Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/13 oldal   Bejegyzések száma: 123 
Velünk marad a világ végéig
  2014-05-31 21:00:20, szombat
 
  Urunk mennybemenetele - Gondolatok az evangéliumhoz (Mt 28,16-20)Link

Jézus mennybemenetelének eseményét elmondja Máté, Márk (16,19) és Lukács (24,50- 51) evangéliuma, valamint az Apostolok Cselekedetei (1,9-11). Amit e könyvek szerzői leírtak, az persze Jézus mennybemenetelének csupán a jele volt, mely megadatott az apostoloknak. E jel megfelelt az emberiség akkori világképének, amely szerint a ,,mennyek országát" a felhők és a csillagos ég felett elhelyezkedő területnek gondolták, ahol Isten és angyalai közvetlen jelenléte tapasztalható.

Jézus mennybemenetelének lényege azonban ennél sokkal mélyebb értelmű valóság, amely abban áll, hogy Jézus megdicsőült emberi valósága testestül-lelkestül behatol Isten létterébe. Ez a léttér nem valami kozmikus hely a világmindenségen belül, hanem maga a végső, tökéletes isteni élet. Ebben él a feltámadt ember Jézus a mennybemeneteltől fogva mindörökké. A Biblia ezt képletes módon úgy fejezi ki, hogy Jézus "az Isten jobbján ül" (Kol 3,1; Zsid 10,12), ,,az Isten jobbján van" (Róm 8,34; 1Pét 3,22), "az Isten jobbja felől foglal helyet" (ApCsel 2,34; Zsid 1,13), és Isten Krisztust ,,a jobbjára állította a mennyekben" (Ef 1,20).

Persze a "mennyekben" nincsenek egymás mellett álló "székek": amikor a Hiszekegyben megvalljuk, hogy Jézus Krisztus "ott ül a mindenható Atyaisten jobbján", ezzel azt fejezzük ki, hogy a feltámadt Jézus Krisztus az Atyaisten dicsőségével egyenlő végtelen dicsőségben uralkodik a mindenség fölött.

A "mennyek", ahol Jézus az Atya jobbján ül, fizikailag nincs távol semmilyen kozmikus vagy földrajzi helytől. Ezért a feltámadt Jézus képes valóban jelen lenni ott, ahol megígérte, hogy jelen lesz. Ezt emeli ki Máté evangéliuma, amely szerint Jézus, közvetlenül mennybemenetele előtt, megígéri az apostoloknak, hogy velük lesz ,,mindennap a világ végéig".

Jézusnak e jelenléte különleges módon valósul meg az Eucharisztiában. De nemcsak itt van jelen a feltámadt Úr, hanem, ahogy a II. Vatikáni Zsinat mondja: "jelen van a szentmiseáldozatban a szolgáló pap személyében, jelen van erejével a szentségekben, mert amikor valaki keresztel, maga Krisztus keresztel, jelen van igéjében, mert Ő maga beszél, amikor az Egyházban a Szentírást olvassák, és jelen van, amikor az Egyház imádkozik, mert megígérte: "Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük" (Mt 18,20).

Jézus mennybemenetele tehát nem azt jelenti, hogy Jézus messze eltávolodott tőlünk, hanem éppen ellenkezőleg, azt, hogy közel került hozzánk, hiszen ő maga mondta: "Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne" (Jn 6,56). "Bennünk marad" tehát a feltámadt Krisztus, nem öt vagy tíz percre, hanem tartósan, örökké. Csak mi, akik őt magunkhoz vettük, ne akadályozzuk meg a jelenlétét, hanem maradjunk meg mindvégig szeretetében.

Nemeshegyi Péter SJ
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Mennyország  
Döntéseidtől nem tértem el
  2014-05-31 15:54:45, szombat
 
 

Link

Nem azért szeretjük Isten Igéjét, hogy több teológiai tudást szerezzünk, hanem azért, hogy az megvalósuljon életünkben. Ez nagyon fontos minden hívő ember életére nézve. Isten Igéje mutatja meg azt is napról napra, óráról órára, ami nem jó vagy nem hasznos, hanem bűnös vagy káros dolog az életünkben. ,,Nem lépek lábaimmal semmilyen rossz útra, hogy megtarthassam igédet" (101. vers). Minden bűn és minden dolog, ami nem az Isten akarata szerint való, megrontja az életünket.
Isten Igéje a legjobb táplálék a hívő ember számára. ,,Milyen édesek ínyemnek ígéreteid! Édesebb, mint a számnak a méz" (103. vers). Ez nemcsak hasznos, hanem felettébb kívánatos is, amely mindenkor felüdíti a belső embert. Ha ilyen lelki, szellemi állapotban van valaki, akkor hasznossá, áldássá válik mások számára is.
Adja az Úr, hogy ezekből az igékből megérthessük, hogy milyen jó az Úrban bízni a megpróbáltatások idejében, mert Ő hűséges, és nem enged ránk nagyobb próbát, mint ami hasznunkra van.
Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω IGE kártya  
Mikor járunk jobban?
  2014-05-29 08:34:49, csütörtök
 
  "Sosem járunk jobban, ha vétkezünk. A bűnvallás és a bűnbocsánat nem törli el a rossz cselekedetek negatív következményeit."


Gary Chapman
 
 
0 komment , kategória:  - Gary Chapman  
Legyél Te az ÉLET, Szentlélek
  2014-05-29 08:17:17, csütörtök
 
 

Link


Ha erőtlennek érezzük magunkat,
Legyél Te az erőnk Szentlélek.

Ha betegség gyengít,
Legyél Te a gyógyulásunk Szentlélek.

Ha kérdések gyötörnek,
Legyél Te a válasz Szentlélek.

Ha gondok kínoznak,
Legyél Te a bizalmunk Szentlélek.

Ha minden reménytelennek tűnik,
Legyél Te egy új kezdet Szentlélek.

Ha a halál közeledik,
Legyél Te az ÉLET, Szentlélek.
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω SZENTLÉLEK  
Mózes - híd
  2014-05-29 02:25:27, csütörtök
 
 

Link


A 17. században a holland hatóságok az ország délnyugati árterületén több száz kilométer hosszú védvonalat és vizesárkot építettek egy esetleges francia invázió miatt. A támadás azonban elmaradt és az erődrendszer funkcióját vesztette. Nemrég többen is felvetették, hogy szükség lenne az erődök felújítására is azok megnyitására a turisták előtt.Link

A kezdeményezés nyomán a de Roovere-erőd melletti vizesárokban épült meg a Mózes-híd 2011-ben. A híd egy speciálisan kezelt, ún. Accoya fából készült, amely arról nevezetes, hogy ellenáll a rothadásnak, így élettartama is hosszabb.Link

Két oldalról egy lépcső vezet be a vízszint alá, és nagyobb távolságból a híd egyáltalán nem észrevehető, mivel a talaj és a víz is a híd pereméig ér, így olyan mintha a vízen sétálnánk.
Link

Bibliai történet:

Izrael történetének első, az üdvtörténet egyik nagy eseménye, mellyel Isten kiszabadította népét az egyiptomiak szolgaságából, utat nyitott neki a Vörös-tengerben, s elindította őket az Ábrahámnak tett ígéret szerint adandó földre.Link
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω BIBLIA  
Szent Ignác szikrája
  2014-05-28 08:36:51, szerda
 
  Akinek szívében Isten lakozik, mennyországot hord magában.

Loyolai Szent Ignác
Link

 
 
0 komment , kategória:  Sz - Loyolai Szent Ignác  
Fatimai Ima
  2014-05-28 08:11:45, szerda
 
 

Link


"Istenem, hiszek Tebenned és imádlak Téged, remélek Tebenned és szeretlek Téged, bocsánatot kérek mindazokért, akik nem hisznek és nem imádnak, nem remélnek, és nem szeretnek. Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek, mélységes alázattal imádlak, és felajánlom a mi Urunk Jézus Krisztus legdrágább Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, Aki jelen van a föld összes Tabernákulumában, engesztelésül a megbántásokért, szentségtörésekért és közömbösségért, amelyekkel megbántják. Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének érdemeiért könyörgök a szegény bűnösök megtéréséért."
 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
Aki ma bánt, holnap várja, hogy szeressék
  2014-05-27 18:32:28, kedd
 
  Történjen bár akármi szomorú, érjen bár különféle bánat, szívedet őrizd meg s őrizze az Úr: szeretetre, biztatásra. Aki ma bánt, holnap várja, hogy szeressék, erősítsék - s az áldás, hogy te lehetsz, ki mindezt megadja majd, felette van minden másnak.Link


"Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta."
Lukács evangéliuma 15,20
 
 
0 komment , kategória:  - Dr-Kováts György  
Írd le Isten válaszait a saját imádságodban
  2014-05-27 18:16:01, kedd
 
  "Az Úr így válaszolt: Írd le egy táblára tisztán amiket kijelentettem neked, hogy könnyen el lehessen olvasni."

(Habakuk 2,2 TEV fordítás)

Ha meg akarod hallani, hogy mit mond neked Isten, akkor vonulj vissza egy csendes helyre, várj türelmesen és bizakodóan, kérd Istent, hogy jelenítse meg neked képekben, hogy mit szeretne mondani, majd írd le a Tőle kapott válaszokat.

Habakuk könyvében az Úr ezt parancsolja a szerzőnek: Írd le egy táblára tisztán amiket kijelentettem neked, hogy könnyen el lehessen olvasni. (Habakuk 2,2 TEV fordítás)

Így olvashatjuk mi is Habakuk könyvét. Az első részben azt olvashatjuk, amit Habakuk mondott Istennek, és a második részben azt írta le, amit Isten válaszolt neki.

Így kaptuk a Zsoltárok könyvét is: Dávid csendessége alatt született. Dávid a Biblia első 5 könyvén elmélkedett, a Tórán, majd leírta a gondolatait, vagyis a zsoltárokat. Nagyon sok zsoltár az ő érzéseivel kezdődik, majd Isten válaszaival fejeződik be.

Ha az imaéleted egy kerékvágásban halad és mindig ugyanazért a dologért imádkozol újra és újra - "Uram, légy ezzel az emberrel", vagy "Uram, áldd meg ezt az ételt, hogy táplálja testünket" - akkor szükséged van arra, hogy leírd a saját imáidat.


Ez egy lelki gyakorlat, vagyis jegyzetelés, és ezt minden kereszténynek meg kellene érteni és gyakorolni.

A jegyzetelés nem napló: a napló a tetteidről szól, a jegyzetelés viszont a megtanult leckéidről - a hibáidról, amiket elkövettél és arról, hogy mit tanultál belőlük.

Hogyan tudnál kényelmesebben írni, mint papíron és tollal?
Mire tanított ma Isten, amit leírhatnál?
Kezdj el egy imádságot azzal, hogy válaszolsz a következőkre:

- Isten melyik tulajdonsága tetszik a legjobban?

- Kinek van legnagyobb szüksége Istenre a környezetedben?

- Milyen területen várod Isten gondviselését?

- Mit köszönhetsz ma meg Istennek?


 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
Napi ima - 2014-05-27
  2014-05-27 00:42:24, kedd
 
 
Isten jelenléte

Isten velem van, sőt,
Isten bennem van, Ő éltet.
Elidőzöm egy ideig Isten éltető jelenlétében.
Átérzem testemben, lelkemben, szí­vemben
és egész életemben.

Szabadság

Isten kegyelméből szabad életre születtem.
Szabadnak, hogy örüljek az általa nekem teremtett örömöknek.
Jó Uram, engedd, hogy a Te akaratod szerint éljek, a Te szereteted teljes biztonságában.

Szerető figyelmesség

Néha egészen elárasztanak az evilági gondok.
Ilyenkor add meg, hogy tudatában legyek jelenléted békéjének, és határtalan szeretetednek.

Isten igéje

Jn 16, 5-7
Jézus ezt mondta tanítványainak: "Most elmegyek ahhoz, aki küldött. De senki sem kérdezi közületek: Hova mégy? Inkább szomorúság tölti el szíveteket, amiért ezt mondtam. De az igazságot mondtam: Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm."

Gondolatok a mai olvasmányhoz

A tanítványok csak magukra gondoltak, és mikor azt hallják Jézustól, hogy elhagyja őket, elszomorodnak, levertek lesznek. Úgy tűnik, hogy nem képesek figyelni arra, hogy Jézus azt mondja, vigasztalót küld nekik, a Lelkét küldi el. Mi is ilyenek vagyunk! Gyakran csak arra figyelünk, mi az, ami hiányzik, és nem tudjuk igazán meghallani Isten hangját.

Párbeszéd

Az Írás istene a Szentírás szavain keresztül jön el hozzánk.
A Szentlélek világítsa meg elmémet és szívemet, hogy válaszoljak az evangélium tanítására.
Hogy úgy szeressem a szomszédomat, mint saját magamat..
Hogy figyeljek minden testvéremre Krisztusban.

Befejezés

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
amint kezdetben, most és mindörökkön örökké.

Forrás: Megszentelt tér Link
 
 
1 komment , kategória:  Megszentelt tér  
     1/13 oldal   Bejegyzések száma: 123 
2014.04 2014. Május 2014.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 123 db bejegyzés
e év: 1247 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 36
  • e Hét: 36
  • e Hónap: 2787
  • e Év: 2787
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.