Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/21 oldal   Bejegyzések száma: 208 
Evangélium
  2008-11-30 01:05:54, vasárnap
 
  Lk 21,34-36

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Vigyázzatok hát magatokra, hogy el ne nehezedjen szívetek a tobzódásban és részegségben, s az élet gondjai között, és az a nap meg ne lepjen titeket hirtelen. Mert mint a csapda, úgy fog lecsapni mindazokra, akik az egész föld színén laknak. Virrasszatok tehát, és minden időben imádkozzatok, hogy megmeneküljetek mindattól, ami be fog következni, és megállhassatok az Emberfia előtt.''

Bevezető ima: Uram, köszönöm, hogy édesanyádat nekünk adtad. Ő közelebb visz engem szívedhez. Add meg nekem a kegyelmet, hogy képes legyek Mária erényeit utánozni!

Kérés: Uram, add, hogy egyedül tied legyen a szívem!

1. A csend pillanatai. A mindennapok félelmei és gondjai távol tarthatnak minket Isten megismerésétől, szeretetétől, és az Ő szolgálatától. Gyakran nagyon elfoglaltak vagyunk, és minden olyan dologgal foglalkozunk, amit véleményünk szerint meg kell csinálnunk. Azonban a mi legfontosabb feladatunk az imádság. Ha minden reggel egy részt átelmélkedünk a Szentírásból, ez segít minket, hogy napunknak helyes irányt szabjunk. Ha megállunk egy kicsit, és benézünk egy kápolnába, és csendben letérdelünk, felismerhetjük, hogy azok az apró dolgok, amelyeket magunk körül oly fontosnak tartunk, a valóságban nem is olyan fontosak. Az idő, amelyet az imádáságnak szentelünk, valóban segít, hogy figyelmünket az igazán fontos dolgokra irányítsuk, és a dolgokat az örökkévalóság fényében szemléljük.

2. Végtelen szeretet. Isten minden egyes embert végtelen szeretettel szeret. Emberi értelem soha nem lesz képes Isten szeretetének nagyságát felfogni. Egy ismerős pap oly gyakran beszél "Jézus Krisztus határtalanul gazdag és ingyenes szeretetéről". Amikor ezeket a szavakat szenvedélyesen kiejti, Krisztus mélységes szeretete sugárzik belőle. Mindenkinek, aki Jézus irántunk való mély és örök szeretetét felismeri, ébernek kell maradnia, állhatatosan kell imádkoznia, és kitartónak maradni az erényekben. Krisztus óv minket attól, hogy szívünket megkeményítsük a megpróbáltatásokban és életünk nehézségei közepette. Szeretne megvédeni minket attól, hogy a világ veszélyei eltántorítsanak az Ő szeretetétől. Jézus azt akarja, hogy erényes életet éljünk, akkor egy nap majd alázatban és őszintén állhatunk az Emberfia előtt.

3. Gyengéd szeretet. Jézus azt akarja, hogy éberek és elővigyázatosak legyünk. Nem azt akarja, hogy védtelenül és sebezhetően rohanjunk ki e világ veszélyei közé. Jézusnak szüksége van a mi tiszta értelmünkre, és felelősségteljes viselkedésünkre minden körülmények között. Azonban azt is tudja, hogy néha csődöt mondunk. Krisztus a Getszemáni kertben vérrel verejtékezett, amikor magára vette bűneink teljes súlyát. Azt kérte Pétertől, hogy virrasszon és imádkozzon, de ő újra és újra elaludt. Később még meg is tagadta Jézust. Mi is olyanok vagyunk, mint Péter: bűnösök, akik hamar langyosak leszünk és ellustulunk, s így végül sokszor szem elől veszítjük Krisztus akaratát. Emiatt hibás döntéseket hozunk, és Jézust ejtjük a szívünkből. Ő azonban újra és újra magára irányítja figyelmünket, és gyengéden bátorít, hogy megújítsuk szeretetünket. Így tudja elmondani nekünk, hogy mit vár el tőlünk, ahogyan Péterrel is tette: "Harmadszor is megkérdezte tőle: "Simon, János fia, szeretsz?" Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: "Szeretsz engem?" S így válaszolt: "Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek." Jézus ismét azt mondta: "Legeltesd juhaimat!" (Jn 21,17)

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, örök Pásztor, a te mérhetetlen szereteted ösztönöz engem. Segíts, hogy úrrá tudjak lenni a világ veszélyein, és tiszta és erényes életet élhessek! Ha elesem, emlékeztess szeretetedre, és add meg a kegyelmet, hogy a te országodat tovább építsem!


Elhatározás: Ma meglátogatom a Szűzanyát, az én hőn szeretett édesanyámat, és elimádkozom egy szükséget szenvedőért egy Mária imádságot.
 
 
0 komment , kategória:  HIT  
Áldott, békés adventi napokat!
  2008-11-30 00:54:30, vasárnap
 
  Kedves Magyar Testvéreim!

Bár látjuk a minket körülvevő mostoha világot, mégis
hinnünk kell a szebb jövőben. Hinnünk kell a csodában,
hogy a Kárpát-medencében győzni fog az igazság és
megtépett, megtaposott zászlóink újra büszkén loboghatnak
a szélben.Mi vagyunk a Fény gyermekei, akik újra megtaláljuk
Istent és Őbenne egymást.
Ismét itt az angyaljárás, a reménysugár, újra megszületik a
Megváltó. Advent napjai hozzanak erőt és örömöt szíveinkbe.
Fogjuk meg egymás kezét , emeljük fel szívünket, adjunk hálát
Urunknak és bízzunk Isten hűségében, örök szeretetében.
"Isten, áldd meg a magyart!"


Áldott, békés adventi napokat kívánok szeretettel Isten áldásával,

Ballán Mária

Fogadjátok szeretettel:


Link


Link


Link


Link


Az első vasárnap angyala:

Négy héttel karácsony előtt valami nagyon fontos dolog történik: egy angyal kék köpenybe öltözve leszáll az égből, hogy közelebb húzódjon az emberekhez. A legtöbb ember ezt észre sem veszi, mert túlságosan el van foglalva mással. De azok, akik jól figyelnek, meghallják hangját. Ma van az első napja, hogy az angyal először szól, s keresni kezdi azokat, akik meg tudják és meg akarják hallgatni őt.

Az adventi koszorú hagyománya lelki megtisztulásra és megújulásra is alkalmat ad, hogy az ünnep, csakugyan ünnep legyen, és akkora figyelemmel fordulhassunk egymáshoz,amelyet mindannyian megérdemlünk.


ÁLDOTT, BÉKÉS KÉSZÜLŐDÉST KÍVÁNOK AZ ÜNNEPRE!
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Rónay Gy.:Advent első vasárnap
  2008-11-30 00:46:11, vasárnap
 
  Rónay György:Advent első vasárnapja

Amikor a fák gyümölcsöt teremnek,
tudhatjátok, hogy közel van a nyár.
Tűzre dobhatsz, Kertész, mert nem terem meg
korcs ágaimon más, mint a halál?
Amikor jelek lepik el a mennyet,
álmunkból kelni itt az óra már.
De ha hozzám jössz, pedig megüzented,
angyalod mégis álomban talál.
Meg akartál rajtam teremni, rossz fán;
Nem voltál rest naponta jönni hozzám.
Ajtóm bezártam. Ágam levetett.
Éjszakámból feléd fordítom orcám:
boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám!
Szüless meg a szívemben, Szeretet!
 
 
0 komment , kategória:  IRODALOM/VERSEK  
Mese az éjjeli pávaszemről
  2008-11-30 00:42:40, vasárnap
 
  WASS ALBERT: MESE AZ ÉJJELI PÁVASZEMRŐL

Persze, te még nem tudod, hogy miképpen van ez a dolog a pillangókkal. Hát
figyelj ide.
Az emberek nem mind jók. Nem bizony. Vannak, akik rosszat követnek el.
Nagyon sok rosszat. Mondhatnám így is: az emberek sokkal több rosszat
cselekszenek, mint jót.
Nézz körül a világban. Ami hibát találsz benne, az mind az emberek
rosszaságának a nyoma. Ami csúnyát látsz benne, az is mind az emberek
rosszaságának a nyoma. Az emberek rosszasága néha embertelenül megnövekszik,
és ilyenkor csúnya lesz a világ a városokban és mindenütt, ahol sok ember lakozik
együtt, olyan borzalmasan csúnya, hogy ha nem lennének erdők a világon, nem is
lehetne azt a rengeteg csúnyaságot elviselni.
Ez pedig azért van így, mivel minden rossz cselekedetnek nyoma marad ezen
a földön. Ez már így van. A Jóisten rendelte így. Az emberek rosszaságának a
nyomán csalán nő és egyéb gyom. Manapság sokszor látni se lehet ezeket a gonosz
gyomokat, mert az emberek cementtel és aszfalttal falazták be maguk alatt a földet,
hogy ne nőhessenek ki belőle ezek a gyomok. De azért ott vannak, hidd el, az
aszfalt alatt is. Érezni lehet őket, valahányszor rossz emberek közelébe tévedünk.
Így volt ez bizony, kezdettől fogva. És az Erdő Jó Szelleme szomorúan látta,
hogy sokasodik a földön a csalán és a gyom, sokasodik a sok csúnyaság, amit az
emberek rosszasága okozott. Fölszállt hát a Jóistenhez, arra a nagy, csillogó, fehér
felhőre, és azt mondta:
- Édes Jó Istenem, megbocsáss szolgádnak, de ez nem jól van így! Ha
megengedted, hogy minden emberi rosszaság valami csúnya gyomot hagyjon maga
mögött ezen a földön, úgy engedd meg azt is, hogy a jócselekedetnek is emléke
maradjon!
A Jóisten mosolygott, és ezt felelte:
- Legyen hát, amint kívánod. Eredj és teremts valami emléket a jótettek
számára is.
Az Erdő Jó Szelleme megköszönte az isteni ajándékot, és visszaszállt vele a
földre. Az erdő szélén megállt, és eltűnődve nézte az embereket, akik a mezőn
dolgoztak.
Egyszerre csak meglátott egy csapat vásott, rossz gyereket, kik azzal mulattak,
hogy kiszedték fészkéből a varjú fiát, és kínozták. Szárnyait tépdesték,
szorongatták, dobálták a levegőbe, és kacagtak a kínlódásán. Szegény varjúfiú sírt
és jajgatott, szülei pedig kétségbeesetten keringtek fölötte, de hiába kérlelték a
rossz gyerekeket, azok csak tovább gyötörték a kis varjúfiút.
Az Erdő Jó Szelleme nagyon elszomorodott ezen, mert látta, hogy
rosszaságuk nyomán mindenütt tüskés, mérges gyomok bújtak elő a földből, s látta
előre azt is, hogy amikor ezek a gyerekek felnőnek, csupa rosszaságot követnek el
azután is, és megtöltik gyomokkal a világot.
Nem nézhette tovább. Intett az erdőnek, és a fák haragosan zúgni kezdtek.
Intett a felhőknek, s a felhők dobálni kezdték villámaikat. Morajlottak haragjukban
a hegyek, süvöltött a szél, s a fák kinyújtották karmaikat a gonosz gyerekek felé.
Azok ijedt sikoltozásokkal futottak haza. A megkínzott varjúfiút pedig ott
hagyták a mezőn.
Egyetlen gyermek maradt csak a közelben. Ez nem játszott a többivel, hanem
apjának, anyjának segített pityókát kapálni. Mikor a gonosz kölykök elszaladtak,
odament az eldobott varjúfiúhoz, fölvette, megsimogatta, enni adott neki, és
megitatta friss forrásvízzel.
Az erdő már nem zúgott akkor. Figyelt.
A gyerek pedig fölmászott a fára és visszatette a varjúfiút a fészekbe, ahonnan
kiesett. Boldogan károgott a két öreg varjú, a fák mosolyogva bólogattak, és abban
a pillanatban, amikor a gyermek visszahúzta a kezét a fészekből, ott ült a tenyerén
egy szép, hófehér pillangó. A gyerek elbűvölten nézte. Ez volt az első pillangó a
világon.
Meglibbentette a szárnyait, és fölszállt a levegőbe. Olyan szép volt, hogy a
gyerek mosolyogva tekintett utána, és mosolygott az erdő is, a kék égbolt, és a
nagy, csillogó felhőn a Jóisten maga.
Azóta is, valahányszor valaki jót cselekszik ezen a világon, egy új pillangó
száll föl a levegőbe, s viszi a hírt a Jóistenhez. Mert a pillangót az Erdő Jó
Szelleme teremtette, s teremti azóta is, hogy nyoma maradjon a jóságnak.
Bizony ezen a világon sok a csalán és a gyom. De láthatod azért: pillangók is
vannak. Fehérek, sárgák, mindenféle színűek. Mert van jóság is az emberekben, s a
sok kicsi pillangó sok kicsi jótett hírét hordozza. És vannak szép, nagy,
ritkaszépségű pillangók is: ezek a ritka nagy jócselekedetek emlékei. Minél szebb
és nagyobb jót teszel: annál szebb, nagyobb és színesebb pillangó száll föl tetted
nyomán. Igyekezz hát, hogy amerre csak jársz, sok pillangó legyen!
Vedd föl a fészekből kiesett rigófiút, simogasd meg, és tedd vissza a fészkébe,
ügyesen. S valahonnan fölrepül majd egy pillangó, és tudni fogják a fák, a hegyek,
hogy mit tettél a rigó fiával.
Ne lépj reá a csigára, hanem tedd félre az útból, hogy más se léphessen reá, és
ettől újra megszületik egy pillangó.
Bárki, ha bajban van, segítesz rajta, ugye? Nem baj, ha az emberektől nem
kapsz érte hálát. Minden jótettedet egy pillangó hírül viszi, és tudni fog róla az
erdő, és a Jóisten, aki a csillogó, fehér felhőn ül, és örvend a pillangóknak.
Most pedig hadd mondjam el, hogy miképpen született meg az egyik legszebb
és legnagyobb pillangó: a nagy éjjeli pávaszem.
Élt egyszer valahol az erdő szélén egy szegény asszony. A nagy szegénységen
kívül egyebe se volt, csak két kicsi kecskéje és kilenc gyermeke. A két kicsi kecske
naphosszat az erdőn legelt, és csak estére tért haza, hogy megfejhesse őket a
szegény asszony, és megvacsoráztassa tejükből kilenc gyermekét.
Hát bizony egy este nem jött haza a két kicsi kecske. Hiába várta őket a
szegény asszony, hiába hívta őket, bizony csak nem jöttek. Sötét volt már, sírni
kezdett a kilenc éhes gyerek, és nem volt mit enni adjon nekik, mert lám a két kicsi
kecske nem volt sehol, hogy megfejhette volna őket.
Elindult hát az asszony egyedül, be a nagy, sötét erdőbe, hogy megkeresse a
két kicsi kecskét. Ment, ment, szólítgatta őket, és hát egyszerre csak meghallja
mekegésüket, jó messzire bent, a legnagyobb sűrűség közepén.
Nosza, indult is nagy sietve a mekegés felé. Egyszerre csak útját állta a
bükkfa.
- Ne menj a kecskéid után, szegény asszony - mondta a bükkfa -, elfogta
azokat a gonosz sánta boszorkány, és nem adja vissza úgysem!
- Eressz tovább, jó bükkfa - felelte a szegény asszony -, haza kell vigyem ám
a két kicsi kecskémet, meg kell fejjem őket, hadd vacsorázhassanak a gyermekeim!
- Eridj hát - sóhajtott a bükkfa -, és próbáld meg, de nem hiszem, hogy
odaadja őket a vén gonosz boszorkány!
Azzal félreállt az útból.
Ment, ment a szegény asszony tovább a sötét, sűrű erdőben, amerre a
mekegést hallotta. Útját állta a fenyőfa.
- Fordulj vissza, szegény asszony, ne menj a gonosz boszorkányhoz. Baj lesz
abból, tudom!
- Nem fordulhatok én vissza, jó fenyőfa, miképpen fordulhatnék ? - felelte a
szegény asszony.- Haza kell vigyem a két kicsi kecskémet, meg kell fejjem őket,
hadd vacsorázhassanak a gyermekeim!
- Eredj hát - sóhajtott a fenyő -, de baj lesz abból, bizony érzem!
Ment, kapaszkodott a szegény asszony a meredek sűrűségben. Sötét is volt
már nagyon. Mégis csak ment, amerre mekegni hallotta a két kicsi kecskét. Elébe
állott a kőszikla.
- Tapodtat se menj tovább, te szegény asszony! Bajt forral a vén gonosz
boszorkány!
- Mennem kell akkor is, jó kőszikla, mennem kell bizony - felelte újra a
szegény asszony -, haza kell vigyem a két kicsi kecskémet, meg kell fejjem őket,
hadd vacsorázhassanak éhes gyermekeim. Nem bánom én, akármit is forral az a
vén gonosz boszorkány!
Félreállt a sziklakő nagy szomorúan, s kapaszkodott tovább a szegény
asszony, fölfelé a meredek sűrűségben. Egy sűrű katlanból elébe kúszott a köd.
- Gyere, gyere, szegény asszony, itt vannak a kecskéid, gyere...
S ment a szegény asszony, amerre a köd vezette, ment a sűrű, sötét
sziklakatlanba. Nyirkos moha tapadt a fákhoz. Dohos penészszag ülte a levegőt.
Denevérek surrantak a sötétben. De a szegény asszony csak ment, ment, amerre a
köd vezette volt.
S hát egyszerre csak egy nagy, mohos barlang szájában megpillantott egy
kicsike tüzet s a tűz mellett az öreg boszorkányt. A boszorkány mögött,
megkötözve, a két kicsi kecskét.
Reszketni kezdett a szegény asszony a félelemtől, mert csúnya gonosz
ábrázata volt ám a vén sánta boszorkánynak. De azért csak odament a barlang elé.
- Kérlek szépen, jó boszorkány, add vissza a kecskéimet! Haza kell vigyem
őket, meg kell fejjem őket, hadd vacsorázhassanak éhes gyermekeim!
Nagyot kacagott erre a vén boszorkány ott a barlang szájában, a tűznél.
Vicsorogva, gonoszul kacagott.
- Mit gondolsz, te bolond asszony? Azért fogtam el a kecskéidet, hogy csak
úgy visszaadjam? Hihihihihi! Váltságot kell fizetned ám értük!
- Szánj meg engem, jó boszorkány - kérlelte a szegény asszony -, kilenc
gyermekem vár otthon éhesen, és egyebem sincs ezen a világon, csak ez a két kicsi
kecske. Miből fizethetnék váltságot neked?
Kegyetlenül vigyorgott a vén boszorkány, egyetlen nagy foga kimeredt a
szájából.
- Nem kell nekem egyéb - mondta -, adj ide kettőt a gyermekeid közül.
Akkor viheted a kecskéidet.
Elkezdett erre sírni a szegény asszony, keservesen. Hogyan adhatna oda kettőt
a gyermekei közül, mikor úgy szereti valamennyit? De a gonosz boszorkány nem
tágított.
- Két gyermeket akarok, vagy itt maradnak a kecskék!
Hanem aztán addig-addig könyörgött a szegény asszony, hogy nem csak a
kősziklák lágyultak meg körülötte, de még a vén boszorkány is engedett.
- Jól van na, nem bánom - morogta végül is -, hozd el hát két kisebbik
gyermekednek egy-egy szemét, azzal is megelégszem. De most aztán eridj, mert ha
tovább lábatlankodol itt, rád uszítom a mérges kígyóimat!
Indult hát nagy szomorúan a szegény asszony hazafele, és töprengett,
töprengett, hogy mit is tegyen. Hagyta volna szívesen a két kicsi kecskét, de akkor
honnan szerez tejet a gyermekek számára, miből főz vacsorát?
Gondolt egyet szegény feje, és megállt a sötét erdőben. Kivette a saját két
szemét, úgy indult vissza a boszorkányhoz. Tapogatódzott a fák között,
tapogatódzott a sziklák között, mert bizony már nem látott szegény semmit, hiszen
nem volt szeme. Hiába tapogatódzott, nem lelte az ösvényt.
Arra járt a szellő, megkérdezte.
- Mit keresel itt, szegény asszony? Hova lett a két szemed?
- Jaj, ne is kérdezd, jó szellő - felelte a szegény asszony -, elhajtotta két kicsi
kecskémet a vén gonosz boszorkány, és nem adja vissza, csak ha elviszem neki a
két kisebb gyermekem egy-egy szemét. Jaj Istenem, hogyan tehetném azt? Pedig
ha nem viszem haza a kecskéket, nem tudok enni adni a gyermekeimnek. Így hát
inkább kivettem a magam két szemét, és azt viszem neki. Csak nem lelem az
ösvényt, így vakon.
Megsajnálta a szellő a szegény asszonyt nagyon.
- Gyere - súgta a fülébe -, majd én elvezetlek.
És vezette is szép ügyesen a szegény asszonyt, vissza a boszorkány
barlangjához.
- De hamar megjártad! - álmélkodott a vén gonosz boszorkány. - Elhoztad-e
a gyermekeid szemét?
- Itt vannak - nyújtotta ki tenyerét a szegény asszony.
Elvigyorodott a vén boszorkány. Átvette a két szemet, és bedobta őket a
tűzbe. S abban a pillanatban egy nagy, sötét pillangó rebbent föl a tűzből. Két nagy
kék szem ragyogott éjfekete szárnyain. Hessegette a vén boszorkány, de a
csodálatos pillangó leszállt a szegény asszony vállára, és nem ment el onnan.
- Jó na, viheted a kecskéidet - vigyorgott gyanakodva a vén gonosz -, ha
megmondod nekem, hogy milyen színe van a lángnak?
- Kék - súgta a pillangó a szegény vak asszony fülébe.
- Kék - mondta a szegény asszony.
- Ezt eltaláltad - dörmögött bosszúsan a boszorkány -, mégsem csapsz bé,
hallod-e! Hány kányacsont van a kezemben?
- Három - súgta a pillangó.
- Három - mondotta a szegény asszony.
- Na, viheted a kecskéidet! De gyere be értük, és oldozd el magad!
Megijedt ám a szegény asszony, hogy most bizony észreveszi a boszorkány a
csalást, ha elkezd tapogatódzni a kecskék felé. De abban a szempillanatban
megiramodott a szellő, felkapott a tűzből egy marékra való parazsat, és rádobta a
vén boszorkányra. Sivalkodott is őkelme kegyetlenül, kapkodott a parazsak után,
arcát-kezét jól összeégette, és ezalatt a nagy, sötét pillangó megsúgta a szegény
asszonynak, hogy merre forduljon, hova nyúljon, és percek alatt szabad volt a két
kicsi kecske. Iramodtak is hazafele, ész nélkül, nyomukban a szegény vak asszony.
Ahogy ment, félreálltak útjából a fák, félregurultak a kövek. S ott szállott
előtte a nagy, sötét pillangó, szárnyán a két ragyogó kék szemmel. A földkerekség
legszebb pillangója: a nagy éjjeli pávaszem.
Hazaérve megfejte a szegény vak asszony a kecskéket, megvacsoráztatta
kilenc gyermekét, és aztán valamennyien aludni tértek.
S amíg aludtak, a szép nagy pillangó felszállott a Jóistenhez, és elmondta
neki, hogy mit tett a szegény asszony. A Jóisten meghallgatta, aztán félrefordult
egy pillanatra, hogy ne láthassa senki, amikor egy könnycseppet kitörölt a
szeméből. Majd benyúlt a zsebébe, és elővett onnan két gyönyörű szép, vadonatúj
szemet. Odanyújtotta őket a pillangónak.
Másnap reggel, amikor a szegény asszony fölébredt és fölnyitotta a szemét,
csodálkozva nézett körül. Látott! Szemeihez nyúlt... bizony ott voltak a helyükön!
- Mi van veled, édesanyánk? - kérdezték a gyermekek. - Miért nézel olyan
csodálkozva?
- Semmi, szívecskéim, semmi - felelte a szegény asszony mosolyogva, és
megcsóválta a fejét -, valami csúnyát álmodtam az éjszaka, ennyi az egész...
És amikor ezt mondta, abban a szent pillanatban egy nagy, gyönyörű szép,
sötét szárnyú pillangó szállt ki a nyitott ablakon a kicsi házból, s eltűnt az erdőben.
Különösen ritka, szép pillangó volt. A világ legszebb pillangója: a nagy éjjeli
pávaszem.

 
 
0 komment , kategória:  IRODALOM/PRÓZA  
Ne tűrjük a fasisztázást!
  2008-11-30 00:39:07, vasárnap
 
  Ne tűrjük a fasisztázást!

"Az ellenség neve: antiintellektualizmus." Ezt Babits Mihály írta.
A nem létező fasiszták ellen vívott antifasiszta harc: az is antiintellektualizmus. És nem kell hozzá bátorság.
Nagy történelmi hagyománya van ennek az antiintellektuális, gyáva háborúnak. Már a jakobinusok elkezdték. Bevezették a "szabadság zsarnokságát", majd vérpadra küldték a nem jakobinusokat, utánuk a gyanúsakat, végül Vandée-nál kiirtották a francia parasztokat is, mert nem voltak elég lelkes hívei a korszellemnek. Nyomukban jártak a kommunisták. Rákosi elvtárs is így sóhajtott fel: "Tízmillió fasisztával kell felépítenem a szocializmust" - aztán nekilátott. Előbb csak megmondta, kik férnek bele a "demokráciába", a "proletariátus demokratikus diktatúrájába", majd kivégezte vagy börtönbe küldte azokat, akik nem fértek bele.
Az új arculatát kialakító Magyar Hírlap ellen, Bayer Zsolt néhány vitatott írása ürügyén, frontális támadást indítottak. Egy ún. antifasiszta honlapon meg az MTI-ben, az Országos Sajtószolgálat (OS) által közzétett fogalmazásban. Kísértetiesen emlékeztet ez arra az akcióra, amelyet 2004 elején Teleki Pál tudós-államférfi budavári szobrának felállítása ellen indítottak hasonló, agresszív módszerekkel. Az antidemokratikus döntést okozó médiaháborút, amelynek a Teleki Pál Emlékbizottság tagjaként egyik résztvevője voltam, az akkori szélsőliberális Magyar Hírlap vezérelte.
Később nyilvánvalóvá vált, hogy a szobor kitiltása Teleki szülővárosából csak előjátéka volt a kettős állampolgárság ügyében folyó népszavazás megfúrásának. Legutóbb a szegények apostolaként ismert Prohászka Ottokár püspök szobrának lakiteleki elhelyezése, most meg a megújuló Magyar Hírlap (meg az Echo Tv) van terítéken. Úgy, hogy közben zsidó, magyar, cigány - és még hány meg hány más népet sorolhatnék - megfélemlítése, az ellentétek élezése és a hatalmi arrogancia uralja az állítólagos antifasiszta tiltakozó kampányt.
Talányos módon ez a kör csak a magyar nemzetvédő fórumok és a magyar érdekű szervezetek ellen támad. A szomszédos országokban elhatalmasodó magyarellenesség, a tényleges magyarverések ellen nem lép föl, de nem hallatta szavát akkor sem, amikor a magyar forradalom fél évszázados évfordulójának megemlékezéseit meggyalázták.
Ezzel szemben a Magyar Hírlap hol jobban, hol kevésbé jól, de igyekszik védeni a nemzeti érdekeket, nem uszít senki ellen. Kritikus napilap, amely rendszeresen tudósít a határon túli magyarok helyzetéről, s a többieknél nagyobb figyelmet fordít a magyar diaszpórára is, csakúgy mint az Echo Tv. Vigyáznunk kell rájuk! Ne hagyjuk, hogy álcsalhatatlanok e nemzeti médiumok lassan formálódó arculatát gyűlölködő támadásaikkal eltorzítsák, de azt sem, hogy egyoldalú vagy igaztalan írásokkal ők adjanak magas labdát ellenfeleiknek.
Nagy a veszélye, hogy a nemzethű sajtó elpusztításával ismét a régi rend uralja közéletünket. Szolidaritásotokat a Magyar Hírlappal tudassátok, mert az erőt ad nekik a további küzdelemhez, a lap arculatának javításához is.
Korunk a neoliberalizmus szellemi terrorjának kora. Most is megmondják, ki a jó, és ki a rossz. Ki európai, ki demokrata, és ki nem. S aki nem, arra kiadják a vadászati engedélyt. Szellemi, egzisztenciális vérpadra küldik. Ismerjük a folyamatot. Az elmúlt húsz esztendőben a magyar szellemi, művészeti és politikai élet számos képviselőjét tagadták már ki Európából és a demokráciából. Mert jaj annak, aki nem tartozik közéjük!
Mi, akik aláírásunkkal kiállunk most a Magyar Hírlap és az Echo Tv mellett, hitet teszünk a demokrácia, a vélemény- és gondolatszabadság mellett, s egyben kinyilvánítjuk, hogy soha többé nem érhet semmilyen hátrány senkit származása, vallása, meggyőződése, politikai beállítottsága miatt. Senkit. A magyarokat sem.

Bakos István
2008. November
IRD ALÁ!
http://vilagmagyarsag.awardspace.com/EchoHirlap/index.php
Link
 
 
0 komment , kategória:  POLITIKA  
Ereklyés Országzászló elbontás
  2008-11-30 00:37:30, vasárnap
 
  Tiltakozás az Ereklyés Országzászló elbontása miatt

A Magyar Gárda Mozgalom megdöbbenéssel értesült arról, hogy Belváros-Lipótváros Önkormányzatának képviselő-testülete Rogán Antal polgármester döntését jóváhagyva (értesüléseink szerint egy harmadik jogi személy közreműködésével) elbontatta a fővárosi Szabadság téren álló Ereklyés Országzászlót jelképező sátrat.

Noha a Magyar Gárda Mozgalom a jogszabályok betartásával és betartatásával végzi tevékenységét értetlenül állunk a fejlemények előtt. Igaz ugyan, hogy a területfoglalási engedély meghosszabbításának kérelmét az illetékes önkormányzat képviselő-testülete jogerősen elutasította, azonban a Magyarok Világszövetsége e döntést a bíróságon keresettel támadta meg! Vajon a belvárosi polgárok választott, magukat a nemzeti oldalhoz tartozónak nevező képviselői és a kerület állítólag szintén a nemzeti oldalhoz tartozó polgármestere miért nem várták meg a bíróság döntését? Miért zavarta őket a hazaszeretet e megnyilvánulása és miért nem zavarja őket a tér túlsó felén éktelenkedő, Hazánkra és Nemzetünkre annyi bajt, gyötrelmet, nyomorúságot hozó, megszálló szovjet hadsereget dicsőítő kolosszus és az azt övező kordon?

Értetlenül állunk az elbontás végrehajtásának módszere előtt is, hiszen azt csak a határozatot hozó önkormányzat hajthatta volna végre, harmadik személyre e jogot tudomásunk szerint nem ruházta át. Vajon a hatályos jogszabályok betartása az ,,egyenlőbbekre" nem vonatkozik?

Magyar Gárda Mozgalom
Országos Sajtóiroda 
 
0 komment , kategória:  POLITIKA  
Győzött a nemzet lelkésze
  2008-11-30 00:27:49, vasárnap
 
  Egyházában is győzött a nemzet lelkésze


Sem Hegedűs Lóránd, egyházközségének presbitérima nem hívta meg David Irving történészt, akit Ausztriában elítéltek holokauszttagadásért, ezzel védekezett a református lelkész, miután Irving legújabb könyvét az egyházközséghez tartozó színházteremben dedikálta. A Magyarországi Református Egyház zsinata szerint hitvallásellenesnek ítélte, hogy az egyházközség helyet biztosított a holokauszttagadónak, de az egyházi bíróság most úgy döntött: ifjabb Hegedűs nem sáros az ügyben.

Felmentette ifjabb Hegedűs Loránt református lelkészt a Vértesaljai Református Egyházmegye bírósági tanácsa csütörtökön Kápolnásnyéken tartott zárt tárgyalásán. A bíróság ugyanis megalapozatlannak találta és elutasította a panaszosok, a Magyarországi Református Egyház zsinata lelkészi és világi elnökének beadványát, miszerint a budapesti lelkész a református egyház jó hírnevét, tekintélyét sértő, hitvallásellenes megnyilatkozásokat tett.

Emlékeztetőül: a zsinat elnöksége beadványában hitvallásellenesnek ítélte, hogy ifjabb Hegedűs Loránt tavaly márciusban egyházközségének egyik termében helyet biztosított tavaly tavasszal a holokausztot tagadó David Irving brit történész-publicista könyvének dedikációjához. "Kijelentem, hogy David Irving brit történészt sem én, sem az általam vezetett egyházközség presbitériuma nem hívta meg a Budapest, V., Szabadság tér 2. szám alatt található Szabó Dezső Katakombaszínházba", védekezett akkor Hegedűs Loránt.

Aki szerint a történész egyértelműen az új könyvét megjelentető Gede Testvérek Bt. meghívására érkezett Magyarországra. A színházteremben tartott könyvdedikáció bérleti díját és rezsiköltségét pedig egy gyülekezeten kívüli magánszemély fizette be az egyházközség pénztárába. Emlékeztetőül: David Irving brit történészt holokauszttagadás miatt Ausztriában három év letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Márciusban Magyarországon legújjabb könyve magyar nyelvű bemutatója alkalmából tartózkodott. A brit történész beszédet mondott március 15-én a MIÉP budapesti nagygyűlésén is.
 
 
0 komment , kategória:  ERKÖLCS  
Kiskutyák gazdira várnak
  2008-11-30 00:17:24, vasárnap
 
  A Szekszárdi állatmenhely üzenete:

A tegnapi napon ismét hét kiskutyát találtunk reggel a menhely előtt kidobva. Velük együtt már száz fölé emelkedett az idén befogadott pár hetes kölyökkutyák száma. Jelenleg tizenkilenc apróság vár gazdára. Aki kutyát szeretne, és hosszú távon gondolkodik, nézze meg a kiskutyákat itt:
http://www.allatvedok.szekszardon.hu , és látogasson el a menhelyre.
Nyílt napok szombatonként: 10.00 és 16.00 óra között
Link
 
 
0 komment , kategória:  KÖRNYEZETVÉDELEM,ÁLLATVÉDELEM  
Ültess fát a jövőnek!
  2008-11-30 00:15:11, vasárnap
 
  Ültess fát a jövőnek!

A facsemete küldeményeinket a Magyar Posta segítségével folyamatosan továbbítjuk az ország minden településére. A szállítmányok kézhezvétele után az azonnali utalások rendben érkeznek. A déli megyék címzettjei kapják meg elsőként az útjára bocsátott csodát. Megerősítjük, a 200 fa ára csomagolási költséggel mindösszesen 7000 Ft. Tavalyi évben 55 000 fát ültettünk a Kárpát-haza területén. A fák életképesek, rendben növekednek.

A kiküldött facsemetéket javasoljuk hideg időben vermelni, 30 X 30-as gödör kialakításával. Ha fagyott a talaj egy vödör melegvízzel vagy a szobában tartott cserepes földdel lehet a vermelést megoldani. Jó időben ékásóval történik a telepítés közterületeken. Ligetesen, 1-2 méter sűrűn lehet a magoncokat kihelyezni. A telepítés rövid időt igényel. A fásításra kijelölendő helyek megtervezésénél gondosan kell eljárni, hogy minden apró, arra érdemes földdarabkát kihasználjunk. A fákat a Földanyának ajánljuk, ezért akár a lakosságnak közösségeknek is kioszthatjuk, hogy ültessék el sajátjukként nagy gondossággal.

Fontos még az utak melletti erdővédő sávokban a sűrűn történő telepítés, a majdani gyérítés lehetőségét meghagyva. Ősi recept szerint a fákat ültetni ,,subában sapka nélkül" kell. (sűrűn, napfényben.) Első, második évben ajánlott locsolni, illetve a kiszáradás ellen vágott fűvel az előzetesen kialakított tányért megszórni.

Pótmegrendeléseiket a holdex@invitel.hu e-mail címre kérjük továbbítani. Az eddigi lelkesítő leveleiket, válaszaikat, köszönjük.

A fásításból vélhetően nem maradhat ki egyetlen település sem. Kezdeményezésünk csatlakozik az ENSZ : ,,Egymilliárd fát a Földnek" c. programjához, melynek központja Kenya fővárosában, Nairobiban van.

A fentiek alapján bővebbet az Echo televízió Pörzsölő c. műsorában láthatnak vasárnap fél kilenc és fél tíz között.Ültess fát a jövőnek!

Szeretettel cselekedjünk, hogy teljesebbé váljon a világunk.

Holdampf Lajos

06/309 295 786
 
 
0 komment , kategória:  KÖRNYEZETVÉDELEM,ÁLLATVÉDELEM  
Székely nyelvlecke magyaroknak
  2008-11-30 00:09:08, vasárnap
 
  Székely nyelvlecke magyaroknak


Link


Link


Link


Link


Link


Link


Link


Link

 
 
0 komment , kategória:  HUMOR  
     1/21 oldal   Bejegyzések száma: 208 
2008.10 2008. November 2008.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 208 db bejegyzés
e év: 2715 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1770
  • e Hét: 7605
  • e Hónap: 34735
  • e Év: 34735
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.