Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Bibliából115/629,Lk 13
  2015-10-29 11:05:35, csütörtök
 
  Békesség az Úr nevében jövő elfogadásából.
Lk 13,31 Még abban az órában odajött hozzá néhány farizeus, és azt mondta neki: >Menj el, távozz innen, mert Heródes meg akar ölni.< 32 Ő azt mondta nekik: >Menjetek, mondjátok meg annak a rókának: Íme, ördögöket űzök és gyógyítok, ma és holnap, és harmadnap befejezem. 33 De ma, holnap és a következő napon úton kell lennem; mert nem lehet, hogy próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el.
34 Jeruzsálem, Jeruzsálem! Te megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek! Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint a tyúk a csibéit a szárnyai alá, de ti nem akartátok. 35 Íme, elhagyatott lesz a házatok. Mondom nektek, nem láttok engem, amíg el nem jön az idő, amikor majd ezt mondjátok: `Áldott, aki az Úr nevében jön'< {Zsolt 118,26}.

Elmélkedés részlet a 422.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Költőtől14/628
  2015-10-25 11:20:53, vasárnap
 
  Békesség Istentől kapott adományokból.

Szemek tükrébôl tekint rád az Isten,
hívó karok erdeje nyúl feléd,
jóság harangoz milliónyi szívben,
és átölel a mérhetetlen ég.

Közös folyamba ömlik ér az érrel
és hömpölyög a négy égtájon át
Gondolatod a csillagokig ér fel,
s tekinteted a jövôbe lát.

Tiéd a kor, hogy titkukat kitárva,
úr légy a teremtett dolgok felett,
és lelkedbôl áradjon a világba

türelem, béke, hűség, szeretet.
Perceidet az Idô tovahordja,
s mind teljesebbé gyarapszol naponta.

Balássy László
/Balássy László író,költő +1990.Budapest /
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából114/627,Lk 12
  2015-10-21 19:54:43, szerda
 
  Békesség Isten szolgálatra készenlétből.
Lk 12,39 Azt is fontoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni a házába. 40 Ti is legyetek készen, mert amelyik órában nem is gondoljátok, eljön az Emberfia.<
41 Péter ekkor megkérdezte: >Uram! Nekünk mondod ezt a példabeszédet, vagy mindenkinek?< 42 Az Úr így válaszolt: >Mit gondolsz, ki az a hű és okos intéző, akit az úr a háza népe fölé rendel, hogy idejében kiadja részüket az élelemből? 43 Boldog az a szolga, akit ura ebben a munkában talál, amikor megérkezik. 44 Bizony, mondom nektek: minden vagyona fölé rendeli őt. 45 De ha ez a szolga azt mondja magában: `Késik az én uram', és verni kezdi a szolgákat és szolgálókat, eszik-iszik és részegeskedik, 46 megjön annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyet nem ismer. Elkergeti őt, és a hűtlenek sorsára juttatja. 47 Az a szolga pedig, aki ismerte ura akaratát, és nem készült vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést fog kapni. 48 Aki pedig nem ismerte, és úgy tette azt, amiért büntetést érdemel, kevesebb verést kap. Mert attól, akinek sokat adtak, sokat fognak követelni, és attól, akire sokat bíztak, többet fognak számon kérni.

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől-34/626
  2015-10-18 15:54:09, vasárnap
 
  Békesség Isten feltétel nélküli szeretetéből.
Évekig együtt élünk egy emberrel, bizalmasunk, mindenrôl
beszélhettünk és beszéltünk neki, ami csak megindít, reményt ébreszt,amit félünk és várunk -- és aztán egyszerre világosan kiderül, hogy ez az ember egyáltalán nem ért meg, sosem értett, és esze ágában sincs,hogy közös utat járjon velünk: -- ez bizony keserű és megrendítô.
Jézus megtapasztalta ezt tanítványaival, és egyre tapasztalja ezt
velünk is. És mégis, -- ezt már alig lehet érteni --, változatlanul
szeret bennünket.
/Szent István Magyar Plébániától 1996.USA/
 
 
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Bibliából113/625,Lk 12
  2015-10-16 18:15:44, péntek
 
  Békesség Isten gondoskodásából az ige terjedésében,az ember sorsában.
Lk 12,1 Amikor olyan nagy tömeg gyűlt össze körülötte, hogy csaknem legázolták egymást, először csak a tanítványaihoz kezdett beszélni: >Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. 2 Semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne jutna, és nincs olyan titok, ami ki ne tudódna. 3 Ezért amit sötétben mondtatok, fényes nappal halljátok majd vissza, és amit a belső szobában fülbe súgtatok, a háztetőkről fogják hirdetni.
Ne féljetek!4 Nektek, barátaimnak mondom: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de semmi többet nem tehetnek. 5 Megmondom én nektek, kitől féljetek: Féljetek attól, akinek, miután megölt, hatalma van a kárhozatra vetni. Igen, mondom nektek: tőle féljetek. 6 Öt verebet ugye két fillérért adnak? Isten mégsem feledkezik meg egyről sem közülük. 7 Nektek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát: sokkal értékesebbek vagytok ti akárhány verébnél.

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől-32/624
  2015-10-11 19:24:33, vasárnap
 
  Kempis Tamás: (Add meg nekem, édes és szerelmes Jézusom...)

Add meg nekem, édes és szerelmes Jézusom,
hogy minden teremtményen túl benned
nyugodjam meg,
minden egészség és ékesség,
minden dicsôség és tisztesség,
minden hatalom és méltóság,
minden tudomány és elmeél,
minden gazdagság és művészet,
minden öröm és ujjongás,
minden hírnév és magasztaltatás,
minden édesség és vigasztalás,
minden reménység és ígéret,
minden érdem és kívánság,
minden adomány és ajándék fölött,
amit adhatsz, belém áraszthatsz,
minden vigasság és örvendezés fölött,
amit szívem fölfoghat, átélhet,
végül az angyalok és arkangyalok fölött,
az ég seregei fölött,
túl minden láthatón és láthatatlanon,
mindenem, ami nem Te vagy, én Istenem.
Mert Te, Uram, Istenem, mindennél jobb vagy,
Te vagy egyedül fölséges,
egyedül hatalommal teljes,
Te egyedül minden mértéket betöltô,
telisded-teljes,
Te egyedül árnyéktalanul kedves és vigasztaló,
Te egyedül hibátlanul ékes és szeretnivaló,
Te egyedül mindennél nemesebb
és dicsôséggel teljes,
akiben minden jó egyszerre és tökéletesen megvan,
mindig is megvolt és meg is lesz,
s azért kevesebb és elégtelen rajtad kívül
minden más, amit nekem adsz,
vagy amit magadról kinyilatkoztatsz, megígérsz,
amikor még nem látlak,
egészen meg nem ragadlak.
Mert az én szívem igazán meg nem nyughatik,
sem teljes megelégedésre nem juthat,
hacsak benned meg nem nyugszik,
és túl nem lép
minden ajándékon, minden teremtményen
(Jelenits István fordítása)
/Kempis Tamás Ágostonos kanonokrendi szerzetes+1471 Agnietenberg/
 
 
0 komment , kategória:  Kempis Tamás  
Bibliából112/623,Lk 11
  2015-10-07 13:53:55, szerda
 
  Békesség Istennek átadott lélekkel végzett imából.
Lk 11,1 Történt egyszer, hogy valahol éppen imádkozott, és amint befejezte, tanítványai közül az egyik azt mondta neki: >Uram! Taníts meg minket imádkozni, ahogy János is megtanította tanítványait.< 2 Erre azt válaszolta nekik: >Amikor imádkoztok, ezt mondjátok:
Atyánk! Szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod!
3 Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponta,
4 és bocsásd meg a bűneinket,
miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek,
és ne vígy minket kísértésbe.<

Elmélkedés részlet a 395.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől-31/622
  2015-10-04 10:49:15, vasárnap
 
  Békesség Isten teremtő terve szerinti életből.
A házasság Isten teremtô tervének szent intézménye. Szentséggé Krisztus tette, hogy egyházát mindig újabb és újabb tagokkal gazdagítsa. A házasság két ember szoros köteléke, sorsközösség. Célja, hogy együttesen és egymásban megszentelôdve utódaiknak továbbadják az életet.
A pap a természetfölötti élet gondozásán és terjesztésén munkálkodik,a házastársak elsôdlegesen a természetes élet ápolására hivatottak. A család által növekedik Krisztus titokzatos teste, az egyház. Minden új családdal Isten műve gyarapodik és szépül. Ha a házasságot választod, már most készülj rá komolyan. Elsôsorban tanulj meg várni addig a napig, amikor már magadra vállalhatod a családalapítás felelôsségteljes gondját!
Élj olyan tisztán és Istennek tetszôn, mint amilyen életet elvársz
jövendô jegyesedtôl is!

/ P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes imakönyvéből+1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Bibliából111/621,Lk 10
  2015-10-01 10:23:07, csütörtök
 
  Békesség Isten országa igéinek befogadóiban.
Lk 10,1 Ezek után az Úr kiválasztott más hetvenkettőt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahova menni készült. 2 Azt mondta nekik: >Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás Urát, küldjön munkásokat az aratásába. 3 Menjetek! Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. 4 Ne vigyetek erszényt, se tarisznyát, se sarut, és az úton senkit se köszöntsetek. 5 Ha valamelyik házba bementek, először ezt mondjátok: `Békesség e háznak!' 6 Ha a békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek; ha pedig nem, visszaszáll rátok. 7 Maradjatok ugyanabban a házban, egyétek és igyátok, amijük van, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. 8 Ha valamelyik városba betértek, és ott befogadnak titeket, egyétek, amit elétek tesznek. 9 Gyógyítsátok meg az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik: `Elközelgett hozzátok az Isten országa.' 10 Ha pedig egy városba betértek, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki az utcára, és mondjátok: 11 `Még a port is lerázzuk nektek, amely a ti városotokban lábainkra tapadt; tudjátok meg azonban, hogy elközelgett az Isten országa.' 12 Mondom nektek: Szodomának könnyebb lesz a sorsa azon a napon, mint annak a városnak.

Elmélkedés részlet a 307.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2015.09 2015. Október 2015.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 103 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 23
  • e Hét: 74
  • e Hónap: 716
  • e Év: 53092
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.