Belépés
illike.blog.xfree.hu
Az ember minden jel szerint arra lett teremtve, hogy gondolkodjék. Ebben rejlik minden méltósága és minden érdeme. Egyetlen kötelessége, hogy helyesen gondolkod... K. I.
1960.08.30
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/10 oldal   Bejegyzések száma: 94 
A mi mindennapi kenyerünket
  2010-04-30 17:56:31, péntek
 
  "A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma!"
"Ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele!"
(Mát 6,11; 1Tim 6,8)

"Sohasem élvezte úgy ember az elferdült ízlés kielégítésére készített pompás lakomát, mint ahogy az emberek örültek a szerény tápláléknak, amelyet Jézus Krisztus az emberi településektől távol nyújtott nekik a sokezres tömeg csodálatos megvendégelésénél.* [jegyzet: A történetet lásd Mát 6. fejezetében]
Ha az emberek ma egyszerű szokásokhoz tartanák magukat, ha összhangban élnének a természet törvényeivel, mint Ádám és Éva kezdetben, akkor tökéletesen lehetne gondoskodni az emberiség szükségleteiről.
Kevesebb volna a fölösleges kívánság, és több lehetőség lenne Isten útjain munkálkodni.
Az önzés, a természetellenes szenvedély azonban bűnt és nyomorúságot hozott a világra, egyrészt a bőséget, másrészt a nélkülözést.
Jézus nem fényűző vágyak kielégítésével akarta magához vonzani az embereket.
A hosszú, fárasztó nap után a kimerült, éhes tömegnek az egyszerű eledel nemcsak az erejét biztosította, hanem szívélyes tanítást is nyújtott.
A Megváltó nem ígérte oda követőinek a világ anyagi bőségét. Eledelük lehet egyszerű, még hiányos is, sorsuk szegénységbe taszíthatja őket, de szükségletüket mindenkor kielégíti.
És megígérte azt, ami a földi javaknál sokkal többet ér: szüntelen, vigasztaló jelenlétét."
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Áldjon meg téged az Úr !
  2010-04-29 19:15:59, csütörtök
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Sokan olvassák..
  2010-04-29 19:08:46, csütörtök
 
  "És nem tanultam a bölcsességet, hogy a Szentnek ismeretét tudnám... Ne tégy az Ő beszédéhez, hogy meg ne feddjen téged és hazug ne légy."
(Péld 30,3. 6)

"A Biblia nehezen érthető részei nem vetnek árnyékot Isten bölcsességére. Nem okozzák azok vesztét, akik úgy érzik, e nehézségek miatt nem menekülnek meg.

Ha nem lennének titkok a Bibliában, ezek az emberek akkor is találnának okot a kételkedésre, még a legvilágosabb kijelentésekben is, mert nincs lelki világosságuk.
Akik azt képzelik, hogy olyan magasrendű értelemmel vannak felruházva, hogy teljesen meg tudják magyarázni Isten útjait, azok egyenlővé akarják tenni az emberi bölcsességet az isteni bölcsességgel.
Sokan olvassák a Bibliát, de semmi hasznuk sincs belőle. Sőt sok esetben kifejezetten a kárukra olvassák.
Ha tiszteletlenül és ima nélkül nyitjuk ki Isten könyvét, akkor kétely felhőzi be értelmünket és felfogásunkat. Az ellenség veszi át az irányítást gondolataink felett, és helytelen értelmezéseket sugall.
Csak azok remélhetik a Lélek újabb, további felvilágosítását, akik követik a már elnyert fényt.
Jézus világosan kijelentette: "Ha valaki cselekedni akarja az Ő akaratát, megismerheti e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok." (Ján 7,17)
Istennek az a szándéka, hogy az igazság már ebben az életben is mindinkább kitáruljon hívő népe előtt. Ezt a tudást csak egyetlen úton szerezhetjük meg: ha Isten szavát annak a Léleknek a megvilágosításával tanulmányozzuk, aki azt ihlette. "Mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is." (1Kor 2,10)
Akik tisztelettel veszik kézbe a Szentírást, és azért kívánnak tanulni belőle, hogy meg is cselekedjék akaratát, azok előtt minden igazság megnyilatkozik. Akik ezzel a lelkülettel fordulnak a Bibliához, a próféták és apostolok társaságában találják magukat. Lelkük Krisztushoz hasonul, és vágyakoznak arra, hogy eggyé válhassanak vele."

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
27 legszebb tó pps.
  2010-04-29 18:45:57, csütörtök
 
  Link  
 
0 komment , kategória:  Általános  
Szép estét !
  2010-04-28 18:07:37, szerda
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Hello
  2010-04-28 18:03:09, szerda
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Gyönyörű napot kívánok !
  2010-04-28 17:16:24, szerda
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Akinek van humora..
  2010-04-28 16:50:52, szerda
 
 Akinek van humora mindent tud, akinek nincs, mindenre képes!

Melyik az igazi ?

Hát te ki vagy ?
Baby marcipánból

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Mit keresitek a holtak közt az
  2010-04-27 19:34:42, kedd
 
  Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, feltámadt. (Lk 24:5-6)

Az, hogy Jézus sírja üres volt, még nem bizonyítja azt, hogy feltámadt. Előfordulhatott volna az is, amitől ellenségei féltek, hogy ellopták a holttestét.

De ha ez nem bizonyítja Jézus feltámadását, mi alapján hisszük mégis? A szemtanúk bizonyságtétele alapján. Már aznap megjelent az asszonyoknak, majd Péternek, később pedig órákon keresztül együtt gyalogolt az Emmausba tartó két férfival. Majd megjelent a tanítványoknak, de Tamás akkor nem volt közöttük, ezért egy hét múlva Tamás kedvéért újra megjelent a tizenegynek.

Különös, hogy sokszor azt, amit az ókori történetírók évszázadokkal korábbi eseményekről leírtak, minden további nélkül elfogadjuk, és a vizsgán azzal a bizonyossággal beszélünk róluk, mintha mi magunk is ott lettünk volna. Abban, amit a szemtanúk az események megtörténte után leírtak, gyakran kételkedünk. Miért hiszünk jobban Thuküdidésznek, aki Krisztus előtt négyszáz évvel írt le olyan eseményeket, amelyekről ő is csak úgy hallott, és miért nem hiszünk Máténak és Jánosnak, akik ott voltak, és látták, hogy mi történt, és hamar írásba is foglalták? Szeretném arra kérni a kételkedőket, hogy ha becsületesek, akkor legalább ezen gondolkodjanak el!

De nem csak a szemtanúk bizonyságtétele bátorít bennünket annak a komolyan vételére, hogy Jézus feltámadt, hanem az is, hogy akik találkoztak a Feltámadottal, azoknak az élete megváltozott. A két emmausi tanítvány búval bélelten, lógó orral, tele kétségbeeséssel, csüggedéssel, letargiába zuhanva ballag haza, semmi másról nem tudnak beszélni csak arról, hogy milyen szörnyűség történt az előző napokban, és ugyanez a két ember néhány óra múlva mondanivalóval telten tér vissza Jeruzsálembe, hogy elvigye az örömhírt a tanítványoknak: Jézus feltámadott és él!

Egy világhírű evangélista jegyezte fel, hogy egyszer, amikor Londonban evangelizált, és valaki az evangelizáció alatt megkérdezte tőle, honnan tudja, hogy Jézus feltámadt és él, egy ember felállt a sokaságból, és a következőket mondta. "Én gépész vagyok, és egy nagy gép gőznyomását kell állandóan ellenőriznem. A gőzt ugyan nem látom, de egy műszeren leolvashatom, hogy mi a helyzet. Jézust sem én, sem ti nem látjátok, de én - mint egy műszer - bizonysága vagyok annak, hogy él." Elmondta, hogy korábban alkoholista volt, tönkretette a családját és önmagát is, aztán találkozott az élő Krisztussal, aki beleszólt az életébe, megszabadította a szenvedélytől, és azóta egészen másként gondolkodik. Ezt csak egy élő személy tudja végrehajtani - mondta ő.
Én is így ismertem meg az élő Urat: egyszer egy ismeretlen igehirdetőt hallgatva azt mondtam, hogy azokat, amiket mond, csak én tudhatom magamról. Aki most beszél, az nem az a fiatalember, hanem igaz, amit mond, az élő Jézus Krisztus szól, aki ismer engem. Ő leplezett le, és Ő kínálja a megoldást is. Amikor kipróbáltam, hogy működik-e az a megoldás, megfordult az életem. Azóta bizonyos vagyok abban, hogy Jézus él. Láthatatlan, de az életünkben nagyon valóságosan jelenlévő, élő személlyel van közösségünk. Nem gazdátlanul őgyelgek az élet országútján, nem vagyok kiszolgáltatva senkinek és semminek, még önmagamnak sem. Van Valaki, Akit mindig ugyanott és ugyanúgy megtalálhatok, és a felelősségemnek is ez a forrása.

Azt is jelenti a Vele való közösség, hogy folyamatos beszélő viszonyban vagyok az élő Úrral. Bármikor bárhol megszólíthatom imádságban, és Ő életjeleket ad magáról. Bizonyos lehetek abban, hogy nem a levegőbe száll el, amit mondtam, hanem eljut Hozzá. Ha valaki félelmekkel tele jön el, még ha senki sem tudja is, hogy mi van a szívében, megváltozhat az, ami benne volt.Az a bizonyosság, hogy Jézus feltámadt és él, azt is jelenti, hogy soha nem vagyok egyedül. Akkor sem, ha éppen az csapott be, akiben megbíztam. Akkor sem, ha éppen az halt meg, aki hozzám a legközelebb állt. Akkor sem, amikor börtönbe került valaki. Börtönt megjártak közül többen is elmondták, hogy a magánzárkában is az élő Jézus Krisztussal voltak összezárva, így abból, amibe mások beleőrültek, ők lelkileg felüdülve kerültek ki. Ott van velünk a műtőasztalon is, és Ő lesz egyedül velünk halálunk óráján. Azt senki más nem oszthatja meg velünk. Utána is velünk lesz, mindörökké.

Aki hiszi, hogy Jézus feltámadott és él, egészen másként gyászol, és másként készül a saját halálára is, mint e nélkül a hit nélkül. Egyik otthonából hazamegy a másikba, az ideiglenesből a véglegesbe. A lepedők ott maradhatnak a sírban, egyházi szokások, hagyományok avíttá válhatnak, az egyház épületeit lehet államosítani, intézményeit szétverni, de a szentek közössége, a Krisztusban hívők nagy családja túlél mindent.

Végül az, hogy Jézus valóban feltámadt és él, azt is jelenti, hogy lehet Vele találkozni. Mindenkihez közeledik. Bárki őszintén elmondhatja: "Jézus! Nem tudom, hogy létezel-e, de ha létezel, mutasd meg Magad nekem! Szeretnélek megismerni, és ha lehet, Veled járni, Veled élni, Veled halni."

Cseri Kálmán


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Életerő csírákból
  2010-04-27 18:20:16, kedd
 
  Életerő csírákbólEgészségünk fenntartásának egyik nagyon jó módszere "élő ételek" fogyasztása. Ilyen táplálék a mag, a fiatal, csírázó növények tápanyagraktára, mely a növekedés megkezdéséhez és fejlődéséhez nyújt energiát. A szép bőrért és a dús hajért felelős E-vitamin mennyisége háromszorosára nő négy napon belül a búzában a csíráztatás alatt.

A csírázó magban lezajló kémiai folyamatok egy hatalmas enzimgyárat hoznak működésbe. A növény egész növekedése folyamán ekkor a legnagyobb az enzim tartalom. És valóban, a magvak csírájában igen sokféle létfontosságú vitamin, teljes értékű fehérje, és ásványi anyag tárolódik úgynevezett előemésztett formában, mely könnyen és hatékonyan felszívódik a szervezetben.

A magok gazdag beltartalma az emberi szervezetben lezajló anyagcsere során is fokozza az enzimek termelését, ezáltal serkenti a vérkeringést.

A hihetetlenül egészséges és meglepően finom csírákat ehetjük szendvicsekbe pakolva, salátákba, joghurtba keverve, vagy egyszerűen köretekre szórva. Készíthetünk belőle szendvicskrémeket, felhasználhatjuk levesek, töltelékek, köretek formájában.

Bármely módon is használjuk fel őket, gyakorlatilag pillanatok alatt színesíthetőek vele az ételek, és a csíráknak köszönhetően igazán egészségesek lesznek az ételek.

A retekcsírára hívnám fel a figyelmet, mely kellemes csipős ize különösen megnyerő számomra.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/10 oldal   Bejegyzések száma: 94 
2010.03 2010. április 2010.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 94 db bejegyzés
e év: 811 db bejegyzés
Összes: 1848 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 9
  • e Hét: 362
  • e Hónap: 695
  • e Év: 695
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.