Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Bibliából56/500,Mt 13
  2014-07-31 10:10:54, csütörtök
 
  Békesség igaz életből,új és régi lelki kincsek harmóniájából.
Mt 13,47 Hasonló a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, amely minden fajta halat összefogott. 48 Amikor megtelt, felhúzták a partra, leültek, és a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványát pedig kidobták. 49 Így lesz a világ végén is. Az angyalok kimennek majd, a gonoszokat elválasztják az igazaktól 50 és bedobják őket a tüzes kemencébe. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás.
A régi és az új51 Megértettétek mindezeket?< Azt felelték neki: >Igen.< 52 Ő pedig azt mondta nekik: >Így tehát minden írástudó, aki járatos a mennyek országában, hasonló a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.< 53 Történt pedig, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a példabeszédeket, eltávozott onnan.

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Filozófustól/499/Franz Baader/
  2014-07-27 14:09:34, vasárnap
 
  Békesség Isten országát,fényét befogadó lelkületből.
Franz von Baader: Belsô fénytôl megvilágítottan

Kit nem ragadott még el boldog pillanataiban a szeretet érzése
minden lelkek egyetlen, láthatatlan Atyja iránt, és kit nem izzított át lobogó tűzzel? Kit nem járt keresztül szelíd, szívet melengetô és éltetô izzása? Ki nem tapasztalta volna, hogy egy ilyen felülrôl jövô lehelet, amely az embert a hűvös, csendes esti szellôben vagy a hajnali pír szelíd aranysugarában éri, néha órákon, sót napokon keresztül remegésben tartja bensôjét, s ezen idôn túl is erôt és kenetet ad neki minden nemesebb, csendesebb erénygyakorlathoz? Nem imádkozhatunk ôszintén és szívbôl Istenhez úgy, hogy ne a belsô erô növekedésének és a lélek megelevenedésének a tagadhatatlan érzésével zárnánk imánkat.
Nyisd ki a szemedet -- ne tégy semmi mást -- és látsz! Akarsz vagy nem, kételkedsz vagy sem -- látod: ez van! És bensônkben nem így lenne Isten kinyilatkoztatásával?
Kinyitom szememet és látom mindazt, ami jelen van. Bensô szemem is megnyílik, s amikor a megismerés elérte legfénylôbb világosságát,akkor az szintúgy annak szemlélése, ami van. Ekkor eloszlik a kétely.Azt látom, ami van.
... A fényben van Isten országa, a tűzben Isten ereje, tűz és fény
az isteni lény, az anyag pedig, amiben a tűz ég, a sötétség...
... A szabadságra törekvô és eddig, azaz a kozmikus közösségig és univerzalitásig felérô ember áttörésekor, a legnagyobb feszültség pillanatában Isten fénye villámként járja át és átvilágítja... A legnagyobb feszültséggel az Én képességektôl való megfosztása, az egoizmus eltűnése jár együtt, s ebben az átalakulási folyamatban a lény az isteni villám lepleként, avagy testeként szolgál, amelyben romboló hatalma már nem nyilvánul meg, hanem benne lakozó, képzô,tápláló fényként ismerszik meg.

Franz Baader, teljes nevén Franz Xaver von Baader (München, 1765. március 27. - München, 1841. május 23.) német filozófus és teológus. A német romantika egyik ébresztője volt.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából55/498,Mt 13
  2014-07-24 10:55:55, csütörtök
 
  Békesség Isten országa titkainak befogadásából.
Mt 13,10 Odamentek hozzá a tanítványok és megkérdezték tőle: >Miért példabeszédekben szólsz hozzájuk?< 11 Ő ezt válaszolta nekik: >Mert nektek megadatott, hogy megismerjétek a mennyek országának titkait, nekik viszont nem adatik meg. 12 Akinek ugyanis van, annak még adnak és bővelkedni fog, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. 13 Azért szólok hozzájuk példabeszédekben, mert néznek, de nem látnak, s hallgatnak, de nem hallanak és nem értenek. 14 Beteljesedik rajtuk Izajás jövendölése, aki azt mondta:
`Hallván hallotok majd, de nem értetek,
és nézvén néztek, de nem láttok.
15 Mert elhízott a szíve e népnek,
a fülükkel nehezen hallanak,
a szemüket pedig behunyták,
nehogy lássanak a szemükkel,
halljanak a fülükkel,
értsenek a szívükkel;
nehogy megtérjenek, s meggyógyítsam őket' {Iz 6,9-10}.
16 A ti szemetek azonban boldog, mert lát, és a fületek, mert hall. 17 Bizony, mondom nektek: Sok próféta és igaz vágyott látni, amiket ti láttok, és nem látta, hallani, amiket ti hallotok, de nem hallotta.

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szenttől-18/497/Naz.Szt.Gergely/
  2014-07-20 11:23:18, vasárnap
 
  Békesség a gonoszt szétszóró,Isten képmására alakuló lélekben.
Nazianzi Szent Gergely: Nehéz órán - Bizánc
Fergeteges démon ragadott el a krisztusi útról,
két szemedet, szavadat; hallásodat összezavarta,
árva szívem? Hova kószálsz, távol az isteni fénytôl,
balgatagon, vágyakba, sötét gondokba merülve?
Rezzen az árny, s remegôn menekülsz, sápadva felindulsz,
hogyha gonosz szó sért, fortyogsz keserű haragodban?

Ó, ne bolyongj, szívem, összezavart elméd viharában,
ó, ne feledd, örök életedet, testedbe tapadva,
tested tompa homálya borít, csak a bűn fele tárul.

Bátran vesd meg a bajt, a gonoszt szórd szét a szelekbe,
perdüljön csak a kocka, nyomán az idô adománya:
földi dicsôség, gazdagság, s a csalóka szerencse.

Krisztus, téged ölel szívem át, míg láthatom én is
színrôl színre a Három fényözön Egy ragyogását,
míg csak a test kötelékeibôl már megszabadultan
képmásod hazatér hozzád, az egek magasába.
(Madarassy Orsolya fordítása)
/Nazianzi Szent Gergely püspök +390.Nazianz/
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Bibliából54/496,Mt 11
  2014-07-17 09:49:31, csütörtök
 
  Békesség a terheket könnyítő Jézus iránti bizalomból.
Mt 11,28 Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. 29 Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű - és nyugalmat találtok lelketeknek {Jer 6,16}. 30 Mert az én igám édes és az én terhem könnyű.<

Elmélkedés részlet a 285.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Költőtől11/495/R.Tagore/
  2014-07-13 13:26:43, vasárnap
 
  Békesség Isten adományaival töltekező lélekben

Rabindranath Tagore: Te alkottál végtelennek
Te alkottál végtelennek,
Mert úgy tetszett a szívednek --
Lelkem törékeny edénye,
Mert akartad, testet öltött,
Újra, újra kiüríted,
S friss élettel újratöltöd.

Ezt a kicsiny nádtilinkót
Mindenütt hordod magaddal
És betöltöd a világotl
Örökké új dallamokkal.

Kezed halk érintésére
Szívem bilincse lepattan,
S ujjongó szavak születnek
Arra, ami mondhatatlan.

Amit adsz, oly véghetetlen,
Hogy nem fér el két kezemben --
Évek tűnnek, korok múlnak,
Folyton töltesz dús kezekkel,
De az edény nem telik meg,
S ahova tölts, mindig lesz hely.
(Zoltán Vilmos fordítása)
/Rabindranath Tagore költő, író,zeneszerző,festő +1941 Kalkutta,/ India/
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Bibliából53/494,Mt 10
  2014-07-10 11:04:43, csütörtök
 
  Békesség Jézus küldetésében járásból.
Mt 10,7 Menjetek és hirdessétek: `Elközelgett a mennyek országa!' 8 Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok! 9 Ne legyen se aranyatok, se ezüstötök, sem rézpénz az övetekben, 10 sem úti tarisznyátok, se két ingetek, se sarutok, se bototok! Méltó ugyanis a munkás az eledelére.
11 Ha egy városba vagy faluba bementek, tudakozódjatok, hogy ki az arra méltó benne, és maradjatok nála, amíg tovább nem mentek. 12 Amikor beléptek a házba, köszöntsétek azt! 13 Ha méltó rá a ház, szálljon rá a ti békétek; ha pedig nem méltó, a békétek térjen vissza hozzátok. 14 Ha pedig valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja meg szavaitokat: menjetek ki abból a házból vagy városból, és rázzátok le a lábatok porát. 15 Bizony, mondom nektek: kíméletesebb sorsa lesz Szodoma és Gomorra földjének az ítélet napján, mint annak a városnak.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől-22/493/Th.Merton/
  2014-07-06 13:23:16, vasárnap
 
  Békesség,nyugalom az Istennek odaadott életből.
Vedd kezedbe az életemet, és tégy vele, amit akarsz. Odaadom -- nem utasítva vissza sem a nehéz, sem a kellemes dolgokat, amelyeket számomra rendeltél. Elég nekem a Te dicsôséged. Minden, amit Te terveztél, jó. Minden: szeretet. Az út; amelyet megnyitottál elôttem, könnyű út, a magam akaratának nehéz útjához képest, amely visszavisz Egyiptomba, a vályogtéglák
közé.
Ha megengeded, hogy az emberek dicsérjenek, nem fogok megzavarodni.Ha hagyod, hogy sértegessenek, még kevésbé jövök zavarba, inkább örülni fogok. Ha munkát küldesz, örömmel fogadom, és nyugalmat okoz nekem, mert Te akarod. És ha nyugalmat küldesz, akkor megnyugszom tebenned. Csak önmagamtól ments meg engem. Szabadíts meg attól a
bennem lappangó mérgezô vágytól; hogy mindent megváltoztassak, hogy értelmetlenül cselekedjem, hogy öncélúan nyüzsögjek, hogy összekeverjek mindent, amit Te elrendeztél.
Engedd, hogy megnyugodjam a Te akaratodban és elcsöndesedjek. Akkor a Te örömöd fénye fogja átmelegíteni az életemet. Ennek tüze ég majd a szívemben és kisugárzik belôle a Te dicsôségedre. Ez az, amiért élek./Thomas Merton +1968. Bangkok /
 
 
0 komment , kategória:  Merton,Thomas  
Bibliából52/492,Jn 20
  2014-07-03 10:36:15, csütörtök
 
  Békesség a feltámadt Jézussal találkozásból,hitből.
Jn 20,24 Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívnak, nem volt velük, amikor eljött Jézus. 25 A többi tanítvány elmondta neki: >Láttuk az Urat!< Ő azonban így szólt: >Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, és ujjamat a szegek helyére nem teszem, és kezemet az oldalába nem helyezem, én nem hiszem!<
26 Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Jézus eljött - bár az ajtó zárva volt -, megállt középen, és így szólt: >Békesség nektek!< 27 Azután azt mondta Tamásnak: >Tedd ide ujjadat és nézd a kezeimet; nyújtsd ki kezedet és tedd az oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő!< 28 Tamás azt felelte: >Én Uram és én Istenem!< 29 Jézus erre azt mondta neki: >Mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.<

Elmélkedés részlet a 258.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2014.06 2014. Július 2014.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 104 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3
  • e Hét: 34
  • e Hónap: 478
  • e Év: 478
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.