Belépés
ronix.blog.xfree.hu
"Ha élni akarsz, két karod legyen a híd, és szavad olyan, ami épít - de kell, hogy példa is légy hordozva mások terhét. Csapóné Ágoston Veronika
2008.06.27
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/60 oldal   Bejegyzések száma: 591 
Idézet
  2014-09-30 22:16:29, kedd
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
167 éve született gróf Hugonnai Vilma első magyar orvosnő
  2014-09-30 22:06:01, kedd
 
  167 éve született Szentgyörgyi gróf Hugonnai Vilma (Nagytétény, 1847. szeptember 30. - Budapest, 1922. március 25.) az első magyar orvosnő.

Helyenként ,,Hugonnay" alakban írják a nevét, ő maga mindig a ,,Hugonnai" alakot használta.

Grófi család ötödik gyermekeként született. Alapismereteit otthon, majd a pesti Prebstel Mária leánynevelő intézet bentlakásos tanulójaként szerezte. Akkoriban erről a szintről nem léphetett tovább egy nő sem Magyarországon. Alig 18 évesen férjhez ment Szilassy György földbirtokoshoz. Ebből a házasságból egy gyermeke született. Férje nem érdeklődött a szellemi dolgok iránt (mellette soha nem érezte magát jól, sokszor hagyta György őt magára), az ifjú Vilmának elsősorban a természettudományok kötötték le figyelmét.

1869-ben értesült arról, hogy a zürichi egyetemre nők is beiratkozhatnak, viszont ehhez férje beleegyezése is kellett. Ezt megkapta, de anyagi támogatást nem kapott, ezért nagyon nehéz körülmények között élt. 1872-től lett a zürichi egyetem hallgatója, 1879. február 3-án védte meg disszertációját és orvossá avatták. Az egyetem sebészeti klinikáján dolgozott, majd egy alapítványi kórházban töltött egy évet.

1880 februárjában tért haza. Diplomájának elismertetése rendkívüli akadályokba ütközött: 1881. március 31-én letette a hazai egyetemi tanulmányokhoz feltétlenül szükséges érettségi vizsgát. 1882 májusában kérte orvosi oklevelének elismertetését. Kérelmét a pesti orvostanári kar támogatta, de Trefort Ágoston vallás- és közoktatási miniszter - az érvényes törvényekre hivatkozva - elutasította a nosztrifikálást.

Ekkor letette a szülésznői vizsgát, és szülésznőként működött. Szilassyval kötött házassága végleg felbomlott, és betegek sokaságát kezelte, hogy ebből tartsa fenn családját. Ebben az időben írta ,,A nők munkaköre" című tanulmányát. A nők számára is kedvező iskolareform mellett foglalt állást. Minden olyan szervezkedésben részt vett, amely a nők egyenjogúsítását tűzte ki céljául.


A nő mint háziorvos
1887-ben ismét férjhez ment Wartha Vincéhez, aki jeles vegyész, műegyetemi tanár volt. 1888-ban Vilma nevű leányuk született. Férje kérésére felhagyott szülésznői gyakorlatával, és elméleti kérdésekkel foglalkozott. Ezekben az években sem adta fel orvosi oklevelének elismertetését, ami ekkorra már az egész női társadalom problémájaként jelentkezett.

1895-ben királyi rendelet tette lehetővé, hogy Magyarországon is egyetemi tanulmányokat folytathassanak nők is. 1896. február 10-én újból kérte az uralkodótól zürichi oklevelének elismertetését, ami 1897. május 14-én történt meg, amikor is Budapesten orvosdoktorrá avatták. Ezután már hivatalosan is végezhetett magángyakorlatot, elsősorban női és szegény betegekkel foglalkozott.

Hugonnai Vilma 1899 április-májusában sajtópolémiát vívott Pap Samu országgyűlési képviselővel: az utóbbi élesen kritizálta a nők jelenlétét a szellemi pályán. Ezt cáfolta meg írásában Hugonnai Vilma, sőt ösztönzője lett annak, hogy megírja ,,A nőmozgalom Magyarországon" című tanulmányát. Ebben nemcsak ellenérveket hoz fel a nőmozgalom ellenfeleivel szemben, hanem pontosan megjelöli a nők szerepét például a betegápolás és az egészségügy területén. Ezért vállalja 1907-ben Fischer-Dückelmann ,,A nő mint háziorvos" című könyvének magyarul való megjelentetését. Sőt ezzel és más munkáival is bizonyította: az egészségügyi felvilágosítás elkötelezett híve.

Tudományos érdeklődése a gyermeknevelésre, a nők és gyermekek egészségvédelmére, a nők ipari foglalkoztatásának kérdéseire, a nők képzésére összpontosult. Lelkes kezdeményezője volt a leánygimnáziumok szervezésének, a nők szellemi képzésének. Az Országos Nőképző Egyesületben hat évig tanította a betegápolást, a gyermekgondozást, a gyermekvédelmet, a ragályos betegségek ismereteit. A sajtóban 1907 januárjában Kmetty Károly egyetemi tanárral folytatott vitát a nők jogegyenlőségéről.

67 éves korában 1914 augusztusában elvégezte a katonaorvosi tanfolyamot, 1915 augusztusában hadiékítményekkel díszített érdemjelet kapott. Az első világháború ugyanis felvetette a nők tevékenységének a szükségességét is. 14 vidéki városban szervezett - női orvosi és betegápolói erővel - betegmegfigyelő állomást. Felhívása, szervező munkája követőkre talált, amit bizonyít annak a sok száz vöröskeresztes nővérnek és 84 orvosnőnek a szolgálata, akik Hugonnai Vilma oklevelének nosztrifikálása után nyertek diplomát magyar egyetemen.

Életéről Kertész Erzsébet írt regényes életrajzot Vilma doktorasszony. Az első magyar orvosnő életregénye címmel (Bp., 1965).
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
155 éve született Benedek Elek "a nagy mesemondó".
  2014-09-30 21:57:23, kedd
 
  155 éve született Benedek Elek (Kisbacon, 1859. szeptember 30. - Kisbacon, 1929. augusztus 17.) magyar újságíró, író, országgyűlési képviselő, "a nagy mesemondó".

Bölcsésztanulmányait Székelyudvarhelyen, majd Budapesten végezte. Diákkorában néprajzi gyűjtőútra ment Sebesi Jóbbal. Újságíró lett, a Budapesti Hírlap és más lapok munkatársaként. 1887-ben a nagyajtai kerület országgyűlési képviselővé választotta, 1892-ig töltötte be ezt a tisztséget. Egy ideig Szabadelvű párti, majd a Nemzeti Párthoz csatlakozott. Képviselőházi beszédeiben az ifjúsági irodalommal, a népköltészet és a népnyelv, valamint a közoktatás kérdéseivel foglalkozott. Napilapokat és folyóiratokat szerkesztett: Magyarság (1901-02); Magyar Világ (1902-03); Magyar Kritika (1897-99); Nemzeti Iskola (1890-1905); Néptanítók Lapja (1907-09). Emellett számos lapban publikált álnéven, ezekből ad közre válogatást a kétkötetes Az ismeretlen Benedek Elek c. munka.

1889-ben részt vállalt a Pósa Lajos által indított első irodalmi értékű, hazafias szellemű gyermeklap, Az Én Újságom szerkesztésében, Sebők Zsigmonddal együtt szerkesztője volt a Jó Pajtás gyermeklapnak. 1890-ben belépett a Demokratia nevű szabadkőműves páholyba.[1] Ifjúsági könyvsorozatot szerkesztett: Kís Könyvtár, amelynek folytatása B. E. kis könyvtára címmel jelent meg. 1900-ban a Kisfaludy Társaságnak is tagjává vált. Az ifjúság számára készült mese-átdolgozásai (Ezüst Mesekönyv; Arany Mesekönyv) főként az Az Ezeregyéjszaka meséi és a Grimm fivérek meséinek átiratai: tucatnyi új kiadásaival, újabb átdolgozásaival évtizedeken át a legfőbb és legjobb magyar mesekönyvek voltak. Verseket, színdarabokat, leányregényeket, történelmi és irodalomtörténeti műveket is írt.

1921-ben hazatért a trianoni békeszerződés által Romániához csatolt Kisbaconba, ott élt haláláig, ahol példaképe, szervezője volt a szárnyait bontogató romániai magyar kalákásoknak és a Cimbora című ifjúsági lapot szerkesztette. Mint meseíró, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtője. Ifjúsági írásaival, szerkesztői működésével az élen járó pedagógusok között foglal helyet.

Születésének 150. évfordulóján, 2009-ben több rendezvénnyel, kiállítással, konferenciával is emlékeztek sokoldalú munkásságára.

Írói végrendeletének utolsó három szava:

" ... fő, hogy dolgozzanak. "


Születésének 150. évfordulójára kiadott bélyegkisív 2009-ből.[3] Tervező: Szalma Edit
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
DANIEL DEFOE (1660-1731) angol író, újságíró.
  2014-09-30 17:31:48, kedd
 
  Daniel Defoe (eredeti neve: Daniel Foe) (1659-61 között - 1731. április 24.) angol író, újságíró. Az angol felvilágosodás egyik nagy alakja. Az első angol regényíró. Több mint 500 könyvet írt. Legismertebb művei a Robinson Crusoe (1719) és a Moll Flanders (1722).

Ezt a Defoe nevű írót nem is hívták Defoe-nak. Igazi neve Daniel Foe volt, egy londoni iparosember - gyertyamártó - fia, aki idővel a politikai élet terére lépett, és nem találta ehhez eléggé előkelőnek az apáktól örökölt nevet, megtoldotta a De szócskával, amelytől nemesi hangzást kapott. Úgy vélte, ez a jó hangzás előnyös bármelyik politikai pártban. Márpedig közéleti szereplésének évtizedeiben könnyedén változtatott pártot, és mindegyik párt szívesen fogadta, mert könnyed tollal és okos szellemességgel tudta bizonygatni bárkinek az igazságát. És mégsem mondható lelkiismeretlen politikai kalandornak, mert minden oldalról az emberséget, a méltányosságot, a szegények igazságát kereste. Valamelyest azonban mégis kalandor volt, mert igazságaihoz szinte hajszolta a veszedelmeket, játszott a tűzzel, egymásnak ellentmondó közéleti szerepeket vállalt, és egyáltalán nem törődött azzal, hogy kinek mi a véleménye róla. S ha olykor már mindenkinek rossz véleménye volt felőle, akkor leült, írt egy hatásos regényt, és meghódította az olvasókat.

Akkoriban született, amikor véget ért az angol nép nagy forradalma, a győztes polgárság kibékült a királyokkal, és éppen formálta azt a sajátos Angliát, amelyben sehol másutt nem látott egységbe szövődött az okos kapitalizmus és a lordok hagyománya. Éppen azokban az évtizedekben élt, amikor ez a folyamat lejátszódott. És újságíróként ennek a királyi-polgári Angliának előkészítői közé tartozott.

Gyermekkorának két nagy élménye a nagy londoni pestis és a nagy londoni tűzvész. Az újjáépülő és újra benépesülő nagyváros szemtanúja. De nemcsak szemtanú, hanem saját élményeiben is éli az uralomra törő polgár életét. Kereskedőnek indul, így kívánja a szülői otthon. Anglia a reneszánsz évszázadoktól fogva ismeri a kalandor-kereskedő ember típusát. A fiatal Defoe vesz, elad, utazik, hajózik, bejárja Spanyolországot, Olaszországot, Franciaországot, Németországot. Hol sok pénze van, hol ráfizet, de egyre gazdagabb lesz tapasztalatokban.
Közben pedig ott van a puritán vallási örökség. Korábban még az is megfordult a fejében, hogy pap legyen. Nem is hitbuzgalma hiányzott ehhez, hanem a kitartása: nem volt kedve tanulni. Rendkívüli méretű, tapasztalatból szerzett ismereteihez képest igen kevés volt az iskolában szerzett műveltsége. Ezt idővel gyakran a szemére is hányták. Amikor már népszerű újságíró és kedvelt író, az irodalmi körökben feltűnően műveletlennek tartják. De kalandokra való vérmérséklete sem lett volna alkalmas arra, hogy egy protestáns templom tiszteletre méltó prédikátora legyen. Annál alkalmasabb volt a politikai cselszövésekhez.

Defoe érdekelt volt a hazai és a külpolitikában. Első politikai pamfletje 1683-ban jelent meg. III. Vilmos angol király támogatója volt. Ebben az időszakban talán egyik legnagyobb eredménye a Review című kiadvány rendszeres megjelentetése volt. Ezt a szókimondó újságot gyakorlatilag egyedül szerkesztette 1704 és 1713 között. Az újság eleinte hetente, majd 1705-től három hetente jelent meg. Defoe még akkor is megjelentette, amikor politikai ellenfelei 1713-ban börtönbe záratták.

Defoe nem csak politikai, hanem vallási, erkölcsi, viselkedésbeli témákkal is foglalkozott. Tevékenysége kétségkívül jelentős hatással volt Richard Steele és Joseph Addison folyóirataira, a The Tatlerre és a The Spectatorre.

1714-ben (talán betegsége hatására) megírta egyik legnépszerűbb munkáját, a The Family Instructor, ami 1715-ben jelent meg.

Eddigi munkái talán nem biztosítottak volna számára irodalmi halhatatlanságot, de 1719-ben a prózaírás felé fordult, és elkészítette Robinson Crusoe című munkáját, ami részben utazók és olyan száműzöttek visszaemlékezésein alapult, mint Alexander Selkirk. Defoe ezzel olyan hőst és helyzeteket teremtett, amivel sok olvasója azonosulni tudott.

1722-ben, a Moll Flanders, A Journal of the Plague Year és a Colonel Jack című munkáiban Defoe a sorsukkal küzdő férfiakat és nőket ír le, akik különleges körülmények közé kerülnek. Ugyanakkor ők közönséges emberek, akik életéről Defoe egyes szám első személyben beszél, így az olvasó megismeri gondolataikat és motivációikat. Stílusa tárgyilagos és élénk, részletes.

Majdnem 60 éves volt (1720), amikor elkezdett regényeket írni. Eleinte főleg vallási, politikai, vita- és gúnyiratokat adott ki, ő alapította az első angol irodalmi folyóiratot. Legismertebb regénye, amelyet az első angol regényként tartanak számon, a Robinson Crusoe, 1719. április 25-én jelent meg. Ezt követte a Moll Flanders örömei és viszontagságai (1722).

1724-ben publikálta utolsó nagy munkáját, a Roxana című regényt. Hanyatló egészsége ellenére aktívan írt. 1724-26 között három kötetben jelentette meg ábrákkal illusztrált dokumentarista munkáját, a Tour Through the Whole Island of Great Britain-t (,,túrák Nagy-Britannia területén"). Ez nagy részben saját tapasztalatain alapult, amiket utazásai során szerzett Skócia területén 1707-ben.

Robinson Crusoe csaknem három évszázad óta izgatja az olvasók millióinak képzeletét a világ minden táján. Kevesen tudják, hogy a rendkívüli kalandor alakját írója hús-vér emberről mintázta.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
59 éve ment el 24 évesen James Dean színész
  2014-09-30 17:19:24, kedd
 
  59 éve ment el 24 évesen James Byron Dean (Marion, Indiana, 1931. február 8. - Cholame, Kalifornia, 1955. szeptember 30. ) amerikai színész.

James Dean karrierjét reklámfilmekben (Coca-Cola), és kereskedelmi televízióban kezdte statisztaként. (Beat the Clock).

Ezek után mentora és barátja James Whitmore tanácsára elköltözött New Yorkba, ahol filmekben és színpadon lépett fel (Kraft Television Theater, Studio One, Lux Video Theatre, Robert Montgomery Presents, Danger, General Electric Theater), valamint buszsofőrként dolgozott. Több sikertelen kísérlet után a híres Actors Studio növendéke lett, filmekben és Broadway-darabokban játszott. Hollywoodban szerepelt néhány filmkockán olyan felejthető filmekben, mint a Sailor Beware, de az 1955-ös év igazi áttörést hozott számára: megkapta Cal Trask szerepét az Édentől Keletre című filmben, amelyet Elia Kazan rendezett. Érdekessége a film bemutatásának: Marlene Dietrich volt a jegykezelő, aki akkor igazi világsztárnak számított.

A film sikere révén vásárolt magának egy Porsche 550 Spyder versenykocsit, hogy hódolhasson másik szenvedélyének, az autóversenyzésnek.

Rövid szünet után megkapta a Haragban a világgal, Nicholas Ray művének szerepét; partnere Natalie Wood volt, majd utána egy másik filmet kezdett el forgatni: az Óriás című George Stevens műben olyan akkori és későbbi világsztárokkal, mint Elizabeth Taylor, Rock Hudson, Dennis Hopper (ekkor még csak kezdő színészként) szerepelt. (A filmet 10 kategóriában jelölték Oscar-díjra, végül csak a rendező kapott Oscar-díjat.)

"Gyorsan élni, fiatalon meghalni, szép halottnak lenni" - ez volt James Dean egyik kedvenc mondása, mintha csak megsejtette volna, hogy az ő élete éppen így alakul. Mindössze huszonnégy éves volt, amikor 1955. szeptemberében halálos autóbalesetet szenvedett Kaliforniában.

Az 50-es évek híres amerikai "lázadója", odavolt a gyors sportkocsikért-és ez lett a veszte. Még ma is élne, ha nem ragadja el a sebesség mámora, ott a Los Angelesi autópályán.

Ígéretes tehetség volt, az akkori idők egyik ikonja.
A "Haragban a világgal" c. filmben, Natalie Woddal /1955./
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
45 éve hunyt el Bán Frigyes Kossuth-díjas magyar filmrendező
  2014-09-30 17:09:57, kedd
 
  45 éve hunyt el Bán Frigyes (Kassa, 1902. június 19. - Budapest, 1969. szeptember 30.) Kossuth-díjas magyar filmrendező.

Katonai iskolát végzett, katona azonban nem lett belőle. Az 1920-as években a filmezés mellett döntött. A budapesti Filmgyárba került, ahol asszisztensként kezdett dolgozni. Az 1930-as években vágóként, forgatókönyvíróként dolgozott, de kisebb színészi szerepeket is játszott. Első önálló filmjét 1939-ben készítette el Mátyás rendet csinál címmel. 1948-ban rendezte a Talpalatnyi föld című filmjét, amely nemzetközi sikert aratott. Az 1953-ban forgatott Semmelweis című filmjéért életrajzi díjat kapott Karlovy Vary-ban. 1967-ben kezdte el forgatni a Bolondos vakáció című filmet, ezt azonban befejezni már nem tudta.

Hitchcock hagyományt teremtett abból, hogy minden filmjében megjelenjen néhány másodpercre. Bán Frigyes egy egész jelenetet ajándékozott önmagának. Igaz, csak egyetlen rendezésében tette ezt az engedményt.
A Napfény a jégen jégrevüs bohóságában állt a felvevőgép mögül a felvevőgép elé, mint elegáns egyetemi tanár. Hatvanadik évében is jóvágású, figyelmes és lovagias férfit formázott, olyasvalakit, amilyen a magánéletben lehetett.
Vérbeli, régi vágású úr volt, akit mutogatni lehetett 1961-ben - lám, ilyen alakok is járnak-kelnek a konszolidálódó szocializmus korában.

Bán Frigyes neve jegyzi az államosított magyar filmgyártás első, és a magyar hangosfilm történetének harmadik nemzetközi sikert aratott filmjét, a Talpalatnyi földet (1948). Az őszinte, eredeti hangú alkotás Szabó Pál Lakodalom-Keresztelő-Bölcső című regényéből készült. Az 1953-ban forgatott Semmelweis a Karlovy Vary-i filmfesztiválon a legjobb életrajzi film díját kapta.

Népszerű, nagy sikert aratott filmjei között volt kosztümös történet (Rákóczi hadnagya, 1953; A császár parancsára, 1957), társadalmi dráma (Csigalépcső, 1957), vígjáték (Felmegyek a miniszterhez, 1961). Ez utóbbi, az utolsó egyéni gazdálkodó tragikomikus kalandja az erőszakos szövetkezetesítéssel Páger Antal számára jelentett hálás feladatot.

Bán kedvelte a regényadaptációkat is: filmre vitte Móricz Zsigmond Úri muri (1949), Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője (1958) és Jókai Mór Szegény gazdagok című regényét. Kiváló érzéke volt a szatíra iránt: 1966-ban a Büdösvíz egy gyógyvízforrás felbukkanása ürügyén a vidéki bürokráciát és ügyeskedést figurázza ki.
1967-ben a Bolondos vakációt forgatta magyar-román koprodukcióban, befejezni azonban egy végzetes autóbaleset miatt nem tudta, így rendezőként Makk Károly jegyzi a filmet. A baleset után egészsége már nem jött helyre, Budapesten halt meg 1969. szeptember 30-án.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
50 éves Monica Anna Maria Bellucci olasz színésznő, modell
  2014-09-30 16:59:57, kedd
 
  50 éves Monica Anna Maria Bellucci (Cittá di Castello, Umbria, Olaszország, 1964. szeptember 30.) olasz színésznő, modell.

1989-ben Monica Párizsban és New Yorkban is híres lett. A Dolce & Gabbana és a francia Elle Magazin címlapjain szerepelt.
1990-ben a televízióban mutatkozott be a Vita con I figli című filmben, majd a Brigantikban). 1991-ben a La Riffa című filmben Francesca szerepét játszotta, majd Drakula gróf feleségét alakította az 1992-es Drakula című filmben. Olyan sikeres lett, hogy ezután már válogathatott a filmszerepekben. 1996-ban César-díjat nyert a Szerelmi fészekben nyújtott alakításáért. Ennek köszönhetően megerősítette színésznői karrierjét. Ezt követően több olasz és francia filmben is feltűnt. Az Ostinato destino (The Heroes) című filmben ő alakította I Miticit 1994-ben, később 1995-ben játszott a Palla di neve című filmben.

A nemzetközi áttörést a 2000-ben bemutatott Maléna hozta meg számára. Az Oscar-díjas Giuseppe Tornatore által rendezett drámában egy álmos szicíliai kisváros mindennapjait ismerhetjük meg. Maléna a kisváros szépe. Nemrég költözött ide, a férje a fronton van, és amikor csak végigmegy az utcán, férfiak vágyakozó tekintete és feleségek irigy pletykái kísérik minden lépését. Ám ahogy az évek telnek, Malénának szembesülnie kell a könyörtelen valósággal. A film hatalmas siker lett és többek között jelölték Oscar-díjra, a legjobb operatőr és a legjobb eredeti filmzene kategóriában.

2001-ben A farkasok szövetsége című filmben, 2002-ben a Visszafordíthatatlan című thrillerben szerepelt férje, Vincent Cassel oldalán. 2003-ban a Mátrix - Újratöltve és a Mátrix - Forradalmak filmekben Persephone szerepében tűnt fel.
Ezeket több mérsékeltebb sikerű film követte, mint a Nap könnyei Bruce Willis oldalán, vagy a Kémek között.

2004-ben Mel Gibson őt kérte fel nagyszabású filmje, A passió egyik főszerepére. A Jézus Krisztus utolsó óráit feldolgozó filmben Mária Magdolna szerepét játszotta. A film bevételi rekordot döntött: nemzetközi összesítésben 611.400.000 USD; az USA-ban 370.782.930, Olaszországban (ahol forgatták) kb. 19.939.336 € volt és 2004 húsvétján világszerte ez volt a legnézettebb film és több díjat nyert.
A passió sikere után egy kaland-fantasy filmben a Grimmben szerepelt Matt Damon oldalán. 2007-ben tért vissza Amerikába, Clive Owen partnereként szerepelt a Golyózápor című akciófilmben. Ezután egy időre felhagyott a filmezéssel, mert családalapításra készült.
2009-ben tért vissza a vászonra a Pippa Lee négy élete című filmben. 2010-ben ismét gyermekáldás elé nézett és csupán egy filmben tűnt fel, a Nicolas Cage főszereplésével készült A varázslótanonc című fantasy-filmben.
Monica Bellucci és férje, a francia színész Vincent Cassel
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Sík Sándor: EMBERNEK LENNI
  2014-09-30 16:51:20, kedd
 
 
Sík Sándor:

Embernek lenni

Bosszúsan, mint a bibliában
A morgó Isten-embere,
Húzódom e bokor tövébe,
És keserű daccal tele.
És fájdalommal, hisz a lelkem
Még most is érettük remeg:
Én jót akartam, én jót akartam,
Miért hogy mégsem értenek!

Szellőcske surran át. Fölöttem
Az orgonafa lombjai
Bizalmasan egymáshoz bújva
Kezdenek összezsongani.
Úgy együtt vannak! Lomb a lombot
Olyan meghitten fogja át.
Lehet-e, hogy levél ne értse
A szomszédos levél szavát?

Por az úton. A legelőről
Megtérőben a birkanyáj:
Összetorló gyapjas fejekből
Kondorodó tengerdagály.
A szél egyhangú bégetésnek
Foszlányait hozza felém.
Ha báránynak születtem volna,
Bizony hogy én is érteném!

A ház előtt a gyér homokban
Sikongatnak a gyerekek,
Kavicskáznak és hempergőznek,
Hányják a cigánykereket.
Kettőn közülük csipkegallér,
Mezítláboska két gyerek,
De egy almának négy gerezdje
Nem lehet náluk ikerebb.

Olyan irígyen nézem őket:
Hogy értik egymást mindezek!
Ó én is, én is, minden embert,
Csak engem ők nem értenek.
Az egyiknek csak a tanár úr,
A másiknak író vagyok,
Ez csak a férfit érzi bennem,
A negyedik csak a papot.

Durva szemünk hát csak a felszínt,
A tarka köntöst látja meg?
Az emberösztön meg nem érzi
Azt ami ember, ami egy?
A buta bari bölcsebb nálunk,
És emberebb a kisgyerek.
Embernek lenni emberek közt
Mi nem tudunk csak, emberek?

forrás: Irodalmi Kávéház
 
 
0 komment , kategória:  V-Sík Sándor versek  
Ma 97 éves Jurij Petrovics Ljubimov orosz színész, rendező
  2014-09-30 16:47:53, kedd
 
  Ma 97 éves Jurij Petrovics Ljubimov (Jaroszlavl, 1917. szeptember 30.) orosz színész, rendező; a világhírű Taganka Színház alapító-igazgatója, egyetemi tanár.

A színház foglalkoztatta gyermekkorától kezdve. Részt vett a téli háborúban. 1941-től 1945-ig az NKVD Ének- és Táncegyüttesével lépett fel a fronton. Profi színpadon először a Vahtangov Színház tagjaként volt 1946-1960 között. Itt 1947-től már rendezett is. Hamar megtalálták a filmrendezők is (Színes filmnovellák, Nappalok és éjszakák, Három találkozás, Jegor Bulicsov és a többiek). 1953-1963 között színészmesterséget tanított a Scsukin Színművészeti Főiskolán.
Taganka

1963-ban bemutatták Brecht Szecsuáni jóember című darabját. A premier feltűnő sikerének eredményeképpen jött létre a végzős osztállyal 1964-ben a Taganka. 1964-1983 között, valamint 1989-1993 között és 1997-2011 között a moszkvai Taganka Drámai Színház igazgató-főrendezője. A Taganka Színház 1976-ban vendégszerepelt Magyarországon, bemutatták a Hamletet, a Tíz nap, ami megrengette a világot című darabokat Vlagyimir Viszockijjal a főszerepekben.
Ljubimov beleszeretett a tolmácsába, Koncz Katalinba, akit rövidesen feleségül vett. Péter fiuk 1979-ben született.

1983-ban elhagyta Oroszországot, majd miután a The Times brit napilapnak adott interjúban bírálta a szovjet kultúrpolitikát 1984-ben, állampolgárságától megfosztották, ezt követően izraeli állampolgárságot kapott és Jeruzsálemben élt. 1987-ben hazatért, 1989-ben visszakapta állampolgárságát, 1997-ben hazatelepült. 1999 óta Ljubimov magyar állampolgár is egyben.

2011 nyarán a színészekkel kialakult ellentéte miatt otthagyta a Taganka színházat és más színházakban dolgozott tovább.
Többször rendezett Magyarországon, a Nemzeti Színházban.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Ha ti megmaradtok az én beszédemben...
  2014-09-30 14:49:49, kedd
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/60 oldal   Bejegyzések száma: 591 
2014.08 2014. Szeptember 2014.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 591 db bejegyzés
e év: 6141 db bejegyzés
Összes: 35458 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 401
  • e Hét: 401
  • e Hónap: 15303
  • e Év: 1079956
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.