Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Bibliából és lelkésztől38/210
  2011-10-30 17:46:20, vasárnap
 
  Békesség a lelki ártalmaktól megtisztulásból.
"Nem akarok most itt nagy elméleti fejtegetésekbe bocsátkozni a lelki nagytakarítás mibenlétéről,ehelyett beszéljen az élet!
Egy férfi rendezett családi életet élt.Szerette feleségét,gyermekeit, gyülekezetét,Jézus Krisztust- amikor egy új munkatársnő került az ő szobájába.Ez a fiatatal kollegina sokféle módon értésére adta azt,hogy tetszik neki a férfi.
S akkor elkezdődött a harc.Magában erősen feltette:nem gondolok reá.Annál többet gondolt rá.Kínjában inni kezdett,hogy ne vele foglalkozzon képzeletében.Rászokott az alkoholra.Azt is elhatározta:nem iszik.De minél inkább elhatározta,annál inkább ivott.Érezte,hogy csúszik lefelé.
Akkor mellé állt egy hívő barátja,akinek elmondott őszintén mindent.Az meghallgatta,s kettőt kérdezett tőle:
- Ha az irodában vagy azzal a munkatársnőddel,figyelsz a szavára? Amikor mond neked valamit,megjegyzed a szavait?
Mindkét kérdésre igenlő választ kapott.Jöttek a további kérdések:
- Egy nap mennyit gondolsz a munkatársnődre s az italra?
- Legalább egy fél napot.
- S mennyit gondolsz Jézus Krisztusra?
- Esténként,amikor sietve elolvasom a napi Igét:öt-tíz percig.
- S figyelsz az Ige mondanivalójára?- kérdezte tovább.
- Nem tudok.Elkalandozik a figyelmem -válaszolta a férfi.
- Nos,itt a baj! -mondta a barátja.Gondolj öt percet azokra,amiket a nő mond,és fél napot Jézus Krisztusra - s elkezdődik a gyógyulásod.Tehát próbálj meg nem figyelni a kolléganődre,de erősen figyelj az Igére!Jegyezz meg belőle,amennyit csak tudsz!
Nagyon egyszerű,de mély lélekkel adott tanács volt ez.Hiszen a tanács Isten Lelkétől eredt,ami nem okosit,hanem bölccsé tesz.
És következett egy nehéz,harcos esztendő.Ketten:a lejtőn lefelé csúszó lélek és az Úr Jézus Krisztus kezdte meg a küzdelmet azon az úton,ahol már csak térden állva lehet megállni.De a férfi erős volt és akarta,hogy megálljon,megfogadta barátja tanácsát.... Gondolkodni kezdett Jézus Krisztus szentségéről,lényéről.
Sikerült.Meg tudott szabadulni - mert pozitiv irányban harcolt. Felvette a küzdelmet a bűnnel.Felszabadult.Mert ahol az Isten Lelke,ott a szabadság/vö.Jn 8,32/...Nem valami ellen vette fel a küzdelmet,hanem gondolatait Jézus Krisztusra irányította...
A figyelmét, mint egy reflektort, fényszórót - elmozditotta a fix,megrögzött pontjáról/ital és nő/- egy igazi,gyógyitó szilárd pontra,Jézus Krisztusra,az Igére.
Ahhoz,hogy belső módon is tiszták lehessünk,két "F" betűt kell megtanulnunk és helyesen alkalmaznunk:
FIGYELEM! -kire,mire figyelek?
A FANTÁZIÁM! -mire gondolok,ki jár az eszemben?
A belső nagytakaritásnak itt kell kezdődnie."
/Gyökössy Endre lelkész,pszichológus /+1997 Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Gyökössy Endre  
Énekszövegből2/209
  2011-10-27 15:08:43, csütörtök
 
  Ha szívem fáj és kétely lakik bennem
A csüggedés oly közel jön hozzám
Én várok rád s Te mellém ülsz a csendben
Megvigasztalsz a jelenléteddel
Ref.:
Te erőt adsz,ha megfárad a lelkem
Erőd adod,velem vagy,nem hagysz el
Felemelsz s tovább viszel  az úton
Te erőt adsz,mely nem fogy el sosem

A szívem már csak Nálad lelhet békét
Nem élhetek Tenélküled tovább
Nézlek és lelkem  megtelik csodával
Az életem fényed ragyogja át
Ref.:
Te erőt adsz,ha megfárad a lelkem
Erőd adod,velem vagy, nem hagysz el
Felemelsz s tovább viszel  az úton
Te erőt adsz,mely nem fogy el sosem

Oly erőt adsz, mely nem fogy el sohasem.
Nem fogy el sosem.
Link
LinkÉgi szent béke
 
 
0 komment , kategória:  Énekszövegek  
Bibliából és lelkésztől37/208
  2011-10-23 15:57:08, vasárnap
 
  Békesség az Isten szeretetének bensőséges átéléséből.
"És íme egy törvénytudó fölkele, kísértvén ôt és mondván:Mester, mit cselekedjem, hogy bírjam az örök életet? Ô pedig mondá neki: A törvényben mi vagyon írva? Amaz felelvén, mondá: Szeressed a te Uradat, Istenedet teljes szívedbôl és teljes lelkedbôl és minden erôdbôl és minden elmédbôl, és felebarátodat, mint tenmagadat. És mondá neki: Igazán feleltél; ezt cselekedjed és élni fogsz'' (Luk.10,25).
Szeressed az Istent, a te fölséges, végtelen, édes mindenedet;azt az örökkévaló, magát egyre jobban kinyilatkoztató nagy jót; ,,omne esse'', a lét és élet dagadó óceánját; azt a meleg, boldog örök-életet, kibôl fakadnak lelkek és egyesülések, intuiciók és inspirációk s az extázisok örömei, mint rügyei a lelki tavasznak; kibôl valók a szellemek viziói s a művészetek inspirációi, ki bűvöl lelket, s ritmust s harmóniát önt ki a létre. Szeresd azt a legreálisabb szépséget, mely poézis és valóság; azt a produktív ôserôt, mely gördít csillagot s rajzol világot, s szívedbe szárnyaló, édes érzést önt.
Szeresd ôt, kibôl való az anya öröme; ôt, ki által születik gyermek s fakad virág; kibôl való a boldogság énekének minden motívuma, ki tejet és mézet és bort csepegtet a szeretôk, a költôk, a próféták s a szamaritánok ajakára; -- ki könnyeket fakaszt s a csendes örömök pacsirtadalait inspirálja; -- ki a mély megindulás könnyeit keveri a fájdalomba s homállyal, sötétséggel is dolgozik a több, szebb élet kialakításán. Szeresd ôt, Uradat, mindenedet, ki akart téged, s azért vagy, s ki akarja, hogy több, szebb, erôsebb, teltebb, gazdagabb lélek légy; ki vonz téged, s fölhúzza kegyelmének zsilipjeit, s lelkedet folytonos, szebb, öntudatosabb élettavaszra neveli. Szeretni kell ôt szívvel, erôvel... s ugyan lehet-e ôt szeretni érzés, megindulás,hevülés nélkül? Aki hevülve nem szereti, az még nem nézett bele arcába!

b) ,,Szeressed Uradat...'' ez az elsô parancsolata, nem az, hogy higgy, remélj, félj, jutalmat várj; szeress, nem akárhogyan, hanem hevesen; vágyódjál, indulj, repülj feléje, repess utána, öleld át,karold át, borulj rá. Ezekhez értesz, s ugyan kire pazarolnád, ha nem reá? Elsô ez a parancsolat, mert a szeretet a legtökéletesebb,legerkölcsibb, legúribb, legnemesebb akarat és érzés; én határoztam el magam arra, hogy egész valómmal odaadom magamat neki; mi lehetne ennyire nekem s Neki való? Tiszta moralitás; szívet tölt. -- Elsô azért is, mert az Isten, az élet s a tökéletesség lelke mindenek fölött ezt kívánja, más nem becsül így; a szeretet primiciájára féltékeny. -- Elsô azért is, mert a legédesebb; eleme az öröm. Lehet örömöm az engedelmességben, a tiszteletben, a dícséretben, melyet Istennek nyujtok, de a legédesebb öröm a szeretetben van! Ezzel lehet azután haladni, kitartani, küzdeni, áldozatot hozni; ezzel lehet lemondani; mindenre jó, mindent gyôz!

. Szeressed Uradat Istenedet!
a) Minden elmédbôl; gondolkozzál róla, kutass, mélyedj bele,szemléld. -- Teljes lelkedbôl; kedélyed tud elmerülni, énekelni,alakítani; tud sugalmazni s élvezni; ezzel a teljes lélekkel fordulj
felé. Teljes szívedbôl, mely dobog s vért lüktet s jótékony meleget s életerôt áraszt; így szeresd, s minden erôdbôl, az élet erôivel s szerveivel, szemmel, füllel, ajkkal, nyelvvel. -- A szeretet legyen
tehát inspirációja szívednek, lelkednek, elmédnek; ez legyen eleme életednek. -- E nélkül a gondolat árnyék; sápadt, színtelen, erôtlen kiindulás, mely Istenhez el nem ér. E nélkül az ,,anima''-nak nincs értéke, nem lát, nem észlel, nem reagál; s a szív is, bár dobog, de élete mint a mocsár hinárja s a vizenyôs árkok gaza.

b) Szeress... bátran; ne félj, hogy tiszteletlen léssz. Némely Mária-szobor ellen az a kifogás, hogy a gyermek rá van öntve édesanyja keblére, hogy ,,bizalmas simulása lerontja a hieratikus jelenséget''.
Igen, elméletileg a ,,Dominus Deus''-szal szemben tiltakozunk az
antropomorfizmus ellen, mely az Istent embernek nézi, de az érzésben Isten közelebb áll hozzánk, mint bármely ember. A bensôséges egyesülés, az Istennek s az emberinek egymásba olvadása, a tannak meleg életté kiváltása lesz mindig az evangéliumnak fôcélja; Lelkem ráömlik az Úrra; hogy Úr, attól meg nem dermedek! ráömlik Istenére;hogy Isten, attól meg nem merevülök! Szeretek, szeretek; a hieratikus merevség, a galanteria szétfoszlik elôttem. A gyermek is ráomlik anyjára, még ha királyné is; furcsa volna, ha a királyságtól a szeretet lelohadna. Ó ezt értem; komolyba veszem érzéseimet,megkomolyodom szeretetemben; de a ,,Dominus Deus'' nem ijeszt.

c) Szeresd az Urat; fölséges ô és magas, de nem rideg, hisz napsugaras. Mély ô és örvényes, de e mélységbôl élet lüktet, meleg vér fakad. Erôs és viharos, de virágot tart kezében, illatot hint és énekel. Titokzatosan néma, de hangossá lesz a lélekben; zsoltárra, himnusra, glóriára megtanít; a De profundist is bíztató akkordokkal zárja. Szeme fekete, mint az éj, de szép; az örök szeretet tüze villog e sötétségben. Arca le van fátyolozva, de a természet az ô tükre, s minden ôt szimbolizálja. Ô szül és nevel, örömöt és lendületet ad lelkünkre; ô jó és hű; mulandóságon, mint árkon át nyujtja felém kezét; ugrom feléje, mert ô emel. Küzdelmektôl nem óv meg, de egyre azt suttogja: gyermekem vagy, s ha sírsz, omolj keblemre s ott sírd ki magadat. Én Istenem, én mindenem!/Prohászka Ottokár püspök /+1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Lelkigyakorlatból9/207
  2011-10-20 16:11:46, csütörtök
 
  Békesség az Isten szeretetében töltött életből.
Jézus korában az ismeret szó szeretetet jelentett. Ma inkább tudást, olvasottságot, műveltséget. "Senkit és semmit sem ismerhetünk meg igazán, ha nem szeretjük." (GYÖKÖSSY ENDRE: Bandi bácsi a szeretetről.) Ismeretünk csak addig terjedhet, ameddig a szeretetünk. Isten mindentudása azon alapul, hogy végtelenül szeret. Mindenkit átölel irgalmával és jóságával. Ezt az utat kell megtalálni embertársaink felé. Nem a külső szerint ítélni, nem a hasznosság elve alapján szeretni, hanem teljesen önzetlenül. Emlékszem egy édesapára, aki történetesen sportember volt, kisfia pedig vékony és gyenge alkatú. Az apa állandóan szidta gyermekét, hogy miért nem erősebb. Már majdnem tönkretette lelkileg, amikor észbekapott, hogy mivel nem fogadta el olyannak, amilyen, azzal azt jelezte, hogy nincs benne iránta szeretet. Mikor megváltoztatta magatartását, a gyermek is megváltozott, öntudatos, fejlődő fiatal lett belőle. A családok azért hullanak szét, a gyermekek azért szomorúak, azért nyúlnak kábítószerhez, mert nem kapnak igazi szeretetet. A gyermek azt a mintát követi, amit szüleinél lát. Ha nem szeretik, ő sem fog szeretni. Így alakul ki az ördögi kör.
4.    A mai orvostudomány bebizonyította, hogy vannak negatív érzések, gondolatok, amelyek olyan anyagokat termelnek ki szervezetünkben, amelyek rombolóak. De vannak olyan érzések, melyek által erősödünk, épülünk. A pozitív érzések jobban gyógyítanak, mint az orvosságok. Egy amerikai kórházban végeztek egy különleges kísérletet. Megbeszélték egy nővérrel, hogy amikor reggel megkezdi szolgálatát, menjen oda mindegyik betegéhez és szeretettel tegye kezét a homlokukra és néhány kedves szót mondjon nekik. Két hét múlva meglepő eredmény született. Ezen az osztályon sokkal gyorsabban gyógyultak a betegek, mint a másikon. Akinek a szíve tele van keserűséggel, reménytelenséggel, annak a védekezési rendszere gyöngül, a betegség eluralkodik rajta. Félelmetes belegondolni, hogy szeretetünk megvonásával ölhetünk. Ugyanakkor milyen nagyszerű az a lehetőség, hogy szeretetünk ajándékozásával életet menthetünk, gyógyíthatunk, másokat boldoggá tehetünk.
5.    Isten szeretete betölti a mindenséget. Némelyik zsoltár arról szól, hogy a kicsiny élőlényektől az emberig Isten minden élőről gondoskodik. Ha belegondolunk, elfog a csodálat: ugyanaz az isteni szeretet, amely Krisztusban megnyilvánult, adja meg a Föld forgását, a napsugár melegét, csillagok járását, a levegő oxigén-nitrogén-széndioxid egyensúlyát, a légkör védelmét a kozmikus sugaraktól. Csak mi vagyunk az egyetlenek a mindenségben, akik képesek vagyunk elzárkózni a szeretet elől. Csak mi tudjuk kimondani a nemet, hogy elutasítsuk a végtelen szeretetet és függetlenek legyünk. Így belehajszoljuk magunkat kicsinyességeink és esztelen ötleteink énközpontú világába és ezzel boldogtalanná tesszük magunkat. De lehetne ez másképp is!
6.    A szeretet kifejezése Isten felé az akarat odaadásában nyilvánul meg. Isten szabadságot adott az embernek. Odaadhatjuk akaratunkat egészen és feltétlenül, minden visszavonás nélkül kicsiny és nagyobb feladatokban egyaránt. Különösen a tudatos megtérésnél gondolja végig az ember, hogy a végtelen Istennek - aki a mindenséget kormányozza és vezeti beteljesülése felé - akarja odaajándékozni az akaratát, mert ez a legbölcsebb döntés. Ahogy Jézus odaadta akaratát az Atyának és gyógyította a betegeket, vigasztalta a szomorúakat, kenyeret adott az éhezőknek - úgy kell nekünk is akaratunk odaadásával teret adni Isten jóságának, irgalmának és elfogadó szeretetének.

 
 
0 komment , kategória:  Lelkigyakorlatból/149-/  
Bibliából és lelkésztől36/206
  2011-10-16 15:48:14, vasárnap
 
  Békesség az Istennek adottságunk,Isten gyermekségünk átéléséből.
,Akkor elmenvén a farizeusok, tanácsot tartának hogy megfogják ôt beszédében. És hozzája küldék tanítványaikat a
heródiánusokkal'' (Máté 22,15). Mennyi torzalak nyüzsög Krisztus körül; mily fölfogások, ítéletek, ellenszenvek! Lehet, mert az egyén veszi a benyomást, s az alakítja ki magában a maga képére: így az imádandó Jézust meg lehet vetni, a szép Jézus eltorzulhat, Ô, az
életteljes, gyönge, beteges alakká válhatik. Mit nem tud a lélek
csinálni és elcsinálni! Ó Jézusom, fájdalmas érzéssel nézek rád e
lehetôségek szomorú környezetébôl. Én is tükör vagyok, majd domború,majd homorú; én is eltorzítom a te nagy gondolataidat és megbénítom kegyelmeidet. Mennyire kell fegyelmeznem egyéni érzéseimet s benyomásaimat; mennyire kell tisztítanom, áthevítenem, átalakítanom azokat!

b) ,,Mondván: Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy, és az Isten
útját igazságban tanítod és nem törôdöl senkivel, mert nem tekinted az emberek személyét. Mondd meg tehát nekünk, mit állítasz: Szabad-e adót adni a császárnak, vagy sem?'' (Máté 22,16).
Hurok minden szó, verem minden kérdés... álarc és cselszövény. A szó hazug, a szándék gonosz,az ember álarcban jár. A száj édes, de a szív mérges. A szó hímes, de fulánkot rejt. ,,Mester!'' ó igen, mester, te tudod, hogy mennyire nem tartanak téged mesternek; ,,tudjuk, hogy igazmondó vagy'', ó igen, te tudod, hogy álprófétának, népámítónak néznek, de hízelegnek. -- Hogyan állja körül a lelket a világ cselvetéssel, illúzióval, rémítgetéssel,hazugsággal, csábos szóval, altató példával, ernyesztô lanyhasággal,rosszindulattal, és meg akarja fogni. S mily könnyen fog meg, könnyen botlunk, bukunk, nem félünk tôle eléggé! Fôleg az ifjúság hisz és csalódik. Nevelôje a léha társaság, ott hallja a nyomorúság igéit.Vesd meg és kerüld, mint a síma, ragyogó, de utálatos kígyót.

c) ,,Az Isten útját igazságban tanítod''. Te nem theóriát adsz,
hanem valóságot mutatsz s arra vezetsz rá. Theória van sok, programm untig elég; de nekünk az ,,Isten útja'' kell, a reális, erényes életút. Mily erô ez a lehetetlenséggel szemben, a szóvirágos,nagyképűsködô, erôtlen életbölcseséggel szemben, ahol érvényesül ,,die Melancholie des Besserwollens und des Schlechtermachens''. Komolyan kell vennem az evangéliumot, s okosan kell azt életembe átültetnem.Híven, önmegtagadással, fegyelmezetten és türelemmel.

d) ,,Tudván pedig Jézus az ô álnokságukat, mondá: Mit kísértetek engem? Képmutatók! Mutassátok meg nekem az adópénzt. Azok pedig elôhozának neki egy dénárt. És mondá nekik Jézus: Kié ez a kép és e fölírás? Felelék neki: A császáré. Akkor mondá nekik: Adjátok meg tehát, ami a császáré, a császárnak, és ami Istené, az Istennek''.
Jézus nem jött nekünk törvényeket adni gazdasági problémáinkban, sem irányt adni politikánkban. Jézus nem felel a kérdésre, hogy a zsidó nép iparkodjék-e vagy sem Rómától függetleníteni magát; ô magasabb törvényeket hirdet. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré; a politikai, a gazdasági fejlôdést én nem szabom meg evangéliumomban,hanem a hullámzó élet tengere fölé emelem ki a törekvô lelket; lelki függetlenségre, szabadságra, Isten-hűségre nevelem ôket. A világfejlôdés a maga útján jár; de akár klasszikus korszak, akár középkor, reneszánsz, vagy újkor jár fölöttünk, legyünk az Isten gyermekei; hordozzuk lelkünkön az ô képét. Nem változtathatunk egykönnyen a világon, de mint Isten-gyermekek járjunk benne!/Prohászka Ottokár püspök /+1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Lelkigyakorlatból8/205
  2011-10-13 18:14:47, csütörtök
 
  Békesség Jézus Egyházában betöltött hívatásunkból.
"Ezek állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Szent félelem fogott el mindenkit, mert az apostolok által számos csodajel történt (Jeruzsálemben, és általános félelem uralkodott). A hívek mind összetartottak és mindenük közös volt. Birtokaikat eladták és az árát szétosztották kinek-kinek szükségéhez mérten. Egy szívvel-lélekkel mindennap állhatatosan megjelentek a templomban. A kenyértörést házanként végezték, és örvendezve, tiszta szívvel fogyasztották el eledelüket." (ApCsel 2,42-46)
Ahhoz, hogy az Egyházról igazi képet tudjál kialakítani, vissza kell térni az első századok Egyházához. Ott olyan közösséget látsz, amely Isten terve szerint épült, Jézus Krisztus által.
"Az Egyház továbbadja Jézus tanítását és szeretetének ajándékait: a keresztséget, az Eucharisztiát és a Szentlelket." (DR. GÁL FERENC: Dogmatika.) Hangsúlyozott az Úrral való személyes kapcsolat. Magánházaknál vagy akár a folyóparton (ApCsel 16,13) jönnek össze imádkozni. Tudatában vannak gyarlóságaiknak, ezért fontos számukra a bűnbánat (megtérés).
A közösség életét a testvéri összetartozás jellemzi. Szívesen megosztják javaikat a rászorulókkal. Mindenben segítik egymást; fontos számukra, hogy testvérük rendezett, az evangéliumnak megfelelő életet éljen. Az öröm és a béke jellemző az összejövetelekre.
3. NAP
"A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztség által: akár zsidó, akár pogány, akár rabszolga, akár szabad. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át. A test sem egy tagból áll ugyanis, hanem sokból. Még ha a láb azt mondaná is: >Nem vagyok kéz, nem tartozom tehát a testhez<, mégis a testhez tartozik. Ha pedig a fül mondaná: >Nem vagyok szem, nem tartozom tehát a testhez<, mégis a testhez tartozik. Ha a test csupa szem volna, hol maradna a hallás? Ha meg csupa hallás, hol maradna a szaglás? Isten határozta meg minden egyes tag föladatát a testben, tetszése szerint. Ha valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Ám sok a tag, de a test csak egy." (1Kor 12,12-20)
Pál apostol az emberi testhez hasonlítja az Egyházat. Ahogy az emberi test kicsiny sejtekből épül fel, ugyanígy van az Egyházzal is. A test akkor egészséges, ha minden egyes sejt a maga helyén elvégzi a saját feladatát. Az Egyház nemcsak püspökökből és papokból áll. Minden egyes hívőnek fontos szerepe van az Egyház életében. Imával, áldozattal, becsületes munkával, jószívűséggel mindenki hozzájárulhat az Egyház építéséhez. Pál apostol azt is írja, hogy az emberi testhez hasonlóan az Egyházban is különböző képességű emberek és különböző szolgálatok vannak. Ezek arra valók, hogy a szeretetben egymást kiegészítsék. Nincs helye a versengésnek, irigységnek, féltékenységnek. Minden képességeddel és szolgálatoddal Isten dicsőségét kell építened!
4. NAP
"Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket." (Ter 1,27)
A Teremtés könyve azt írja, hogy Isten a saját "képére" teremtette az embert. Ez nemcsak az értelmet és a szabad akaratot jelenti, hanem a szeretet közösségét. Mert az Isten képe az Atya, Fiú és Szentlélek szeretetközössége. Ha erre lettünk teremtve, akkor ez egy olyan cél, amit meg kell valósítani. Az ember csak úgy találja meg önmagát, értékei csak úgy bontakozhatnak ki, csak úgy lehet boldog, ha szeretetközösségben él. Ezt segíti elő az Egyház.
Különböző képességű, rangú emberek Krisztusban testvéri közösséget alkotnak. Lehet, hogy ez néha nehéz, mert nehéz elviselni a másik ember hibáit (ahogy a te hibáidat is nehéz elviselni), de mégse mondhatunk le a testvéri közösségről. Hívd meg barátaidat egy közös ima-estre, Biblia-olvasásra, Jézusról való kötetlen beszélgetésre! Meg fogod tapasztalni, mennyi öröm születik a testvéri közösségből!
5. NAP
"Mindaz, aki hallgatja tanításomat és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem dőlt össze, mert sziklára alapozták. Mindaz pedig. aki hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra. Az összedőlt és romhalmazzá vált." (Mt 7,24-27)
Én azért szeretem az Egyházat, mert egy abszolút biztos értékrendet adott nekem. Gondold csak el, hogy az elmúlt kétezer év alatt mennyi filozófia, ősi kultúra, társadalmi szerkezet omlott össze! Vagy a huszadik század "szabad" erkölcse mennyire feje tetejére állította az értékeket, szokásokat, viselkedést, divatot, szemléletmódot, magatartásformákat?
Joggal kérdezhetné egy mai fiatal: "Ki mondja meg nekem, mi a jó, és hogy mit kell tennem?" Mi, keresztények, egyértelműen felelhetjük: Jézus Egyháza, amely értékrendjében ugyanazt hirdeti ma is, mint az Úr kétezer évvel ezelőtt. Szeresd Istent egész szívedből, felebarátodat mint önmagadat, ezért ne hazudj neki, ne lopj tőle semmit, ne élj vissza bizalmával, tiszteld testét és lelkét, ne mondj róla rosszat! Ezt az értékrendet azonban csak tudatos önmegtagadással (aszkézissel) leszel képes megvalósítani.
"Az aszkézissel válunk képessé Krisztus követésére, az evangéliumi tanácsok megvalósítására." (DR. GÁL FERENC: Dogmatika.)

 
 
0 komment , kategória:  Lelkigyakorlatból/149-/  
Bibliából és lelkésztől35/204
  2011-10-09 16:33:08, vasárnap
 
  Békesség Isten nekünk adott életében részesedésből.
,,Hasonló a mennyek országa egy királyemberhez, ki menyegzôt
szerze fiának és elküldé szolgáit, hogy a hivatalosokat hívják meg; de nem akartak eljönni''. (Máté 22,2.)

a) Istenhez való viszonyunkat, az ô gondolatai szerint berendezett belsô világunkat Jézus itt mennyek országának hívja. Az a lelkület, hogy hogyan gondolkozom s érzek s szeretek, az a legmélyebb hangulat és vágy... az én mennyországom. Ezt hasonlítja Jézus menyegzôhöz. Az Isten szeretettel és boldogsággal jön felém, mint jegyes jön és hív, hogy jöjjünk mi is az ô menyegzôjére. -- A menyegzô ünnepnap, páratlan ünnep; több mint karácsony, húsvét, pünkösd; a mi ünnepnapunk; a lelkünk fölfrissül, kivirágzik napsugarában; nem érzi az élet terhét, mert lelkes és erôs. Gond, félelem, rosszindulat távol van tôle; nem forgácson és törésföldön, hanem virágos pázsiton jár.
Ünnepet ül, mely nem köznap, hanem fennkölt érzések s emelkedések napja... Ilyen legyen belsô világunk. -- A menyegzô továbbá erôs, édes öröm, élvezet, megnyugvás abban, akit szeretünk. Nagy kincset bírunk,szeretô lelket találtunk, és azzal egyesülünk; nem vagyunk árvák,idegenek; van otthonunk! -- Ezt az ünnepet megteremti a lélekben az erôs hit, a kiemelkedés világból, halálból; napra ébreszt, melynek nincs alkonya, harmatos, üde, pihent, tavaszi napra. Fölemel, királlyá tesz, és a magasból nézem e világot, a várost, a falut, a rétet, a mezôt; mint a sas úszom fönt! Ünnep ez! Hasonlókép örömöt ad;,,gaudium magnum'', mert kincset ad: örök reményt, Istent, erôt,szépséget; ,,a reménységben örvendezünk'' (Róm. 12,12), ,,a reménység Istene töltsön be titeket minden örömmel'' (Róm. 15,13); örülünk, mer bírjuk, akit szeretünk. Nem csüggedünk; szárnyaló lelkek leszünk, kik himnuszt s zsoltárt énekelnek. Ünnep kell nekem és öröm; ha ez nincs,akkor Isten sincs bennem!

b) Izlelem és élvezem Jézus édes és örvendezô lelkét, ki mélyen tud örvendezni, és minket is erre nevel. Mások azt mondták, hogy ezt meg azt kell tenni, hétszer imádkozni, annyiszor mosakodni, ô pedig lelkeket akar, menyegzôs lelkeket, kik szabad elhatározásból,szeretetbôl állnak Isten mellé. Önérzetes, lendületes és énekes lelkeket, kik a kincsnek és a drága gyöngynek szeretetétôl ,,örömmel mennek és eladnak mindent'', kik ,,örömmel tesznek és nem nyögve''. Az életet Isten nélkül és Istentôl távol nehéz élni, de gyermekként Isten térdein, örömmel szívünkben, bátran és tisztán élhetjük. Ezt az érzést kell magunkban nevelnünk!

c) ,,De nem akartak eljönni, elmenvén némelyik majorjába,
némelyik pedig keresete után''. Ezt a szép, édes belsô világot
elhanyagolják és csak a földivel törôdnek; az ilyenek lassanként üres,fáradt emberek lesznek; tartalom s érték nélkül; függvényei a világnak s nem urai s értékei; a forrást, melybôl a világban tudás, művészet,kultúra fakad, a lelket a maga mélységeiben nem tisztelik meg;világot, szemetet hánynak azokba, mialatt azok a mélységek kitölthetlenek, s belôlük árad a világosság, szépség, öröm! Vagy kereset után járnak s gépek lesznek és a munka mechanizmusában elvesztik a közvetlen érintkezést Istennel; a gép az az ô Istenök; az tör össze földet, vasat, fát, de szívet s embert is; az csépel ki kenyeret s az ember imádja bálványait! Ember csinálta, s most lelkét is vaskarjaiba fektette; nem atyai, nem is emberi karok! Szolgaságot hoznak s tűrhetetlen sivárságot!/Prohászka Ottokár püspök /+1927.Budapest/
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Lelkigyakorlatból7/203
  2011-10-06 16:21:44, csütörtök
 
  Békesség a napjainkon átható imádságos lelkületből.
"Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged. Hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet az, hogy ismerjenek téged, egyedül igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön. A művet, amelynek elvégzését rám bíztad, véghezvittem. Most dicsőíts meg engem te, Atyám, magadnál, azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett." (Jn 17,1-5)
Tanuld meg a személyes (spontán) imát! Jézus érzi, hogy közel van már a keresztáldozat órája. Fáj a szíve az emberek hálátlansága miatt, félti tanítványait a veszélyektől. Mindazt, ami a szívében van, odaadja az Atyának... Ezt a közvetlen, személyes imát megtanulták az apostolok is. Tanuld meg te is!
Életed sokféle eseményét vidd Jézus elé! Mondd el Neki, ha sikerült egy feladatot jól elvégezni, hogy örülsz gyermekeid mosolyának, szerelmed jóságának; vagy hogy találkoztál egy kedves barátoddal; mondd el Jézusnak, ha láttál egy szép filmet, vagy azt a gondot, amit egy beteg családtag jelent számodra, vagy ha valami elszomorít, azt is mondd el Neki! Mondd el Neki, ha magányosnak érzed magad, ha félsz valamitől, vagy azt, amit szeretnél elérni! Nagyon fontos az imában a pozitív és a negatív érzelmek kifejezése. Isten az egész életedet szeretné megszentelni jelenlétével. Ma gyakorold azt, hogy örömeid és szomorúságaid közül egyet elmondasz Jézusnak!
2. NAP
"Először is hálát adok Jézus Krisztus által Istenemnek mindnyájatokért, mert hitetekről az egész világon dicsérettel szólnak." (Róm 1,8)
A hálaadó ima különösen alkalmas arra, hogy hitedet megerősítse. Ezzel fejezed ki, hogy a létet nemcsak anyagi történésnek látod, hanem fölismerted Isten működését. Ezzel fejezed ki, hogy Isten nem távoli személy, hanem egészen közeli. Ez az ima megment a rossz hangulatoktól, vagy akár a depressziótól. Mert ha valaki tudja, hogy egy szerető személy mindennap ajándékot készít neki, az nem lesz depressziós. Adj hálát az életedért, szeretteidért, az áradó napsugárért, egy nyíló világért, vagy azért, mert meg tudtál bocsátani és le tudtad győzni a haragot, a szomorúságot, a félelmet az Úr kegyelméből! Adj hálát az emberekért! Adj hálát azért, mert Jézus meghalt érted a kereszten! Adj hálát azért, hogy az Atya gyermeke lehetsz! Adj hálát már előre azért, hogy beléphetsz majd az örökkétartó boldogságba!
3. NAP
"Dicsérjétek az Urat az egekből, dicsérjétek Őt a magasságban! Dicsérjétek Őt, angyalai mind, dicsérjétek Őt, seregei mind! Dicsérjétek Őt, nap és hold,dicsérjétek Őt mind, ragyogó csillagok! Dicsérjétek Őt egek egei, és minden vizek az ég felett dicsérjék az Úr nevét! Mert Ő parancsolt és azok létrejöttek, felállította őket mindörökre, s el nem múló törvényt szabott nekik." (Zsolt 148,1-6)
Amikor dicsőítő imát mondasz Isten szépségében gyönyörködsz. A hit látást ad neked, és fölismered, hogy Isten milyen csodálatosan működik benned és körülötted! A Szentlélek megvilágítja előtted Isten szépségét. Olyan ez a pillanat, mint amikor a szerelmes szerelmének az arcára néz és elkezdi őt dicsérni. Gondolj arra, hogy Isten szépsége, tudása, bölcsessége minden földi szépségnél, tudásnál csodálatosabb, Ő valóban elragadó! A zsoltáros szavai után mondj Te is dicsőítő szavakat az Úrnak!
4. NAP
"Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak." (Mt 7,7)
A közbenjáró ima lényege a te együttérző szíved szeretete. Ebben az imaformában magadra veszed a másik ember fájdalmát, baját és Isten elé viszed. Ez a lépés Jézushoz tesz hasonlóvá, hiszen Ő is együttérzett a bűnbeesett emberrel, a szegényekkel, a megalázottakkal, a betegekkel és eljött közénk, hogy magára vegye sorsunkat, közbenjárt az Atyánál érettünk (Zsid 9,14). A közbenjáró ima a szeretet cselekedete, ezzel tanúsítod: nem közömbös számodra a másik ember sorsa.
A közbenjáró ima ugyanakkor kifejezi a bizalmat Isten jóságában, megerősíti a hitet Isten mindenhatóságában és irántunk való szeretetében. A közbenjáró imát jó az alázat szavaival befejezni: "Legyen, Uram, a Te akaratod szerint!" Így az ördög nem tud lázadásba vinni Isten ellen, ha nem teljesül a kérésed.
5. NAP
"Megnyugtattam és elcsöndesítettem a lelkemet; mint a kisgyermek anyja ölén... olyan most a lelkem." (Zsolt 131,2)
Ez a rövid zsoltár-részlet kifejezi a csend-ima lényegét. Itt nem a szavakon van a hangsúly, hanem azon, hogy belépj Isten szerető jelenlétébe. Legfeljebb egy-egy szót lehet mondani, hogy ébren tartsa benned a figyelmet erre a jelenlétre. "Szeretlek Uram..." "Hiszem, hogy itt vagy..." "Jöjj a szívembe..."
Segítségül jó magad elé tenni egy szentképet, melyen Jézus arca van (például a turini lepel képét), vagy egy keresztet. Az első percekben tudatosan add át Jézusnak, ami erősebben uralkodik gondolataidban (napi gondok, bántalmak, félelmek), így a "világ zaja" elcsendesedik benned!

 
 
0 komment , kategória:  Lelkigyakorlatból/149-/  
Énekszövegből/202
  2011-10-02 18:57:26, vasárnap
 
  Békesség Istenbe vetett bizalomból.

Ki Istenének átad mindent,
Bizalmát csak belé veti.
Azt csodaképpen őrzi itt lent,
Ínség, baj közt is élteti.
Ki mindent szent kezébe tett,
Az nem fövényre épített.

A súlyos gondok mit használnak,
A sóhaj, sok jajszó mit ér.
Ha sebeink még jobban fájnak
S mindennap kínunk visszatér?
Így terhünk egyre súlyosabb,
Ha lelkünk búnak helyet ad.

Csak légy egy kissé áldott csendben:
Magadban békességre lelsz.
Az Úr rendelte kegyelemben
Örök , bölcs célnak megfelelsz.
Ki elválasztá életünk,
Jól tudja, hogy mi kell nekünk.

Zengj hát az Úrnak s járd az útat,
Mit éppen néked Ő adott;
A mennyből gazdag áldást juttat
S majd Jézus ád szép, új napot.
Ki benne bízik és remél,
Az mindörökké véle él.
Link/Ki Istenének/


Link/Nincs olyan fájdalom/

 
 
0 komment , kategória:  Énekszövegek  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2011.09 2011. Október 2011.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 109 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 43
  • e Hét: 173
  • e Hónap: 365
  • e Év: 365
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.