Belépés
illike.blog.xfree.hu
Az ember minden jel szerint arra lett teremtve, hogy gondolkodjék. Ebben rejlik minden méltósága és minden érdeme. Egyetlen kötelessége, hogy helyesen gondolkod... K. I.
1960.08.30
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 19 
Az egész föld Bírája megvizsgálja az emberek életét
  2012-03-30 19:28:44, péntek
 
 "Ha ujra közeledik valami, ami sötétnek látszik, várok,- visszatekintek
Isten minden megtapasztalt segitségére, és egészen bizonyosan tudom,
hogy megint szabaditás lesz belőle."
F.Bodelschwing

,,Nézém - mondja Dániel próféta -, míg királyi székek tétetének, és az öreg korú leüle; ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú; széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz; tűzfolyam foly és jő vala ki az Ő színe felől; ezerszer ezeren szolgálának neki, és tízezerszer tízezeren állának előtte; ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg." (Dn. 7:9-10)
Így tárul a próféta szeme elé az a kiemelkedő, ünnepélyes nap, amelyen mindenkinek ,,cselekedetei szerint fizet". Az Öregkorú: Isten, az Atya. A zsoltáríró ezt mondja: ,,Minekelőtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten" (Zsolt. 90:2). Isten az ítélet Bírája, aki minden élet és minden törvény forrása. A szent angyalok pedig - ,,tízezerszer tízezer és ezerszer ezer" - szolgaként és tanúként vesznek részt ebben a nagy fontosságú törvénykezésben.

Az ítélkezők az emberek nevét és cselekedeteit nyilvántartó mennyei könyvek alapján döntenek. Dániel próféta ezt mondja: ,,Ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg".
Amikor János leírja ezt a jelenetet, hozzáteszi: ,,Majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint" (Jel. 20:12).
Az élet könyve azoknak a nevét tartalmazza, akik valaha is Isten szolgálatába léptek. Jézus azt mondta tanítványainak: ,,Örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben" (Lk. 10:20).
Pál beszél hűséges munkatársairól, ,,akiknek neve benne van az élet könyvében" (Fil. 4:3).
Dániel, bepillantva abba a ,,nyomorúságos idő"-be, ,,amilyen (még) nem volt", kijelenti, hogy Isten népe, ,,aki csak beírva találtatik a könyvben", megszabadul.
A Jelenések könyvének írója pedig azt mondja, hogy csak azok lépnek be Isten városába, ,,akik beírattak az élet könyvébe, amely a Bárányé" (Dn. 12:1; Jel. 21:27).,,Egy emlékkönyv iraték" az Úr előtt, amelyben feljegyzik azoknak a jócselekedeteit, ,,akik félik az Urat és becsülik az Ő nevét" (Mal. 3:16). Hitből mondott szavaikat és szeretetből fakadó tetteiket nyilvántartják a mennyben. Nehémiás erre hivatkozik, amikor ezt mondja: ,,Emlékezzél meg énrólam én Istenem... és ne engedd, hogy eltöröltessenek az én jótéteményeim, melyeket cselekedtem vala az én Istenem házával" (Neh. 13:14). Az ,,emlékezés könyve" minden igaz tettet halhatatlanná tesz. Minden legyőzött kísértést, minden leküzdött bűnt, minden kedves, részvétteljes szót híven feljegyez a krónika. E könyvek minden áldozatot, Krisztusért elviselt szenvedést és fájdalmat megörökítenek. A zsoltáríró ezt mondja: ,,Bujdosásomnak számát jól tudod: szedd tömlődbe könnyeimet! Avagy nem tudod-é azoknak számát?" (Zsolt. 56:9).

A bűnökről is feljegyzés készül: ,,Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az". ,,Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján." A Megváltó így szólt: ,,A te beszédeidből ismertetel... hamisnak" (Préd. 12:16; Mt. 12:36-37). A titkos szándékok és indítékok is bekerülnek a tévedhetetlen nyilvántartásba; mert Isten ,,megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait" (I. Kor 4:5). ,,Ímé, felíratott előttem... megfizetek... vétkeitekért és atyáitok vétkeiért mind együtt, szól az Úr" (Ésa. 65:6-7).
Isten minden cselekedetet megvizsgál; és e tettek a mennyei könyvekben hűségről vagy hűtlenségről tanúskodnak. Minden név mellett félelmes pontossággal van feltüntetve minden helytelen szó, minden önző tett, minden teljesítetlen feladat, minden titkos bűn, minden ravasz képmutatás. A semmibe vett mennyei intéseket és dorgálásokat, az elfecsérelt pillanatokat, a kihasználatlan alkalmat, a jó vagy rossz befolyást és messzeható következményeit a nyilvántartást vezető angyal mind feljegyzi.

Az ítéletben Isten törvénye lesz a jellem és az élet mércéje. Bölcs Salamon ezt mondja: ,,Istent féljed, és az Ő parancsolataid megtartsad; mert ez az embernek fődolga! Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz" (Préd. 12:15-16). Jakab apostol így inti testvéreit: ,,Úgy szóljatok és cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni" (Jak. 2:12).
Akik az ítéletben ,,méltókká tétetnek", azok feltámadnak az igazak feltámadásakor. Jézus ezt mondta: ,,Akik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást, ... hasonlók az angyalokhoz; és az Isten fiai, mivelhogy a feltámadásnak fiai" (Lk. 20:35-36). Azt is kijelentette, hogy azok, ,,akik a jót cselekedték", ,,az élet feltámadásá"-ban részesülnek (Jn. 5:29). A halott igazak csak az ítélet lezárása után támadnak fel. Ekkor ,,méltókká tétetnek" ,,az élet feltámadására". Egyértelmű tehát, hogy nem lesznek személyesen jelen azon a törvénykezésen, amelyen életüket megvizsgálják, és ügyüket eldöntik.

A védő maga Jézus Krisztus. Ő képviseli ügyüket Isten előtt. ,,Ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus" (I. Jn. 2:1). ,,Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk." ,,Ennekokáért Ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettük." (Zsid. 9:24; 7:25)
A könyvek megnyílnak az ítéletkor, és Isten megvizsgálja azoknak az életét, akik hittek, illetve hisznek Jézusban. Védőügyvédünk a föld első lakóitól kezdve minden nemzedékben élők ügyét felhozza; és a sort az élőkkel zárja. Minden név szóba kerül; minden ügyet alaposan megvizsgálnak. Isten számos nevet elfogad, másokat elutasít. Azoknak a nevét, akiknek meg nem bánt és el nem rendezett bűneit őrzi a mennyei nyilvántartás, Isten kitörli az élet könyvéből, és az emlékezés könyve jótetteiket sem tartja tovább számon. Az Úr kijelentette Mózesnek: ,,Aki vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én könyvemből" (II. Móz 32:33). Ezékiel próféta pedig ezt mondja: ,,Ha az igaz elhajol az ő igazságától és gonoszságot cselekszik... semmi igazságairól, amelyeket cselekedett, emlékezés nem lészen" (Ez. 18:24).

Azoknak a neve mellett, akik őszintén megbánták bűneiket, és hittel igényelték Krisztus engesztelő áldozatként bemutatott vérét, ez olvasható: bocsánatot kapott. Mivel Krisztus igazságának részesei lettek, és jellemük összhangba került a menny törvényével, Isten eltörli bűneiket, őket pedig méltónak ítéli az örök életre. Az Úr kijelenti Ésaiás próféta által. ,,Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat énmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!" (Ésa. 43:25). Jézus ezt mondta. ,,Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az Ő angyalai előtt". ,,Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt; aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt" (Jel. 3:5; Mt. 10:32-33).

A földi törvényszékek döntései iránt tanúsított legnagyobb érdeklődésünk is csak halvány árnyéka annak az érdeklődésnek, amit a mennyei törvényszék tanúsít, amikor az élet könyvébe bejegyzett neveket az egész föld Bírája megvizsgálja.
Mindazok bűneire, akik a Krisztus vérébe vetett hit által győztek, a mennyei Közbenjáró bocsánatot igényel, hogy visszajuthassanak édeni otthonukba, és megkoronázott társaikkal ők is ,,az előbbi hatalom" (Mik. 4:8) örökösei lehessenek.
Sátán azt gondolta, hogy az ember elámításával és megkísértésével meghiúsíthatja azt a tervet, amelyet Isten az ember teremtésével meg akart valósítani.
Krisztus pedig most azt kéri, hogy ez a terv úgy váljon valóra, mintha az ember soha nem bukott volna el. Népe számára nemcsak bocsánatot és megigazítást kér, hanem részt is dicsőségéből és helyet a trónján.

Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Mindenkinek
  2012-03-26 13:09:22, hétfő
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Szép napot !  
Március 31-én sehol a világon nem lesz internet elérhetőség
  2012-03-26 13:03:35, hétfő
 
 Az Anonymus nevű hekker-aktivista csoport bejelentette, hogy március 31-én életbe lép ,,globális lekapcsolás hadművelet".Eddig csak ,,gyakorolt" az Anonymus nevű aktivista csoport. Mint ismeretes, nemrégiben több órára feltörték és elérhetetlenné tették a hekkerek a CIA és az FBI weboldalát, illetve a szlovák és a horvát kormány honlapját is ,,megkóstolták".

Hogy valóban csak kóstolgatásról volt eddig szó azt az bizonyítja, hogy a csoport bejelentette, március 31-én ,,globális lekapcsolás hadműveletre" számíthat a világ. Ez azt jelenti, hogy mind a 13 központi szervert likvidálja, azaz sehol nem működik majd az internet. Nem megsemmisíteni akarják, csak oda ütnek, ahol a legjobban fáj, így tiltakozva az internet szabadságát korlátozó megállapodás ellen. 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Itt, és most:Ismerd meg Önmagad, tudd meg erősségeidet...
  2012-03-20 21:40:58, kedd
 
  Ismerd meg Önmagad, tudd meg erősségeidet, gyengéidet

Link 
 
2 komment , kategória:  Ugye igaz ?  
Menetrend a mennyország felé
  2012-03-19 21:48:34, hétfő
 
 Menetrend a mennyország felé:
Állandóan érvényben van.
Mindenki számára csak ez az egy menetrend érvényes.
Indulás: bármikor
Érkezés: ahogyan az Úr akarja
Jegyek ára: ELSŐ OSZTÁLY: ártatlanság és vértanúság
MÁSODOSZTÁLY: bűnbánat és bizalom Istenben
FAPADOS: engesztelés, megnyugvás
Fontos tudnivalók:
1./ menettérti jegy nincsen
2./ nem kéjutazás
3./ fölösleges csomagot ne vigyünk.
Elegendő a jótettek kötege, különben fennáll a veszély, hogy lekéssük a vonatot. 
 
0 komment , kategória:  Bölcsesség  
ZABPEHELYLEPÉNY - egészséges, finom
  2012-03-16 18:56:54, péntek
 
  Nagyon finom, és egészséges is !

ZABPEHELYLEPÉNY

Hozzávalók:

1 tasak (25 vagy 30 dkg-os) zabpehely,
6 ek zabpehelyliszt,
4 ek zabkorpa,
1 ek lenmag,
1 mk szódabikarbóna,
1 kk fahéj,
1 dl olaj,
10 dkg olajos mag (darálva, ez a tetejére kerül)
1,5 kg reszelt nyers alma,
4 ek karobpor,
2 ek olaj a máz kikeveréséhez

Elkészítése: A lenmagot 1,5 dl vízben 2-3 percig főzzük, a lángról levesszük, hűtjük.
Beletesszük az 1 mk szódabikarbónát, megkeverjük és a zabpehelyre öntjük.
Hozzáadjuk a többi anyagot, az alma felét, és langyos vízzel nokedli sűrűségűre kavarjuk a fentieket.
Olajozott korpával meghintett tepsibe terítjük, félig megsütjük és az alma másik felét a tetejére tesszük. Tovább sütjük.
A lepényt hűlt állapotban megszórjuk darált olajosmaggal és a karob-porból, olajból készült mázzal márványosan megcsurgatjuk a tetejét. 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Mindenkinek kell fény - örülj !
  2012-03-16 17:59:02, péntek
 
 
Engedd, hogy a Biblia bevilágítsa az életed
"Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket" (Zsolt. 119:130)

Mindenkinek kell fény. Szükséged van fizikai fényre, hogy láthasd a világot magad körül és ne rohanj neki semminek.

Az Igéjén keresztül Isten biztosítani akarja a fényt a lelkednek is. A Biblia írja: "Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket"

Isten fényt akar adni - az Ő fényét - minden egyes embernek. Be akarja világítani az elménket az Ő igazságával és az életünkre néző tervének következő lépésével.

A bibliai elmélkedés gyakran a kulcsa, hogy bekapcsold ezt a világítást. Áztatnod kell az elméd ebbe a fénybe. A Biblián való elmélkedés nem azt jelenti, hogy

elengeded a tudatodat az univerzumba, hanem, hogy fókuszálod Isten Szavára. Mikor ezt teszed, bevilágítod az életed.

Az Ő Szaván keresztül Isten segít más szemszögből nézni a dolgokat. A Zsoltárok 119:105-ben olvashatjuk: "Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága." Isten Szava irányt ad nekünk az életünkbe. Megmutatja az ösvényt, amelyiken Isten látni akar minket.

Mikor ezt a zsoltárt írták, a "mécses" egy gyertyát jelentett egy lámpában, amit az emberek magukkal tudtak vinni.
Ma ez egy elemlámpa lenne. Ha egy elemlámpát viszel magaddal és több fényt akarsz az ösvényre magad előtt, akkor lépned kell előre. Sokszor elakadtam és fényt kerestem, ami Istentől jön és bevilágítja az egész utat előttem.
De Isten csak a következő lépéshez elegendő fényt ad. Megteszed azt a lépést, aztán ad fényt a következőhöz.

Az egyik legjobb mód rá, hogy felkapcsold Isten Szavának fényét, az, hogy imádkozod az Ő Szavát, például a Zsoltárok 119:18: "Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed." Szeretnél látni csodálatos dolgokat Isten Igéjéből, igaz?
Kérd Istent, hogy nyissa meg a szemedet rá, hogy mit szeretne tenni a te életeden keresztül.

Ő kész, hogy bekapcsolja a világítást. 
 
0 komment , kategória:  Bölcsesség  
Az élet nem probléma
  2012-03-16 17:51:49, péntek
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Bölcsesség  
Legyen derűs a napod !
  2012-03-15 21:54:41, csütörtök
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Szép napot !  
A Bibliát nem ismerők üdvözülnek ?
  2012-03-14 22:30:15, szerda
 
 A kinyilatkoztatást nem ismerők üdvösségének kérdéseA Római levél 2. fejezetében Pál apostol arról beszél, hogy az írott törvény ismerete nélküli állapotban is van az embernek valamelyes törvényismerete, azaz valami­lyen tudomása Isten életrendjéről - a lelkiismeret révén. Azt mondja továbbá, hogy ennek a "szívbe írt törvénynek" (15. vers) a létéről tanúskodik az a tény, hogy a pogányok is cselekszik egyben-másban "természettől a törvény dolgait" (14, vers). Ez a "törvény nélküli" állapot tehát éppen úgy nem teljesen törvényismeret nélküli állapot, mint a gyerekkor "törvénynélkülisége", noha a törvényismeret töredékessége, homályos­sága, nem teljesen tudatos volta jellemzi.

A töredékesség és homályosság foka a lelkiis­meret eltorzulásának és elhalkulásának mértékétől függően különböző lehet, de kétségtelenül fennáll minden kinyilatkoztatott és írott törvényt nem ismerő embernél.

Pál apostol arról is tud, hogy ,,Ha a körülmetéletlen pogány megtartja a törvények parancsolatait, az ő körülmetéletlensége...körülmetélkedésül tulajdoníttatik neki"' (26.vers).

A körülmetélkedés az ószövetség jele volt, tehát nem kevesebbet mond Pál apostol ezzel a kijelentéssel, mint azt, hogy Isten befogadott egyeseket a pogányok közül körülmetélkedés nélkül is az ószövetségi egyházba. Éspedig - amint megfogalmazá­sából kitűnik - azon az alapon, hogy életükben megnyilvánultak annak a szövetségnek a következményei, amelynek a körülmetélkedés a külső, szimbolikus jegye volt. A tételnek bizonyára érvényesnek kell lennie újszövetségi vonatkozásban is, ami azt jelenti, hogy az igazi, láthatatlan újszövetségi egyháznak is tagjává válhat valaki keresztség nélkül, amennyiben életében valóságosan láthatóak az újszövetség cselekedetekben megnyilatkozó gyümölcsei. Ebben az esetben keresztségül tulajdoníttatik neki az, hogy a gyakorlatban megcselekedte, amit a keresztség szimbolikusan kifejez.I.

Pál apostolnak ez a kijelentése teljes összhangban van Jézus tanításával és az egész Szentírással. A Szentírás következetesen hirdeti, hogy mind az ó-, mind az újszö­vetségben egyedül Isten szabja meg az igazi, láthatatlan egyház határait, és hogy ennek következtében az ítélet napján lesznek meglepetések. Az Ige alapján bizonyosnak látszik, hogy az Isten országába jutók között lesznek olyanok is, akik az ószövetségi időkben nem viselték a körülmetélkedés jegyét, illetve az újszövetségi korszakban nem részesültek a keresztségben.

Emlékeznünk kell Jézus kijelentéseire, amelyek határozottan ebbe az irányba mutat­nak: ,,Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzetséggel, és kárhoztatják ezt: mivelhogy ők megtértek Jónás prédikálására; és ímé, nagyobb van itt Jónásnál. Délnek királyné asszonya felkél majd az ítéletkor e nemzetséggel együtt, és kárhoztatja ezt: mert ő eljött a földnek széléről, hogy hallhassa Salamon bölcsességét és ímé, nagyobb van itt Salamonnál" (Mt.12:41-42). "...sokan eljönnek napkeletről és nap­nyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában, ez ország fiai pedig kivettetnek..." (Mt. 8:11-12) "...igazán mondom néktek, hogy Illés idejében sok özvegyasszony volt Izráelben...,mégis azok közül senkihez sem küldetett Illés, hanem csak Sidonnak Sareptájába az özvegyasszonyhoz. És Elizeus próféta idejé­ben sok bélpoklos volt Izráelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Szíriából való Naámán" (Lk. 4:25-27).

Gondolnunk kell azokra az igékre is, amelyek Istennek minden teremtménye iránt megnyilvánuló, személyválogatás nélküli szeretetéről és igazságosságáról szólnak, és kizárják azt a gondolatot, hogy Isten a kinyilatkoztatás képviseletével megbízottakat bármiféle értelemben elnézőbben kezelné a többi teremtményénél. "Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez" - olvassuk a 145, zsoltár 9. versében. ,,Nem személyválogató az Isten, hanem minden nemzetben kedves őelőtte, aki őt féli és igazságot cselekszik" - vallotta Péter apostol (Ap.csel.10:34-35). Amikor Isten elhívta Ábrahámot azzal a szándékkal, hogy utódait nagy néppé, a maga választott népévé teszi, világosan kijelentette, hogy mindezt az összes nép, valamennyi teremtménye érdekében teszi: "megáldatnak tebenned a föld minden nemzetségei" (I.Móz.12:3).

Mindezeket a kijelentéseket a teljes Szentírás világosságában kell megértenünk. A Szentírás egyértelműen tanúskodik róla, hogy Isten nem önkényesen fogad be vagy zár ki az ő országából. Lukács evangéliuma 13. fejezetének 24. versében azt olvassuk, hogy sokan az Isten országába kívánkozók közül nem képesek bemenni, nem alkalmasak erre.[ii] János evangéliuma 3. fejezetének 3. verse szerint "aki újonnan nem születik, nem láthatja meg Isten országát". Az itt található eredeti görög kifejezés (ou dynatai idein) egyszerre jelenti azt, hogy nem képes meglátni Isten országát, és azt, hogy nem kap lehetőséget erre.[iii] Az ige kijelentése szerint az "új ég és új föld" öröklésére csak az az ember alkalmas és jogosult, aki bűneit a Megváltóban való hit által rendezte, és akiben megtörtént az újjászületés döntő fordulata, elfordult a bűn, az önzés életrendjétől, visszatért Isten szeretet-törvényéhez, és ennek a változásnak a valóságosságáról csele­kedetei tanúskodnak. Akinek életében mindezek nem történnek meg, az "nem alkalmas"[iv] és nem is jogosult Isten országára. Magával vinné az új földre is a bűnt, és vele a pusztulást; de neki magának sem jelentene áldást, ha énjének átalakulása nélkül bejutna az újjáteremtett föld lakói közé. Az alábbi idézet megragadóan fejti ki ezt az igazságot:

"A bűnös nem tudna örülni Isten jelenlétének: visszariadna a szent lényekkel való közösségtől. Még ha szabadon beléphetne is a mennybe, nem volna öröm számára. Az önzetlen szeretet, amely ott uralkodik, és amely a legszorosabb összeköttetésben áll Isten végtelen szeretetével, nem találna visszhangra szívében... Számára a menny a kínszen­vedés helye lenne. Vágyakozna elrejtőzni az alól, aki maga a világosság, és minden öröm és boldogság forrása. Nem Isten önkényes határozata zárja ki a bűnöst a mennyből; alkalmatlansága folytán önmagát zárja ki a boldog közösségből. Isten dicsősége reá nézve emésztő tűz lenne. Inkább választaná a pusztulást és a halált, csakhogy elrejtőz­hessen annak tekintete elől, aki érte a keresztfán meghalt."[v]II.

Az előzőekben elmondottakat úgy foglalhatjuk össze, hogy a hit általi megigazulás az, amelyre a körülmetélkedés illetve keresztség nélkül üdvözülők eljuthatnak. A Római levél 4. fejezetének 11. versében azt olvassuk, hogy Ábrahám ,,körülmetéletlenségében tanúsított hite pecsétjéül nyerte a körülmetélkedés jegyét". Ha tehát a megerősítő pecsét nincs is meg, a lényegnek, a hitnek - amit a pecsét kifejez és megerősít -, feltétlenül meg kell lennie. Hiten pedig a teljes - értelemmel, akarattal, érzelemmel bíró - ember döntően elhatározó belső állásfoglalását értjük, elfordulást a bűntől és a bűnös éntől, valamint a megváltó kegyelem igénylését és elfogadását.

A Szentírás tanítása szerint Istennek ez az eljárása, hogy a megigazításnál, az üdvözítésnél nem a cselekedeteket, "nem azt nézi, ami a szeme előtt van" (1.Sám. 16:7), hanem csakis azt, "ami a szívben van", azaz a hitet - teljes egyenlőséget teremt az emberek között, és abszolút méltányosságot az ítéletben.

Eszerint az Úr nem számítja fel az öröklött természet, a neveltetés, a környezeti hatások negatív következményeit, csupán azt, ami mindenki esetében egyformán nehéz, egyformán kritikus - a hit döntését. A végső számonkérésnél, amikor a cselekedeteken méri le a hit valóságosságát (lásd pl. I.Kor. 5:10; Jn. 5:28-29), megintcsak nem egyszerűen azt nézi, ami a szeme előtt van, hanem irgalmas módon figyelembe vesz minden enyhítő körülményt annak megítélésében, hogy kinek mennyit lehetett és kellett valósággá, cselekedetté tennie a hitéből. Ezért mondja Pál apostol, hogy a "törvény nélkülieket", azokat, akik a Szentírást, az írott kinyilatkoztatást nem ismerték, Isten "törvény nélkül" fogja megítélni (Rm. 2:12). Nem kéri tehát tőlük számon azt, amit nem ismerhettek. Így, ha maradtak is tévedések pl. egy Naámán vagy egy Sába királynője gondolkodásában vagy életmódjában, üdvözülhetnek, mert az Úr a hitet nézi, a belső állásfoglalást, és azt, hogy gyakorlattá tették-e ebből azt; amit az ő tévedhetetlen megítélése szerint módjuk­ban állt a Szentlélek segítségével cselekedetté tenni.

Összegezve azt mondhatjuk tehát, hogy a "törvény nélküliek" is üdvözülhetnek, de csak annak fenntartásával, hogy az Isten országára való alkalmasság mércéje nem száll - mert nem szállhat - alább. Az alkalmasság mércéje pedig a hit, valamint annak a világosságnak cselekedetekben való realizálása, gyakorlati életben való érvényesülése, amivel rendelkeztek. Minden "törvény nélküliek" közül üdvözülő esetében feltételez­nünk kell tehát, hogy a Megváltóról bizonyos fogalmat nyertek, hogy őszintén hittek, hogy ezáltal bűnbocsánatot nyertek, és a Szentlélek elvégezte bennük az újjászületés fordulatát, aminek valóságossága kifejezésre jutott abban, hogy a kapott világosságot maradéktalanul érvényesítették gyakorlati életükben.III.

Mindebből nem következik, hogy csökkenteni kívánjuk az evangéliumhirdetés jelentőségét, vagy hogy a rahneri koncepciót valljuk, amit Schlette úgy fogalma­zott meg, hogy az Egyház üdvútja "rendkívüli üdvút", a nem keresztény vallá­sok, a "nem tematikus hívők" üdvútja pedig a "rendes üdvút".[vi]

A Szentírás a halál állapotának tekinti a kinyilatkoztatás nélküli állapotot. Ésaiás könyve 9. fejezetének 1. és 2. versében ezt olvassuk: "...megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot: akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog fel fölöttük." Pál apostol úgy jellemzi az efézusi pogányokból lett keresztények régi életét, hogy "holtak voltak vétkeik és bűneik miatt", hogy "Krisztus nélkül..., az ígéret szövetségeitől távol valók voltak, reménységük nem volt" (Ef. 2:1 és 12).

Hogy a "törvény nélkülieknek" milyen nagy szükségük van a megváltó üzenetére, azt igen szemléletesen fejezte ki az a látomás[vii], amely Pál apostolt arra indította, hogy második misszióútja során átlépjen Európa földjére: ,,És azon az éjszakán látás jelent meg Pálnak. Egy macedón férfiú állt előtte, kérve őt: Gyere át Macedóniába, és légy segítségül nékünk" (Ap.csel 16:9-10).

Figyeljük meg, hogy azokat a "törvény nélküliek" közül üdvözülőket, akiket a Szent­írás megemlít, Isten valamilyen módon és mértékben kapcsolatba hozza - igazságéhüket és-szomjúkat kielégítve - egyházával, illetve a kinyilatkoztatott ismeretekkel. (Lásd Sába királynője, napkeleti bölcsek stb.) Emellett fenn kell tartanunk, hogy Isten Szentlelkének módja van kapcsolatot teremteni az ember énjével emberi eszközök nélkül is. Lehettek és lehetnek olyan esetek is, amikor a kinyilatkoztatás emberi közvetítéssel talán soha nem jut el valakihez, a Szentlélek azonban különleges módon mégis közli vele, ami üdvössé­géhez nélkülözhetetlen, és miután azt hittel fogadja, elvégzi benne a megváltás munkáját. Nem zárhatjuk ki tehát ezt az eshetőséget, de hangsúlyoznunk kell, hogy ez a rendkívüli eset. Isten általános eljárási módja az, hogy megtért, hitre jutott emberek közvetítésével, személyes tanúskodásával hirdetteti a kinyilatkoztatott ismeretet.A kinyilatkoztatott ismeret mind szélesebb körű és éppen emberi közvetítéssel történő megismertetésének döntő jelentősége van az üdvtörténetben folyó nagy küzdelem szempontjából. Erősen alá kell húznunk azt az igazságot is, hogy a teljes kinyilatkoztatás ismerete mérhetetlenül nagy kiváltság és ajándék, noha természetesen mérhetetlenül nagy felelősség is. A szeretet Istene minden embert részesíteni akar ebben az ajándékban. Az evangélium teljes ismeretének kiváltságáról Jézus így tett bizonyságot: "...bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták; hallani, amiket ti hallotok, és nem hallották" (Mt.13:17).

A szőlőmunkások példázatára (Mt. 20:1-I6) utalva azt mondhatjuk, hogy az Úr igen irgalmas és igazságos: egyazon fizetséggel - az örök élettel - jutalmazza azokat, akik egész életüket Isten szolgálatában töltötték, a kinyilatkoztatás ismeretében mindvégig megcselekedték akaratát, és azokat, akik kis világosságuk vagy késői megtérésük miatt alig tettek valamit.

Azért tesz így, mert ő csak azt nézi, ami a szívben van. Azoknak pedig, akik egész nap a szőlőben dolgoztak, az a jutalmuk, hogy Isten törvényében és munkájában, nem pedig a bűn sötétjében és hiábavalóságában tölthették el életüket. Nagy kiváltság tehát, ha valaki ismeri a teljes kinyilatkoztatást, és - újra hangsúlyozzuk- Isten mindenkinek adni akarja ezt a kiváltságot.IV.

Mindezek után vetődik fel a kérdés, hogy a kinyilatkoztatást ismerők hűtlensége miatt nem veszhetnek-e el egyesek a "törvény nélküliek" közül. A Római levél 2. fejezetének 12. versében azt olvassuk, hogy vannak törvény nélküliek, akik törvénynélküliségük miatt, noha méltányos ítélet alapján (csak a lelkiismeretükön ke­resztül nyert törvényismeretet kéri tőlük számon Isten) vesznek el. Lukács evangéliuma 12. fejezetének 47. és 48. verse szerint ugyanis azok is megbüntettetnek, akik "nem tudták uruk akaratát, és büntetésre méltó dolgot cselekedtek", bár kevesebbel, mint azok, "akik tudták uruk akaratát, de nem végezték el". Lehetséges, hogy ha ezekkel az elveszőkkel szemben a kinyilatkoztatást ismerők híven teljesítették volna kötelességüket, meggyőzte volna őket az igazság, és megtértek volna?

Azt kell válaszolnunk, hogy semmiképpen sem. Ezékiel könyve 33. fejezetének 7-9. verse azt mondja, hogy ha az "őrálló" elmulasztja kötelességét, Isten számon kéri kezéből az elvesző ember vérét, ti. azon az alapon, hogy tőle elveszhetett volna; azonban mégsem az őrálló kötelességmulasztása, hanem a maga bűne miatt hal meg, aki elveszik. Ez az igehely kizárja azt a lehetőséget, hogy valaki a más bűne miatt elveszhessen. És nem is tudunk más elgondolást elfogadni az Isten jelleméről szóló igei kinyilatkoztatás ismere­tében. A Szentírás Isten igazságosságáról és személyválogatás nélküli, minden ember iránt megnyilvánuló, végtelen szeretetéről beszél. Jézus Krisztus valósága kizárja, hogy Istennél is úgy legyen, mint ahogy ez földi hadviselésekben sokszor megesik, hogy csak bizonyos célok számítanak, a pusztuló tömegek nem, azaz, hogy Istennek csak egy kiszemelt maradék lenne fontos az üdvtörténetben, az elkárhozó milliókat pedig az üdvtörténeti küzdelem kikerülhetetlen veszteségeként könyvelné el.

V.

Végül még egy igére kell utalnunk: "...akiket /Isten/ előre ismert, előre el is rendelte, hogy azok az Ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig előre elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicső­ítette (Rm. 8:29-30).[viii] Ez a kijelentés a legdöntőbb a kérdés vizsgálatánál.

A Timótheushoz írt II. levél 1. fejezetének 9. verse szerint ezt a végzést "örök idők előtt" hozta meg Isten. A predesztináció azt jelenti, hogy az Úr a maga részéről megakadályozhatatlanná tette az üdvösséget mindazok számára, akiket "előre ismert" éspedig - a szövegösszefüggés alapján - abból a szempontból, hogy "őt szeretni fogják" (28. vers); azaz hinni fognak. Eszerint tehát Isten, aki minden embert előre ismer, már örök idők előtt gondoskodott arról, hogy az elhívástól a Krisztushoz való hasonlóságig maradék­talanul megtörténjék a megváltás mindazok esetében, akikben a hit készségét előre látta. A körülmények, Isten emberi eszközeinek hűtlensége, bukásai semmiképpen nem, egye­dül csak saját maguk akadályozhatják meg üdvösségüket. Jézus mint jó pásztor ismeri az ő juhait, nem hagy egyet sem elveszni közülük (Jn. 6:37 és 39), senki el nem ragadhatja őket az ő kezéből és a mindenható Atya kezéből (Jn. 10).

Kétségtelen, hogy nem tudjuk igazolni ezt az igazságot esetről esetre, mert itt a gondviselés legmélyebb titkairól van szó, igazságának bizonyosságát azonban feltétlenül fenn kell tartanunk. Ahhoz az állításhoz ragaszkodunk tehát, hogy akikben az Úr előre látta a hit készségét, általában emberi eszközök útján, rendkívüli esetekben pedig a Szentlélek csodálatos, közvetlen munkáján keresztül, de minden esetben gondoskodott a kegyelem hívásának meghallásáról.

Mindezek után a keresztény etika legfőbb mondanivalója a kinyilatkoztatást nem ismerő "törvény nélküliekkel" kapcsolatban számunkra az, hogy mérhetetlen a felelő­sségünk irántuk.
Isten titka egyedül, hogy kit ismert előre, a mi dolgunk az, hogy személyválogatás nélkül mindenkinek tanúskodjunk az evangélium ígéreteiről.
Gondoljunk arra, hogy ma nem egyszerűen a kereszténységet nem ismerő távoli népek a "törvény nélküliek", hanem a modern világ hatalmas szekularizált tömege is, melynek igen nagy százaléka nem tudatosan fordult el Istentől, hanem egyszerűen semmit sem tud az evangéliumról, vagy rosszul tudja, amit tud.
Bizonyára sokkal jobban fel kellene ismernünk lelki ínségüket, és sokkal komolyabban kellene vennünk velük kapcsolatban az őrálló felelősségéről szóló igét.
Mindig emlékeznünk kell Pál apostol intelmére, hogy az a kiváltság, amivel a törvényismerők, kinyilatkoztatást ismerők rendelkeznek, kettős áldás vagy kettős átok lehet.
Ha nemcsak hallgatjuk, hanem meg is tartjuk, akkor egyszerre üdvözülünk mi magunk, és szolgáljuk mások üdvösségét.
Ha pedig csak hallgatjuk, ismerjük, sőt prédikáljuk is, de nem tartjuk meg, elveszítjük az örök életet a magunk számára, sőt súlyosabb ítélet alá esünk (Lk.12:47-48); a Gonosz eszközei leszünk mások kárhozatának a munkálására, mert betelik rajtunk az ige: "Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között" (Rm. 2:24; Ésa. 52:5).

(1971)

A tanulmány elkészítésére a modern katolikus és protestáns teológia egy újabban kibontakozó, igen figyelemre méltó irányzata adott indítást.

Lásd még. E. Falhbusch: A nem keresztények üdvössége, Teológiai Szemle,1967/11-12; Karl Rahner: A szekularizációból eredő ateizmus néhány kérdése, Teológiai Szemle, 1968/11-12; James A. Scherer: Humanitás a nem keresztény vallásokban, Lelkipásztor,1970/március,132-143.1.


(Megjelent a ,,Jó Hír" bibliai folyóirat 1990/4. számában.)

Keresztségen alámerítéssel történő felnőtt-keresztséget értünk, mert az ige alapján csupán ezt tekinthetjük az újszövetség kötelékébe való tudatos belépésnek.

[ii] A görög szövegben az ischyo ige szerepel itt, melynek jelentése: erősnek, egészségesnek lenni, képesnek, hatalmasnak lenni, érni valamit.

[iii] A dynamai ige jelentése: tudni, képesnek lenni, -hat, -het, valamit tehetni.

[iv] Lk. 9:62-ben található ez a kifejezés: "nem alkalmas az Isten országára". A görög szövegben eythetos (hasznos, használható) áll.


[v] E.G. White: Jézushoz vezető út, Bp,1970,14-15.l.


[vi] Erwin Falhbusch: A vallások teológiája, Teológiai Szemle,1968/5-6.,155.l.

[vii] A "látás"-nak fordított görög szó: to horama = jelentés, látomás, vízió.


[viii] A görög szövegben proegno és prooridzo áll, amelyeknek elsődleges jelentése: előre ismerni, előre rendelkezni.

Dr. Vankó Zsuzsa 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 19 
2012.02 2012. Március 2012.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 19 db bejegyzés
e év: 151 db bejegyzés
Összes: 1848 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 49
  • e Hét: 267
  • e Hónap: 1000
  • e Év: 1000
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.