Regisztráció  Belépés
szatucsek.blog.xfree.hu
Mond el egy vonalnak, mi az a gömb! Szatucsek Tibor
1901.01.01
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 34 
Cemitério dos Prazeres, Lisszabon
  2014-09-30 10:18:24, kedd
 
  "Már a neve is rendhagyó ennek az 1833-ban létesült sírkertnek: a Gyönyörök Temetője. A turisták közül sokan csak véletlenül találnak rá, miután elmennek a népszerű 28-as villamossal a végállomásig, de a különleges síremlékek mindenkit bevonzanak, ugyanis az utakat kis, házikószerű kripták szegélyezik, amelyek közül soknak ajtaja és ablaka is van, amiken keresztül látni a bent elhelyezett koporsókat. Emellett a panoráma is kitűnő, ugyanis a temető dombra épült, és így az Alcântara-völgy, a Tejo folyó és a Ponte 25 de Abril is látható a sírok közül."

[Borsa]
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Diktatúrák áldozatai 49.
  2014-09-29 13:30:57, hétfő
 
  Haditörvényszéki Ítélet.
II.
Gróf Vécsey Károly, pesti, magyarországi születésű, 42 éves, kath., nős, gyermektelen, előbb őrnagy a 2-ik Hannoveri huszárezredben, cs. kir. kamarás ; miután ugy a helyreállított bizonyítékok, mint saját beismerése alapján beigazoltatott, hogy a Magyarországon a királyi tekintély ellen kitört lázadáshoz előre megfontolt szándékkal csatlakozott ; mint égy hadosztály vezénylő tábornoka, azt a cs. k. csapatok ellen vezette ; a császár és királyhoz hű maradt aradi és temesvári várak ostromát vezette; s utóbbinak ostromzárlatát személyesen vezényelte egész f. évben történt felmentéséig, mi által az állam és magánépületekkel szemben szörnyű pusztításokat és károkat vitt véghez. Ennélfogva vádlott a f. év szeptember 21-én tartott haditörvényszék ítélete által felségárulásban találtatott bűnösnek; s a haditörvények 5-ik szakasza, egybekötve a katonai büntetőtörvénykönyv 61-ik czikkelyével, az 1848 október 3. és október 20. és nov. 6-iki császári manifesztum ; s az 1849 július r-jei proklamáczió
értelmében őrnagyi rangja, a kamarási méltóságának elvesztésére; minden ingó és ingatlan vagyonának elkobzására és kötél általi halálra Ítéltetik, mely Ítélet ő exczellencziája, Haynau táborszernagy, Magyar- és Erdélyországi főhadparancsnok ur jóváhagyása után az elitélten mai napon végre is hajtatott.
Az aradi haditörvényszék 1849 okt. 6.
[Vérrózsák]
 
 
0 komment , kategória:  Diktatúrák áldozatai  
utazás az idők szárnyán tovább...
  2014-09-28 10:30:30, vasárnap
 
  1078I. Szent László követei Rudolf német ellenkirály goslari udvarában segítséget ígérnek IV. Henrik német király ellen.
1079 - 1102. I. Ulászló uralkodása.
1079. I. (Szent) László király elfoglalja Salamontól Moson várát. Válaszként IV. Henrik német király hadjáratot vezet Magyarország ellen, mely azonban eredménytelenül végződik.
1079. IV. Henrik német király seregével betör Nyugat-Magyarországra, majd visszavonul.
1079. I. László feleségül veszi szövetségese, Rudof leányát, Adelhaidot.
1080. Salamon feladja pozsonyi különállását és meghódol I. Lászlónak, akitől birtokot és jövedelmet kap, de hatalmat nem.
1080-as évek vége I. (Szent) László püspökséget alapít Zágrábban.
1081. A császári támogatás reményében csalatkozott Salamon meghódol I. (Szent) László király előtt, aki méltó ellátásáról gondoskodik, de a hatalom gyakorlásából nem részesíti.
1081. I. Alexiosz Komnenosz a Komnenosz-dinasztia megalapítója lép a bizánci trónra ( -1118 )
1082 körül Salamon újabb összetűzésbe kerül I. (Szent) Lászlóval. A magyar krónikáshagyomány szerint merényletet szervez a király ellen, ám lelepleződik. Ettől kezdve Salamont Visegrádon fogolyként őrzik.
1082. az Almoravidák elfoglalják Algírt ( -1152 )
1083 után I. (Szent) László megalapítja a szentjobbi monostort (Bihar m.), s ott helyezteti el Szent István király karereklyéjét, a Szent Jobbot.
1083. Szentté avatják Gellért püspököt, majd I. Istvánt és Imre herceget. Gellért és István nagyobb legendája ideológiailag is alátámasztják Magyarország önállóságát az invesztitúraháborúk idején.
1083. VII. Gergely pápa bullával engedélyezi azoknak a szentté avatását, akik kiemelkedő szerepet játszottak a kereszténység magyarországi meghonosításában. Csanádon szentté avatják Gellért püspököt; a székesfehérvári bazilikában I. István királyt és fiát, Imre herceget.
1083. I. László király szabadon bocsátja Salamont. Gellért püspök, I. István király és Imre herceg, valamint a két zombori remete szentté avatása.
1083. Időközben Salamon I. László ellen támad, majd Moldvába a besenyőkhöz távozik.
1083.07.16 - 11. 05. Ünnepélyes keretek között felavatják a magyar egyház első szentjeit.
1083.08.17 körül I. (Szent) László szabadon engedi Salamont, aki távozik az országból: előbb Regensburgban ismételten IV. Henrik segítségét kéri trónja visszaszerzéséhez, majd ennek sikertelensége után a moldvai besenyőkhöz csatlakozik.
1083.08.20. A székesfehérvári bazilikában szentté avatják Magyarország államalapító és egyházszervező első királyát, Istvánt.
1085. II. Vratislav cseh fejedelem IV. Henrik német-római császártól királyi címet kap.
1085. VI. (Merész) Alfonz, Kasztília és León királya elfoglalja Toledót az araboktól. Az arab fejedelmek a marokkói Almoravida szultántól kérnek segítséget, aki 1086-ban megállítja a keresztény előrenyomulást (Zallaca). Ettől kezdve a Pireneusi-félsziget arab területei a hatalmas észak-afrikai dinasztiák (Almoravidák 1061-63, Almohádok 1147-1269) uralma alatt állnak, ami megnehezít a reconquistát.
1085. A besenyők betörnek a Felső-Tisza vidékére. László kiveri őket az országból, és a győztes csata színhelyén templomot emel.
1085. Salamon biztatására Kutesk besenyő vezér támadást intéz Magyarország ellen. Az északkeleti országrészt dúló besenyőket I. (Szent) László serege megfutamítja.
1085. VI. Alfonz, León és Kasztília királya elfoglalja a móroktól Toledót.
1085. a szeldzsukok elfoglalják Szíriát és Antiochiát
1085. meghal VII. Gergely pápa
1085. A Kutesk besenyő (kun) vezér Salamonhoz adja leányát, majd haddal tör Magyarországra, I. László azonban kiveri őt.
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
A dublini Glasnevin Temető
  2014-09-27 10:15:58, szombat
 
  "A dublini Glasnevin temetőben körülbelül másfél millióan nyugszanak. A legenda szerint azonban nem egy itt nyugalomra helyezett személy kísért, hanem egy újfundlandi szellemkutya. Mikor John McNeill Boyd nevű gazdája meghalt és eltemették, a hűséges kutya gazdája sírja mellett virrasztott, míg éhen nem pusztult. A történeteket bizonyos bejelentésekkel támasztják alá, melyek szerint többen is láttak egy szellemkutyát a sírokon ülni, majd az állat hirtelen eltűnt.

A temetőnél található egy múzeum, ahol minden évben megtartják a Samhain Fesztivált, azaz a helyi halloweent. Függetlenül attól, hogy halottak napján járunk a városban vagy sem, érdemes ellátogatni a temetőbe és tenni egy kísérteties sétát."

[Az 5 legkísértetiesebb temető a világon]
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Diktatúrák áldozatai 48.
  2014-09-26 11:00:44, péntek
 
  Az Aradon kivégzett tábornokok Ítélete igy szól:
Haditörvényszéki Ítélet.
I.
Elleméri és ittebei Kiss Ernő, temesvári, bánáti születésű; 49 éves, kath., gyermektelen, özvegy, előbb ezredes és a Hannover huszárezred parancsnoka ; az I-ső rendű hannoveri királyi érdemrend tulajdonosa ; a pápai Krisztus-rend lovagjáról a helyreállított tényálladékok alapján beigazoltatott, hogy 1848 október 3-iki királyi manifesztum után, - melylyel a magyar képviselőház és minisztérium feloszlattatott, - és az ország hadilábra helyeztetett, daczára a hozzá intézett felszólításnak, csapataival nem vonult vissza Temesvárra, hanem a felkelők soraiban maradt, a forradalmi kormány által tábornokká és táborszernagygyá lőn előléptetve és az által alapított katonai érdemrendet elfogadta ; ez év február havában pedig a főparancsnokságot vette át s ezt a forradalmi kormány érdekében még akkor is tovább
viselte, midőn a debreczeni országgyűlés Kossuth Lajos indítványára ez év április 14-én Magyarország elszakadását az osztrák monarchiától kimondotta, és a legmagasabb dynastiát trónvesztettnek nyilvánította.
Ennélfogva Kiss Ernő, a haditörvényszék 5-ik §-a, a katonai büntetőtörvény 61-ik szakasza, az 1848 okt. 3. és 20-án, valamint nov. 6-án kiadott legmagasabb manifesztum ; végre a novemberi2-én és 1849júliusi-én kiadott proklamatiók értelmében felségsértés miatt bűnösnek találtatván, a f. évi szept. 21-én tartott haditörvényszék ítélete alapján ezredesi rangjának, érdemrendjeinek s ingó és ingatlan vagyonának elvesztése mellett, lőpor és golyó általi halálra Ítéltetett. Ezt az ítéletet báró Haynau ő exczelencziája, Magyar- és Erdélyország főhadparancsnoka megerősítvén, az az elitélten mai napon
végrehajtatott.
Az aradi haditörvényszéktől 1349 okt. 6.

[Vérrózsák]
 
 
0 komment , kategória:  Diktatúrák áldozatai  
indulás tovább
  2014-09-25 18:19:47, csütörtök
 
  1075 - 1089. Zvonimir horvát király. Felségjelvényeit a pápától kapja.
1075. A garamszentbenedeki bencés monostor alapítása. Géza elrendeli, hogy a vásárnapot vasárnapról szombatra tegyék át.
1075. A "szurok" szó első megjelenése magyar forrásban. A szót egyesek finnugor eredetűnek tartják.
1075. VII. Gergely pápa elismeri I. Géza uralmát. Géza király megalapítja a garamszentbenedeki bencés apátságot, megreformálja a vásártartást, kijelöli a szombati vásárhelyeket.
1075. VII. Gergely és a Római Birodalom között invesztúra harc kezdődik ( -1122 )
1075. VII. Gergely pápa elismeri I. Géza uralmát. Garamszentbenedeki monostor alapítása.
1075. Nehemiás az esztergomi érsek.
1076. Hatalmi viszályuk miatt a wormsi zsinaton IV. Henrik letéteti VII. Gergely pápát, válaszul a pápa kiközösíti IV. Henriket, és alattvalóit felmenti a hűségeskü kötelezettsége alól.
1076. II. Boleszláv [lengyel] királlyá koronázása.
1076. az Almoravidák leigázzák Ghánát és muszlim hitre térítik a lakosságot.
1076. IV. Henrik megfosztja VII. Gergely pápát a hatalmától, válaszul a pápa kiátkozza.
1077 - 1083 I. (Szent) László III. (valójában) I. törvénykönyve, majd a pannonhalmi gyűlés után a II. törvénykönyv
1077 - 1095. I. (Szent) László magyar király.
1077 körül Kiadják I. (Szent) László ún. III. törvényét. (A törvény mai formájában bizonyosan legalább két törvényhozási emléket ötvöz egybe, s felmerült annak lehetősége is, hogy a korábbi még 1077 előtt keletkezhetett. Rendelkezései főként a belviszályok miatt megbomlott társadalmi rend helyreállítását célozzák: szigorúan bünteti a tolvajlást, a szökevény szolgák kóborlását, szabályozza a bíráskodást.)
1077 után
Kiadják I. (Szent) László ún. II. törvényét. (Rendelkezései a tolvajlás és a kóborlás kérdései mellett gazdasági ügyeket is szabályoznak.)
1077. Géza halála
1077. I. László király az I. István által létesített bihari püspökség székhelyét Váradra teszi át.
1077. Béketárgyalások kezdődnek Géza király és Salamon között, a király hirtelen halála azonban megszakítja a tárgyalásokat.
1077. I. László trónra lépése. Kibocsátják László király ún. III. törvénykönyvének első felét.
1077. IV. Henrik és VII. Gergely találkozása Canossánál.
1077. IV. Henrik megalázkodik a pápa előtt.
1077. A szeldzsukok elfoglalják Palesztinát és Jeruzsálemet
1077. I. Géza meghal, Vácon temetik el. Testvére, Szent László királyságát a pápa elismeri. I. László kiadja III. és II. törvénykönyvét.
1077.01.25 - 27. IV. Henrik német király canossai vezeklésével meghátrál VII. Gergely pápa egyházpolitikai követelései elől.
1077.04.25. Meghal I. Géza király. (Holttestét Vácott temetik el.)
1077.04.25. után Trónra lép I. (Szent) László király.
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
Szovjet parcella a Fiumei úti sírkertben
  2014-09-24 10:27:25, szerda
 
  "Az orosz Nemzedék (Pokolnyije) Alapítvány tulajdonosa, Andrej Szkocs április 23-án a budapesti Orosz Kulturális Központban ismertette a szovjet katonai emlékmű felújítási terveit. A Forbes listáján a 255. helyén szereplő orosz milliárdos, egyben már negyedik ciklusban Vlagyimir Putyin Egységes Oroszországért pártjának parlamenti képviselője elmondta, hogy az összes sírkövet és emlékművet teljesen felújítják, a területet rendezik, emellett egy kápolnát is felépítenek. Szkocs eddig már több mint 200 millió dollárt fordított jótékonysági célokra világszerte.
Még Putyin rendelte el 2007-ben, hogy világszerte helyre kell hozni az elesett szovjet katonák temetőit. A Kerepesi úton lévő emlékhely a második a sorban, az első nagyszabású rekonstrukció Kínában, az orosz-japán háborúban kulcsszerepet játszó Port Arthurban valósult meg. Annak a beruházásnak a költségei 15 millió dollárt öleltek fel.
Kína után Magyarországon indult és fejeződik be a következő nagy projekt: a Fiumei úti parcella és a székesfehérvári orosz temető felújítása együtt várhatóan hatmillió euróba fog kerülni. Gyalay Imre, a beruházó képviselője, az öt hónapja indult projekt koordinátora szerint Szkocs ezt azzal indokolta, hogy a szívéhez közel álló országok kerülnek előre. A felújítások ugyanakkor folyamatosan folynak más országokban is.
,,Teljesen át lesz variálva a parcella, a régi szobrokat restaurálják, illetve az eddig ismeretlen nevek is felkerülnek a sírokra" - mondta a helyszínen Gyalay. Elmondása szerint a felújításhoz maximális támogatást és segítséget kaptak a magyar oldal részéről.
A koordinátor szerint a parcella állapota indokolta a rekonstrukciót, de emellett az is fő szempont volt, hogy feloldottak titkos archívumokat például a Honvédelmi Minisztériumban, és több rokon is jelentkezett. A felújítás végére rendszeresítik, hogy kik, és hol voltak eltemetve.
Magyarország területén 140-220 ezer orosz katona esett el a harcokban, közülük 7280-an nyugszanak a 1,5 hektáros területen. 3500 személyazonosságát ismerték eddig, de a mai napig tart a kutatómunka a többiek azonosítására. Az archívumok feloldásával több mint négyezer új név kerülhet be a rekonstrukció végére.
Az ilyen jellegű munkálatoknál számolni kell a helyszínen előkerülő esetleges második világháborús fegyverekkel, ez ezúttal sem történt másként. Ezeknek a katonáknak a többségét télen temették, amilyen gyorsan tudták, sokszor nem motozták meg őket, így fordulhatott elő, hogy egyikük zsebében egy kézigránát maradt, míg egy aknavetőgránát lövedéke is itt csapódott be. Utóbbi miatt éppen a múlt héten kellett kiszállniuk a tűzszerészeknek.
Gyalay elmondta, hogy Kínában a Port Arthur-i emlékhely átadásnál Dmitrij Medvegyev akkori orosz elnök vett részt, Budapestre viszont várhatóan az azóta harmadszor is elnökké választott Vlagyimir Putyin jön el. Ezért is időzítették az átadás tervezett időpontját a május 9-i, orosz győzelmi ünnepségek elé."
[INDEX]
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Zöld Udvar megnyitó
  2014-09-23 21:14:36, kedd
 
  Szeretettel meghívunk mindenkit Társasházunk közösségi munkában megújított belső udvarának megnyitó ünnepségére.
15 órától megnyitó beszédet mond Benedekné Nagy Judit a projekt főszervezője, utána gitáron játszik Czipott Gábor bábművész.
16 órától növényárverést tartunk 100 Ft-os kikiáltási árról, melynek bevételeit az udvar gondozására fordítjuk.
A lépcsőházban fotókiállítást szervezünk a felújítási munkálatok képeiből.

Szeptember 27. szombat 15 óra Budapest, Városmajor u. 18. udvara

Támogató:
MOL, Ökotárs Alalpítvány, Reston Kft, Naval Autó- és Gumiszervíz, Silvanus Kertészet, Hegyvidék Újság.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Helytörténeti Séta
  2014-09-23 12:37:52, kedd
 
  Ismerd meg a Hegyvidéket!

Sok szeretettel vár mindenkit a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény: folytatódnak a Helytörténeti séták. Sörös Antal, a MOM Közhasznú Emlékalapítvány Kuratóriumának elnöke mutatja be az egykori gyár területét az érdeklődőknek.

Találkozó: szeptember 27-én, szombaton, délelőtt 10 órakor az Íjazó szobornál (MOM Park, 1123 Budapest, Alkotás utca 53.)

A részvétel ingyenes!
 
 
0 komment , kategória:  Helytörténet  
suhanjunk tovább...
  2014-09-22 09:06:35, hétfő
 
  1069. A hercegek (Géza, László és Lambert) és a király együttesen megverték a Morvaország felől betörő cseheket.
1070. Simon Seth először írja le, hogyan lehet kámfort nyerni a Japánból és Kínából hozott kámforfából.
1071. Velencében felszentelték a Szent Márk székesegyházat.
1071. Kálti Márk: Képes Krónikája szerint Nándorfehérvár bevételekor a védők a magyar hajókra "kénköves tűzet" fújtak. Egyes források szerint ennek, azaz az ún. görögtűznek egyik alapanyaga kőolaj volt.
1071. A bizánci császár besenyő határőrei betörnek a Szerémségbe. Válaszul a magyar királyi és hercegi hadak elfoglalják Nándorfehérvárt és Szerém várát. A zsákmány felosztása azonban meghasonlást idéz elő a király és a hercegek között.
1071. A mantzikerti csata.
1071. Salamon király és a hercegek serege elfoglalja a bizánci kézen lévő Nándorfehérvár és Szerém várakat. A győzelmet követően ellentétek alakulnak ki a király és a hercegek között.
1071. Manzikert mellett a szeldzsukok legyőzik a bizánci császárt
1071. A besenyők Géza előtt hódolnak meg, és nem Salamon előtt. Miután együttesen elfoglalják Nándorfehérvárat és Szerémet. A zsákmányon nem tudnak megegyezni. A lappangó ellentét kitör.
1072. a király és a hercegek Bizánc elleni hadjárata
1072. Salamon királyunk a Dunán Nándorfehérvár fölött hajócsatát vívott a görögökkel, kiknek vezére Niketas, Nándorfehérváron Dukas császár helytartója volt. A Duna közepén ütköztek meg. A görögök tüzet szórtak Salamon hajóira, de mégis a magyarok győztek, mert sokkal több hajójuk volt.
1072. A bizánciak visszafoglalják Nándorfehérvárt, majd Salamon király és Géza herceg betör a birodalomba, és Nisig nyomul előre.
1072. Újabb magyar hadjárat a Bizánci Birodalom ellen.
1072. Salamon IV. Henriktől, a hercegek pedig a lengyel királytól kérnek segítséget.
1073. Eredménytelen a főurak békéltető kísérlete a király és a hercegek között; belháború robban ki az országban.
1073. VII. Gergelyt válasszák pápának ( -1085 )
1073. Fegyverszünetet köt Salamon király Géza herceggel.
1073.11.11. előtt Salamon király és Géza herceg ideiglenesen egyezségre jut. Ezt követően azonban mindkét fél felkészül a fegyveres harcra: Salamon német támogatást kér, Géza pedig Cseh- és Lengyelországba küldi öccseit segítségért.
1074 - 1077 I. Géza királysága, VII. (Dukász) Mihály koronát küld Gézának. Feltehetően ez a Szent Korona alsó része.
1074 ősze IV. Henrik német király Salamon támogatására hadjáratot vezet Magyarországra, de eredménytelenül távozik.
1074 során I. Géza király koronát kap VII. Mikhaél bizánci császártól.
1074. Kitör a háború a király és a hercegek között. A mogyoródi csatában Géza és László legyőzik Salamont.
1074. Salamon király megverei a hercegek seregét, majd Géza és László egyesült hada Mogyoródnál szétveri a királyi sereget. Salamon a nyugati határszélre menekül, bezárkózik Pozsonyba.
1074. I. Géza trónra lépése. Géza király és a hercegek befogadják a Moldvában lakó besenyők egy csoportját, és megbízzák őket a Mosont és Pozsonyt birtokló Salamon szemmel tartásával. A besenyők mintegy ötven helységben telepednek le. IV. Henrik német császár sereget küld Salamon megsegítésére. A Vácig előrenyomuló sereget Géza azonban visszavonulásra készteti.
1074. Géza és László hercegek Mogyoródnál megverik Salamon király seregét. I. Gézát Fehérvárott királlyá koronázták Mikhaél Dukasz bizánci császártól kapott koronával (a szent korona alsó része).
1074.02.26. Salamon király a Tisza melletti kemeji részeken győzelmet arat Géza herceg felett.
1074.03.14. Géza és László hercegek egyesült serege legyőzi Salamon királyt a Pest megyei Mogyoródnál vívott csatában. Salamon király hatalma Pozsony és Moson vidékére szorul vissza.
1074.03.14. után Trónra lép I. Géza király.
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 34 
2014.08 2014. Szeptember 2014.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 34 db bejegyzés
e év: 265 db bejegyzés
Összes: 1072 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 75
  • e Hét: 852
  • e Hónap: 2285
  • e Év: 61873
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.