Regisztráció  Belépés
szatucsek.blog.xfree.hu
Mond el egy vonalnak, mi az a gömb! Szatucsek Tibor
1901.01.01
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
Temetkezés és a jog...
  2014-03-28 20:37:21, péntek
 
  Szent István Király Dekrétomainak Második Könyve

11. Fejezet a gyónatlan megholtakról
Ha ki annyira megáltalkodik, a mi távol legyen minden keresztyén lélektől, hogy a pap intésére nem akarná meggyónni az ő bűneit, fekügyék sírjába minden egyházi szolgálat és alamizsna nélkül, mint hitetlen.
1. § Ha pedig a rokonok és hozzá közeliek múlatnák el hogy papot hívjanak, és így történnék gyónatlan halála, boldogítsák könyörgéssel és vigasztalják alamizsnával; de rokonai keserüljék meg az ő gondatlanságokat böjtöléssel, a papok tetszése szerint.
2. § A kik pedig hirtelenvaló halál veszedelmébe esnek, temessék azokat az egyház minden tisztességtételével, mert Isten ítéletei titkosak és elrejtettek mi előttünk.
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Templomok körüli sírkertek
  2014-03-27 19:12:54, csütörtök
 
 
,,A középkori templom körüli temetők feltárása jóval nehezebb feladat. [...] A nehézséget az okozza, hogy a rendelkezésre álló temetkezési hely és a temetők hosszú ideig történő használata miatt a sírokat folyamatosan egymásra ássák. Ezért az egykori sírgödröket gyakran meg sem tudjuk figyelni. Több rétegben bukkanunk azonban részlegesen vagy teljesen bolygatott vázakra, amelyek a későbbi sírok ásásakor sérültek meg. Előfordul az is, hogy a sírásásnál bolygatott korábbi temetkezés egyes váz-csontjai a későbbi sír betemetett földjébe kerülnek." (A régésztechnikus kézikönyve)
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Gül Baba türbéje
  2014-03-25 20:00:51, kedd
 
  1541, Gül Baba a harcos bektasi dervis a mára Mátyás templom néven megismert Nagy Boldog Asszony templomban tartott hálaadás alatt elhunyt.
A Rózsadombon (Michner depesi) temették el. Pár évvel később Mahomet pasa türbét emeltetett a sír fölé. Mellé, pedig derviskolostort (tekke).
A türbe, mint a legészakibb török zarándokhely a mai napig dacolva az idővel és történelmi viharokkal fennmaradt.
1915-ben végzett ásatás során, a fapadozat alatti üregben két teljes és egy hiányosabb férficsontvázat találtak. Bartúcz Lajos a két épebb csontváz egyikében Gül Baba földi maradványait, míg a másikat, Kalaikof Ali egykori budai basaként vélte azonosítani. A harmadik hiányos csontmaradványt XIII-XIV. századinak határozták meg.
A kolostor mára már elpusztult. A türbét, a mindenkori török és magyar kormányok példamutató együttműködése eredményeként többször is felújították. Legutóbb 2000-ben.
Érdemes egy tavaszi séta keretében felkeresni. Megéri az élmény.
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Diktatúrák áldozatai 8.
  2014-03-24 16:52:28, hétfő
 
  Az a dicsőséges Tanácsköztársaság...

"A Verő Henrik parancsnoksága alatt állott úgynevezett tengerészdandár egyik zászlóalja 1919. május 4-én Jászkarajenőn pihent meg. Dobák Imre közlegény délelőtt a községháza előtt ment el, s meglátta, mikor Kósa József plébános a plébánia felé tartott. A plébánost nem is ismerte, utána ment s ott Kósa József plébánost és Hornyik Károly segédlelkészt egymás után agyonlőtte. Hornyik Károly a plébános holtteste előtt hangosan imádkozott, miközben Dobák rálőtt, s az holtan rogyott a plébános holttestére. Dobák azután nyugodtan távozott. Tettének indoka: a papok gyűlölése."
A Szolnoki kir. Törvényszék 1920. október 19-én B31167/15/920 sz. ítéletében Dobák Imrét halálra ítélte. Az ítéletet végrehajtották.
 
 
0 komment , kategória:  Diktatúrák áldozatai  
A háború során elhunyt apácák sírja a Rendőrtiszti főiskolán
  2014-03-22 22:01:00, szombat
 
  A világháború során elhunyt apácák sírja a Rendőrtiszti főiskola parkjában.

Az Isteni Szeretet Leányai Társulatát Lechner Franziska alapította, 1868. november 21-én.
Az önálló magyar tartomány , Magyarok Nagyasszonya Tartomány néven 1918-ban létesült.1927-ben épült a tartomány központi háza a a Svábhegyen.
Rövid működését a világháború szakította meg, pontosabban tette végérvényesen lehetetlenné.
Sajnálatos módon a Rend tagjai részéről is áldozatokkal is jártak a harcok. Ezen áldozatok vannak eltemetve egy közös sírban az intézmény parkjában. A sírt mind a Rend, mind az intézmény részéről gondozzák.

[Majd, ha rájövök, hogy lehet képet beszúrni, akkor megy a kép is]
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
diktatúrák áldozatai 7.
  2014-03-18 13:54:54, kedd
 
  Amikor valaki Haynau nevét említi, ösztönösen is a tizenhárom aradi vértanú merül fel emlékeinkben.
Pedig már ez sem a teljes valóság, hiszen már volt tizennegyedik is Kazinczy Lajos személyében.
De továbbmenve Haynau, akit úgy kellett eltiltani a halálos ítéletek személyes végrehajtásától, egy éves hatalma alatt százhúsz ember halálát rendelte el.
Az orosz csapatok, akik tulajdonképpen tisztelték a magyarokban a hős ellenfeleket, csak Görgey részére tudták nehezen megszerezni a kegyelmet. Anglia és Franciaország is hiába vetette be tekintélyét.
 
 
0 komment , kategória:  Diktatúrák áldozatai  
Temetkezések Budán, egykoron
  2014-03-14 14:59:31, péntek
 
  Tény, Budáról sohasem indult forradalom, ezzel szemben úgyszólván egész történelme során mindig bőségesen öntözte a kiontott vér. Csak a budai vár török oda-visszafoglalásának hatvanezerre becsülhető áldozata volt. Földi maradványaik sorsáról legfeljebb homályos hipotézisekkel tudnak szolgálni a hadtörténészek.  
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Hol is volt a Kivégzettek Temetője?
  2014-03-12 20:54:30, szerda
 
  A diktatúrák áldozatai 5. részében csak érintőlegesen említettem a Kivégzettek Temetőjét, mint Kont és vitézei feltételezett nyughelyét.

Álljon itt egy kicsit részletesebb leírása egy lehetséges helyszínről!

"A Budáról Ó-Budára vezető út mellett egy dombon állott a Krisztus szent testéről nevezett kápolna, melynek közelében a politikailag kivégeztetteket el szokták volt temetni. Thuróczy Ranzan és Bonfin szerint ide temették a Zsigmond király idejében Konttal egvütt lefejezett 30 nemest; Hunyady László holtteste egy évnél tovább itt feküdt, mignem nagybátyja Szilágyi Mihály, azt Gyulafehérvárra vitette. A jelzett út mentén dombnak nevezhető magaslat csak egy van : az, melyen a török szent Gül baba síremléke áll, a többi hegyhát alakjában megszakítlan lánczolatban vonul a József hegyig. Az említett kápolna tehát nem állhatott másutt mint a török sír helyén. Ez most egy nagy épülettel van körülfogva, úgy hogy kívülről nem is látható, de míg szabadon állott a kies fekvésű domb, a rajta emelkedő török emlékkel az egyedülivei, mely megnaradt, minden ember figyelmét magára vonta, én pedig erősen hiszem, hogy a török világban sok templommal együtt elpusztulván ez a kápolna is és a törökök ennek helyére temették saját szentjöket
A Budavár ostroma idejéből való hadászati térképek némelyikén ugyané tájon Leiden hügel van följegyezve. Némethy Lajos azt írja, hogy ott állott a török flagellansok, a magukat vallási őrjöngés közben kínzó dervisek épülete. Talán az önkínzás eme helyét nevezte el a német lakosság Leiden-hügelnek? Inkább hiszem azt, hogy az ott eltemetett kivégzetteket sirató rokonok gyakori látogatása és a helynek fájdalmas emléke adta neki e nevet; alig képzelhető, hogy az önkínzásban gyönyört kereső pogány őrjöngök iránt szánalmat érzett volna a keresztény -nép és ezt akarta kifejezni az említett, de régóta feledésbe ment elnevezésben."
[Budapest régiségei 4. p. 28-29.]
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
diktatúrák áldozatai 6.
  2014-03-11 18:46:44, kedd
 
  Részlet egy levelezésből:

4817 szám / f. ü. 1912. Kir. főügyészség - Bud. kir. ügy...

Tárgy: ,, A folyó évi április hó 17-ikén El. 20/D. 326/5 szám alatt felterjesztett kérvényt ./. alatt visszaküldve értesítem Nagyságodat, hogy az igazságügyi Miniszter Úr .... állami bakót kérelmének azal a részével, hogy részére a vasúti II. kocsi-osztály használata, második segédje részére pedig fizetés és magasabb napidíj engedélyeztessék, elutasította. Ellenben a bakó és segédjei díját, a 14270/1907 I.M.E. számú rendelet 17 par.-ának módosításával a következőleg állapította meg
A bakó díja halálbüntetés végrehajtásánál egy bitófa felállításáért a hozzá szükséges anyaggal és szerelvényekkel, és azok szállítási költségeivel együtt 50 korona, a kivégzésért egy személy után a holttest levételével együtt 150 korona munkadíj jár. A bakó két segédjének díja egy személy kivégzése után 50-50 korona.
... bakónak arra a kérelmére, hogy kedvezményes vasúti jegy váltására joga legyen, külön intézkedést tenni az igazságügyi Miniszter Úr rendelete szerint nem szükséges, mert a folyamodó, mint állami altiszt, félárú menetjegy váltására jogosító igazolványt vagy (egy menetre) szelvényt válthat.
Sziveskedjék Nagyságod ... állami bakót folyamodványának kézbesítése mellett mindezekről értesíteni.
Budapesten, 1912. évi augusztus hó 31-én.

olvashatatlan aláírás, kir. főügyész"
 
 
0 komment , kategória:  Diktatúrák áldozatai  
Diktatúrák áldozatai 5.
  2014-03-10 21:43:18, hétfő
 
  Kivégzésekkel tele van a történelmünk minden kora.

A délvidéken fellázadt, Boszniából benyomuló Horváth Jánost támogató Hédervári Kont Istvánt és harminc társát, Garai Miklós hamis ígéretével megadásra bírták.
Zsigmond király, 1388-ban tárgyalás mellőzésével vérpadra küldte mindjüket, a budai várban, a Szent György téren.
A lefejezetteket a Krisztus Szent Testének kápolnája körül található Kivégzettek Temetőjében temették el,
Ennek helyére nézve több feltevés is kering, Egyes vélemények szerint a mai Margit körút mentén, a Gülbaba türbe környékén.
A másik verzió szerint, a Szent Lázárhoz vezető út mentén, valahol a Fogaskerekű végállomásánál, ahol egy Ecce Homo szobor is megerősíteni látszik, lévén, hogy ez a kivégzőhelyekhez kapcsolódik.
Természetesen nem kizárt mindkét hely létezése sem.
Tettük és gyászos haláluk irodalmunk nagyjait is megihlették.
 
 
0 komment , kategória:  Diktatúrák áldozatai  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
2014.02 2014. Március 2014.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 12 db bejegyzés
e év: 265 db bejegyzés
Összes: 1072 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 75
  • e Hét: 852
  • e Hónap: 2285
  • e Év: 61873
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.