Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/13 oldal   Bejegyzések száma: 129 
Gerhard Lohfink: Jézus utolsó napja
  2014-07-31 22:14:24, csütörtök
 
 Link


Gerhard Lohfink alaptézise, hogy Jézus szenvedése természetesen nem volt színjáték, ,,keresztje sem az a dekorációs kellék, amellyé később a keresztény képző- és iparművészet szelídítette." A szerző figyelmeztet: mivel a szenvedéstörténetet rendszeresen halljuk a szertartásokon, könnyen érthetjük szakrális játéknak, ,,szereplői pedig lassanként egy ikon aranyló figuráivá merevedhetnek." A könyv írója abban látja a történetkritikai exegézis feladatát, hogy mindenkor ellenálljon a szokványosító és szakralizáló törekvéseknek, hogy megtörje azokat: ,,Szüntelen rá kellene mutatnia arra, valójában mi is volt Jézus passiója: egy igen konkrét esemény nagyon valós hatalmak erőterében, melyek érdekeiket halálos komolysággal védték és érvényesítették."

Gerhard Lohfink az Ó-és Újszövetség szerves összetartozására mutat rá, amikor megállapítja: Jézus ,,... elképzelhetetlen Isten népe, Izrael nélkül, melynek tradíciójában felnevelkedett, és ezért Isten népe hitéből és hívő emlékezetből érthető meg teljesen. Jézus Izraelből jön, és Izrael hagyománya nélkül elképzelhetetlen lenne... Hogy Jézust megértsük, szükségünk van Izrael, illetve az egyház talajára." A szerző kétségesnek tartja, hogy megértheti- valaki szakszerűen Jézus követésre felszólító hívását, ha ő maga nem tapasztalta meg, mit jelent a közösség Krisztus követésében. ,,Nem fogja-e az evangéliumok megfelelő szövegeit nagyon egyoldalúan magyarázni, és azokat a világtól idegennek és tévesnek ítélni, mint például ezt a mondást: 'Hagyd a holtaknak eltemetni a holtakat'? Vagy ami még valószínűbb, nem fogja-e Jézus követésre szólító szavait törölni a tudatából egyszerűen csak azért, mert idegennek érzi?" Ugyanígy, ha az ember ,,nem tartja magát az egyház értelmező tradíciójához, és mindig újra eredeti tapasztalati teret keres, előbb vagy utóbb szétfoszlik a Jézus-képe is, és saját ízlését követi."

teológus szerző szerint világosan látható ez a sok Jézus-képen, melyeket az utóbbi évtizedekben forgalomba hoztak a változó divat szerint. Ezek szinte semmit sem mutatnak az evangélium Jézusából, viszont sokkal többet alkotóik szelleméből. Gerhard Lohfink sorolja: ,,Létezik már Jézus mint a lélek kábítószere, mint politikai forradalmár. Létezik mint a tudattalan archetípusa, vagy mint popsztár. Létezik úgy is, mint az első feminista, de találkozhatunk vele úgy is, mint aki a polgári erkölcs képviselője. Jézust azok is fölhasználják, akik szeretnék, hogy az egyházban semmi ne változzon, és így fegyverként használják az egyház ellen. Újra meg újra instrumentalizálják a saját kívánságuk és álmuk igazolására. Pillanatnyilag főként az egyetemes tolerancia igazolására használják, mely mindenkinek igazat ad, és minden olyan embert szeret, akinek valójában minden mindegy." A szerző állítja: ha a modern Jézus-konstruktőrök ismernék és komolyan vennék a Tórát és az ószövetségi prófétákat, nem készítenének maguknak zavaros Jézus-képeket. ,,Az Isten népének tere ugyanis Isten újonnan egybegyűjtött végidőbeli népe, melyet körülvesznek húsvét és pünkösd óta a Jézusról tett keresztény kijelentések is. Jézusnak már az első szavai... s tettei is az egyház terében formálódtak. A Jézus-hagyomány talaja az 'egyház' értelmező közösségé."

Rendkívül alaposan elemzi a szerző Jézus Getszemáni-kertben történt elfogását, János evangéliuma alapján (18,2-8), rámutatva a rejtett összefüggésekre. Így paradoxonnak tűnhet, hogy Jézus szuverén módon uralja saját letartóztatását, ellenfelei és segítői viszont tehetetlenek. Jézus önként adja át magát a kezükbe, hogy az Írás beteljesedjék. Ha ő maga nem akarta volna, nem vette volna kézbe a kezdeményezést, senki nem tudott volna neki ártani - írja Gerhard Lohfink, egyértelműnek tartva, hogy nemcsak Jézus elfogásának az elbeszélését formálták meg kifejezetten teológiai szándékkal, hanem a János által leírt szenvedéstörténetet is. ,,Jézus szenvedése az 'óra', melyet Jézus teljesen szabadon vállal. Ez passió, szenvedéstörténet és megaláztatás - de egyben már Jézus felmagasztalása és megdicsőülése is." A szerző szerint ez alapján egyértelműen kijelenthető, hogy nemcsak a halottak közül történő feltámadása hozza meg Jézus megdicsőülését, hanem már a szenvedései is tiszta megdicsőülés, ,,Éppen ebben lesz nyilvánvaló Jézus megdicsőülése." A teológus szerző felhívja a figyelmet a következő összefüggésre: Jézus ,,Én vagyok" kijelentése, melyet letartóztatásakor háromszor is mond, nemcsak azt jelenti - ,,Én vagyok az, akit ti kerestek" -, hanem azt is, amit Jahve mond Mózesnek az égő csipkebokorról szóló jelenetben (Kiv 3,14). Amikor Jézus ezt az ,,Én vagyok" kijelentést teszi, ellenfelei földre esnek, a jelenet epifániává (Isten megjelenésévé válik), Jézus tehát ,,éppen elhagyatottságában és tehetetlenségében nyilatkoztatja ki magát annak, akiben Isten van jelen. Jézusban tehát Isten maga cselekszik, és nyilatkoztatja ki küldöttjének uralmát s dicsőségét."

Ugyanilyen alapossággal elemzi a szerző Jézus kereszten való szenvedését és halálát, ugyancsak Jézus evangéliumának alapján (19, 25-31). Emlékeztet Jézus utolsó szavára: ,,Beteljesedett." Gerhard Lohfink megállapítja: amikor Jézus ezt mondja, akkor arra a műre utal, amellyel az Atya megbízta. Ám ezt megelőzően Jézus rábízza Jánosra anyját, Szűz Máriára pedig a kedvenc tanítványt, vagyis ,,... anyaságot és fiúságot hoz létre két ember között, akik egyáltalán nem rokonai egymásnak. Azaz új családot alapít." Ez az új család ,,nem a vérből" (Jn 1,13), hanem a hitből születik: ,,Most teljesedik be a 'mű'. Jézus a kereszten a legtisztább gesztussal végzi az Atya művét. És épp ezáltal lesz lehetséges az új család, mely az ő szenvedéséből születik. Mária tehát ott áll a kereszt alatt a szeretett tanítvánnyal ennek az új családnak a képeként, ahol többé nem a vér kívánsága a meghatározó, hanem az Isten akarata. Az egyház mint új család, a szenvedésből születik, Mária pedig a kánai menyegzőtől egészen a keresztig a mind mélyebb megértés útját járta."

Gerhard Lohfink figyelmeztet: ,,Nekünk, keresztényeknek egyszer s mindenkorra le kellene vetnünk a kisebbrendűségi komplexusunkat, mely az európai felvilágosodás óta abból keletkezett, hogy hitünket 'elbeszélésre' alapozzuk, olyan elbeszélésekre, melyekben vannak fiktív vonások és legendás motívumok, sőt lehetnek köztük teljes egészében konstruált elbeszélések is. Éppen büszkének kellene lennünk arra, hogy olyan elbeszéléseket birtoklunk kezdeteinkről, melyek a vallásoknak a kezdetekről szóló elbeszéléseit messze meghaladják. Meghaladják a történeti valósághoz álló közelségükkel, a történeti tények sokaságával, de a teológiai értelmezés mélységével is." A szerző nem azt tartja problémának, hogy a bibliai történetek tele vannak értelmezéssel, a kérdés egyedül az, hogy ezeket helyesen értelmezik-e, vagy sem. Ám a kérdést egyedül a történetkritikával és a történeti rekonstrukcióval nem lehet megválaszolni, csak a hitből származó tapasztalat révén. Ez pedig nem elszigetelt hitből, és nem is az elszigetelt egyedek hitéből, hanem az egyház hívő közösségéből ered: ,,Jézust csak a hitből lehet teljesen megmagyarázni, éspedig az egyház hitéből. Az evangéliumok minden mondata az egyház hitét fejezi ki. Csak aki az egyházban él, az tudja megérteni, és csak aki az egészet elfogadja, az értheti meg Jézust" - fogalmaz egyértelműen Gerhard Lohfink, s végezetül idézi XVI. Benedek pápát, aki 1994-ben, még Joseph Ratzingerként így fogalmazta ezt meg: ,,Egyedül az evangéliumok Jézusa az igazi történeti Jézus" (Kairosz Kiadó, 2010.).

Bodnár Dániel/Magyar Kurír 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Kereszt  
A megfeszített Krisztust hirdetjük
  2014-07-31 02:16:17, csütörtök
 
 


LinkA legjobb és legszentebb dolog: az Úr kínszenvedéséről gondolkodni és elmélkedni, mivel ezen az úton lehet eljutni az Istennel való szent közösségbe. A szenteknek ebben az iskolájában tanulhatjuk meg az igazi bölcsességet, hiszen ezt mindegyik szent itt tanulta meg. Amikor édes Jézusunk keresztje már mélyebben ereszt gyökeret a szívetekbe, csak akkor énekelitek dalolva: ,,Szenvedni, és nem meghalni", majd meg: ,,Vagy szenvedni, vagy meghalni", vagy még helyesebben ezt: ,,Se nem szenvedni, se meg nem halni, hanem csak tökéletesen igazodni Isten akaratához."
A szeretet ugyanis egyesítő erény, és sajátjává teszi a szeretett Jónak gyötrelmeit. Ez a szív mélyéig hatoló tűz a szerető személyt a szeretett lénnyé változtatja, és valami egészen magasztos módon összevegyül a szeretet a szenvedéssel és a szenvedés a szeretettel, így a szeretet és a szenvedés annyira összekapcsolódik, hogy többé már meg se lehet különböztetni a szeretetet a szenvedéstől, sem a szenvedést a szeretettől; ezért szeretetében örül a lélek, midőn szenved, és szenvedésében ujjong, mert szeret.

Legyetek tehát állhatatosak minden erény gyakorlásában, különösképpen a szenvedő édes Jézus követésében, mert ez a csúcsa a tiszta szeretetnek. Úgy cselekedjetek, hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá váljék, miszerint nemcsak bensőtökben, de külsőtökben is hordozzátok a keresztre feszített Krisztus képét, aki a lelki édesség és szelídség példaképe. Aki ugyanis bensőleg egyesült Isten Fiával, az külsőleg is magán viseli az ő képét a hősi erény folytonos gyakorlása által, különösképpen azzal a hősi türelemmel, amely sem titkon, sem nyilvánosan nem panaszkodik. Tehát rejtőzzetek a keresztre feszített Jézusba! Semmi másra ne vágyakozzatok, csak hogy mindnyájan mindenben az ő akaratához igazodjatok.

Ezért hát a keresztre Feszített igazi szerelmeseivé válva bensőtök templomában a szent keresztet ünnepeljétek szüntelen. Tartsatok ki csendben, ne bízzatok egy teremtményben sem! Mivel pedig az ünnepet örömmel kell megünnepelni, ezért a szent kereszt ünnepét hallgatag szenvedésükkel ünnepeljék meg a keresztre Feszítettet szerető emberek, külsőleg vidám és mosolygós arccal, hogy szenvedésük rejtve maradjon az emberek előtt, és egyedül csak a legfőbb Jó ismerje azt. Minthogy pedig az ünnepen mindig van ünnepi lakoma is, legyen hát az eledel most Isten akarata, amint példát adott rá nekünk a mi keresztre feszített Szerelmesünk.

Forrás: Keresztes Szent Pál áldozópap levelezéséből (Epist. 1, 43; 2, 440. 825) 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A boldogság tíz titka
  2014-07-30 15:07:22, szerda
 
  Egy argentin hetilapban, a Vivában jelent meg egy interjú Ferenc pápával vasárnap, amiben a pápa felsorolta azt a tíz dolgot, ami nagyobb örömet, boldogságot hozhat egy ember életébe.Link

A boldogsághoz tíz titkos recept:

1. Élj és engedj élni.

A pápa szerint mindenkit ez az alapelv kéne vezessen. Menjünk előre, és közben engedjük, hogy a többiek is ezt tegyék.

2. Add át magad másoknak

Az embereknek szüksége van arra, hogy nyitottak és nagylelkűek legyenek mások felé, mert ha magukba zárkózunk, azt kockáztatjuk, hogy egocentrikussá válunk.

3.Higgadtan, békésen vezessük életünket.

A pápa korábban középiskolában volt irodalomtanár, ide is egy irodalmi példát emelt át Ricardo Guiraldes egy regényéből.
A főhős, amikor visszanéz életére, azt mondja, fiatal éveiben egy patak volt, ami köveket cipelt magával, felnőtt korában szaladó folyó lett, öregen pedig még mindig mozgott, de csak mint egy medencényi vízfelület. A pápa szereti ezt a medencés képet: a képességet arra, hogy jóindulattal és alázattal éljünk, nyugalomban az életünkkel.

4. Egészséges érzék a szabadidőhöz, pihenéshez

A művészetek, az irodalom élvezete mellett az egymással és a gyermekekkel folytatott játékot említette a pápa. Szerinte ezekből mára már kevesebb jut, ugyanis a fogyasztói társadalom szorongást és stresszt hozott az életünkben, az emberek pedig elveszítették ezt az egészséges érzéküket. Idejük felszívódik, és többet nem tudják megosztani egymással.
Még akkor is, ha sok szülő rengeteget dolgozik, muszáj időt teremteniük arra, hogy gyermekeikkel játsszanak. Sokszor nehéz ezt a munkaidő miatt megtenni, de muszáj, mondta erről. Hétköznapibb tanácsokat is adott az argentínoknak meg persze mindenki másnak is, például hogy vacsora közben kapcsolják ki a tévét, és beszélgessenek egymással.

5. A vasárnap szabadnap. A vasárnap a családokért van.

6. Keressünk új utakat arra, hogy a fiataloknak méltóságot adó munkákat teremtsünk.

A pápa szerint kreatív fiatalokra van szükségünk. De ha nincs semmi lehetőségük, a drogok felé sodródhatnak, és még sérülékenyebbé válhatnak, akár öngyilkosságot is elkövethetnek.
Nem elég, hogy ételt adunk nekik. A méltóság épp akkor ér el, ha ételt tudsz hazavinni a többieknek.- mondta erről.

7. Tiszteljük és vigyázzunk a természetre.

A környezeti állapotok romlása az egyik legnagyobb kihívása ma az emberiségnek.
Azt gondolom, hogy van egy kérdés, amit nem teszünk fel magunknak: az emberiség nem követ-e el öngyilkosságot azzal, hogy gondolkodás nélkül, zsarnoki módon használja fel a természetet?

8. Ne legyünk negatívak

Ha másokról csak rosszakat tudunk mondani, az önértékelésbeli hibákra vall Ferenc pápa szerint. Nem másokat kéne lefele húzni, hanem magunkat felemelni. A negatív gondolatok elengedése pedig kifejezetten egészséges is.

9. Ne térítgessünk másokat, tiszteljük a másik hitét

Az rendben van és helyén való, ha másokat inspirálunk, azáltal, amit látnak tőlünk. De az nagyon ártalmas, ha valaki vallási kérdésben téríteni akar, ez ugyanis megbéníthatja a kommunikációt.
A pápa szerint minden párbeszéd két fél saját identitásából indul ki, és nem abból, hogy az egyik legyűrje a másikat.

10. Dolgozzunk a békéért

Sok háború korában élünk, ezért a békéért szóló hangot üvölteni kell. Néha úgy tűnhet, mintha a béke csenddel járna, de ez sosincs így, a béke sosem néma, mindig cselekvő, mondta még erről a pápa.

(via Catholic News,Link UChatolicLink)


Légy boldog!
 
 
0 komment , kategória:  - Ferenc pápa  
Nagy ajándékot kaptatok az Úrtól
  2014-07-30 02:46:39, szerda
 
  A Szentatya beszéde a római karizmatikus találkozón
"... Azt kérték tőlem, mondjam meg, mit vár a pápa a Megújulástól. ..."

Kedves Testvérek!

Nagyon köszönöm szerető köszöntéseteket. Minden bizonnyal v alaki elárulta a szervezőknek, hogy nagyon szeretem ezt az éneket: "The Lord Jesus Lives" Link magyarul: Link Amikor Buenos Aires-ben ünnepeltem a szentmisét a Karizmatikus Megújulással, átváltoztatás utáni imádságos csend majd néhány perc nyelveken való ima következett, s aztán ezt az éneket énekeltük éppen olyan örömmel és erővel, ahogyan ti ma énekeltétek. Köszönöm. Otthon éreztem magamat!

Köszönöm a Lélek-újulásban résztvevőknek, az ICCRS-nek és a Catholic Fraternity-nek ezt a találkozást veletek, mely örömmel tölt el. S hálás vagyok azoknak, akik először tapasztaltál meg a Szentlélek erejét ilyen erővel, azt hiszem Patty volt. Ti, a Karizmatikus Megújulás nagy ajándékot kaptatok az úrtól. A Lélek akaratából születtetek ujjá, mint ajándék az Egyházért, az Egyházban. Ezzel tudjuk meghatározni, kik vagytok: folyamatos kegyelem.

Mi a Szentlélek első ajándéka? Hát Ő, saját maga, aki a Szeretet, és aki képessé tesz arra, hogy szeressük Jézust. Ezért hangzott el Nikodémusnak: "szüless ujjá Lélek szerint A karizmák sokféleségének nagy ajándékát kaptátok, olyan sokféleséget, mely harmóniává változik a Szentlélekben az Egyház szolgálatára.

Amikor rátok, karizmatikusokra gondolok, akkor az Egyház képe rajzolódik sajátosan elém: egy nagy zenekart látok, sokféle hangszerrel, mindegyiknek más a hangja, de mindegyikre szükség van ahhoz, hogy a zene harmonikus legyen. Szent Pál beszél erről a 1 Kor. 12.-ben. A zenekarban , azaz a Megújulásban, senki sem gondolhatja magát fontosabbnak a másiknál. Senki sem mondhatja: Én vagyok a feej! Mint az Egyháznak, csak egy a Fő, csak egy az úr: az Úr Jézus . Tehát ki a Megújulás feje? - az Úr Jézus! S ezt azzal az erővel állíthatjuk, melyet a Szentlélek ad nekünk, hiszen a Szentlélek nélkül senki sem mondhatja: Jézus az Úr!Link

Talán tudjátok, hiszen a hírek gyorsan terjednek, hogy a karizmatikus Megújulás első éveiben, nem igazán szerettem a karizmatikusokat. Azt mondtam: Olyanok, mintha szamba-iskola lennének! Nem imádkoztam úgy,mint ők, és nem vettem tudomást mi minden új történik az Egyházban. Aztán megismertem őket, és végül megértettem, mennyi jó hatással van a Karizmatikus Megújulás az Egyházra. S hát ez a történet, mely a ,,szamba iskolával" kezdődött, sajátos módon folytatódott, néhány hónappal a konklávéban való részvételem előtt, az Argentin Püspöki Konferencia a az Argentin karizmatikus Megújulás lelki segítőjévé nevezett ki.

A Karizmatikus megújulás nagy erő az Evangélium hirdetésére, a Szentlélek örömében. Vettétek a Szentlelket, s Ő képessé tett benneteket arra, hogy felfedezzétek,, mennyire szereti Isten, minden gyermekét, és megkaptátok az Ige szeretetét. Annak idején azt mondták, hogy a karizmatikusok mindig magukkal hurcolják a Bibliát, az Újszövetséget! Hát most is nálatok van? Igen?! Hát nem vagyok olyan biztos benne. Hát, amennyiben nem, térjetek vissza az első szeretethez, s legyen mindig nálatok az Isten Igéje! S mindig olvassátok, mindig járjatok Isten Igéjével!

Isten népe, akik a Karizmatikus Megújuláshoz tartoztok, vigyázzatok, hogy ne veszítsétek el azt a szabadságot, amit a Szentlélek adott nektek. A Megújulás veszélye, ahogyan arra, kedves barátom, Cantalamessa atya sokszor felhívja a figyelmet, túl szervezetté váljatok

Igen, szükség van bizonyos szervezettségre, de ne veszítsétek el azt a kegyelmet, hogy engeditek, hogy Isten, Istennek bizonyítsa magát! "Ugyanis nincs nagyobb szabadság, mint ha valaki engedi, hogy a Szentlélek vezesse, ha lemond arról, hogy mindent kiszámítson, kontrolláljon, és megengedi a Léleknek, hogy megvilágítson, vezessen, és oda vigyen, ahová akarja. Hiszen a Szentlélek tudja, mire van szükség minden korban, minden pillanatban. S ez misztikus termékenységet jelent. " (Apostoli Exhortation Evangelii Gaudium, 280).

Másik veszély, hogy Isten kegyelmét kontrollálni akarjuk. Gyakran egyes közösségek vezetői - én jobban szeretem, ha szolgálókat mondunk - talán nem is szándékosan, a kegyelem adminisztrátoraivá válnak, döntenek arról, kiért szabad Lélek-keresztségért imádkozni s kiért nem. Ha ez előfordult köztetek, nagyon kérlek, többé ne forduljon elő. Hiszen a Lélek kiárasztói vagytok és nem őrei

A Malines-i dokumentumban jó vezérelveket kaptatok, ahhoz, hogy ne tévesszétek el az utat. Ennek első része: a teológiai és pasztorális útmutatás. A második részt maga Suenens bíboros és Helder Camera, a II. Vatikáni Zsinat nagy alakjai írták: a karizmatikus Megújulás és az Ökumenizmus.

S ez a ti dolgotok: evangelizációs és spirituális ökumenizmus, a szegények, a rászorulók, a peremre szorultak iránti figyelem, s mindennek alapja pedig az adoráció!
A megújulás alapja Isten imádása!

Azt kérték tőlem, mondjam meg, mit vár a pápa a Megújulástól.

Az első, megtérés Jézus szeretetéhez, mert ez átalakítja a keresztények életét, és isten szeretetének tanúságtevőjévé teszi őket. Az Egyháznak szüksége van arra, hogy a keresztények élete tanúságtétel legyen, és a Szentlélek segít minket, hogy koherens módon élve az Evangéliumot, eljussunk az életszentségre.

Azt várom mindannyiótoktól, hogy mindenkivel az Egyházban, osszátok meg a Szentlélekben való keresztség kegyelmét. (ezt a kifejezést használja az Ap.Csel.) I

Azt várom tőletek, hogy evangelizáljatok Isten Igéjével, és hirdessétek, hogy Jézus él, és minden embert szeret.

Azt várom tőletek, hogy tegyetek tanúságot a spirituális ökumenizmusról, mely megvalósulhat köztetek és más egyházak, keresztény közösségek között, akik hisznek Jézusban, mint Úrban és Megváltóban.

Igen fontos, ahhoz, hogy Jézus nevében evangelizálhassatok, hogy megmaradjunk a szeretet egységében, melyre Jézus hív minket, minden emberért, hogy megmaradjunk a Szentlélekért való imában, hogy Ő adja meg ezt az egységet. ne felejtsétek el, hogy a Karizmatikus Megújulás természete szerint ökumenikus. A Karizmatikus Megújulás örvend azon, amit a Lélek más egyházakban művel. (1 Malines 5, 3).

Legyetek közel a szegényekhez, az ínségesekhez, hogy érinthessétek bennük Jézus testét! Kérlek!!

Keressétek a megújulás egységét, mert az egység a Szentlélektől való, a Szentháromság egységéből születik. Honnan való a szakadás? A Sátántól. Meneküljetek a belső harcoktól! ne forduljon elő közöttünk!

Köszönöm az ICCRS-nek és a Catholic Fraternity-nak, a laikusok Pápai Tanácsa pápai jogú szervezeteinek, a Megújulás világméretű szolgálatát. Kérem, hogy vállalják hogy segítik előkészíteni a papok és püspökök világtalálkozóját, amire jövő júniusban kerül sor. Tudom, hogy már döntöttetek arról, hogy közös irodátok lesz, hogy ezzel is jelezzétek az egységet és gazdaságosabban tudjátok használni az anyagiakat. Nagyon örülök ennek. S azt is köszönöm, hogy már most kezditek szervezni a 2017-es nagy jubileumotokat!

Testvérek, jegyezzetek meg, imádjátok az Istent, ez az alap! Istent imádni, törekedni az életszentség újdonságára a Szentlélekben! Legyetek a Lélek ajándékainak kiárasztói, szétosztói! kerüljétek el a túlszervezés veszélyét.

Menjetek ki az utcákra, hirdetni az Evangéliumot! Jegyezzétek meg, hogy az Egyház Pünkösd reggelén akkor született meg, amikor kilépett a zárt ajtók mögül. Legyetek közel a szegényekhez, érintsétek testükben Jézus sebeit. Vezessen benneteket a Szentlélek szabadsága! Nagyon kérlek, ne zárjátok kalitkába a Szentlelket! Szabadsággal éljetek!

Keressétek a megújulás egységét, mert az egység forrása a Szentháromság!

S mindannyotokat, a világ minden karizmatikusát várom, hogy 2017 Pünkösdjén ünnepeljen együtt a pápával a Szent Péter téren! Köszönöm.

(Róma, 2014. jún 1.)

Forrás: karizmatikus.hu eredeti angol fordítás Link

szeretetföldje. hu Link


Link
 
 
0 komment , kategória:  - Ferenc pápa  
Jobb magával Istennel beszélni, mint Istenről
  2014-07-30 02:13:39, szerda
 
  "Te vagy, Uram, az egyetlen kincsem"

Lisieux-i Szent Teréz mondta, hogy jobb magával Istennel beszélni, mint Istenről, mert a többiekkel való beszélgetésbe mindig belevihetjük az önmagunk iránti szeretetet. Igaza van, bár nekünk Istenről is beszélnünk kell, hogy másoknak tanúságot tegyünk.

Mégis elsősorban Istent kell szeretnünk azzal a szeretettel, ami a keresztény élet alapja, és ami az imádságban és az Ő akaratának teljesítésében nyilvánul meg.

Igen, beszéljünk tehát a felebarátokkal; de mindenekelőtt Istennel!

Beszéljünk vele, de hogyan?

Minden keresztény egyszerű imájával. Ugyanakkor a nap folyamán időnként vizsgáljuk meg egy-egy rövid imán keresztül azt, hogy a szívünk valóban rá irányul-e, hogy valóban ő-e életünk ideálja! Tényleg az első helyre tesszük őt szívünkben, és őszintén, teljes létünkkel szeretjük?Link

Szeretném felhívni a figyelmet azokra a röpimákra, melyeket főleg a világban élőknek ajánlanak, akiknek nincs idejük hosszasan imádkozni. Ezek az imák olyanok, mint egy-egy szeretetnyílvessző, melyek a mi szívünkből, mint tüzes dárdák indulnak ki Isten felé: úgynevezett fohászok, melynek eredeti jelentése pontosan nyílvessző, dárda. Nagyszerűen megfelelnek ugyanis arra, hogy szívünket egyenesen Isten felé irányítsák.

A katolikus egyház eucharisztikus liturgiája egy gyönyörű zsoltárrészletet idéz, amit fohásznak is tekinthetünk, ami éppen nekünk való. Így hangzik: Te vagy, Uram, az egyetlen kincsem. (vö.: Zsolt 16 (15),2).

Ezt próbáljuk meg ismételgetni a nap folyamán, különösen akkor, amikor a különböző dolgokhoz, emberekhez vagy önmagunkhoz való ragaszkodás le akarná kötni szívünket. Te vagy, Uram, az egyetlen kincsem - mondjuk ilyenkor -, és nem az a dolog, nem az a személy, nem én magam; hanem Te vagy az egyetlen kincsem, és semmi más.

Próbáljuk meg ezt ismételni, amikor a kapkodás, a sietség elvonná figyelmünket attól, hogy jól tegyük Isten akaratát a jelen pillanatban: Te vagy, Uram, az egyetlen kincsem, tehát az egyetlen kincsem a Te akaratod, nem az, amit én akarok.

Amikor a kíváncsiság, az önszeretet, vagy a világ ezerféle vonzása ki akarja kezdeni Istennel való kapcsolatunkat, mondjuk neki teljes szívünkből: Te vagy, Uram, az egyetlen kincsem, és nem az, amivel kapzsiságom vagy gőgöm táplálkozni akar!

Próbáljuk meg gyakran ismételgetni ezt. Ismételjük mindig, amikor valamilyen árnyék borítja be lelkünket, vagy amikor a fájdalom kopogtat szívünk ajtaján. Lehetőség ez arra, hogy felkészüljünk a vele való találkozásra.

Te vagy, Uram, az egyetlen kincsem.

Ezek az egyszerű szavak segíteni fognak, hogy bízzunk Istenben, és hogy megtanuljunk együtt élni a Szeretettel. Azáltal pedig, hogy egyre inkább egyek vagyunk vele, és ő betölt minket, megvetjük és újra lerakjuk igazi létünk alapjait, mely az ő képmására teremtetett.

Így minden jó irányt vesz majd életünkben. És ha szólásra nyitjuk ajkunkat, szavaink nemcsak szavak lesznek - vagy ami még rosszabb: csak üres beszéd -, hanem dárdaként hatolnak majd a lelkekbe, és megnyitják azokat, hogy befogadják Jézust.

Próbáljunk meg tehát minden alkalmat kihasználni arra, hogy ezeket az egyszerű szavakat ismételjük! A nap végére megbizonyosodunk majd arról, hogy ez gyógyírt jelent a lélek számára, és hogy ezáltal - ahogyan Sienai Szent Katalin mondaná - szívünk olyan lesz, mint egy rezdülés nélkül egyenesen lobogó mécses.

Chiara Lubich

 
 
0 komment , kategória:  Az élet igéje  
Ki van fizetve
  2014-07-29 01:50:49, kedd
 
 
A Sátán még mindig kísértgetett.
Nemrég hozott egy jegyzéket,
Amelybe bűneim sorba
Egyenként le voltak írva.

Elém tett, és rám vigyorgott.
Jaj, Istenem! Mi minden volt ott!
Minden bűnöm, vétkem felírva...
Ó, mi lesz velem? - kérdeztem sírva.

Hát mi lenne? - mondá ő nevetve -
Nem jutsz az örök életre!
Az üdvösségből ki vagy zárva...
S én zokogtam, mint egy árva.

Ekkor valaki hozzám lépett
És keresztülhúzta a jegyzéket.
A keze át volt szegezve.
És aláírta: KI VAN FIZETVE!
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Szenvedéssel formál a Mester
  2014-07-29 01:46:19, kedd
 
 
Link

Dr. Paul Müller: ,,Szenvedéssel formál a Mester" c.könyv=Isten cselekedete gyakran rejtély előttünk-fejezet

,,Igaz öröm ,,

Nem magas életszínvonal, hanem a Jézus Krisztussal való hitbeli kapcsolat adja:
az igaz örömet

Nem az életélvezetnél találjuk, akiknek minden földi kívánságuk teljesül, hanem azoknál, akik önzetlenül szolgálnak, és segítenek ahol kell:

Nem azoknál találjuk, akik duzzadnak az egészségtől,és életerőtől, hanem azoknál ,akik csendben növekednek és érnek a végső cél felé , a Jézus képére való átalakulás felé.

Nem a hangoskodó, fékeveszett barátoknál találjuk, hanem a Jézust követők szeretetében és közösségében:

Nem az erőszakosoknál, hanem a békesség keresőknél,

Nem az elismert és tisztelt embereknél, hanem gyakran a hitük miatt üldözötteknél:

Nem azoknál, akik magabiztosan uralkodnak embertársaik és körülményeik felett, hanem

Gyakran a azoknál, akik gyermeki bizalommal engedelmeskednek a mennyei Atyának és hálásak ajándékaiért.

Nem azoknál, akik Isten elől menekülnek, hanem akik teljesen odaadják magukat Jézusnak.

Ebben az örömben éltek Jézus tanítványai századokon át. Ezért írhatta Pál még a fogságból is:"

Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom örüljetek"/Fil.4:4/

 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Úr az Isten  
Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz
  2014-07-29 01:36:20, kedd
 
  "És a pokolban felemelte az ő szemeit, kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban. Monda pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted, a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait: most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel" .Lukács 16,23-25

Köszönjük Uram, hogy szólni akarsz hozzánk. Kérünk, hogy nyitott és kész szívvel hallgathassuk szavadat. Azt mondtad: Aki titeket hallgat engem hallgat, kérünk, hadd halgassunk Téged. Szólj hozzánk úgy, hogy tudjunk válaszolni. Áldd meg a napunkat, végezd el bennünk, amit szeretnél. Ámen.

A Bibliában ez a rész az egyetlen biztos értesítés arról, ami közvetlen a halál után történik. Sokan mondogatják: ez csak példázat, nem így van. Mi tudjuk, hogy Jézus nem mond olyat, ami nem úgy van. Jézus példázatai előtt mindig világosan elmondta: "Hasonlatos a mennyeknek országa..." Hasonlít, de nem így van. A Bibliának erre a részére azt mondja: volt egy gazdag ember. Ha azt mondja: volt, akkor biztos, hogy volt. Jézus szájában soha nem találtatott álnokság. Azért mondta el, mi van a halál után, hogy idejében gondoljunk rá. Két teljes életrajz, nemcsak az a pici rész amit a földön élünk, hanem az örök rész, amit azután élünk. Pillanatnyi könnyű szenvedésnek mondtuk az élet nehezeit, bajait, és utána jön az örökkévalóság.

Az Ige mondja: meghalt a koldus, és... Az "és" összeköt egy történéssel, annyit jelent, utána történt valami. A halál nem pont, hanem egy "és". Mindkét ember számára ott van az "és". Lázárnál: "és viteték", a gazdagnál: "és eltemetteték". Az "és" után egyiknél is, másiknál is más következik. Lázárnál még azt sem mondja az Ige, hogy temetése volt. A gazdagnál biztosan díszes temetés volt, sok koszorú, gyönyörű beszéd. A beszéd még hangzott fölötte, amikor ő már régen kinyitotta szemét a pokolban. A temetésen csak a ruhája, a teste van, amiből kiköltözött a lélek. Komoly kérdés: miközben ezt a földi sátorházat temetik, - hol van a halott?

A Biblia nem hagy bennünket bizonytalanságban, ezt látjuk most meg. Lázárról világosan elmondja: "vígasztaltatik". Milyen nagy dolog a vígasztalás. "Mint férfit akit anyja vígasztal, akként vigasztallak én." (Ézs 66,13). Lázár a hit világában van, és mérhetetlen békesség, szeretet, öröm a része. A gazdagról biztosan elmondták, milyen jó ember volt, mennyi mindent tett. Megdöbbentő közben arra gondolni, - hol van ő?

"Tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz." (Mt 7,13). Az ember nem veszi ezt komolyan. Rászületett a tágas útra, és vígan jár rajta. Szeretném kérdezni, - átmentél már a szoros kapun? "Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz." (Mt 7,14). Átmentél már halálból az életre? A szoros kapu mindig szoros. Azon nem lehet észrevétlenül átmenni. Mindenki a széles útra született. A kérdés az, volt-e olyan napja életednek, amikor tudtad, most átmentem.

Valaki azt kérdezte: lehet ezt tudni? Hogyne lehetne, nem olyan könnyű dolog ez. Keresztlányom azt mondta: olyan szoros ez a kapu, egy papírszalvéta sem fér el mellettem. Akkoriban gyüjtötték a papírszalvétát. Úgy érezte, egy darabot sem tud átvinni a szoros kapun.

A gazdag a széles úton ment, tágas kapun át és a veszedelembe jutott. Bármennyire próbálod ámítani magad: a keskeny úton járok, gyermekoromtól fogva olvasom az Igét, mindig templomba jártam, átmentem a szoros kapun, - ne csapd be magad. Lehet, a gazdag is vallásos ember volt, mégis ott találta magát. A valóság kiderül! Az Ige ezt a kérdést teszi most hangsúlyossá számodra: átléptél-e a szoros kapun? Higgy, és lépj!

A gazdag egy szabályos megtérést élt át. Imádkozik. Nem tudjuk, addig imádkozott-e? Most azt mondja: "Atyám Ábrahám: könyörülj rajtam!" Kegyelmet kér! Mondtad már ezt az Úrnak, könyörülj rajtam? Nem testi bajaidban, sorsod eseményei közben, hanem a lelked dolgában kértél már kegyelmet az Úrtól? Kegyelmet akkor kérek, amikor végem van. A gazdag imádkozik, és imájában kegyelmet kér. Megdöbbentő amit Ábrahám válaszol: "akik akarnának innét ti hozzátok általmenni nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek."

Látjátok, Judásnak is ez volt a bűne: mindent tudott, mindent értett, csak nem akart. Lehet, te is már mindent tudsz, látsz, értesz, csak nem akarsz. Itt azt mondja az Ige: ha akarnának sem tudnának. Minden megtörténik ennek az embernek az életében, bizonyságot tesz, ami a megtérésnek komoly tartozéka. Szívvel hiszünk az igazságban, szájjal pedig vallást teszünk az üdvösségre. Merj bizonyságot tenni! Aki nem mer bizonyságot tenni, annak soha nem lesz üdvbizonyossága, hiába tért meg, hitt, fogadta el Jézust.

A gazdag azt mondja, én már nem tudok, de küldd el Lázárt, tegyen bizonyságot helyettem az enyéimnek. A megtérés komoly feltétele a mentő szeretet a másik ember felé. A gazdag szeretne már valamit csinálni. Van öt testvérem. Komoly kérdése: mi lesz velük? Aki elfogadta Jézust, abban ég a bizonyságtevő és mentő szeretet, mindenkinek mondani, hogy a gyötrelem helyére ne jussanak.

Egy férj mondta hitrejutott feleségéről, hogy megbolondult, és egyre bolondabb lesz. A gazdag is egyre bolondabb lett. Benne volt már a mentő szeretet az övéi felé. Minden meg volt nála, ami egy igazi megtérést jellemez, csak egy hiányzott: nem hitből volt, hanem látásból. Ezért megtérése nem volt megtérés. Megtérni csak a hit világában lehet, amikor még nem látunk. Amikor már látunk, akkor mindenki megtérne.

A kérdés az, megtérsz-e, amikor még nem látsz, amikor úgy néz ki, hogy bolondság, amikor még a világ üvölti, hogy nincs is ilyen. Hinni csak ekkor lehet. Az üdvösségnek ez a döntő mondata: Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Nekünk a hitről rossz fogalmaink vannak. Sokan mondták, mindig hittem, hogy van Isten, és van Jézus. A Biblia azt mondja: A hit, ha cselekedetei nincsenek, halott hit. Nem hit, ha nem aszerint cselekszel. Ha valaki bekiabálna ide, hogy tűz van, aki elhiszi, nem fog itt tovább ülni, hanem kirohan, ahogy a lába bírja. Aki nyugodtan marad tovább a helyén, az nem hitte el.

Egy kötéltáncos a Niagara fölött áthúzta kötelét, és ott csinálta a mutatványait. A nép ott állt és tapsolt. Fogott egy taligát, megkérdezte: hiszitek-e, hogy át tudom tolni? Hitték. Aztán beletett egy zsák krumplit, - elhiszitek-e, hogy oda-vissza tudom tolni? A nép kiabálta: elhisszük. Végül megkérdezte: ha egy embert ültetnék bele elhiszitek-e hogy azt is át tudnám tolni? Azt is hitték. És ki az aki beleül?! - Arra senki nem vállalkozott.

Ha nem bíztad magad életveszélyesen az Úrra, akkor ne mesélj a hitedről. Csak az hisz, aki a legnagyobb veszedelem közepette, a legnehezebb helyzetekben is rábízza magát. A megtérésnek, az Úrral való kapcsolatnak ez az alapja: "Higgy az Úr Jézus Krisztusban!" Higgy abban, hogy Jézus Úr, hogy mindent megtehet, hogy neki semmi sem lehetetlen, és hogy szavának engedelmeskedni lehet minden körülmények között. A gazdag már nem tudta megtenni, mert már látásban volt.

Megdöbbentő a Bibliában az a rész, amikor az Úr elválasztja a juhokat a kecskéktől; egyetlen kecske nem mondja: bocsánat tévedés, én juh vagyok. Egész életemben hittem, miért kell nekem a másik oldalon lenni? Miért nem mondja? Mert már látja önmagát, látja hogy nem olyan mint a többi, hogy nem tartozik oda.

A másik, ami mindig megdöbbentett, az az ember, akinek nem volt mennyegzői ruhája, és engedi magát összekötni, kidobni oda, ahol sírás és fogcsikorgatás van. Egy szóval nem mondja: Uram hiszek, csendeshéten is voltam, imádkoztam is. Miért nem mondja? Mert ott már látja a maga ruháját. Az Ige csak annyit mond: az pedig hallgatott. Nem beszél vissza, már mindent lát. Ha eljön az utolsó perced, a halál, egy pillanat alatt látásban vagy, és minden késő lesz.

A tíz szűz példázatában is olyan megrázó volt nekem, hogy tulajdonképpen minden idő kérdése. A bolondok is mentek, vettek olajat, később ők is mondták: Uram nyisd meg nékünk az ajtót! Egy evangélizációs estének ez volt a címe: "Később késő!" Minden idő kérdése. Ma, ha az Ô szavát halljátok, - most van a kegyelmi idő, most van az üdvösség napja, később már késő.

A gazdagnak is késő, hiába kér már kegyelmet. Hiába szeretne bizonyságot tenni, vagy tétetni. Jézus nevére egyszer minden térd meghajlik, csak éppen a legborzalmasabb körülmények között recsegve-ropogva. Egyszer a szád is Úrnak vallja Krisztust, - csak éppen későn. Mindennek rendelt ideje van. Ha az Úr szerint megtérésednek most van az ideje, el ne mulaszd, mert később már nem lehet.

A megtérés lényege a hit. Mi a hit? A hit egy érzékszerv, amivel a láthatatlan dolgot fogom. Ahogy a szem is érzékszerv, amivel a színek, formák világát látom. Ha nem látok, ha ez az érzékszervem nincs, nincsenek színek, formák, az egész látható világból ki vagyok zárva. A fül a hangok világát fogja. Aki süket, annak számára ez nincs. Nem hallja a zenét, mert ez az érzékszerve hiányzik. Akinek az ízlelése szünt meg, annak számára nincs íz. Az idős emberek számára sorban minden felmondja a szolgálatot.

Amikor Isten azt mondta az embernek: meghalsz, annyit jelentett, Isten világa számára nem lesz érzékszerved tovább. A hit az, ami megtarthat. Úgy járunk itt ebben a világban, hogy nem tudunk hinni. Gyönyörködünk szép előadásokban, sok minden tetszik, csak éppen nem látunk, nem hallunk igazán. Enélkül születtünk, ezért nem értjük, mi az, hogy üdvösség, kicsoda Jézus?

Amikor az első ember elkövette a bűnt, megszünt az az érzékszerve, amellyel fogta Isten dolgait. Istennek újjá kell teremtenie hitedet. A vak embertől, Jézus megkérdezte: mit akarsz, hogy cselekedjem veled? Uram, hogy lássak! Jó volna azt mondani: Uram, hogy higgyek! Add vissza nekem az elvesztett érzékszervemet, hadd lássalak Téged, nem szememmel, hanem hitemmel. Hadd halljam szavadat, hadd legyen valóság számomra az Isten világa.

A megtérés másik kifejezése: hitre jutni. Megértetted, hogy ez kellene neked? Szeretem, amikor az Isten teremtő Igéje megszólal és azt mondja a tanítványoknak: Legyen hitetek Istenben! Mindig örülök ennek a szónak: "legyen", mert ez teremtő szó. Bár kimondaná most Isten fölötted: legyen hited Istenben. Minden az Ô teremtő szava által van. A hit hallásból van, azért mondtam, itt megépülhet, megszülethet a hited. A hit első formája a vágy. Ez már a hit embriója, ebből lesz a hit. Nagy ajándék, ha már valakiben felébredt a vágy. Boldogok akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek. Van-e már benned olyan vágy, amit semmi nem elégít ki? Úgy vagy-e már, hogy mindenen keresztül hallani akarod az Úr szavát? Amikor ez a vágy találkozik Istennel, akkor lesz belőle hit. Isten azért hozott ide, hogy ez a benned levő vágy most találkozzon az Úrral, és odavigyen téged a kereszthez, a bűnbocsánathoz, az újélethez. Minden emberi szív Jézust keresi. Most megtalálhatod, még a hit időszakában élünk, nem jött még el a látás ideje.

Hadd kérjelek teljes szívemből, hogy engedj most. Minden ellenállást dobj félre, ébredjen fel benned, hogy hátha minden igaz, hátha van üdvösség? Hátha van boldogság, hátha van igazán megoldás.

A Biblia így mondja: hogyne adna Vele együtt mindent mi nékünk. Jézussal együtt! Még családi békét is, hisz lehet hogy otthon minden keresztbe áll. Istennek nem sok ajándéka van, csak egyetlen: JÉZUS. "Az Istennek pedig legyen hála az Ô kimondhatatlan ajándékáért." (2Kor 9,15). Vissza ne utasítsd! Meg ne vesd az Isten ajándékát, mert akkor Ô is megvet téged.

Imádkozzunk! Uram! Soha nem tudjuk felfogni, hogy mit jelenthetett és mibe kerülhetett Neked odaadni az Egyszülöttet és benne önmagadat, iszonyú szenvedésekre. Kérünk, segíts, hogy meg ne vessünk Téged. Hiszen ha megvetjük az ajándékod, Vele az örömöt, boldogságot, az életet vetjük meg. Úr Jézus segíts ma jól dönteni. Ámen.

Trausch Liza
igehirdetések
Link

 
 
0 komment , kategória:  - Trausch Liza  
Ki van fizetve
  2014-07-29 01:04:06, kedd
 
 

A Sátán még mindig kísértgetett.
Nemrég hozott egy jegyzéket,
Amelybe bűneim sorba
Egyenként le voltak írva.

Elém tett, és rám vigyorgott.
Jaj, Istenem! Mi minden volt ott!
Minden bűnöm, vétkem felírva...
Ó, mi lesz velem? - kérdeztem sírva.

Hát mi lenne? - mondá ő nevetve -
Nem jutsz az örök életre!
Az üdvösségből ki vagy zárva...
S én zokogtam, mint egy árva.

Ekkor valaki hozzám lépett
És keresztülhúzta a jegyzéket.
A keze át volt szegezve.
És aláírta: KI VAN FIZETVE!

 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Megbocsátás  
Az Isteni Irgalmasság litániája
  2014-07-29 00:58:21, kedd
 
 


Link

Fausztina nővér naplójának kifejezéseiből a lelkiatya összeállította az Isteni Irgalom litániáját, amelyet magánimaként bárki használhat, mert sok nyelven megjelent már egyházi jóváhagyással.

Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!


Mennybéli Atya Isten,
Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiú Isten,
Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen,
Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten,
Irgalmazz nekünk!


Isteni Irgalom, a Teremtő fenséges tulajdonsága,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a Megváltó legnagyobb tökéletessége,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a Megszentelő végtelen szeretete,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a Szentháromság felfoghatatlan titka,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a Magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremésében,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki a semmiből hívsz létre minket,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki átöleled a világegyetemet,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki felemelsz minket a bűn nyomorúságából,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megigazulttá teszel minket a Megtestesült Igében,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki kitörsz Jézus Szentséges Szívéből,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az Irgalom Anyját adtad nekünk,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes Egyház megalapításában,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, akit a szentségek elrendelése magában foglal,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és bűnbánat szentségében,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, akit ajándékul kaptunk az Oltáriszentségben és az egyházi rend szentségében,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki beteljesülsz a szentéletűek tökéletesítésében,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, az aggódó szívek vigasza,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megelőzöl minket kegyelmekkel,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a haldoklók békéje,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, minden szentnek koronája,
Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása,
Bízunk benned!


Isten Báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
Kegyelmez nekünk!
Isten Báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szentmisében.
Hallgass meg minket!
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
Irgalmazz nekünk!


Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!


P. Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
H. Mindörökké énekelem majd az Úr irgalmát.

Könyörögjünk!
Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvét-kincsei kimerít hetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te Szent Akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Urunk Jézus Krisztus, az Irgalom Királya által, aki veled és a Szentlélekkel együtt mindörökké irgalmas. Amen.

Forrás: Link

 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
     1/13 oldal   Bejegyzések száma: 129 
2014.06 2014. Július 2014.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 129 db bejegyzés
e év: 1247 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2
  • e Hét: 820
  • e Hónap: 3571
  • e Év: 3571
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.