Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Szenttől15/184
  2011-07-31 16:13:42, vasárnap
 
  Békesség az isteni és emberi természetet hordozó Krisztustól.
Ember,miért tartod magadat hitványnak,amikor Teremtőd szemében oly értékes vagy?Amikor Isten annyira megbecsült,miért alacsonyitod le önmagadat?Miért kutatod azt,hogy miből lettél,és nem törődsz azzal,hogy mivégre is születtél?Nemde mindaz,amit a világon látsz a te otthonod?A bensődbe áramló fény eloszlatja azt a sötétséget,amely körűlvesz téged.Érted van kimérve az éjszaka és a nappal,neked ragyognak az égbolt napja,holdja és különböző fényű csillagai.A földet is miattad díszíti virág,erdő meg gyümölcs. Számodra teremtette az Isten az élőlények csodás sokaságát a levegőben,a földön és a vizekben,hogy az eljövendő új világ örömét ne lehangoló,kietlen magányosság előzze meg itt.
Teremtőd azt is kigondplta,hogy mindezeken felül mivel növelje még megbecsűlésedet:beléd helyezte saját képmását,hogy a láthatatlan Alkotót látható képe jelenítse meg.Neked engedte át a földi javakat,hogy az Úr képmása ne legyen elzárva ettől a nagyon gazdag világ birtoklásátóll.Isten azt,,amit önszántából tieddé tett,nagylelkűen önmagából nyújtotta neked,mert azt akarta,hogy valóban őt magát lássák az emberben,akiben azelőtt csak tükörképként kívánt láthatóvá lenni.És véghezvitte,hogy ő maga is részese legyen annak az emberi természetnek,amelyet azelőtt csak képmásként fogadott el.
Megszületik tehát Krisztus,hogy megújítsa ezzel a megromlott emberi természetet.Vállalja,hogy gyermek legyen,elviseli,hogy táplálják,átéli az egyes életkorokat,hogy helyreállítsa az általa alkotott teljes emberi életet. Hordozta az embert,hogy az ember immár el ne bukhasson.Azt,akit földinek teremtett,égivé tette. Akinek eddig emberi lelke volt,azt most isteni lélek élteti.Ezáltal mindenestül Istenhez emeli fel az embert,hogy semmit se hagyjon meg benne mindabból,ami bűn,halál, szenvedés,fájdalom és földi dolog. Mindezt pedig a mi Urunk,Jézus Krisztus teszi,aki az Atyával él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,Isten,most és mindenkor fogyhatatlan századokon át./Aranyszavú Szent Péter püspök,+450 Ravenna/
 
 
0 komment , kategória:  Aranyszavú Szent Péter  
Bibliából és szerzetestől4/183
  2011-07-28 16:07:04, csütörtök
 
  Ima Isten békességes országának terjedéséért.
Jöjjön el a te országod!/Mt 6,10/
Jöjjön el közénk a te világod, az a világ, amelyben nincs többé
marakodás, gyűlölet, háború, rettegés és félelem a holnaptól; egy olyan világ, amelyben testvérként és megértésben élhetnek egymás mellett nemzetek, fajok, családok egyaránt. Jöjjön el a te országod, ahol nem kell többé gyanakodnunk, hátsó gondolatok után nyomoznunk, hanem nyugodtan egymás szemébe nézhetünk, s már csak azért sem keserítjük egymás életét mi, gyermekeid, mert ezzel neked, mindanynyiunk Atyjának végtelen bánatot okozunk.
Miránk bíztad országod megvalósítását, amikor megteremtettél bennünket. Tôlünk várod, hogy fejezzük be művedet, s úgy rendezzük be életünket a családban, lakóházban, munkahelyen, az országban, nemzetek közt, ahogyan ezt eredetileg elképzelted rólunk: hogy ne kést emeljünk egymásra, ne begyógyult sebeket szaggassunk föl szüntelen, hanem legalább azt a néhány évtizedet, amelyet itt a földön eltöltünk,békességben és a te gyermekeidhez méltó módon töltsük. Minden lépésünk,mozdulatunk közeledés legyen a te országod felé, ha gyakran még oly távol is érezzük magunkat tôle.
Adj erôt, hogy fölrázzuk a világot, a világban testvéreinket: csak a
te országodban, a megértés, a bizalom, a megbocsátás országában lesz igazi béke mindannyiunk számára./ P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/

 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Bibliából és szerzetestől3/182
  2011-07-24 18:59:14, vasárnap
 
  Támadásoknak ellenálló békesség munkálása Jézussal.
,,Gyertek hozzám mindannyian, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok -- én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tôlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát.'' (Mt 11, 28--29)
Ha Krisztus küldetésében akarsz járni, neked is jó szót, emberséget,bátorítást kell továbbadnod a mai kor elfáradtjainak,megalázottainak,üldözötteinek.
De addig -- most úgy véled -- még hosszú az út, és valahol el kellene kezdeni az új életet, ki kellene lépni a szorító hálóból.
Mindenekelôtt próbálj meg lélegzethez jutni a nagy kuszaságban.
Keresd a magányt, térj be egy csöndes templomba, rendezd gondolataidat,mérd föl helyzetedet, kérd a Szentlelket, hogy adjon erôt elhatározásodhoz. A templomból kilépve már érezned kell, hogy valamivel erôsebb vagy, mint amikor beléptél.
Próbálj ezután minden sértést azonnal elfeledni. Légy kôszikla,melyrôl lepereg a zápor. A küzdelemben egy percre sem vagy egyedül.Izaiás próféta szavaival és lelkületével fölfegyverkezve bátran szemébe nézhetsz üldözôidnek -- s lelked mélyén megbocsátó nagylelkűséggel már mosolyoghatsz is egy kicsit.
"Nem rejtettem el arcomat azok elôl,
akik gyaláztak és leköpdöstek.
Isten, az Úr, megsegít, ezért nem vallok szégyent.
Arcomat megkeményítem, mint a kôszikla,
s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem.
Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem.
Ki szállhat velem perbe?
Álljunk ki együtt! Ki az ellenfelem?
Jöjjön ide hozzám?
Isten, az Úr, siet segítségemre."/Iz 50, 6--9/
Ehhez az -- Izaiás próféta által említett -- kiálláshoz azonban elôbb nagy belsô békére van szükséged, igazi, mély, krisztusi alázatra, mely egyedül képes arra, hogy megóvjon téged minden emberi támadástól.
Ezért már most keresd meg azokat, akiknek nálad is többet kell
elviselniük, akiknek nálad is több megaláztatásban van részük! A magad sebei gyógyulnak, amikor az övéiket kötözgeted. A magad ereje növekszik, amikor ôket bátorítod.
Mennyei Atyánk nem enged elveszni téged. Ki fogsz szabadulni
börtönödbôl, és szép, gazdag élet vár rád. Gazdagságodból szétszórsz mindenkinek. Elsôsorban azoknak, akiknek a legtöbb teher nyomja vállukat.
Így teszed jobbá a világot, szebbé magad körül az életet.
Így készíted elô magad számára is az örök hazát, ahol ,,nem lesz
többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem veszôdség; mert a régi világ elmúlt.'' (Jel 21, 3--4)/ P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/

 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Bibliából és szerzetestől2/181
  2011-07-21 15:22:11, csütörtök
 
  Isten és felebarát iránti szeretetből fakadó békesség.
"Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedbôl, teljes lelkedbôl, teljes elmédbôl és minden erôdbôl!"/Mk 12,30/
Az Isten szeretete mind a családokban, mind a nagyobb közösségekben --népekben, nemzetekben -- szinte el nem képzelt méretekben növelheti az összetartozás tudatát és a környezô világra kiáradó jó hatások lehetôségeit.
A békében, szeretetben élô családokra, népekre odafigyel a világ és kérdezi: Hogyan lehetséges ez?
A mi válaszunk: Istennek tetszô élet, mennyei Atyánk iránti alázat és feltétel nélküli, mindent odaadó szeretet. Mennyivel szebb az életünk,ha tudjuk, hogy van Atyánk, és tudjuk, hogy testvérek vagyunk!...
Amikor mennyei Atyánkat szeretjük, viszontszeretjük Ôt, mert ô elôbb szeretett bennünket azzal, hogy megajándékozott az élettel, s ide, erre a helyre, ebbe a korba állított, hogy a magunk életében, a magunk családjában, a minket körülvevô környezetben és társadalomban valósítsuk meg örök elgondolásait.
Minderre csak akkor van remény, ha megtartjuk a fôparancs folytatását is:
"Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!"/Mk 12,31/
Isten azonban elôre látta, hogy mi, emberek -- az elsô emberpár bukása következtében -- nem leszünk mindig szeretetre méltók, s nemcsak hogy nem szeretjük, de olykor kifejezetten gyűlölni is fogjuk egymást.
Mégis bízik bennünk, s elvárja tôlünk, gyermekeitôl, hogyha már egymásra való tekintetbôl nem is, legalább az ô, mindannyiunk közös és szeretô Atyja iránti tiszteletbôl és szeretetbôl tegyük félre az ellenségeskedést.
Lehet-e nagyobb öröme az apának, mint amikor látja, hogy gyermekei --már csak az ô kedvéért is -- kibékülnek egymással?/ P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Szerzetestől/180
  2011-07-17 16:00:02, vasárnap
 
  Ima Krisztus békéjének megvalósulásáért.
Minden vasárnap elmegyek, Uram, a templomba, s a szentmisén
meghallgatom tanításodat, aztán hazamegyek, mint aki megtette elôírt kötelességét. Mintha arra készülnék, hogy egyszer majd valahol igazolnom kell magamat, s akkor mondhassam: Lám, én mindent megtettem...
Te a hétköznapok nyelvén beszéltél: egyszerűen, világosan, mindig az adott körülményekhez illesztve a gondolatot, az emberekhez szólva...
Ne engedd, hogy a vasárnapi szentmise nálam csak ürügy legyen
vallásos hangulat, épületes elmélyedés felébresztésére --eredménytelenül.
A te tanításod megtérést, mély átgondolást kíván: életem
átalakítását, újjárendezését.Uram, add, hogy megtanuljam, miként kell szavaidat a hétköznapi élet szürkeségében életre keltenem!
Rázd fel, Uram, egyházadat, és rajtam kezdd el azt!
Töltsd meg élettel közösségünket, és velem kezdd el azt!
Küldj békét és Istenhitet mindenütt a világra, s nálam kezdd el azt!
Gyullaszd föl minden emberben a te igazságod és szereteted tüzét, és bennem kezdd el azt!/Alfonso Pereira/


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából és sportolótól/179
  2011-07-14 21:44:55, csütörtök
 
  Békesség az Istenre hagyatkozó lelkületből.
Amíg az ember maga akarja megoldani a dolgokat, amíg nagy erôben érzi magát, addig nem jut arra a gondolatra, hogy megpróbál valakire ráhagyatkozni... Krisztus nem azt mondta, hogy jöjjenek hozzá azok,akiknek erôs a ,,muszklijuk'', meg nagy erôben vannak, és akkor majd csinálunk valamit, hanem azt mondta: "Jöjjetek hozzám, akik fáradtak és terhelve vagytok, és én megenyhítelek titeket."../Mt 11,28/
Amikor az ember maga akarja önerejébôl megoldani a dolgokat, Isten rábízza a megoldást. De amikor azt mondjuk: Köszönöm, bedobtam a törülközôt! -- akkor mutatja meg egy megszégyenítô mozdulattal, hogy íme, így kell...
A versenyzésben is tapasztaltam ezt a párhuzamot. Amikor az ember összecsuklik, föladja, és így szól: Nem tudom megoldani! -- akkor hirtelen elkezd menni minden. Biztos vagyok benne, hogy a krisztusi értelemben vett újjászületés is így van: az ember önerejébôl nem oldhatja meg, de kell, hogy keressen, a keresésbe belefáradjon, föladja-- és akkor kapja meg a várt eredmény/Balczó András sportoló bajnok/
 
 
0 komment , kategória:  Sportolótól  
Bibliából és Szenttől27/178
  2011-07-10 17:44:32, vasárnap
 
  Jézus a békeszerző a Templomába térő hívő népek között.
Mivel az a templom,amelyet Salamon épített az Úrnak,előképe és jelképe az Úr jövendő Egyházának és testének, azért mondja az evangéliumban: "Bontsátok le ezt a templomot,és harmadnapra felépítem"/Jn 2,15/.Amint tehát Salamon megépítette azt a templomot,úgy épített magának templomot az igazi Salamon is,a mi Urunk,Jézus Krisztus,az igazi békeszerző.Salamon neve ugyanis békeszerzőt jelent.Az igazi békeszerző azonban az,akiről azt mondja az Apostol:"Ő a mi békességünk,aki a kettőt eggyé forrasztotta"/Ef 2,14/.Ő az igazi békeszerző aki a két házfalat magában összekapcsolta,és szegletkő lett számukra:tudniillik a körűlmetélésből származó hívő nép és a körűlmetéletlen pogányok közűl jövő hívők számára.Egy Házat alkotott e két népből,így szegletkő lett számukra,és ezért valóban ő a békeszerző ./Szent Ágoston püspök/+430 Hippo,Észak-Afrika/
 
 
0 komment , kategória:  Szent Ágoston  
Írótól3/177/Blaise Pascal/
  2011-07-07 19:53:54, csütörtök
 
  Békesség az emberi és isteni természetet összebékítő Jézustól.
Mert ez a vallás lényege szerint annak a Megváltónak a misztériuma, aki két - emberi és isteni - természetet egyesítvén magában, kiemelte az embereket a bűn romlottságából, és a maga isteni személyében békíti őket össze Istennel.
A vallás tehát egyszerre hirdeti az embereknek ezt a két igazságot: létezik egy Isten, akire képesek, de létezik az emberi természetben egy olyan romlottság is, amely méltatlanná teszi őket Istenhez. Egyaránt fontos számukra, hogy ismerjék e két tétel mindegyikét; mert ugyanolyan veszélyt jelent az embernek, ha csak Istent ismeri, tulajdon gyarlóságát azonban nem, mintha ismeri ugyan gyarlóságát, de nem vesz tudomást a Megváltóról, aki gyógyulást hozhat rá. Ha e két tudásnak csak az egyike van meg benne, abból vagy a filozófusok kevélysége származik, akik megismerték Istent, de nem látják saját gyarlóságukat, vagy az ateisták kétségbeesése, akik ismerik gyarlóságukat, de nem tudnak a Megváltóról.
Ezért, amint feltétlenül ismernie kell az embernek e két dolgot, ugyanúgy következik Isten irgalmas voltából az is, hogy megismertette velünk őket. A keresztény vallás ezt teszi, éppen ez az ő lényege.
Mármost vizsgáljuk meg ennek alapján a világ rendjét, és lássuk, vajon nem minden a keresztény vallás itt következő két fő tételének bizonyítására irányul-e: Jézus Krisztus a célja mindennek, ő az a középpont, amely felé minden törekszik. Aki őt ismeri, az ismeri mindennek az okát és az értelmét.
A tévedésben élők csak azért tévelyegnek, mert e két dolog egyikét nem veszik észre. Az ember ugyanis oly módon is megismerheti Istent, hogy mit sem tud tulajdon gyarlóságáról, és ugyanígy gyarló voltát is, anélkül hogy Istent ismerné; Jézus Krisztust azonban nem ismerhetjük meg úgy, hogy egyúttal Istent és saját nyomorúságunkat is ne ismernénk meg./Pascal Balázs, francia filozófiai író, matematikus (1623-62)/

 
 
0 komment , kategória:  Pascal,Blaise  
Bibliából és írótól/176/Pascal
  2011-07-03 18:46:39, vasárnap
 
  A mulandók sodrását elkerülők békessége.
"Mert mindaz ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése../1Jn 2,16/.: libido sentiendi, libido sciendi, libido dominandi." Szerencsétlen ez az átkozott föld, ahelyett hogy öntözné, lángba borítja e három tűzfolyam! Boldogok, akiket árjuk nem nyel el, nem sodor magával, hanem rendületlenül, szilárdan meg tudnak benne maradni; nem állva, hanem alacsony és biztos helyen ülve, s e helyzetükből nem kelnek fel pirkadat előtt, amikor, békességben kipihenvén magukat, odanyújtják kezüket annak, aki majd felemeli őket, hogy egyenesen és szilárdan odaállhassanak a szent Jeruzsálem csarnokába, ahol a kevélység immár nem törhet rájuk, nem győzedelmeskedhet rajtuk; és közben könnyeiket hullatják, de nem a zúgó ár tovasodorta, múlandó dolgok miatt, hanem kedves hazájukra, a mennyei Jeruzsálemre emlékezvén, melynek képe egyetlen pillanatra sem tűnik el lelkükből számkivetettségük hosszú ideje alatt../Pascal Balázs, francia filozófiai író, matematikus (1623-62)/

"
 
 
0 komment , kategória:  Pascal,Blaise  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2011.06 2011. Július 2011.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 109 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 17
  • e Hét: 233
  • e Hónap: 425
  • e Év: 425
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.