Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Költőtől10/491/Gertrud von Le Fort/
  2014-06-29 15:53:24, vasárnap
 
  Békesség Krisztus titokzatos testéhez tartozásból.
Corpus Christi Mysticum [Krisztus titokzatos Teste]
És látjuk Ôt sietni mifelénk:
megtért örömünk aranyfényébe homloka,
mert kitôl nyájunk messze bolyonga,
utánunk jött, hogy összegyűjtse szétszórtat
s vállára beteget,
úgy lelt minket nyomorunk ölén,
s alázatot a kezünkbe tevén,...
nyájává újra elfogad.
Ott él a kelyhed színborában,
oltárkenyér-ostyában,
a vágyaidra Ôt teszed, éhes ajkadra Ôt veszed,
Szíve magányához hívod s tárul kapud, a Rá nyitott!
Atommá porlott: egybeforrott,
mert öröklétnek csöndje több erô, mint viharok.
Egy test vagyunk mi, egy vér,
egy lélek-szülte lángba: testvér.
Benned Uram, -- úgy akarod --
világ igaz létére eszmél.
(Gertrud von Le Fort +1971.Oberstdorf)
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Bibliából51/490,Mt 7
  2014-06-26 09:45:35, csütörtök
 
  Békesség Jézus szavainak tettekre váltásából.
Mt 7,21 Nem mindenki, aki azt mondja nekem: `Uram, Uram!', megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van. 22 Sokan mondják majd nekem azon a napon: `Uram, Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk, nem a te nevedben űztünk ördögöket, és nem a te nevedben tettünk sok csodát?' 23 Akkor majd kijelentem nekik: `Sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem ti, akik gonoszságot cselekedtetek!' {Zsolt 6,9G}
24 Mert mindenki, aki hallgatja e szavaimat és tettekre váltja azokat, hasonló az okos emberhez, aki a házát sziklára építette. 25 Szakadt a zápor, jött az áradat, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. De az nem dőlt össze, mert az alapjait sziklára rakták.
26 Mindaz pedig, aki hallgatja e szavaimat, de nem váltja tettekre azokat, hasonlít a balga emberhez, aki a házát homokra építette. 27 Szakadt a zápor, jött az áradat, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. Az összedőlt, és nagy lett a romlása.
28 Történt pedig, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a szavakat, a néptömegek le voltak nyűgözve a tanításától, 29 mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az ő írástudóik.

Elmélkedés részlet a 325.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől180/489
  2014-06-22 16:26:45, vasárnap
 
  Békesség Jézus szemléléséből,bizalmából,szeretetéből.
a) Térdenállva nézni Krisztust, nézni s csodálni s
elragadtatással függni rajta! Mikor a tengert, vagy az Alpeseket, vagy a vihart nézem, letérdelnék; hát még mikor Jézust nézem. Nézem, hogy mi a magassága, mélysége és végtelensége lelkének, és elmerülök benne.Érzem, hogy ô is néz engem. ,,Je le vise, il me vise.'' A betegeket a tengerre küldik nézni és a tenger leheletét szívni, mely szenteket s hôsöket nevel. Mózes is a kígyóktól megmérgezett tömeget rátanította,hogy hogyan nézzen föl az örökkévalóság s a megifjuló élet szimbolumára, a rézkígyóra. -- Azután leülök ,,annak árnyékába, kit lelkem kíván''; itt az ô árnyéka, a fehér szent ostya; ha csak árnyéka esik rám, meggyógyulok. -- Tehát csak nézni a hit szemeivel, a hit
intuícióival... ez a tekintet kihúzza lelkemet.

b) Lelkesen bízni benne. Ô mondja: nem halsz meg, élni fogsz.
Jól, szépen, erôteljesen fogsz élni és nemcsak élni, hanem értem és szerintem fogsz élni, ,,vives propter me''. Élni, mikor a halottak
napja borul rád; élni, mikor küzdesz s pusztában jársz. Az élet az én bűvköröm, azzal van telítve az Oltáriszentség atmoszférája. -- Megyek tehát és mondom: Ha csak ruhája szegélyét érintem, meggyógyulok;ruhája szegélye ez az ôt takaró fátyla a kenyérnek s bornak. S nemcsak meggyógyulok, de elváltozom belé. Ô megígérte.

c) Szeretettel közeledem; szeretetem vele szemben örömmé lesz;mert ô van itt és szeret engem. Kincsem és édes lelkem. Élvezem és megnyugszom benne. A szeretet olvaszt, egyesít, átszegez; Jézus szeretete is ezt teszi. Nagysága elôször elnyom, de szeretete észre térít, és átkarolva mondom: Megtaláltam, akit kerestem; átfogom és el nem eresztem. -- Ez az örvendezô szeretet gyujtja ki imádásomat. Nincs mély imádás, hol nincs öröm; az imádás az Istenben való bensôséges öröm. -- Ugyancsak áthatja lelkemet a szent tisztaság kegyelme. Az örvendezô lelkek tiszták is, mert: ,,Die Reinheit ist die eigentümliche Gabe fröhlicher Geister''; az ô hazájuk a napfény, és az ô hangjuk folytonos énekszó. -- Tehát hittel és alázattal, reménnyel és .szeretettel, örömmel és imádással készülök szentáldozásaimra./Prohászka Ottokár +1927.Budapest /
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából50/488,Mt 6
  2014-06-19 10:24:48, csütörtök
 
  Békesség az Úr szándéka szerinti imádságból.
Mt 6,7 Az imádságban pedig ne fecsegjetek, mint a pogányok, akik úgy gondolják, hogy a bőbeszédűségükért nyernek meghallgatást. 8 Ne hasonlítsatok tehát hozzájuk; mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek őt.
9 Ezért ti így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
10 jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
11 Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
12 és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
13 és ne vígy minket kísértésbe;
de szabadíts meg a Gonosztól.
14 Mert ha megbocsátjátok az embereknek botlásaikat, nektek is megbocsát a ti mennyei Atyátok. 15 De ha nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem fogja megbocsátani nektek a ti botlásaitokat.

Elmélkedés részlet a 277.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől179/487
  2014-06-15 15:40:59, vasárnap
 
  Békesség a magát közlő,Szentháromságos Istennek odaadott életből.
A szentháromságos Isten: az Atya, Fiú és Szentlélek Hármas Egysége nem valami távoli, megközelíthetetlen titok. Titok is, mindenestül az;de egyben oly Isten is, aki ,,leszáll'', megnyílik, közli magát.,,Láttuk az Ô fönségét'' -- írja Sz János: a Fiú dicsôségét, amely azonos az Atyáéval; szentsége ragyogását, szeretete hatalmát. Isten fölfoghatatlan titkához tartozik az Ô sosem fáradó, fölülmúlhatatlan érdeklôdése az ember iránt. Gondol ránk, mindannyiunkra; nem mond le rólunk, nem ,,ad föl minket'', inkább a Fiát adja értünk: áldozatul,ajándékul.../Szent István magyar Plébániától/

/A Teremtőnek,Szentháromságnak odaadottságról a 377.sz.bejegyzésben/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Bibliából49/486,Mt 5
  2014-06-12 10:28:56, csütörtök
 
  Békesség a szelíd,kiengesztelődésre kész lelkületből.
Mt 5,20 Mert mondom nektek: ha a ti igazvoltotok nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét, semmiképp sem mentek be a mennyek országába.
21 Hallottátok, hogy ezt mondták a régieknek: `Ne ölj; aki pedig öl, méltó az ítéletre' {Kiv 20,13}. 22 Én viszont azt mondom nektek, hogy mindenki, aki haragszik testvérére, méltó az ítéletre. Ha valaki azt mondja a testvérének: `Oktalan', méltó a főtanács ítéletére; aki pedig azt mondja: `Bolond', méltó a gyehenna tüzére. 23 Amikor tehát fölajánlod adományodat az oltáron, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened: 24 hagyd ott az adományodat az oltár előtt, és először menj, békülj ki testvéreddel, s csak akkor menj és ajánld föl adományodat. 25 Egyezz meg ellenfeleddel gyorsan, amíg vele vagy az úton; nehogy ellenfeled átadjon téged a bírónak, a bíró pedig a törvényszolgának, és börtönbe vessenek. 26 Bizony, mondom neked, semmiképp sem jössz ki onnan, amíg meg nem fizeted az utolsó fillért.

Elmélkedés részlet a 382.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől178/485
  2014-06-08 16:54:14, vasárnap
 
  Békesség a jót teremtő Szentlélektől.
a) Várjuk a jó lelket. A jó lélek a Szentlélek, s azt az Isten
adja nagy kegyelemképen. ,,Isten jó lelket ad az ôt kérôknek''.
Mindenki akar jó lelket, a világ is; lelket, amely képes legyen az
élet küzdelmein eligazodni s boldogulni. Mily sokat tesz a jó lélek,az a jóindulatú lélek, a hivô lélek, mely szemét megnyitja a hit
világosságának; az aggódó lélek, mely üdvéért reszket; a
lelkiismeretes lélek, az élet nagy föladatainak teljesítésében. Ha jó,derült lelkünk van, akkor csillagfény és napsugár az életünk, de ha elborult a lelkünk, akkor egész világunk borús, bosszantó és unalmas.Mit használt Saulnak, hogy volt királyi öltözete, mikor nem volt hozzá jó lelke, hanem megszállta ôt a rossz, szomorú lélek s izgalomba hozta? Jézus megjelent Szent Katalinnak, és kivette szívét és a magáéval cserélte föl. Ezt teszi a Szentlélek is a mi elkünkkel. Lelkünk az elfogultságnak, a szeretetlenségnek, lemondásnak,gyávaságnak lelke, s a Szentlélek jó lelket ad e helyett. Azért énekli az egyház oly esengô s csengô szóval: Veni Sancte Spiritus!...

b) Veni Creator Spiritus. A Szentlélek oly erô, mely teremt,
nekünk is jól és erôsen akaró, kiinduló, teremtô lelket ad. Erre van szükségünk. Erôs lélek nélkül tudomány, műveltség, állás mit sem használ. Erôsen kell fogni a kardot is, különben mit sem használ pengéje! Skanderbég kardját is ócskavas közé dobhatjuk, ha nincs hozzá Skanderbég karja. Az egyház valamennyi kegyszere és szentsége is csak úgy használ, ha erôs odaadással fogjuk s vesszük, ha erôs,hajthatatlan a lelkünk. Jöjj el tehát Szentlélek! Bennem is erôs lesz a lélek, ha tárt ajtót nyitok a Szentléleknek, ha bízom benne s egyre javítom magam. Lelke az én lelkesülésem lesz, melyet az erô érzete fakaszt. Lelkes emberek kellenek, mert csak lelkes emberek képesek valamire. Szent Ferencnek kordája megkötötte a XII. Század forradalmának kerekét, hogy örvénybe ne rohanjon; én is képes leszek sokakat menteni, ha lesz bennem lélek. Teremts hát lelket belém, te teremtô Lélek; megsemmisülök elôtted, mert a Teremtô semmibôl teremtett; megalázom magamat s úgy kérlek!/Prohászka Ottokár +1927.Budapest /
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
Bibliából48/484,Jn 17
  2014-06-05 10:36:41, csütörtök
 
  Békesség a Jézusban való szeretetből,küldetésből,egységből.
Jn 17,20 De nem csupán értük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő szavuk által hinni fognak bennem, 21 hogy mindnyájan egy legyenek; ahogyan te, Atyám, bennem vagy, és én tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. 22 Azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, átadtam nekik, hogy egy legyenek, ahogyan mi egy vagyunk. 23 Én őbennük, te énbennem, hogy tökéletesen egy legyenek. Ismerje meg ebből a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, mint ahogy engem szerettél.
24 Atyám, azt akarom, hogy ők is, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ teremtése előtt.
25 Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg téged, de én ismertelek téged, és ők is megismerték, hogy te küldtél engem. 26 Megismertettem velük a nevedet, és meg is fogom ismertetni, hogy a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én őbennük.<

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és lelkésztől177/483
  2014-06-01 13:32:34, vasárnap
 
  Békesség a Jézus nyomában Istennél otthont találó lélekben.
a) ,,Fölment az Isten örvendezéssel, az Úr harsonaszóval!
Énekeljetek Istenünknek, énekeljetek királyunknak'' (Zsolt. 46,6).
Mint ahogy a harmatba s illatba fürösztött mezôkrôl fölszáll trillázva a pacsirta, napsugárt iszik s a lelkét önti ki énekében: úgy fölszáll vele az én lelkem is ,,in dulci jubilo'', elbódulva az ünneplô, májusi vidék csendjétôl s szépségétôl; ez is mennybemenet. De legfölségesebb mennybemenete van Krisztus édes, diadalmas lelkének! Átélte már érzelmes, erôteljes, isteni életének sok ,,excessus''-át, a ,,beata passiót'', a föltámadást, most éli át a ,,gloriosa ascensio''-t. A szenvedésben ünnepelt az alázat, a föltámadásban az erô, a mennybemenetben az édes öröm. Jézus lelke énekel ,,juxta dies juventutis suae'', énekli az örök ifjúság énekét, s a föld felel neki:Jubilate Deo omnis terra''; énekeljük mi is az áhítat, az öröm, a vágy, a mélység zsoltárát, Lejön eléje az angyalvilág, a szárnyaló lelkek világa... mintha az egész égbolt két nagy szárnnyá válnék,melyen az örök szeretet leereszkedik fogadni fiát. Valamikor a csendes éj, s a Szűznek éber szeretete fogadta ôt Betlehemben, most a napsugaras, diadalmas mennyország fogadja. Itt is cseng a ,,gloria,laus et honor''.

b) E diadalmenet angyalszárnyakból formált diadalkapuk alatt vezet el. ,,Emeljétek föl fejedelmek (királyi szellemek) a ti kaputokat is, emeljétek föl örök ajtók (melyek eddig zárva voltatok),hogy bemenjen a dicsôség királya'' (Zsolt. 23,7). Elért az Isten trónjáig, ki jobbja felôl ültette, vagyis dicsôséget s hatalmat adott neki, adott neki ,,koronát a hamuért, örömnek olaját a keservért,dicsôség palástját a lélek kesergéseért'' (Izai. 61,3). ,,Adott neki nevet, mely minden név fölött vagyon'', akarta, hogy ,,királyok királya s urak ura legyen!'' S bár ilyen, nem felejti el azt a kis Terra-bolygót; ott van hazája, ott ringott bölcsôje, ott van még édesanyja, emlékeit onnan hozta, a vérével öntözött földet nem felejti el soha; engem sem.

c) E diadalmenet nyomában nyitva az út az örök boldogságba. Nehéz volt ez utat nyitni, nehezebb út ez, mint a Behring-szoros vagy Magelhaens útja, út az örökkévalóság óceánjain. Elfoglalja a várost, a ,,coelestis Urbs''-t és ,,fölépíti régi pusztaságát, és a hajdani romokat (az angyalok bukása óta) fölemeli és megnyitja az elpusztult várost'' (Izai. 61,4). És kitűzi jelét, a szent keresztet az égre; oda tűzi csillagait, szent sebeit; ezek az örök tavasz csillagai, pirosló fényük reményünk hajnalpírja, s tüzet bocsát az égbôl, pünkösdi tüzet,lelkek melegét és hevét. Ó én dicsôséges királyom, hogy örülök annak,hogy vagy, hogy hatalmas, boldog és dicsôséges vagy. Ez az én boldogságom egyik szent öröme! /Prohászka Ottokár +1927.Budapest /
 
 
0 komment , kategória:  Prohászka Ottokár  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2014.05 2014. Június 2014.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 104 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 18
  • e Hét: 148
  • e Hónap: 340
  • e Év: 340
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.