Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Bibliából és Szenttöl5/62
  2010-06-27 16:09:31, vasárnap
 
  A tiszta szivböl eredö békesség.
Boldogok a tisztaszivüek,mert meglátják az Istent/Mt 5,8/

Akinek tiszta szive van,boldoggá lesz,ugyanis amig a saját tisztaságát nézi,abban - mintegy képmásban - az ösmintát szemléli.Hiszen akik csak tükörben szemlélik a napot,ha nem is forditják az égbolt felé a szemüket,akkor is ugyanolyan jól látják a napot a tükör fényében,mint azok,akik magát a napkorongot nézik.Ugyanigy ti is - mondja nekünk az Úr - ,jóllehet nincs képességtek az elérhetetlen Fény szemlélésére és meglátására,ha visszatértek ahhoz,aki kezdettöl fogva belétek teremtette saját képmásának szépségét és szeretetreméltóságát,akkor majd magatokban hordozzátok,akit kerestek.
Mert a lelki tisztaság - részint a bünöktöl és szenvedélyektöl való megszabadulás,részint pedig minden rossztól való elfordulás -,már isteni vonás az emberben.Ha tehát ezek megvannak benned, egészen biztos,hogy benned van az Isten...akkor tisztánlátásod boldoggá tesz téged .Mivel már tiszta vagy,látod azt is,amit nem vesznek észre azok,akik nem tiszták,lelki szemed megszabadul minden evilági homálytól,és tiszta szived békéjében egészen tisztán tárul eléd egy boldog látvány.Mi ez a boldog látvány ?Az isteni természet szépséges vonásai: a szentség,a tisztaság ,az egyszerüség,amelyek által Isten láthatóvá lesz számodra./Nyssai Szent Gergely püspök /
 
 
0 komment , kategória:  Nyssai Szent Gergely  
Szerzetestöl4/Thomas Merton/61
  2010-06-24 18:21:56, csütörtök
 
  Békesség Isten jelenlétének kisugárzásából,a vele való lelki közösséget teremtö szemlélödésböl.
Uram,Jézusom!Egész nap várok rád,mialatt eröim a sokszor kapkodó és céltalan tevés-vevésben,a tehetetlenség mérgében elernyednek.Várom a csendet,amit a te hallgatásod és rám figyelésed csepegtet a szivembe.Várom a békédet,amely megnyugtat és megtisztit.Összeszedettségem csak a te jelenléted kisugárzásában lehet valósággá.Amen/Thomas Merton szerzetes/

A szemlélödés rendet, összefüggést és távlatot visz az ember életébe azáltal, hogy lelki közösséget teremt Istennel. Merton szerint minden ember születése pillanatától hamis énje rabja, és ahogy növekszik, hamis énje is erösödik, egyre makacsabbá válik, beárnyékolja igazi énjét. Az ember lelki boldogsága azon múlik, képes-e eltávolítani a hamis maszkot, és feltárni valódi azonosságát. Csak ekkor találhat igazi boldogságra és békére. A földön csak az jelenthet igazi örömet, ha sikerül kiszabadulni önzésünk börtönéböl és a szeretet által egységre jutunk azzal, aki minden élet forrása és minden teremtményben benne él. Usque ad temetipsum occure Deo tuo mondja Szent Bernát nyomán. "Ha meg akarjuk találni Istenünket, elöször rá kell találnunk igazi önmagunkra.

Merton, Thomas (Prades, 1915--1968, Bangkok). Trappista szerzetes.
Amerikai katolikus író. Művei közül több magyarul is megjelent
Link
 
 
0 komment , kategória:  Merton,Thomas  
Bibliából és Szenttöl4/60
  2010-06-20 18:56:26, vasárnap
 
  Megmaradás Isten békéjében az áldozatban is.
Isten ugyanis azt parancsolta,hogy békességesek,megértök és egyetértök legyünk az ö házában/vö.Róm 15,5/.Azt akarta,hogy amilyenekké a második születéssel tett minket ,abban mint újjászületettek ki is tartsunk: Isten gyermekei vagyunk,ezért maradjunk is meg Isten békéjében,és akikben egy a lélek ,egy legyen a szándék és a vélemény is.
A békebontó áldozatát nem fogadja el az Úr.Azt parancsolja neki: forduljon vissza az oltártól,és engesztelödjék ki elöbb testvérével, hogy a már kibékült lélekkel végzett imádsága kiengesztelhesse Istent.Mindennél értékesebb áldozat ugyanis Isten szemében a mi békénk,testvéri egységünk: az Atya és a Fiú és a Szentlélek egységében egybegyült nép.

A békességszeretö és igaz Ábel ártatlan szivvel mutatta be áldozatát Istennek :ezzel arra tanitott mindenkit ,hogy amikor áldozatot mutat be az oltáron,Isten félelmében közeledjék oda, öszinte szivvel ,igaz lélekkel és békés egyetértésben.Ábel valóban igy mutatta be áldozatát Istennek .Ezzel kiérdemelte azt,hogy utána ö maga is áldozat lett Isten oltárán.Mint aki elsönek adott példát a vértanúságra,dicsöséges vérontásával ösi elöképe lett az Úr Jézus szenvedésének:igaz volt és békességes mint maga az Úr. Ilyenek kapnak végülis jutalmat az Úrtól,és az itélet napján az ilyenek fognak az Úrral együtt itélkezni./Szent Ciprián püspök és vértanú/+258 Karthágó/
 
 
0 komment , kategória:  Szent Ciprián  
Bibliából és Szenttöl3/59
  2010-06-17 21:55:07, csütörtök
 
  Békesség az egy szivvel -lélekkel végzett imádságból.
A békesség Tanitója és az egység Mestere semmiképpen sem akarta, hogy elszigetelödött,másoktól elkülönülö legyen az imádságunk.Nem akarta,hogy amikor imádkozunk,csak önmagunkkért imádkozzunk .

A békesség Istene és az egyetértés Mestere,aki az egységre tanitott minket ,azt akarta,hogy minden egyes ember mindenkiért imádkozzék,hiszen ö is egyedül hordozott mindnyájunkat.

A békés,az egyszerü,a lélekböl fakadó imádság érdemszerzö az Isten elött.Látjuk,hogy az apostolok és a tanitványok is igy imádkoztak Urunk mennybemenetele után:"Mindannyian egy szivvel ,egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával,Jézus anyjával és testvéreivel együtt "/ApCsel 1,14/ Állhatatosan ,egy szivvel -lélekkel imádkoztak :imádságuk buzgóságával és egységével nyilvánvalóvá tették,hogy Isten - aki otthont készit az egyetértöknek/Vö.Zs 67,7/-isteni és örök otthonába is csak azokat engedi be,akik tudnak másokkal egy szivvel -lélekkel együtt imádkozni./Szent Ciprián püspök,vértanú/+258,Karthágó/
 
 
0 komment , kategória:  Szent Ciprián  
Egy családtól/J. E.Welshons/58
  2010-06-13 17:09:24, vasárnap
 
  Békesség egy békességben lenyugvó életböl.
Ez idö alatt megmagyarázhatatlan békesség tölrött el.Levetköztem magamról a félelmet,s az anyám haldoklása kezdett számomra természetes folyamattá válni.
Évekkel késöbb hallottam valakitöl,hogy" a halál teljesen biztonságos közeg".Ez volt az az élmény,amelyet az ösztöneim segitségével én is átéltem anyámmal kapcsolatban.A teste megváltozott,és készült a nagy útra.Nem tudom,miért,de úgy éreztem,biztonságban van.A végsö stádiumban már beszélni sem tudott,igy a ház siri csendjében csak a család suttogása hallatszott. Olyan volt,mintha egy szentélyben vagy templomban éltünk volna.

Egy nap bementem a szobájába,és leültem az ágya szélére.Anyám elbüvölö,elegáns asszony volt,s ez betegségével sem változott. Békésnek tünt.

Csak ültünk,és néztük egymást.Ahogy a pillantásunk összekapcsolódott,éreztem,hogy a lelke legmélyére látok.. A szeretete ,törödése és csodálatos egyénisége olyan erövel sugárzott felém,mint még soha.A köztünk emelkedö falak semmivé foszlottak a ragyogó fény erejétöl.Észrevettem,hogy a teste hanyatlásával megnött a lelki ereje... Aznap délután abban a szobában egy másodpercre bepillanthattunk az örökkévalóság ablakán.
A szememet égetö könnyek inkább a megilletödés,mint a szomorúság miatt csordultak ki.Tudtam,hogy amiért a rettegést és a félelmet leküzdve átláttam az elkinzott test álarcán,megnyilt elöttem anyám tiszta lelkének kapuja,és olyan bensöséges kapcsolatba kerültem vele,mint még soha azelött.
Néhány nappal késöbb meghalt.Gyönyörü ,békés vasárnap délután volt.Az álomszerü naplemente aranyló sugarai beragyogták a házat,s a szobában lágy szellö suhant át.Az otthonunkat a békesség aurája vonta be.Az apám,a két hugom és én kézenfogva álltunk anyám ágya körül,és búcsúzóul megcsókoltuk...és halkan sirtunk.
Rövid idö elteltével kiosontunk a szobából.A nap már majdnem eltünt a horizontról,és ahogy néztem ,észrevettem valamit,amit azelött még soha.A nap akkor tündököl a legszebben,amikor lenyugodni készül,s bár eltünik a szemünk elöl,mégsem szünik meg létezni.
Ugyanigy éreztem anyámmal kapcsolatban is.A narancssárga égitesthez hasonlóan ö is távozott,de tudtam,hogy mindig velem lesz,még a legsötétebb órában is.
Végignéztem családom tagjain,és csodálattal gondoltam az összetartozás meghitt érzésére és arra,hogy ez a szomorú pillanat eggyé kovácsolt bennünket .Leomlott végre a fal,eltünt a köztünk feszülö ellenségeskedés,kicsinyes önzés és vádaskodás,s boldogan merültünk el az újjonnan felfedezett szeretetben .Egy lélek ,egy sziv voltunk akkor .Anyám a saját életét adta,hogy a családi kötelék szorossá váljon,és ez a kapocs mind a mai napig összetart minket./John E. Welshons/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Szenttöl9/Szent Efrém/57
  2010-06-10 20:59:46, csütörtök
 
  Isten által ébresztett belsö béke az örök hazára hivatottságunkban erösit.
Hogy milyen földöntúli szépségre vagyunk hivatva,segitse megértenünk a belsö öröm és béke,amelyet már itt,e halandó életünkben ébreszt bennünk a te hallhatatlan akaratod.
Keresztre feszitésed,ó,Üdvözitönk,a testi élet befejezése lett;add, hogy keresztre feszitsük gondolkodásmódunkat a szellemi élet alakjában.A te feltámadásod,ó,Jézus adja meg a nagyszerüséget a mi szellemi emberségünknek; az üdvösség misztériumának szemlélése szolgáljon tükörként annak felismerésére.
A te isteni üdvrended,ó,Üdvözitönk,a szellemi világ bemutatása, add,hogy szellemi emberként éljünk benne.
Ne foszd meg, Urunk ,lelki megvilágosodástól értelmünk világát, és szereteted melegét ne vondd el tölünk.A testünkben rejlö halandóság a megromlás rémével riaszt minket ;lelki szereteted kiáradása törölje ki szivünkböl a halandóság e hatalmát.Add,Urunk, hogy egyre jobbban siessünk örök hazánk felé,és- miként Mózes a hegy tetejéröl- a te kinyilatkoztatásod szerint birtokba vegyük azt. /Szent Efrém diákonus/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Szenttöl8/Szent Dorotheus/56
  2010-06-06 20:55:24, vasárnap
 
  Békesség megszerzése a bennünk rejlö lehetôség feltárásával,a lélek erösitésével.
Nem szabad tehát csodálkoznunk azon,ha az Egyház szentjei a békés nyugodt élet megszerzésére semmiféle más utat nem jelölnek meg számunkra,csak azt,hogy magunkban keressük a hibát.
Hogy tényleg ez a helyzet,azt a legtöbbször mi is látjuk.Hiszen várva reméljük a kivánt és szeretett békés lelki nyugalmat ,és sokszor már azt hisszük, hogy az odavezetö úton járunk,közben pedig mindenkivel szemben a lehetö legtürelmetlenebbek vagyunk,és sohasem tudjuk elismerni,hogy saját magunkban kell keresni a hibát...ha letér erröl az útról,sose találja meg békés lelki nyugalmát,hanem állandóan vagy felháborodik,vagy szenved,és ezzel élete minden más jó törekvését is tönkre teszi.

Ha valaki úgy gondolja magáról,hogy békés lelki nyugalomban él,a lelke mélyén azonban mégis van szenvedély,csak azt most nem látja..Aztán beállit hozzá egyszer az egyik embertársa,és odavet neki valami sértö szót...igyekezzék lelkiekben elörehaladni,és akkor majd belátja,hogy a jogtalan megtorlás helyett inkább hálával
tartozik a hozzá bejött embertársának,hiszen ez szolgáltatott neki alkalmat e nagy lelki haszonra.Ezután ugyanis az elöforduló hasonló kisértések sem háboritják fel az illetöt annyira,mint eddig, söt minél inkább elöbbre halad majd a lelki életben ,annál kisebbnek érzi majd e kisértéseket.Hiszen amennyire elörehalad az ember a lelki életben ,annyival erösebb lesz a lelke,és annál inkább képes lesz bármilyen nehézséget is elviselni./Szent Dorotheus apát/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Biblikustól/Diane S. Dew/55
  2010-06-03 20:23:43, csütörtök
 
  8 lépés a békesség belsö akadályának legyözéséhez.
1.Isten imádása/ének,zenehallgatás Isten nagyságáról,fölségéröl/
2.Biblia olvasása/földi dolgoktól elvon, vigasztal,béketürés és vigasz alapján reményt ad/
3.Érzéseink feltárása Istennek./az ima eröt és békét ad/
4.Szolgálatunk helyének megtalálása/ koncentráljunk mások inségére, és szemünk elöl saját problémáink eltünnek/
5.Ellenörizzük gondolatainkat/égiekre irányuljanak,és arra,hogy Jézustól szellemünkre,lelkünkre,testünkre megváltást kapunk/
6.Töltsön el a Szentlélek/énekeket, himnuszokat,dalokat zengjünk szivünkben az Úrnak/
7.Szentlélekben járjunk/ismerjük fel vezetését,és ne adjunk teret a Gonosznak,melyek lehúznak/
8.Maradjunk az Úrban/várjunk rá türelemmel, bizzunk benne, végtelen bölcsességében,aki számon tart minket//Diane S. Dew biblikus angol nyelvü irása alapján/

Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2010.05 2010. Június 2010.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 118 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 32
  • e Hét: 63
  • e Hónap: 507
  • e Év: 507
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.