
VAKÍTSD MEG A GONOSZNAK MUNKÁJÁT

ÓH SZŰZANYÁM REGGEL,DÉLBE,ESTE
JUTTASD ESZEMBE SZENT KEGYELMEDET
MERT HA OTT VAGY NEM ÉRHETI VESZÉLY
LELKEM MÉLYÉN AZT SUTTOGOD NE FÉLJ.
 
 
0 komment , kategória:  Szűz Mária  
Kilenced
  2014-12-07 17:42:33, vasárnap
 
  A lourdesi Szűzanya tiszteletére és közbenjárásáért

Nem juthat el mindenki Lourdesba.
Sokan csak lélekben zarándokolunk oda, és elmélkedünk Isten nagyságáról.

Ha február 3.-án kezdjük a kilencedet, a lourdesi jelenések emléknapjára (február 11.) fejezzük be, de természetesen bármikor imádkozható.

Az ima menete:

1) Események
2) Elmélkedés a történtekről
3) Előkészítő ima mind a kilenc napra:

Kérünk Téged, Úr Isten, előzd meg kegyelmeddel a mi cselekedeteinket és kísérd a Te segítségeddel tetteinket, hogy minden imádságunk és munkánk tőled vegye kezdetét és általad végződjék.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik, a szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön -örökké. Amen.

4) Napi könyörgés
5) Befejezés (hármas könyörgés) mind a kilenc napra:

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, sz Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, sz Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, sz Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Egészen szép vagy, Mária ! - És szeplő nincsen tebenned!
Te vagy Jeruzsálem dicsősége! -Te vagy Izrael öröme!
Te vagy nemünk büszkesége! - Te a bűnösök Szószólója!
Ó, Mária, Mária! bölcsességnek széke! - Könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk!

Imádkozzunk! Hatalmas Isten,, ki a Boldogságos Szűznek szeplőtelen fogantatása által Szent Fiadnak méltó hajlékot készítettél, leborulva kérünk Téged, hogy amint Isteni Fiadnak előrelátott érdemei miatt minden bűnös szennytől megőrízted a názáreti Szüzet, úgy részesíts minket is az Ő pártfogása útján kegyelmedben, hogy tiszta lélekkel juthassunk el hozzád. Irgalmas Isten, mindannyiunk Ura és Kormányzója, tekints kegyesen a te szolgádra XVI. Benedekre, akit Egyházad legfőbb pásztorává rendeltél és engedd, hogy szavával és példájával mindazoknak örök üdvére váljék, akik élén áll és hogy a rábízott nyájjal együtt a mennyei boldogságnak részesévé lehessen. Jóságos Isten, mindannyiunk oltalma és menedéke, hallgasd meg kegyesen Anyaszentegyházadnak minden könyörgését és a Te végtelen irgalmasságodból engedd, hogy amit bizalommal kérünk, azt valóban el is nyerhessünk. Amen.
 
 
0 komment , kategória:  Szűz Mária  
Léonce de Grandmaison SJ.- Imádság Igaz szívért
  2014-12-07 16:17:30, vasárnap
 
  Szűz Mária, Jézus Anyja, őrizd meg szívemet, hogy gyermeki, tiszta és átlátszó legyen, mint a forrás! Adj nekem egyszerű szívet, amelynek nincs kedvére a komor töprengés. Szívet, amely nagylelkűen odaajándékozza magát, és bensőségesen osztozik a fájdalomban! Hű, és nemesen érző szívet, amely semmi jót nem feled, és semmi rosszért nem neheztel. Hűséges és nemes szívet, ami semmi jót nem felejt, és semmi rosszat nem tesz. Tedd, hogy szívem szelíd és alázatos legyen, szeressen a viszontszeretés igénye nélkül, boldog legyen, ha más szívekben hátérbe szorul az isteni Szív mögött. Adj nekem nagy, győzhetetlen szívet, amelyet semmi hálátlanság be nem zár, semmi közömbösség ki nem fáraszt. Szívet, amely Jézus Krisztus dicsőségéért felemészti magát, és szeretetétől olyan sebet hord, amely csak a mennyben gyógyul be.

(P. de Grandmaison S.J.)

Forrás: Virtuális Plébánia 
 
0 komment , kategória:  Szűz Mária  
Ima a betegekért
  2014-12-06 19:28:33, szombat
 
  Mária, Jézus anyja, kérlek, virrassz a földkerekség minden betegének ágya mellett!
Különösen azok mellett, akik ebben az órában veszítik el öntudatukat,
Akik haláltusájukat vívják,
Akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra,
Akik fájdalmukban írnak és jajgatnak,
Akiket senki nem ápol,
Akik járni szeretnének, de ágyhoz vannak kötve,
Akiknek pihenniük kellene, de a szükség munkára kényszeríti őket,
Akik nyugtalanul hánykolódnak ágyukon, nem tudnak aludni, az éjszakát nyitott szemmel töltik,
Akiket betegségük miatt családjuk szegénységének gondja is kínoz,
Akiknek végleg le kell mondaniuk jövőbeli terveikről,
Akik nem hisznek az örök életben,
Akik nem tudják, hogy Krisztus szereti őket. Ámen.


 
 
0 komment , kategória:  Szűz Mária  
Önmagunk felajánlása a Szűzanyának
  2014-12-06 19:27:41, szombat
 
  Mária Szeplőtelen Szíve, a mai napon a te kezeidben megújítom keresztségi fogadalmam.
Örökre ellene mondok a sátánnak, örömünk ellenségének, ellene mondok megtévesztéseinek, csábításainak és műveinek.
Teljesen Jézusnak adom magamat, Isten irántunk való szeretete élő jelének.
Hogy egyre hűségesebb lehessek hozzá, és hogy teljesen Isten gyermekeként élhessek, rád bízom magamat, Szeplőtelen Mária, anyámnak és úrnőmnek választalak.
Mint egy gyermek, rád bízom és neked szentelem életemet, családomat, a közösséget, amelyben élek.
Rendelkezz velem mindenkor a te szíved szerint, Mária, óvj meg a bajoktól és védj meg a gonosztól.
Az utolsó napon fogadj karjaidba és mutass be Jézusnak, mint a te gyermekedet. Akkor a lelkem örvendezni fog örömében, elkezdődik az én mennyországom és örök Istent dicsérő ének lesz, veled együtt, ó, irgalmasság anyja. Ámen.

Forrás: Gabriele Amorth: Szabadíts meg!
 
 
0 komment , kategória:  Szűz Mária  
Anyánk, szeretett Királynőnk
  2014-12-06 19:26:30, szombat
 
  Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!

Mária Szeplőtelen Szíve, fogadj el, amint vagyok és tégy olyanná, amilyenné Te kívánsz engem tenni.

Mária, Anyám vagy, én a Tied vagyok.
Mária, Te Királynőm vagy, szolgálok Neked.
Mária, Te Úrnőm vagy, engedelmeskedem Neked.
Mária, Te tanítóm vagy, hallgatok Rád.
Mária, Te csillagom vagy, követlek Téged.
Mária, Te erőm vagy, Veled együtt küzdök.
Mária, Te oltalmam vagy, Rád bízom magam.
Mária, Te szentélyem vagy, Szeplőtelen Szívedben elrejtőzve akarok élni, szeretni, szenvedni Jézusért és meghalni. Ámen.

Anyánk, szeretett Királynőnk, add a Te lelkületed minden munkához, cselekedetünkhöz, add a Te védelmedet, szereteted és segítségedet egész napon át. Engedd, hogy mi és Isten minden szolgája a Te Szeplőtelen Szívedben lakozhassunk.
 
 
0 komment , kategória:  Szűz Mária  
Szűzanya által tanított ima
  2014-12-06 19:23:18, szombat
 
  Drága Szűzanyánk, könnyeiddel mosd tisztára kéréseinket, szándékainkat, és azokat, akiket eléd hozunk. Mire Fiad szent szívébe érünk, vagy érnek szándékaink, addigra le tudjuk rázni földi gyarlóságainkat és bűneinket. Édesanyánk, könnyeiddel mosd tisztára kéréseinket, és szándékainkat! Rostálj meg minket, hogy tisztán érjünk Szentfiad szívébe! Drága Jézusunk, a te szent véred mossa teljesen tisztára szívünket, kéréseinket, szándékainkat, hogy mire az Atya elé kerülünk, egyszerűk, kicsik és tiszták legyünk. Drága Jézusunk, segíts, hogy egyszerűen és alázattal tudjunk könyörögni és irgalomért esedezni. Mennyei Atyánk, ölelj körül irgalmas szereteteddel, és könyörülj rajtunk! Bocsáss meg nekünk, bűnös, és eleső gyermekeidnek! Irgalmaddal és szereteteddel ölelj körül minket. Irgalmas, szent szívedbe rejts el, és oltalmazz minket! Irgalmas szereteteddel végy körül minket! Amen.

Veronika Márta

Forrás: Engesztelők lapja
 
 
0 komment , kategória:  Szűz Mária  
A Szűzanya medjugorjei felhívása:
  2014-12-06 19:20:11, szombat
 
  Drága gyermekeim!

Személyes megtérésre hívlak titeket. Ez a ti időtök. Nélkületek a jó Isten nem tudja megvalósítani a tervét. Drága gyermekeim, növekedjetek nap-nap után az imán keresztül, hogy közelebb jussatok Istenhez!

ADOK NEKTEK FEGYVERT GÓLIÁT ELLEN.

ÍME, AZ ÖT KŐ:


1. IMA - RÓZSAFÜZÉR - SZÍVBŐL ÁRADÓ IMA 2. EUCHARISZTIA
3. SZENTÍRÁS - BIBLIA - EVANGÉLIUMOK 4. BÖJT
5. GYÓNÁS

Forrás: REMÉNY-HANG
 
 
0 komment , kategória:  Szűz Mária  
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 44 
2018.05 2018. Június 2018.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2245 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 42
  • e Hét: 478
  • e Hónap: 4309
  • e Év: 59765
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.