Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Online lelkigyakorlatból3/107
  2010-11-28 17:22:21, vasárnap
 
  A békesség,szeretet müveinek munkálására hivó Jézus szavainak átéléséért.
Most, hogy Jézus megbocsátó és gyógyító szeretete megérintett bennünket, most, hogy a szívünk arra vágyik, hogy kifejezhesse háláját, most már halljuk a szeretet hívó szavát.
Mielőtt már a válaszba vetnénk magunkat, figyeljünk egy kicsit ezen a héten. Azt szeretnénk, ha a meghívás megérintene bennünket, hogy átéljük, amit a szívünkben végbe visz. Lehet, hogy szeretnénk kiírni magunkból a meghívást, amit az Úrtól hallunk. Lehet, hogy a lelkigyakorlat egész közösségével szeretnénk megosztani a kegyelem élményét. Lehet, hogy a testünkkel szeretnénk imádkozni ezen a héten. Leülhetek egy fotelbe, és egyszerűen figyelhetek a hívásra mélyen a szívemben.

Jézus úgy találkozik velünk, ahogy épp vagyunk, de meg kell találnunk félelmeinket és bizalmatlanságainkat, hogy közvetlenül találkozhassunk Vele.
Szeretetből hívtak minket életre, szeretetből hívtak ki a halálból a bűnön át, szeretetből állandóan a bizalomra hívnak, az igazi életre, Jézussal. Hívása szabadulás valamiből és szabadulás valami felé. A valamibőlt ismerjük, a valami felé pedig félelmünk oka és imánk létalapja. Azért a vágyért imádkozunk, hogy jobban megismerhessük Őt és személyes szeretetét irántunk, olyan mélyen, hogy félelmeinket szemünk előtt tartva lassan megengedjük neki, hogy egyesével elvegyen tőlünk minden remegést, minden megrettenést.

Nagyon is valóságos az a szeretet, amely kettőnk között növekszik. Emiatt érzek egyre nagyobb vágyakozást Irántad.Engedd, hogy csendben üljek ezzel a meghívással, Jézusom. Érzem, hogy hívsz valamire, de nem vagyok benne biztos, hogy mire. Ürességet érzek idebent, de tudom, hogy Te képes vagy betölteni. Arra vágyom, hogy valahogyan közelebb jussak Hozzád.

Maradj velem, ahogy a felém nyújtott meghíváson elmélkedem. Légy velem. Tölts be engem. Engedd, hogy érezzem szereteted. Köszönöm a hívást, amit nekem küldesz.

 
 
0 komment , kategória:  Online lelkigyakorlatból/103-  
Bibliából és Szenttöl21/106
  2010-11-25 19:51:04, csütörtök
 
  Isten képére,szeretetre teremtettségünket szeretettel, Jézus békéjével adjuk vissza.
Úgy rendelkezett Isten az ö törvényeiben,hogy mindazzal a képességgel,amelyet a teremtéskor belénk ültetett,neki kell szolgálnunk.A legelsö törvény ez:"Szeresd egész sziveddel Urunkat,mert ö elöbb szeretett minket"/vö.1Jn 4,10/,kezdettöl fogva,és még mielött léteztünk volna.Isten szeretete nem más,mint képének megújitása. Isten pedig azt szereti,aki megtartja parancsait, mert azt mondja:"Ha szerettek engem,tartsátok meg parancsaimat"/Jn 14,15/.
Az egymás iránti szeretetet parancsolja,amint mondja is:"Az az én parancsom,hogy szeressétek egymást,amint én szerettelek benneteket"/Jn 15,12/.
Az igazi szeretet azonban "nem csupán szóban, hanem tettben és igazságban"/vö.1Jn 3,18/valósul meg.Sértetlen szentségben adjuk tehát vissza Istenünknek és Atyánknak az ö képmását,mivel Isten szent,hiszen ö mondja :"Szentek legyetek, mert én szent vagyok /Lev 19,2/.Szeretetben adjuk vissza,mert János szava szerint :"Szeretet az Isten "/1Jn 4,8/; jámborságban és igazságban kell visszaadnunk, mert ö kegyes és igazmondó.Ne fessünk idegen képet magunknak,hiszen lázadó, önkényes módon festi át saját képét az,aki kegyetlen,haragos és gögös.
De hogy ne ilyen lázadó ,önkényes képet alakitsunk ki magunkban,Krisztus is belénk festi a maga képét,hiszen azt mondja :"Az én békémet adom nektek,az én békémet hagyom rátok"/Jn 14,27/.De mi hasznunk van abból,ha tudjuk,hogy jó dolog a béke,és mégsem örizzük meg gondosan?Általában úgy van,hogy a legértékesebb dolog egyszersmind a legtörékenyebb is,és minden értékes dolgot nagyobb óvatossággal és gondosabb vigyázattal kell öriznünk.Nagyon törékeny ugyanis az a dolog, amit már könnyelmü beszéddel is el lehet pusztitani,és testvérednek egy kis megsértése is tönkretesz.Az emberek ugyanis legszivesebben másokról beszélnek,és másokkal törödnek, meggondolatlanul hiábavaló dolgokról fecsegnek, és megszólják a távollevöket.Ezért akik nem állithatják magukról,hogy "az Úr okosan segitö nyelvet adott nekem,hogy támogatni tudjam azt, aki a beszéd miatt már elfáradt"/Iz 50,4/,azok hallgassanak.Ha pedig bármit is mondanak,az békességes legyen./Szent Kolumbán bencés apát//+597 Skócia/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Online lelkigyakorlatból2/105
  2010-11-21 17:02:51, vasárnap
 
  Békesség az Úr szeretetének,áldozatának erejéböl.
Múlt héten megadtuk magunkat Isten megbocsátó ölelésének. Elfogadtuk és megünnepeltük Isten megbocsátó
kegyelmét, amit azért ajánl nekünk, hogy önmagunkat szeretett bünösként tapasztalhassuk meg. Ezen a héten elöre
lépünk egyet. Istenünk többet ajánl a megbocsátásnál. Az ö szeretete olyan erös, hogy meg is gyógyít minket.

"Nemcsak megbocsátok neked, hanem megígérem, hogy mindig veled leszek, hogy sose légy egyedül.
Többé nincs szükséged a magad javát szolgáló függetlenségedre. Meggyógyítom a büszkeséged.
Megszabadítalak a téged gúzsba kötö, romboló eröktöl. Megígérem, hogy megtöltöm a szíved szeretetemmel, a béke, a bátorság és a vágy ajándékaival, hogy mások szolgálatával szétoszthasd szeretetemet."

Ahogyan hallom az Urat, mikor megígéri: "Mindig veled leszek", érzem, hogy odaér hozzám a nyugalom. A szó, "Meggyógyítalak", reményt ad, hogy úrrá lehetek a bátortalanságomon.
Így az elsö és legfontosabb gyakorlati tanács a hétre az, hogy folyamatosan figyeljünk a jó hírre, hogy nem vagyunk egyedül a növekedésre, mélységre, lelki szabadságra és érésre való vágyunkkal.
A második gyakorlati tanács, hogy fogjuk mindazokat a dolgokat, amik jelenleg folyamatos terhet jelentenek
számunkra - egy bününk a múltból, a szeretetlenség egy makacs mintája, egy kis hidegség a szívünkben, amikor mások
szükségeiröl van szó - és kérjük a gyógyulásunkat. Olyan valóságosan kérjük, mintha éppen az orvoshoz tartanánk,
hogy kigyógyítson. Hallgassuk meg az Orvos szavait, "Meg tudlak gyógyítani." Légy reményteljes.
Végül, egész héten át engedjük a választ elöjönni a szívünkböl. Próbálgassuk a következö szavakat: "Hogyan
tudnám meghálálni az Úr irántam való összes jóságát?"
Amikor az öröm, a szabadság érzése és a hála mind együtt vannak, csak pihenj meg ott.

Szent Ignác a Lelkigyakorlatokban arra kér minket, hogy imádkozzunk "szégyenért és zavartságért". Arra a
kegyelemre hív minket, hogy egyszerre legyünk öszinték büneinkkel kapcsolatban és zavartak Isten szeme elötti
helyzetünkben. De másik kegyelemröl is ír, hogy kérjük. Nem csak szégyenkezni kell a múltbeli rossz választásaink
miatt, hanem zavartnak is kell lennünk Isten meglehetösen "igazságtalan" válasza miatt.

Az irgalom egyszerre jelent megbocsátást és jóslatot. Mindannyian vissza fogunk térni a kereszt lábához azért,hogy újra a múltunkból és a múltunkkal éljünk - a mi jövönk és az Ö jövöje felé. "Föpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együttérezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a büntöl azonban ment maradt." (Zsid 4,15)
Elidözhetünk a múltunk miatti büntudatban és zavartságban, és elidözhetünk a megbocsátottság folyamatos
állapotában is, hogy a múltunkkal békében, a mindig jelenvaló kegyelmes Isten ölelésében élhetünk.

/A Loyolai Szent Ignác Lelkigyakorlatát felhasználó 34 hetes lelkigyakorlat külföldi résztvevöi egy-egy héten nyert,megerösitö tapasztalataikat megosztották egymással.Ebböl olvashatunk részleteket az aktuális/náluk 9./hétröl/:

How can I express my goal in life in light of the past few weeks? To find a way of being. To love. To serve. To be at peace. To be ready for anything.

I am ashamed and confused..by my sins. But I joyfully, gratefully and peacefully accept God's healing mercy, even with the memory of my past rejection of it.

Yet again, as I pass through last week moving into Week 9 the sense of joy and overwhelming and enveloping peace is tremendous.

Lord, give me the grace to live in your loving mercy. Give me the heart to know that it is enough. Give me this peace.
I  just want to share some thoughts on week nine, God's Healing Mercy. 

To be a loved sinner, past, present, future brings peace and a need to say to God...This is really about your love for us  which comes first and  knocks me over because of its abundance and faithfulness. 

Link/9.hét/

 
 
0 komment , kategória:  Online lelkigyakorlatból/103-  
Szenttöl13/Gertrud/104
  2010-11-18 15:53:57, csütörtök
 
  Hála Isten békességes gondolatainak,barátságának megismeréséért.
Áldjon téged a lelkem,Uram,Istenem és Teremtöm,áldjon téged a lelkem,és szivem legbenseje magasztalja könyörületességedet, mert méltatlan létemre is határtalam jósággal vettél körül. Amennyire csak képes vagyok ,hálát adok mérhetetlen irgalmasságodért,és áldva dicsöitem hosszan tartó türelmedet.

Hálát rebegve a legmélyebb alázattal magasztalom és imádom mindent felülmúló irgalmadat és gyengéd jóságodat,hogy rólam,aki elvetemülten éltem,te az irgalmasság Atyja,a békességnek,és nem a büntetésnek gondolatait gondoltad,és hogy jótéteményeid sokaságával és nagyságával ennyire felmagasztaltál engem. Ajándékaid között kitüntettél felbecsülhetetlen bizalmas barátságoddal is,különbözö módon nekem nyújtva istenséged szeretetének tárházát,azaz isteni Szivedet,amely számomra minden gyönyörüség forrása./Nagy Szent Gertrud szerzetes/+1301 nov.17. Lengyelország/
/Az ima gondolatai kapcsolhatók a 103.bejegyzésben irtakhoz is/
 
 
0 komment , kategória:  Nagy Szent Gertrud  
Online lelkigyakorlatból/103
  2010-11-14 17:25:24, vasárnap
 
 Élőkészületek az Istentől jövő belső béke megtapasztalására.
Eddig is próbáltuk a bűnösségünkről való elmélkedést Isten irgalmának realitásával befejezni, de most az egész hetünk hátterét átengedjük Isten megbocsátó irgalmának.
Kezdjük azzal, hogy Istenre figyelünk. Egy anya képe, amint öleli a lányát, segíthet nekünk elképzelni, hogy milyen mérhetetlen szeretettel ölel Isten minket magához.

Ez az a hét, amikor átengedjük magunkat Isten ölelésének. Nézd meg a képet újra és újra. Képzeld bele magad abba az ölelésbe. Maradj benne. Ne szaladj el! Hagyj elolvadni minden ellenállást. Fogadd el. Örülj neki. Pihenj meg benne.
A hét folyamán, azokban a köztes időkben, becsukhatom a szemem, és elképzelhetem Jézust,amint ugyanígy tart engem.
Ez az a hét, amikor mosolygunk - az arcunkon mosoly, és mélyen úgy is érzünk. A mosoly és a mély
lélegzetvétel jól megy együtt. Ezek előkészítenek minket az örömteljes és csodálatosan felfrissülésítő belső békére.Az összes további problémám eltűnik? Összeáll az életem? Elérem a spirituális szabadság legnagyobb fokát?Természetesen nem. Emlékeztetjük magunkat, hogy továbbra is úton vagyunk, és minden egyes héten a következő fontos állomást érjük el. Ez a most következő kritikus lépés - megtapasztalni és örülni és ünnepelni, mert szeretett bűnös vagyok.
Talán ebbe a hétbe be tudsz iktatni egy-két olyan tevékenységet, amely jót tesz a kedélyednek, és megerősít az örömben és békében.
Tervezd meg, kicsit változtass a rutinodon; adj a hétnek valamiféle sajátos hangulatott. A legfontosabb, hogy ez a hét a háláról és a hála kifejezéséről szól. Mit érzek, amikor az Ő ölelésében pihenek? Mindaz után, amit én csináltam és elhibáztam - teljesen megbocsát! Milyen érzés ez? Ha sírnod kell, hagyd, hagy folyjanak a könnyeid! Milyen módon tudom mindezt viszonozni annak, Aki ennyire szeret engem? Először is azt kell mondanom,
hogy... köszönöm! Hogy megbocsátott... ez hatalmas ajándék! Azt szeretnénk, hogy hálánk a legmélyebbről jövő örömünkből és békénkből fakadjon.
A szertartások fontosak.Bevonják a testünket is, és megmaradnak az emlékezetünkben. Talán egy papíron fogom kifejezni a hálámat,leírom néhány szóban, amit érzek, egyenesen Jézusnak vagy Istennek címezve. ..Megtalálhatom a saját szavaim, és kimondhatom őket hangosan, vagy papírra vethetem. Néhányunk számára csodálatos kifejezőerő lehet abban, ahogy szobánk magányában az ég felé tárjuk a karunkat. Másoknak egy ének felidézése lehet fontos ezen a héten. Néhányan a vasárnapi misén, az Eukarisztia ünneplése közben,vagy a közösségünkben összegyűlve érezhetünk mélyebb örömöt.


 
 
1 komment , kategória:  Online lelkigyakorlatból/103-  
Lelki irótól2/II.századi/102
  2010-11-11 16:00:25, csütörtök
 
  Lelki békesség a jóra törekvö,jövö életben bizó Isten szolgálatból
Testvéreim,tegyük meg mindenben az Isten akaratát,aki arra hivott meg bennünket ,hogy életünk legyen ,és mindig csak az erényes életre törekedjünk:kerüljük el a kisebb hibákat is,mert ezek gyakran a súlyos bukások elöfutárai,és meneküljünk minden kötelességmulasztástól,nehogy a gonosz hatalmába kerüljünk.Ha a jóra törekszünk,elnyerjük a lelki békét.Eppen ezért nem is lehet részük ebben a békében azoknak ,akik emberi tekintetektöl félve többre becsülik a jelen élet gyönyöreit,mint a jövö örök élet igéreteit.Ezek ugyanis nem tudják észrevenni azt,hogy a jelen világ gyönyörüsége mekkora gyötrelmek okozója is,sem azt,hogy milyen kivánatos kincseket rejt a jövendö igéret.Biztosan elviselhetöbb lenne ,ha egyedül csak maguk cselekednének igy, azonban a hamis tanaikkal állandóan megfertöznek más ártatlan lelkeket is,nem sejtve,hogy ezzel kétszeres itéletet vonnak majd magukra:a magukét és azokét,akik hallgatnak rájuk.
Mi tehát tiszta szivvel szolgáljuk Istent,hogy a választottak között lehessünk,mert nincs annál szerencsétlenebb,mint aki megtagadja az Istennek kijáró szolgálatot,s nem hisz igéreteiben.

Ne legyünk tehát testvérek kettös lelkületetüek,hanem tartsunk ki szilárdan reménységünkben,hogy elnyerjük egykor jutalmunkat is.
/II.századi szerzö beszédéböl/
 
 
2 komment , kategória:  Általános  
Lelkésztöl9/J.H.Newman/101
  2010-11-07 17:52:53, vasárnap
 
  A békesség adományáért könyörgésünk Isten lényével,szeretetével betöltöttségünkre irányuljon.
Midôn jóságért könyörgök, ugyanakkor szent életért,békéért és örömért, a kerubok ragyogásáért, a szeráfok lángjáért és szentjeid sugárzó dicsôségéért is könyörgök. Ezzel mindazt kérem, amire oly nagy szükségem van és ami minden adományt magában foglal.
Ezeket kérve, ugyanakkor Teutánad epedek, Istenem, semmi más után,csak Utánad, ki teljesen odaadtad magad értünk! Jöjj valóban és lényegedben szívembe, áraszd el szereteted lángjával, azzal hogy saját magaddal töltöd be. Csak Te elégítheted ki az emberek lelkét, ezt meg is ígérted. Te Vagy az élô Fény és állandóan lobog emberek iránti szereteted. Jöjj lelkembe, gyújtsd fel benne szent tüzedet, hogy Hozzád hasonló lehessek./Boldog John Henry Newman biboros/+1890,Anglia/Link
 
 
0 komment , kategória:  J.H.Newman  
Zsinati dokumentumból3/100
  2010-11-04 15:25:14, csütörtök
 
  Az emberek közötti békesség épitése békeszeretö szivekkel.
Mindazonáltal óvakodjanak az emberek attól, hogy csupán mások erőfeszítéseire támaszkodjanak anélkül, hogy a saját belső világuk megváltoznék. A népek vezetői ugyanis, akik saját népük javának letéteményesei és az egész világ javának előmozdítói, a lehető legnagyobb mértékben függenek a közvéleménytől és a tömegek érzelmeitől. Hasztalan fáradoznak újra meg újra a béke építésén mindaddig, amíg az ellenségeskedés, megvetés, bizalmatlanság érzése, faji gyülőlködés és az ideológiák merevsége megosztja, sőt szembefordítja egymással az embereket. Fontos és sürgős tehát átnevelni az emberek gondolkodását, új szellemmel áthatni a közvéleményt. A nevelők, főleg az ifjúság nevelői és a közvélemény irányítói tekintsék súlyos kötelességüknek, hogy az új, békeszerető szellemet mindenkibe beleplántálják. Az egész földet és azokat a feladatokat látva, melyeket együtt megtehetünk az emberi nem jobb sorsa érdekében, valamennyiünk szívének meg kell változnia.
És ne csaljon meg minket hamis reménység. Ha ugyanis félre nem teszünk minden ellenségeskedést és gyűlölködést, ha nem kötnek szilárd és becsületes egyezményeket a jövendő egyetemes békéről, akkor a máris súlyos veszedelemben forgó emberiség bármilyen csodálatos tudománnyal rendelkezik, megérheti azt a gyászos órát, melyben a halál szörnyű békéjét tapasztalja meg. Mindazonáltal Krisztus Egyháza, miközben ezeket mondja e világ szorongásai közepette, nem szűnik meg erősen remélni. Korunknak újra meg újra, akár alkalmas, akár alkalmatlan, el akarja mondani az apostoli üzenetet: "íme, most van az alkalmas idő", hogy megváltozzanak a szívek, " íme, most van az üdvösség napja"/vö. 2Kor 6,2/./A II.vatikáni zsinat Gaudium et spes lelkipásztori konstitúciójából/

Link
 
 
0 komment , kategória:  II.vatikáni zsinat  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2010.10 2010. November 2010.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 118 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 18
  • e Hét: 148
  • e Hónap: 340
  • e Év: 340
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.