Belépés
ibolya58.blog.xfree.hu
Szeretek horgolni,gobelin-t csinálok,és van sok kaktuszom is.Ha tehetem sokat utazok!! Fülöp Andorné
1958.04.29
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/9 oldal   Bejegyzések száma: 89 
első tüskék !
  2009-04-26 19:57:44, vasárnap
 
  Múlt hétem hétfőn megjelentek a kis magoncokon az első tüskék.Igaz nem mindegyiken,de lehet látni már.Egyre többet van szellőztetve,s van amelyiket már épphogy csak locsolok alulról.Egész szépen fejlődnek a növénykék!  
 
0 komment , kategória:  Általános  
Ervin,Marcell,Mária névnap!
  2009-04-26 19:53:48, vasárnap
 
  Április 26.Ervin :
Germán eredetű név. Elemeinek jelentése: had(sereg) + barát. A név első elemét azonban több germán szóból is származtatják, ennek a jelentése lehet még: becsület, örökség, vadkan. Összességében: hadsereg barátja, vadkan erejű jóbarát.


Marcell :
A latin Marcellus családnévből származik, ez pedig a Marcus (Márkus) becézőjéből. Más elmélet szerint szintén latin eredetű, de jelentése: Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt


Mária :
Bibliai név. Eredeti héber formája Mirjam volt, ez a görög és latin bibliafordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Maria névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos.


Berengár :
Germán eredetű név, jelentése medve, lándzsa.


Tihamér :
A szláv Tihomir névből származó régi magyar személynév, jelentése csend, béke.
 
 
0 komment , kategória:  névnapok-eredetük  
I.Géza király !
  2009-04-26 19:52:41, vasárnap
 
  1077 Április 25. (932 éve történt)
Meghalt I. Géza magyar király, aki Vácott székesegyházat építtetett és megalapította a garamszentbenedeki bencés monostort. Vácon temették el.

1040. körül született Lengyelországban I. Béla magyar király és Richeza lengyel hercegnő gyermekeként. A "Magnus" (Nagy) nevet kapta keresztelésekor. Apja tragikus halála után, 1063. őszén Lengyelországba menekült, majd II. Boleszlav lengyel fejedelem serege élén vonult be Magyarországra. 1064. januárjában kiegyezett Salamon magyar királlyal, így a fegyveres összecsapásra nem került sor. Salamon uralmának elismeréséért megkapta az ország 1/3-át magában foglaló dukátust. 1071-ig békés egyetértésben éltek, közösen harcoltak a csehek és a velenceiek ellen, együtt támogatták Rómanosz Diogenészt a bizánci császár elleni felkelésében, majd vereséget mértek a keletről benyomuló besenyőkre. 1071-től I. Géza már alig titkoltan hatalomra tört, ami 1073-ban már nyílt belháborúhoz vezetett. 1074. februárjában még vereséget szenvedett Salamontól, de március 14-én, a mogyoródi csatában már győzelmet aratott, Salamon pedig az ország nyugati szélére menekült. I. Géza elfoglalta a trónt, a dukátust testvérének, Lászlónak adta. Saját uralmát VII. Gergely pápával akarta elismertetni, azonban ezt a pápa hűbéruraságának elismeréséhez kötötte, amire I. Géza nem volt hajlandó. VII. (Dukasz) Mihály bizánci császárhoz fordult, aki Magyarország törvényes királyának ismerte el, koronát küldött, amellyel 1075. tavaszán I. Géza királlyá koronáztatta magát. Rövid uralkodása alatt több jelentős gazdasági reformot (árak maximálása, vásári reform, pénzreform) is bevezetett. Halála előtt még tárgyalásokat kezdett Salamonnal a trónviszály békés rendezésére, amelyre már nem kerülhetett sor.

 
 
0 komment , kategória:  a mai napon......  
Márk,Ervin,Márkus névnap !
  2009-04-26 19:51:33, vasárnap
 
  Április 25.Márk :
A Márkus név rövidülése, amely a latin Marcus névből származik. Jelentése Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt, határvidék, erdő védője.


Ervin :
Germán eredetű név. Elemeinek jelentése: had(sereg) + barát. A név első elemét azonban több germán szóból is származtatják, ennek a jelentése lehet még: becsület, örökség, vadkan. Összességében: hadsereg barátja, vadkan erejű jóbarát.


Márkus :
Latin eredetű név, a Marcus névből ered. Jelentése Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt.


Ányos :
Görög, latin eredetű név, a Anianus név megmagyarosodott formája, jelentése bántó, zsarnoki.

 
 
0 komment , kategória:  névnapok-eredetük  
György,Simon,Györgyi névnap !
  2009-04-26 19:50:18, vasárnap
 
  Április 24.György :
A görög Geórgiosz névből, illetve ennek a latin Georgius formájából származik. Jelentése földműves, gazdálkodó.


Simon :
A héber eredetű név, Simeon név görög Szimón alakváltozatából származik. Jelentése meghallgattatás.


Györgyi :
A György férfinév női párja, jelentése földműves, gazdálkodó. Más magyarázat szerint a régi magyar Györgyike név rövidülése, jelentése dália, gyöngyike.


Bonifác :
A latin Bonifatius névből származik, jelentése jó sorsot ígérő.


Csaba :
Török-magyar eredetű, régi magyar személynév. Jelentése pásztor, kóborló, egy másik elemzés szerint, ajándék. A XIX. században újították föl, Vörösmarty Mihály és Arany János művei nyomán lett népszerű.


Egon :
Germán eredetű német név, az Egbert, Egmont, stb. ószász és középnémet becézőjéből önállósult. Más feltevés szerint, az Ecke-, Egin- kezdetű germán neveknek, főként az Eckehard névnek az önállósult rövidülése. Jelentése kard erős, merész.


Melitta :
Görög eredetű név, jelentése méh, szorgalmas.


Becse :
Török, magyar eredetű név, a besenyő népnévvel függ össze. Más feltevés szerint, a Bese név alakváltozata. Jelentése kánya.


Honóriusz :
Latin eredetű név, jelentése tiszteletreméltó, megtisztelt, tiszteletteljes.


Hümér :
Magyar nyelvújítók, a Fidél név magyarítására a hű melléknévből alkották, jelentése, hűséges.


Sebő :
A Sebestyén régi magyar becézőjéből önállósult.

 
 
0 komment , kategória:  névnapok-eredetük  
William Shakespeare !
  2009-04-26 19:49:13, vasárnap
 
  1564 Április 23. (445 éve történt)

Megszületett William Shakespeare színész, író, drámaíró. Leghíresebb művei: Rómeó és Júlia, Hamlet, Lear király, Machbet, Othello.

Irodalmi hagyatéka talán a leggazdagabb a világon: 37 színdarab, 154 szonett, 2 elbeszélő költemény, és egyéb, különböző műfajú versek. Ugyanakkor mindössze két, valamennyire is hiteles arcképe maradt az utókorra. Kézírását csak aláírásából és egy, a cenzúra által betiltott mű 147 soros jelenetéből ismerjük, nincsenek személyes érzéseiről beszámoló levelek vagy naplók. Nehéz helyzetben vannak azok, akik meg akarják írni a költő életrajzát, hiszen csak néhány epizód áll rendelkezésükre.
Színműveinek teljes kiadása 1623-ban, halála után 7 évvel látott napvilágot. Az irodalomtörénészek azonban a mai napig vitatkoznak azon, hogy a kötetben megjelent művek mindegyike Shakespeare tollából származik-e. Az 52. születésnapján elhunyt író életműve olyan gazdag és maradandó, hogy a kutatók komolyan kételkednek abban, hogy származhatott-e mindez egyetlen ember, különösen egy vidéki, másodrangú színész tollából.
A darabok bonyolult cselekményei és felejthetetlen alakjai az emberi érzelmek teljes skáláját ölelik fel. Az írások minden kétséget kizáróan bizonyítják a szerző jártasságát a történelemben, irodalomban, filozófiában, jogtudományban és az udvari etikettben. Vajon hol tanulhatta meg ez a társadalom peremén élő vidéki író, hogy hogyan viselkednek az arisztokraták és hogyan beszélnek az ügyvédek? Lehetséges, hogy ez a színész megengedte egy művelt, előkelő származású embernek, hogy használja a nevét?
1781-ben egy angol lelkész a Stratfordban fellelhető iratokat áttanulmányozva arra a következtetésre jutott, hogy Shakespeare nem lehetett elég tapasztalt műveinek megírásához. Tanulmányát azonban nem akarta kiadni, jegyzeteit elégette, azonban egy barátjának elmesélte felfedezését.
A XIX. században angol és amerikai tudósok is hasonló nézeteket kezdtek hangoztatni. Az egyik feltevés szerint Sir Francis Bacon filozófus, esszéista és államférfi lehetett a valódi szerző. Bacon I. Jakab uralkodása alatt magas hivatalt töltött be az udvarban, sőt később nemesi rangot is kapott. Más elképzelések szerint az Erzsébet kori drámaíró, Christopher Marlowe az eredeti szerző. Marlowe-t 1593-ban eretnek nézetei miatt börtön, sőt halálbüntetés fenyegette, majd nem sokkal később egy kocsmai verekedésben halt meg. A feltételezés szerint a verekedést maga Marlowe rendezte, az áldozat egy külföldi matróz volt. Ő a kontinensre menekült és innen küldte Angliába műveit. További feltételezések szerint az igazi szerző egy nemesember volt, aki talán méltóságán alulinak érezte, hogy színdarabokat ír, vagy netán attól félt, hogy az uralkodónak nem tetszik, ha nyilvánosan ellentétes politikai nézeteket hirdet.

 
 
0 komment , kategória:  a mai napon......  
Béla,Sándor,Ilma névnap!
  2009-04-26 19:47:57, vasárnap
 
  Április 23.Béla :
Bizonytalan eredetű régi magyar személynév. Több Árpád-házi királynak volt a neve, majd a XIX. században újították fel ismét. A régi magyar Bél személynév -a kicsinyítőképzős alakja. A bél szó eredeti jelentése: belső rész (pl. szív). Török eredetűnek is tartják, ez esetben a jelentése előkelő. Már a középkorban mesterségesen azonosították az Adalbert névvel.


Sándor :
Az görög Alexander név rövidülésének a megmagyarosodott alakja. Jelentése: férfiakat vagy férfiaktól megvédő.


Ilma :
Vörösmarty Mihály névalkotása a Csongor és Tünde című mesedrámában. Valószínüleg az Ilona és a Vilma rövidítése. Finn név is, ez szintén XIX. századi névalkotás, a jelentése: levegő, ég, világ.


György :
A görög Geórgiosz névből, illetve ennek a latin Georgius formájából származik. Jelentése földműves, gazdálkodó.


Ilona :
A Heléna régi magyarosodott alakváltozata. Magyarországon a középkor óta gyakori. Elterjedésében a kereszténység, a homéroszi történetet feldolgozó középkori Trója-regény Szép Ilonája, valamint a XVI. századi széphistória Árgirus királyfiról és Tündér Ilonáról szóló alkotás játszott szerepet. A magyar névforma használatos a német, szlovák, cseh, finn névadásban is.


Egyed :
Görög, magyar eredetű név, az Egid név rövidülésének a régi magyar olvasata. Jelentése pajzshordozó. Más feltevések szerint a régi magyar Egyed személynév az egy számnév vagy a szent jelentésű egy szó, -d kicsinyítőképzős származéka. Jelentése ez esetben egyetlenke vagy elsőszülött, illetve szentecske.


Egon :
Germán eredetű német név, az Egbert, Egmont, stb. ószász és középnémet becézőjéből önállósult. Más feltevés szerint, az Ecke-, Egin- kezdetű germán neveknek, főként az Eckehard névnek az önállósult rövidülése. Jelentése kard erős, merész.


Gellért :
Germán eredetű név, Gerhard, Gerhart névből származik, jelntése gerely, dárda, erős, kemény.


Adalbert :
Germán eredetű név, jelentése nemes fény, fénylő nemesség.


Albert :
Germán eredetű név, az Adalbert férfinév rövidülése. A magyar Béla névvel mesterségesen azonosították. Jelentése nemes, fényes, híres.
 
 
0 komment , kategória:  névnapok-eredetük  
Csilla,Noémi,Kelemen névnap !
  2009-04-26 19:46:13, vasárnap
 
  Április 22.Csilla :
Írói névalkotás a csillag szóból. Először Dugonics András Etelka című regényében szerepelt (1788). A csilla növénynév is, a Scilla növénynemzetség magyar nevének, a csillagvirág-nak a változata. A nyelvjárási csilla szó jelentése pedig: a gyékény és a nád gyenge hajtása, illetve gyéren növő sás.


Noémi :
Héber eredetű bibliai név. Jelentése gyönyörűségem.


Kelemen :
Latin eredetű név, jelentése jámbor, szelíd, kegyes, jóságos.


Noé :
Héber eredetű, bibliai név, jelentése nyugalom, vigasztalás. Némelyek azonban sumér eredetűnek vélik, így jelentése hosszú élet(ű).

 
 
0 komment , kategória:  névnapok-eredetük  
Beatles !
  2009-04-26 19:45:08, vasárnap
 
  1961 Április 21. (48 éve történt)
Először lépett a nyilvánosság elé a Beatles-együttes a liverpooli Cavern Clubban.

Az ötvenes évek végén állt össze a zenészcsoport, amelynek tagjai voltak: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr. A hatvanas évek elején érték el első sikereiket a liverpooli Cavern és a hamburgi Star Clubban. 1962-ben készítették első lemezüket "Love Me Do" címmel. A melodikus rockzene tipikus képviselői lettek. 1963-ban volt az első országos turnéjuk Nagy-Britanniában, majd ezt követően, augusztus 3-án tartották utolsó koncertjüket Liverpoolban, és átköltöztek Londonba. 1964-től külföldön is turnéztak (Franciaországban és az Egyesült Államokban), és bemutatták "A Hard Day's Night" című filmjüket is.

 
 
0 komment , kategória:  a mai napon......  
Mark Twain !
  2009-04-26 19:44:15, vasárnap
 
  1910 Április 21. (99 éve történt)
75 éves korában meghalt Mark Twain (eredeti nevén: Samuel Langhorne Clemens) amerikai író (Tom Sawyer kalandjai).

Pályafutását humoros elbeszélésekkel és regényekkel kezdte, majd egyre pesszimistább hangvételű szatírákat írt. Legismertebb művei az 1876-ban megjelent "Tom Sawyer kalandjai" és az 1884-ben kiadott "Huckleberry Finn kalandjai" - amelyeket tévesen csak ifjúsági regényeknek tekintenek - társadalmi problémákat tárnak fel: a rabszolgakérdést és a társadalom peremén élők helyzetét. Jelentős művei közé tartozik: "Hajósélet a Mississippin" és "Egy jenki Artúr király udvarában".

 
 
0 komment , kategória:  a mai napon......  
     1/9 oldal   Bejegyzések száma: 89 
2009.03 2009. április 2009.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 89 db bejegyzés
e év: 1401 db bejegyzés
Összes: 9069 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 266
  • e Hét: 1185
  • e Hónap: 7316
  • e Év: 547912
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.