Regisztráció  Belépés
szatucsek.blog.xfree.hu
Mond el egy vonalnak, mi az a gömb! Szatucsek Tibor
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 4 
Diktatúrák áldozatai 1.
  2014-02-21 19:02:38, péntek
 
  Hogyan kezdődött? Egy cikken dolgoztam, két, a világháború alatt porig bombázott ház sorsáról. Jól lehet elég információ maradt ránk, az utókorra, csak egy területen volt meglehetősen ellentmondásos a kép, és ez az áldozatok száma volt.
Mivel akkortájt fejeztem be egy több hónapos levéltári kutatást, anyakönyvekben, adódott az ötlet, hogy átnézve az adott időben keletkezett halálozási anyakönyveket, tisztább képet tudok kapni az áldozatokról.
Ez végül is jórészt igazolódott. Ellenben az anyakönyvek gyors böngészése során feltűnt, hogy bizonyos címeken nagyon felszaporodnak az elhunytak. Ez természetes lehet kórházak esetében, de már elgondolkoztató, hogy egy börtön mért rendelkezik nagyobb halálozási számmal, még akkor is ha figyelembe vesszük, hogy a börtönviszonyok nem kedvezőek
Rövid tanulmányozás eredményeként egy második dilemma is felszínre került, a halál oka.
Érthető volt, hogy az igazságszolgáltatás nem is oly régmúltjában még elfogadott büntetési mód volt a kivégzés, azonban a várttal ellentétben volt olyan objektum, ahol alig volt kivégzett anyakönyvezve.
Ismerve természetesen azon jogszabályokat, melyek a létező szocializmus idején teljesen kivonhatták az anyakönyvezés hatálya alól az igazságszolgáltatást.
Ez a feltevésem nem vált be. Egy nagyon szívfacsaró jelenséggel találtam szembe magam, ezeket a különböző halálokokkal anyakönyvezett személyeket nemes egyszerűséggel agyonverték.
Innentől kezdve megpróbáltam valahogy a helyére tenni a dolgokat. Sajnos nagyon gyorsan kiderült, hogy a különböző listák és visszaemlékezések már-már használhatatlanok.
Mire is vállalkoztam? Nehéz olyan adattal mit kezdeni, amikor egy személyről az összes információ, hogy például Szabó Józsefnek hívták. Előfordul a neve több listában is, de semmi nem igazolja, hogy különböző Szabó Józsefről van szó, de azt sem, hogy ő az egyetlen áldozat, ilyen néven.

(érdeklődés esetén folytatás következik)
 
 
0 komment , kategória:  Diktatúrák áldozatai  
Előljáróban...
  2014-02-20 19:03:16, csütörtök
 
  ,,Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli meg a múltját, nézd meg a temetőit!" -- írta Széchenyi.

Eleink tovább élnek génjeinkben, történelmünkben, épített környezetünkben, kultúránkban.
Amióta csak élünk mi, emberek megkerülhetetlen a kapcsolatunk a halállal és a temetéssel.
Már a neander-völgyi ősünk is gondoskodott halottairól. Hitt a túlvilági életben ezért meg akarta akadályozni a halott visszatérését.

A halálhoz, a temetéshez történő viszonyulás térben és időben állandóan változott: hol tabu, hol halottkultusz, hol meghitt közösségi rítus, hol személytelen üzlet.

Egyszerre kegyelet, népegészségügy, üzlet, családkutatások, egészségtörténet, régészet kiapadhatatlan forrása.

A halálhoz való mindenkori viszonyulás hű tükre a társadalomnak. Nem véletlenül, a temetőkről legtöbbet a néprajz cím-szó alatt találhatjuk.

Temetőink -- ha nem bántjuk -- értékes zöldfelületet jelentenek, miközben művészi síremlékeivel a föld legnagyobb szabadtéri múzeumai.

Szatucsek Tibor
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Fülkés sírboltok a Farkasréti temetőben
  2014-02-17 16:39:49, hétfő
 
  A Farkasréti temető - hosszas előzetes tanulmányt követően - 1894-ben létesült, miután mind a Tabáni-, mind a Vízivárosi-, mind a Németvölgyi temető betelt.
A kezdet kezdetén hangoztatott feltétel ellenére, mely szerint ide csak a budaiak temetkezhetnek - nagyon gyorsan betelt ez a temető is. Természetesen a temető beteltsége relatív, ugyanis a sírok újraváltása általában csak részben történik meg. A porladási idő leteltével az így felszámolt sírok lehetővé teszik a további temetéseket.
Részben a már akkor előrevetülő helyhiányt megelőzendő, részben a kegyeleti szolgáltatások színvonalának emelését szem előtt tartva a Főváros közgyűlése 1897-ben utasította a mérnöki hivatalt új, a temető eddigi képét merőben megváltoztató sírboltrendszer terveinek kidolgozására.

A tervek - két városi mérnök olaszországi tapasztalataira hagyatkozva - elkészültek, és a tanács 1899 májusában tárgyalta. Utólag már nehéz lenne megállapítani, hogy végül az olaszországi megoldások mintaként szolgáltak, vagy az ottani terveket adaptálták hazai viszonyokra. Tagadhatatlanul fellelhető viszont bennük a római katakombák szelleme is.
Terv szerint egy 2,30 méter széles folyosó két oldalán 4 szintesen kialakított, egy-egy koporsó befogadására készült fülkék épülnének. A folyosófal temetőfal felé eső oldalán - arra merőlegesen - 3 ilyen fülkesor (12 fülke) képezne egy sírboltot. A folyosófal temető felé eső részén - azzal párhuzamosan 4-4 fülke képezne egy kisebb sírboltot. A folyosó megvilágítására szolgáló aknák alatt kiképzett 2-2 sírfülke, valamint a lépcsőházként funkcionáló épületrészekben kiképzett sírfülkék egyes sírfülkeként kerülne értékesítésre.
Az egyes sírbolt szakaszokon megfelelő távolságokban tágas lépcsőházak épülnek, egy ebben működő speciális szerkezet lesz hivatva a folyosóban mozogva az általa lebocsátott koporsókat a helyére tolni.
A koporsó behelyezését követően a fülke befalazásra kerül, és emléktáblával jelölhető. A sírboltok (a fülkecsoportok) mind a folyosón mind a felszínen elhatároltak egymástól. A sírboltvonal két főfala beton, a födém vasbeton, ami lehetővé teszi, hogy a nagy sírboltokra maximum 22 tonnás, 2,55 × 2,6 méteres alapterületű, a kisebb sírboltokra maximum 7 tonnás, 2,55 × 1 méteres alapterületű és 1,20 méter magas síremlék állítható. Az egyes fülkékre síremlék nem helyezhető el, de az oldal-falon táblával megjelölhető, magától értetődik ez a lehetőség a családi sírboltoknál is adott.
A bemutatott tervek 24 nagy (12 fülkés) és 24 kis (4 fülkés), valamint 120 egyes fülke kivitelezésére készültek. A 12 és 4 fülkés sírboltok a terv szerint kerültek kivitelezésre, de az egyes 2-es egységekből kevesebb készült.
A terv indoklásában a mérnöki hivatal három gondolatkörben támasztotta alá az elképzelés előnyeit:
1. közegészségügyi szempontból komoly problémát jelentett az eddigi kriptáknak az újabb és újabb temetések alkalmával történő ismételt felbontása. A bomló gázok kellemetlen, környezetet irritáló hatásán kívül közvetlenül veszély jelentettek a temetést végző személyzet részére is. Ezt egyértelműen kiküszöböli az újszerű sírbolt sor. Itt minden elhunyt végleges és elkülönített helyére kerül, a koporsó elhelyezését követően elfalazva és többet nem bolygatva. A közös folyosó szellőző rend-szerrel ellátva biztosítja annak mindenkori friss levegőjét.
2. Esztétikai lehetőséget biztosít a felszínen elhelyezett művészi kivitelű sír-emlékek elhelyezésével a temető meghittebb ugyanakkor méltóságteljesebb képének kialakítására, egyúttal újabb alkotásokra inspirálva a művészeket.
3. A hagyományos kriptákban sokszor az alapvető kegyeleti elvárások sem teljesülhettek. Az egymásra helyezett koporsók egymást törve össze a csontok összekeveredtek. Mindezt a tervezett megoldás maradéktalanul kiküszöböli, azzal, hogy minden elhunytnak külön helye van. A hozzátartozók - szinte az utolsó centi-méterekig - a föld alá kísérhetik szeretteik földi maradványait.
Amiről az indoklás meg sem emlékezik - különös, hogy elkerülte a figyelmüket - az a helykihasználás gazdaságossága, hiszen megnégyszereződik az igénybe vehető terület.
A mai szempontból is komoly pozitívumokkal rendelkező megoldást a közgyűlés jóváhagyta, mindössze a sírboltok árában alakult ki vita.
A közgyűlés jóváhagyását követően - pontos adat híján csak következtetni tudunk - 1900-ban megkezdődött a kivitelezés. Ez év szeptemberében már a köz-gyűlés a pótmunkák költségeinek fedezéséről hoz határozatot.
Sajnos a további adatok vészesen előrevetítik a hanyag kivitelezés következményeit.
1918-ból már maradtak fenn külső falmegerősítésre vonatkozó tervtöredékek.
1921-ben terv készült a víztelenítésre és sírbolthátfal építésre.
1922-ben már 473.399 korona előteremtéséről kell dönteni a sírboltok helyreállítása érdekében. Az ekkorra kialakult helyzet minden bizonnyal következménye egyrészt a mérnökgeológiai adottságok teljes figyelmen kívül hagyásának, másrészt az időközben megváltozott külső körülményeknek, jelesül a villamos pályájának meghosszabbítása okán olyan talajrezgések keletkezhettek, amelyre a tervezés nem számított. Ez természetesen csak két valószínűsíthető ok a sok közül, de ezzel az építmény kálváriája kezdetét vette. Mivel kézzelfoghatóvá vált annak veszélye, hogy a sírboltok tulajdonosai a Főváros ellen fordulnak, a Főváros igyekezett elébe menni a nem megfelelő kivitelezés rá háruló következményeinek, és előteremtette a szükséges rekonstrukcióhoz a pénzügyi fedezetet.
1925. októberében a sírboltsorhoz, annak szerves folytatásaként csontfülkék építéséről döntenek. 1927-ben megtörtént kivitelezés, ami a felmerült problémák akkori időleges konszolidálását sejteti.
1928-ban újabb károk keletkeztek, és újabb terv az elhárításukra. Ezt követően - további tervek, leírások, valamint híranyag hiányában - csak következtetni tudunk arra, hogy a Farkasréti temetőt különösen közelről érintő II. világháborús események milyen súlyos károkat okoztak, amelyeket a ,,béke évek" építmény fenntartá-si módszerei kiteljesítettek. Az alapjaiban is rosszul elkészített építmény hanyag és hozzá nem értő kezelése, a háború, a vandalizmus mára megtette hatását, a hajdan korszerű, európai élvonalba tartozó építmény, amelyre joggal büszkék lehetnénk, mint a kontinens első földalattijára, a harmadik fogaskerekűjére - ma egy őserdei romváros szintjére süllyedt.

Vagy az előbbi felsorolást még folytatva ... mint a transzformátor megalkotására. De vajon, mely önmagára kicsit is adó civilizáció engedné meg, hogy egy olyan tudós férfiú, mint Zipernowsky Károly, - a transzformátor egyik megalkotója - ilyen körülmények között aludja örök álmát. ...No komment...
Ami külön is említésre érdemes, az a Freissler Antal mérnök felvonógyára által 1900 augusztusában tervezett négyszintes toló- és emelőszerkezet, amely nem pusztán az akkori technikai szinten jelentett élvonalbeli megoldást szellemes egyszerűségével, de rekonstruálva még ma is elismerést válthatna ki. Eredeti példánya méltán tarthatna igényt ipari-műemléki védelemre.
[...]
1998-ban tanulmányterv készült az építmény felújítására. Ennyi...

Hegyvidék újság
Szatucsek Tibor

 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Minden kezdet nehéz... akor induljon a blogom!
  2014-02-16 00:54:11, vasárnap
 
  Ami foglalkoztat: igazán minden, de azért vannak kiemelkedően érdeklődésemre számot tartó dolgok.
Egyik ilyen a temetők, a temetkezés története. És ehhez kapcsolódva természetesen, nem a halottak, hanem az egykor élők története.
Kezdetnek talán ennyi...
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 4 
2014.01 2014. Február 2014.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 4 db bejegyzés
e év: 265 db bejegyzés
Összes: 1072 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 303
  • e Hónap: 2669
  • e Év: 62257
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.