Regisztráció  Belépés
ronix.blog.xfree.hu
"Ha élni akarsz, két karod legyen a híd, és szavad olyan, ami épít - de kell, hogy példa is légy hordozva mások terhét. Csapóné Ágoston Veronika
2008.06.27
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 60 
Ma kaptam....
  2008-12-31 00:24:24, szerda
 
 

 
 
1 komment , kategória:  Általános  
II. János Pál: Újévi ima
  2008-12-31 00:03:16, szerda
 
 

II. JÁNOS PÁL:

ÚJÉVI IMA

Egyetlen Isten!
Atya, Fiú és Szentlélek!
Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,
Az évet, amely most kezdődik.
Neked ajánljuk, aki kezdetnélküli Kezdet vagy,
Aki igazság és Szeretet vagy,
Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy,
Te légy jelen benne, és cselekedjél benne!
Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk.
Az új évnek ezt az első napját
Az Ige földi születése titkával egyesítjük.
Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál,
hogy egy legyen velünk.
Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük körül
a názáreti Szűz anyaságát,
Akit Te, örök Atya, kiválasztottál,
hogy a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által,
Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában.
Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével:
,,Áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon!
Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes!
Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!''
Újév alkalmával ezeket a kívánságokat
fejezzük ki kölcsönösen egymásnak:
Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra!
Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít!
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Mulasztások
  2008-12-30 23:53:36, kedd
 
  MULASZTÁSOK

"Jaj, mennyi mindent elmulaszt az ember
szándékkal is meg akarlan is!
Sok dolga hányja-vonja, mint a tenger,
miközben mással gondol is, nem is.
Közelvalóknak, távolabb-valóknak
örök adósa így lesz, így marad,
a az alkalmak nem térnek vissza, elszáll
velük az élet, mint a pillanat."
(Füle Lajos: Ének a cseresznyefáról c. kötetéből)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Az óra pontos...
  2008-12-30 23:51:16, kedd
 
  AZ ÓRA pontos

Az óra jár.Nem késik, nem siet.
Egyforma percet oszt mindenkinek.
Egy könyörtelen nagy fogaskerék
hajtja az Idő ősi ütemét.

Ha visszanézek: volt-e pillanat,
felelőtlenül eldobott, hanyag,
mit visszavinnék, ha lehetne még -
ó,de sok mindent újra kezdenék !

Az óra jár, és pontosan ketyeg.
Mire használtam föl a perceket ?
Jaj, hányszor nem feleltem rosszra:jót !
Tékozoltam az örökkévalót...

Fut a perc.Nem jön vissza egy sem már.
Az óra pontos...
S egyszer majd lejár.
(Barsy Irma)

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Karácsony után
  2008-12-27 21:40:48, szombat
 
 SZIKSZAI BÉNI: KARÁCSONY UTÁN


Nem gyújtottunk gyertyát karácsonykor,
fát sem állítottunk.
Az éjszaka csendje áradt szét,
és a csendben Isten beszélt.

Kérdezett:
Van-e szívetekben igazi szeretet,
vagy csak szeretet-csomag?
Van-e szívetekben igazi világosság,
vagy csak gyertyafény?

Csak hallgattam a csendből
kizengő szózatot,
ahogy repült a világ fölött
s újra és újra kérdezett.

Sok fénylő gyertya közt
szórakoztak az emberek.
Nem hallották.

És az Úr, Akit ünnepeltek,
elhúzódott az ablak mögül
(kívül volt),
majd halkan távozott,
mert Ő, a Világosság,
a gyertyafényben
magára maradt.
 
 
3 komment , kategória:  Általános  
Karácsonyra kaptam...
  2008-12-27 21:37:32, szombat
 
 Pihenj meg!
Kifárasztott az élet,
úsztál az árral - a célod felé,
és nyugtalan lelkiismerettel
nézel a közelgő ünnep elé.
Valaha számoltad a napokat,
most szeretnél rajta túl lenni már,
újra hétköznapjaid sodrában.
- Nem veszed észre, mekkora a kár?

Nem lenne jobb... lerogyni a porba,
és elsuttogni magad-vádolón:
'ó én vétkem, én igen nagy vétkem!'
Tedd meg!
Föléd hajol az Irgalom!
Tedd meg, és a szíved lesz a jászol,
amelyben Jézus megszületett...

Lukátsi Vilma


Ezzel a gyönyörű versikével kívánok csodaszép
mosolygós ébredést és napot!

Amikor szívedben oly sok a kérdés
Akkor lelked búvóhelye a féltés.
Amikor kimondanád, de nem tudod
Akkor várj, de ki ne mondd!
Amikor a gondolatok benned harcolnak
Akkor bűn és bűnhődés kavarognak.
Amikor úgy érzed belül fáj
Akkor beszélj róla, ha muszáj.
Amikor a gyűlölet uralkodik benned
Akkor tedd szívedre a kezed.
Amikor a szerelemtől sírni tudnál
Akkor sírj, de könnyet ne hagyjál!
Amikor nincs szó arra, ahogy szeretsz
Akkor adj hálát csendben a sorsnak
És csak szeress, hogy szeressenek.. .
 
 
0 komment , kategória:  Baráti üdvözlet  
Pásztorok imádása
  2008-12-27 21:17:45, szombat
 
  A pásztorok imádása


Jézus születésének éjszakáján pásztorok tartózkodtak a Betlehem környéki mezőn. A város lakosaival ellentétben éber várakozással beszélgettek a Megváltóról. Ezt azért gondolhatjuk, mert az Úr csak azoknak közli üzenetét, akik igénylik és kérik. Senkire nem erőlteti önmagát. Szeret háttérben maradni: "Bizony Te elrejtőzködő Isten vagy, Izraelnek Istene, szabadító!" (Ésa. 45:15).
Isten angyalai a mezei pásztorokban találhattak olyan társakra, akikkel megoszthatták örömüket. Egyszer csak ott állt előttük csodálatos fényességben az Úr angyala. A pásztorok megijedtek, de az angyal bátorította őket, így szólt:
- "Ne féljetek, mert nagy örömet hirdetek néktek, mely az egész nép öröme lesz. Ma született az Üdvözítő Dávid városában, Betlehemben. Ő az Úr Krisztus. ...Egy kisgyermeket találtok bepólyálva a jászolban. Hirtelen mennyei angyalsereg jelent meg és ujjongó dicséretet énekeltek:
- Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jóakarat!"
Az angyalok felszálltak a mennybe, a pásztorok pedig biztatták egymást:
- Menjünk Betlehembe! Nézzük meg, amit az Úr megjelentett nekünk. Odasiettek Betlehembe, ahol megtalálták Máriát és Józsefet, valamint a jászolban a kisdedet. Miután látták, elhíresztelték azt, amit a gyermekről megtudtak. Akik hallották, mind elcsodálkoztak azon, amit a pásztorok nékik mondtak" (Lk. 2:10-18).
Az angyalok azért örvendeztek, mert most Isten szeretetét mélyebben megértették.
"Testté lett" (Fil. 2:7-8; Jn. 1:14), gyenge és halandó természetet vett magára, hogy megváltsa az embert az önzés és a halál törvényétől. Örültek az emberek iránt megnyilatkozó kegyelemnek. Mily kevéssé tudták ezt akkor, és tudjuk ma is felfogni és értékelni!

Az első pásztor imádása
Isten óvjon, százszor áldott,
dicsőséges drága gyermek,
mert megváltja nagy kegyelmed
ezt a gyötrelmes világot;
ím e magasztaló szózat
mutassa szeretetét
a nyomorú pásztoroknak.

A másodiké
Isten óvjon, égi magzat,
kit küldött az Atyaisten,
s ki szerető szűzi testben
szerzettél lakást magadnak:
dicsőítjük nagy kegyelmed,
hogy Izrael népe közt
kicsinységünk nem veted meg.

A harmadiké
Isten óvjon, Messiás,
ember, Istenként kit áldunk,
fogadd hálánkat, királyunk,
hogy köztünk vettél lakást,
öltve gyarló földi testet,
melyben keserű halállal
kell majd bűneinkért veszned."

(Gómez Manrique:
A Mi Urunk születésének színjátéka, részlet.
Tótfalusi István fordítása)


Rembrandt tűzmeleg színekbe öltözteti a képet. A kép keretének felső íve, a pásztorok csoportja és a gyermek közelében elhelyezkedő szülők és érdeklődők mind tartásukkal, tekintetükkel, mind kompozíciós elrendezésükkel rávezetik a figyelmet a középpontra, a Megváltó személyére. Jézusból indul ki minden fény, és az arcokon az ő világossága tükröződik. E fénynél és tűznél azóta is "megmelegedhetnek" azok, akik Őhozzá járulnak.Rembrandt: A pásztorok imádása
1646, Olaj, vászon, 71x97 cm, Alte Pinakothek, München
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Áldott Karácsonyt!
  2008-12-24 00:21:01, szerda
 
 

"MEGJELENT AZ ISTEN ÜDVITŐ KEGYELME MINDEN EMBERNEK"(Tit 2,11)

MINDEN KEDVES LÁTOGATÓMNAK
ÁLDOTT, ÖRÖMTELI, BOLDOG KARÁCSONYT!
 
 
0 komment , kategória:  **Mai üzenet, áhítat  
Jézus születéstörténete
  2008-12-23 23:49:12, kedd
 
  Eljött már az ideje annak,
hogy a gyermek megszülessen,
mint az ifjú nászi ágyból
bontakozva megjelenjen.
Menyasszonyát átkarolja,
karjai közt tartsa híven,
ő, kit Mária jászolába
fektetett, a Gyermek Isten.
Istállóban, állatok közt,
szalmaágyon megpihenjen,
emberek éneke szóljon,
angyalok kardala zengjen,
eljegyzésüket megülni,
örömünnep kerekedjen.
Jászolában forgolódik,
sírdogál a Gyermek Isten,
véle ékes a menyasszony,
őt hozta, hogy ünnepeljen.
Mária ámulva nézi,
színét változtatja minden:
Istenben az ember sír fel,
emberben örül az Isten,
ami egynek s másiknak
oly szokatlan, ismeretlen.

(Juan de la Cruz: Kilencedik románc.
Takács Zsuzsa fordítása)
Az ábrázolások elengedhetetlen "szereplői" az ökör és a szamár. Kevéssé ismert, hogy Izrael és különösen Betlehem lakosainak közönyére utalnak ezek a jelképek. Ésaiás próféta egy párhuzamra és ellentétre világít rá velük: "Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár is az ő urának jászolát; Izrael nem ismeri, az én népem nem figyel rá!" (Ésa. 1:3). Az állatok ismerik gazdájukat, de Isten népe nem veszi figyelembe Atyjának szavait. Az egész népből csak a pásztorok és néhány hívő személy volt felkészülve arra, hogy az emberiség történelmét meghatározó eseményről értesülhessen.
Mária feje fölött a képen Jézus keresztre feszítve látható. Valóban, Jézus megtestesülése és egész élete csak a keresztáldozattal nyeri el teljes értelmét. A megváltásra már itt utal a művész. Erről, és ennek jelentőségéről később ejtünk szót.
Érdemes előre elolvasni a következő bibliai helyeket: Fil. 2:6-11; Róm. 8:3-4; Zsid. 1:14-18.


Rogier van der Weyden: A Háromkirály oltár
1460, Olaj, fa, a középső tábla 153x138 cm, a szélsők 70x138 cm
Alte Pinakothek, München (Eseményrend: 3-12., I. térkép)


Rogier van der Weyden részletesen kidolgozott, hármas beosztású festménye összefoglalja Jézus születéstörténetét. Kristályos levegőjű világ tárul elénk. A színek tiszta csengése, a vonalak határozott vezetése, a magabiztos rajztudás és az emberi arcvonások megformálása, a művészettörténet egyik mesterművévé avatják. Az első részen Gábriel angyal megszólítja Máriát, és közli Isten üzenetét. Mária tisztaságát a míves aranyvázában található fehér liliom jelképezi. Magatartását és életét a kezében tartott Szentírás formálta a 119. zsoltár szellemében: "Vezéreld utamat a te igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam! ... Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt" (Zsolt. 119:133, 140). A középső táblán Máriát és Józsefet látjuk a gyermekkel, akinek a pásztorok és a tudós bölcsek hódolnak. József már idősebb ember lehetett, amikor Máriát feleségül vette. Így is ábrázolja a művész. Jobbra a templomi bemutatást; Simeont és Anna prófétaasszonyt figyelhetjük meg szemközt Máriával.
 
 
1 komment , kategória:  Általános  
Weöres Sándor: Jászolban...
  2008-12-23 23:37:24, kedd
 
  WEÖRES SÁNDOR: Jászolban a szalmán sehol sincsen ágy

Jászolban a szalmán sehol sincsen ágy,
Itt fekszik kis Jézus, lássa a világ!
Boldogan figyelnek égi fényjelek
Széna-szalma ágyat, alvó kisdedet.
Jászolban a szalmán sehol sincsen ágy,
Itt fekszik kis Jézus, lássa a világ!

Rongyos istállóban pislákol a mécs,
A gyermek fölébred, nem sír: egyre néz.
Tekints le az égből, mert szeretlek én,
Tartsd fölém kezecskéd védőn, könnyedén!
Rongyos istállóban pislákol a mécs,
A gyermek fölébred, nem sír: egyre néz.

Légy közelebb hozzám, ahogy csak lehetsz,
Most és mindörökké: imádságom ez.
Az aprókat áldd meg itt és mindenütt,
Élhessenek égben teveled együtt!
Légy közelebb hozzám, ahogy csak lehetsz,
Most és mindörökké: imádságom ez.
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 60 
2008.11 2008. December 2009.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 60 db bejegyzés
e év: 258 db bejegyzés
Összes: 34875 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2219
  • e Hét: 2219
  • e Hónap: 31185
  • e Év: 776807
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.