Regisztráció  Belépés
keresztenyhivek.blog.xfree.hu
Milyen csodálatos igazság : Isten a mi Kősziklánk! Római Katolikusok - Beatrix Rózsa
1978.02.12
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/9 oldal   Bejegyzések száma: 87 
Áldott, légy Istenem
  2015-03-29 12:04:30, vasárnap
 
  Áldott, légy Istenem! Köszönöm neked.
Megtartod életem, köszönöm neked.
Köszönöm a Golgotát, a szent Fiadnak halálát.
Köszönöm neked, köszönöm neked!
Áldott, légy Istenem! Köszönöm neked.
Áldott, légy Istenem! Köszönöm neked.
Megtartod életem, köszönöm neked.
Köszönöm az éjszakát, a ragyogó holdsugárt.
Köszönöm neked, köszönöm neked!
Áldott, légy Istenem! Köszönöm neked.
Áldott, légy Istenem! Köszönöm neked.
Megtartod életem, köszönöm neked.
Köszönöm az életet, a mindennapi kenyerem.
Köszönöm neked, köszönöm neked!
Áldott, légy Istenem! Köszönöm neked.
Áldott, légy Istenem! Köszönöm neked.
Megtartod életem, köszönöm neked.

Amen.
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok I.  
Ima papi és szerzetesi hivatásokért
  2015-03-20 18:57:53, péntek
 
  Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra!
Urunk, mint árvák sírunk előtted!
Kérünk téged, a Boldogságos Szűzanya a Magyarok Nagyasszonya közbenjárására,
adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat!
Jézusunk adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat!


Forrás: Mindszenti Plébánia - Miskolc
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok I.  
Esti fohász
  2015-03-13 19:40:00, péntek
 
  Krisztus Urunk adta nekünk az egymás iránti szeretet új parancsát. Kérjük őt: Növeld, Urunk, néped szeretetét!
Jó Mester, taníts arra, hogy testvéreinkben téged szeressünk,
és ami jót velük teszünk, neked tegyük!
Növeld, Urunk, néped szeretetét! Amen. 
 
0 komment , kategória:  Imádságok I.  
Imádság az emberiségért
  2015-03-13 19:35:13, péntek
 
  Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb Szíve oltalmaz. Az Ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad mindenhatóságát dicsérjük mindörökké.

Forrás: Keresztény zene - Facebook 
 
0 komment , kategória:  Imádságok I.  
Napzáró fohász
  2015-03-13 19:11:26, péntek
 
  Urunk, Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben-lélekben a tieid maradjunk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. 
 
0 komment , kategória:  Imádságok I.  
Ima Ferenc pápáért
  2015-03-13 19:08:30, péntek
 
  Uram, örök élet és igazság forrása, add a te pásztorodnak, a Pápának, a bátorság és az igaz ítélet lelkét, a bölcsesség és a szeretet lelkét. A gondoskodására bízottak hűséggel való kormányzása által, mint Péter apostol utódja és Krisztus földi helytartója, építhesse egyházadat az egység, a béke és a szeretet szentségévé az egész világ számára. Kérjük ezt Jézus Krisztus Urunk, a te Fiad, közbenjárására, aki Veled és a Szentlélek egy Istennel együtt él és uralkodik, most és mindörökké. Amen
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok I.  
Köszönöm Istenem
  2015-02-23 16:49:03, hétfő
 
  Köszönöm, Istenem,
hogy gondod van reám.
Bajban, nyomorban
vigyázol reám.

Nehéz próbák közt is
őrzöd gyermeked.
Áldom, magasztalom
szent szent szent neved. Amen.
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok I.  
Esti dicséret
  2015-02-21 18:47:27, szombat
 
  Te, mérhetetlen Hármas-Egy,
mindent hatalmad alkotott,
időknek rendjét megszabod,
idők előtt örökre élsz.

Te önmagádban Teljes-Egy,
boldog magadban teljesen,
tündöklőn tiszta, egyszerű:
a mennyet, földet átfogod.

Atyánk: kegyelmek kútfeje,
Fiú: fényének sugara,
s kettő közt, Lélek, szent Kapocs:
véget nem érő Szeretet!

Ősforrás, boldog Hármas-Egy,
belőled támad az Erő,
mely mindent éltet, létrehoz,
s minden teremtményt feldíszít.

Fogadj örökbe minket is,
s te koronázd meg életünk,
örökre híven hadd legyünk
fényben tündöklő templomod.

Az angyalokhoz társul adj
az égi Házban minket is,
hogy hálás szívünk énekét
zengjük nevednek szüntelen! Ámen

 
 
0 komment , kategória:  Imádságok I.  
Reggeli ima
  2015-02-21 18:44:34, szombat
 
  SZOKÁSOS KEZDET: Szent atyáink imái által, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj rajtunk! Ámen.

Dicsőség néked, Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke,

ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz,

minden jónak kútfeje

és az életnek megadója,

jöjj el és lakozzál mibennünk,

és tisztíts meg minket minden szennytől,

és üdvözítsd, Jóságos,

a mi lelkünket!Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk!Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,

most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen.Szentháromság, könyörülj rajtunk!

Urunk, tisztíts meg bűneinktől!

Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket!

Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiának és Szentléleknek,

most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen.Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy,

szenteltessék meg a te neved,

jöjjön el a te országod,

legyen meg a te akaratod,

mint a mennyben, úgy a földön is!

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.

és bocsásd meg a mi vétkeinket,

amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek

És ne vígy minket a kísértésbe,

de szabadíts meg a gonosztól!

Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Ámen.Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,

most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen.Jertek, imádjuk a mi Királyunkat és Istenünket!

Jertek, imádjuk Krisztust, a mi Királyunkat és Istenünket!

Jertek, boruljunk le és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi Királyunkat, Urunkat és Istenünket!SZENTHÁROMSÁG TROPÁR, 1. HANG: Álmomból ébredvén eléd borulok, Jóságos,

és az angyalok énekét zengem neked, Nagyhatalmú:

Szent, szent, szent vagy, Istenünk,

a testnélküliek oltalma által irgalmazz nekünk!DICSŐSÉG. 2. HANG: Fölemeltél, Uram, fekvőhelyemről és az álomból,

világosítsd meg szívemet és elmémet,

nyisd meg ajkaimat, hogy neked, Szentháromság, így énekeljek:

Szent, szent, szent Vagy, Istenünk,

összes szenteid imái által irgalmazz nekünk!MOST ÉS.. 3. HANG: Váratlanul jön el a Bíró,

és fölfedi mindenkinek tetteit.

Azért éjfélkor is remegve kiáltok:

Szent, szent, szent Vagy, Istenünk,

az Isten szülőért irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!Álmomból ébredve hálát mondok neked, Szentháromság, hogy nagy jóvoltod és hosszútűrésed folytán meg nem nehezteltél rám, ki bűnös és tunya vagyok, s nem veszítettél el vétkeim által, hanem - bár kétségbeesésbe süllyedtem - ismert emberszereteteddel föl emeltél, hogy fölvirradjak, és hatalmadat dicsőítsem. Világosítsd meg most lelki szemeimet is, és nyisd meg ajkamat, hogy igédet megtanuljam, parancsaidat átért sem, és akaratodat teljesítsem, hogy szívbeli töredelemmel zenghesse téged, s magasztaljam legszentebb nevedet, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen.Dicsőség neked, Királyom, mindenható Úristen, mert emberszerető isteni gondviselésed által méltóvá tettél engem, érdemetlen, bűnös szolgádat, hogy álmomból fölébredjek, s szent házadba eljönni szerencsés lehessek. Fogadd el, Uram, az én könyörgésem szavát is, mint a szellemi szent erőkét, s tüntess ki azzal, hogy eléd önthessem beszennyezett ajkam dicsérő szavait, hogy lelkem égő lámpásával én is társa lehessek az okos szüzeknek, s dicsőíthesselek téged, az Atyával és Szentlélekkel együtt dicsőítendő Isten-Igét. Ámen.Áldalak téged, fölséges Isten, irgalmasság Ura, ki velem mindenkor nagy és kimondhatatlan dolgot műveltél, dicső dolgokat, miknek nincs számuk, s üdítő álmot ajándékoztál nekem, hogy testem erőtlenségét és fáradozásaimból eredő ernyedtségét kipihenhessem. Hálát adok neked, hogy nem veszítettél el bűneimmel együtt, hanem, bár gondokban vergődtem, ismert emberszereteteddel fölemeltél, hogy dicsőítsem hatalmadat. Kérem azért a te kimondhatatlan irgalmadat, világosítsd meg értelmemet és szemeimet, frissítsd föl alvástól elrestült elmémet, s nyisd meg ajkaimat, hogy beteljenek dicséreteddel, s téged, mindenben és mindenkitől dicsőítendő Istent, szüntelenül vallj alak és magasztaljalak, mint kezdetnélküli Atyát, egyszülött Fiaddal, legszentebb, jóságos és életteremtő Lelkeddel együtt most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.Legszentebb Nagyasszonyunk, Istenszülő! Űzd el tőlem, alázatos és gyarló szolgádtól mindenekfölött hat hatós szent imáiddal a jóra való restséget, feledékenységet, szórakozottságot és meggondolatlanságot; megrögzött szívemből, elsötétült lelkemből pedig távolíts el minden gonosz és káromló gondolatot és förtelmet! Oltsd ki szenvedélyeim tüzét is, mert gonosz és szerencsétlen vagyok! Szabadíts meg rossz tetteim emlékétől s a gonosz kívánságoktól! Ments meg minden bűnös cselekedettől! Mert téged áld minden nemzedék, s a te legdrágább nevedet dicsőíti örökkön-örökké. Ámen.IMA BŰNBOCSÁNATÉRT: Töröld el, távoztasd, bocsásd meg, Istenem, minden szándékos és akaratlan vétkeimet, melyeket szóval és tettel, gondolattal vagy kívánsággal, tudva vagy tudtomon kívül, éjjel vagy nappal elkövettem! Bocsásd meg nekem mindezeket, mint jóságos és emberszerető!IMA FELEBARÁTAINKÉRT: Emberszerető Urunk, bocsáss meg azoknak, kik bennünket gyűlölnek, vagy sértegetnek! Tégy jót jótevőinkkel; felebarátainknak, rokonainknak és az elhagyatottaknak is add meg üdvös kérelmeiket és az örök életet! Látogasd és gyógyítsd meg a betegen fekvőket, szabadítsd ki a rabságban sínylődőket, légy a tengeren levők kalauza s az utazók kísérője! Emlékezzél meg az igaz hitben velünk egyvallású fogoly testvéreinkről, és mentsd meg őket minden gonosz támadástól! Könyörülj, Uram, mindazokon, akik bennünket arra kértek, hogy érettük imádkozzunk! Irgalmazz, Uram, mind azoknak, kik nekünk szolgálatokat tesznek vagy velünk irgalmasságot gyakorolnak; ajándékozd meg őket üdvös kérelmeik teljesítésével és az örök élettel! Emlékezzél meg, Uram, már elhunyt atyáinkról, testvéreinkről s mindazokról, kik az igaz hitben és tisztességben költöztek el! Emlékezzél meg, Urunk, a mi szegénységünkről is! Világosítsd meg elménket szent evangéliumod fényével, és vezérelj parancsaid ösvényére tisztaságos szent Anyád és összes szenteid imái által! Ámen.VALÓBAN MÉLTÓ dicsérni téged, Istenszülő,

a boldogságost és szeplőtelent

és a mi Istenünknek anyját.

Ki a keruboknál tiszteltebb

és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy,

ki az Istent, az Igét

sérülés nélkül szülted,

téged, valóságos Istenszülő, magasztalunk!ÜDVÖZLÉGY, Istenszülő Szűz Mária,

malaszttal teljes, az Úr van teveled!

Áldott vagy te az asszonyok között,

és áldott a te méhednek gyümölcse,

mert szülted nekünk Krisztust, az Üdvözítőt,

a mi lelkünk szabadítóját.

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,

imádkozzál érettünk, bűnösökért,

most és halálunk óráján! Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok I.  
Ígérem, hogy életemet megjavítom,
  2015-02-21 11:54:11, szombat
 
  Uram, Istenem, szívből bánom egész életem minden vétkét, mert ezzel
rászolgáltam büntetésedre; mivel hozzád, legnagyobb jótevőmhöz hálátlan
voltam; különösen pedig azért, mert téged, végtelenül jó Istent ezáltal
megbántottalak! Ígérem, hogy életemet megjavítom, és többé nem akarok
vétkezni. Jézusom, add ehhez kegyelmedet!

Amen

Forrás: Adoremus (könyörgés) 
 
0 komment , kategória:  Imádságok I.  
     1/9 oldal   Bejegyzések száma: 87 
2018.03 2018. április 2018.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 2245 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 102
  • e Hét: 1950
  • e Hónap: 7617
  • e Év: 38876
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.