Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/18 oldal   Bejegyzések száma: 174 
Jézus üzenete a magyaroknak 2012.
  2012-02-29 08:20:18, szerda
 
  Jézus üzenete a magyaroknak 2012.

2012. február 24-25.


Az ismeretlenség homályába vesznek igaz tanításaim.
Kevesen ismeritek IGÉIM, melyek az Eredetből valók.
Egy torz szűrőn keresztül fordítjátok le, és adjátok tovább példabeszédeim, amely legcsekélyebb mértékben sem tükrözi vissza az IGAZSÁGOT. Tiszta szívvel, igaz lélekkel érthetitek csak meg példabeszédeim.
Próféciáimat meghamisítottátok, s a magatok képére formáltátok.
Az egyház célja is a megfélemlítés, hogy a ne lássátok mindennapjaitokban tisztán az IGAZ ISTEN képét. Hanem egy olyan Istent láttatnak veletek, KI elérhetetlen magasságokba helyezkedett, ezzel még a lehetőségét is elveszik, hogy ISTEN HANGJA szóljon hozzád. Elhitetik veletek, hogy ehhez közvetítőkre van szükségetek. Ne higgyetek nekik!
Ne engedjétek, hogy félelemben tartsanak bennetek, és bűnt bűnre halmozva kikiáltsanak, és bűnösnek bélyegezzenek!
TI a FÉNY ORSZÁGÁBÓL valók vagytok, de oly mélyen bezártátok szívetek, hogy ezt már kevesen hiszitek.
Kételyek közt próbálnak tartani, beszabályozni.
Kevesen vagytok azok, akik meglátjátok az EGY ISTENI IGAZSÁGOT.
Sokan féltek, szenvedtek, hiteteket elvesztve átengeditek a hatalmat magasabb rendeknek.
Pedig ISTEN ORSZÁGA bennetek van és körülöttetek, de sokan ezt már magatok sem hiszitek el.
Ennek eredménye, hogy nem látjátok tisztán az összefüggéseket, és átadjátok a hatalmat és a vezetést egy olyan rendnek, akinek célja, hogy személyes szabadságotokat beszabályozza és elvegye tőletek.
Újabb és újabb elméleteket gyártanak a ,,Végidő" próféciájaként.

Éheztek? Fáztok? Nélkülöztök?
Nélkülem járjátok utatokat?
Hol van bennetek az ÉN Szívem szeretete?
Hamis tanításokat mormoltok, és fertőzitek vele lelketek MAGját?
ÉN Jézus most is köztetek járok, de kevesen hallotok meg Engem.
Elnyomja HANGOM a szó, mely zakatoló zajként ömlik lelketekbe, mely megfertőzi és romlásba dönti azt.
Szeretlek bennetek, és felétek nyújtom kezemet.
Lehajolok hozzátok, és homlokotokra csókot lehelek.
Vajon érzitek-e Szívem dobbanását, Lelkem szeretettel teli sugárzását?
Oly régóta vágyom, hogy Magamhoz ölelhesselek bennetek, begyógyítsam fájó sebeiteket.
Kevesen vagytok ti, akik hallotok Engem, a többség imát mormolva halad el mellettem.
Közelebb hajolok hozzátok, Lelkem lelketekbe helyezem, de ez sem érint meg bennetek.
Sok a sírhant, a fájdalmas zokszó, szívet tépő zokogás,- nem vesztek észre, szívetekből távolra helyeztetek Engem.
Szívem sugarát reátok helyezem, de ti nem fogadjátok be a Szeretetem.
Önjelölt prófétákat alakítotok, s az ő szavaikat isszátok.
Szívemet kitárom felétek, s kérlek benneteket, ébredjetek a hívó szóra.
S most jól figyeljetek, mert amit most mondok, azon meglepődtök.
- Nem messze van az óra, mikor találkoztok Velem.
Ti már ezt is megmosolyogjátok, legyintetek egyet, s továbbhaladtok utatokon.
Leköt a mindennapi forgatag, a dübörgés, mely nem engedi, hogy figyelj a halk hívó szóra, mely azt súgja: - Ébredj gyermekem, változtass az életeden!
Pénzért nem tudsz lakhelyet venni Isten Országban, nem tudsz szántani, aratni, lelkedet gazdagítani.
Leélsz úgy egy életet, hogy Isten szavát nem hallod meg.
A ti otthonotok az ÉN otthonom, de ti Atyátok szavát nem halljátok meg.
Nem halljátok a szellő zúgását, nem halljátok a patak csobogását, a víg rigó dallamát messzire űzitek életetekből, a Földet nem tápláljátok, hanem mérgezitek, s várjátok a csodát mely megment bennetek.
Elárulok egy titkot,- a csoda bennetek van, és igazi tanúságtételé akkor válik, ha beengeditek az ÉN Szent Lelkemet.
Megengeditek, hogy Lelkem áthasson bennetek, és átvegye az irányítást feletettek. Akkor azon nyomban egyre több csodát láttok, és megnyílik előtettek ISTEN csodálatos ORSZÁGA, mely hívogatóan tárja ki előttetek szélesre kapuit.
- MAG magyar ébredj, Új Korszak köszönt reád!
Ne tagadd meg Nemzeted zászlaját!
Hited széles sávban lobogódra tűzzed, hogy lássák meg ki a te Istened. Mert ISTEN csakis a ti szeretetek által tud csodákat művelni, SZER-t, szeretettel alkotni.
Saját Szív és FényMAGotok megnyílása által tudtok Új Nemzetet alkotni!
A kódok már bennetek nyílnak, s ébresztőként hatnak.
Nem engedik, hogy mámorban ússzatok, felébredt tudatra késztetve ösztönzőleg hatnak rátok.
- SzívMAGok, FényMAGok, nyíljatok!
A szeretet erejétől lángra gyúljatok!
Égessétek át testetek fájó pontjait, zavaros dolgait, ellenfelem suttogásait!
Nyíljatok meg a Fényre, az árnyékból lépjetek előre!
FényMAGjaitokat aktiválom, kötéseiteket leoldom, lelketeket kezembe tartva Fényben fürösztöm meg.
- Magyarok, az idő lassan közelít hozzátok, mikor a járomot magatokról leoldjátok.
Fényem ekkor áthatol a sötétségen, eloszlatja a kétséget, finom Fényfátylat von szívetekbe, és megérzitek milyen az Isteni szeretet. Amely gondoskodó, betakaró, ápoló és óvó, Nemzetalkotó, és teremtő kódokat hoz el néktek, melyben egy olyan tudatosságba léptek, amely mindig is részeteket alkotta, csak az idők homályos fátyla elfeledtette veletek, hogy kik vagytok és honnan vezettetek benneteket ide ősi sarjaitok.
Ekkor őseitek szellemi lénye dicsfényben úszik, a Tejúton felharsannak a harsonák, és ti térdre esve, alázatos lélekkel tértek meg a ti Asszonyotokhoz, Boldogságos Szűz Máriához.
S ekkor csendül a dal, az ékkövek a Koronán táncot járnak és aktiválnak, új energiapajzsot indítanak el, mely elindítja, sebesen forgó iramban meglendíti, a Nemzet sorsát előreviszi.
A sugárzó NAP reátok ragyog, az aranysugár megcsillan a homlokotokon, és ti újra látókká, tudókká váltok, emberes energiával jártok....
Szívemben egy újjászületett Ország képét látom, mely beragyogja a körülötte élő népeket.

Ámen.

Belső HANG által lejegyezte:
ÁhimRé/Csillagfény
Feketéné Lendvai Katalin

Veszprém. 2012. Jégbontó havának 24-25. napján.


Kedves Olvasók!

Szeretném megosztani az alábbi történetet, amit az Esszénus Jézus című könyvből másoltam be ide.

,,El kell mondanom, egy gyönyörű középkori legendát, amely arra inspirálta Dosztojevszkijt, hogy megírja
A Nagy Inkvizítor című mesterművét.
A legenda szerint a spanyol inkvizíció napjaiban, amikor óriási lángok égtek Spanyolország minden városában, amikor égő embereket égettek el, az Isten Fia, és a kereszt nevében, Jézus visszapillantott a földre, és visszatért az emberek közé.
Toledoban bukkant fel, és amikor közel került a város főteréhez, látta az óriási tüzet és, hogy embereket hoznak oda elégetni. És azok, akik a lángok közé lökték az embereket, keresztet tartottak a kezükben.
Jézus megszólította az egyiket, és azt kérdezte:
- Mit csináltok?
Az válaszolta:- Eretnekeket égetünk Szent Egyházunk nevében, és Jézus Krisztus nevében.
- Akkor Jézus megkérdezte:- Ki parancsolta néktek, hogy ezeket a dolgokat műveljétek?
És az, akit Jézus kérdezett, a város citadellája felé mutatott, és azt mondta:- A mi mesterünk a fő inkvizítor, aki a Szent Egyház képviselője parancsolta, hogy tegyük ezt.
Akkor Jézus elment a citadellához, benyitott a főinkvizítor lakrészébe, és megkérdezte tőle:
- Kinek a nevében végzitek ti mindezeket a szörnyűségeket?
És ő ekképpen válaszolt: - Jézus Krisztus nevében nekünk el kell pusztítanunk az összes eretneket, akik veszélyeztetik az Ő tanításait.
- Akkor Jézus ezt mondta:- Én vagyok Jézus.
Szeretetet hoztam néktek, hogy szeressétek egymást, és, hogy bocsássátok meg egymás bűneit. - Örömöt hoztam az emberek szívébe, de ti a világot a siralmak szomorú völgyévé tettétek. Én szeretetet hoztam, és ti egy kegyetlen világot csináltatok. Életet hoztam, de ti a halált terjesztitek. - Azonnal parancsold meg, hogy oltsák el a lángokat, és engedjék szabadon a foglyokat, hogy tanításaim megvalósulhassanak!
A fő inkvizítor ránézett, és rögtön remegni kezdett szavainak súlya alatt, mert tudta, hogy ez az ember valóban Jézus,- mert érezte szavainak erejét.
Percek teltek, és nem válaszolt, végül felemelte tekintetét, és látta a falon a hivatalos rendeletet. Azután összeszedte minden erejét, és így válaszolt Jézusnak: - Neked van igazad, de a Te ideálod csak egy eszménykép, amely elérhetetlen. Egyházunk egy harcos Egyház, és mi az egész emberiséget csak harccal és erővel tudjuk legyőzni. Sajnálom, de nem engedelmeskedek Neked. - Azután Jézus mondá: - Visszamegyek a nép közé, és újra felemelem hangom, és elmondom mindenkinek, hogy ti valójában nem is engem képviseltek. - Majd azt mondom: - Nem akarom, hogy embereket börtönözzenek be! - Én azt akarom, tudjátok meg, - hogy a szeretet az nem gyűlölet, hogy az élet az nem halál!
Akkor a főinkvizítor felkelt, és azt mondta Neki: - Ha te ilyen dolgokat beszélsz a nép között, és harcolsz egyházunk ellen, akkor nekem kötelességem lesz, hogy Téged is elégesselek, mert veszélyes vagy.
Ezután csend állt be. - Jézus nem válaszolt, hanem könnyek gyűltek a szemeibe, majd eltűnt a főinkvizítor szemei elől. És a könnyekből óriási felhőszakadás, és lett, amely eloltotta a városokban égő összes tüzet, és könnyeiből még áradás is lett, amely ledöntötte a városokat, és az összes templomot. És ez az új áradás úgy folytatódott, mint az özönvíz a Bibliában. És amikor a vizek visszahúzódtak, egy új korszak kezdődött, a szeretet szavai, az örökélet szavai hallatszottak újra eredeti tisztaságukban, és világosságukban.

Ez a középkori legenda megéreztet velünk egy nagy tragédiát. Az ember örök tragédiáját, ami ugyanúgy megtörténik ma is, mint a régi időkben, hogy a szeretet igéi a gyűlölet szavaivá változnak, hogy az élet halállá válik, és Jézus eredeti, egyszerű, dinamikus ideáját elpusztítja a merev dogmatikus, és az ésszerűséget nélkülöző egyoldalú hit."


Feketéné Lendvai Katalin parapszichológus oldalai:


Link


Link


Link
 
 
0 komment , kategória:  FeketénéLendvay Katalin írásai  
Álmomban látogatóban jártam Istennél
  2012-02-29 08:06:29, szerda
 
  Álmomban látogatóban jártam Istennél. Bekopogtam, hogy beszélgetni szeretnék vele, ha van rám ideje. Az Úr elmosolyodott és így szólt:
- Az én időm végtelen, mindenre jut belőle. Mire vagy kíváncsi?
- Az érdekelne, mit tartasz a legfurcsábbnak az emberekben?
- Azt, hogy nem szeretnek gyerekek lenni, siettetik a felnőtté válást, majd visszavágyódnak a gyerekkorba. Azt, hogy akár az egészségüket is feláldozzák, hogy sok pénzük legyen, majd rengeteg pénzt költenek rá, hogy visszanyerjék egészségüket. Azt, hogy izgatottan lesik a jövőt, hogy megfeledkeznek a jelenről, így aztán nemhogy a jövőt, de a jelent sem élik meg. Azt, hogy úgy élnek, mintha sose halnának meg, és úgy halnak meg mintha sose éltek volna.
- Atyaként mit szeretnél, ha gyerekeid mely tanulságot jegyeznék meg?
- Tanulják meg, hogy senkiből nem lehet erővel kicsikarni a szeretetet. Hagyni kell, hogy szerethessenek. Nem az a legértékesebb, hogy mit szeretnénk az életben, hanem az, hogy kik állnak mellettünk. Tanulják meg, hogy nem célszerű másokhoz mérni magunkat, saját magunkhoz képest legyünk elbírálhatóak. Fogadják el, hogy nem az a gazdag, akinek a legtöbbje van, hanem az, akinek a legkevesebbre van szüksége. Tanulják meg, hogy csak néhány másodperc kell ahhoz, hogy mély sebeket ejtsünk azokon, akiket szeretünk, ám sok-sok év kell ahhoz, hogy ezek begyógyuljanak. A megbocsátást a megbocsátás gyakorlásának útján kell megtanulni. El kell fogadni, hogy vannak olyanok, akik mélyen éreznek, de nem tanulták meg kimutatni érzéseiket. Meg kell tanulni, hogy bármit lehet pénzen venni, csak boldogságot nem. Két ember nézheti ugyanazt a dolgot és mégis két másféle dolgot látnak. Meg kell tanulni, hogy az az igazi barát, aki mindent tud rólunk és mégis szeret. Nem mindig elég, ha mások megbocsátanak, meg kell bocsátanunk magunknak is.
Búcsúzásul megköszöntem szavait, Ő pedig így válaszolt:
- Az emberek elfelejtik mit mondtál, mit csináltál. De arra mindig emlékezni fognak, hogy érzéseket ébresztettél bennük.
 
 
0 komment , kategória:  Lélekemelő írások,gondolatok  
GAÁLI ZSOLT: Barátság
  2012-02-29 08:00:26, szerda
 
  A kommunizmus tízmilliókat ölt, nyomorított, irtotta az alapvető emberi értékeket, érzéseket - mindent, mindenkit egyforma alacsonyra nyírt. Titkolni kellett gondolatokat, érzelmet: együttérzést, szerelmet, barátságot.

Vigyázzatok, emberek! Rejtőzködve, de ma is él (- a szerk.).

Védjen Benneteket ez a vers-szóljon, mint egykor a Táltos imája!Link


GAÁLI ZSOLT : Barátság

Szerteágazó, életre szóló, szilárd kötés,
Nem vághatja, forgácsolhatja szét közöny,
Ármány, álnok döfés.

Jeget roppantó tavaszi doboló áradat,
Égő parázsként lángoló nyár, izzó sár,
Morgó, rozsdát aszaló, levélkergető ősz,
Sikoltó, ködöt szövő, csontroppantó, jeges tél.

Érzés, erős köteléke örökké veled marad, él.
Nem szakíthatja szét irigy emberi önzés,
Halandó, ügyetlen, suta kéz.

Az életben nem sokszor jön el, időt álló.
Nem törik meg az élmények hullámzó tengerén,
Faragó, kérges tenyerek párnázott malmaiban.
Kiállja ezer év, érv savas könnyét, égető mosolyát,
Jó borként nemesedik az idő szú ittas számlapján.

Önzetlenség gyümölcse - nem veheted meg pénzzel,
Nem mérheted lyukas garasokkal,
Kölcsön sem adhatod!
Megunva nem cserélheted újabbra, szebbre.

Ez istenadta kiváltság a kiválasztottaknak jár.
És ha majd kiszárad égbenövő, örvénylő életfád,
Az idők végezetéig viseled odaát lelked mélyén
A barátság tölgyfába vésett elpusztíthatatlan örök rozettáját.
 
 
2 komment , kategória:  IRODALOM/VERSEK  
Grenczer Attila : Magyar hagyományok
  2012-02-29 07:47:35, szerda
 
  Grenczer Attila - Magyar hagyományok

Történelmünk, jelenünk, szokásaink, társadalmunk, táplálkozásunk és még sok minden más.Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Világ - Panoráma - Szaniszló: Elszámolatlan Háttéralkuk
  2012-02-29 07:35:59, szerda
 
  A "Világpanoráma" február 24-i adása 24:01 perc


Link


LinkSzaniszló Ferenc KeszthelyenLink
 
 
0 komment , kategória:  Világ - Panoráma  
A Szt.László Magyarságtudományi Akadémia előadásai
  2012-02-29 06:53:22, szerda
 
  A Szt.László-MTA március-április-májusi előadásai


Alább közzétesszük a Szent László Magyarságtudományi Akadémián zajló, a Magyarságtudományok alapjai című oktatási program 2012. március-április-májusi előadásainak időpontját.Tantárgyak:

T.I - Őstörténetünk keleti gyökerei

T.II - Része-e őstörténelmünknek a Kárpát-medence múltja?

T.III - Nemzeti történelmünk sorsfordulói

T.IV - A magyar ember és társadalma (lélek, nyelv, írás, ember)

T.V. - Mit kell tennünk a magyar nemzet megmaradásáért és Magyarország megtartásáért?

MÁRCIUS

3., szombat 9.00 Széchenyi-terem - T.IV - Friedrich Klára: A rovásírás elsajátítása 2. rész

11.00 Széchenyi-terem - T.IV - Dr. Tóth Zoltán József: Élet a Szent Korona jegyében5., hétfő 18.00 Széchenyi-terem ¬ T.IV - Molnár V. József: A fehér ló karizmája és Horthy Miklós. Fejlődéslélektan10., szombat 15.00 Széchenyi-terem ¬ T.III - Tóth Sándor: Árpád nagyfejedelem sírja és a királysírok kérdése13., kedd 18.00 Széchenyi-terem ¬ T. IV - Kiss Dénes: A titokzatos ősnyelv 5. rész17., szombat 9.00 Széchenyi-terem - T.IV - Friedrich Klára: A számrovás elsajátítása, hangos olvasás és gyakorlása

11.00 Széchenyi-terem ¬ T.IV - Tóth Sándor: A cserhalmi ütközet hadászati és politikai jelentősége21., szerda 18.00 Széchenyi-terem - T.V. - Dr. Drábik János: Magyarország a globalizmus örvényében 5. rész24., szombat 15.00 Széchenyi-terem ¬ T.IV - Rácz Sándor előadása: Az 1956-os forradalom előzményei27., kedd 18.00 Széchenyi-terem ¬ T. IV - Kiss Dénes: A titokzatos ősnyelv 6. rész30., péntek 18.00 Bartók-terem - T.III - Bottyán Zoltán: Miért beszélnek a magyarok még mindig Trianonról?31., szombat 9.00-12.00 Széchenyi-terem - T.I. - Dr. Aradi Éva: A szkíták, az ázsiai szkíták birodalma. A jueh-csik. A kusán birodalom. Indo-szkíták

ÁPRILIS

2., hétfő 18.00 Széchenyi-terem ¬ T.IV - Rácz Sándor: A forradalom fegyveres harcai3., kedd 18.00 Széchenyi-terem ¬ T.IV - Rácz Sándor: A forradalom politikai harcai10., kedd 18.00 Széchenyi-terem - T.IV - Rácz Sándor: A forradalom katona-politikai jelentősége13., péntek 18.00 Bartók-terem - T.I - Pápai Szabó György: Szkíta eleink a magyar nemzettudatban19., csütörtök 18.00 Széchenyi-terem - T.I - Pápai Szabó György: A szkíta-hun-magyar erkölcs és jellem keresztyén szemmel20., péntek 18.00 Széchenyi-terem - T.III - Bottyán Zoltán: Igazságot Magyarországnak! A Trianoni Diktátum kicsikarására és igazolására koholt és elterjesztett vádak és a valóság21., szombat 15.00 Széchenyi-terem - T.I - Dr. Aradi Éva: Indo-pártusok. A hsziung-nuk Kínától a Kárpát-medencéig és Atilláig. Kusánok, heftaliták és utódaik Indiában. Összegzés: Jövőnk Ázsia!24., kedd 15.00 Széchenyi-terem ¬ T.IV - Rácz Sándor: A forradalom utóélete27., péntek 18.00 Bartók-terem - T.III - Bottyán Zoltán: Igazságot Európának, igazságot a világnak, igazságot az embereknek! Igazságot. "Lutter contre l'historiquement correct" (J.Sevillia)

MÁJUS

4., péntek 18.00 Bartók-terem - T.III - Bottyán Zoltán: Az MVSZ és a politikum. Mit teszünk, mit tesznek, mit tehetünk?12., szombat 15.00 Széchenyi-terem - T.IV - Cúth János: Magyarságtudatunk forrásvidékei17., csütörtök 18.00 Széchenyi-terem - T.II - Tomory Zsuzsa: A magyarságtudomány és első megjelenése - Magyar Adorján21., hétfő 17.30 Széchenyi-terem ¬ T.IV - Molnár V. József: A magyarság küldetése24., csütörtök 18.00 Széchenyi-terem - T.II - Tomory Zsuzsa: Ismerjük meg hazánkat26., szombat 15.00 Széchenyi-terem - T.II - Tomory Zsuzsa: Magyarság emlékőrző tehetségeink28., hétfő 18.00 Széchenyi-terem - T.II - Tomory Zsuzsa: Ismerjük meg anyanyelvüket31. csütörtök 18.00 Széchenyi-terem - T.II - Tomory Zsuzsa: Nyelvünk őrei: a mindenkori magyar szent kötelessége

Előzetes a júniusi programból:1., péntek 18.00 Széchenyi-terem - T.II -Tomory Zsuzsa: Nevelési alkalmak. Erkölcstan, nyelv, történelem, néprajz,

néphagyomány2., szombat 9.00 Bartók-terem - T.I - Dr. Bakay Kornél: Hogyan lettünk finnugorok?

MVSZ Sajtószolgálat
 
 
0 komment , kategória:  MVSZ közlemények  
Lajdi Tamás:Magyar örökség;Szakrális magyar történelem
  2012-02-29 06:45:49, szerda
 
  Lajdi Tamás : Magyar örökség


Link


Lajdi Tamás : Szakrális magyar történelem


LinkLink
 
 
0 komment , kategória:  Magyarságtudományi Intézet  
Újragondolják őseink fejlődését
  2012-02-29 06:40:24, szerda
 
  Míg a hazai finnugristák többsége nem szívesen beszél szkíta és hun őseink dicső múltjáról és történelmi szerepéről, addig a külföldi egyetemek munkatársai kezdik átértékelni a régi dogmákat. Egy most megjelent tanulmány a kora ókori sztyeppei innováció és fejlődés fontosságára hívja fel a figyelmet.

Előítélek helyett

Az ókori eurázsiai szkíta és hun népeket még ma is sokan lovas banditáknak tartják, akik gyors mozgásuk és katonai ismereteik révén, sorra győzzék le az ,,ősi" civilizációkat, a Távol-Kelettől egészen a hellén világig. Kétségtelen, hogy néhány történeti forrás valóban beszámol nagy hadjáratokról és csatákról, de nemcsak ebből állt őseink élete. A Egyesült Államokban élő Michael Frachetti most új megközelítésben tárgyalja a korai lovas civilizációk történetét és kimutatja, hogy milyen hatást gyakoroltak szomszédjaikra több mint ötezer évvel ezelőtt.

Fejlett társadalom

A ,,Current Anthropology" idei februári számában Frachetti közzétette tanulmányát, ahol újraértékeli a lovas társadalmak szerepét. Ebben vitatja, hogy a korai pásztortársadalmak gazdasága a hatalmas eurázsiai sztyeppe vidéken különböző szinten állt volna és az egyenlőtlenség indította volna el a legkorábbi és legintenzívebb kölcsönhatást. A kutató máshogyan modellezi a sztyeppei társadalmat, szerinte a kis, független és egymással kapcsolatban álló közösségek folyamatosan gyakoroltak hatást egymásra és széles-körű politikai kapcsolataik révén nagy birodalmakat hoztak létre. (Megjegyezzük, hogy ezt a szkíta-hun népek vérszerződésnek nevezték.)

Találmányok sora

Frachetti felhívja a figyelmet a ló fontosságára. Elmondja, hogy Kr. e. 3500 körül a térségben élő pásztorok benépesítették az egész eurázsiai sztyeppét. Sok helyen az ő nevükhöz fűződik a ló háziasítása és ők ülték meg először a lovat is. Kétezer éven keresztül ők vezették be a legfontosabb technikai változásokat, ezek közül kiemeli a kocsi felfedezését, a lovak háziasítását és a fejlett bronzművesség megteremtését. A technikai újítás gyorsan megjelent a térségben élő törzsek között, majd azzal megismerkedtek a letelepedett civilizációk, így a mai Kína területén élő népek, a mezopotámiai civilizációk, valamint és az Iráni Felföld népei, valamint az Indus-völgyben virágzó kultúra is.

OBLink
 
 
0 komment , kategória:  MAGYAR TÖRTÉNELEM  
Az újkőkori, avagy „dunai” írásbeliség
  2012-02-29 06:36:41, szerda
 
  Míg hazánkban az akadémikusok agyonhallgatják az Erdélyben talált újkőkor végéről származó írásos emlékeket, addig keleti szomszédunkban komoly szakmai konferenciákon ismertetik a nemzetközi kutatás új eredményeit. A teljesség igénye nélkül bemutatjuk, hogy mit gondol néhány szakértő a vincsa vagy a ,,dunai" írásról.

Román érdeklődés

Az olasz Marco Merlin szerint eddig összesen 4408 jel került elő a föld alól. 818 tárgyon 953 feliratot fedeztek fel a régészek, némelyen akár több felirat is kivehető. A kutató úgy véli, hogy ennyi jelből már lehetne összehasonlító vizsgálatokat végezni. Nemcsak az olaszok, hanem a románok is foglalkoznak az ősi erdélyi leletekkel, csak az elmúlt öt évben nagyszabású kiállításokat és nemzetközi konferenciákat rendeztek, ahol azt akarják bebizonyítani, hogy a több ezer éves leletek ,,ősi" műveltségük ékes bizonyítékai, mélyen hallgatva a térséget évezredek óta uraló magyarokról és szkíta-hun elődeinkről.Egy régi dogma ledöntése

Joan Marler, amerikai kutató felhívta a figyelmet arra, hogy a Délkelet-Európában, valamint Erdélyben és Ukrajna bizonyos helyein talált, Kr. e. 6. évezredből származó írásos emlékek ledöntheti a régi, még 19. században kialakított dogmát, miszerint az írás csak a Kr. e. 4. évezredben alakulhatott ki Mezopotámia területén. Szerinte adott a lehetőség, hogy más korai civilizációban is keressünk piktogrammokat, melyek akár egy önálló írásrendszerhez tartoztak. Ilyeneket a kínai kutatók is felfedezni véltek például a Hszian város keleti felén feltárt újkőkori falunál, Banponál, ők a kezdetleges jeleket nem máshoz, mint a késői türk rovásíráshoz hasonlították. Az amerikai kutató a Nagyszebenben 2008-ban megrendezett konferencián azt javasolta, hogy gondolják át az ősi civilizációk eredetéről szóló elméleteket és a hozzá kapcsolt kronológiát, valamint az írásrendszerek tipológiáját. Az új leletek miatt -szerinte - újra kellene értékelni az írás megjelenésének és elterjedésének a kérdését, kigyomlálva az olyan félrevezető kifejezéseket, mint az ,,előírás" vagy a ,,fazekas jelek".


Sztyeppei közvetítés?

Dunai írásAz ősi írásjeleket kutató ukrajnai Mihail Videiko úgy véli, hogy a ,,dunai" írás néhány elemét már a tripoljei-cucuteni kultúra is használta, melyet Kr. e. 5000-3500 közé datáltak a kutatók. Ennek a régészeti kultúrának a párhuzamát a fekete-tengeri partvidéken találták meg, elképzelhető, hogy a két térség már a korai időkben is szorosan összekapcsolódott. A szakember felhívja a figyelmet, hogy hasonló folyamatok mentek végbe Anatóliában is.

Az ukrán régész elmondta, hogy az általuk katakomba kultúrának nevezett közösség (Kr. e. 2800-2200) tagjai szintén kapcsolatban álltak a messzi régiókkal, például a Közel-Kelettel, melynek során nemcsak bizonyos tárgyak, technológiák, hanem írásjelek is gazdát cserélhettek. Ilyenek figyelhetők meg a Dnyeper-folyó menti Kamiana Mohilában is, ahol páratlanul gazdag sziklavésetek és korai piktogrammok találhatók. Azoknak párhuzamait Videiko a majkopi kultúrában találta meg mely a Kaukázusontúli területein terjedt szét a Kr. e. 3900-3600 közti időszakban. Ezek az írásjelek - szerinte - már szoros kapcsolatban álltak a közeli Mezopotámiával. Az ukrán tudós egyébként úgy véli, hogy a korai ukrajnai leletek nem mást bizonyítanak, mint a ,,sztyeppei" régió közvetítő szerepét az európai és a keleti írásbeliség között.

OB


Link
 
 
0 komment , kategória:  MAGYAR TÖRTÉNELEM  
Borzasztó igazság, mindennapi állatkínzások
  2012-02-29 06:26:25, szerda
 
 Állatkínzás kapcsán 2010-ben 1257 nyomozásból 417 került bírósági szakaszba, 2011-ben 959 esetből mindössze 40. A valódi esetek száma a nyomozások számának többszöröse lehet, tehát évente sokezer állatkínzásos bűncselekmény mindenfajta hivatalos eljárás nélkül mehet végbe. 2011-ben nagy felháborodást váltott ki az az eset, amikor egy 72 éves nyugdíjas asszony 5 kiskutyát fojtott vízbe, mert nem tudta etetni az akkor született szaporulatokat. Sokak szerint az eset egyedinek tűnhet, de az Orpheus Állatvédő Egyesület tapasztalata az, hogy a probléma mindennapos, sőt az emberek egy része az állatok kínzását, és a többi kapcsolódó bűncselekményt családon belül is lehajtott fejjel tűri. A házi kedvencek (kutyák, macskák) magyarországi ivartalanítási aránya elenyésző. Sokkal több házi kedvenc születik, mint amennyire a lakosság felelős állattartó köre igényt tarthat. Generációk nőttek fel úgy, hogy az ivartalanítás helyett (sokan nem is tudnak, tudtak erről a módszerről) a saját kezükkel pusztították el a “feleslegesen" megszületett kiskutyákat, kismacskákat. Falvakban nagy divat élve elásni, vízbe fojtani vagy lapáttal agyonütni, zacskóba kötve út szélére dobni a megszületett kutyusokat, cicusokat. Az Orpheus Állatvédő Egyesület évtizedes megelőző munkája révén azt hangsúlyozza, hogy a legjobb annak a gazdátlan állatnak, amelyik meg sem születik. Butaság az, hogy az emberek erőszakot, kínzást eszközölnek, miközben a problémákat meg is lehetne előzni. Kit érdekelnek az állatok, amikor az emberek védelme is egyre nagyobb terhet jelent?! A Belügyminisztérium Statisztikai Osztály adatai szerint 266/B. § (állatkínzás) kapcsán 2010-ben ezerkettőszázötvenhét nyomozásból négyszáztizenhét került bírósági szakaszba, 2011-ben kilencszázötvenkilenc esetből mindössze negyven. A valódi esetek száma a nyomozások számának többszöröse lehet, tehát évente sokezer állatkínzásos bűncselekmény mindenfajta hivatalos eljárás nélkül mehet végbe. Állatrendőrséget Magyarországra Mozgalom. Az Orpheus Állatvédő Egyesület a rendészeti törvénybe szeretné iktattatni az állatrendőrség hatóságot, akik ugyanúgy működhetnének, mint más rendészeti szerv.
A www.facebook.com/AnimalPolice oldalon az állatrendőrség létrehozás szimpatizánsai gyülekeznek.
A háziállatok, a gazdasági állatok, az élőlények ellen elkövetett kizsákmányolás - bűncselekmények kapcsán nagy igény lenne egy nyugaton és a tengerentúlon már bevált hatóság létrejöttére. Az egyesület (bár semleges és politikától mentes) örömmel várja a reformprogramot segíteni szándékozó politikai erők vagy más közéleti csoportok segítségét is. Aki állatot bánt az az embert is bánthatja?! Az állatok bántalmazása nem csupán egy csekély személyiségi zavar vagy átmeneti viselkedészavar, hanem egy komoly elmebetegség tünete is lehet. Pszichológiai kutatások kimutatták, hogy azok az emberek, akik állatot bántalmaztak, nem állnak meg az állatoknál, sokan közülük embertársaik ellen is fordulnak. A hazai állatkínzások magas számát nem passzivitással, hanem kellő odafigyeléssel kellene kezelni, és komoly büntetésekkel, terápiákkal, közmunkával szankcionálni.Link
 
 
0 komment , kategória:  KÖRNYEZETVÉDELEM,ÁLLATVÉDELEM  
     1/18 oldal   Bejegyzések száma: 174 
2012.01 2012. Február 2012.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 174 db bejegyzés
e év: 2101 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 518
  • e Hét: 7139
  • e Hónap: 22736
  • e Év: 22736
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.