Regisztráció  Belépés
szatucsek.blog.xfree.hu
Mond el egy vonalnak, mi az a gömb! Szatucsek Tibor
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 32 
Diktatúrák áldozatai 69.
  2014-11-30 13:11:43, vasárnap
 
  " A krónikák szerint a hivatásos hóhérok a 13. században jelentek meg először. A késő középkorban jött el a vérpadok kora, amikor óriási tömegek előtt hajtották végre az ítéleteket. Kezdetben a lehető legnagyobb nyilvánosságot kapták a kivégzések, ami a tömegek számára egyfajta ingyen cirkusz volt.

Sokszor fordult az elő Angliában és Franciaországban, hogy a hóhér ügyetlensége (amivel leginkább a kivégzendő kínjait növelte) megfordította a közhangulatot, s nem egy esetben meglincselték a hóhért. A legismertebb Hunyadi László esete: a hóhérnak harmadik alkalommal sem sikerült elválasztani a nándorfehérvári győztes fiának fejét a vállától, így a korabeli szokásjog szerint az elítéltnek kegyelem járt volna, ám a bakó negyedszer is lesújtott
A Wesselényi-felkelés leverése után annak vezető tagjainak 1671-es kivégzésén is történtek bakik. Zrínyi Pétert csupán a harmadik sújtásra sikerült kivégezni, míg Frangepán Ferencet az első két csapás a jobb vállán érte, s csupán a harmadik lendítés érkezett a nyakára.

A középkorban mindenki ismerte az élet hivatásos kioltóit, s mélyen megvetette őket. Mesterségük apáról fiúra szállt, ha pedig lányuk született, az csakis hóhérhoz mehetett hozzá. Az újkor végén azonban változás történt: sokszor még a legközvetlenebb családtagok sem tudtak valódi munkájukról, s az elítélt nyilvános megalázását is igyekeztek elkerülni, így szűk körűvé vált a kivégzés.
[Múlt-kor]
 
 
0 komment , kategória:  Diktatúrák áldozatai  
Nagykörösi temetők története
  2014-11-29 11:04:04, szombat
 
  "Városunk legnagyobb összefüggő parkja a temetőkert, kialakulása érdeklődésre tarthat számot.
Nagykőrösön - ahogyan Európa-szerte általában - a város egyetlen temploma köré temetkeztek hosszú ideig. A 18. század második felében Mária Terézia császárnő rendeletére és egészségügyi okok miatt a templom körüli, városközpontokban lévő temetkezési helyeket országosan megszüntették. Így került a temető a város szélére. Egyházunk jegyzőkönyve megörökítette, hogy 1778. február 17-én ,,kezdettünk temetni az új Temetőbe". Ez az új temető azonban nem azonos a jelenlegi református temetővel.
Az elmúlt évszázadok alatt egyidejűleg használt több temetkezési hely közül kiemelkedik a Tompa Mihály költő által megénekelt Sirató (a mai vasútállomás közelében), amit éppen a vasútvonal kiépítése miatt számoltak fel a 19. század közepén, és mára már utolsó emlékei is eltűntek.
A város római katolikus, görög keleti és zsidó lakosai is külön temetővel rendelkeztek, valamint a járványban elhunytakat is külön temették el.
A temetkezési helyek közül kiemelkedik a Kecskeméti kapun túl, azaz a mai piactértől (Kálvin tér) déli irányban elhelyezkedő terület, amely az idők folyamán olyan szép ligetszerű, akácos parkká vált, hogy az elmélkedni, beszélgetni, gondolkodni és sétálni vágyókat, így Arany Jánost is, magához vonzotta. A város központjától alig néhány percnyi járásra lévő temetőkertről 1857-ben ekként írt a költő: ,,Ennek árnyas fái s a sírok közé megyünk, tavaszi friss léget (értsd: levegőt) - a mező édes lelkét - színi".
A temető a Kecskeméti út mentén a lakosság számának növekedése és a város terjeszkedése miatt egyre kintebb szorult és hosszabban terült el, a jelenlegi református temetőbe javarészt a 19. század utolsó éveiben kezdtek temetni. A Kecskemétre vezető út mentén jobbról és balról fekvő temetőrészeket fokozatosan beépítették, de a fontosabb síremlékeket, sírköveket, olykor a köztiszteletben álló emberek csontjait áthelyezték az akkori ,,újtemetőbe". A végleges felszámolás következtében épültek fel az Oncsa-féle házak, 1906 januárjában javasolja a kinevezett városi bizottság, hogy az így keletkezett utcákat városunk és egyházunk hírességeiről nevezzék el, így az első utcát Filó Lajosról, a másodikat Czira Kovács Lajosról - a néhány évvel korábban elhunyt nagykőrösi lelkészekről -, a harmadikat Eötvös Károlyról, a város korábbi országgyűlési képviselőjéről, valamint Kalocsa Balázs '48-as tisztről és jelentős alapítványtevőről. A rendszerváltozás után az időközben átnevezett utcák visszakapták eredeti nevüket.
A temetőben találhatunk egyszerű sírokat, kriptákat és művészi kialakítású mauzóleumokat. A gazdagabb emberek által épített kripták rendszerint a temetői főutak mentén sorakoznak, de a nemes egyszerűséggel és ízléssel elkészített síremlékek vagy fejfák ugyanúgy méltó emléket állítanak az egykor élt elődöknek. Az elmúlt évszázad alatt szinte erdővé vált régi temetőrész sírkövei mellett öreg fa fejfákat, úgynevezett gombosfákat is felfedezhetünk (lásd az ábrán!). Ezek azért érdekesek, mert valamikor a reformátusok városonként, falvanként különféle formájú, egyedi faragású és kiképzésű fejfákat állítottak. A kőrösi fejfa tehát egyedülálló és védendő érték! De jó lenne, ha Nagykőrösön egyre többen kőrösi fejfát állítanának szeretteik sírjaira!
A temetőkertben sétálva városunk, egyházközségünk, nemzetünk történetének jeles múltbeli személyeire és eseményeire bukkanunk. Lelkészek, egyházgondnokok, egykori kántorok, városépítők, nemesi családok, egyszerű emberek és névtelen, de hűséges ősök emlékezete mellett a '48-49-es szabadságharc hőseinek sírjait a temető területén szétszórva, valamint a világháborús áldozatok jelképes síremlékét, továbbá a magyar, német, orosz és román elesett katonák sírhantjait rejti a temetőkert.
A ravatalozó Szarvas György építész tervei alapján épült.
Arany János sírversei nagykőrösi éveire (1851-1860) és tovább tartó kapcsolataira emlékeztetnek. Emléket állít Bordács Dániel jogásznak, Károlyi Sámuel '48-as katonaorvosnak, a költő barátjának, Szász Polyxéna (Iduna) költőnőnek, valamint Kupai Kovács Mihálynak, az egykori szomszédnak."
[http://refkoros.hu/multunk/temeto]
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Az idő az emberek műve...
  2014-11-28 10:44:17, péntek
 
  1216-1222 között Apod fia Dénes tárnokmester intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az uralkodói bevételekben megnövelje a pénzjövedelmek arányát.
1217 - 1218 között II. András egyházi és világ előkelő kíséretében keresztes hadjáratot vezet a Szentföldre.
1217 - 1252. III. (Szent) Ferdinánd kasztíliai király 1233-ban Ubedát, 1236-ban Córdobát, 1248-ban Sevillát foglalja vissza a móroktól, és elismerteti fennhatóságát Granada mór uralkodójával. 1230-ban León királyságot egyesíti (perszonálunióban) Kasztíliával. Utóda, X. Alfonz (1252-84) megszerezte Cádiz városát (1262). A század közepére a Pireneusi-félsziget túlnyomó része felszabadult a mór uralom alól, csak Granadában és környékén tartotta magát a mór Nászirida-dinasztia 1492-ig. A félsziget többi részén négy keresztény királyság osztozott: Kasztília, Aragónia, Navarra és Portugália.
1217 első fele II. András mérlegeli az intézkedéseivel kialakított új berendezkedés feladásának lehetőségét.
1217. II. András Spalatóból a Szentföldre utazik, hogy beváltsa keresztes hadjáratra tett ígéretét.
1218 vége II. András visszaérkezik a keresztes hadjáratból.
1219 - 1221 között II. András kiegyezik a Halicsban is uralkodó novgorodi fejedelemmel, aki erre szabadon engedi a királyi címét élete végéig viselő Kálmán herceget.
1219 - 1221. II. András kiegyezik a Halicsban is uralkodó novgorodi fejedelemmel, aki erre szabadon engedi a királyi címét élete végéig viselő Kálmán herceget.
1219. A Dzsingisz kán vezette mongolok lerohanták Afganisztánt. A 13. század folyamán a mongol betörések hosszú időre visszavetették a gazdasági és kulturális fejlődést.
1219.08.14. A novgorodi fejedelem kun segédcsapatokkal legyőzi Kálmán halicsi király seregét: a trónt ismét elfoglalja, Kálmán herceget pedig fogságban tartja.
1220. II. András elrendeli az eladományozott udvarnokföldek visszavételét. - II. András legidősebb fiára, Béla hercegre bízza Szlavónia és Horvátország kormányzását. - Béla herceg feleségül veszi I. Theodoros Laskaris nikaiai görög császár leányát, Máriát.
1220. II. András szakít a korábbi birtokpolitikájával.
1221. II. András elrendeli a jogtalanul elfoglalt királyi birtokok visszavételét.
1221.05.30 után A bolognai egyetem egyházjogásza, Magyarországi Pál domokos szerzetes hazatér, hogy megszervezze a rend magyar tartományát.
1222 eleje II. András megerősíti az egyháziakat megillető kiváltságokat.
1222. A magyar nemesség kiharcolja II. Endre királytól az Aranybullát, a feudális alkotmány alapkövét
1222. II. András az általános elégedetlenség hatására kiadja az Aranybullát. Adománylevelében visszaadják a Német Lovagrendnek a Barcaságot, és a kunok keresztény hitre térítését jelöli meg feladatukként, 1225-ben mégis sereggel űzi ki a rendet az országból.
1222. II. András saját képét megerősítő pecséttel hitelesítette azt a kiváltságlevelet, az Arany-bullát, amelyben az addiginál több jogot adott a nemességnek — egyebek mellett azt a jogot is, hogy meghatározott esetekben ellenálljanak az uralkodói akaratnak.
1222. A padovai egyetem alapítása.
1222. II. Frigyes trónra lépése
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
Nagymarosi temető a Rákóczi Ferenc úton
  2014-11-27 17:41:04, csütörtök
 
  "A város végén, az út végén mintegy szimbólumként található a temető. Aki szereti a csendes falusi temetőket, tegyen sétát benne. Békés, szelíd táj, a nagy fák alatt régi és új sírok, ápoltak és elhagyottak, egyszerűek és patinás síremlékek. Érdekes, hogy az itt élő hírességek általában nem ebben a temetőben vágytak nyugodni. De itt pihen a Nagymaroson 1966-ban elhunyt festőművész, Szigethy István és az 1981-ben elhunyt író, Gáli József is ide kívánkozott. Gáli az 1956-os forradalom szellemének egyik leghűségesebb harcosa, valódi elkötelezett hazafi és értelmiségi volt. A temető hajnalban és napnyugtakor a legszebb, amikor csak a madarak énekét hallani."
[Acenter]
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Diktatúrák áldozatai 68.
  2014-11-26 13:15:04, szerda
 
  "A legenda szerint egyébként a híres párizsi hóhércsaládhoz hasonlóan Magyarországon is élt egy dinasztia , a híres B. család, amelyben nemzedékeken át apáról fiúra szállott a mesterség összes szakmai fogása.
Akasztottak ők Horthynak, Szálasinak, Rákosinak - mondja a volt parancsnok. 1961, az úgynevezett zuglói nyilasper óta egyébként nem volt olyan kivégzés, amelyben szerepet játszott volna a politika.
Az utóbbi évtizedekben azonban, a közhiedelemmel ellentétben, már nem a B. família volt a fő végrehajtó. Hogy ebben kik játszottak szerepet, azt persze a sorsukra várók jól tudták. S az egykori rabtársak ma is tudják, hogy a smasszerek közül kik voltak a végrehajtók.
Mind önkéntes volt, főállású hóhér a hetvenes évektől már nem működött Magyarországon. Akasztottak az összes megyei börtönben, bár általában Pestről járt le a kivégző ember. Egyiküket - egy bévés zászlóst - nagyon jól ismertem. Rendszeresen bejött a cellámba beszélgetni - mondja Sz. A. - Gondolom, ha arra kerül a sor, gondolkodás nélkül kitöri az én nyakamat is.
Ön szerint miért vállalták ezt a munkát?
Kaphattak érte egy hét szabadságot, valamicske pénzt. Az egyébként mese, hogy a hóhérokat utólag, szabályos tárgyalás keretében felmentették volna. Nem igaz. Ilyen cécó sohasem volt.
A filmek, visszaemlékezések, regények szerint, amikor az elítélt hajnalban elindul, búcsúzóul mindenki mond neki valamit. A rabtársak cellájukból utána kiabálnak...
- Ezt felejtsd el. A kivégzéseket a legnagyobb titokban hajtották végre. Hajnalban lezárták a börtönt és úgy vitték akasztófa alá a verebeket. Legtöbbször mi is csak akkor értesültünk róla, amikor másnap bemondta a rádió.
A smasszerek visszaemlékezése szerint az utolsó útra induló rabot egy őr vezette, kettő kísérte, biztos, ami biztos. Amikor a vesztőhely közelébe értek, a két őr fokozatosan lemaradt. Helyükre léptek a hóhér segédei.
A segédek kezében kötél volt, amelyet körbecsavartak a rabon, majd a gúzsba kötött embert sámlira állították.
Itt egyébként nem is volt akasztófa mondja Sz. A. Egy két és fél méteres fémoszlopot állítottak fel, tövében háromlépcsős dobogóval. Az elítéltet beleléptették egy hurokba, a segéd alulról meghúzta a kötelet, majd hurok került a nyakba is. Amikor a tag jól megfeszült, a fémoszlopnak támasztott létrán álló hóhér kitörte a nyakcsigolyáját. Az elítélt általában pár másodperc alatt elveszítette az eszméletét, de hogy ez mindig így volt-e, és valóban így volt-e, azt senki sem tudja.
A lényeg: a hóhér úgy törje ki az elítélt nyakcsigolyáját, hogy az ne érezzen fájdalmat. Nem mindig sikerült, ezt a bévések is elismerik.
[...]
A kivégzésre a védőnek már nem kellett elmennie - emlékezik vissza Bárándy György. A bírónak azonban igen, hogy szembesüljön ítélete következményével.
[...]"
[DRÁVUCZ PÉTER / Hajnali órán]
 
 
0 komment , kategória:  Diktatúrák áldozatai  
ismét tovább az idő sodrásában...
  2014-11-25 13:42:43, kedd
 
  1211. II. András a délkelet-erdélyi Barcaságban letelepíti a Német Lovagrendet.
1212. II. András hadjáratot vezet Halicsba.
1212. A pireneusi-félszigeti keresztény királyságok (Navarra, Aragónia, Kasztília, Portugália) egyesült serege Las Navas de Tolosánál legyőzi az észak-afrikai Almohádok hadait. Az arab uralom rövidesen összeomlik a félszigeten.
1213 - 1276. I. (Hódító) Jakab aragóniai király a reconquista során elfoglalja a móroktól a Baleárokat (1229-35) és a valenciai királyságot (1232- 38), és megalapozza a középkori Aragónia nagyhatalmi helyzetét.
1213. A ,,pilisi merénylet" - magyar főrendűek meggyilkolják Gertrudis királynét.
1213.09.28. A halicsi hadjáratra indult II. András távollétében előkelők egy csoportja meggyilkolja Gertrúd királynét, akit a pilis(szentkereszt)i ciszterci kolostorban temetnek el.
1213.09.28. Péter ispán, Kacsics nembeli Simonés Bánk nádor veje: Simon vezetésével az összeesküvők rátörnek a pilisi erdőben tartózkodó (merániai: tengermelléki) Gertrúd királynéra, Péter ispán és Simon a nádor veje meggyilkolja a királynét.
1214. II. András az előkelők egy csoportjának nyomására megkoronáztatja idősebb fiát, a kiskorú Béla herceget. - II. András meghódítja Halicsot ifjabb fia, Kálmán herceg számára, akit pápai jóváhagyással akar halicsi királlyá koronáztatni. - Először említik a tárnokmester tisztségét.
1215 - 1221 Ekkor fogalmazódik meg először írásban a magyar király főkegyúri jogának igénye.
1215 körül A Névtelen szerző (Anonymus) elkészíti munkáját a magyar honfoglalásról.
1215 körül A Névtelen szerző (Anonymus) elkészíti munkáját a magyar honfoglalásról.
1215. Az angol nemesség kicsikarja János királytól a Magna Chartát, amely szerint az uralkodó erőszakkal is kényszeríthető az ország törvényeinek tiszteletben tartására.
1215. II. András feleségül veszi Jolántát, Courtenay Péter auxerre-i és namuri gróf lányát, a francia király és a latin császár rokonát.
1215.11 előtt A novgorodi fejedelem, elűzve Kálmán herceget, elfoglalja Halicsot.
1215.11.11 - 30. IV. Lateráni zsinaton az V. keresztes hadjárat meghirdetése céljából a magyarok is részt vesznek.
1216 - 1222. Apod fia Dénes tárnokmester intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az uralkodói bevételekben megnövelje a pénzjövedelmek arányát.
1216 nyara Kálmán herceg, serege győzelme után, ismét elfoglalja a halicsi trónt.
1216. A domonkos rend megalapítása.
1216. Az előző évben az arisztokratákkal a Magna Chartát aláíró I. (Földnélküli) János angol király nehézségeit kihasználva Llywelyn Fawr Wales nagy része fölött megszerezte az uralmat, s kikiáltotta magát walesi hercegnek.
1216.01.01. Meghal János angol király
1216.04.01. Az esztergomi érsek és a veszprémi püspök által kötött egyezségben előbbi elismeri, hogy a királyné koronázásának joga utóbbit illeti.
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
Diktatúrák áldozatai 67.
  2014-11-24 22:18:02, hétfő
 
  "A HÚSÉRT- ügy
E könyv írójának alkalma volt beszélni 1951 augusztusában a per két fő vádlottjával a Markó utcai fogházban. Akkor szállították átőket az ÁVH-ról a fő tárgyalásra.
Elmondották, hogy 1951 kora tavaszán a Pártközpontból elrendelték, hogy moszkvai utasításra Kelet-Németország felsegítésére az összes raktárakban található húsféleségeket azonnal ki kell szállítani Kelet-Németországba,
[...]
hogy a világ közvéleménye előtt bebizonyítsák, hogy a keleti rendszer gazdaságilag épp olyan kiváló eredményeket tud felmutatni, mint a nyugati.
A HÚSÉRT-vezetök tiltakoztak, hogy a HÚSÉRT-üzletek minden utánpótlás nélkül maradnak, ha a tartalékokat is ki kell szállítani. Nem használt. Pár hónappal később a várt eredmény bekövetkezett. Budapestről eltünt a hús.
Amikor a csepeli asszonyok tiltakoztak, hogy az üzletek üresek, akkor az ÁVH lefogta a HÚSÉRT azon vezetőit, akik nem voltak párttagok, s mint bűnbakokat állították statáriális bíróság elé. A vád
ellenük az volt, hogy a hús helyett ,,papírt és csontot" adtak el a dolgozóknak
[...]
s a többit elfeketézték!
Elképzelhető, hogy több százezer kiló papírt és csontot adtak volna el? Elképzelhető, hogy ugyanezt a mennyiséget ugyanakkor sikerült a feketepiacon eladni? Ezek szerint 1951-ben Budapesten mindenki a feketepiacon szerezte be a hússzükségletét!
[...]
Fogalmuk sem volt, hogy statáriális bíróság tárgyalja ügyüket, legfeljebb azon töprengtek, hogy az ÁVH; miért követelte tőlük, hogy a tárgyaláson vallják azt: igenis feketéztek, igenis az ő
hibájukból fordult elő, hogy a hús nagy része eltűnt Budapestről.
[...]
A tárgyalás után mindkettőjüket azonnal kivégezték."
[Fehérváry I.: Börtönvilág Magyarországon]
 
 
0 komment , kategória:  Diktatúrák áldozatai  
Halottak napi gondolatok...
  2014-11-23 20:13:04, vasárnap
 
  Kollektív kegyelet
Még nem olyan rég, hogy zsúfoltak voltak a temetőkhöz vezető utak. Még talán ma is virágok borítják hozzátartozóink sírját.
Mécseseink lángjánál, vajon gondoltunk-e arra, hogy a világ minden részén mécsesek milliárdjait gyújtják meg, emlékezve hozzátartozóikra, szeretteikre, tisztelegve az egyéni és kollektív történelem előtt?
Életünket szüleinknek, szűkebb környezetünknek köszönhetjük, örökölt génjeinknek, neveltetésünknek, óvó-féltő gondoskodásuknak.
De túl a családtagjaink, őseink iránti kegyeleten, létezik másféle emlékezés is, az amivel a társadalom, a nemzet nagyjainak, a művészeti élet, a tudomány és közélet kiválóságainak tartozunk mindazért az egykori létük során felhalmozott szellemi értékért, melyet ránk, az utódokra hagytak.
Jelen tudásunk szerint a jégkorszak második felében már kialakult a halottak tisztelete és ennek következtében az eltemetés szokása. A törzs halottját különböző rítusok szerint eltemette, nem bízva ezt többé a természetre.
Leletek igazolják, hogy már az ősember is misztikus tisztelettel viselkedett halottaival. Ezt egyértelműen hitelesítik - még ennyi idő után is - a feltárt sírmellékletek. Elmondhatjuk, hogy a temetkezés szinte egyidős az ember megjelenésével. Hol tisztelettel, hol félelemmel, hol az élet természetes részének tekintve, hol misztériumba ágyazva, de mindig temettünk.
Megfigyelhetjük, minden vallás rituáléiban nagyon jelentős, kiemelt szerepet játszanak a ha-lállal, a temetéssel kapcsolatosak. Ezt igazolja az a tény is, hogy még napjainkban is temetőink jelentős része van egyházak kezelésében, sőt egyre inkább újra elkezdett terjedni az al-templomokba történő urnás temetkezés.
Már korán kialakult, az életükben kiemelkedők, haláluk utáni megkülönböztetett tisztelete is.
Voltak korok, amikor névtelenül, de mindenkor megkülönböztetve nagyjainkat. Sok jeles temetkezési hely mai napig is hirdeti az ott eltemetett egykori dicsőségét.
Széchenyi és az üdvlelde
Idővel kialakultak a panteonok is, mint a kollektív emlékezés koncentrált helyei. Hazánkban ez többek között, mint sok más kezdeményezés, ez is Széchenyi Istvánhoz köthető.
Széchenyi - mint sok egyebet is - remekül felismerte, egy nemzet ereje nem csupán jelenében, de jelentős mértékben, múltjában gyökeredzik, melyet megismerni és őrizni kell, és ennek a megemlékezve tanulásnak természetes helyük a nemzeti sírkertek, a nemzeti panteonok.
Sajnos, amennyiben megvalósult volna, Széchenyi ,,Üdvlelde-terve" akkor is számolnia kellett volna, az unos-untalan felemlegetett ,,geopolitikai" helyzetünkkel, ami abból adódott, hogy őseink történelmileg nagyon huzatos helyen telepedtek meg.
Már csak ezért is nehéz lett volna az angolok Westminster Abbey-jével, a franciák Pčre Lachaise-vel, vagy az osztrákok Zentraifriedhof-jával, a lengyelek Waweli Katedrálisával összemérhető panteon létrehozása.
A kollektív kegyelet a világban
Nehéz lenne egy rövid cikkben bemutatni - még csak futólag is - a világ leghíresebb kegyeleti helyeit. Sokunknak azért nem ismeretlenek a romboló idővel dacoló egyiptomi- és mexikói piramisok, az indiai Tadzs-Mahal, mint az épületbe álmodott szerelem, vagy az amerikai katonák végső nyughelye, az Arlingtoni hősi temető, ahová minden idegenben elhunyt amerikai katona visszakerül. De talán a római katakombák sem ismeretlenek számunkra, vagy akár a bécsi Stephansdom és a Kapucinusok kriptája. Igaz a hozzánk sokkal közelebbi, a Budai Várban lévő Nádori kriptáról talán jóval szolidabbak ismereteink.
... és itthon?
Midőn ezeket a történelmi temetőket tanulmányozom, gyakran elszorul a szívem, eszembe jutva a hazai helyzet.
Székesfehérvár - Szent Istvántól királyaink koronázási és temetkezési helye. Amit a feltárások során elkövettek arra nehéz szavakat találni. Igaz a történelem sem bánt túl kegyesen őseink csontjaival.
Érdekes ez a Kárpát medence. Nem csupán útba esik jövet-menet pestiesen szólva, de midőn bármely irányból elérték, itt meg is rekedtek. A tatár, a török, később az orosz, a német. És addig nem is ment tovább, amíg ki nem duhajkodta itt magát. Nálunk valahogy mindig sikerült mindent feldúlni, ha másként nem, akkor saját magunk által.
Talán a Nádori kripta maradt meg valamennyire épségben, pontosabban ezt sikerült egyáltalán az itt is jelentkező példátlan vandalizmust követően helyreállítani. Talán azon királyaink nyerték el az örök nyugalmat, akiket idegen földben, de legalább valamely kolostorban temettek el.
Megoldás, a virtualitásban?
A panteon eszme időről-időre napirendre került, de különböző okok miatt, hamvába is holt.
Több mint egy évszázadba telt, míg a gyakorlatilag 150 éves Kerepesi temetőben, 1928-ban panteon-sírtábla kialakításához kezdett a Főváros.
Királyaink temetkezési helyét illetően már késve jött felismerés. Kérdés, nagyjaink, történelmünk vihara által összekevert csontjait rendezni tudjuk-e valaha.
A működő megoldást a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság létrehozása jelentette, amely meghatározta a Nemzeti Sírkert fogalmát.
A Nemzeti Sírkert nem valamely összefüggő temető, hanem azon sírok összessége, melyekben arra érdemes jeles halottjaink pihennek, függetlenül attól, valóságban, melyik temetőben található a sír. A bizottság feladata az általa kijelölt sírok gondozása, nyilvántartása, ezen sírok felett a rendelkezési jog gyakorlása.
Ennek a virtuális Nemzeti Sírkertnek kiemelkedő része a farkasréti temető komplexum, melyben társadalmi, tudományos, kulturális életünk egykor élt jelesei, háborús hőseink nyugszanak. A művészparcella, az Akadémiai parcella, vagy az egykori ,,volt katonai parcella az úgy-nevezett ,,VK" szinte történelemkönyvvel is felér. A mécsesek fényénél ne feledjük, a tőlük kapott szellemi javakat, utódainknak tartozunk továbbadni.
Végezetül, László Tamás: Volt egyszer egy temető című művéből egy megszívlelendő gondolat:
,,Skóciában, az edinburgh-i vár tetején van egy hősi kápolna, ahol a falak mentén könyvek sorakoznak. Ezekben benne van mindazoknak a neve, akik valaha is a skót zászló alatt estek el. Az egészséges nemzetekben tehát az egyes ember és a nemzet összekapcsolódik."

Szatucsek Tibor
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
az idő és a történelem nem áll meg...
  2014-11-22 17:00:16, szombat
 
  1205 vége II. András beavatkozik a halicsi belviszályokba, s felveszi a Halics - és a vele 1199-ben egyesített - Lodoméria (Vlagyimir) királya címet. (Ettől kezdve II. András gyakran vezet - többnyire sikertelen - hadjáratokat Halicsba.)
1205. II. András lép a magyar trónra
1205.05.07. Meghal III. László magyar király. (A gyermeket előzőleg anyjával együtt Ausztriába menekítették; holttestét Székesfehérvárott temetik el.)
1205.05.29. Trónra lép II. András magyar király.
1205.05.29. II. Andrást királlyá koronázzák. János az esztergomi érsek.
1206 - 1227. A mongol világbirodalom megalapítása. Temüdzsin törzsfő egyesíti a mongol törzseket, 1206-ban felveszi a Dzsingisz kán nevet, és Belső-Ázsiában jól szervezett birodalmat hoz létre. Az óriási kiterjedésű birodalom központja a nagykán székhelye, a mongóliai Karakorum.
1206 - 1227. Dzsingisz kán uralkodása.
1206. létrejön a Mameluk Szultánság ( -1526 )
1206. András halicsi hadjárata.
1206.06.07. III. Ince pápa felszólítja a magyar egyházi és világi előkelőket, hogy egyenek hűségesküt II. András születendő fiának.
1206.06.07. III. Ince pápa felszólítja a magyar egyházi és világi előkelőket, hogy tegyenek hűségesküt II. András születendő fiának.
1207. II. András ciszterci apátságot alapít a szalvóniai Topuszkón, s a monostornak adja Gora ispánság csaknem egész területét.
1208 - 1235 között A váradi káptalan feljegyzéseket készít a székesegyházban lefolytatott istenítéletekről és egyéb jogügyletekről.
1208 körül II. András új intézkedések bevezetésével megváltoztatja a királyi hatalom birtokpolitikáját.
1208 körül II. András változtat birtokpolitikáján: várakat vármegyéket örökölhető örökbirtokként adományoz híveinek.
1208 után II. András új típusú birtokadományozásokba kezd, és átszervezi a királyi hatalom alapjait (novae institutiones). Elkészül a Gesta Hungaroram, Anonymus (P. mester) műve ( 1215, 1196 ?).
1208. II. András összeíratja a lébényi bencés monostor (Moson m.) javait.
1209 előtt Először tesz említést magyarországi oklevél arról, hogy Erdély területén románok élnek.
1209. A cambridge-i egyetem alapítása.
1210. Előkelők egy csoportja III. Béla öccsének, a Bizáncba száműzött Géza hercegnek a fiait akarja trónkövetelőként felléptetni II. András ellen, de tervük meghíusul.
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
Diktatúrák áldozatai 66.
  2014-11-21 20:38:11, péntek
 
  A kezembe jutott [természetesen virtuálisan] egy tanulmány a Kossuth-téri sortűzről, amely, miközben a többi sortűz hátterét is némileg megvilágítja, sok új részletével is új megközelítésben igyekszik feltárni az akkori Kossuth téri történéseket.
Kivételesen egyszerűen belinkelem a tanulmányt. Óhatatlanul megcsonkítaná bármely kiemelés, vagy hozzáfűzött kommentár.

Link
 
 
0 komment , kategória:  Diktatúrák áldozatai  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 32 
2014.10 2014. November 2014.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 32 db bejegyzés
e év: 265 db bejegyzés
Összes: 1072 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 60
  • e Hét: 514
  • e Hónap: 2880
  • e Év: 62468
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.